Agribank Bà Rịa – Vũng Tàu – Chi nhánh, Tin tức 2022

Trang chủ » Cẩm Nang - Kiến Thức » Agribank Bà Rịa – Vũng Tàu – Chi nhánh, Tin tức 2022
 • Địa chỉ: 103 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 3, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

  Giờ làm việc: Thứ Hai 08:00–16:30, Thứ Ba 08:00–16:30, Thứ Tư 08:00–16:30, Thứ Năm 08:00–16:30, Thứ Sáu 08:00–16:30, Thứ Bảy Đóng cửa, Chủ Nhật Đóng cửa

 • Địa chỉ: 1050, Đường 30/4, Phường 11, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

 • Địa chỉ: 110 Nguyễn Hữu Thọ, Phước Trung, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu 790000, Việt Nam

  Giờ làm việc: Thứ Hai 09:00–17:00, Thứ Ba 09:00–17:00, Thứ Tư 09:00–17:00, Thứ Năm 09:00–17:00, Thứ Sáu 09:00–17:00, Thứ Bảy 09:00–17:00, Chủ Nhật 09:00–17:00

 • Địa chỉ: 1215C – 1215D Bạch Đằng, Phước Trung, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

 • Địa chỉ: 157 QL55, TT. Phước Bửu, Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

 • Địa chỉ: 165 QL55, TT. Phước Bửu, Xuyên Mộc, Phước Bửu, Việt Nam

 • Địa chỉ: 21 – Nguyễn Hữu Thọ – Phước Trung Thị Xã Bà Rịa, Phước Trung, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

 • Địa chỉ: 21 Ngô Gia Tự, Phước Trung, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

  Giờ làm việc: Thứ Hai 08:00–05:00, Thứ Ba 08:00–05:00, Thứ Tư 08:00–05:00, Thứ Năm 08:00–05:00, Thứ Sáu 08:00–05:00, Thứ Bảy 08:00–11:30, Chủ Nhật Đóng cửa

 • Địa chỉ: 21, Nguyễn Hữu Thọ, Phước Trung, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu 790000, Việt Nam

  Giờ làm việc: Thứ Hai 07:00–11:30, Thứ Ba 07:00–11:30, Thứ Tư 07:00–11:30, Thứ Năm 07:00–11:30, Thứ Sáu 07:00–11:30, Thứ Bảy 07:30–11:30, Chủ Nhật Đóng cửa

 • Địa chỉ: 332 Nguyễn An Ninh, Phường 9, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

 • Địa chỉ: 362 Độc Lập Thị Xã Phú Mỹ Thị Xã Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu 590000, Việt Nam

  Giờ làm việc: Thứ Hai 07:00–16:30, Thứ Ba 07:00–16:30, Thứ Tư 07:00–16:30, Thứ Năm 07:00–16:30, Thứ Sáu 07:00–16:30, Thứ Bảy 07:30–11:00, Chủ Nhật Đóng cửa

 • Địa chỉ: 364 Trương Công Định, Phường 8, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

 • Địa chỉ: 43 Ba Mươi Tháng Tư, Phường 9, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

  Giờ làm việc: Thứ Hai 07:00–11:00, Thứ Ba 07:00–11:00, Thứ Tư 07:00–11:00, Thứ Năm 07:00–11:00, Thứ Sáu 07:00–11:00, Thứ Bảy Đóng cửa, Chủ Nhật Đóng cửa

 • Địa chỉ: 43A, Đường 30/4, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

 • Địa chỉ: 59 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

 • Địa chỉ: 68 Bạch Đằng, Phước Trung, Tp. Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

  Giờ làm việc: Thứ Hai 07:00–17:00, Thứ Ba 07:00–17:00, Thứ Tư 07:00–17:00, Thứ Năm 07:00–17:00, Thứ Sáu 07:00–17:00, Thứ Bảy 07:00–11:00, Chủ Nhật Đóng cửa

