Search
dat-nong-nghiep-la-gi-phan-loai-dat-nong-nghiep

Đất Nông Nghiệp Là Gì? Phân Loại Đất Nông Nghiệp
Xin chào!! Mình là Nhaphodongnai.com. Bạn đang muốn tìm hiểu về đất nông nghiệp Đồng Nai?? Trước khi tìm hiểu đất nông nghiệp Đồng Nai chúng ta phải hiểu rõ khái niệm đất nông nghiệp là gì?? Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé…

Đất Nông Nghiệp Là Gì ? Khái Niệm Về Đất Nông Nghiệp

 Đất nông nghiệp (hay còn gọi là đất canh tác hay đất trồng trọt) là đất được sử dụng vào mục đích sản xuất. Chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản, nghiên cứu. Thí nghiệm về nông nghiệp, lâm nghiệp. Làm muối, trồng rừng.

Theo quy định của luật pháp đất đai Việt Nam hiện hành thì đất nông nghiệp ở Đồng Nai được giao cho người dân phục vụ cho nhu cầu sản xuất nông nghiệp. Bao gồm các cái đất mang đặc điểm giống nhau. Là tư liệu sản xuất chính cho các mục đích như trồng trọt, chăn nuôi, trồng rừng…vv. Đất nông nghiệp là tư liệu khai thác chủ yếu vừa là tài liệu lao động. Vừa là đối tượng cần lao động. Và đặc biệt không thể thay thế được của ngành nông- lâm nghiệp. Là tiền đề của mọi khâu sản xuất. Đất nông nghiệp ở Đồng Nai góp phần vào các ngành cung ứng lương thực. Thưc phẩm như ngành thủy sản, ngành nghề trồng trọt, chăn nuôi tại Tỉnh.

? Xem Thêm : Cách Phân Biệt Sổ Hồng, Sổ Đỏ Thật Giả ? Hướng Dẫn Đọc Thông Tin Trên Sổ

Phân Loại Đất Nông Nghiệp ? Những Đặc Thù Riêng Của Từng Loại Đất.

Theo quy định của Pháp luật Việt Nam. Điều 10 (Phân loại đất) Luật đất đai 2013 căn cứ vào mục đích sử dụng đất thì đất nông nghiệp được chia thành nhiều loại mỗi loại sẽ có đặc thù riêng. Nào chúng ta cùng tìm hiểu Đất nông nghiệp được chia thành những loại nào nhé !!!

Phân Loại Đất Nông Nghiệp
Phân Loại Đất Nông Nghiệp

Tuy nhiên , hiện nay Thông tư này đã hết hiệu lực được thay thế bởi Thông tư 28/2014/TT-BTNMT.
Căn cứ Điều 9 Thông tư 28/2014/TT-BTNMT quy định về chỉ tiêu Con số. Kiểm kê đất đai về mẫu đất

“Chỉ tiêu loại đất Báo cáo, kiểm kê được phân mẫu theo mục đích dùng đất. Và được phân chia trong khoảng khái quát đến chi tiết theo quy định như sau:

Nhóm Đất Nông Nghiệp Bao Gồm:

 Đất sản xuất nông nghiệp gồm đất trồng cây hàng năm và đất trồng cây lâu năm;

Trong đất trồng cây hàng năm gồm những loại: Đất trồng lúa (gồm đất chuyên trồng lúa nước. Đất trồng lúa nước còn lại và đất trồng lúa nước). Đất trồng cây hàng năm khác (gồm đất bằng trồng cây hàng năm khác và đất rừng rẫy trồng cây hàng năm khác).”

Đất Nông Nghiệp Dùng Để Trồng Cây Hàng Năm. Đất Trồng Cây Hàng Năm Là Gì ??

Đất Trồng Cây Hàng Năm Là Gì ?
Đất Trồng Cây Hàng Năm Là Gì ?

Căn cứ Thông tư 28/2004/TT-BTNMT . Nêu rõ: Đất trồng cây hàng năm là loại đất chuyên trồng cây có thời gian phát triển từ khi gieo trồng tới khi thu hoạch không quá một (01) năm. Kể cả đất sử dụng theo chế độ canh tác không thường xuyên. Đất cỏ tự nhiên có cải tạo sử dụng vào mục đích chăn nuôi. Bao gồm đất trồng lúa, đất cỏ dùng vào chăn nuôi, đất trồng cây hàng năm khác.

