Tử vi đẩu số toàn thư

nhận ĐK xem tử vi sâu xa ( có tính phí ) tại đâyQNB lược dịch cuốn TVĐSTT ( La Hồng Tiên biên soạn ), sẽ đi thẳng vào dịch phần nội dung cuốn sách ( mở màn từ phần 1 – Thái Vi Phú ) mà bỏ lỡ lời ra mắt của La Hồng Tiên .Trong cuốn này, có nhiều cách cục và những câu phú đã được bàn luận và chú giải nhiều rồi ( đặc biệt quan trọng phần Thái Vi Phú và Cốt Tủy Phú ) nên QNB không dịch và chú giải cụ thể chúng, chỉ những câu có từ ngữ khó hiểu, đa nghĩa thì mới được chú rõ theo cách hiểu của bản thân, fan hâm mộ tìm hiểu thêm và phản hồi thêm sau vậy .

————

Bạn đang đọc: Tử vi đẩu số toàn thư

1. Thái Vi Phú

Đẩu số vô cùng huyền ảo thâm thúy, lý lẽ và ý nghĩa khó mà lường hết được. Tuy rằng có đặt ra những phỏng vấn trong mỗi chương, nhưng do ngôn từ có số lượng giới hạn nên không hề nói hết thành lời được. Ngay như phân dã ( địa phận ) của những sao, đặc thù sở thuộc của chúng, thọ yểu hiền ngu, phong phú bần tiện, đều không hề luận cứng ngắc theo 1 kiểu được đâu .Sao phân bổ trên 12 cung của nó, số định ba mươi sáu vị, nhập miếu là hay mà thất độ ( lạc hãm ) thì hỏng. Đại để lấy Phúc đức làm gốc của Thân Mệnh, thêm căn nguyên là sự biến hóa cùng-thông của sự thiên bẩm .Sao hoàn toàn có thể cùng chỗ, nhưng số có sự phân định ( độc lạ ), nên hiểu sinh khắc của chúng là trọng điểm, tất sẽ tỏ tường sự phân biệt miếu đắc hay thất hãm ở cung viên .Xem triền xá ( nơi cư ngụ của sao trên vòng xoay ) của Tử Vi, tượng chủ mỗi một ngày, thống suất chư tinh liệt tú mà tạo thành tinh viên, thổ tinh tạo ra thành quách cung viên hoàn toàn có thể di động, kim tinh chuyên ti tài khó rất sợ không vong .Đế tinh động thì liệt tú ắt sẽ xáo động nhanh lẹ, Tham thủ Không thì tài nguyên chẳng thể tụ được .Chức vụ của những ti ( có sự phân biệt ), không hề can dự ( chồng chéo ) vào được .Tự răn mình ( tạm ) ko xét xét đến Cơ, ( tạm ) quên đi Biến, để biết số của tạo hóa vậy .Quy ước rằng :Lộc phùng xung phá, cát xứ tàng hung .( Lộc gặp Sát Phá xung chiếu thì như ở chỗ cát mà có tàng ẩn cái hung ) .Mã ngộ Không Vong, chung thân bôn tẩu .( Mã gặp Không Vong thì suốt đời dạt dẹo khó khăn vất vả ) .Sinh phùng bại địa, phát dã hư hoa .( Mệnh cư chỗ bại địa là như hoa sớm nở chiều tàn ) .Tuyệt xứ phùng sinh, sinh hoa bất bại .( Mệnh ở chỗ tuyệt địa nhưng được tương sinh thì không hề suy tàn sớm được ) .Tinh lâm miếu vượng, tái quan sinh khắc chi cơ .( Sao đã lâm vào nơi miếu vượng, lại xét xem then chốt của sinh khắc )Mệnh tọa cường cung, tế sát chế hóa chi lý .( Mệnh đóng vào cường cung, cần quan sát kỹ cái lý chế hóa )Nhật Nguyệt tối hiềm phản bối, Lộc Mã tối hỉ giao trì .( Nhật Nguyệt rất ghét lạc hãm, Lộc Mã rất mừng giao kết với nhau )Thảng cư Không Vong, đắc thất tối vi yếu khẩn .( Giả sử cư Không Vong thì đắc hãm lại rất quan trọng ) .Nhược phùng bại địa, phù trì đại hữu kì công .( nếu gặp bại địa thì những yếu tố trợ giúp sẽ có vai trò vô cùng quan trọng ) .Tử Vi Thiên Phủ toàn ỷ Phụ Bật chi công ,( Tử Phủ muốn thành công xuất sắc phải trọn vẹn nhờ vào trợ giúp của phù tá tinh Tả Phụ, Hữu Bật )Thất Sát Phá Quân chuyên ỷ Dương Linh chi ngược .( Sát Phá thường nương theo Kình ( đà ) Linh ( hỏa ) mà làm điều mãnh liệt, hung tàn ) .Chư tinh cát, phùng hung dã cát .( Các sao tốt đẹp mà gặp hung thì mất tốt đẹp )Chư tinh hung, phùng hung dã hung .( Các sao hung mà gặp Hung thì mất tính hung ? ? ? QNB chú : dịch nguyên văn, chứ theo tôi thì câu này có sự thất bản, viết nhầm chữ Cát với Hung, vì lý vài sao Hung mà gặp nhiều Cát tinh hóa giải thì mới mất đi tính hung của chúng được ) .Phụ Bật giáp Đế vi thượng phẩm ,Đào Hoa phạm chủ vi chí dâm .Quân thần khánh hội, tài thiện kinh bang ( = có tài năng kinh bang tế thế ) .Khôi Việt sát cánh, vị cư thai phụ ( = vị trí quan tước cỡ Tam Công ) .Lộc Văn củng mệnh, quý nhi thả hiền ( = vừa sang quý vừa nhân hậu ) .Nhật Nguyệt giáp tài, bất quyền tắc phú ( = chẳng quyền cao thì cũng giàu to ) .Mã đầu đới kiếm, trấn vệ biên cương ( = trấn giữ, bản vệ biên cương ) .Hình Tù giáp Ấn, hình trượng duy ti ( = chủ quản ti hành pháp, xử phạt đòn roi ) .Thiện Ấm triều cương, nhân từ chi trường ( = người hiền hậu ) .Quý nhập quý hương, phùng chi giàu sang ( = được hưởng giàu sang ) .Tài cư tài vị, ngộ giả phú xa ( = phong phú xa hoa ) .Thái Dương cư Ngọ, vị chi Nhật lệ trung thiên, hữu chuyên quyền chi quý, địch quốc chi phú .( = Mặt trời sáng giữa khung trời, người quyền quý và cao sang cực cao, phong phú nhất nhì trong 1 nước ) .Thái Âm cư Tý, hào viết Thủy trừng quế ngạc, đắc thanh yếu chi chức, trung gián chi tài .( = Nước trong soi bóng cành quế, giữ chức vụ quan trọng, có tài can gián vua ) .Tử Vi Phụ Bật đồng cung, nhất hô bách nặc, cư thượng phẩm .( = hô 1 tiếng có trăm người dạ ran, cư quan cao thượng phẩm ) .Văn Hao cư Dần Mão, vị chi chúng thủy triều đông .( = Khúc Xương + Phá ở Dần Mão được coi là nước đổ ra bể đông, nghèo ) .Nhật Nguyệt thủ bất như chiếu hợp ,( so với cả 2 sao Nhật Nguyệt thì chiếu hợp giáp đẹp hơn khi chúng đồng cung tọa thủ ) .Ấm Phúc tụ bất phạ hung nguy .( Lương Đồng gặp thêm những cát tinh thì không sợ hung nguy ) .Tham cư Hợi Tý, danh vi “ phiếm thủy đào hoa ” .( Tham Lang – tức chánh Đào Hoa tinh – hãm ở những cung hành thủy gọi là “ Đào hoa lênh đênh trên sóng nước ” ) .Hình ngộ Tham Lang, hiệu viết “ phong phú thái trượng ” .( Hình gặp Tham thì gọi theo biệt hiệu là “ khoe mẽ giàu sang ” – cách này dễ ăn đòn )Thất Sát Liêm trinh đồng vị, lộ thượng mai thi ( = dễ chôn thây ở trên đường ) .Phá Quân ám diệu đồng hương, thủy trung tác trủng .( Phá Kị đồng cung – có thêm Xương Khúc – thì dễ chết chìm, táng mạng dưới nước )Lộc cư Nô Bộc túng hữu quan dã bôn trì ,( Tuy làm quan nhưng vẫn khó khăn vất vả hoặc làm việc làm có đặc thù chạy đôn đáo ngược xuôi ) ,Đế ngộ hung đồ tuy hoạch cát nhi vô đạo .( Tử Vi gặp Kiếp Không, sát tinh, thì tuy vẫn có phần thành công xuất sắc nhưng là kẻ vô đạo )Đế tọa kim xa, tắc viết kim dư phù giá ,( Tử Vi cư Ngọ có Tả Hữu chầu + cát tinh là cách vua ngồi xe vàng, thần phù tá xa giá )Phúc an văn diệu, vị chi ngọc tụ thiên hương .( Phúc cung an Khôi Việt Xương Khúc là coi như ngọc sáng, truyền đời nắm quyền cao ) .Thái Dương hội Văn Xương vu Quan Lộc, hoàng điện triều ban, phong phú toàn mỹ .( Nhật + Văn Xương ở Quan Lộc cung thì làm quan to trong triều, vừa phú vừa quý ) .Thái Âm hội Văn Khúc vu Thê cung, thiềm cung chiết quế, văn chương toàn thịnh .( Thái Âm + Văn Khúc ở cung Thê thì lấy con gái nhà danh gia, có tài văn chương, thi tuyển đỗ đạt ) .Lộc Tồn thủ vu Điền Tài, đôi kim tích ngọc ( = giàu sang vô cùng ) .Tài Ấm tạo vu Thiên Di, cự thương cao cổ ( = đi buôn phát lộc lớn ) .Hao cư Lộc vị, duyên đồ khất thực .( Phá Quân hoặc Đại Tiểu Hao – hãm – cùng vị trí với Lộc là số ăn mày ) .Tham hội vượng cung, chung thân thử thiết .( Tham cư Tý Ngọ Mão Dậu, lại trúng chỗ vượng của tam hợp tuổi là số trộm cắp ) .Sát cư Tuyệt địa, thiên niên yểu tự Nhan Hồi .( Sát Tuyệt đồng cung, ngàn năm bạc mệnh, yểu như Nhan Hồi )Tham tọa Sinh hương, thọ khảo vĩnh như Bành Tổ .( Tham Tràng Sinh đồng cung thọ như Bành Tổ ) .Kỵ ám đồng cư Thân Mệnh Tật Ách, trầm khốn uông doanh ,( Cự Kị cùng cư Mệnh Thân Tật thì mê muội, nghèo nàn, yếu ớt càng nhiều ) ,Hung tinh hội vu Phụ Mẫu Thiên Di, hình thương phá tổ .( Hung tinh hội vào Phụ Mẫu, Thiên Di thì hình khắc, dễ bị phạt, bị thương, phá tán tổ nghiệp ) .Hình Sát đồng Liêm Trinh vu Quan Lộc, gia nữu nan đào ,( Hình Sát và Liêm Trinh hội ở Quan Lộc thì gông xiềng bắt bớ là khó tránh )Quan Phù gia Hình Sát vu Thiên Di, ly hương tảo phối .( Quan Phù và Hình Sát ở Thiên Di thì đi xa kết hôn chồng / vợ ) .Thiện Phúc cư Không vị, Thiên Trúc sinh nhai .( Thiên Cơ Thiên Đồng đóng vào chỗ Không Vong thì dễ đi tu )Phụ Bật đơn thủ Mệnh cung, ly tông thứ xuất .( Phụ or Bật độc thủ ở mệnh là rời bỏ quê quán tổ tông, nếu là chi thứ trong Họ mà ko phải dòng trưởng thì thậm chí còn còn hoàn toàn có thể đổi họ ) .Thất Sát lâm vu Thân Mệnh gia ác sát, tất định tử trận .( Thất Sát + hung sát tinh nơi Thân Mệnh là số chết yểu ) .Linh Dương hợp vu Mệnh cung ngộ Bạch Hổ, tu đương hình lục .( Linh ( hỏa ) Kình ( đà ) hội hợp ở Mệnh gặp Bạch Hổ là phải chịu lăng nhục, hình phạt, tra tấn ) .Quan Phủ phát vu cát diệu ,( Quan Phủ mà thấy những Cát tinh thì hay )Lưu Sát phạ phùng Phá Quân .( Lưu niên sát tinh quan ngại gặp Phá Quân vì dễ tai ương ập đến .QNB chú : có người cho rằng “ Lưu Sát ” = Lưu Hà + Kiếp Sát thì mới đúng, ngẫm cũng có hợp cái lý về tai ương, nhưng theo mạch văn và lối dùng từ trong hàng loạt cuốn sách này thì “ lưu sát ” là ám chỉ những sát tinh theo lưu niên hạn như Kình, Đà ) .Dương Đà bằng Thái Tuế dĩ dẫn hành, Bệnh Phù Quan Phù giai tác họa .( Kình Đà nhờ vào Thái Tuế mà dẫn động lưu hành, Bệnh Phù và Quan Phù đều là tác nhân gây họa ) .Tấu Thư Bác Sĩ dữ lưu Lộc, tận tác cát tường như ý .( Tấu Thư Bác Sĩ cùng Lưu Lộc Tồn đều tạo ra sự rất là tốt đẹp ) .Lực Sĩ Tướng Quân đồng Thanh Long, hiển kỳ quyền thế .( Lực Sĩ, Tướng Quân và Thanh Long là hiển lộ về sự quyền lực tối cao, quyền thế ) .Đồng tử hạn như thủy thượng phao ẩu ,Lão nhân hạn tự phong trung nhiên chúc ,Ngộ sát vô chế nãi lưu niên tối kị .( Hạn của trẻ nít như thể bọt bèo trên mặt nướcHạn người già tựa đốm lửa giữa gió lộngLưu niên hạn gặp phải sát tinh mà không có cát tinh chế giải thì dễ mất mạng ) .Nhân sinh vinh nhục hạn nguyên tất hữu hưu cữu ,Xử thế cô bần số trung phùng hồ bác tạp ,Học chí thử thành huyền vi hĩ .( Hạn vinh nhục của đời người, nguyên trong lúc tốt cũng có 1 vài khi xấu và ngược lại ,Vị thế cô bần của người ta trong xã hội cũng bởi số mệnh toàn tạp mà không thành cách ,Học giả nắm được bấy nhiêu cũng gọi là nắm được lẽ huyền vi rồi ) .
2. Hình tính phú:

Nguyên phu tử vi đế tọa, sinh vi hậu trọng chi dung .Thiên phủ tôn tinh, dã tác thuần hòa chi thể .( Tử Vi nam mệnh thủ trungUy nghi phúc hậu tưởng tượng an nhànThiên Phủ tôn quý tinh bànHành vi hòa nhã khoan khoan nhịp chèo )Kim Ô phì mãn, Ngọc Thố thanh kỳ( Thái Dương hơi mập tiếp theoThái Âm thanh tú trăng treo đêm rằmThiên Cơ vi bất trường bất đoản chi tư, tình hoài hảo thiện .( Thiên Cơ bẩm tính thiện cănDáng hình dong dỏng nét văn nhân tài )Vũ Khúc nãi chí yếu chí khẩn chi thao, tâm tính quả quyết .( Vũ Khúc nhanh gọn chẳng saiTâm tính quả quyết, có tài lược thao )Thiên Đồng phì mãn, mục tú thanh kỳ .( Thiên Đồng phì mãn không caoMắt thời rất đẹp trông vào trong vắt )Liêm Trinh mi khoan khẩu khoát diện hoành, vi nhân tính bạo hảo phẫn hảo tranh .( Liêm Trinh tính tựa cọp beoMày rộng miệng lớn thích theo công bình )Tham Lang vi thiện ác chi tinh, nhập miếu tất ứng trường tủng, xuất viên tất định ngoan hiêu( Tham Lang thiện ác chi tinhNhập miếu to lớn thân hình nở nangNếu mà lạc hãm gian ngoanNgạo mạn phóng túng tham lam ai bằng ) .Cự Môn nãi thị phi chi diệu, tại miếu đôn hậu ôn lương .( Cự Môn là chúa thị phiNhập miếu đôn hậu cùng vì thiện lương ) .Thiên Tướng niềm tin, Thiên Lương ổn trọng, tâm sự ngọc khiết băng thanh .( Tinh thần ổn trọng Tướng, LươngBăng thanh ngọc khiết tâm thường thanh cao )Thất Sát như Tử Lộ bạo hổ phùng hà ,Hỏa Linh tự Dự Nhượng thôn thán trang ách .Bạo hổ phùng hà hề mục thái hung ngoan ,Thôn thán trang ách hề ám lang thanh trầm .( Thất Sát uy mãnh làm thế nàoHổ dữ thét gào khi gặp khúc sôngLấy tướng Tử Lộ mà trôngMắt to, thần dữ chứ không hiền hòaHỏa Linh như quỷ dạ xoaDự Nhượng rạch mặt thù nhà chẳng quênThâm trầm tựa sói trong đêmNóng mà chẳng vội chí bền sức dai ) .Tuấn nhã Văn Xương mi thanh mục tú ,Lỗi lạc Văn Khúc khẩu thiệt tiện nịnh ,Tại miếu định sinh dị chí ,Thất hãm tất hữu ban ngân .( Văn Xương tuấn nhã mi thanhThông minh mắt sáng lại mưu trí nhiềuVăn Khúc khéo nói khéo chiềuQuang minh nhưng dễ mang điều thị phiNhập miếu dị chí có khiLạc hãm có sẹo, da thì lổ loang ) .Tả Phụ Hữu Bật ôn lương quy mô, đoan trang cao sĩ .( Tả Hữu lương thiện đường hoàngTựa nguời chí sĩ nghiêm trang dáng hình ) .Thiên Khôi Thiên Việt cụ túc, trọng hợp Tam Thai thập toàn mô phạm .( Khôi Việt phong thái uy nghiGặp Tam Thai ấy, tức thì phép khuôn ) .Kình Dương Đà La, hình xú mạo thô, hữu kiểu trá thể thái .( Kình Đà hình xấu nét thôThế nhưng thường giả bộ làm mẽ cơ )Phá Quân bất nhân, bối trọng mi khoan, hành tọa yêu tà gian trá hảo hành kinh hiểm .( Phá Quân bạo bẽo ơ hờMày rộng sống lưng dày, ngồi đứng giảo gian )Tính mạo như xuân hòa ái, nãi thị Lộc Tồn chi tình đức .( Lộc Tồn hòa ái nhẹ nhàngHình tươi dung đẹp xuân tràn khắp thân )Tình hoài tự hỏa phong xung, thử thành Phá Hao chi uy quyền .( Ham chơi tính cấp thập phầnSong Hao hội với Phá Quân uy quyền ) .Tinh luận miếu vượng tối phạ không vong ,Sát lạc không vong cánh vô uy lực .( Luận những sao, đã miếu vượng thì rất sợ gặp phải Không Vong ,Sát tinh mà gặp Không Vong thì cũng trọn vẹn chẳng có uy lực ) .Quyền Lộc nãi cửu khiếu chi kỳ ,Hao tích tán bình sinh chi phúc .( Chính Quyền Lộc khiến cho cửu khiếu – mắt, mũi, miệng, tai … – có nét đặc biệt quan trọng ,Song Hao khiến cho bị tán mất cái phúc cái may vốn có ) .Lộc phùng Lương Ấm bão tư tài ích dữ tha nhân ,Hao ngộ Tham Lang tuy dâm tình ư tỉnh để .( Thiên Lương gặp Lộc là người ôm gia tài của mình đem đi làm từ thiệnTham Lang ( hãm ) gặp Song Hao là kẻ có tính tình dâm đãng sâu xa ) .Tham tinh nhập vu Mã viên dị thiện dị ác ,Ác diệu phù đồng Thiện diệu bẩm tính không bình thường .( Tham Lang đóng ở đất tứ Mã thì tính dễ thiện cũng dễ biến thành ác ,Ác sát tinh đồng cung với thiện tinh thì tính khí cũng thất thường ) .Tài cư Không Vong ba tam lãm tứ ,Văn Khúc vượng cung văn nhất tri thập .Ám hợp Liêm Trinh vi tham lạm chi tào lại .( Tài tinh, tài cung ở chỗ Không Vong thì muốn 3 phải làm phải đọc 4, ý nói khó khăn vất vả kém mưu trí ,Văn Xương Văn Khúc ở chỗ vượng thì học 1 biết 10, ý nói mưu trí .Ám tinh mà hội hợp Liêm Trinh thì là lũ viên chức, quan lại tham nhũng ) .Thân Mệnh ti số thực gian đạo chi kỹ nhi, trư đồ chi lưu .Thiện Lộc định thị kỳ cao chi nghệ tế xảo, linh lợi chi nhân .( Thân Mệnh mà gặp cách làm nghề gian đạo, phường đồ tể ,Có thêm Thiện tinh Lộc tinh thì đoán định là kẻ mưu trí, tinh thông, cao thâm, giỏi nghề ) .Nam cư Sinh Vượng tối yếu đắc địa ,Nữ cư Tử Tuyệt chuyên khán Phúc Đức .( Nam nhân mệnh ở chỗ Sinh Vượng thì phải xem có đắc địa không ,Nữ nhân mệnh ở chỗ Tử Tuyệt thì phải xem trọng cung Phúc Đức ) .Mệnh tối hiềm lập vu bại địa ,Tài nguyên khước phạ phùng Không Vong .( Mệnh rất kị an ở chỗ bại địa ,Tài tinh tài cung thì ghét gặp phải Không Vong ) .Cơ Hình Sát Ấm Cô tinh luận tự tục chi cung, gia ác tinh Kị Hao bất vi kỳ đặc .( Cơ Hình Sát Lương Cô Quả hội hợp khi luận cung Tử Tức, có thêm ác sát tinh với Kị Hao nữa thì chả có gì đáng kể. QNB chú : có lẽ rằng ý muốn nói là tuyệt tự, ko có con cháu ) .Đà Hao Tù chi tinh thủ Phụ Mẫu chi triền, quyết nhiên phá tổ hình thương .( Đà La + Hao + Liêm Trinh thủ cung Phụ Mẫu thì quyết đoán là khắc cha mẹ, phá tổ nghiệp, bị hình thương )Kiêm chi đồng cách nghi tương, căn cơ yếu sát .( Cộng thêm với xem cách cục và hạn của trẻ con sao cho thích hợp và ngặt nghèo ) .Tử Vi phì mãn, Thiên Phủ niềm tin .Lộc Tồn lộc chủ dã ứng hậu trọng .( Tử Vi béo phì, Thiên Phủ mưu trí .Với cả Lộc Tồn cùng là phúc hậu cẩn trọng, giàu sang )Nhật Nguyệt Khúc Tướng Đồng Lương Cơ Xương giai vi mỹ tuấn chi tư ,Nãi thị thanh kỳ chi cách, thượng trường hạ đoản mục tú mi thanh .( Nhật, Nguyệt, Vũ Khúc, Thiên Tướng, Thiên Đồng, Thiên Lương, Thiên Cơ, Văn Xương đều có dung nhan đẹp tươi, tuấn nhã, là cách “ thanh kỳ ”, thượng trường hạ đoản, mày thanh mắt sáng – QNB chú : khi chúng đắc miếu thì đều được liệt vào những tướng tốt, thanh nhã cao quý theo Nhân Tướng học ) .Tham Lang đồng Vũ Khúc hình tiểu thanh cao nhi lượng đại ,Thiên Đồng như Đà Kị phì mãn nhi mục mục tiểu .( Tham Lang với Vũ Khúc thì dáng hình nhỏ, thanh cao, bao dung ,Thiên Đồng cũng như Đà La, Hóa Kị thì phì mãn và mắt bé ) .Kình Dương thân thể tao thương ,Nhược ngộ Hỏa Linh Cự ám tất sinh dị chí .Hựu trị Hao Sát định chủ hình xú mạo thô .( Kình Dương thì thân thể dễ có thương tích, nếu gặp cả Hỏa Linh Cự Kị thì tất sẽ có chí hướng quái gở .Lại gặp thêm Hao Sát tinh nữa thì nhất định dáng hình xấu xí, diện mạo thô kệch ) .Nhược cư Tử Tuyệt chi hạn ,Đồng tử nhũ bộ đồ lao kỳ lực ,Lão giả diệc nhiên thọ chung .( Nếu ở hạn của Tử, TuyệtThì trẻ nít dễ phải bú ngoài, rất khó nhọc ,Và thọ mạng của người già cũng đáng lo như vậy ) .Đó là cương lĩnh bên trong của Số ,Là then chốt phức tạp quan trọng .Phải nghiền ngẫm chi thấu đáo ,Mà tham thấu cái lẽ huyền diệu .

