Phú tử vi | Tử vi tướng số Lê Quang Lăng

Xưa nay ở cõi con người
Đi tìm số mệnh hỏi trời vì sao?
Kẻ thì mặt mũi hồng hào
Người thì đen nhẻm khác nào thiếu ăn
Kẻ giàu, kẻ có, người hèn
Kẻ làm thầy pháp, thổi đèn đám ma
Người thì lên kiệu xuống hoa
Hay chăng tại số mà ra sang nghèo?
…..
Tử vi luận số cung hình
An bài vạn sự tự mình khó thay
An Năm ,an Tháng, an Ngày Giờ sinh ghép lại có ngay tinh bàn
Âm dương thuận nghịch thiên can
Rồi sao chủ mệnh, sau bàn chủ thân
Lượng chỉ cho đẹp thêm phần
Xét qua bát tự rõ ràng phân hai
Mệnh cung luận ở đầu bài
Tỏ tường tính cách rồi ngay tướng mình
Âm dương hai ngả phân minh
Rồi qua xét đến chính tinh hàng đầu
Tài tinh ấy chỉ sang giàu
Văn tinh vũ nghệ đủ màu cầm ca
Tràng Sinh Đế Vượng Võng La
Lộc tồn chi vị rồi là Tuế Quân
Thiên hình lục sát đẩu quân
Song hao Hoá Kỵ rồi bàn Quyền Khoa
Hoá Lộc tinh đẩu riêng toà
Luận cùng Tứ Hoá lại là Bắc Nam.
Tử Vi thuộc thổ chẳng bàn 
Quân thần tá sứ hiên ngang anh hùng
Tả Phụ Hữu Bật đồng cung 
Quân thần khánh hội chung thân an nhàn
Văn xương, Văn Khúc Giải Thần
Sánh ngang quân tử giúp dân cứu đời
Xét cho tường thế rạc rời
Đế vô không kiếp một đừoi gian nan
Tuần triệt cũng đáng để bàn
Mệnh rơi vào đó già sang khó bền.
Tử Vi tại mệnh cốt sang
Da thường đỏ tía diện ngang luôn đầy
Tóc thưa cằm lớn tai dầy
Phương phi phúc hậu chân tay nhẹ nhàng
Ăn ở tươm tất gọn gàng
Ưa làm việc thiện tránh làm vô liêm
Cốt người vốn chuộng chữ KHIÊM
Từ bi nhỏ nhẹ lại hiềm chữ CUNG
Tử Vi phụ bật một dòng
Con hàng cháu giống là tông truyền thừa
Khúc xương khôi việt thêm ưa
Tiền hô hậu ủng sớm trưa kỳ tài
Tử Phủ phúc hậu lâm lai
Chung thân phú quý đức ai vẫn còn
Tử Vi mà ngộ hao hình 
Tướng thời bị phá khó lòng chính trung
Tử Phá to nhỏ khác thường
Ấy ngôi củng chủ nhiều đuòng gian nan
Tử Sát tướng ấn một mai
Biên thuỳ trấn ải tiếng tai để đời
Tử Phủ quả tính thực hiền
Lâm vào Phục_Tướng là phường bất nhân
Tử vi không kiếp ở gần
Ngộ ngay hình hổ than phiền tù lao
Khoa Quyền Lộc hội ba sao
Thông minh tột đỉnh đai cao thếp vàng
Lầu son gác tía thênh thang
Cả đời no ấm những hàng chí tôn
Thái Dương mà nhập mệnh cung
Khôn ngoan sắc sảo đủ dùng thì thôi
Những người khôn khéo kiệm lời
Kính trên nhường dưới nên đời ít lo
Trán cao mắt sáng lại bằng
Chỉn chu tinh tế xếp hàng tinh thông
Tuần triệt hoá kỵ địa không
Nhập vào mắt kém bằng không mù loà
Đào hồng Thiên hỷ diêu ca
Tam minh ắt được đề đa phúc phần
Miếu vượng ấy số Tam Công
Khoa quyền xương khúc ân quang thực kỳ
Lộc mã số ấy hay đi
Lái thương giàu có nhiều phương nổi tài
Dương Lương mão Dậu cùng hai
Phù tang nhật xuất một mai anh hùng
Nhật trầm thuỷ bế khốn cùng
Cần thêm tuần triệt vẫy vùng nơi xa
Dương lộc Âm lộc tỳ hoà
Trung Thiên nhật lệ đồng toà một bên
Ấy rằng Cái Mã kề bên
Quyền cao chức trọng ở trên vạn người.
Thái Âm vương vức hay cười
Tinh thông khôn khéo là người cực tinh
Mệnh viên ở đất Văn Tinh
Vang danh bốn bể thực tình chả sai
Tại Hợi ấy số các đài
Phú gia địch quốc mấy ai có nghèo
Lạc hãm ấy số gieo neo
Thêm vô hình sát lại theo hùng đồ
Phật bà độ mệnh quý cô
Sao Thai mà ngộ dựng thờ có con
Rồi ta bàn đến Phá Quân
Tóc thưa mặt lớn hãm phần kém tươi
Tính thời nóng nảy chả vừa
Lại hay ẩu đoảng một thừa ba thêm
Tý Ngọ Tuần Triệt đồng liên
Thành danh nhất cử để tên bảng vàng
Rồi sau bàn đến Tham Lang
Ắt người mập mạp là thường thung dung.
Tràng Sinh Đế Vượng mệnh cung
Trời cho tuổi thọ sống cùng cháu con
Tham lanh hoả hợp hơn
Phú ông chi vị áo cơm dư thừa
Tham hao ấy số chả vừa
Hồng đào nhập chốn phải lừa chồng con
Tham lang mà ngộ lộc tồn
Ấy hàng quân tử sống khôn về già
Tham đà tấu cái riêng hai
Đắm mê tửu sắc mấy ai thật thàLê Quang Lăng

Mời Bạn Đánh Giá