 • Địa chỉ: Ấp 2, Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

 • Địa chỉ: Bình Ba, Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

  Giờ làm việc: Thứ Bảy Đóng cửa, Chủ Nhật Đóng cửa, Thứ Hai 08:00–17:00, Thứ Ba 08:00–17:00, Thứ Tư 08:00–17:00, Thứ Năm 08:00–17:00, Thứ Sáu 08:00–17:00

 • Địa chỉ: Hắc Dịch, Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

  Giờ làm việc: Thứ Hai 07:30–16:00, Thứ Ba 07:30–16:00, Thứ Tư 07:30–16:00, Thứ Năm 07:30–16:00, Thứ Sáu 07:30–16:00, Thứ Bảy 07:30–16:00, Chủ Nhật Đóng cửa

 • Địa chỉ: Khu 6, Bà Rịa Vũng Tàu, Đường Phạm Văn Đồng, Côn Đảo, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

 • Địa chỉ: Long Sơn, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

 • Địa chỉ: Lương Văn Nho, TT. Cần Thạnh, Cần Giờ, Hồ Chí Minh, Việt Nam

  Giờ làm việc: Thứ Bảy Đóng cửa, Chủ Nhật Đóng cửa, Thứ Hai 07:30–16:30, Thứ Ba 07:30–16:30, Thứ Tư 07:30–16:30, Thứ Năm 07:30–16:30, Thứ Sáu 07:30–16:30

 • Địa chỉ: Lương Văn Nho, TT. Cần Thạnh, Cần Giờ, Hồ Chí Minh, Việt Nam

 • Địa chỉ: Ngô Quyền, TT. Ngãi Giao, Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

  Giờ làm việc: Thứ Hai 07:00–17:00, Thứ Ba 07:00–17:00, Thứ Tư 07:00–17:00, Thứ Năm 07:00–17:00, Thứ Sáu 07:00–17:00, Thứ Bảy 07:00–17:00, Chủ Nhật Đóng cửa

 • Địa chỉ: Phường 7, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

 • Địa chỉ: Phường 9, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

  Giờ làm việc: Thứ Hai 07:30–16:30, Thứ Ba 07:30–16:30, Thứ Tư 07:30–16:30, Thứ Năm 07:30–16:30, Thứ Sáu 07:30–16:30, Thứ Bảy 07:30–11:30, Chủ Nhật Đóng cửa

 • Địa chỉ: QL51, Mỹ Xuân, Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

 • Địa chỉ: QL55, Bình Châu, Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

 • Địa chỉ: QL56, Bình Ba, Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

 • Địa chỉ: QL56, Kim Long, Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

 • Địa chỉ: Số 362 Đường Độc Lập, TT. Phú Mỹ, Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

 • Địa chỉ: TT. Long Điền, Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

 • Địa chỉ: TT. Phú Mỹ, Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

 • Địa chỉ: Xuân Sơn – Đá Bạc, Sơn Bình, Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

 • Địa chỉ: ĐT328, Bầu Lâm, Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

 • Địa chỉ: ĐT44A, TT. Long Hải, Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

 • Địa chỉ: ĐT44A, TT. Long Hải, Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

  Giờ làm việc: Thứ Bảy 07:00–11:30, Chủ Nhật Đóng cửa, Thứ Hai 07:00–16:30, Thứ Ba 07:00–16:30, Thứ Tư 07:00–16:30, Thứ Năm 07:00–16:30, Thứ Sáu 07:00–16:30

 • Địa chỉ: ĐT44A, TT. Long Hải, Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

 • Địa chỉ: Đường Phạm Văn Đồng, Côn Đảo, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

  Giờ làm việc: Thứ Hai 07:30–11:30, Thứ Ba 07:30–11:30, Thứ Tư 07:30–11:30, Thứ Năm 07:30–11:30, Thứ Sáu 07:30–11:30, Thứ Bảy Đóng cửa, Chủ Nhật Đóng cửa

Mời Bạn Đánh Giá