3. Tinh Viên luận

Tử Vi là Đế tinh, lấy Phụ Bật làm trợ lý ( tá nhị ) phù tá, làm chủ đứng đầu chư tinh, đó chính là mạch nguồn của hoạt động trong Số. Là linh hồn của vạn vật, quản cả Nam Bắc đẩu tinh mà thành Số .Đại để thì khi Thủy được khai thông thì âm khí và dương khí Ký Tế, thủy mà thịnh thì dương bị tổn thương, hỏa mà thịnh thì âm bị diệt, hai đối tượng người dùng ấy quyết không hề thiếu hay thiên lệch hẳn đi được. Cho nên biết để đạt được cân đối thì mới là tốt đẹp .Dần là cung của Mộc, là thời gian tam dương giao Thái, chỗ của thảo mộc mở màn manh nha. Cho tới Mão vị, thì Mộc của chúng rất vượng vậy. Tham Lang, Thiên Cơ được đắc miếu ở đây là vì vậy, Thiên Tướng thuộc Thủy đến Dần lại vượng tướng, Cự Môn thuộc Thủy đến Dần được sơ thông, Mộc được Thổ vun trồng, lại được thêm Thủy tới để tưới tắm, tam phương mà được thêm Phá Quân thủy Văn Khúc thủy tương hội là đẹp tuyệt, nếu mà có thêm Lộc Tồn là tuyệt mỹ tuyệt vời .Cự Môn thủy tới Sửu, Thiên Lương thổ tới Mùi, Đà La kim tới tứ mộ cung, nếu như chúng được gặp Kình Dương kim, bởi Thổ là mộ khố của Kim, thời Kim được hanh thông, lại thêm Thiên Phủ thổ Thiên Đồng thủy mà tương sinh cho nhau, đó là kim sấn thổ phì, thuận cái đức của chúng ( thuận kỳ đức ) mà Sinh, Thành .Ngọ là chỗ của Hỏa, Tị là chỗ Tuyệt địa của Thủy và Thổ, thêm Hỏa của cung Ngọ nóng quá mà khiến dư khí truyền sang Tỵ, thì Thủy đảo luồng quản lý và vận hành, Hỏa khí nghịch thì nó mãnh liệt, nhất định sẽ quy về Tị. Ngọ thuộc Hỏa đức, hoàn toàn có thể sinh cho chỗ Tuyệt của Thổ, đó là nguyên do mà Liêm Trinh hỏa cư ở chỗ này. Đến chỗ Ngọ hỏa, vượng chiếu ly minh mà thấu đáo thông suốt trong ngoài ( biểu lý ), mà Văn Khúc thủy nhập miếu. Nếu hội Tử, Phủ thời Khôi tinh củng đẩu, thêm Thiên Cơ mộc, Tham Lang mộc, vậy là biến cảnh, càng thêm đặc biệt quan trọng .Thân Dậu là khí của Tây phương thái bạch, Vũ Khúc cư Thân là hảo sinh, Kình Dương tại Dậu thì thường dụng tính sát, thêm Cự Môn, Lộc Tồn, Đà La là thêm tính cấp – gấp gáp nóng vội, nếu được quản lý và vận hành nghịch gặp thiện hóa để cảm hóa cái ác đi thì thực là tuyệt vời .Hợi thuộc Thủy là đất của Văn Khúc, Phá Quân, là kẻ sĩ kẻ học trò văn minh thanh cao, là nguồn gốc liêm khiết của muôn vàn chi phái, như mạch đất của sông lớn chẳng khi nào vơi cạn. Cư chốn Hợi vị tướng nhập thiên hà, đúng là vi diệu. Phá Quân thủy ở Tý là chỗ vượng của Thủy, nên như sóng to của biển lớn cuồn cuộn lên, thích hợp với việc trông coi ở ngoài xa mà không tương thích với việc để kề cận bên mình, chỗ của Phá Quân đúng là ở đó, nếu cư tứ mộ là khắc, thổ choán hết chỗ của thủy nên nước tràn lan khắp chốn, nhất định cần được Vũ Khúc kim làm cho nguyên khí của nó không bị tuyệt mới là vi diệu .Ngoài ra, chư tinh còn theo Thân Mệnh đưa đẩy, không thực nghiệm thì không hề đến với được cái huyền cái vi của chúng .
4. Đẩu số chuẩn thằng phú (Bài phú mực thước của môn Đẩu Số)

Mệnh cư Sinh Vượng định giàu sang, những hữu sở nghi .Thân tọa Không Vong luận vinh khô, chuyên cầu kỳ yếu .( Mệnh ở chỗ Sinh Vượng định là phong phú, đương nhiên tương thích .Thân tọa chỗ Không Vong luận là thăng trầm, đúng vậy luôn ) .Tử Vi đế tọa tại Nam cực bất năng thiết kế ,Thiên Phủ lệnh tinh tại Nam địa chuyên năng vi phúc .( Các sao phải ở đúng vị trí của nó, mới là đắc miếu, thế mới tốt, chứ ở sai chỗ là thất hãm thì dẫu có là đế tinh thì chả làm được cái trò trống gì .QNB chú : Câu này là sử dụng phép ẩn dụ, không hề hiểu theo nghĩa đen được ) .Thiên Cơ Thất Sát đồng cung dã thiện tam phân ,Thái Âm Hỏa Linh đồng vị phản thành thập ác .( Các thiện tinh đồng cung với ác sát hung tinh thì mất đi tính thiện. Cũng như những sao có tính nhu mì mà gặp những sát hung tinh thì cũng trở nên độc ác .QNB chú : Câu này là sử dụng phép ẩn dụ, không hề hiểu theo nghĩa đen được ) .Tham Lang vi thiện tú nhập miếu bất hung ,Cự Môn vi ác diệu đắc viên vưu mỹ .( Tham Lang vốn là hung tinh chủ thiện ác, khi nhập miếu chắc như đinh lương thiện ,Cự Môn vốn là ám tinh chủ ám muội thị phi, khi đắc miếu cũng nhất định tốt đẹp ) .Chư hung tại khẩn yếu chi hương tối nghi chế khắc ,Nhược tại Thân Mệnh chi vị khước thụ đơn độc .( Các hung sát tinh ở vào cung quan trọng thì rất cần được khắc chế ,Nếu ở ngay chỗ Thân Mệnh thì lại đơn độc, tịch mịch ) .Nhược kiến sát tinh đáo hạn tối hung ,Phúc Ấm lâm chi thứ ki khả giải .( Nếu thấy sát tinh tới trong hạn thì rất hung hiểm ,Nhưng có Phúc Ấm Cát tinh lâm vào thì hoàn toàn có thể giải được ) .Đại để tại nhân chi cơ biến, cánh gia tác ý chi thôi tường .( Đại để là ở cái cơ biến ứng xử của con người, thêm vào dự trù ý nghĩa để mà tỏ tường ) .Biện sinh khắc chế hóa dĩ định cùng thông ,Khán hảo ác chính thiên dĩ ngôn họa phúc .( Biện luận về sinh khắc chế hóa mà xác lập cái lẽ cùng biến tắc thông ,Xem tốt xấu ngay thật chính trực để mà nói về họa phúc ) .Quan tinh cư vu Phúc địa cận quý vinh tài ,Phúc tinh cư vu Quan cung khước thành vô dụng .( Các sao chủ quan lộc quyền chức mà ở cung Phúc thì gần người quyền quý và cao sang mà giàu sang ,Thế nhưng những sao chủ phúc mà ở vào cung Quan thì lại chả có công dụng khỉ gì cả ) .Thân mệnh đắc phức tạp yếu, hạn độ ngộ cát vi vinh .( Thân mệnh có sao đắc cách là quan trọng, đến hạn gặp cát tinh là được vinh hiển ) .Nhược ngôn Tử Tức hữu vô, chuyên tại Kình Dương Hao Sát .Phùng chi tắc hại thê thiếp diệc nhiên .( Nếu nói về con cháu là có hay không, hầu hết tại vì Kình Dương, Hao, Sát tinh ở cung Tử Tức. Gặp chúng ở cung Thê thì cũng coi như là hại vợ khắc thiếp mà thôi ) .Tướng mạo phùng hung tất đới phá tướng ,Tật ách phùng Kị định hữu uông doanh .( Tướng mạo – tức phụ mẫu cung – gặp hung sát tinh thì kiểu gì cũng có phá tướng ,Tật Ách cung mà gặp Hóa Kị thì nhất định có bệnh hoặc tật như chân khuềnh, sống lưng gù ) .Tu ngôn định số dĩ cầu huyền ,Canh tại đồng niên chi tương hợp ,Tổng vi cương lĩnh dung tác chuẩn thằng .( Những lời định số để hòng biết cái huyền bí ,Thêm việc tương hợp theo năm nữa ,Tất cả là cương lĩnh để dụng như mực thước ) .

5. Đẩu số phát vi luận:

Sự khai mở về cách luận của Bạch Ngọc Thiềm tiên sinh .Xem thấy Đẩu Số với môn Ngũ Tinh có điểm không giống nhau ,từ đây ta thấy về niềm tin cơ bản nó khác nhiều với những thuật khác .Xét tứ chính thấy cát tinh thì định là quý ,Tam phương mà sát tinh vây chiếu thì kém đẹp ;Cung so sánh cho biết hung, biết cát ,cung hợp chiếu cho biết tiện hay là vinh .Cát tinh nhập mệnh viên ( miếu đắc ) thì sẽ được cát lợi ,hung tinh mà hãm địa thì chắc như đinh sẽ hung .Mệnh gặp Tử Vi thì vừa thọ vừa vẻ vang ;Thân gặp sát tinh thì không những bần mà còn tiện .Tả Hữu hội cùng Tử Phủ thì tôn quý đến cực phẩm ,Khoa Quyền hãm ở chỗ hung thì sự nghiệp lận đận .Hành hạn nếu gặp nơi nhược địa thì chưa hẳn đã gặp tai ương ,lập mệnh ở chỗ cường cung, nhất định sẽ bớt tham lam, ương bướng, ngu dốt .Vận hạn chớ có gặp Kình Đà Thất Sát, gặp thì tất sẽ bị hình thương ,Lưu niên chớ có gặp Thiên Khốc Tang Môn, gặp thì phải đề phòng vật chất trong nhà bị phá tán .Nam Đẩu chủ hạn tất sẽ sinh con trai ,Bắc Đẩu lâm hạn thì sẽ sinh con gái .Khoa tinh cư hãm địa, thì khó khăn vất vả siêng năng đèn sách sớm khuya ,Xương Khúc ở chỗ nhược thì ẩn mình lãnh đạm nơi rừng núi .Tử Vi gặp Phá Quân thì suốt ngày bày kế hiểm mưu gian ,Hồng Loan gặp ( lầm ) phải Tham Lang thì hành vi dâm dật .Mệnh với Thân mà tương khắc và chế ngự thì tâm loạn nên chẳng được nhàn ,Tam cung mà huyền ảo thì tất sẽ tà dâm cùng ham rượu .Sát tinh lâm vào tam vị, chắc chắc bất hòa với vợ con ,Cự Môn đến nhị cung, thì đồng đội vô tình không có ý nghĩa .Hình sát tinh ở cung Tử Tức, khó có được con chăm nom lúc già ;Các hung tinh chiếu vào Tài Bạch, thì tiền tụ tán vô thường .Kình Đà thủ Tật Ách thì mắt kém, mắt đau, mắt mờ ,Hỏa Linh đến cung Thiên Di, thì đường ( đời ) phía trước sẽ đơn độc vắng vẻ .Các sao tôn quý bày vào chỗ thấp kém, thì gia chủ nhiều khó khăn ,ác tinh ứng vào Mệnh cung thì nô bộc có sự tương hỗ .Quan Lộc cung gặp Tử Phủ thì vừa phú vừa quý ,Điền Trạch gặp Phá Quân thì trước phá hết sau mới thành được .Phúc Đức gặp Địa Kiếp, Không Vong, thì long dong vô định ,Tướng Mạo mà thêm Hình Sát, thì việc hình khắc là khó tránh được .Học giả đời sau theo đây mà suy cho rõ, bảo vệ không sai .
6. Tu bổ hiệu đính về đẩu số

Chư tinh cát đa phùng hung dã cát ,Chư tinh ác đa phùng cát dã hung .( Nhiều cát tinh mà gặp ác tinh thì mất đi tính tốt đẹp ,Nhiều tàn ác tinh mà gặp cát tinh thì mất đi tính hung ) .Tinh canh triền độ ,số phân định cục .( Sao biến hóa đặc thù theo vị trí cung nó qua trên quỹ đạo của nó ,Số thì được phân định tùy theo cục ) .Trọng tại khán tinh đắc viên thụ chế ,phương khả luận nhân họa phúc cùng thông .( Quan trọng là xem sao miếu đắc, gặp chế hóa thế nào ,mới hoàn toàn có thể luận về cái cùng hay thông về họa phúc của người ta được ) .Đại khái dĩ thân mệnh vi họa phúc chi bính ,dĩ căn nguyên vi cùng thông chi cơ .( Đại khái thì Thân Mệnh là chuôi cán của họa phúc ,mà căn nguyên là then chốt của cái sự cùng – thông ) .Tử Vi tại mệnh Phụ Bật đồng viên, kỳ quý tất hĩ ,Tài Ấn giáp Mệnh Nhật Nguyệt giáp Tài, kỳ phú hà nghi .( Tử Vi đồng cung với Phụ Bật ở mệnh thì tất yếu sang quý đặc biệt quan trọng ,“ Tài Ấn giáp Mệnh ”, “ Nhật Nguyệt giáp tài ” thì phong phú là chẳng phải hoài nghi nữa ) .Ấm Phúc lâm bất phạ hung xung ,Nhật Nguyệt hội bất như hợp chiếu .( Ấm tinh Phúc tinh tọa thủ thì không sợ hung tinh xung chiếu ,Nhật Nguyệt đồng cung thì không đẹp như thể chúng hợp chiếu ) .Tham lang cư Tý nãi vi phiếm thủy đào hoa ,Thiên Hình tao Tham tất chủ phong phú hình trượng .( Tham Lang cư Tý gọi là “ Phiếm thủy đào hoa ” – chủ lãng đãng đa tình ,Thiên Hình gặp Tham thì chủ vì giàu sang mà mang họa đòn roi ) .Tử Vi tọa mệnh khố tắc viết kim dư phủng trất liễn ,Lâm Quan an văn diệu hiệu vi cẩm nhạ thiên hương .( Tử Vi ở chỗ Mộ khố của Mệnh thì viết là kề bên xe vàng của vua ,Lâm Quan mà an những Văn tinh thì gọi là áo gấm có hương trời ) .Thái Âm hợp Văn Khúc vu Thê cung hàn lâm thanh dị ,Thái Dương hội Xăn Xương vu Quan lộc kim điện truyền lô .( Thái Âm + Văn Khúc ở Thê cung = làm quan thanh cao chốn hàn lâm viện ,Thái Dương + Văn Xương ở Quan cung = được vua truyền gọi lên điện vàng ) .Lộc hợp thủ Điền Tài vi lạn cốc đôi kim ,Tài Ấm cư Thiên Di vi cao thương hào khách ,( Lộc mà thủ hoặc chiếu cung Điền Tài là tiền cả đống, thóc cả kho ,Tài Ấm mà cư Thiên Di là kẻ thương gia phong phú hào phóng ) .Hao cư bại địa duyên đồ cái cầu ,Tham hội vượng cung chung thân thử thiết .( Hao cư bại địa là số ăn mày ,Tham hội vượng cung là là số trộm cắp ) .Sát cư tuyệt địa sinh thành tam thập nhị chi Nhan Hồi ,Nhật tại vượng cung khả học bát bách niên chi Bành Tổ .( Sát cư tuyệt địa là số yểu như Nhan Hồi ,Nhật ở vượng cung hoàn toàn có thể thọ như Bành Tổ ) .Cự ám đồng viên vu Thân Mệnh Tật Ách doanh sấu kỳ khu ,Hung tinh giao hội vu Tướng Mạo Thiên Di thương hình kỳ diện .( Cự với Diêu Đà Kị mà cùng ở Thân Mệnh hay Tật Ách cung thì thân hình gầy và xấu ,Hung tinh hội chiếu ở Tướng Mạo ( phụ mẫu cung ) Thiên Di cung thì trên người và mặt có thương tật ) .Đạo Hao hội Liêm Trinh vu Quan Lộc gia nữu tù đồ ,Quan Phù hội Hình Sát vu Thiên Di ly hương viễn phối .( Đại Hao hội với Liêm Trinh ở Quan Lộc là dễ bị gông xiềng tù tội ,Quan Phù hội Hình Sát tinh ở Thiên Di là lấy chồng / vợ ở phương xa ) .Thất Sát lâm vu hãm địa lưu niên tất kiến tử trận ,Hao Sát kị phùng Phá Quân Hỏa Linh hiềm phùng Thái Tuế .( Thất Sát ở chỗ hãm địa, hạn lưu niên mà gặp thì dễ toi mạng ,Hao Sát tinh kị gặp Phá Quân, Hỏa Linh thì chớ có gặp Thái Tuế – gặp thì dễ có tai ương ) .Tấu Thư Bác Sĩ tịnh Lưu Lộc dĩ tận hồ cát tường như ý ,Lực Sĩ Tướng Quân dữ Thanh Long dĩ hiển kỳ uy phúc .( Tấu Thư Bác Sĩ cũng như Lưu Lộc Tồn đều chủ mọi sự tốt đẹp – khi gặp trong hạn ,Lực Sĩ Tướng Quân cùng với Thanh Long là chủ về vinh hiển uy danh, rạng rỡ tổ tông ) .Đồng tử hạn nhược thủy thượng phù phao ,Lão nhân hạn suy phong trung nhiên chúc .Ngộ sát tất kinh, lưu niên tối khẩn .( Hạn của trẻ con như bọt bèo trên nước ,Hạn của người già như đuốc giữa cuồng phong .Gặp sát tinh thì đáng sợ, lưu niên hạn càng khẩn trương hơn nữa ) .Nhân sinh phát đạt hạn nguyên tối phạ phù trầm ,Nhất thế truân chuyên mệnh hạn phùng hồ bác tạp .Luận nhi chí thửu doãn hĩ huyền vi .( Hạn phát đạt của người ta vốn rất sợ thăng trầm, phập phù ,Cả đời mà truân chuyên là bởi Mệnh, Hạn cả có thuần cách gì cả, toàn lẫn lộn cát hung .Luận được vậy coi như là tương thích với lẽ huyền vi ) .

