Bước 1 : Công dân điền vào Tờ khai Căn cước công dân tại Phòng Cảnh sát quản trị hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh hoặc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh ( nếu đã tiến hành ) hoặc khai Tờ khai điện tử trên trang thông tin điện tử dịch vụ công trực tuyến .

Bạn đang đọc:

Bước 2 :

Cán bộ đảm nhiệm hồ sơ ý kiến đề nghị công dân xuất trình Sổ hộ khẩu, trường hợp thông tin trên Sổ hộ khẩu chưa rất đầy đủ hoặc không thống nhất với thông tin công dân khai trên Tờ khai Căn cước công dân thì nhu yếu công dân xuất trình Giấy khai sinh, Chứng minh nhân dân cũ hoặc những sách vở hợp pháp khác về những thông tin cần ghi trong Tờ khai Căn cước công dân để so sánh. Trường hợp đã có thông tin trong Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư thì kiểm tra thông tin công dân trên Tờ khai Căn cước công dân với thông tin trong Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư để xác lập đúng mực người cần đổi thẻ :

Cán bộ đảm nhiệm hồ sơ thu lại thẻ Căn cước công dân ;
Trường hợp công dân thông tin có sự đổi khác, chưa được update vào Cơ sở tài liệu vương quốc về dân cư thì nhu yếu công dân xác lập thông tin đúng chuẩn và xuất trình những sách vở hợp pháp về những thông tin cần ghi trong Tờ khai Căn cước công dân .

Trường hợp đủ điều kiện kèm theo, thủ tục thì thực thi thu nhận vân tay, chụp ảnh chân dung của công dân, Phiếu thu nhận thông tin Căn cước công dân ( mẫu CC02 ) chuyển cho công dân kiểm tra xác nhận thông tin, thu lệ phí theo quy định, in giấy hẹn trả thẻ Căn cước công dân cho công dân .

Trường hợp đủ điều kiện kèm theo nhưng thông tin chưa không thiếu, đúng mực thì hướng dẫn công dân bổ trợ hoặc kê khai lại. Nếu thiếu sách vở tương quan theo quy định thì hướng dẫn bằng văn bản cho công dân, ghi rõ nội dung cần bổ trợ .

Trường hợp qua so sánh thông tin thấy không đủ điều kiện kèm theo thì trả lại hồ sơ cho công dân và ghi rõ nguyên do vào Tờ khai Căn cước công dân .
Thời gian đảm nhiệm hồ sơ : Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần ( trừ ngày lễ hội, tết ) .

Bước 3 : Thời gian trả hiệu quả : Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần ( trừ ngày lễ hội, tết ) ; nơi trả tác dụng tại cơ quan Công an nơi tiếp đón hồ sơ hoặc trả qua đường bưu điện .

Mời Bạn Đánh Giá