6 Khó Khăn Khi Tiến Hành Thủ Tục Làm Sổ Hồng Tại Đồng Nai

6-kho-khan-khi-lam-so-hong-tai-dong-nai

Hiện nay, rất nhiều hộ gia đình, cá nhân chưa được làm Sổ hồng tại Đồng Nai ( giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) và thủ tục làm Sổ hồng tại Đồng Nai khá phức tạp. Vì vậy, khi làm các thủ tục để được cấp sổ hồng người dân thường gặp những khó khăn và cách giải quyết như thế nào cho hiệu quả? Sau đây, Nhà Phố Đồng Nai sẽ chỉ ra 6 khó khăn về thủ tục làm sổ hồng tại Đồng Nai mà người dân cần chú ý. Nào, mình cùng tìm hiểu nhé.!!

1. Không Biết Đủ Điều Kiện Tiến Hành Thủ Tục Làm Sổ Hồng Tại Đồng Nai Hay Chưa?

Đây là một trong những thắc mắc phổ biến nhất khi đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Đồng Nai, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là Giấy chứng nhận). Theo pháp luật đất đai hiện nay để được cấp Giấy chứng nhận thì người đang sử dụng đất phải có đủ điều kiện.

 • Trường hợp có giấy tờ: Căn cứ theo Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, hộ gia đình, cá nhân có một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất thì có thể có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận.
 • Trường hợp không có giấy tờ: Căn cứ theo Điều 101 Luật Đất đai năm 2013, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận nếu đáp ứng đủ điều kiện theo từng trường hợp:

Trường hợp 1. Không Phải Nộp Tiền Sử Dụng Đất

Tại khoản 1 Điều 101 Luật Đất đai 2013 quy định: Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không có giấy tờ theo quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 được cấp Giấy chứng nhận và không nộp tiền sử dụng đất nếu đủ các điều kiện sau:

 • Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày 01/7/2014;
 • Có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;
 • Nay được UBND xã, phường, thị trấn tại Đồng Nai nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp.

Trường hợp 2. Có Thể Phải Nộp Tiền Sử Dụng Đất

Tại khoản 2 Điều 101 Luật Đất đai 2013 quy định: Hộ gia đình. Cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ về quyền sử dụng đất. Được cấp Giấy chứng nhận và có thể phải nộp tiền sử dụng đất nếu đủ các điều kiện sau:

 • UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp.
 • Đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01/7/2004; Không vi phạm pháp luật về đất đai;
 • Nay được UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất tại Đồng Nai, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch.
 • Từ ngày 10/12/2009 đến nay. Khi người dân tiến hành thủ tục làm Sổ hồng tại Đồng Nai cho đất. Tài sản khác gắn liền với đất của mình thì Nhà Nước sẽ cấp chung một loại sổ. Với tên gọi là “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền ở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”.

2. Hồ Sơ Không Đầy Đủ

Khi người dân nộp hồ sơ thủ tục làm sổ hồng tại Đồng Nai thì cơ quan tiếp nhận. Xử lý hồ sơ tiếp nhận hồ sơ . Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ. Chưa hợp lệ thì không quá 03 ngày làm việc. Cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung. Hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. Một số nơi tiếp nhận hồ sơ đất đai tại Đồng Nai:

 • Trung Tâm Hành Chính Công Tỉnh Đồng Nai.
 • Bộ Phận Tiếp Nhận Hồ Sơ Cấp Huyện hoặc Cấp Thành Phố nơi vị trí đất.

Căn cứ khoản 1 Điều 8 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT. Để tránh việc bổ sung hồ sơ nhiều lần thì hộ gia đình. Cá nhân cần chuẩn bị thủ tục làm sổ hồng tại Đồng Nai đầy đủ gồm 01 bộ hồ sơ như sau:

 • Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận theo Mẫu số 04a/ĐK. Nếu chỉ có quyền sử dụng đất thì chỉ cần một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất.
 • Nếu có thêm nhà ở và có yêu cầu chứng nhận quyền sở hữu. Thì nộp thêm một trong những loại giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà ở.
 • Khi đăng ký về quyền sở hữu nhà ở phải có sơ đồ nhà ở. Trừ trường hợp trong giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở. Đã có sơ đồ phù hợp với hiện trạng nhà ở đã xây dựng.
 • Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính. Giấy tờ liên quan đến việc miễn. Giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai. Tài sản gắn liền với đất tại Đồng Nai(nếu có).