7. Tăng bổ Thái Vi phú (Bổ xung thêm cho bài Thái Vi phú)

Di tiên sinh viết :1 – Đẩu số chi liệt chúng tinh ,do đại dịch chi phân bát quái ,bát quái phi thoán hệ bất minh ,ngũ tinh phi giảng minh hà thố ,thị dĩ quan đấu sổ giả, tái tam thẩm động tĩnh chi cơ ,2 – Đệ nhất biện tân chủ chi phân ,động tĩnh tuần hoàn bất dĩ ,chủ tân canh điệp vô câu ,chủ nhược vô tình, hà tân chi hữu ,tân bất năng đối, hà túc thủ tai !3 – Quý bỉ dương đà, duy thị lộc tồn chi hảo ác, tiếu ngô nhật nguyệt dã .4 – Tư không kiếp chi hưng vong, sát hữu sát nhi vô hình dung, tuy sát hữu cứu ;hình hữu hình nhi dị đan, chung thân bất khắc .5 – Hỏa tinh vượng cung vi phú luận ,dương đà đắc lệnh khởi hung quỷ ?6 – Lưỡng lân gia vũ thượng khả xanh trì ,đồng thất dữ mưu tối nan phòng bị .7 – Cân hỏa phần thiên mã ,trọng dương trục lộc tồn .8 – Kiếp không thân thích vô thường ,quyền lộc hành tàng mỹ định .9 – Quân tử tai khôi việt ,tiểu nhân dã dương linh .10 – Hung bất giai hung, cát vô thuần cát .11 – Chủ cường tân nhược, khả bảo vô ngu .12 – Chủ nhược tân cường, hung nguy lập kiến .13 – Chủ tân đắc thất lưỡng tương nghi ,hạn vận mệnh thân đương hỗ kiến .14 – Thân mệnh tối hiềm dương đà thất sát, ngộ chi vị miễn vi hung .15 – Nhị hạn thậm kỵ tham phá cự trinh, phùng chi định nhiên tác họa .16 – Mệnh ngộ khôi xương đương đắc quý, hạn phùng tử phủ định tài đa .17 – Phàm quan nữ nhân chi mệnh, tiên quan phu tử nhị cung ,nhược trị sát tinh, định tam giá nhi tâm bất túc ,hoặc phùng dương đà, tu đề khốc nhi lệ bất càn .18 – Nhược quan nam mệnh, thủy dĩ phúc tài vi chủ ,tái thẩm thiên di như hà, nhị hạn tương nhân, cát hung đồng đoạn .19 – Hạn phùng cát diệu, bình sinh vận dụng hòa hài ;mệnh tác hung hương, nhất thị cầu mưu trở ngữ .20 – Liêm lộc lâm mệnh, nữ đức thuần âm trinh khiết chi đức ;đồng lương thủ mệnh, nam đắc thuần dương trung chính chi tâm .21 – Quân tử mệnh trung diệc hữu dương đà tứ sát ,tiểu nhân mệnh trung khởi vô khoa lộc quyền tinh ,yếu khán đắc viên thất viên ,chuyên luận nhập miếu thất hãm .22 – Nhược luận tiểu nhi, tường thôi đồng hạn ,tiểu nhi mệnh sinh hung hương, tam ngũ tuế tất yếu yểu chiết ,cánh hữu hạn phùng ác sát, ngũ thất tuế tất chí yểu vong .23 – Văn xương văn khúc thiên khôi tú, bất độc thi thư dã khả nhân .24 – Đa học thiểu thành, chỉ vi kình dương phùng kiếp sát .25 – Vi nhân hảo tụng, cái nhân thái tuế ngộ quan phù .26 – Mệnh chi lý vi, thục sát ý thức chi biến hóa ;số chi lý viễn, tế tường cách cục chi hưng suy .27 – Bắc cực gia hung sát, vi đạo vi tăng ;mệnh ngộ hung tinh, vi nô vi bộc .28 – Như vũ phá liêm tham, cố thâm mưu nhi quý hiển ,gia dương đà không kiếp, phản tiểu chí dĩ cô hàn .29 – Hạn phụ vượng tinh, tuy nhược nhi bất nhược ;mệnh lâm cát địa, tuy hung nhi bất hung .30 – Đoạn kiều tiệt lộ, đại tiểu nan hành ;mão dậu nhị không, mưu trí phát phúc .31 – Mệnh thân ngộ tử phủ, điệp tích kim ngân ;nhị chủ phùng kiếp không, y thực bất túc, mưu nhi bất toại .32 – Mệnh hạn ngộ nhập kình dương, đông tác tây thành .33 – Hạn thân tao phùng phủ tướng khoa quyền lộc củng, định vi phàn quế chi cao nhân .34 – Không kiếp dương linh, quyết tác cửu lưu thuật sĩ .35 – Tình hoài thư sướng, xương khúc mệnh thân ;quỷ trá hư phù, dương đà hãm địa .36 – Thiên ki thiên lương kình dương hội, tảo kiến hình khắc vãn kiến cô .37 – Tham lang vũ khúc liêm trinh phùng, thiểu thụ bần nhi hậu thụ phúc .Thử giai đẩu số chi áo quyết, học giả thục chi .
Dịch nghĩa:

Luận về huyền vi

Hi Di tiên sinh viết :1 – Đẩu Số bày ra chúng tinh ,Do đại Dịch phân loại thành Bát Quái ,Bát Quái mà thiếu Thoán từ ( lời luận đoán ) thì cũng chẳng rõ nghĩa ,Ngũ Tinh mà không được giảng giải kỹ thì dùng làm thế nào được ,Môn xem Đẩu Số này đây, luôn xét đến động tĩnh của cơ trời .2 – Trước tiên phân biệt Chủ-Khách mà xét ,Động-Tĩnh, tuần hoàn không dứt ,Chủ-Khách luân phiên đổi khác chứ không gò bó cố định và thắt chặt ,Chủ ( nếu ) mà vô tình, lẽ nào Khách lại có tình cho được ,Khách mà không liên tục ứng đối, thì sao đủ xứng mà dùng làm khách được !3 – Tự thẹn thay Kình Đà, chỉ trông coi tốt xấu của Lộc Tồn, mà ( lại dám ) cười Nhật Nguyệt ta vậy .4 – Ngẫm về hưng vong của Không Kiếp, sát thì có sát ( nhưng ) mà không Hình ( khắc ) cứng ngắc, tuy sát mà lại hoàn toàn có thể cứu chữa ;Hình thì có Hình nhưng đơn thuần dễ biến hóa, ( về lâu bền hơn ) cả đời sẽ không khắc .5 – Hỏa tinh ở vượng cung thì luận là phú ,Kình Đà ( ở chỗ ) đắc lệnh há có còn là hung quỷ nữa sao ?6 – Kẻ hung bạo ở ngay sát vách đôi bên nhà mình thì cũng còn hoàn toàn có thể miễn cưỡng chống đỡ lại ,chứ người cùng nhà mà có mưu hiểm đen tối thì thực là khó phòng bị .7 – Cân đo sức nóng ( hỏa phần ), nghị lực của Thiên Mã ,coi trọng trục ( của ) Kình Dương Lộc Tồn .8 – Kiếp Không thì ( coi ) thân thích ( là ) vô thường ,Quyền Lộc thì định là tác phong cử chỉ tươi đẹp .9 – Quân tử ( xét ở ) tại nơi Khôi Việt ,tiểu nhân thì ( xét ở ) Dương Linh ( Kình Đà, Linh Hỏa, viết tắt ? ? ? ) .10 – Hung thì không có cái gì trọn vẹn hung, Cát thì cũng chẳng có cái gì thuần là cát .11 – Chủ cường Khách nhược, thì hoàn toàn có thể bảo vệ là chẳng có gì phải quan ngại .12 – Chủ nhược Khách cường, thì thấy ngay được là hung hiểm nguy hiểm .13 – ( Phải xem ) Chủ-Khách, chỗ hay chỗ dở, đôi đàng tương ứng đối đãi lẫn nhau ,vận hạn Mệnh-Thân cũng đối đãi tương hỗ lẫn nhau .14 – Thân-Mệnh rất sợ gặp Dương Đà Thất Sát, gặp thì khó tránh được hung hiểm .15 – Nhị hạn tối kị Tham Lang Phá Quân Cự Môn Liêm Trinh, gặp thì nhất định sẽ tác họa .16 – Mệnh gặp Khôi Xương được nhận ( quan ) Quý, Hạn phùng Tử Phủ xác lập đó là lúc đa tài ( đến lúc gặp thời để mà được thi thố với đời ) .17 – Phàm xem mệnh Nữ nhân, thứ nhất xem ở hai cung Phu & Tử ,nếu gặp sát tinh, định là nhiều lần xuất giá mà lòng không yên ,hoặc phùng Dương Đà thì đó là khóc con cạn nước mắt .18 – Khi xem Nam mệnh, khởi đầu lấy Phúc và Tài làm chủ ,sau đó xét Thiên Di xem thế nào, nhị hạn ( có ) nguyên do tương hỗ ra làm sao, ( từ đó mới ) cùng đoán ra cát hung như thế nào .19 – Hạn phùng cát diệu thì lúc bình sinh được mọi sự hoạt động giải trí hòa giải ;Mệnh lạc đến chỗ hung thì đúng là một thân mưu cầu mà toàn gặp lồi lõm trở ngại .20 – Liêm Lộc lâm Nữ mệnh thuần âm thì đức hạnh trinh trắng, thanh khiết ;Đồng Lương thủ Nam mệnh thuần dương thì một lòng trung thành với chủ, chính trực .21 – Người quân tử thì ở trong cung Mệnh cũng có Dương Đà tứ sát ,Kẻ tiểu nhân thì ai dám bảo là không có Khoa Quyền Lộc ở trong cung mệnh nào ,( Cho nên ) trọng điểm phải xem cung viên tốt xấu thế nào ,chuyên sâu luận vào những sao nhập miếu hay lạc hãm .22 – Nếu luận số tiểu nhi, phải quan tâm đến thật tường tận về hạn của trẻ con ,Tiểu nhi mà Mệnh ở chỗ hung, thì dăm ba năm tất yếu sẽ yểu chiết ,Lại thêm hạn phùng ác sát thì dăm bảy năm nhất định yểu vong .23 – ( Có những sao ) Văn Xương Văn Khúc Thiên Khôi, chẳng đọc thi thư gì cũng là kẻ có tài .24 – Đa học mà thiểu thành, chỉ vì Kình Dương phùng Kiếp Sát .25 – Làm người giỏi lý lẽ, giỏi tranh cãi, khéo nói, đó là do Thái Tuế ngộ Quan Phù .26 – Cái Lý phức tạp của Mệnh, phải bám sát lấy sự biến hóa của những sao ;Cái Lý sâu xa của Số, phải xem cho tường tận sự hưng suy của cách cục .27 – Sao Tử Vi mà bị gia thêm hung sát tinh thì dễ theo đường tăng đạo ;Mệnh ( kém ) mà gặp phải hung tinh thì dễ thành thân phận kẻ hầu người hạ .28 – Như Vũ Phá Liêm Tham, có mưu sâu mà quý hiển ,Thêm ( vào đó ) Dương Đà Không Kiếp thì phản chuyển thành chí nhỏ mà đơn độc, nghèo hèn .29 – Hạn mà hai bên có vượng tinh thì dù hạn có nhược ( kém ) cũng được cứu giải ,Mệnh lâm vào nơi cát lợi thì dẫu gặp hung cũng chẳng có gì nguy hại .30 – Đại tiểu ( hạn ) khó khăn vất vả, gian nan, khó đi, … là do tại “ đoạn kiều tiệt lộ ” ( đây là 1 thành ngữ “ đoạn kiều tiệt lộ ” có nghĩa đen là “ cầu bị chặt gãy, đường bị chặn ”, nhưng hoàn toàn có thể nghĩa bóng muốn ám chỉ việc hành hạn mà gặp phải Tiệt / Triệt lộ thì đó là coi như bị chặn phá, bị ngáng trở, bị gặp khó khăn vất vả, … ) ;Ở cung Mão Dậu mà gặp nhị Không thì lại là mưu trí, phát phúc .31 – Mệnh Thân mà gặp Tử Phủ thì giàu sang dồi dào vàng bạc ( điệp tích kim ngân ) ;Nhị chủ ( thường chỉ về Mệnh chủ và Thân chủ, nhưng trong trường hợp này thì nên hiểu Nhị Chủ = Tử và Phủ ) phùng Kiếp Không thì mưu sự bất toại ý, thiếu ăn thiếu mặc ( y thực bất túc ) .32 – Mệnh hạn mà gặp phải Kình Dương thì làm giả ăn thật, đánh ở đông mà được ở tây ( “ đông tác tây thành ” đây cũng là 1 thành ngữ. Bạn đọc quan tâm chỗ này nên hiểu liền mạch với Mệnh Thân Tử Phủ ở trên thì mới đúng ) .33 – Hạn Thân mà phùng Phủ Tướng có Khoa Quyền Lộc củng chiếu thì định là người đó sẽ đỗ cao, thăng quan lớn, phát lộc lộc, … được vin cành nguyệt quế .34 – ( Nếu mà gặp ) Không Kiếp Dương Linh, thì quyết đoán là đi theo giới cửu lưu thuật sĩ .35 – Tâm tình dào dạt, từ tốn sung sướng, ấy là do Xương Khúc ở Mệnh Thân ;Quỷ quyệt xảo trá, hão huyền chẳng thực, đó là bởi Dương Đà hãm địa .36 – Thiên Cơ Thiên Lương Kình Dương cùng hội, thì lúc nhỏ thời hình khắc ( với người thân trong gia đình ) về già thời cô độc .37 – Như gặp Tham Lang Vũ Khúc Liêm Trinh, lúc nhỏ thời nghèo khó nhưng về già được hưởng phúc .Đây đều là những tuyệt kỹ sâu xa của môn Đẩu Số, học giả nên nắm vững .8. Chư tinh phỏng vấn luậnHỏi về Tử Vi chủ định như thế nào ?Đáp viết : Tử Vi thuộc Thổ, là đế tinh tôn quý tọa giữa trời, chủ chưởng quản then chốt của tạo hóa, thống trị nhân sinh. Dựa vào ngũ hành nuôi nấng vạn vật, là tạo định nên Số của Mệnh con người .Sao an theo triền độ những cung những sở ti, theo niên số từng nơi từng năm mà chưởng quản tước lộc. Ở khắp những cung đều giáng phúc và thường tiêu giải cái ác. Xem ở Tam Thai thì Tử Vi thủ mệnh đúng là Trung Thai, trước nó 1 vị là Thượng Thai, sau nó 1 vị là Hạ Thai ( QNB chú : chỗ này sách muốn đề cập tới việc xem trên Thiên Văn thì trông vào chòm sao Tam Thai của Thái Vi Viên, chòm này ở trên và chếch về phía Bắc so với chỗ của Ngũ Đế Tòa ) .

