Quy Hoạch 1/2000 Là Gì ?

Bản đồ quy hoạch là một trong những giấy tờ vô cùng quan trọng và cần phải có trong tất cả các dự án quy hoạch đô thị và khu đô thị. Mỗi dự án sẽ có một loại quy hoạch khác nhau và sẽ có bản đồ thể hiện các chức năng tương ứng như : quy hoạch 1/500, quy hoạch 1/2000, quy hoạch 1/5000,…. Vậy quy hoạch 1/2000 là gì? Đây là kiến thức cơ bản mà nhà đầu tư cần nắm rõ. Nó có ý nghĩa như thế nào trong các đồ án quy hoạch đô thị hiện nay? Có nên mua đất quy hoạch 1/2000 hay không? Sau đây Nhà Phố Đồng Nai sẽ giúp các bạn giải đáp những thắc mắc này nhé!

Quy Hoạch 1/2000 Là Gì ?

Quy hoạch 1/2000 (hay quy hoạch phân khu chi tiết tỷ lệ 1/2000) là bản đồ phân khu chi tiết phân chia và xác định các chức năng sử dụng đất và mạng lưới công trình hạ tầng nhằm mục đích cụ thể hóa các nội dung của quy hoạch đô thị.

Bản đồ quy hoạch 1/2000 bao gồm : bản đồ không gian, kiến ​​trúc cảnh quan, quy hoạch giao thông. Bản đồ tổng mặt bằng sử dụng, sơ đồ đơn tuyến hạ tầng kỹ thuật cơ điện. Sau khi quy hoạch chi tiết của dự án tỷ lệ 1/2000 được phê duyệt. Cơ quan quản lý nhà nước sẽ cập nhật vào quy hoạch chung của khu vực. Quy hoạch 1/2000 là bước triển khai của quy hoạch chung xây dựng đô thị. Là cơ sở triển khai lập và quản lý quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị 1/500.

Theo Luật Quy hoạch đô thị 2009. quy hoạch 1/2.000 chi tiết bao gồm: 

 • Xác định các phạm vi ranh giới, diện tích, sử dụng đất, chỉ tiêu dự kiến về dân số cũng như tính chất khu vực lập quy hoạch, hạ tầng xã hội – kỹ thuật của từng ô phố và đấu nối hạ tầng kỹ thuật chung
 • Xác định chức năng sử dụng của các khu đất
 • Các nguyên tắc tổ chức không gian và kiến trúc cảnh quan
 • Đánh giá tác động môi trường

Quy hoạch này có liên quan mật thiết với quyền sở hữu về đất đai. Do đó, quy hoạch 1/2000 có giá trị pháp lý cao, là căn cứ để giải quyết tranh tụng.

Nội Dung Của Quy Hoạch 1/2000

Mỗi bản quy hoạch 1/2000 sẽ bao gồm các nội dung sau:

 • Bản đồ không gian và kiến trúc cảnh quan
 • Bản đồ thể hiện tổng mặt bằng sử dụng đất
 • Sơ đồ đơn tuyến cơ điện hạ tầng và hạ tầng kỹ thuật
 • Quy hoạch giao thông

Bên cạnh quy hoạch 1/2000 còn có quy hoạch 1/500. Tuy nhiên không nên hiểu đây là hai trường hợp quy hoạch khác nhau hoặc có tỷ lệ bản đồ khác nhau. Cả hai bản quy hoạch đều đóng vai trò thiết yếu đối với quá trình quy hoạch chi tiết.

Tuy nhiên cần lưu ý về tên gọi của hai loại quy hoạch. Quy hoạch 1/2000 được gọi là “đồ án quy hoạch chi tiết”. Còn quy hoạch 1/500 là “đồ án quy hoạch xây dựng”.

Ý Nghĩa Của Quy Hoạch Chi Tiết 1/2000

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 giúp xác định mạng lưới đường giao thông. Và quy hoạch sử dụng đất phải chỉ ra được các ô phố với các chức năng sử dụng khác nhau. Trong đó thể hiện rất rõ các chỉ tiêu của ô phố như diện tích ô đất. Mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, tầng cao tối đa, tầng cao tối thiểu, chỉ giới đường đỏ. Sơ bộ xác định chỉ giới xây dựng (khoảng lùi) của công trình.