? Xem Thêm : Thông Tin Tách Thửa Đất Mới Nhất ? Quy Trình Tách Thửa Nhanh Chóng

Đất Nông Nghiệp Dùng Để Trồng Cây Lâu Năm. Đất Trồng Cây Lâu Năm Là Gì ??

Theo phương pháp phân loại đất được quy định tại Điều 13. Luật Đất đai ban hành thì : đất trồng cây lâu năm là đất nông nghiệp có mục đích trồng các loại cây có thời gian sinh trưởng trên một năm. Được Nhà nước giao cho cá nhân, hộ gia đình, tổ chức trồng những cây lâu năm để sản xuất.

Đất Trồng Cây Lâu Năm Là Gì ?
Đất Trồng Cây Lâu Năm Là Gì ?

Thời gian sinh trưởng của cây lâu năm từ khi gieo trồng tới khi thu hoạch có thời gian lâu hơn. Các loại cây trồng trên đất trồng cây hàng năm ví dụ các loại cây lấy thân gỗ như phi lao, bạch đàn. Bao gồm cây có thời gian sinh trưởng như cây hằng năm. Nhưng khi thu hoạch thì thu hoạch trong nhiều năm như cây ăn quả, cây dâu..vv.. Đất nông nghiệp trồng cây lâu năm và đất nông nghiệp trồng cây hàng năm có sự khác nhau ở thời gian sinh trưởng. Thời gian thu hoạch của cây chứ không căn cứ theo thời gian dử dụng của đất ngắn hay dài.
Đất Nông Nghiệp Dùng Cho Chăn Nuôi.

Đất Nông Nghiệp Chăn Nuôi Là Gì ?
Đất Nông Nghiệp Chăn Nuôi Là Gì ?

Luật Dương Gia tư vấn:

Đất nông nghiệp có mục đích dành cho chăn nuôi là loại đất nông nghiệp có mục đích chủ yếu cho chăn nuôi. Với mục đích nuôi gia súc, gia cầm vv..

    Ví dụ : Như đât chuyên trồng cỏ tự nhiên làm thức ăn cho chăn nuôi.

? Xem Thêm : Trình Tự & Thủ Tục Mua Bán Nhà Đất Đúng Pháp Luật

Đất Nông Nghiệp Dùng Để Trồng Rừng Sản Xuất

Theo quy định của pháp luật đất đai, Đất rừng sản xuất là một trong những loại đất nông nghiệp được nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất. Trong đó có đất rừng sản xuất tự nhiên và rừng sản xuất là rừng trồng.

Việc sử dụng đất rừng sản xuất hiệu quả sẽ đem lại nhiều lợi ích cho sự phát triển kinh tế đất nước. Do vậy , những cá nhân, tổ chức được nhà nước giao đất. Cho thuê đất rừng sản xuất có quyền sử dụng đất rừng sản xuất, đảm bảo hiệu quả. Đúng với hạn mức giao đất rừng sản xuất và quy hoạch đất rừng sản xuất. Điều 135 Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 quy định giao đất rừng sản xuất tại Đồng Nai và cho thuê đất rừng sản xuất như sau:

“Điều 135. Đất rừng sản xuất :
 • Nhà nước giao đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên cho doanh nghiệp quản lý rừng để quản lý. Bảo vệ và phát triển rừng.
 • Nhà nước giao đất, cho thuê đất rừng sản xuất là rừng trồng theo quy định sau đây:
Đất Rừng Sản Xuất Là Gì ?
Đất Rừng Sản Xuất Là Gì ?

Giao đất cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo hạn mức quy định tại điểm b khoản ba Điều 129 của Luật này. Để phương pháp dùng vào mục đích sản xuất lâm nghiệp. Đối với diện tích đất rừng sản xuất do hộ gia đình. Cá nhân phương pháp dùng vượt hạn mức thì phải chuyển sang thuê đất.