Posted Image

( hình ảnh minh họa QNB trích từ trang nhantu.net, còn trong sách TVDSTT không có ) .Khán tại những chỗ mà nó miếu vượng, thấy thủ chiếu cát hung như thế nào để mà định hay dở. Như miếu vượng hóa cát thì cực kỳ tuyệt vời, hãm địa mà hóa hung thì vô cùng hung, hạn tốt đẹp chưa chắc đã hay nhưng hạn hung hiểm thì chắc như đinh là hung hiểm. Thân Mệnh của người ta nếu được gặp Lộc Tồn đồng cung, Nhật Nguyệt tam hợp chiếu thì quý tới mức không lời nào tả xiết. Không có Phụ Bật sát cánh thì là cô quân, tuy coi là mỹ ngọc nhưng chưa vừa đủ cái hay. Nếu mà thêm chư sát tinh đồng cung hoặc chư hung tinh thủ chiếu thì coi như ở vào cái thế người quân tử lánh nơi thôn dã còn kẻ tiểu nhân đắc thời tại vị, bình sinh thường làm chuyện ác mà lại còn gian trá vờ vịt lương thiện. Nếu cùng với Tù tinh đồng cư mà lại không có Tả Hữu tướng tá thì định là tư lại ( tiểu lại, chức quan nhỏ ). QNB chú : Tử Vi thì chẳng thể cùng ( tù tinh ) Liêm Trinh đồng cung, và cũng chẳng thể có được tam hợp chiếu của Nhật Nguyệt, nhưng ở trên đang dẫn dắt bằng “ Thân và Mệnh ” thì hoàn toàn có thể hiểu được kiểu như Tử Vi tọa Mệnh đồng thời Thân cư Quan có Liêm Trinh …Nếu như ( Tử Vi ) lạc vào những cung Tật Ách, Huynh Đệ, Nô Bộc, Tướng Mạo ( Phụ Mẫu ), bốn nhược cung, thì gia chủ khó khăn vất vả, thao tác khó thành, tuy đắc trợ cũng không coi là phúc. Cần xem thêm cho tường tận về cung độ thích hợp, mà luận về ứng cứu của tinh triền .Nếu cư Quan lộc, Thân, Mệnh, tam cung rất thiết yếu có Tả Hữu tọa thủ. Thiên Tướng Lộc Mã giao trì, không lạc vào chỗ Không Vong, lại thêm là Mệnh tọa sinh hương, thì hoàn toàn có thể luận là quý. Nếu như cùng Khôi Việt Tam Thai hội với những cát tinh thì tất sẽ làm quan cao tột bực. Đế hội Văn Xương củng chiếu, khi đến hạn tốt đẹp phù trì thời được tuyển chọn làm văn quan. Đế hoàn toàn có thể thu phục được Thất Sát thành quyền mà sử dụng, có thêm cát tinh đồng vị thì Đế và Tướng tất sẽ có khí lực, chư cát hội chiếu thì làm chức quan võ .Tài Bạch, Điền Trạch có Tả Hữu thủ vệ, có Vũ Khúc Thái Âm đồng độ, không gặp ác tinh, tất sẽ giàu sang hoặc làm quan giữ của cải. Thêm Lộc Tồn đồng cung Vũ Khúc trong Thân Mệnh thì càng đặc biệt quan trọng kỳ diệu .( Tử Vi ) Tại Tử Tức cung mà đắc thì xem tỏ tường thêm có những cát tinh phù tá, chủ sinh quý tử. Nếu độc thủ ở tử tức mà vô tướng tá thì con cháu rất ít, đơn độc .( Tử Vi ) Tại Thê cung hội những cát tinh, được quý và vợ chồng hòa thuận tới già, tất yếu là không có sát phá tinh .Thiên Di tuy là cường cung, ( Tử Vi ) cũng thiết yếu có tướng tá phù trì, có cát tinh chiếu Mệnh thì tất sẽ được người người yêu quý .( Tử Vi ) Tại Phúc Đức cung so với nam coi như hãm địa, so với nữ lại coi là miếu nhạc, phùng cát thì tươi đẹp, phùng hung thì nguy khốn .Hi Di tiên sinh viết : Tử Vi đế tọa, tại chư cung thường giáng phúc tiêu tai, giải tính ác của chư tinh. Có thể chế được Hỏa Linh thành thiện, thường thu phục được Thất Sát thành quyền. Nếu đắc Phủ Tướng, Tả Hữu, Xương Khúc và những cát tinh tụ tập thì chắc như đinh sẽ quý hiển quan chức. Bằng không thì nhất định giàu sang vô cùng. Nếu mà có tứ sát xung phá cũng vẫn còn được coi là trung cục .Nếu gặp Phá Quân chỗ Thìn Tuất Sửu Mùi cung, chủ luận là làm thần bất trung, làm con bất hiếu .Nữ mệnh mà có Tử Vi thì đoán là quý phụ ( làm phu nhân sang quý ), nếu có sát tinh xung phá thì cũng vẫn thông thường, không khi nào là hạng hạ tiện được .Ca viết :Tử Vi nguyên thuộc ThổQuan Lộc cung chủ tinhHữu tướng vi hữu dụngVô tướng vi cô quânChư cung thường ban phúcPhùng hung phúc tự thânCùng Xương phát khoa giápVới Khúc hưởng hoàng ânCó tín hiệu tăng đạoHay phạm chủ đào hoaCát tinh mà củng chiếuLại hóa ra công bìnhNữ nhân hội Đế tọaGặp cát sự, quý nhânNếu gặp đào hoa hộiPhiêu đãng lạc phong trầnKình Dương Hỏa Linh tụP. trộm cắp tiểu nhânTam phương có cát củngThì bình là quý nhânNếu chẳng có Phụ BậtChư ác lại tương xâmĐế vi vô đạo chủKhảo cứu kỹ mọi phầnNhị hạn mà gặp ĐếHỉ khí tự nhiên tân .Ngọc Thiền tiên sinh viết :Tử vi là trung thiên tinh chủ, là điểm then chốt của chúng tinh, là tạo hóa vậy. Đại khái là chủ tể của nhân mệnh, chưởng quản ngũ hành nuôi vạn vật, quản những ti những sở. Lấy Tả Phụ Hữu Bật mà làm tướng, lấy Thiên Tướng Xương Khúc làm tòng sự, lấy Khôi Việt làm truyền lệnh, lấy Nhật Nguyệt làm phân định tổ chức triển khai ti sở, lấy Lộc Mã làm chưởng ti tước lộc, lấy Thiên Phủ làm chủ ngân khố kho tàng, Thân Mệnh mà gặp, không cát mới là lạ. Nếu như gặp Tứ Stas ( Kình Đà Linh Hỏa ), Kiếp Không xung phá thì định là tăng đạo. Tử Vi mà tại mệnh thì là người nhân hậu ổn trọng, sắc mặt hồng tía, đoán là chuyên thao tác cát lợi .Hỏi về Thiên Cơ chủ định thế nào ?Đáp viết : Thiên Cơ thuộc Mộc, là Nam đẩu đệ tam tinh, là thiện tinh có sở trường là thống kê giám sát mưu lược. Hóa khí là Thiện, lại hợp với những việc làm trù liệu, hoàn toàn có thể giải được sự thuận nghịch của chư tinh. Định số ở nhân mệnh, gặp chư cát tinh tụ hội tất vạn sự đều xinh xắn hiền hòa. Chuyên cần ở việc lễ Phật, kính trọng so với lục thân ( cha mẹ, vợ chồng, đồng đội … ), dễ thuận ở ẩn lại cũng dễ thích hợp với tăng đạo. Chẳng khi nào có tâm ác ngược bất nhân, và lại có cơ trí ứng biến lanh lẹ, có trí nhớ tuyệt vời. Có kiến giải thâm thúy, sát thực, khi vào việc thì thẳng thắn chính trực. Nữ mệnh gặp nó là phúc, gặp cát tinh thì càng thêm cát lợi, nhưng gặp hung thì cũng thêm hung. Thiên Cơ mà thủ cung an Thân, gặp thêm Thiên Lương thì tất sẽ là người có tài nghệ cao ráo, kinh nghiệm tay nghề tinh xảo đệ nhất. Học giả cần phải xem kỹ cho tường tận .Hi Di tiên sinh viết : Thiên Cơ là sao tăng cường tuổi thọ, khi thủ ở Thân Mệnh là gia chủ dị thường. Cùng Thiên Lương, Tả Hữu, Xương Khúc giao hội, theo văn thì thanh hiển, theo võ thì là bực trung lương .Nếu cư hãm địa, tứ sát xung phá thì là hạ cục, hợp với cảnh nhàn nhã của đời sống tăng đạo .Phàm nhập vào nhị hạn ( nếu sáng sủa ) thì gia cảnh sự nghiệp càng thêm hưng thịnh ( QNB chú : nếu Cơ mờ ám gặp sát hung thì đương nhiên sẽ thay nghề đổi nghiệp, phá tán … nói chung là có sự đổi khác khi hạn gặp Thiên Cơ ) .Nữ nhân có cát tinh củng chiếu thì chủ vượng phu ích tử. Có Quyền Lộc tất sẽ là bực phu nhân sang quý. Nếu lạc vào cách cụ có Kình Đà Hỏa Kị xung phá thì chủ hạ tiệntật, hình khắc .Ca viết :Thiên cơ Huynh đệ chủNam đẩu chính diệu tinhTác sự thì thao lượcBẩm tính rất mưu tríTạo nên thượng cách tốtCó thể sánh anh hùngHội cát chủ hưởng phúc ,Nhập cách cư hàn lâmCùng Cự Môn một chỗVõ chức áp biên đìnhGặp Quyền Sát cũng vậyChính trực lập công danh sự nghiệpVới Thiên Lương đồng độHợp theo đạo với tăngNữ mệnh mà gặp vậyTính khéo dễ dâm bônThiên Đồng cùng Xương KhúcHội chiếu chủ vẻ vangThìn Tuất Tý Ngọ địaNhập miếu có công danh sự nghiệpNếu tại Dần Mão vịGặp Tứ Sát, Phá QuânKình Đà đến Linh HỏaCùng hung sát hội vàoTai họa thật đáng kinhVũ Ám Liêm Phá hộiĐôi mắt thiếu quang minhNhị hạn mà gặp nóTất có sự thay đổi .Ngọc Thiềm tiên sinh viết :Thiên Cơ nam đẩu thiện tinh, do đó hóa khí viết là Thiện. Trợ tá cho Đế lệnh mà hành sự, kiểm soát và điều chỉnh được trật tự nghịch ngạo của những hung tinh. Định Số ở trong mệnh con người, nếu gặp cát thì tất là phong phú, nếu gặp sát tinh xung cũng sẽ tốt đẹp. Hiếu nghĩa với lục thân, chuyên cần lễ phật, chẳng hề bất nhân bất nghĩa, có chí linh động biến thông. Nữ mệnh mà gặp, hầu hết chủ phúc thọ. Tại nơi miếu vượng là có uy lực, còn ở hãm địa thì vô lực .Hỏi Thái Dương chủ định như thế nào ?Đáp viết : Thái Dương tinh thuộc Hỏa, cũng là Nhật tinh vậy. Là biểu nghi của tạo hóa, tại Số gia chủ có quý khí, có năng lượng cả văn lẫn võ. Cùng chư cát tụ hội tất sẽ ban điều tốt đẹp cát tường như ý, ở cùng chỗ với sao hắc ám thì tất sẽ lao tâm phí sức .Nếu tùy xướng trong Thân Mệnh, cư nơi miếu nhạc là cực kỳ bùng cháy rực rỡ ở trong số, là cơ cấu tổ chức then chốt của Quan lộc .Sau nữa là hóa khí thành Quý, thành Lộc, vô cùng thích hợp ở Quan Lộc cung .Với nam nhân thì coi như sao chủ về cha, với nữ nhân thì coi là chủ về chồng .Mệnh gặp chư cát tinh thủ chiếu, được thêm Thái Âm cùng chiếu, thì chức cao và giàu sang đều được toàn vẹn tốt đẹp .Nếu cư Thân gặp cát tinh tụ hội, cũng hoàn toàn có thể làm môn khách ở chỗ quý nhân, nếu không cũng là kẻ phụ tá cho bậc công hầu khanh tướng .Phu Thê cũng là cường cung, người nam có chư cát tụ hội thì nhờ vợ mà được sang quý, quyền chức. nếu mà hãm địa lại gia thêm sát tinh thì hại vợ chứ chả tốt đẹp gì .Tử Tức cung được Bát Tọa đồng cung, chư cát miếu vượng tụ hội, thì chủ sinh được quý tử, quyền bính không hề nhỏ chút nào .Nếu ở Tài Bạch cung mà vượng địa, gặp cát tương hỗ thì chẳng sợ Cự Môn đến gặp, vẫn được giàu sang lâu bền hơn. Nếu như cư vượng tướng mà không có Không Kiếp thì một đời chủ giàu sang lắm .Cư Điền Trạch cung được hưởng ấm trạch của cha ông, tổ tông. Nếu Tả Hữu và chư cát tinh tốt đẹp, đại tiểu nhị hạn đến đó thì tất sẽ có việc mừng hưng thịnh gia môn giật mình. Nếu hạn lại chẳng phù trì, không hề lấy tam hợp nghị luận được, e rằng có sai sót .Nữ mệnh mà gặp nó, hạn vượng cũng vẫn hoàn toàn có thể cộng hưởng ( QNB chú : có lẽ rằng muốn nói rằng vợ đến hạn có Thái Dương sáng + cát tinh, thì chồng cũng vẫn được hưởng lây ) .Cùng với Linh, Hình tụ tập ở hạn, thì trước mắt có ưu tư, hoặc là sinh khắc phụ mẫu. Hình Sát tụ hạn thì kẻ làm quan có ưu tư về sự nghiệp, kẻ thứ dân lại dễ bị thị phi quan tụng quấy nhiễu. Cùng với Kình Đà tụ thì sẽ có tật bệnh, cùng Hỏa Linh hội hợp nữa thì đau khổ chẳng ít đâu. Theo đó mà suy ra họa phúc hiển hiện trước mắt. Thiên Di cung mà gặp những cách xấu kể trên là khó mà giữ được tổ nghiệp, xuất tổ ly gia, lìa cành đổi lá ( ý nói dễ tán gia bại sản phải lưu lạc khỏi quê nhà, bản quán ). Hạn tới đó thì chắc như đinh có sự di động. Nữ mệnh mà gặp thì cũng coi như chẳng có gì tốt đẹp, nếu may được Phúc Đức cung có tướng tá cát tinh thì lại là chiêu nạp được chồng tốt ( QNB chú : phụ nữ xuất giá cũng coi như là chuyển dời, xa tổ tông về làm con nhà người ta. Chứ thời xưa thì phụ nữ chỉ có ở trong nhà, gặp hạn chuyển dời mà ko phải là việc theo chồng thì sự vận động và di chuyển kia thường là những sự chẳng hay ho gì so với gia cảnh ) .Phụ Mẫu cung có Thái Dương tọa thủ thì nam coi đó là tượng của cha, nếu sáng đẹp thì là cát lành còn thất huy mờ ám thì là khắc cha .Hi Di tiên sinh viết :Sao Thái Dương trải qua vòng chu thiên mà chuyển mãi không ngừng. Mừng được Phụ Bật làm trợ lực cho hình tượng, thích Lộc Tồn trợ phúc. Ghét gặp tụi Cự Môn với ám tinh. Khoái gặp Thái Âm miếu vượng. Ở khắp những cung gặp cát sẽ cát, gặp hắc ám thì tất sẽ lao lực. Thủ vào Thân Mệnh thì là người trung trực, ngay thật, không ưa đua chen thị phi. Nếu cư miếu vượng, lại hóa Lộc hóa Quyền, thì luận là rất Quý. Nếu đắc Tả Hữu, Xương Khúc, Khôi Việt tam hợp củng chiếu ở 2 cung Tài Quan thì phong phú cực phẩm. Thêm tứ sát thì cũng vẫn được no cơm ấm áo, hoặc là theo tăng đạo mà rảnh rỗi. Nữ nhân miếu vượng thì chủ vượng phu ích tử, có thêm Quyền Lộc là dễ được phong tặng ( tước vị phu nhân ), thêm sát tinh thì lại chủ thông thường .Ca viết :Thái Dương nguyên thuộc HỏaChính chủ quan lộc tinhNếu cư vào Thân MệnhBẩm tính rất mưu tríNhân từ và rộng lượngPhúc thọ hưởng trường sinhNếu cùng Thái Âm hộiChợt phát quý vô cùngSáng tỏ chiếu Thân mệnhUng dung nhập điện vàngCự Môn không xâm phạmLên điện hưởng ơn vuaThiên viên gặp ám độBần tiện khó nói hếtNam nhân thì khắc chaNữ mệnh chồng chẳng vẹnGặp Kình Đà Linh HỏaThì mắt tật đui mùNhị hạn mà gặp vậyTất bán sạch của nhà .Bạch Ngọc Thiềm tiên sinh viết :Thái Dương thuộc ti quyền quý và cao sang chủ về văn, nếu gặp Thiên Hình thì chủ về võ. Tại Dần Mão là mới mọc, tại Thìn Tị là lên tới điện. Tại Ngọ là Nhật lệ trung thiên ( Mặt trời rực rỡ tỏa nắng giữa khung trời ), chủ đại phú quý. Tại Mùi Thân là xế bóng, vào việc thì chủ siêng năng lúc đầu, lười biếng về sau. Tại Dậu là lặn xuống đàng Tây, quý mà chẳng hiển lộ được, đẹp mà lại hư ảo. Tại Tuất Hợi là mất sạch ánh sáng, nếu gặp thêm Cự Ám thì một đời lao lực nghèo nàn. Thêm vào đó là gia chủ mắt kém hoặc có thương tật, với người khó hòa hợp, dễ chiêu thị phi. Nữ mệnh mà gặp thì coi là phu tinh chẳng được đẹp, gặp Hao là dễ kết hôn mà chẳng có làm lễ cưới gì cả. Nếu cùng Lộc Tồn đồng cung thì tuy là chủ tài bạch nhưng mà vẫn khó khăn vất vả cực nhọc. Nếu cùng Tả Hữu đồng cung thì luận là quý. Nhưng lại có Hỏa Linh thì thứ nhất không tránh được việc khắc cha. Với Thái Dương thì người nam thì lấy nó làm hình tượng cho cha, người nữ lấy làm hình tượng cho chồng .Hỏi Vũ Khúc chủ định như thế nào ?Đáp viết : Vũ Khúc là sao thứ sáu thuộc Bắc đẩu, ngũ hành thuộc Kim, là chủ của cung Tài Bạch. Cùng Thiên Phủ đồng cung là thêm thọ, bộc lộ và thi hành Quyền ở khắp mười hai cung. Chủ ở người có tính cứng rắn, quả quyết, có mừng có giận, có phúc có tai ương. Nếu hãm tù hội ở cung Chấn thì tất sẽ thành phá, chủ là kẻ cao sĩ ẩn mình. Cùng Lộc Mã giao trì thì phát lộc nơi viễn xứ. Nếu cùng Tham Lang đồng cung thì là người ích kỷ, keo kiệt. Cùng với Phá Quân ở cung Tài ( QNB chú : nguyên văn là “ tài hương ”, nay chú thêm là “ ở Tài cung hoặc Vũ Phá đồng cung với sao chủ tiền tài như Lộc Tồn, Hóa Lộc, … ” ) thì tiền đến tay rồi lại trắng tay. Chư hung tinh quy tụ thì tất sẽ tác họa, chư cát tinh tụ tập thì thành cát tường như ý tốt đẹp .Hi Di tiên sinh viết : Vũ Khúc thuộc Kim, tại trời thuộc ti Thọ, vào số chủ ti Tài Bạch. Sợ gặp sao khắc chế nhập hãm ( QNB chú : sao khắc chế của Vũ Khúc chính là Phá Quân ), mừng được cùng với Lộc Tồn thao tác. Cùng với Thái Âm là tương hỗ về Quyền, làm trợ lý cho những sao Thiên Phủ, Thiên Tướng, lấy Tài Bạch và Điền Trạch để làm chỗ của ti sở chuyên trách .Với ác Sát Hao Tù hội ở cung Chấn thì tất sẽ gặp họa cây đè, sét đánh, điện giật .Cùng Phá Quân Tham Lang ở cung Khảm thì tất sẽ chủ đâm đầu xuống nước mà táng mạng ( QNB chú : chỗ này đề cập đến Vũ Phá ở Hợi là hữu lý, chứ Vũ với Tham thì không hề cùng ở cung Khảm được, trừ phi Mệnh-Vũ Thân-Tham hoặc muốn nói người mệnh Vũ Khúc mà hạn lại gặp Tham Lang ở cung Khảm. Độc giả chú ý quan tâm ) .Hội Lộc Mã thì phát lộc ở phương xa .Cùng với Tham Lang hội thì tất chủ thiếu niên bất lợi. Đó gọi là “ Vũ Khúc thủ mệnh phúc phi khinh, Tham Lang bất phát thiếu niên nhân ” ( Vũ Khúc thủ mệnh thì phúc không hề nhỏ, Tham Lang thì không phát lúc còn niên thiếu ) .Ở nơi miếu nhạc cùng với Đào Hoa tinh đồng cung thì chỉ biết lợi mình mà ko cần biết người khác có tổn thất hay không ( QNB chú : Độc giả chú ý quan tâm, trong cuốn này không có sao Đào Hoa như ở Tử Vi Việt đâu ạ, mà Đào Hoa ở đây là ám chỉ Tham Lang, cái việc Vũ Tham thủ mệnh ích kỷ tổn nhân này cũng tựa như như bên trên có nói là “ người ích kỷ, keo kiệt ” ) .Với Thất Sát Hỏa Tinh đồng cung thì do tiền tài mà bị gặp nạn, bị cướp .Gặp Kình Đà tất sẽ đơn độc hình khắc, gặp Phá Quân thì khó mà quý hiển được. Nếu cùng với Phá Quân đồng cung, lại thêm là lúc lâm vào trong nhị hạn ở đó thì nhất định là chủ thị phi, bị phiền phức .Vũ Khúc thủ mệnh, gia chủ cương cường, quả cảm, quyết đoán. Người tuổi Giáp Kỷ được hưởng phúc dày, xuất tướng nhập tướng. Thêm đắc Tham Hỏa xung chiếu thì ấy là Quý cách. Lợi cho Tây Bắc sinh nhân, còn với người sinh Đông Nam thì thông thường, không thủ giữ tổ nghiệp. Nếu tứ sát xung phá thì tất sẽ hoặc là đơn độc hoặc là nghèo túng, phá tướng phá tuổi thọ .Nữ nhân Vũ Khúc có nhiều cát tinh thủ chiếu tất là bực phu nhân sang quý, nếu thêm sát tinh xung phá thì đơn độc, hình khắc .Ca viết 🙁 QNB chú : trong bản TVDSTT này, có lẽ rằng do bị thất lạc mất phần ca quyết nên không có. Năm xưa cụ Vũ Tài Lục cũng phải dùng bài phú Nôm của ta để trám vào. Nay QNB xin bổ xung bài này – lấy từ cuốn “ Đạo giáo Thiên Văn Lịch Toán học – Tử vi đẩu số nhất bản thông ” NXB Đại học Thiểm Tây – để cho được không thiếu. Độc giả tìm hiểu thêm ) .Vũ Khúc ti Tài ThọTối hỉ Tài Bạch cungBình hãm sân tai áchKị ngộ Sát Kiếp KhôngPhá Quân nãi kỳ chếLiêm Trinh hỏa tắc xungDương Đà đồng độ họaGiáp Kỷ diệc bất vinhThủ mệnh tam vô sátY lộc thực phong longDữ cát cộng trị thêNhân phụ thành phú ôngDịch nghĩa :Vũ Khúc chủ quản ti tài thọMừng nhất là đến giữ Tài Bạch cungNếu vào đất hãm thì sinh tai áchRất kị những sát tinh cùng Kiếp KhôngNếu gặp Phá Quân thì bị khắc chếGặp người Liêm Hỏa thì bị xung độtĐồng cung với Kình Đà thì gặp họaDù người Giáp Kỷ cũng chẳng vinh quangThủ mệnh tam phương mà vô sátTiền đồ quan lộc thực thênh thangCung thê mà thủ cùng cát diệuNhờ vợ được giàu cỡ phú ông .Hỏi Thiên Đồng chủ định như thế nào ?Đáp viết : Thiên Đồng thuộc Thủy, là Nam đẩu đệ tứ tinh, là chủ quản của cung Phúc Đức. Lại nói : hóa khí là Phúc và rất mừng gặp những cát tinh, trợ phúc thêm tốt đẹp, là người liêm khiết, diện mạo và bẩm tính thanh kỳ. Ở nơi then chốt mà không bị kích động quá mức thì không sợ gặp Thất Sát xâm phạm, không lo lắng những sát tinh cùng vây chiếu .Nếu hạn mà gặp, lại có mệnh đắc địa, thì dù là ở khắp 12 cung thì nó vẫn ban phúc tốt đẹp, nếu không có phá cách thì nhất định là cát tường như ý .Hi di tiên sinh viết : sao Thiên Đồng thuộc Nam đẩu, là sao giúp ích cho việc đo lường và thống kê bảo vệ sinh mệnh, hóa Lộc là Thiện, gặp cát tinh là tốt đẹp, giá trị so với Thân Mệnh vậy. Chủ là người nhã nhặn, bẩm tính thì ôn hòa. Nhất định hiền hậu và ngay thật, hòa nhã và tinh thông việc viết lách văn vẻ, có chí hướng ngoài dự trù, không kích động kinh hoàng. Không kị Thất Sát xâm phạm, chẳng kiêng dè những hung tinh đồng cung, ở trong 12 cung luận là phúc .Gặp Tả Hữu Xương Lương thì quý hiển, lợi cho người tuổi Nhâm Ất Bính ở Tị Hợi là đắc địa. Không hợp với người tuổi Canh mà Mệnh cư ở Dậu, suốt đời không tuân theo .Hội Tứ Sát ở Tị Hợi là hãm, dễ tàn tật đơn độc hình khắc. Nữ mệnh mà gặp có sát tinh xung phá thì hình phu khắc tử. Lương Nguyệt xung phá thì dễ tác hợp làm tì thiếp người ta, dễ hợp theo tăng đạo mà hưởng phúc .( QNB chú : Sách không có phần viết của Bạch Ngọc Thiềm tiên sinh và phần ca quyết, có lẽ rằng bị thất lạc. QNB đã cố gắng nỗ lực tìm kiếm nhưng chưa có tác dụng. Độc giả nào biết được, xin vui mừng bổ xung giúp, xin cảm tạ ! ) .Phần phú NÔM nói về Thiên Đồng )Thiên đồng đầu lớn sống lưng dầy ,Hình thời phì mãn, tượng rày phương viên ,Ôn lương và lại hòa hiền ,Khoa, Quyền, Tấu hợp có quyền có uy .Đồng đóng Mệnh tính hay canh cải ,Là sao thọ khảo phúc dầy đáng ghi ,Hỏa, Linh, Không, Kiếp xá chiGập Đồng bần khổ cùng thì u mê .Thiên Lương, Nguyệt đức chiếu vềẮt là mộ Phật hướng về tăng ni .Đồng nơi Tuất, Ngọ yên vìHãm cung, nhưng tuổi Đinh thì hiển vinh ,Nếu có Hóa Kỵ thêm xinh ,Ấy là ứng hợp giúp thành giầu sang .Đồng, Lương cùng hội Dần, Thân ,Vừa giầu, vừa thọ giữ phần yên vui .Đồng, Lương, Linh, Kỵ, Quyền, Khôi ,Lại gia song Lộc hoạnh tài phú thương .Đồng, Lương, Cự đóng ba phương ,Tam hóa, Tả, Hữu là người kĩ năng .Đồng, Nguyệt cùng ở Ngọ cung ,Sát tinh hội, hợp kỷ công ấy nghề .Nếu mà gặp được Kình dương ,Mà tuổi Bính, Mậu biên thùy tướng công .Đồng, Nguyệt Tý gái hoa dung ,Gập Tang, Diêu, Khốc khóc chồng lắm phen .Hỏi Liêm Trinh chủ định như thế nào ?Đáp viết : Liêm Trinh thuộc Hỏa, là Bắc đẩu đệ ngũ tinh. Tại đẩu thuộc ti phẩm cấp thứ bậc, tại Số thuộc ti quyền lệnh. Nếu không ở nơi miếu vượng mà gặp thêm Quan Phù thì vốn được viết là “ hóa tù vi sát ” ( biến tù ra sát ). Cư vào chỗ đó thì không hề giải được họa của nó, ( hạn ) gặp phải thì cũng chẳng thể lường được. Chủ người có tâm tính dữ tợn hung hãn, ngông cuồng, chẳng quen theo lễ nghĩa gì cả .Gặp Đế tọa chấp chưởng uy quyền, ngộ Lộc Tồn thì chủ giàu sang, ngộ Văn Xương thì hảo lễ nhạc, ngộ sát diệu lại hiển về võ chức .Tại Quan Lộc cung có uy quyền còn tại Thân Mệnh thì là thứ đào hoa tinh .Nếu cư vượng cung thì sẽ cờ bạc mê sắc dục mà dẫn đến tranh tụng kiện cáo ( QNB chú : “ vượng cung ” ở đây ta nên hiểu giống như trong trường hợp câu “ Tham hội vượng cung là số trộm cắp ”, trong đó : vượng cung là Mệnh an ở chỗ Đế Vượng thuộc Vòng Tràng Sinh ẩn của những tam hợp tuổi. Đó là những cung Tý Ngọ Mão Dậu, lần lượt tương ứng với những tam hợp Thân-Tý-Thìn, Dần-Ngọ-Tuất, Hợi-Mão-Mùi, Tị-Dậu-Sửu ) .Hạn gặp Cự Môn ở nơi hãm địa tất sẽ dính vào thị phi mà kéo nhau ra kiện cáo. Gặp Tài tinh và Hao tinh hội hợp thì phá tán tổ nghiệp. Gặp Hình Kị thì tất sẽ không tránh được tai nạn đáng tiếc đẫm máu. Ngộ Bạch Hổ thì khó thoát đòn roi, gặp Vũ Khúc nơi hãm hoặc đã bị quản chế thì e rằng dễ bị “ mộc áp xà thương ” ( cây đè, rắn cắn, bị ngầm ám hại ). Cùng với Hỏa tinh nơi hãm không thì sẽ chủ “ đầu hà tự ải ” ( đâm đầu xuống nước mà táng mạng ). Đi với Phá Quân với Nhật Nguyệt thì chẳng tránh được bị tật ở mắt .Hạn mà gặp như thế thì tai ương là khó hoàn toàn có thể tiêu diệt, hóa giải được .Chỉ hợp với vị trí của cung Quan lộc và Thân Mệnh. Gặp cát thì phúc được tăng cường, phùng hung thì tất sẽ chẳng hiền hòa gì đâu. Nếu ở vào những tha cung thì họa phúc khó lường .Ca viết :Liêm Tham Tị Hợi cung ,Ngộ cát phúc tràn tốt tươiỨng quá sau ba mươiPhòng lúc cuối chẳng thiện .
(Phụ họa thêm phần phú Nôm.)