Ý Nghĩa Bản Đồ Quy Hoạch 1/2000
Ý Nghĩa Bản Đồ Quy Hoạch 1/2000

Ở giai đoạn này thực chất chỉ mang tính quy hoạch định hướng cho cả khu đô thị. (khu công nghiệp, khu chế xuất, khu nhà ở, khu du lịch….) Với mục đích quản lý xây dựng. Bởi vì ở trong giai đoạn quy hoạch này chưa có thiết kế cơ sở chính xác cho bất cứ công trình kiến trúc, thiết kế nào.

Các cơ quan quản lý, cấp chính quyền có đầy đủ điều kiện để cấp chứng chỉ quy hoạch cho bất kỳ một dự án nào trong khu quy hoạch. Như vậy là hoàn toàn có thể sử dụng đồ án quy hoạch chi tiết 1/2000 để quản lý xây dựng.

Quy Hoạch Chi Tiết Tỷ Lệ 1/2000 Do Cơ Quan Nào Thực Hiện ?

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 thường do địa phương thực hiện. Nhưng theo văn bản chấp thuận chủ trương và quy hoạch chung của khu vực. Nếu các dự án mới ở các khu vực có quy hoạch 1/2000. Thì chủ đầu tư phải thực hiện và lập quy hoạch 1/2000 theo văn bản chấp thuận chủ trương. Và quy hoạch chung của khu vực.

Chủ đầu tư sau khi hoàn tất thực hiện quy hoạch 1/2000. Sẽ được cơ quan xem xét phê duyệt trong vòng 20 ngày. Sau khi quy hoạch của dự án được phê duyệt. Thì các cơ quan quản lý nhà nước sẽ cập nhật vào quy hoạch chung của khu đô thị đó. Tổng thời gian thực hiện công tác quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000 ( thực tế ) khoảng 4-6 tháng. Sau khi có văn bản thuận chủ trương.

Phân Biệt Quy Hoạch 1/200 Và Quy Hoạch 1/500

Khác với bản đồ quy hoạch 1/2000. Bản đồ 1/500 (gọi là bản đồ quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500) có vai trò cụ thể hóa nội dung quy hoạch phân khu và quy hoạch chung. Nó có vai trò thể hiện sự bố trị cụ thể của tất cả các công trình trên đất. Kể cả hạ tầng kỹ thuật. Quy hoạch chi tiết bố trí đến từng ranh giới của lô đất.

Phân Biệt Bản Đồ Quy Hoạch 1/2000 Và 1/500
Phân Biệt Bản Đồ Quy Hoạch 1/2000 Và 1/500

Nói cách khác, đây chính là quy hoạch tổng mặt bằng của các dự án đầu tư xây dựng. Bản đồ 1/500 là cơ sở để xác định vị trí công trình, thiết kế kỹ thuật và thực hiện xây dựng công trình.

Phân Biệt Quy Hoạch 1/200 Và 1/500

Tiêu ChíQuy Hoạch Chi Tiết 1/2000Quy Hoạch Chi Tiết 1/500
Khái NiệmGiai đoạn 1 trong quy hoạch.
Là bước triển khai của quy hoạch chung xây dựng đô thị.
Cơ sở cho việc triển khai lập và quản lý quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500
Giai đoạn 2 là triển khai và cụ thể hoá quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000.
Là cơ sở để lập các dự án đầu tư xây dựng, cấp giấy phép xây dựng và quản lý đầu tư xây dựng.
Gắn liền với 1 dự án cụ thể
Ý Nghĩa/ Mục ĐíchQuản lý đô thịXác định mối quan hệ giữa các công trình thuộc quy hoạch với các yếu tố bên ngoài của quy hoạch.
Nội Dung
Lập các bản đồ không gian, kiến trúc cảnh quan, bản đồ tổng mặt bằng sử dụng đất, quy hoạch giao thông, các sơ đồ đơn tuyến hạ tầng kỹ thuật và cơ điện.
Chi tiết hóa đến từng công trình: dân số, sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tổ chức không gian, kiến trúc, công trình hạ tầng, kiến trúc/thiết kế chi tiết của từng lô đất, đánh giá môi trường…
Người Thực HiệnChính quyền địa phương thực hiện hoặc chủ đầu tưChủ đầu tư
Cơ Quan Phê DuyệtCác cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng.
tra-cuu-ban-do-quy-hoach-tinh-dong-nai

Hồ Sơ Trình Duyệt Quy Hoạch Chi Tiết 1/2000

Giai đoạn 1: Hồ sơ trình duyệt nhiệm vụ quy hoạch 1/2000

 1. Bản vẽ quy hoạch (A1 hoặc A0)
  • Bản đồ vị trí và giới hạn tỉ lệ 1/5000 – 1/25.000;
  • Bản đồ khảo sát hiện trạng và địa hình tỉ lệ 1/2000;
  • Bản đồ quy hoạch cơ cấu phân khu chức năng .
 2. Các văn bản pháp lý liên quan;
 3. Thuyết minh Nhiệm vụ quy hoạch (A4).