3. Nộp Bản Chính Hay Bản Sao Giấy Tờ

Căn cứ khoản 2 Điều 11 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT được sửa đổi. Bổ sung bởi khoản 9 Điều 7 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT. Người dân tiến hành thủ tục làm sổ hồng tại Đồng Nai lựa chọn một trong những hình thức sau:

 • Nộp bản sao giấy tờ đã có công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về công chứng. Chứng thực; Nộp bản sao giấy tờ và xuất trình bản chính để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đối chiếu và xác nhận vào bản sao.
 • Nộp bản chính giấy tờ.

Như vậy, khi nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận người dân được phép lựa chọn nộp bản chính hoặc bản sao giấy tờ.

4. Không Biết Cách Ghi Đơn Đề Nghị Cấp Sổ Hồng

Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận là một trong những thành phần hồ sơ thủ tục làm sổ hồng tại Đồng Nai. Người có đề nghị cấp Giấy chứng nhận phải ghi đầy đủ thông tin tại phần kê khai của người đăng ký.

Yêu cầu đối với thông tin trong đơn là không tẩy xóa, sửa chữa. Trong đó người đăng ký phải ghi đầy đủ các thông tin như sau:

 • Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất;
 • Phần yêu cầu đề nghị;
 • Thửa đất đăng ký;
 • Tài sản gắn liền với đất (chỉ kê khai nếu có nhu cầu được chứng nhận quyền sở hữu tài sản);
 • Những giấy tờ nộp kèm theo;
 • Có nhu cầu ghi nợ đối với loại nghĩa vụ tài chính.

5. Không Biết Phải Nộp Bao Nhiêu Tiền

Khi tiến hành thủ tục làm sổ hồng tại Đồng Nai thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính gồm: Tiền sử dụng đất. Các loại thuế có liên quan đến đất đai và lệ phí trước bạ. Tuy nhiên không phải tất cả các trường hợp đều phải nộp tiền sử dụng đất.

Theo khoản 1 Điều 63 Nghị định 43/2014/NĐ-CP. Trường hợp đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận và phải thực hiện nghĩa vụ tài chính. Theo quy định thì Văn phòng đăng ký đất đai sẽ gửi số liệu địa chính sang cơ quan thuế. Khi nhận được số liệu địa chính thì cơ quan thuế sẽ gửi thông báo về số tiền và hạn nộp cho người có yêu cầu.

Khi nhận được thông báo của cơ quan thuế thì hộ gia đình. Cá nhân có nghĩa vụ nộp theo đúng số tiền và đúng thời hạn như thông báo và giữ chứng từ. Biên lai để xuất trình khi nhận Giấy chứng nhận.

Trường hợp muốn xem số tiền nộp có đúng quy định hay không thì xem tại. Mức tiền sử dụng đất phải nộp khi cấp Sổ hồng năm 2020.

6.Cách Xử Lý Khi Bị Chậm Cấp Sổ Hồng

Theo khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP. Thời hạn cấp Giấy chứng nhận lần đầu do UBND cấp tỉnh quy định nhưng không quá 30 ngày. Kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; không quá 40 ngày đối với các xã miền núi. Hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn. Vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn. Thời gian trên không tính thời gian các ngày nghỉ. Ngày lễ theo quy định của pháp luật,…

Nếu quá thời hạn trên mà cơ quan có thẩm quyền không cấp Giấy chứng nhận. Thì trước tiên nên đến nơi nộp hồ sơ để hỏi trực tiếp về việc đã được cấp Giấy chứng nhận hay chưa. Trường hợp chưa được cấp thì hỏi lý do. Nếu không có lý do thì có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện theo thủ tục tố tụng hành chính.

Dịch Vụ Giấy Tờ Nhà Đất Tại Đồng Nai

Trong nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý nhà đất tại Đồng Nai.  Nhà Phố Đồng Nai  hiểu được những khó khăn cùng những vướng mắc. Trong quá trình các bạn tiền hành làm thủ tục giấy tờ nhà đất đặc biệt là thủ tục làm sổ hồng tại Đồng Nai . Đối với đất đai mới hoặc tiến hành sang tên sổ đỏ (sổ hồng). Thừa kế sổ đỏ (sổ hồng) hay tách sổ đỏ (sổ hồng), đất lúa, đất trồng cây, đất xào,mẫu… 

Nhà Phố Đồng Nai ra đời nhằm giải quyết giúp quý khách các vướng mắt và khó khăn gặp phải trong quá trình thực hành làm giấy tờ xin cấp sổ hồng.