Liêm Trinh hỏa diệu thân trường ,Lộ hầu lộ nhãn mặt mày vàng xanh ,tính thời táo bạo tương tranh ,Khi dữ khi lành lãng đãng phấn hoa .Mùi cung vinh dự đó màThân cung cự phú, Hợi ra bần hàn .Liêm đắc địa Khúc, xương cùngLà người văn võ anh hùng lược thao .Liêm hãn Tỵ, Hợi xấu sao ,Lại gập hung sát lao đao trọn đời .Liêm trinh, Quan phủ cùng nơi ,Hãm cung tai hại kiếp người ra chi .Liêm mà gập được Tử vi ,Ở cung miếu, vượng quyền uy đó mà .Gập Lộc tồn ấy phú gia .Liêm, Tham, Sát, Phá phát đà võ thuật .Nhưng Liêm vượng địa vẫn phòngChơi bời tửu sắc có lần công môn .Liêm, Hao Tài, Mệnh cùng ngồi ,phá tan tổ nghiệp ra người bần nhân .Liêm, Hỏa, Không, Kiếp, Phá quân ,Hãm cung thắt cổ, nợ trần hết duyên .Hình, Diêu, Tham, Kỵ ngộ Liêm ,Ở cung Tỵ, Hợi là điềm mạng vong .Liêm Trinh ở Mão, Dậu cung ,Sát tinh cùng hội sự nghiệp khó màng .Liêm cùng Văn khúc khá toan ,đồng cung xuôi ngược mọi đàng khảm kha .Trọng do uy mãnh ấy là ,Liêm trinh nhập miếu, hợp cùng Tướng quân .Liêm, Kiếp, Kình dương khá phân ,Ở cung Mão, Dậu ắt phần ngục lao .Liêm trinh Bạch hổ lâm vào ,hoặc là Tứ Sát tránh sao xích xiềng .Liêm Tham đồng độ đảo điên ,Trai thì phiêu lãng, gái duyên dâm tàng .Hỏi Thiên Phủ chủ định như thế nào ?Đáp viết : Thiên Phủ thuộc Thổ, là Nam đẩu đệ nhất tinh, chủ về Lệnh. Là chúa tể của Tài Bạch, tại đẩu là sao thuộc ti Phúc, Quyền, hội cát tinh tốt đẹp là cơ bản của sự Phú Quý, luận định là phát đạt về văn chương .Hi Di tiên sinh viết : Thiên Phủ thuộc nam đẩu, là sao của duyên thọ và tiêu giải tai ách, lại viết là thuộc ti Mệnh. Là thượng tướng trấn quốc chi tinh. Tại đẩu thuộc ti Quyền, tại số thì là thần của việc chấp chưởng Tài Bạch, Điền Trạch và Y Lộc .Là trợ lý cho Đế tinh, thường chế được Kình Đà tòng thuận, thường hóa được Hỏa Linh làm phúc. Chủ nhân tướng mạo thanh kỳ, bẩm tính ôn lương, đoan trang, thanh nhã. Cùng với Xương Khúc hội thì tất sẽ đăng quang trúng tuyển. Gặp Lộc Tồn Vũ Khúc thì gia tài phong phú khổng lồ .Bí kíp nói rằng : Thiên Phủ là kho tài lộc ( lộc khố ), Mệnh gặp nó thế nào thì phong phú đúng như vậy. Không ưa tứ sát xung phá, ( vì nếu thế thì ) tuy chẳng được quan quý, nhưng cũng chủ phú, được khá đầy đủ điền sản tài lộc .Đóng vào cung Điền Trạch và Tài Bạch thì coi là miếu nhạc, còn đóng vào cung Tướng Mạo, tức Phụ mẫu cung, thì coi như hãm nhược ( QNB chú : “ miếu nhạc ” và “ hãm nhược ” chỗ này là phép ẩn dụ, ý muốn nói là đa dụng / thiểu dụng hoặc hay / dở … như trong đoạn của Tử Vi đã từ dùng phép ẩn dụ này, không nên hiểu như thường thì “ miếu nhạc = sáng sủa ”, “ hãm nhược = thất huy, ko có ánh sáng, mờ ám ” ). Đóng vào cung Huynh Đệ là thông thường. Mệnh mà gặp lại có được tướng tá nữa thì chủ phu thê tử tức không bị khuyết đâu .

Nếu gặp Không Vong thì đích thị là bị cô lập, không thể cứ đoán cứng nhắc cùng dạng như quy ước (bên trên) đâu nhé. Đại khái (lại đại khái nữa rồi, khổ quá cơ :D) là có nhiều sao như Vũ Khúc, Lộc Tồn, Văn Xương Văn Khúc, thì chủ được cát lợi.

