0986102942

  • Long Bình, Biên Hòa , Đồng Nai
  • nhaphodongnai@gmail.com

Ý NGHĨA CÁC LOẠI BẢN ĐỒ 1/500, 1/2.000, 1/5.000…

y-nghia-cac-loai-ban-do

    Nhiệm vụ, ý nghĩa các loại bản đồ theo từng tỉ lệ 1/50.000, 1/25.000, 1/5.000, 1/2.000, 1/500… Như thế nào không phải ai cũng biết. Nhất là với những người chưa “đụng chuyện” liên quan đến lĩnh vực xây dựng, bồi thường, giải tỏa.

Xem Ngay:  Bản Đồ Quy Hoạch Tỉnh Đồng Nai Và Cách Đăng Ký Tài Khoản Dnai.lis

     Vụ “thất lạc” bản đồ quy hoạch 1/5.000 khu thành phố mới Thủ Thiêm khiến nhiều người dân tự hỏi: Bản đồ quy hoạch có ý nghĩa gì mà gây tranh cãi dữ vậy?

    Ý nghĩa và nhiệm vụ của từng loại bản đồ được quy định cụ thể tại các văn bản luật và dưới luật về quy hoạch. Xây dựng và có tính bắt buộc các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan phải có trách nhiệm tuân thủ.

Quy Hoạch Bắt Buộc Phải Có Bản Đồ – Ý Nghĩa Của Các Loại Bản Đồ

    Luật Quy hoạch thành phố năm 2009. Phần giải thích từ ngữ (điều 3) định nghĩa: “Quy hoạch thành phố là việc tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan thành phố, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật. Công trình hạ tầng xã hội và nhà ở để tạo lập môi trường sống thích hợp cho người dân sống trong đô thị . Được thể hiện phê duyệt đồ án quy hoạch đô thị”.

Ý Nghĩa Đồ Án Quy Hoạch Đô Thị 

    Khoản 6, điều ba giải thích: “Đồ án quy hoạch đô thị là tài liệu thể hiện nội dung của quy hoạch thành phố . Bao gồm các bản vẽ, mô hình, thuyết minh và quy định quản lý theo quy hoạch đô thị”. Có nghĩa là các bản vẽ (bản đồ) là tài liệu bắt buộc phải có trong mỗi đồ án quy hoạch.

    Điều 23 luật này quy định nhiệm vụ của quy hoạch chung là xác định tính chất. Vai trò của đô thị , yêu cầu cơ bản cho việc nghiên cứu để khai thác tiềm năng. Động lực phát triển, hướng phát triển, mở rộng đô thị. Bố trí hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đô thị trong nội thị và khu vực ngoại thị.

    Trong khi đó, nhiệm vụ của quy hoạch phân khu phải xác định phạm vi ranh giới. Diện tích, tính chất khu vực lập quy hoạch, chỉ tiêu dự kiến về dân số. Dùng đất, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật; yêu cầu, nguyên tắc cơ bản về phân khu chức năng để bảo đảm thích hợp về không gian kiến trúc. Đấu nối hạ tầng kỹ thuật với quy hoạch chung đã được phê chuẩn và các khu vực xung quanh.

cách quy hoạch các bản đồ được quy định theo pháp luật.

    Riêng nhiệm vụ quy hoạch chi tiết phải xác định giới hạn về chỉ tiêu cách dùng đất, dân số; yêu cầu. Nguyên tắc về tổ chức không gian kiến trúc, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật trong khu vực lập quy hoạch. Bảo đảm thích hợp với quy hoạch chung, quy hoạch phân khu đã được phê chuẩn và khu vực xung quanh.

    Tùy theo chức năng. Nhiệm vụ của từng đồ án (quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết) mà các bản đồ được quy định tỉ lệ tương ứng.

    Chẳng hạn. Khoản hai điều 25 Luật quy hoạch đô thị quy định: “Bản vẽ của đồ án quy hoạch chung thành phố trực thuộc trung ương được thể hiện theo tỉ lệ 1/25.000 hoặc 1/50.000. Đồ án quy hoạch phải thể hiện rõ khu vực nội thị và các khu vực dự kiến phát triển”.

    Tương tự, tỉ lệ bản đồ quy hoạch chung đối với thành phố thuộc tỉnh. Quận là 1/10.000 hoặc 1/25.000 (khoản hai điều 26). Đối với thị trấn là 1/5.000 hoặc 1/10.000 (khoản hai , điều 27).

Tìm Hiểu Thêm: Chỉ Giới Xây Dựng Là Gì?

Ý nghĩa của 1 số loại bản đồ

Ý Nghĩa Các Loại Bản Đồ Quy Hoạch Chung Tỉ Lệ 1/5.000

    Bản đồ quy hoạch chung tỉ lệ 1/5.000 có giá trị xác định các khu vực chức năng. Những định hướng tính giao thông, sẽ rõ ràng mốc giới. Địa giới của các phần đất dành để phát triển hạ tầng đường, cầu, cống, điện, trường học, khu dân cư, cây xanh, hồ nước…

    Có thể nói. Bản đồ quy hoạch 1/5.000 là cơ sở gốc để xác định mục tiêu phát triển. Kêu gọi đầu tư cũng như vấn đề giải phóng mặt bằng, đền bù, di dân…

Ý Nghĩa Các Loại Bản Đồ Quy Hoạch Phân Khu Tỉ Lệ 1/2.000

    Bản đồ quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 nhằm phân chia. Và xác định chức năng dùng đất và mạng lưới công trình hạ tầng. Nhằm cụ thể hóa nội dung của quy hoạch chung thành phố .

Bản Đồ Quy Hoach 1/2000

    Nội dung của quy hoạch phân khu bao gồm: xác định phạm vi ranh giới. Diện tích, tính chất khu vực lập quy hoạch. Chỉ tiêu dự kiến về dân số, dùng đất, hạ tầng xã hội. Hạ tầng kỹ thuật đối với từng ô phố và đấu nối hạ tầng kỹ thuật chung. Xác định chức năng sử dụng đất cho từng khu đất; nguyên tắc tổ chức không gian. Kiến trúc cảnh quan và Nhận định tác môi trường chiến lược.

    Mặt khác. Quy hoạch này có nhiều nội dung xác định vị trí công trình kỹ thuật và ranh giới trên đất. Vì vậy quy hoạch này liên quan mật thiết với quyền sờ hữu về đất đai (về quyền cách dùng đất). Cho nên nó có giá trị pháp lý cao. Nó là căn cứ để giải quyết tranh tụng.

Ý Nghĩa Các Loại Bản Đồ Quy Hoạch Chi Tiết Xây Dựng Tỉ Lệ 1/500

ban-do-quy-hoach-du-an-bau-xeo

    Bản đồ quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 cụ thể hóa nội dung quy hoạch phân khu và quy hoạch chung.

    Bản đồ quy hoạch chi tiết bố trí cụ thể tất cả các công trình trên đất. Về hạ tầng kỹ thuật. Quy hoạch chi tiết bố trí đến từng ranh giới lô đất.

   Nói cách khác, bản đồ quy hoạch chi tiết 1/500. Chính là quy hoạch tổng mặt bằng của các dự án dầu tư xây dựng. Là cơ sở để định vị công trình, thiết kế cơ sở. Thiết kế kỹ thuật xây dụng công trình và thực hiện xây dựng.

0/5 (0 Reviews)
Chia sẻ :
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on skype
Share on pinterest

2 bình luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nhận Thông Tin

DỰ ÁN Nổi bật

Dịch vụ nhà phố đồng nai

Contact Me on Zalo