Giai đoạn 2: Hồ sơ trình duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000

 1. Bản vẽ quy hoạch tỉ lệ 1/2000 (A1 hoặc A0): gồm:
  • Bản đồ vị trí và giới hạn tỉ lệ 1/10.000;
  • Bản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan;
  • Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất;
  • Bản đồ quy hoạch giao thông;
  • Bản đồ quy hoạch hạ tầng;
  • Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp điện;
  • Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp nước;
  • Bản đồ quy hoạch chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng;
  • Bản đồ quy hoạch hệ thống thoát nước và vệ sinh môi trường;
  • Bản đồ khảo sát hiện trạng kiến trúc, cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật và đánh giá hiện trạng sử dụng đất xây dựng.
  • Bản đồ quy hoạch tổng hợp đường dây đường ống.
 2. Thuyết minh tổng hợp Quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000 (A4).
 3. Dự thảo tờ trình phê duyệt;
 4. Các văn bản pháp lý liên quan.

? Tỷ Lệ Bản Đồ Là Gì ?

Lưu Ý Khi Sử Dụng Đất Thuộc Quy Hoạch 1/2000

Tình trạng đang sử dụng đất hoặc mua đất bị dính quy hoạch 1/2000. Thường khiến nhiều gia đình lo lắng về việc tách thửa, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… Vậy nhà, đất bị dính quy hoạch 1/2000 có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không?

Khoản 2, Điều 49 Luật đất đai 2013 quy định về việc cấp sổ đỏ, sổ hồng đối với đất bị quy hoạch sẽ có 2 trường hợp như sau:

 • Trường hợp quy hoạch 1/2000 đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện (hay còn gọi là quy hoạch treo) thì người sử dụng đất vẫn có quyền sử dụng cho đến khi quyết định thu hồi của địa phương đối với đất thuộc dự án quy hoạch được phê duyệt và thông báo.
 • Trường hợp quy hoạch 1/2000 đã được công bố và đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất. Và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất. Nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm. Nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có. Thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.

Quy Hoạch 1/2000 Có Được Xây Dựng Không ?

Đất bị quy hoạch 1/2000 là đất có mục đích sử dụng cho quy hoạch đô thị theo quy hoạch chung của các địa phương. Loại đất này được xây dựng các công trình trên đất nhưng phải chấp hành mọi quy định chung của nhà nước. Và không được làm trái với những nội dung quy hoạch đã được phê duyệt trước đó.

Bạn có thể xây nhà ở nếu đất quy hoạch 1/2000 thuộc quy hoạch khu dân cư. Tương tự, bạn được phép xây dựng nhà máy, nhà xưởng trên đất đó. Nếu đất thuộc quy hoạch khu công nghiệp, nhà xưởng, nhà máy, khu chế xuất.

Có Nên Mua Đất Quy Hoạch 1/2000 Hay Không
Có Nên Mua Đất Quy Hoạch 1/2000 Hay Không

Vì vậy, trước khi quyết định xuống tiền mua đất quy hoạch 1/2000. Người mua cần phải xác định rõ mình mua đất để làm gì ? Xây dựng công trình gì trên đất để lựa chọn được mảnh đất thuộc phù hợp với mục đích xây dựng.

? Hướng Dẫn Tra Cứu Thông Tin Quy Hoạch Bình Dương Mới Nhất

Đất Thuộc Quy Hoạch 1/2000 Gồm Đất Gì ?

Quy hoạch 1/2000 được hình thành nhằm phục vụ mục đích tạo nên sự đồng bộ. Thống nhất về cơ sở hạ tầng giao thông và các khu dân cư. Từ quy hoạch chi tiết theo tỷ lệ 1/2000. Nhà nước cũng như nhân dân có thể biết được các quy hoạch về khu công nghiệp. Khu chế xuất, khu du lịch, khu nhà ở… Mục đích sử dụng quan trọng nhất của đồ án quy hoạch 1/2000. Là xác định được mạng lưới đường cũng như quy hoạch sử dụng đất.