Lại viết : Sao này đóng ở cung nào cũng chủ tốt đẹp, nữ mệnh mà đắc thì thanh tao, chính chuyên, khôn khéo, vượng phu ích tử. Kể cả có bị xung phá thì cũng luận là lương thiện, hoặc có tín hiệu hợp với tăng đạo .Ca viết :Thiên Phủ là Lộc khốNhập mệnh cả đời giàuCỡ nứt bồ đổ váchCủa cải đếm không xuểNữ mệnh tọa khuê nhữngNam nhân hưởng lộc trờiNó chính là cát tinhKhắp nơi không khuyết thiếu .Hỏi Thái Âm chủ định như thế nào ?Đáp viết : Thái Âm thuộc Thủy, là chủ của Điền Trạch, hóa khí là Phú, cùng với Nhật là phối ngẫu. Là nghi biểu của trời, có dụng theo thượng huyền và hạ huyền, khi tới chỗ sáng vàng lúc ở chỗ tối đen phân ra thành thế hay dở trong số định miếu nhạc. Chủ người mưu trí tuấn tú, bẩm tính đoan trang, thanh nhã, êm ả dịu dàng, vẹn toàn cát lợi .Thượng huyền là then chốt trọng điểm, Hạ huyền thì luận là giảm uy thế. Sở trị bất dĩ sở kiến vô phương ( QNB chú : trong thời điểm tạm thời chưa biết dịch ý này như thế nào, xin để nguyên văn 所值不以所見無妨 ), nếu cùng tọa ở chỗ Thái Dương, còn như Nhật đến Mão Nguyệt đến Dậu thì đều là chỗ vượng, là cơ bản của giàu sang vậy .Mệnh tọa ở cung mà ( Thái Âm ) có ánh bạc quang huy rạng rỡ, thêm chư cát tinh đều quy tụ thì luận là được hưởng phúc .Nếu như ( Thái Âm ) hãm địa thì tất sẽ bị mai một yếu kém về ( công ) danh .Nếu ở Thượng Huyền, Hạ Huyền nhưng mà không gặp Cự Môn thì là tốt đẹp ( QNB chú : Thái Âm làm thế nào mà gặp Cự Môn được ? ? ? có lẽ rằng sách muốn nói đến trường hợp Mệnh có Thái Âm và Thân cư Phúc có Cự Môn, hoặc là lại dùng phép ẩn dụ để lấy Cự Môn mà ám chỉ tới Tam Ám là Riêu Đà Kị chăng. Độc giả quan tâm vậy ! ) .Nếu ( Thái Âm ) ở cung mà Thân cư, thì có mẹ nuôi, dì ghẻ, hoặc là bỏ nhà ly tổ .Thân Mệnh ( có Thái Âm ) nếu thấy ác sát hội chiếu xung chiếu thì luận là bị thương hoặc tàn tật. Trừ phi theo tăng đạo thì lại phản chuyển thành được tốt đẹp. Lại như nếu cùng Văn Khúc đồng cư Thân Mệnh ( có sát tinh xung chiếu như trên ) thì nhất định sẽ là giới cửu lưu thuật sĩ .( Thái Âm ) Với nam chủ về người mẹ, lại cũng chủ về người vợ .Hi Di tiên sinh viết : Thái Âm hóa Lộc với Nhật là phối ngẫu, lấy chỗ Mão Thìn Tị Ngọ Mùi làm hãm địa, theo nơi Dậu Tuất Hợi Tý Sửu mà đắc miếu .Dậu vi tây sơn chi môn, vi đông tiềm chi sở ( QNB chú : Câu này hơi khó cắt nghĩa, nhất là ở chữ “ đông tiềm ” nên xin để nguyên văn 酉為西山之門, 為東潛之所. Theo thiển ý của riêng QNB thì có lẽ rằng sách muốn nói : Ở Dậu là cửa của những rặng núi đằng tây, khi nguyệt mọc đằng tây thì cũng tựa như lúc nhật mọc đằng đông, tới chỗ cung ấy vẫn bị coi là tiềm ẩn chưa lên ngôi lên điện. Cái tượng này cũng khá giống khi nói về Đông Cung Thái Tử, người kế vị ngôi vua nhưng chưa lên ngôi nên coi là tiềm long, là đông tiềm vậy. Mong fan hâm mộ cùng luận bàn cho rõ nghĩa hơn ). Nó ngại Cự Môn mà đến trong triền độ, sợ Kình Đà đồng cung, ( sợ ) gặp Liêm tù xâm phạm, cũng như với Thất Sát tương xung, như thế thì e rằng cung viên không được đắc ý, nhất định luận là có thương tích, tàn tật .Thái Âm thuộc Thủy, cũng là mẫu tinh, đồng thời là thê tú .Nếu tại Thân Mệnh mà miếu nhạc, có cát tinh tụ tập thì chủ giàu sang .Tại Tật Ách cung mà ngộ Đà La là mắt có tật, gặp Hỏa Linh là tai nạn đáng tiếc, thấy Tham Sát thì cũng tổn hại cho mắt .Tại Phụ Mẫu cung, nếu như hãm địa thất huy mà lại gặp lưu niên Bạch Hổ Thái Tuế thì chủ về mẹ có tai ương .Nó tuy là sao mang tính thuần hòa, nhưng mà lúc hãm địa ( thất huy, mất ánh sáng ) lại gặp khắc chế thì tất sẽ chẳng tốt đẹp gì. Nếu gặp Bạch Hổ, Tang Môn, Điếu Khách, thì ngay cả người vợ cũng cần phải cẩn trọng ( kẻo vợ lại gặp tai ương ) .Thái Âm, Thủy, Bắc tinh ấy hướng ,Ở miếu cung tính vốn thanh tân .Bính, Đinh cư Tý giầu sang ,Có lòng từ thiện, lại làng kinh luân .Nguyệt miếu vượng trùng phùng Xương, Khúc ,Việt, Khôi, Khoa, Quyền Lộc, Đào, Hồng ,hội cùng Tả, hữu song song ,Giàu sang hồ dễ ai hòng dám tranh .Hoặc là Nguyệt mệnh cung độc thủ ,Sinh vào đêm đúng buổi trung tuần ,Cũng là đẹp tươi muôn phần ,Giảm đi nếu gập Triệt, Tuần án ngăn .Ấy là số ly tông lập nghiệp ,Nhưng mắt đau hay liệt tuần hoàn .Nguyệt gia gập Kỵ đồng sàn ,Không gia Sát, Bại ( tứ Sát, lục Bại ) giầu sang trọn đời .Nguyệt miếu vượng là người to lớn ,Nếu hãm cung hơi ốm và cao ,Tính ưa ngâm vịnh tiêu dao ,Danh tài nếu có nhờ vào văn tinh .Nguyệt hãm gập Triệt không thành quý ,Chỉ sợ Hình, Diêu, Tị ( con rắn ) tật nguyền .Nữ lưu Nguyệt vượng như trên ,Là người nhan sắc đảm đang lợi chồng .Nếu gập Triệt không làm lẽ ( hay muộn )Nếu gập Lương hãm địa đa dâm .Mão cung đến Tị ( con rắn ) chớ nhầm ,Nguyệt Lường hội họp chịu phần khảm kha .Hạn gập Nguyệt, Đà, Kình đáng ngán ,Ấy nhân ly, tài tán phải phòng .Thái âm hội với Long trì ,Tuy xấu nhưng cũng được phần ấm thân .Cung Thê hội Thái âm, Văn khúc ,Vợ cao sang tột bực nữ lưu .Hỏi Tham Lang chủ định như thế nào ?Đáp viết : Tham Lang là sao thứ nhất thuộc Bắc Đẩu, là thần của cung Tật Ách. Ngũ hành thuộc Thủy, hóa khí là Đào Hoa, là tiêu chuẩn, chính là thần chủ của họa phúc. Nhận thiện ác mà phân định kẻ dối lừa người gian trá, thụ học những thuật của thần tiên. Lại giỏi ngâm thơ vịnh nguyệt, phiêu đãng phong phú, biến khéo thành vụng .Nhập cung miếu nhạc thì hoàn toàn có thể là tốt đẹp nhưng cũng hoàn toàn có thể là họa. Hội Phá Quân thì mê hoa luyến tửu mà táng mạng, cùng với Lộc Tồn thì hoàn toàn có thể cát. Gặp hao nhân thì hư hoa, ngộ Liêm Trinh thì không thanh khiết, thấy Thất Sát hoặc kết phối ( với người Thất Sát ) thì bị hình khắc, bị hình phạt. Ngộ Kình Đà thì chủ có bệnh trĩ, phùng Hình Kị thì có sẹo hoặc lang ben, loang lổ trên da, nhị hạn mà gặp ( như vậy ) thì họa không hề nhẹ chút nào .Với Thất Sát cùng thủ ở Thân và Mệnh thì nam có thân thể của phường trộm cắp, nữ có thái độ của lũ vụng trộm ( QNB chú : cái này có lẽ rằng muốn nhấn mạnh vấn đề về cái thần thái lén lút mà thôi ). Chư cát có ép chế thì cũng không hề tạo thành phúc hậu được, còn bày hung sát mà tụ thêm vào thì càng tàng ẩn cái gian của nó. Vào việc thì khéo ẩn tàng biến trá, hư hoa chẳng thực gì cả. Với người kết giao thì về sâu bao nhiêu về sau cũng giả dối tệ bạc bấy nhiêu .Bởi thế mà nói : Thất Sát thủ Thân chung thị yểu, Tham Lang nhập miếu tất vi xướng ( Thất Sát đóng ở cung an Thân thì chết non, Tham Lang nhập miếu tất sẽ là con hát, kỹ nữ. QNB chú : dịch nguyên văn chữ “ nhập miếu ”, những tôi cho rằng chữ “ miếu ” này là không đúng, phải là chữ “ Mệnh ”. Đã đề cập nhiều lần ở tuvilyso về câu này rồi ) .Nếu cùng với Phá Quân cư ở Thân và Mệnh, lại thêm là ở chỗ vượng của tam hợp, thì nam giỏi uống rượu với cờ bạc du đãng, nữ thời cưới xin chẳng có mối mai gì sất, tâm tính trộm cắp dâm bôn, chẳng có phép tắc gì cả, bỏ nhà theo trai. Như thế chỉ mừng gặp Không Vong vì khiến cho biến ngược lại thành ra đoan chính .Nếu cùng Vũ Khúc đồng độ thì xiểm nịnh gian tham, thường có tâm địa ích kỷ, cùng là chẳng có lòng cứu tế so với người khác .Với Liêm Trinh cùng, nhất định sẽ gặp hình phạt ở chốn công đường, nơi cửa quan. Tứ sát mà cùng thì nhất định là đồ tể. Kình Đà giao hội, tất sẽ làm quỷ phong phú. Xương Khúc đồng độ, tất sẽ đa hư thiểu thực .Với Thất Sát cùng triền thứ thì nam nữ đều tà dâm hư hoa. Cùng Cự Môn giao chiến thì thường chỉ có khẩu thiệt thị phi .Nếu phạm vào chỗ Đế tọa mà không có chế hóa thì là người vô ích. Đắc Phụ Bật Xương Khúc giáp thì coi như là chế được nên chẳng luận như vừa qua .( Tham Lang ) Hãm địa phùng sinh thì lại thành ra điềm lành, dẫu nhà có phá tán đi chăng nữa thì cũng sẽ một thời hạn phát lộc là thiết kế xây dựng lại được .Chỉ duy hội với Hỏa Linh thì thường phong phú, đẹp ở Tài Bạch với Vũ Khúc Thái Âm cùng, nếu mà sau cuối không tự hưng thịnh được thì tất là do bởi dâm dật. Tại Huynh Đệ, Tử Tức thì đều coi như là hãm địa. Tại Điền Trạch thì phá đãng tổ nghiệp, trước giàu sau nghèo. Vào Nô Bộc cung mà lại là miếu vượng thì tất sẽ vì nô bộc trong nhà mà phá tán. Ở Phu Thê Cung Tử Tức cung đều là không được đẹp, vào Tật Ách cung có Kình, Đà, Ám, Sát tinh giao hội thì mang bệnh tật do tại tửu sắc. Cung Thiên Di mà nếu như ở đất Hỏa ( có Tham Lang ), gặp Phá Quân với Ám, Sát tinh, lúc đến hạn gặp thêm những lưu niên tuế sát trùng điệp, thì tất sẽ chủ bị binh lửa cuộc chiến tranh, đạo tặc xâm phạm. Nói tóm lại là, dẫu nam hay nữ mà chẳng gặp được nó ở chỗ đắc địa thì sẽ không khi nào được thấy cái tốt của nó .Hi Di tiên sinh viết : Tham Lang là Bắc Đẩu giải ách chi thần, là sao của sự cao minh, khí của nó thuộc Mộc mà thể của nó thuộc Thủy, lại hóa khí là Đào Hoa. Là thần chủ của họa phúc, tại số tất chủ lạc thú của sự phóng đãng. Ngộ cát thì chủ giàu sang, gặp hung thì chủ hư ảo phù phiếm. Chủ nhân lùn bé, tính cương mãnh, mưu sâu tính xa, theo sóng mà phiêu lãng, yêu ghét khó lường. Cư chỗ miếu vượng gặp Hỏa Linh thì theo võ chức se phát quyền quý và cao sang, người sinh năm Mậu Kỷ hợp cục. Gặp Thiên Tướng thêm thọ, hội Liêm Vũ thì khéo kinh nghiệm tay nghề, đắc Lộc Tồn thì lại thích nghi với tăng đạo. Sát Phá tương xung, phiêu bồng qua ngày đoạn tháng. Nữ nhân hình khắc, không thanh khiết, gặp Thái Âm thì chủ dâm dật .Hỏi Cự Môn chủ định như thế nào ?Đáp viết : Cự Môn thuộc hành Thủy, Kim. Là sao thứ hai thuộc Bắc Đẩu, là sao thuần âm, hóa khí là Ám. Tại Thân Mệnh thì một đời chiêu chuốc khẩu thiệt thị phi ; tại Huynh Đệ thì cốt nhục tham gia thương nghiệp ; tại Phu Thê chủ nên cẩn trọng kẻo sinh ly tử biệt, ( nếu không cẩn trọng mà ) buông lỏng thì phu thê có chống đối, sẽ không tránh được sự ô danh thất tiết ; tại Tử Tức thì chiêu chuốc tổn hại cho con cháu, tuy có mà như không ; tại Tài Bạch có tâm ý cạnh tranh đối đầu ; tại Tật Ách gặp Hình Kị thì có tai nạn đáng tiếc cho mắt, sát tinh lâm vào là chủ tàn tật ; tại Thiên Di thì chiêu chuốc thị phi việc rắc rối ; tại Nô Bộc thì bị kẻ dưới tiếp tục oán trách, tại Quan Lộc chủ chiêu chuốc hình trượng đòn roi ; tại Điền Trạch thì phá đãng tổ nghiệp ; tại Phúc Đức thì họa của nó hơi nhẹ ; tại Phụ Mẫu thì bị từ mặt ( cắt đứt tình nghĩa cha mẹ con cháu ) .Hi Di tiên sinh viết : Cự Môn tại trời thuộc ti phẩm vạn vật. Tại số thì chấp chưởng thị phi, chủ về ám muội, nghi thị đa phi ( nghi vấn cái đúng mà lại có nhiều cái sai ), lường gạt trời đất, tiến thoái lưỡng nan. Tính của nó thì hướng mặt về đúng mà quay sống lưng với cái sai, với lục thân thì không hòa hợp, kết giao với người thì lúc đầu thiện về cuối lại bạc ác. Ở khắp 12 cung nếu như mà không lâm vào chỗ miếu nhạc thì dạt dẹo cực khổ, đến đâu thì họa ở đó. Thậm chí là ở Dần Thân Tị Hợi thì tuy giàu sang nhưng không bền. Hội Thái Dương thì cát hung tương bán, gặp Thất Sát thì chủ bị sát thương. Tham Hao sát cánh thì thừa dịp tốt kết hôn với môn đồ. Ngộ Tử Vi thì tất sẽ chế cái tính cương cường của nó. Phùng Lộc Tồn thì giải được cái tai ách của nó, còn gặp Kình Đà thì nam tăng đạo nữ ca kỹ .Đối cung mà gặp Hỏa Linh, Bạch Hổ, không có Đế tinh ép chế, nhất quyết là lấy vợ / chồng ở xa. Tam hợp gặp sát vây chiếu, thì tất sẽ bị rắc rối với tai ách lửa điện, nó chính là của cái số cô độc, là thần của sự bóc lột người khác. Trừ khi là tăng đạo hay cửu lưu thuật sĩ, nếu không thì khó mà tránh được tính kiêu ngạo, hao tổn ý thức, hạn mà gặp hung diệu thì tai nạn đáng tiếc không nhẹ .Hỏi Thiên Tướng chủ định như thế nào ?Đáp viết : Thiên Tướng thuộc Thủy, là sao thứ năm thuộc Nam đẩu. Là sao của Tước hàm, là Phúc Thiện, hóa khí là Ấn, đích thị là quan lộc văn tinh, phù tá cho Đế tinh. Nếu Thân Mệnh mà gặp thì ngôn từ thành thực, việc làm chẳng dối lừa. Thấy người gặp khó thì lương tâm động lòng trắc ẩn, thấy kẻ bạc ác thì tỏ cái chí khí bất bình. Quan Lộc mà đắc thì sẽ hiển vinh, hợp với Đế ở 1 chỗ thì tất sẽ tranh quyền. Phù tá cho ánh sáng của Nhật Nguyệt, đồng thời hỏa giải cái ác của Liêm Trinh. Thân Mệnh đắc thì vinh dự ; Tử Tức đắc thì con cháu thành đạt, ở khắp 12 cung đều là phúc tốt đẹp cát tường như ý, không tùy xuôi theo ác, mà hoàn toàn có thể biến chí và hoán cải cái ác cũng như kẻ bất nhân. Hạn mà gặp thì giàu sang khó lường lắm. Thiên Tướng mà lâm vào chỗ sinh vượng, tuy không gặp Đế tinh, nếu đắc Tả Hữu thì tất chấp chưởng chức quyền uy phong lắm. Nếu cư vào chỗ nhàn nhược, cũng tạo tác điều cát lợi, nhị hạn mà gặp thì chủ phong phú .Hi Di tiên sinh viết : Thiên Tướng nam đẩu đẩu tinh, thuộc ti Tước hàm, hóa khí là Ấn. Chủ nhân được được hậu hĩnh vừa đủ cơm áo, nếu hội Tả Hữu Xương Khúc thì tước vị tầm cỡ Công Khanh. Hãm địa gặp Tham Liêm Vũ Phá Kình Đà Sát tụ tập vây chiếu thì nhờ vào nghề khôn khéo mà yên thân. Hỏa Linh xung phá thì tàn tật. Vào nữ mệnh chủ đoan trang, mưu trí, chí khí có khi vượt quá cả đấng trượng phu. Tam phương cát tinh củng chiếu thì luận là được phong tặng, nếu Xương Khúc xung phá thì là thiếp, đi theo đường tăng đạo thì chủ thanh cao .Ca viết :Thiên Tướng nguyên thuộc ThủyHóa Ấn chủ quan lộcThân Mệnh nhị cung phùngĐịnh là nhiều tài phúcHình thể có phì mãnNgôn ngữ không hách dịchLàm quan chủ thăng quan tiến chứcỞ nhà chủ phú ôngNhị hạn mà gặp nóTrăm sự được sung túc .Hỏi Thiên Lương chủ định như thế nào ?Đáp viết : Thiên Lương thuộc Thổ, là sao thứ hai của Nam đẩu. Thuộc ti Thọ, hóa khí là Ấm là Phúc Thọ, là chủ của Phụ Mẫu cung, hoàn toàn có thể hỏa giải tàn tệ thành hòa nhã tốt đẹp. Ở nhân mệnh thì tính tình ngay thật lỗi lạc, ở Tướng Mạo thì nhân hậu ổn trọng, khiêm nhường, chính trực vô tư. Vào việc thì quả quyết, che chở tạo phúc cho bản thân cũng như con cháu họ hàng. Gặp Xương Khúc ở Tài cung, gặp Thái Dương ở tam hợp Phúc Đức thì được thanh danh vẹn toàn mọi bề. Vinh hiển ở chức vị như vương thất, được gia phong hiến khuyến mãi ngay. Nếu gặp Hao tinh, lại thêm Tham Cự đồng độ thì loạn lễ nghĩa loạn cửa nhà. Cư chỗ Nô Bộc, Tật Ách, Tướng Mạo thì luận là về tác phong có những động tác thừa thãi. Thấy Liêm Trinh Hình Kị thì không phải lo ngại về tai ách, hình khắc, kích động ; gặp Hỏa Linh Hính Ám cũng chẳng sợ sự phiền nhiễu của chinh chiến. Thái Tuế hòa làm Phúc, Bạch Hổ lâm mà không ngại tai ương. Luận về đặc thù của Thiên Lương, xác quyết là cái lý cùng thông vậy. Mệnh cung hoặc đối cung có Thiên Lương thì chủ sống lâu, là sao vô cùng cát lành vậy .Hi Di tiên sinh viết : Thiên Lương là sao thuộc Nam đẩu ti Thọ, hóa khí là Ấm là Thọ. Phụ tá cho quyền hành của Đế, là chủ của Phụ Mẫu, chủ người thanh tú ôn hòa, có hình dáng và thần thái ổn trọng, tính tình ngay thật, thiện nghệ so với binh pháp. Đắc Xương Khúc Tả Hữu gia hội, tước vị cỡ Tam Công. Tại Phụ Mẫu cung thì nhân hậu, ổn trọng, uy nghiêm, hội với Thái Dương nơi Phúc Đức thì được quý đến cực phẩm. Người sinh năm Mậu Kỷ là hợp cục, nếu Tứ Sát xung phá thì như mần nin thiếu nhi chẳng vươn lên được, gặp Thiên Cơ và Hao tinh thì dễ theo tăng đạo hưởng thư thả. Với Tham Cự đồng độ thì thành ra suy bại về luân lý, loạn về phong tục. Tại Nô Bộc Tật Ách thì tác phong dư thừa. Gặp Liêm Trinh Hình Kị thì không lo về hình khắc xung đột. Hỏa Linh Ám mà gặp thì cũng chẳng cần lo lắng chiến chinh quấy nhiễu. Thái Tuế xung cũng là phúc, Bạch Hổ hội cũng vô tai vô nạn. Tấu Thư hội thì có điềm vinh hiển ở bên ngoài, Thanh Long mà động thì tất sẽ có văn thư báo tin vui, hỉ sự. Đại Tiểu Hao mà giao hội thì việc công cán không thành công xuất sắc, Bệnh Phù Quan Phù tương xâm thì không luận là tai ương. Nữ nhân có cát tinh nhập miếu thì vượng phu ích tử, Xương Khúc Tả Hữu phù trì thì được phong tặng, Kình Đà Hỏa Kị xung phá thì tất sẽ chiêu thị phi không trong sáng, hợp với tăng đạo .Ca viết :Thiên Lương nguyên thuộc ThổNam đẩu tối cát tinhHóa Ấm, Danh, Diên ThọSao chủ Phụ Mẫu cungỞ Điền Trạch, Huynh ĐệĐắc thì phúc tự sinhHình thần tự ổn trọngTâm tính thật tự doCuộc đời không tai nạn thương tâmVăn chương có thanh danhVới lục thân hòa áiLàm quan ở triều đìnhCự Môn nếu tương hộiLao khổ trải đắng cayNếu gặp Thiên Cơ chiếuVào rừng núi đi tuCơ Lương nơi Thìn TuấtLuận phúc thọ vô cùng .Hỏi Thất Sát chủ định như thế nào ?