Dịch Vụ Giấy Tờ Nhà Đất Đồng Nai là đơn vị chuyên hỗ trợ giấy tờ pháp lý nhà đất tại Đồng Nai. Như cấp đổi sổ hồng mới. Mua bán BĐS,  nhận chuyển nhượng BĐS. Nhận thừa kế tài sản, cho tặng BĐS… tại Đồng Nai. Là đơn vị đã có kinh nghiệm 6 năm trong ngành pháp lý Bất Động Sản. Nhà Phố Đồng Nai luôn luôn hiểu rõ và tự tin sẽ hỗ trợ hết mình. Giải quyết những vấn đề khó khăn liên quan đến thủ tục Nhà Đất tại Đồng Nai 

Dịch Vụ Giấy Tờ Nhà Đất Đồng Nai với đội ngũ chuyên viên hiểu biết sâu sắc thị trường từng khu vực. Sẽ đồng hành hỗ trợ bạn từng bước. Giúp bạn tiết kiệm đáng kể chi phí, công sức và thời gian.

⚡Mọi chi tiết xin liên hệ:

Nhà Phố Đồng Nai-Đất Nền Đồng Nai

☎️ SĐT: 0986.102.9420971.616.716

🍀 Email : nhaphodongnai@gmail.com

🌎 Website : https://nhaphodongnai.com/

📌 Địa chỉ : C5, 1, QL1A, KP 1, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai

Chia sẻ :
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on skype
Share on pinterest

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

[DOWNLOAD fILE] Bản Đồ Quy Hoạch Toàn Tỉnh Đồng Nai 2021

Nhà Phố Đồng Nai xin gửi tặng bạn 1 món quà quà qua Email hoặc Zalo của bạn. Đó là File Bản Đồ Quy Hoạch Mới Nhất Toàn Tỉnh Đồng Nai 2021 được lấy ý kiến người dân trên toàn tỉnh Đồng Nai đã được phê duyệt HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ.

BẠN HÃY ĐIỀN THÔNG TIN BÊN DƯỚI ĐỂ NHÀ PHỐ ĐỒNG NAI CÓ THỂ GỬI CHO BẠN NGAY LẬP TỨC

Tính lãi suất vay

Triệu
%
Năm
% năm
1,050,000,000 VND
350,000,000 VND
384,300,000 VND
3,399,537 VND
(*) Công cụ tính toán trên website chỉ mang tính chất tham khảo

Dự Án Nhà Phố Đồng Nai

du-an-dat-sao-trung-hoa-9-trang-bom

Dự Án Đất Sào Trung Hòa 9 Trảng Bom

Dự Án Đất Sào Trung Hòa 9 – Trảng Bom là một trong những dự án nhà vườn nghỉ dưỡng được khách hàng và nhà đầu tư quan tâm bậc nhất khu vực Huyện Trảng Bom những ngày đầu năm 2021.

du an 92 hecta dat xanh ha an

Gem Sky World Long Thành

Dự án Gem Sky World là dự án nổi bật nhất Long Thành hiện tại, quy mô lên tới 92Ha tại tọa lạc ngay mặt tiền QL 51 Long Đức, Long Thành và đặc biệt liền kề với sân bay Long Thành siêu dự án nổi bật cần thiết nhất mà nhà nước cần phải triển khai. Dự án Gem Sky World được phát triển và đầu tư bởi Tập đoàn bất động sản hàng đầu tại Việt Nam là Đất Xanh Group. Dự án khu đô thị thương mại và giải trí Gem Sky World

nha-pho-dong-nai

Dự Án Khu Dân Cư Bàu Xéo

Khu Dân Cư Bàu Xéo – TT Trảng Bom với lợi thế tọa lạc ngay mặt tiền Quốc Lộ 1A (Thị Trấn Trảng Bom ), một khu vực đang phát triển sôi động trên tuyến đường cửa ngõ vào Miền Nam cũng như Dự án sân bay quốc tế Long Thành. Hãy cùng Nhà Phố Đồng Nai Tìm Hiểu Dự Án Tiềm Năng Này Nhé !!

Dịch Vụ Nhà Phố Đồng Nai

[DOWNLOAD fILE] Bản Đồ Quy Hoạch Toàn Tỉnh Đồng Nai 2021

Nhà Phố Đồng Nai xin gửi tặng bạn 1 món quà quà qua Email hoặc Zalo của bạn. Đó là File Bản Đồ Quy Hoạch Mới Nhất Toàn Tỉnh Đồng Nai 2021 được lấy ý kiến người dân trên toàn tỉnh Đồng Nai đã được phê duyệt HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ.

BẠN HÃY ĐIỀN THÔNG TIN BÊN DƯỚI ĐỂ NHÀ PHỐ ĐỒNG NAI CÓ THỂ GỬI CHO BẠN NGAY LẬP TỨC

Hoặc bạn có thể liên hệ Nhà Phố Đồng Nai Theo Hình Thức Dưới Đây Để Nhận File Quy Hoạch Hoàn Toàn Miễn Phí :