• Long Bình, Biên Hòa , Đồng Nai
 • nhaphodongnai@gmail.com

Sở Tài nguyên Môi Trường Đồng Nai

so tai nguyen moi truong dong nai

Là một trong các cơ quan chuyên môn của một tỉnh, Sở tài nguyên môi trường Đồng Nai có tư cách pháp nhân, con dấu đầy đủ, quản lý và điều hành các vấn đề liên quan đến tài nguyên môi trường như: Đất đai, tài nguyên nước, khoáng sản, địa chất, môi trường, khí tượng thủy văn,…Bên cạnh đó Sở còn quản lý và tổ chức các dịch vụ công về các lĩnh vực trên.

Tổng quan chung về sở tài nguyên môi trường Đồng Nai

Lịch sử hình thành và phát triển của Sở tài nguyên môi trường

Quá trình hình thành ban đầu

 • Vào tháng 7 năm 1976, phòng Quản lý ruộng đất thuộc Ty Nông nghiệp được thành lập đứng đầu là Trưởng phòng là Đồng chí Tống Hoài Lân và hai phó trưởng là đồng chí Đỗ Sĩ Ấn và đồng chí Nguyễn Văn Dũng.
 • Ngày 24/5/1979, Quốc hội và Chính phủ quyết định lập ra hệ thống quản lý ruộng đất trực thuộc Hội đồng Chính phủ và UBND các cấp để quản lý đất đai.
 • Ngày 16/12/1981, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 717/QĐ.UBT tách Phòng Quản lý Ruộng đất thuộc Ty Nông Nghiệp để thành lập Ban Quản lý ruộng đất trực thuộc UBND tỉnh.

Giai đoạn củng cố và xây dựng

Từ năm 1986 đến năm 1993, mặc dù hệ thống tổ chức ngành Địa chính không có thay đổi lớn tuy nhiên bộ máy tổ chức và Quản lý Đất đai cấp tỉnh đã bước đầu đáp ứng được nhiệm vụ. Bên cạnh đó, vẫn còn tồn tại một số bất cập do Bộ máy tổ chức Quản lý đất đai cấp huyện, xã còn phụ thuộc, kiêm nhiệm nhiều việc, không bảo quản được hồ sơ tài liệu, chỉnh lý biến động thường xuyên.

Giai đoạn phát triển

Đây là giai đoạn có nhiều sự kiện quan trọng trong quá trình hoạt động của Sở Tài Nguyên Môi trường tỉnh Đồng Nai.

 • Chính phủ Ban hành Nghị định 34/CP ngày 23/4/1994, sáp nhập Tổng Cục quản lý Ruộng đất và Cục Đo đạc và Bản đồ Nhà nước để thành lập Tổng Cục Địa chính.
 • Ngày 6/2/2001, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 358/QĐ.CT.UBT thành lập Sở địa chính trên cơ sở sáp nhập Phòng Quản lý nhà thuộc Sở Xây Dựng và Sở Địa chính.
 • Sang đến năm 2003, bộ máy quản lý đất đai có sự biến đổi lớn khi Chính phủ quyết định thành lập Bộ Tài Nguyên và Môi trường ở Trung ương. Ngày 17/6/2003, UBND tỉnh Đồng Nai cũng ban hành Quyết định số 1746/QĐ.UBT về việc thành lập Sở Tài Nguyên Môi trường Đồng Nai.

Địa chỉ, liên hệ

 • Trụ sở: Số 520, Đường Đồng Khởi, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
 • Điện thoại: (0251)3.822.933; (0251)3.828.680; Fax: (0251)3.827.364
 • Email: stnmt@dongnai.gov.vn
 • Webstie: stnmt.dongnai.gov.vn

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường

Chức năng

 • Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Đồng Nai, tham mưu và giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, bao gồm: đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, địa chất, môi trường, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ; thực hiện các dịch vụ công trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở.
 • Sở Tài nguyên và Môi trường chịu sự chỉ đạo và quản lý trực tiếp của UBND tỉnh về tổ chức, hoạt động và biên chế, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 • Sở Tài nguyên và Môi trường có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước tỉnh theo đúng quy định hiện hành.

Nhiệm vụ

Nhiệm vụ của Sở Tài Nguyên môi trường Đồng Nai được quy định tại Chương II Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 20/4/2016 Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai.

Cơ cấu tổ chức

 1. Lãnh đạo Sở gồm Giám đốc và các Phó Giám Đốc
 2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc sở
 3. Văn phòng
 4. Thanh tra
 5. P. Quy hoạch
 6. P. Tài chính- kế hoạch
 7. Chi cục quản lý đất đai
 8. Chi cục Bảo vệ môi trường
 9. P. Tài nguyên nước, khoáng sản và Biến đổi khí hậu
 10. Các đơn vị sự nghiệp
 11. Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường
 12. Trung tâm Phát triển quỹ đất
 13. Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường
 14. Văn phòng Đăng ký đất đai
 15. Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường

 

Sơ đồ cơ cấu tố chức Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Đồng Nai
Sơ đồ cơ cấu tố chức Sở Tài nguyên Môi trường Đồng Nai

Hướng dẫn hồ sơ thủ tục đất đai ở Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai

Ngay từ khi Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành được ban hành, Sở Tài nguyên và Môi trường đã khẩn trương tiến hành xây dựng bộ thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện và UBND cấp xã, trong đó, cấp xã 03 thủ tục, cấp huyện 26 thủ tục và cấp tỉnh 26 thủ tục (được UBND tỉnh ban hành tại các Quyết định:Quyết định số 2492/QĐ-UBND ngày 12/8/2014, Quyết định số 2768/QĐ-UBND ngày 08/9/2014 và Quyết định số 3567/QĐ-UBND ngày 10/11/2014).

Hình: Tham khảo một số thủ tục liên quan đến đất đai của Sở ban hành

Bạn có thể đọc nhiều tin tức về luật đất đai hoặc nhiều thứ liên quan khác thì có thể xem thêm tại : Nhà Phố Đồng Nai

Chia sẻ :
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on skype
Share on pinterest

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Nhận Thông Tin

Tính lãi suất vay

Triệu
%
Năm
% năm
1,050,000,000 VND
350,000,000 VND
384,300,000 VND
3,399,537 VND
(*) Công cụ tính toán trên website chỉ mang tính chất tham khảo

DỰ ÁN Nổi bật

Dịch vụ nhà phố đồng nai