CÁCH XỬ LÝ KHI VIẾT SAI HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Viết sai tên công ty, mã số thuế, tên sản phẩm & hàng hóa, địa chỉ, tiền hàng, thuế suất … trên hóa đơn giá trị ngày càng tăng là chuyện không hề tránh khỏi trong nghề kế toán .

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách xử lý những trường hợp sai sót đó theo lao lý tại Thông tư 39/2014 / TT-BTC .

1. Viết sai hóa đơn nhưng kế toán chưa xé ra khỏi cuốn:

– Cách xử lý : Trường hợp này khá đơn thuần, kế toán chỉ cần gạch chéo những liên và lưu giữ số hóa đơn đã viết sai này tại cuốn của quyển hóa đơn .

 

2. Viết sai hóa đơn và kế toán đã xé khỏi cuống hóa đơn

a ) Hóa đơn viết sai đã xé ra khỏi cuống nhưng chưa giao cho người mua :
– B 1 : Gạch chéo những liên hóa đơn viết sai .
– B 2 : Xuất hóa đơn mới ( đúng ) giao cho người mua .
– B 3 : Lưu giữ hóa đơn viết sai – kẹp tại cuống của quyển hóa đơn .
( Chú ý : Vì chưa giao cho người mua nên không phải làm biên bản tịch thu hóa đơn nhé – Theo khoản 1 Điều 20 của Thông tư 39/2014 / TT-BTC )
b ) Hóa đơn viết sai đã giao cho người mua nhưng chưa kê khai thuế :
– Nếu kế toàn đã viết sai thông tin trên hóa đơn đã lập sau đó đã xé khỏi cuống và đã giao hóa đơn cho bên mua nhưng hai bên chưa tiến hàng kê khai thuế thì việc kế toán cần làm là :
+ B 1 : Lập biên bản tịch thu những liên của số hóa đơn đã lập
Theo mẫu sau : Mẫu biên bản tịch thu đã lập sai .
( Chú ý : không sử dụng biên bản hủy hóa đơn như trước nữa nhé ) .
( Sau khi đã tịch thu được hóa đơn viết sai, kế toán gạch chéo những liên, và lưu giữ số hóa đơn đã lập để báo cáo giải trình với Thuế khi có nhu yếu )
+ B 2 : Xuất hóa đơn mới ( đúng ) giao cho người mua
( Ngày ghi trên hóa đơn xuất lại là ngày hiện tại ( ngày làm biên bản tịch thu ) )
– Kê khai thuế : Dùng hóa đơn mới viết đúng để kê khai thuế .
Hóa đơn đã bị tịch thu không kê khai – hạch toán .
c ) Hóa đơn viết sai đã kê khai thuế :
– Hóa đơn viết sai là hóa đơn không hợp lệ, không có giá trị để khấu trừ thuế hay lấy làm ngân sách so với người mua, còn với người bán thì dù bạn có viết sai thì bạn vẫn phải kê khai nộp thuế như thông thường ,
Vì vậy, trong quy trình làm kế toán nếu những bạn phát hiện ra hóa đơn có sai sót và hai bên đã thực thi kê khai thuế GTGT thì triển khai xử lý như sau :
+ B 1 : Lập biên bản xác nhận sai sót : Khi phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót .

+ B 2: Bên bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót : Hoá đơn điều chỉnh phải ghi rõ: điều chỉnh Tăng/Giảm số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu…

( Hướng dẫn ở điểm C này dành cho hóa đơn ghi sai đơn giá, số lượng, thành tiền, thuế suất, tiền thuế mà hóa đơn viết sai đó đã dùng để kê khai thuế )
Chi tiết cách lập hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh những bạn xem thêm tại đây : Cách lập hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh
Chú ý : Hoá đơn kiểm soát và điều chỉnh không được ghi số âm ( – ) .
– Kê khai thuế : Căn cứ vào hoá đơn kiểm soát và điều chỉnh, người bán và người mua kê khai kiểm soát và điều chỉnh doanh thu mua, bán, thuế đầu ra, nguồn vào .
+ Bên bán : lập hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh nên kê ở bảng kê sản phẩm & hàng hóa – dịch vụ bán ra .
+ Bên mua : Nhận hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh kê ở bảng kê mua vào
+ Đối với hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh giảm không được viết số âm trên hóa đơn. Nhưng khi kê khai thuế thì phải kê khai âm bằng cách đặt dấu trừ ( – ) đằng trước giá trị .
Ngoài ra, Thông tư mới nhất là Thông tư 26/2015 / TT-BTC cũng đã hướng dẫn về luật thuế hướng dẫn về thuế giá trị ngày càng tăng và quản trị thuế .
Hướng dẫn cách xử lý viết sai hóa đơn trong 1 vài trường hợp đặc biệt quan trọng mà 2 bên đã kê khai thuế : Kế toán cần quan tâm :
TH1 : Hóa đơn viết sai tên công ty địa chỉ :
– Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì những bên lập biên bản kiểm soát và điều chỉnh và không phải lập hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh .
Đây là hướng dẫn mới đáng quan tâm tại Điều 3 của Thông tư 26/2015 / TT-BTC hướng dẫn sửa đổi, bổ trợ một số ít điều của Thông tư 39/2014 / TT-BTC. Còn trước đây hầu hết những công văn đều hướng dẫn TH này là phải lập cả hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh .
TH2 : Hóa đơn viết sai MST mà đã kê khai thuế
Tại Điểm b, Khoản 7, Điều 3 của Thông tư 26/2015 / TT-BTC nhấn mạnh vấn đề ” Người bán phải ghi đúng tiêu thức “ mã số thuế ” của người mua và người bán ”
– Đây là tiêu thức bắt buộc phải đúng mực. Do đó khi những bạn viết hóa đơn mà ghi sai Mã Số Thuế của người mua thì ngoài việc những bạn lập biên bản kiểm soát và điều chỉnh hóa đơn, những bạn còn phải lập hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh giao cho người mua .
– Cụ thể khi lập hóa đơn kiểm soát và điều chỉnh MST của người mua những bạn cần chú ý quan tâm như sau :
+ Ngày lập hóa đơn : là ngày lập biên kiểm soát và điều chỉnh hóa đơn .
+ Viết đúng và rất đầy đủ tên công ty, địa chỉ, MST của người .
+ Tại tiêu thức : ” Tên sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ ” những bạn ghi : Điều chỉnh mã số thuế đã ghi tại hóa đơn số …. ký hiệu … ngày … tháng …. năm …
+ Các tiêu thức còn lại : những bạn gạch chéo .

Nguồn: Thuvienphapluat

Mời Bạn Đánh Giá