Cho thuê đất đối với tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện dự án đầu tư trồng rừng;

 • Đơn vị kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Công ty có vốn đầu  tư nước ngoài phương pháp tiêu dùng đất rừng sản xuất được kết hợp buôn báncảnh quan. Du lịch sinh thái – môi trường dưới tán rừng.
 • Đất rừng sản xuất tập trung ở các nơi xa khu dân cư không thể giao trực tiếp cho hộ gia đình. Cá nhân thì được Nhà nước giao cho tổ chức để bảo vệ và phát triển rừng kết hợp với sản xuất Lâm nghiệp, nông nghiệp, ngư nghiệp.”

Đất Nông Nghiệp Dùng Để Trồng Rừng Phòng Hộ ? Rừng Phòng Hộ Là Gì? 

Rừng phòng hộ là gì? Rừng phòng hộ là Rừng được sử dụng mục đích chủ yếu để bảo vệ nguồn nước. Bảo vệ đất, chống xói mòn, giảm thiểu thiên tai, điều hòa khí hậu, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái. Bao gồm: rừng phòng hộ chắn gió,rừng phòng hộ đầu nguồn, chắn cát bay. Rừng phòng hộ bảo vệ môi trường hệ sinh thái. Rừng phòng hộ chắn sóng, lấn biển.

Theo quy định của Luật đất đai 2013. Nhà nước giao đất rừng phòng hộ cho doanh nghiệp quản lý rừng phòng hộ để điều chỉnh. Kiểm soát an ninh, khoanh vùng tái sinh rừng và trồng rừng theo quy hoạch. Kế hoạch dùng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chuẩn y. Được phối hợp sử dụng đất vào mục đích khác theo quy định của pháp luật về kiểm soát an ninh và phát triển rừng.
Đất Nông Nghiệp Dùng Để Trồng Rừng Đặc Dụng. Phân Loại Rừng Đặc Dụng?

Rừng đặc dụng là loại rừng được thành lập với mục đích chủ yếu để bảo tồn thiên nhiên. Mẫu chuẩn hệ sinh thái rừng của quốc gia. Bảo vệ nguồn gen sinh vật rừng, nghiên cứu khoa học, bảo vệ di tích lịch sử. Danh lam thắng cảnh phục vụ nghỉ ngơi du lịch kết hợp với phòng hộ bảo vệ môi trường sinh thái.

Phân Loại Rừng Đặc Dụng:

Rừng đặc dụng làm Vườn quốc gia

Là vùng rừng tự nhiên được gìn giữ để bảo vệ lâu dài một hay nhiều hệ sinh thái. Đáp ứng buộc phải sau:

 • vùng rừng tự nhiên gồm các hệ sinh thái cơ bản. Còn nguyên vẹn hoặc ít bị tác động của con người. Các khu rừng có giá trị cao về văn hóa, du lịch.
 • Phải đủ lớn để chứa được 1 hay nhiều hệ sinh thái không bị thay đổi bởi các tác động xấu của con người.
 • Tỷ lệ diện tích hệ sinh thái cần bảo tồn phải đạt trong khoảng 70% trở lên.
 • Điều kiện giao thông tương đối thuận lợi.
Đất Rừng Đặc Dụng Là Gì ?
Đất Rừng Đặc Dụng Là Gì ?

Rừng đặc dụng làm Khu bảo tồn thiên nhiên

Khu bảo tồn còn gọi là khu dự trữ thiên nhiên và khu bảo toàn loài sinh cảnh. Là vùng đất thiên nhiên được thành lập nhằm mục đích đảm bảo diễn thế tự nhiên và đáp ứng những yêu cầu sau:

 • Vùng đất tự nhiên với dự trữ tài nguyên thiên nhiên và mang giá trị đa dạng sinh học cao.
 • sở hữu giá trị cao về kỹ thuật, giáo dục, du lịch
 • mang những loài động thực vật đặc hữu hoặc là nơi cư trú, ẩn nấp. Kiếm ăn của những loài động vật hoang dã quý hiếm hoặc.
 • Đủ rộng để cất được 1 hay nhiều hệ sinh thái, tỷ lệ cần bảo tồn trên 70%.