Đáp viết: Thất Sát là sao thứ sáu thuộc Nam Đẩu, ngũ hành thuộc Hỏa, Kim. Là thượng tướng trong các sao, là cô thần của trong thành bại. Tại đẩu thì thuộc ti quyền bính của các sao, chủ về phong hiến. Uy phong của nó được lấy làm anh linh của kim, tính khí của nó dường như rất lạnh lùng. Chủ vào số hợp với tăng đạo, chủ vào thân định là trải qua gian khổ. Tại Mệnh cung mà nếu hạn không phù trì cho thì chết yểu, tại Quan Lộc đắc địa thì hóa họa thành tốt lành. Tại Tử Tức thì con cái cô đơn; cư Phu Thê thì chia loan rẽ thúy, phòng không lạnh lẽo nửa chừng. Hội Hình Tù ở Điền Trạch Phụ Mẫu thì hình khắc tổn thương cha mẹ, khó mà lưu giữ được sản nghiệp. Gặp Hình Kị Sát ở Thiên Di, Tật Ách, thì chung thân tàn tật, khiến cho cả đời cô độc, cũng ứng với tuổi thọ không được lâu dài. Cùng với Tù tinh ở Thân Mệnh thì chân gãy tay thương, lại chủ bệnh lao, phổi bị tổn thương. Hội Tù Hao tinh ở Thiên Di là bỏ mạng ở trên đường. Nếu lâm vào cung chính âm thì tác họa nặng nề. Lưu niên sát diệu chớ có gặp, bản Thân có sát tinh mà Thìn Tuất cũng thêm sát nữa, bản Thân có Thất Sát phùng ác tinh ở nơi trọng yếu, Mệnh lại gặp sát diệu ở tam phương, lưu sát lại thêm sát, nhị hạn mà gặp như thế thì chỉ có chết trận mà thôi. Hội hợp với Thái Dương Cự Môn ở chỗ Đế Vượng thì cát lành, ở chỗ Không Vong mà phạm phải Hình sát thì gặp họa rắc rối không ít. Đại tiểu nhị hạn hội hợp và Thân Mệnh thì kể cả có Đế tinh chế hóa vẫn thành không công. Tam hợp với đối xung có Lộc Tồn thì cũng vô lực. Có cái thế anh hùng mà bị kiềm chế thì cũng tan tành giấc mộng Nam Kha. Nó mà nhập hạn thì phải coi cẩn thận, tỉ mỉ chỗ trọng yếu bởi vì nó là ác diệu ở trong số chứ chẳng phải thiện tinh gì đâu.
Hi Di tiên sinh viết : Thất Sát tại đẩu là thượng tướng, gặp Tử Vi thì hóa Quyền giáng Phúc, ngộ Hỏa Linh thì uy sát của nó càng dai dẳng. Gặp hung diệu ở Sinh hương thì xác lập là đồ tể, hội Xương Khúc chỗ yếu địa thì tính tình tham lam ngu dốt lại còn ngông nghênh ( QNB chú : nguyên văn là chữ “ ngoan hiêu – 頑囂 ”, với “ ngoan ” = tham lam, ngu ngốc, ương bướng, … và “ hiêu ” = ngạo mạn, làm ồn ào, … giới trẻ ngày này có 1 thành ngữ xì-tin rất hợp cho 2 từ này là “ đã ngu còn tỏ ra nguy hại ” ). Bí Kinh nói, “ Thất Sát cư hãm địa, trầm ngâm phúc bất sinh ” chính là vì vậy. Thân Mệnh nhị cung mà gặp thì định là phải trải qua cay đắng khổ sở, nhị hạn mà gặp thì gặp tai ương phá bại. Gặp được Đế và Lộc thì hoàn toàn có thể giải được, gặp thêm lưu niên sát tinh thì sẽ gặp phải hung hiểm. Thủ nơi Thân Mệnh thì vào việc không dứt khoát, mừng giận thất thường. Tả Hữu Xương Khúc nhập miếu củng chiếu thì chấp chưởng quyền sinh quyền sát, giàu sang xuất chúng. Nếu mà Tứ Sát Kị tinh xung phá thì lại là người thông thường có kinh nghiệm tay nghề khôn khéo mà thôi, còn như hãm địa nữa thì thành ra bị tàn tật. Vào nữ mệnh lại ở nơi vượng địa thì chí khí còn hơn cả đấng trượng phu, có của cải quyền lực tối cao khiến cho người khác khâm phục. Nếu có Tứ Sát xung phá thì hình khắc, không trong sáng, hợp với tăng đạo, mà thêm sát tinh vây chiếu thì phiêu đãng phong trần, có đi tu thì cũng hoàn tục .Ca viết :Thất Sát Dần Thân Tý Ngọ cungBốn bể chắp tay phục anh hùngKhôi Việt Tả Hữu Văn Xương hộiQuyền-lộc-danh cao thực vạn chungSát cư hãm địa khó nói hếtHung họa như ôm hổ ngủ cùngNếu mà sát mạnh không gặp chếÁc nạn yểu vong hết vẫy vùng .Hỏi Phá Quân chủ định như thế nào ?Đáp viết : Phá Quân thuộc Thủy, là sao thứ bảy của Bắc Đẩu, là thần quản những ti Phu Thê, Tử Tức, Nô Bộc. Ở Tý Ngọ là nhập miếu, tại trời là sát khí, tại số là hao tinh, cho nên vì thế mà hóa khí là Hao. Chủ nhân hung bạo giảo trá, tính gian giảo, khó hòa hợp với người khác, hơi chút là hoàn toàn có thể làm tổn thương tới người ta liền. Khó mà thành kẻ lương thiện, hay trợ giúp cho kẻ ác. Ngược đãi và coi lục thân như quân địch, đối xử với cốt nhục vô tình không có ý nghĩa, duy chỉ có những người tuổi Quý tuổi Giáp thì hợp cách chủ hưởng phong phú. Hãm địa mà thêm sát tinh xung phá thì khéo kinh nghiệm tay nghề nhưng dễ tàn tật, khó giữ được tổ nghiệp, hợp theo tăng đạo. Nữ nhân mà bị xung phá như thế thì dâm đãng vô sỉ. Sao này mà ở cùng với Tử Vi thì khiến cho ( Tử Vi ) mất đi uy quyền ; gặp Thiên Phủ thì trở thành gian trá ; hội Tử Tham thì trộm cắp đạo tặc. Cùng Liêm Trinh Hỏa Linh đồng dộ thì nhất quyết sẽ khởi tụng thị phi kiện cáo ; cùng Cự Môn đồng độ tắc khẩu thiệt tranh đấu ; cùng Hình Kị đồng độ thì cả đời tàn tật. Cùng Vũ Khúc nhập vào Tài cung thì làm đằng Đông cũng hỏng mà làm đằng Tây cũng bại ; với Văn tinh thủ Mệnh thì một đời là kẻ sĩ nghèo túng. Gặp chư hung kết bè đảng thì phá bại, ngộ nơi hãm địa thì họa của chúng không hề nhỏ. Duy chỉ có Thiên Lương có thể chế được cái ác của nó, Thiên Lộc hoàn toàn có thể giải được cái cuồng của nó. Nếu gặp lưu niên sát tinh giao hội thì sản nghiệp mái ấm gia đình bị phá hỏng, mất hết. Cùng Văn Khúc nhập vào Thủy vực thì tàn tật, chủ ly hương. Ngộ Văn Xương ở Chấn cung, gặp cát tinh thì hoàn toàn có thể được Quý. Nếu mà nữ mệnh gặp phải là kết hôn mà chẳng có mối mai gì sất, phiêu đãng lưu lạc, chôn vùi tiết hạnh. Phàm kẻ có Thân Mệnh cư Tý Ngọ, có Tham Sát củng chiếu thì uy danh chấn động biên thùy. Hoặc cùng Vũ Khúc cư Tị cung có Tham Lang củng cũng được ở nơi đài các. Nhưng cần xem ác tinh như thế nào ! Người tuổi Giáp Quý thì nhập cách nhưng mà đến lúc già cũng chẳng toàn mĩ vậy. Tại Thân Mệnh hãm địa thì quên tổ bỏ tông ; tại Huynh Đệ thì cốt nhục tham gia thương nghiệp ( QNB chú : nguyên văn chữ “ Tham thương – 參商 ” thì chữ “ thương ” này có nghĩa là kinh doanh, thương mại, thương lượng … nhưng tôi cho rằng chữ này có sự sao chép viết sai, nhẽ ra viết chữ “ thương – 傷 / 戧 ” = thương đau, thương tích, xung đột, … thì hợp hơn. Điểm này, fan hâm mộ xem thêm ở phần phỏng vấn của Cự Môn lại thấy nói “ ở huynh đệ cung thì đồng đội tham gia thương nghiệp ”. Bởi suy từ tính lý của Cự Môn thị phi, ám muội, cộng thêm câu phú “ Cự Môn đến nhị cung, thì đồng đội vô tình không có ý nghĩa ” – Chuẩn Thằng phú -, cũng như tính lý của Phá Quân là đối xử tệ bạc với lục thân, thì biết khi chúng đóng vào cung Huynh đệ sẽ gây ra bất hòa, đồng đội thương tàn, làm tổn thương nhau. Xin fan hâm mộ quan tâm vậy ) ;tại Phu Thê thì bất chính, gia chủ nhân trắc trở, tới lui khó toàn ; tại Tử Tức là trước thời tổn thất sau thời được thành đạt ; tại Tài Bạch như nước sôi dội vào tuyết ( ý nói tan hết cả ) ; tại Tật Ách gây ra sống lưng gù chân khuềnh ; tại Thiên Di chủ dạt dẹo vô lực ; tại Nô Bộc thì bị kẻ dưới chê bai báng bổ oán trách rồi bỏ đi ; tại Quan Lộc thì chủ thanh bần ; tại Điền Trạch mà hãm thì phá đãng cơ nghiệp tổ tông ; tại Phúc Đức thì lắm tai nhiều nạn ; tại Phụ mẫu thì có hình khắc, có phá tướng .Hỏi Văn Xương chủ định như thế nào ?Đáp viết : Văn Xương chủ khoa giáp, thủ Thân Mệnh gia chủ u nhàn nho nhã, khôi ngô thanh tú, thông hiểu và uyên bác về văn chương ký sự, có tài cơ biến quái đản, một lần thi tuyển là thành danh liền mà khoác lên mình tấm lụa đào, áo tím ( ý nói quan phục hạng sang ), được phúc thọ song toàn. Bị tứ sát xung phá vây hãm thì cũng không đến nỗi là kẻ hạ tiện .Nữ nhân mà gặp, thêm cát tinh tinh đắc địa thì y lộc được sung túc. Tứ sát mà xung phá thì hạ tiện hoặc làm tì thiếp, thích nghi với tăng đạo .Văn Xương gia thêm Quyền Lộc là tín hiệu của người bậc thày nhân hậu, ổn trọng .Ca viết :Văn Xương chủ khoa giápThìn Tị là vượng địaLợi Ngọ, ghét Mão DậuMệnh Hỏa sinh bất lợiMi mắt định phân minhTướng mạo rất đẹp tươiHỉ người mang mệnh KimPhú quý song toàn mỹTrước khó sau thành dễGần cuối có thanh danhThái Dương Phúc Ấm tụLoa truyền đệ nhất danh .Hỏi Văn Khúc chủ định như thế nào ?Đáp viết : Văn Khúc thuộc Thủy, là sao thứ tư của Bắc Đẩu, chủ khoa giáp và guồng văn học. Tượng của nó thuộc Thủy, cùng Văn Xương hiệp đồng thì số tốt đẹp vô cùng, khi lâm vào Thân Mệnh thì khiến cho thành công xuất sắc khoa bảng. Đào hoa ngao du, vào kẻ làm quan thì không có gì nghi ngại cả. Ở Quan Lộc cung thì thân mật vua mà chấp chính. Đơn thủ ở Thân Mệnh lại gặp hung tinh thì cũng chẳng có sự nghiệp gì mà chỉ làm kẻ biện thuyết mà thôi. Cùng với Liêm Trinh ở 1 chỗ thì tất sẽ làm công sai, quan lại. Thân mà cùng với Thái Âm sát cánh định là cửu lưu thuật sĩ. Ghét gặp Phá Quân sợ lầm vào đất thủy thì dễ sinh ra tai nạn ; không ưa gặp Tham Lang vì khiến cho chính sự bị điên đảo. Gặp Thất Sát Hình Kị Tù và chư ác diệu thì không trách được làm kẻ gian trá. Gặp Cự Môn cùng triền độ thì chôn vùi trung khí. Nữ mệnh không hợp gặp nó vì thủy tính tơ liễu đào hoa. Kị nhập vào thổ cung vì hạn lâm vào đó sẽ khó khăn vất vả. Nếu mà Lộc Tồn, Hóa Lộc tới trong triền độ thì luận là không thể nào gặp hung được .Hi Di tiên sinh viết : Văn Khúc thủ Thân Mệnh, cư Tị Dậu Sửu cung là quan cư hầu bá. Vũ Tham tam hợp hoặc đồng viên là tướng tướng chi cách, gặp Văn Xương cũng đương nhiên là giống thế. Nếu mà hãm cung Ngọ Tuất, có Cự Môn Kình Đà xung phá thì táng mệnh yểu chiết, vốn đại kinh hiểm. Nếu ở Hợi Mão Mùi là vượng địa, cùng Thiên Lương Thiên Tướng hội họp thì chủ mưu trí bác học, sát xung phá thì hợp với tăng đạo. Nếu nữ Mệnh gặp thì thanh tú, mưu trí, chủ quý, nhưng nếu hãm địa có sát xung phá thì chủ vừa dâm vừa tiện .Hỏi lưu niên Xương Khúc chủ định thế nào ?Đáp viết : mệnh phùng lưu niên Xương Khúc, là khoa danh khoa giáp. Đại tiểu nhị hạn mà gặp, thêm tam hợp củng chiếu Thái Dương, lại vừa có lưu niên Lộc ; tiểu hạn có Thái Tuế và Khôi Việt, Tả Hữu, Thai Tọa, Nhật Nguyệt, Khoa Quyền Lộc Mã tam phương củng chiếu thì nhất định là đỗ đạt cực cao mà chẳng cần nghi ngại gì. Cũng đúng ngần ấy sao là đại cát ở tam phương thì làm thủ khoa trong năm ấy. Hai sao này ở Tị Dậu là đắc địa, không phú thì sẽ quý, nhưng mà lại thường là không được lâu dài hơn .Ca viết 🙁 QNB chú : trong bài ca quyết có một số ít chỗ khó hiểu nên tôi để nguyên văn phiên âm. Sau này sẽ bàn luận. Độc giả quan tâm ) .Nam bắc Xương Khúc tinhSố trung thôi đệ nhấtThân Mệnh tối vi giaiChư cát khủng phi cátĐắc nhân cư mệnh thượngĐào hoa lãng tam cấpNhập sĩ canh vô hưThung dung yếu Phụ BậtChích khủng ác sát lâmHỏa Linh Dương Đà kíchNhược hoàn phùng hãm địa ,Miêu nhi bất tú thựcBất thị công lại bốiCửu lưu công số thuậtVô phá tể chức quyềnNữ nhân đa dâm dậtNhạc cư Hợi Tý cungKhông Vong quan vô ích .Hỏi Tả Phụ chủ định như thế nào ?Hi Di tiên sinh đáp viết : Tả Phụ là sao phụ tá như “ cánh tay trái ” của Đế tinh, thủ Thân Mệnh ở khắp những cung đều giáng phúc. Chủ nhân hình tướng diện mạo đôn hậu, khẳng khái giàu sang. Nếu tam phương đắc Tử Phủ Lộc Quyền tam hợp xung chiếu thì chủ văn võ đại quý. Hỏa Kị xung phá thì tuy giàu sang nhưng không được lâu bền. Theo tăng đạo thì thư thả, do đó ổn trọng, thánh thiện, hiểu biết rộng, ở chỗ vượng địa thì được phong tặng. Hỏa Kị mà xung phá thì đoán là trung cục .Hỏi Hữu Bật chủ định như thế nào ?Hi Di tiên sinh đáp viết : Hữu Bật là sao phụ tá như “ cánh tay mặt ” của Đế tinh, thủ Thân Mệnh thì tinh thông về văn vẻ, hội họa. Có Tử Phủ và những cát tinh đồng viên thì Tài Quan song mỹ, văn võ song toàn. Kình Đà Hỏa Kị xung phá thì đoán là hạ cục. Vào nữ nhân có tính hiền lương, nếu có Tứ Sát xung phá thì cũng không đến nỗi hạ tiện, theo tăng đạo được thư thả .Ca viết :Tả Phụ nguyên thuộc ThổHữu Bật gốc Thủy tinhVắng Chủ thành vô dụngTam hợp cần thấy VuaNếu cùng chỗ Tử ViTước lộc không kể xiếtNếu ở tại Phu ThêChủ hai lần kết phốiNếu cùng sao Liêm TrinhCạo đầu vì ác tiệnPhụ Bật là thượng tướngPhụ tá Tử Vi tinhMừng kề bên Nhật NguyệtVăn nhân vượt vũ mônRảo bước nhàn thăng quan tiến chứcVô tước là vô danhBởi Thê cung gặp chúngQuyết định hai đời vợNếu cùng Hình Tù đóngHình thương làm đạo tặc .Hỏi Thiên Khôi Thiên Việt chủ định như thế nào ?Hi Di tiên sinh đáp viết : Khôi Việt là sao của ti Khoa bảng, nhập Mệnh tọa quý hướng quý, hoặc đắc Tả Hữu cùng cát tinh quy tụ thì chẳng quý cũng giàu sang, huống hồ hai sao lại còn vừa là thần của thượng giới chủ về hòa hợp, trong trường hợp Khôi lâm Mệnh còn Việt thủ Thân hoặc luân phiên tương thủ. Nếu được thêm Tử Phủ, Nhật Nguyệt, Xương Khúc, Tả Hữu, Quyền Lộc tương ngộ, tuổi trẻ chắc như đinh gặp được vợ đẹp. Lúc gặp phải đại nạn thì tất sẽ có quý nhân phù trợ thành tựu, kẻ tiểu nhân không được thế đâu nhé, nhưng đều là không phải gặp hung hiểm. Hạn gặp được thì chủ nữ thêm hỉ tín, sinh con trai thì tuấn nhã, nhập học công danh sự nghiệp có thành tựu. Sinh con gái thì tất sẽ có dung mạo đoan trang, xuất chúng siêu quần ; nếu sau bốn mươi mà gặp mộ khố thì lại không đoán giống thế được. Theo tăng đạo thì hưởng phúc, cùng với người hòa hợp, không hề hạ tiện. Nữ nhân mà có thêm nhiều cát tinh quy tụ thì tất sẽ là vợ của bực tể tướng, thượng phụ, luận là mệnh phụ phu nhân. Nếu gia thêm ác sát thì cũng được giàu sang, nhưng mà không miễn được tâm tình có sự dâm dật .Ca viết :Thiên Ất quý nhân chúng tinh khâm ( phục )Mệnh gặp kim đới phúc cao thâmDanh dự bay cao người hâm mộCổ kim uyên bác cứ như thầnKhôi Việt nhị tinh hạn thịnh cườngNgười người gặp chúng đắc tiền, lương ( thực )Kẻ quan mà thấy thì phát phúcNăm ấy nhất định gặp quân vương .Hỏi Lộc Tồn chủ định như thế nào ?Hi Di tiên sinh đáp viết : Lộc Tồn là sao thứ ba của Bắc đẩu, là sao của “ chân nhân ” ( QNB chú : là tên tuổi cao quý của người chân thực hay vị tu hành đắc đạo ), chủ người được quan quý tước lộc, chấp chưởng thọ mạng của con người. Gặp Đế tinh phù tá mà thi hành quyền, với Nhật Nguyệt mà có nó thì được tăng thêm quang huy. Thiên Phủ Vũ Khúc có nó thì thêm chức, Thiên Lương Thiên Đồng gặp thì thêm nhiều tốt đẹp. Tại khắp những cung thì chỉ có ở Thân Mệnh, Điền Trạch, Tài Bạch là trọng điểm, chủ về phong phú. Cư vào Thiên Di thì đẹp, với Đế tinh thủ Quan Lộc cung thì hợp cho phẩm hàm tước vị của con cháu. Nếu mà độc thủ ở Mệnh không có cát hóa thì chỉ làm kẻ nô tài trông coi kho quỹ cho người ta mà thôi. Lộc Tồn mà gặp cát tinh thì mới phô diễn được cái uy quyền cũng như công dụng của nó, nếu mà gặp ác bại tinh thì bị thui chột năng lực. Vô cùng sợ lạc hãm chỗ Không Vong vì không hề tác phúc, lại thêm Hỏa Linh Không Kiếp thì nhờ vào khéo kinh nghiệm tay nghề mà yên thân. Tước lộc ( của Lộc Tồn ) phải đang đắc thế thì mới được hưởng, thủ vào Thân Mệnh thì gia chủ uy tín, chính trực, nhân hậu từ tâm, hiểu biết to lớn. Nữ nhân mà đắc thì thanh cao, hiền thục, khôn khéo, năng lực, có chí khí như người quân tử. Tử Phủ Liêm cùng hội hợp, có thêm Lộc Tồn là thượng cục. Đại để thì sao này ở khắp những cung đều hoàn toàn có thể giáng phúc mà tiêu giải tai nạn đáng tiếc .Ca viết :Lộc Tồn bắc đẩu tinhTrong số là thượng cụcThủ ở nơi Thân mệnhquý cũng cực giàuNó dẫn động cát tinhCũng hoàn toàn có thể thăng chứcVăn nhân có thanh danhVõ nhân lộc hậu hĩnhThứ dân phát hoạnh tàiTăng đạo cũng chủ phúcQuan lại mà gặp đượcBỗng nhiên hưởng thiên lộc .Lại viết :Giáp Lộc củng quý hợp Hóa Lộc ( đây là giáp và hợp với vị trí của Hóa Lộc )Lầu vàng lại gặp vàng đầy khoKhông chỉ một phương như chư hầuLộc ăn vạn chung chính bởi nó .Lộc Tồn đối hướng thủ Thiên DiTam hợp gặp lợi lộc hèn gìCó được người người đều kính phụcTự nhiên tay trắng khởi cơ đồ .Hỏi Thiên Mã chủ định như thế nào ?Hi Di tiên sinh đáp viết : Khắp những cung đều có chế hóa, như Thân Mệnh lâm vào vị trí của nó là dịch mã ( có sự hoạt động, vận động và di chuyển ). Mừng được Lộc Tồn, Tử Phủ, Xương Khúc thủ chiếu vì được cát lành. Như đại tiểu hạn mà lâm vào, lại gặp thêm Lộc Tồn, Tử Phủ, Lưu Xương thì tất sẽ có lợi lộc .Nếu như cùng Lộc Tồn đồng cung gọi là “ Lộc Mã giao trì ”, lại viết “ chiết tiên Mã ” ( 折鞭馬 – ngựa chạy nhanh có vẻ như lúc quất gãy cả roi ) ;cùng Tử Phủ đồng cung gọi là “ phù dư Mã ” ( 扶轝馬 – ngựa kéo xe vàng của vua ) ;cùng Hình Sát đồng cung gọi là “ Phụ thi Mã ” ( 負尸馬 – ngựa chở xác chết ) ;cùng Hỏa Tinh đồng cung gọi là “ chiến Mã ” ( ngựa chiến ) ;cùng Nhật, Nguyệt đồng cung gọi là “ thư hùng Mã ” ( 雌雄馬 – ngựa sống mái ) ;gặp Không Vong gọi là “ tử Mã ” “ vong Mã ” ( ngựa chết toi ) ;ở chỗ Tuyệt Tử gọi là “ tử Mã ” ;gặp Đà La gọi là “ chiết túc Mã ” ( 折足馬 – ngựa què chân ) .Phạm vào những cách như trên đây, thì đều chủ tai nạn đáng tiếc bệnh tật, lưu niên mà gặp phải thì cứ theo như thế mà đoán ( QNB chú : tuy nói là “ những cách trên đây ”, nhưng có lẽ rằng nên trừ ra cách “ Lộc Mã giao trì ” và cách “ Phù dư Mã ” vì gặp 2 cách ấy mà nói là chủ tai nạn đáng tiếc thì khó mà dám đoán theo như vậy. Độc giả chú ý quan tâm ! ) .Hỏi Hóa Lộc chủ định như thế nào ?Hi Di tiên sinh đáp viết : Lộc là thần của phúc đức. Thủ ở vị trí của Thân Mệnh Quan Lộc mà gặp được Khoa Quyền là tất sẽ làm tới chức quan đại thần. Tiểu hạn mà gặp thì chủ tăng tiến tài lộc, là điềm mừng về việc đỗ đạt, gia nhập vào quan trường. Đại hạn mười năm ( mà gặp ) thì đoán được cát lợi vui tươi mà không cần nghi ngại, nếu ác diệu lâm vào hợp cùng với Kình Đà Hỏa Kị xung chiếu thì cũng không gây tổn hại .Nữ nhân mà có Hóa Lộc, được cát tinh củng chiếu thì làm mệnh phụ phu nhân, nhị hạn mà gặp thì trong uy phong mà ngoài thì nghiêm cẩn, nếu có sát tinh tấu hợp thì lại thành ra thông thường .Hỏi Hóa Quyền chủ định như thế nào ?Hi Di tiên sinh đáp viết : Quyền tinh là thần chấp chưởng việc phán quyết sinh sát. Thủ nơi Thân Mệnh mà gặp Khoa Lộc thì xuất tướng nhập tướng ( oai phong lẫm liệt ). Nếu Quyền gặp Khoa thì tất đoán định là văn chương quán thế, ai ai cũng khâm phục ngưỡng mộ. Tiểu hạn mà tương phù thì không có gì là không tốt. Đại hạn mười năm tất yếu cũng được toại chí. Nếu như gặp Kình Đà Hao Sứ Kiếp Không thì nghe lời sàm tấu, theo lời gièm pha mà tự chuốc lấy buồn chán, gặp phải quan tai khẩu thiệt, bị châm biếm chỉ trích .Nữ nhân mà có Hóa Quyền thì trong ngoài đều được thỏa chí phù hợp, hoàn toàn có thể làm mệnh phụ phu nhân .Tăng đạo gặp thì có tín hiệu chấp chưởng cả môn phái .Hỏi Hóa Khoa chủ định như thế nào ?Hi Di tiên sinh đáp viết : Khoa tinh là thí sinh ứng tuyển ở thượng giới, là sao chủ chấp chưởng văn thơ họa. Thủ ở nơi Thân Mệnh mà gặp Quyền Lộc thì quan quý tới mức làm tể tướng trọng thần. Nếu như gặp ác diệu thì cũng vẫn được là văn chương tú sĩ, hoàn toàn có thể làm thày giảng dạy cho những người tài .Nữ Mệnh có thêm cát tinh củng chiếu thì chủ được phong tặng. Dẫu có tứ sát xung phá thì cũng vẫn được phong phú. Cùng với những văn tinh khoa tinh khác củng chiếu xung, thì cũng luận tựa như như thế .Hỏi Hóa Kị chủ định như thế nào ?Hi Di tiên sinh đáp viết : Kị là thần quản nhiều thứ. Thủ ở nơi Thân Mệnh thì một đời không được thuận tiện, tiểu hạn mà gặp thì một năm ấy không được no đủ, đại hạn mười năm mà gặp thì hối hận hụt hẫng. Nhị hạn có Thái Tuế giao lâm thì quyết đoán là long đong khó khăn vất vả. Văn nhân mà gặp thì không bền, võ nhân mà gặp thì dễ có quan tai khẩu thiệt khó phòng. Dẫu có là kẻ thương nhân, người làm kỹ nghệ thì cùng đều chẳng được lợi gì .Nếu hội Tử Phủ, Xương, Khúc, Ttả Hữu, Khoa Quyền Lộc, với Kị đồng cung lại vừa có cả tứ sát cùng chiếu thì phát lộc như cũng chẳng tốt đẹp, sự nghiệp thì lại khó thành tựu. Nếu như chỉ đơn thuần Kị gặp tứ sát, hao, sứ, kiếp không thì chủ dạt dẹo lưu lạc, có đới tật. Tăng đạo mà gặp thì cũng dễ hoàn tục. Xử sự thì chỉ muốn được nhận mà không muốn san sẻ .Hỏi Kình Dương chủ định như thế nào ?Hi Di tiên sinh đáp viết : Kình Dương thuộc Bắc đẩu. Thủ ở Thân Mệnh thì tính tình thô lỗ, hành vi nóng nảy, đơn độc, coi người thân trong gia đình như là kẻ sơ, phản ơn thành oán. Nhập miếu thì tính cương trực, quả quyết, cơ mưu và dũng mãnh, chủ về quyền quý và cao sang. Người sinh phương Bắc là phúc, người tuổi Tứ Mộ thì không kị. ( Kình Dương ) cư ở Mão Dậu thì tác họa, dấy lên tai ương, cực kỳ hình khắc. Người tuổi Giáp và người tuổi Canh tất sẽ có hung họa. Dẫu giàu sang cũng không bền và cũng chẳng được toàn vẹn / trọn đời lương thiện. Nếu mà lại là người thuộc giới cửu lưu hay công nghệ tiên tiến thì siêng năng và tinh xảo. Thêm Hỏa Kị Kiếp Không xung phá thì tàn tật, ly tổ, hình khắc với lục thân .Nữ nhân có Kình Dương nhập miếu mà gặp cát tinh thì là thượng cục, gặp nhiều Sát Hao xung phá thì chủ hình khắc là hạ cục .Hỏi Đà La chủ định như thế nào ?Hi Di tiên sinh đáp viết : Đà La thuộc Bắc đẩu. Thủ ở Thân Mệnh thì tâm tưởng và hành vi đều bất chính, tiếp tục khóc thầm, tính tình cương mãnh, vào việc thì tiến thoái bất nhất. Chợt thành chợt phá, phiêu đãng bất định. ( Đà La ) Cùng với Tham Lang đồng độ thì vì tửu sắc mà mang phải bệnh tật ( QNB chú : nguyên văn “ 成癆-thành lao ”, chữ “ lao ” này có nghĩa là “ bệnh lao ” ), cùng với Hỏa Linh cùng một chỗ thì bị ghẻ lở, bị bệnh ôn dịch. Cư vào cung Tật Ách là có ám tật triền miên. Những người tuổi Thìn Tuất Sửu Mùi được phúc, tại nơi miếu địa thì luận là được cả tiền tài lẫn quan vị, so với văn nhân thì không được lâu bền nhưng với võ nhân thì một bước lên mây. Nếu mà cư ở chỗ hãm địa thêm sát tinh thì hình khắc và chiêu chuốc hung họa, mang thêm họ khác thì được thọ lâu hơn ( QNB chú : nguyên văn là “ 二姓延生 – nhị tính diên sinh ”, nghĩa là có 2 họ, là làm con nuôi nhà khác thì sinh mệnh được lê dài ), nữ nhân gặp phải thì hình khắc hạ tiện .Kình Đà nhị tinh tổng luậnNgọc Thiềm tiên sinh viết : Kình Dương, Đà là hai sao thuộc Hỏa – Kim, là phù tinh của Bắc Đẩu, tại đẩu thuộc ti Tấu, tại số thì chủ hung ách. Kình Dương hóa khí là Hình, còn Đà La hóa khí là Kị. E ngại phải lâm vào ba cung là Huynh Đệ, Điền Trạch và Phụ Mẫu. Kị tam hợp lâm vào Thân Mệnh, hội hợp Xương Khúc Tả Hữu thì có nốt ruồi chỗ kín và cả chỗ hoàn toàn có thể thấy được. Thấy Nhật Nguyệt thì nữ khắc chồng, nam khắc vợ, là hung thần quỷ ác của những cung. Kị đồng cung với Nhật Nguyệt vì chủ tổn thương người thân thích và bị tổn hại cho mắt ; gặp Hình tinh thì đào hoa giàu sang mà rước lấy họa ; kị Tham Lang kè bên chính bới do tửu sắc trăng hoa mà phải mất mạng ; Hình vớii ám tinh mà sát cánh thi chiêu chuốc ám tật với hỏng mắt ; ghét cùng với sát ám tinh đồng độ vì dễ chiêu chuốc lấy sự lăng nhục cũng như sinh ra có ám tật ; cùng Hỏa Linh hội là tàn tệ, chỉ thích hợp với tăng đạo ; Quyền Hình hội hợp sát tinh thì không tránh được quan tai khẩu thiệt ; Tham Hao lưu niên mà gặp thì trên mặt có sẹo. Nhị hạn gặp phải chúng thì tai hại thi thoảng lại Open .Ca viết :Hình với Ám sát cánh ,Ám tật khắc lục thânHỏa Linh gặp hung hiểmChỉ hợp đạo với tăngQuyền Hình Tù hội sátTật bệnh tai ách xâmLưu niên gặp Tham HaoTrên mặt thời lắm sẹoHạn hành mà gặp chúngHọa máu me chợt sinhKình Đà sát yểu thọNgười gặp là quét sạchQuân tử phòng kinh hoàngTiểu nhân bị tra tấnGặp Hao đoán ăn màyDễ thành người âm tínhNhị hạn nếu xâm phạmThi thoảng họa lại sinh .Hỏi Hỏa Tinh chủ định như thế nào ?Đáp viết : Hỏa tinh là Nam đẩu phù tinh vậy .Hi Di tiên sinh ca viết :Gặp Hỏa Tinh đại sát tướngNam đẩu hiệu sát thầnNếu chủ Thân Mệnh vịCác cung chẳng thể lâmTính khí cũng trầm độcCương cường xuất chúng nhânLông tóc nhiều loại lạRăng môi có tổn thươngThêm Kình Đà cùng hộiThơ ấu tất tai truânRời nhà người ngoài dưỡngMang hai họ thì thọNgười Đông Nam thì lợiBất lợi Tây Bắc nhânNếu cùng Tham Lang hộiMiếu vượng quý vô ngầnPhong hầu cư thượng tướngNổi danh khắp biên đìnhTam phương vô sát pháTrung niên được hưng thịnhTăng đạo nhiều phiêu lãngChẳng thủ quy giới luậtVượng, nữ nhân thanh khiếtHãm, tất chủ tà dâmHình phu và khắc tửHạ tiện cực khổ thân .Hỏi Linh Tinh chủ định như thế nào ?Đáp viết : Linh Tinh là Nam đẩu trợ tinh vậy .Hi Di tiên sinh ca viết :Đại sát Linh Tinh tướngNam đẩu là tòng thầnGặp ở nơi Thân MệnhTính cách cũng trầm ngâmHình mạo cũng quái đảnUy thế có thanh danhNếu cùng Tham lang hộiTrỏ về hướng biên đìnhMiếu địa tài quan quýHãm địa chủ cô bầnKình Đà mà tấu hợpHình dáng thô xấu ghêCô đơn lại ly tổTàn hại đới tật nhânTăng đạo nhiều phiêu lãngĐoán hoàn tục chớ nghiNữ nhân vô cát diệuHình khắc mất lục thânChung thân chẳng trinh khiếtVừa yểu vừa nghèo khốnSao này đại sát tướngÁc của nó khó ngănMột đời có hung họaMuốn giàu rất khó khăn vất vảThất sát chủ trận vongPhá Quân gia cảnh bạiLiêm Trinh Kình Hình hộiKiếp Không chủ đao binhHoặc hội Tham Lang túQuan lộc cũng chẳng yênNếu mà cư miếu vượngPhú quý khó nói hết .Kình Đà Linh Hỏa – tổng luận 4 saoNgọc Thiềm tiên sinh viết :Hỏa Linh, Đà La kimKình Dương, Hình Kị ấyLà sao chủ tảo phạtLại là đoản thọ sátKhiến quân tử mất quyềnTiểu nhân phạm hình phápCô độc khắc lục thânHọa tai không ngưng nghỉHại chân, sống lưng, môi, răngTrục trặc lắm lao lựcPhá tướng lại lao tâmĂn mày nơi mương rãnhCùng Vũ Khúc Tham LangMột đời chiêu hung tànTật ách mà gặp phảiCả đời chẳng được khỏeChỉ hợp theo tăng đạoAn vui hưởng thóc vàng .Hỏi Thiên Không Địa Kiếp chủ định như thế nào ?Hi Di tiên sinh viết : Hai sao ấy thủ Thân Mệnh thì gặp cát sẽ tốt đẹp mà gặp hung sẽ hung hiểm ( QNB chú : dịch nguyên văn “ 二星守身命, 遇吉則吉, 遇凶則凶. – Nhị tinh thủ Thân Mệnh, ngộ cát tắc cát, ngộ hung tắc hung ”. Độc giả quan tâm vậy ). Nếu như Tứ Sát xung chiếu thì nhẹ là kẻ hạ tiện, nặng thì là mệnh số của bọn súc sinh. vào số tăng đạo cũng bất chính, vào nữ mệnh thì làm tì thiếp, hình khắc cô độc. Đại để thì hai sao này đừng nên gặp thì hơn, nhất định chủ phá tài, nhị hạn mà gặp thì tất sẽ hung họa .Ca viết :Kiếp Không hại lắm khiến người buồnAnh hùng gặp chúng cũng sợ luônChỉ hợp theo tăng và tu đạoVàng ngọc chất chồng cũng bỏ luôn .Hỏi Thiên Thương, Thiên Sứ chủ định như thế nào ?Hi Di tiên sinh đáp viết : Thiên Thương là thần của hư hao ở trên trời, Thiên Sứ là thần sứ giả của nhà trời. Thái tuế nhị hạn mà gặp thì chớ hỏi tại sao lại vào địa phủ ( toi mạng ). Chỉ cần nhiều cát tinh tụ hợp thì còn phúc vì họa của chúng cũng nhẹ thôi, nếu như mà không có cát tinh lại gặp phải Cự Môn, Kình Đà, Linh Hỏa, Hóa Kị, Thiên Cơ, thì năm đó tất sẽ chủ bị khẩu thiệt quan tai, tang vong, phá bại .Hạn tới đại hao hiệu Thiên ThươngKhổng Tử thôn Trần, hết sạch lươngThiên Sứ hạn lâm người thêm ghétThạch Sùng giàu thế vẫn cùng đường .Hỏi Thiên Hình chủ định như thế nào ?Hi Di tiên sinh đáp viết : Thiên Hình thủ Mệnh Thân thì không là tăng đạo thì nhất định sẽ đơn độc hình khắc, không nghèo thì cũng yểu tử. Phụ Mẫu Huynh Đệ đều không được toàn vẹn, nhị hạn mà gặp thì chủ xuất gia, dính vào pháp lý, lao ngục, mất tiền. Khi nhập miếu thì lại tốt đẹp .Ca viết :Thiên Hình chưa chắc phải hung tinhNhập miếu gọi là Thiên Hỉ ThầnXương Khúc cát tinh cùng tấu hợpĐịnh là hiến kế tới triều đìnhHình cư Dần vị và Dậu TuấtLâm vào cung Mão cũng quang minhGặp được văn tinh thành đại nghiệpTrấn thủ biên cương trăm vạn binhThứ ba, không con bởi Thiên HìnhLà tăng là đạo thân cô linhThiên Khốc nhị tinh mà cùng đếnCả đời khó thoát tật thân mình .Hỏi Thiên Diêu chủ định như thế nào ?Hi Di tiên sinh đáp viết : Thiên Diêu thủ Thân Mệnh thì tâm tính âm độc, đa nghi lúng túng, nhan sắc đẹp, giàu sang lắm tì thiếp, chủ dâm dật. Nhập miếu vượng thì chủ giàu sang lại có lắm người hầu hạ, cư ở Hợi có tri thức. Hội ác tinh thì phá gia bại sản, vì sắc dục mà phạm vào hình pháp. Lục hợp trùng phùng thì thiếu niên yểu chiết. Nếu lâm hạn có Thiên Diêu thì vẫy người gọi vào thành hôn mà chẳng có mai mối gì cả ( QNB chú : ý nói dâm tính mà chẳng tuân theo gia phép lễ nghĩa gì cả ). Nếu có Tử Vi và cát tinh thêm vào nữa thì cương nhu tương hợp nên chủ “ phong tao ” ( thường quấy nhiễu, phóng túng hoặc bị bệnh phong hàn quấy nhiễu ), thêm Hồng Loan thì càng dâm, thêm Kình Hình thì chủ yểu vong .Ca viết :Thiên Diêu ở Tuất Mão Dậu cungThêm nhập tuy nhiên ngư một sao mong( QNB chú : nguyên văn 更入雙魚一併求 – cánh nhập tuy nhiên ngư nhất tinh cầu. Không rõ chữ “ tuy nhiên ngư ” ở đây muốn ám chỉ cái gì ? Độc giả quan tâm vậy ) .Phúc hậu sinh thành mê tửu sắcVô tai vô họa trải Xuân ThuThiên Diêu ở với bại tinh cùngHiệu viết người ta tính kiêu căngBình sinh cay đắng một đời vậyChẳng được an vui với gió trăngNgười ta đôi lúc gặp Thiên DiêuLuyến sắc tham hoa tính hung liềuNếu mà sao ấy sinh vượng địaDù đăng cực phẩm cũng phong tao .Hỏi Thiên Khốc, Thiên Hư chủ định như thế nào ?Hi Di tiên sinh đáp viết : Khốc Hư là ác diệu, lâm vào Thân Mệnh là rất không bình thường, lâm vào trong cung Phụ Mẫu thì phá đãng bán cả vườn tược cửa nhà. Nếu ở Thân Mệnh hãm thì khổ cùng cực, cô độc, lại bị hình thương. Lục thân đều không được không thiếu, khi nào cũng phiền não. Mưu sự chẳng thành tựu, tâm sự luôn dồn nén, gấp gáp. Ở Sửu Mão Thân cung thì tốt đẹp, gặp Lộc thì được hiển danh .Nhị hạn mà gặp Khốc Hư là đau buồn khóc đứt ruột .QNB chú : Kết thúc mục “ Chư tinh phỏng vấn ” trong TVĐS Toàn Thư, không rõ là do thất lạc mà bản này không có những sao khác nữa hay là chỉ phỏng vấn những sao quan trọng để phán đoán được đại cục lá số chăng ? ? ? ? QNB có tìm hiểu thêm qua bản dịch của cụ Vũ Tài Lục năm xưa thì cũng thấy chỉ có ngần ấy sao mà thôi, những sao khác là do cụ Vũ tìm hiểu thêm và biên thêm vào .Tiếp theo là quay lại với Phú, có chú giải, bài “ Cốt Tủy Phú – chú giải ” và “ Tăng bổ Thái Vi Phú – chú giải ”. Xem cách bố cục tổng quan của cuốn sách thì cũng mường tượng ra được cảnh ( đây chỉ là suy đoán của cá thể QNB ) khi biên soạn cuốn TVDSTT này thì ông La Hồng Tiên cũng chưa hẳn là thông thuộc hết những cách cục trong những câu phú của Thái Vi Phú nên sau khi phỏng vấn chư tinh xong mới thêm vào phần chú giải cho những câu phú của bài ấy .

