TỬ VI CƯ NGỌ

Trang chủ » Cẩm Nang - Kiến Thức » TỬ VI CƯ NGỌ
Lá số tử vi DƯƠNG NỮ sinh năm MẬU DẦN ( THÀNH ÐẦU THỔ ) giờ MÙI ngày 16 tháng 12 Âm Lịch. Cung Mệnh an tại Ngọ có sao TỬ VI đơn thủ. Cung Thân an tại Thân có sao PHÁ QUÂN đơn thủ .
Lá số tử vi DƯƠNG NAM sinh năm NHÂM DẦN ( KIM BẠCH KIM ) giờ MÙI ngày 11 tháng 12 Âm Lịch. Cung Mệnh an tại Ngọ có sao TỬ VI đơn thủ. Cung Thân an tại Thân có sao PHÁ QUÂN đơn thủ .
Lá số tử vi ÂM NAM sinh năm TÂN DẬU ( THẠCH LỰU MỘC ) giờ MÙI ngày 10 tháng 12 Âm Lịch. Cung Mệnh an tại Ngọ có sao TỬ VI đơn thủ. Cung Thân an tại Thân có sao PHÁ QUÂN đơn thủ .

Lá số tử vi ÂM NỮ sinh năm TÂN SỬU (BÍCH THƯỢNG THỔ) giờ THÌN ngày 20 tháng 9 Âm Lịch. Cung Mệnh an tại Ngọ có sao TỬ VI đơn thủ. Cung Thân an tại Dần có sao VŨ KHÚC, THIÊN TƯỚNG.

Bạn đang đọc: TỬ VI CƯ NGỌ

Lá số tử vi ÂM NỮ sinh năm QUÝ HỢI ( ĐẠI HẢI THỦY ) giờ THÌN ngày 16 tháng 9 Âm Lịch. Cung Mệnh an tại Ngọ có sao TỬ VI đơn thủ. Cung Thân an tại Dần có sao VŨ KHÚC, THIÊN TƯỚNG .
Lá số tử vi ÂM NỮ sinh năm TÂN TỊ ( BẠCH LẠP KIM ) giờ TỊ ngày 23 tháng 10 Âm Lịch. Cung Mệnh an tại Ngọ có sao TỬ VI đơn thủ. Cung Thân an tại Thìn có sao THẤT SÁT đơn thủ .
Lá số tử vi DƯƠNG NAM sinh năm MẬU DẦN ( THÀNH ÐẦU THỔ ) giờ THÌN ngày 30 tháng 9 Âm Lịch. Cung Mệnh an tại Ngọ có sao TỬ VI đơn thủ. Cung Thân an tại Dần có sao VŨ KHÚC, THIÊN TƯỚNG .
Lá số tử vi DƯƠNG NỮ sinh năm NHÂM DẦN ( KIM BẠCH KIM ) giờ THÂN ngày 11 tháng 1 Âm Lịch. Cung Mệnh an tại Ngọ có sao TỬ VI đơn thủ. Cung Thân an tại Tuất có sao LIÊM TRINH, THIÊN PHỦ .
Lá số tử vi ÂM NAM sinh năm QUÝ DẬU ( KIẾM PHONG KIM ) giờ HỢI ngày 2 tháng 4 Âm Lịch. Cung Mệnh an tại Ngọ có sao TỬ VI đơn thủ. Cung Thân an tại Thìn có sao THẤT SÁT đơn thủ .
Lá số tử vi ÂM NAM sinh năm TÂN SỬU ( BÍCH THƯỢNG THỔ ) giờ MÙI ngày 29 tháng 12 Âm Lịch. Cung Mệnh an tại Ngọ có sao TỬ VI đơn thủ. Cung Thân an tại Thân có sao PHÁ QUÂN đơn thủ .

Lá số tử vi ÂM NAM sinh năm TÂN TỊ (BẠCH LẠP KIM) giờ NGỌ ngày 29 tháng 11 Âm Lịch. Cung Mệnh, Thân đồng cung an tại Ngọ có sao TỬ VI đơn thủ.

Lá số tử vi ÂM NAM sinh năm TÂN MÃO ( TÒNG BÁ MỘC ) giờ NGỌ ngày 10 tháng 11 Âm Lịch. Cung Mệnh, Thân đồng cung an tại Ngọ có sao TỬ VI đơn thủ .
Lá số tử vi DƯƠNG NỮ sinh năm NHÂM TÍ ( TANG ĐỐ MỘC ) giờ DẬU ngày 10 tháng 2 Âm Lịch. Cung Mệnh an tại Ngọ có sao TỬ VI đơn thủ. Cung Thân an tại Tí có sao THAM LANG đơn thủ .
Lá số tử vi ÂM NAM sinh năm TÂN HỢI ( XOA XUYẾN KIM ) giờ DẬU ngày 10 tháng 2 Âm Lịch. Cung Mệnh an tại Ngọ có sao TỬ VI đơn thủ. Cung Thân an tại Tí có sao THAM LANG đơn thủ .
Lá số tử vi DƯƠNG NAM sinh năm CANH THÌN ( BẠCH LẠP KIM ) giờ NGỌ ngày 15 tháng 11 Âm Lịch. Cung Mệnh, Thân đồng cung an tại Ngọ có sao TỬ VI đơn thủ .
Lá số tử vi DƯƠNG NAM sinh năm MẬU THÂN ( ĐẠI TRẠCH THỔ ) giờ NGỌ ngày 16 tháng 11 Âm Lịch. Cung Mệnh, Thân đồng cung an tại Ngọ có sao TỬ VI đơn thủ .

Lá số tử vi DƯƠNG NỮ sinh năm NHÂM NGỌ (DƯƠNG LIỄU MỘC) giờ THÂN ngày 10 tháng 1 Âm Lịch. Cung Mệnh an tại Ngọ có sao TỬ VI đơn thủ. Cung Thân an tại Tuất có sao LIÊM TRINH, THIÊN PHỦ.

Lá số tử vi ÂM NỮ sinh năm TÂN TỊ ( BẠCH LẠP KIM ) giờ TÍ ngày 29 tháng 5 Âm Lịch. Cung Mệnh, Thân đồng cung an tại Ngọ có sao TỬ VI đơn thủ .
Lá số tử vi DƯƠNG NAM sinh năm CANH NGỌ ( LỘ BÀN THỔ ) giờ THÂN ngày 7 tháng 1 Âm Lịch. Cung Mệnh an tại Ngọ có sao TỬ VI đơn thủ. Cung Thân an tại Tuất có sao LIÊM TRINH, THIÊN PHỦ .
Lá số tử vi DƯƠNG NAM sinh năm CANH THÌN ( BẠCH LẠP KIM ) giờ THÂN ngày 15 tháng 1 Âm Lịch. Cung Mệnh an tại Ngọ có sao TỬ VI đơn thủ. Cung Thân an tại Tuất có sao LIÊM TRINH, THIÊN PHỦ .

Mời Bạn Đánh Giá