Rừng đặc dụng làm Khu rừng văn hóa -lịch sử – môi trường

Là khu vực gồm một hay nhiều thắng cảnh có giá trị du lịch tiêu biểu có giá trị văn hóa-lịch sử. Nhằm phục vụ những hoạt động du lịch, văn hóa hoặc để nghiên cứu, bao gồm:

 • Khu vực có các thắng cảnh trên biển đảo, đất liền, hay bờ biển.
 • Khu vực có di tích văn hóa – lịch sử đã được công nhận xếp hạng .

? Xem Thêm : Chuyển Mục Đích Sử Dụng Đất Là Gì? Quy Trình Chuyển Mục Đích Sử Dụng Đất

Đất Nông Nghiệp Dùng Để Nuôi Trồng Thủy Sản Và Đất Làm Muối

Đất nuôi trồng thủy sản là đất để nuôi các loại thuỷ sản. Thường là những phần đất nội địa bao gồm ao, hồ, sông, ngòi ..vv.. Những phần đất có mặt nước bao gồm cả trang trại được giao để nhằm mục đích nuôi trồng và phát triển về ngành thủy sản

Đất Nuôi Trồng Thủy Hải Sản & Làm Muối Là Gì ?
Đất Nuôi Trồng Thủy Hải Sản & Làm Muối Là Gì ?

Đất làm muối được xác định là phần diện tích đất trong quy hoạch để sản xuất muối được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Bao gồm: Đất sản xuất muối quy mô công nghiệp và đất sản xuất muối thủ công. 
Đất Nông Nghiệp Khác 

Đất nông nghiệp khác tại Đồng Nai gồm đất dùng để xây dựng nhà,vườn ươm phục vụ mục đích trồng trọt. Kể cả các hình thức nuôi trồng không trực tiếp trên đất đai. Xây dựng chuồng trại nuôi trồng được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Đất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho mục đích nghiên cứu thí nghiệm, học tập . đất gây giống con giống, cây giống phục vụ nông nghiệp

Góc Hỏi Đáp :

Tôi có mua mảnh đất nông nghiệp ở Đồng Nai là đất trồng cây hàng năm từ năm 2015 . Hiện tại, tôi có nhu cầu muốn xây nhà trên đất. Như vậy có trái với pháp luật hay không? Hay là tôi phải Chuyển đổi đất trồng cây lâu năm. Lên đất thổ cư rồi mới được xây nhà?

Trả Lời :

Trường hợp của bạn phải chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong khoảng đất trồng cây lâu năm (đất nông nghiệp). Sang đất ở tại nông thôn hoặc đất ở tại đô thị (đất phi nông nghiệp). Nếu như mảnh đất ấy phù hợp với quy hoạch sử dụng đất chi tiết hoặc kế hoạch sử dụng đất. Chi tiết hoặc quy hoạch xây dựng thành phố. Hoặc quy hoạch xây dựng cụm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt.

Đất Nông Nghiệp Có Được Phép Xây Nhà Hay Không ?
Đất Nông Nghiệp Có Được Phép Xây Nhà Hay Không ?

Như vậy, để có thể tiến hành xây dựng nhà ở trên mảnh đất đó bạn cần phải thực hiện các thủ tục theo. Luật định thì mới thích hợp với quy định của pháp luật.

Điều 69 Luật Đất Đai Năm 2013 Quy Định Về Trình Tự, Thủ Tục Cho Phép Chuyển Mục Đích Cách Sử Dụng Đất Như Sau:

 • Người có quyền sử dụng đất đất nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến sở tài nguyên và môi trường tỉnh hoặc thành phố đó.
 • Sở TN & MT có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ. Xác minh vị trí, tọa độ. Diện tích… Thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất đất. Hướng dẫn người dân cách sử dụng đất. Thực hiện nghĩa vụ đóng thuế phí theo quy định của pháp luật. Trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho chuyển mục đích SDĐ. Chỉ đạo cập nhật. Chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai. Giấy tờ địa chính.

Đối với trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Của người đang dùng đất để thực hành. Dự án đầu tư thì thực hành giấy tờ chuyển nhượng QSDĐ. Đồng thời với giấy tờ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

 • Người cách sử dụng đất thực hành nghĩa vụ tài chính theo quy định.”
Đánh GiáNếu bạn thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này đến bạn bè người thân và gia đình bằng cách bấm vào nút bên dưới đây :

Bài Viết Liên Quan

Index