Từ những quy hoạch sử dụng đất nêu trên. Bản đồ quy hoạch 1/2000 phải chỉ ra được chi tiết các ô phố với các khu vực chức năng phục vụ lẫn nhau. Trong đó, bản đồ phải thể hiện rõ các chỉ tiêu của ô phố như: Ô đất, diện tích, hệ số sử dụng đất, mật độ xây dựng. Tầng cao tối đa, tầng cao tối thiểu, chỉ giới đường giao thông nội bộ kết hợp đồng bộ. Với các tuyến giao thông trong thành phố. Xác định các chỉ giới xây dựng (khoảng lùi) của các công trình xây dựng trên mảnh đất đó một cách sơ bộ.

Theo những điểm đã nêu ở trên thì đất thuộc quy hoạch 1/2000 là đất đã có mục đích sử dụng. Để phục vụ quy hoạch đô thị từ trước theo quy hoạch. Do chính quyền địa phương lập nên. Đất thuộc khu vực quy hoạch 1/2000 nếu được xây dựng. Phải thể hiện rõ được nội dung xây dựng và không được phép làm trái so với những nội dung đó.

Có Nên Mua Đất Quy Hoạch 1/2000 ?

Để có thể quyết định có nên mua đất quy hoạch 1/2000 hay không, bạn cần tham khảo những thông tin sau:

 • Nếu trong vòng 5 năm, kể từ ngày công bố công khai quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/2000, Nhà nước thu tiến hành hồi đất để thực hiện quy hoạch thì không được bồi thường hay hỗ trợ vật kiến trúc được xây dựng mới trong lộ giới, phạm vi quy hoạch. Nếu sau 5 năm Nhà nước mới thực hiện quy hoạch thì người sử dụng đất sẽ được bồi thường, hỗ trợ theo quy định hiện hành.
 • Nếu như bạn xây dựng nhà ở sau thời điểm công bố quy hoạch thì sẽ không được cấp sổ đỏ, sổ hồng. Tuy nhiên, bạn sẽ được tạm thời sử dụng nhà ở, đất ở cho đến khi địa phương có Quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án theo quy hoạch đã được phê duyệt.
 • Việc kiểm tra quy hoạch cũng là một cách giúp bạn biết được vị trí mảnh đất sau khi quy hoạch. Nếu mảnh đất đó sau khi quy hoạch nằm ở vị trí đắc địa hoặc nằm ở mặt tiền thì bạn nên nắm bắt cơ hội cho mình.

Trên đây là toàn bộ các thông tin liên quan đến quy hoạch 1/2000Nhà Phố Đồng Nai mong rằng, qua bài viết bạn đã hiểu quy hoạch 1/2000 là gì ? Bản đồ quy hoạch 1/2000 là gì ? Trước khi quyết định chọn bất cứ mảnh đất nào. Bạn cũng cần phải tìm hiểu kỹ trước các thông tin quy hoạch. Để có thể đưa ra quyết định đúng đắn nhất. Chúc các bạn thành công !!

5/5 - (1 bình chọn)

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Nhà Phố Đồng Nai

Nhà Phố Đồng Nai

Nhà Phố Đồng Nai - Kênh thông tin chuyên về Bất Động Sản, thiết kế và thi công kiến trúc nhà đẹp, nội thất nhà ở, biệt thự, chung cư... Với đội ngũ thiết kế và thi công chuyên nghiệp, giàu sáng tạo, nhiệt huyết với nghề. Chúng tôi cam kết mang đến cho quý khách hàng những công trình chất lượng nhất. Giúp khách hàng tiết kiệm đáng kể chi phí, công sức và thời gian.
Nhà Phố Đồng Nai

Nhà Phố Đồng Nai

Nhà Phố Đồng Nai - Kênh thông tin chuyên về Bất Động Sản, thiết kế và thi công kiến trúc nhà đẹp, nội thất nhà ở, biệt thự, chung cư... Với đội ngũ thiết kế và thi công chuyên nghiệp, giàu sáng tạo, nhiệt huyết với nghề. Chúng tôi cam kết mang đến cho quý khách hàng những công trình chất lượng nhất. Giúp khách hàng tiết kiệm đáng kể chi phí, công sức và thời gian.