Tạm hoãn trả khoản vay thế chấp trong bối cảnh đại dịch COVID-19: Điều cần biết và điều cần làm | Consumer Financial Protection Bureau

Tạm hoãn trả khoản vay thế chấp kết thúc bằng một kế hoạch chi trả, không phải trả một lần

Các chủ nhà được tạm hoãn trả khoản vay thế chấp ngân hàng theo Đạo Luật Hỗ Trợ, Cứu Trợ Và An Ninh Kinh Tế Trong Bối Cảnh Đại Dịch Vi-rút Corona ( Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security, CARES ) không bắt buộc phải hoàn trả những khoản tiền chưa trả của họ một lần sau khi quá trình tạm hoãn trả khoản vay thế chấp ngân hàng kết thúc. Quý vị hoàn toàn có thể trao đổi với bên dịch vụ vay thế chấp ngân hàng của mình, hoặc mở màn với cố vấn viên nhà ở được Bộ Gia Cư và Phát Triển Đô Thị Hoa Kỳ ( Department of Housing and Urban Development, HUD ) chấp thuận đồng ý, để bàn luận về kế hoạch trả nợ tương thích với thực trạng của quý vị .

Hầu hết các dịch vụ vay thế chấp phải cung cấp giai đoạn tạm hoãn trả khoản vay thế chấp, và vài dịch vụ khác có thể cung cấp các lựa chọn

Các giải pháp bảo vệ theo Đạo Luật Hỗ Trợ, Cứu Trợ Và An Ninh Kinh Tế Trong Bối Cảnh Đại Dịch Vi-rút Corona ( CARES ) vận dụng cho tổng thể những khoản vay thế chấp ngân hàng do liên bang bảo vệ và được liên bang bảo trợ, gồm có những khoản vay thế chấp ngân hàng Cơ Quan Quản Lý Nhà Ở Liên Bang ( Federal Housing Authority, FHA ), Bộ Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ ( Veteran Affairs, VA ), Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ ( U.S. Department of Agriculture, USDA ), Fannie Mae và Freddie Mac. Điều này gồm có hầu hết những khoản thế chấp ngân hàng. Theo Đạo Luật Hỗ Trợ, Cứu Trợ Và An Ninh Kinh Tế Trong Bối Cảnh Đại Dịch Vi-rút Corona ( CARES ), chủ nhà có những khoản vay được liên bang bảo vệ có quyền nhu yếu và nhận được thời hạn tạm hoãn trả khoản vay thế chấp ngân hàng lên đến 180 ngày — có nghĩa là quý vị hoàn toàn có thể tạm dừng những khoản tiền trả vay thế chấp ngân hàng của mình trong thời hạn tối đa sáu tháng. Ngoài ra, quý vị hoàn toàn có thể nhu yếu gia hạn thời hạn tạm hoãn trả khoản vay thế chấp ngân hàng thêm tối đa 180 ngày, cho thời hạn tổng số là 360 ngày .Các khoản thế chấp ngân hàng không được lao lý trong Đạo Luật Hỗ Trợ, Cứu Trợ Và An Ninh Kinh Tế Trong Bối Cảnh Đại Dịch Vi-rút Corona ( CARES ) cũng hoàn toàn có thể phân phối những lựa chọn tạm hoãn trả khoản vay thế chấp ngân hàng tựa như. Nếu quý vị đang gặp khó khăn vất vả với những khoản chi trả, những dịch vụ vay thế chấp ngân hàng thường buộc phải trao đổi về những lựa chọn cứu trợ với quý vị, mặc dầu khoản vay của quý vị có được lao lý theo Đạo Luật Hỗ Trợ, Cứu Trợ Và An Ninh Kinh Tế Trong Bối Cảnh Đại Dịch Vi-rút Corona ( CARES ) hay không .

Liên lạc với dịch vụ vay thế chấp của quý vị có thể dễ dàng hơn quý vị nghĩ

Trong những ngày đầu của đại dịch, các chủ nhà có báo đã gặp khó khăn khi liên lạc với các dịch vụ vay thế chấp qua điện thoại. Giờ đây, nhiều dịch vụ vay thế chấp đã tăng cường khả năng đáp ứng khách hàng. Chúng tôi vẫn khuyến khích quý vị kiên nhẫn và quý vị có thể liên lạc với dịch vụ vay thế chấp của mình qua điện thoại hoặc trực tuyến. Một số dịch vụ vay thế chấp có thể có trang web để quý vị hiểu các lựa chọn của mình và yêu cầu thời hạn tạm hoãn trả khoản vay thế chấp.

Các dịch vụ vay thế chấp thường không thể yêu cầu bằng chứng về tình hình khó khăn

Theo Đạo Luật Hỗ Trợ, Cứu Trợ Và An Ninh Kinh Tế Trong Bối Cảnh Đại Dịch Vi-rút Corona (CARES), quý vị có thể yêu cầu thời hạn tạm hoãn trả khoản vay thế chấp và nói với dịch vụ vay thế chấp của quý vị rằng quý vị đang gặp khó khăn về tài chính do đại dịch. Nếu quý vị có một khoản vay được liên bang bảo đảm, dịch vụ vay thế chấp không được phép yêu cầu quý vị cung cấp bằng chứng về tình hình khó khăn.

Quý vị không cần phải trả tiền để được trợ giúp với các lựa chọn tạm hoãn trả khoản vay thế chấp

Cố vấn viên về nhà ở được Bộ Gia Cư và Phát Triển Đô Thị Hoa Kỳ ( HUD ) đồng ý chấp thuận cung ứng dịch vụ của họ không lấy phí cho những người vay nhu yếu tạm hoãn trả khoản vay thế chấp ngân hàng. Quý vị nên tránh xa những vụ lừa đảo – đặc biệt quan trọng là ý kiến đề nghị trợ giúp đi kèm với phí trả trước – mặc dầu đề xuất này là cho khoản vay thế chấp ngân hàng của quý vị hay cho những dịch vụ khác, như giúp về trợ cấp thất nghiệp hoặc sửa đổi tín dụng thanh toán .

Không cần phải đợi—yêu cầu trợ giúp ngay bây giờ

Đối với những khoản vay thế chấp ngân hàng được bảo vệ bởi một số ít cơ quan cơ quan chính phủ, thời hạn nhu yếu tạm hoãn trả khoản vay thế chấp ngân hàng là ngày 31 tháng 12 năm 2020. Những người khác hoàn toàn có thể vẫn chưa xác lập thời hạn hoặc hoàn toàn có thể đã chỉ định một thời hạn sau đó. Nếu quý vị đã nhu yếu tạm hoãn trả khoản vay thế chấp ngân hàng và cần gia hạn, tốt nhất quý vị nên đưa ra nhu yếu trước khi kết thúc năm .Trong mọi trường hợp, thực thi ngay khi hoàn toàn có thể giúp quý vị trấn áp kinh tế tài chính của mình .

Mời Bạn Đánh Giá