9. Đẩu Số cốt tủy phú, chú giải

Thái Cực tinh diệu là chủ của chư tinh liệt tú, vận hạn ở nơi thiên môn cũng chính là căn nguyên của việc phù Thân trợ Mệnh ( trong số mệnh của con người ), ở tại trời thì chuyển vần vô thường nhưng ở người thì Mệnh có cách cụ rõ ràng .Trước tiên phải minh định được cách cục, thứ đến mới xem xét tới những sao. Dẫu cho cùng năm cùng tháng cùng ngày cùng giờ sinh, thì vẫn có sự khác nhau về bần tiện phong phú thọ yểu .Có thể tại ác hạn mà lại tích góp được bạc vàng trăm vạn. Có thể tại nơi vượng cung mà vẫn gặp phải khốn khổ năm này qua năm khác. Họa phúc không hề theo một đường lối duy nhất mà đoán, cát hung cũng không hề cứ theo một định lệ mà đoán được đâu .Yếu tri nhất thế chi vinh khô ,định khán ngũ hành chi cung vị .Lập mệnh khả tri quý tiện ,an thân tiện hiểu căn nguyên .( Nên biết rằng xanh tươi hay khô héo của một đời được định bởi việc xem ngũ hành cung vị. Chỗ lập Mệnh hoàn toàn có thể thấy được sang quý hay tiện-hèn kém, nơi an Thân hoàn toàn có thể hiểu được căn nguyên của bản thân đương số .Một đời vinh nhục bại thànhCần xem tường tận ngũ hành của cungLập Mệnh quý tiện định chungAn Thân biết có vẫy vùng được chăng ) .Người phong phú thì vinh vậy, kẻ bần tiện thì nhục vậy, xem trong số mệnh của con người mà biết vậy. Chủ tinh cát, phụ tá tinh cát, vận hạn cũng cát thì tất sẽ được một đời an nhiên tự tại. Vận hạn hung mà lưu niên gặp phải Sát Kiếp thì nhất định là gặp tai ương, hối hận … mà nói. Ngũ hành tức là Mộc, Hỏa, Thổ, Kim, Thủy vậy. Như Dần-Thân-Tị-Hợi thì là tứ Sinh, Tý-Ngọ-Mão-Dậu là tứ Bại, Thìn-Tuất-Sửu-Mùi thì là tứ Mộ, nếu tứ Sinh mà Lâm Quan Đế Vượng thì là phong phú, gặp Suy Bại Tử Mộ Tuyệt thì là bần tiện, Mộ khố Thai Dưỡng thì là trung dung thông thường. Lập Mệnh tại cung có ngũ hành Sinh Vượng thì giàu còn ở cung có ngũ hành Tử Tuyệt thì nghèo, an Thân tại cung có ngũ hành Sinh Vượng thì quý còn ở cung có ngũ hành Tử Tuyệt thì tiện, tới đây thì cũng cứ theo như lý luận ở trên mà nói ( tức là, cứ phỏng theo đó mà suy ra, diễn tiếp ra … ) .*Đệ nhất tiên khán phúc đức, tái tam tế khảo thiên di ,phân đối cung chi thể dụng, định tam hợp chi nguyên lưu .Mệnh vô chính diệu, yểu chiết cô bần .Cát hữu hung tinh, mỹ ngọc hà điểm .Kí đắc căn nguyên bền vững và kiên cố, tu tri hợp cục tương sinh ,bền vững và kiên cố tắc giàu sang duyên thọ, tương sinh tắc tài quan chiêu trứ .( Thứ nhất khán Phúc Đức, rồi khảo cứu kỹ Thiên Di, phân ra Thể Dụng của đối cung, xác lập căn nguyên lưu chuyển của tam hợp. Mệnh vô chính diệu, chẳng nghèo nàn hoặc đơn độc thì chết yểu. Cát tinh mà có kèm hung tinh thì coi như là ngọc đẹp mà có tì vết. Phàm đã được căn nguyên vững chãi, cần hợp Cục tương sinh, vững chãi thì phong phú diên thọ, tương sinh thì tài quan hiển nhiên rõ ràng ) .*Mệnh hảo Thân hảo Hạn hảo đáo lão vinh xương ,Mệnh suy Thân suy Hạn suy chung thân khất cái .( Mệnh tốt, Thân tốt, Hạn tốt thì tới già vẫn được vinh quang hưng thịnhMệnh suy, Thân suy, Hạn suy thì cả đời chỉ có đi ăn mày ) .Giả dụ như, Thân Mệnh tọa ở nơi Trường Sinh Đế Vượng, bản cung lại đắc cát tinh miếu vượng, cùng với việc gặp đại tiểu hạn tương sinh tốt đẹp, gặp cát tinh nữa thì cả đời chẳng có mưu cầu gì là không được toại ý cả .Giả như, Thân Mệnh cư ở chỗ Tử Tuyệt, bản cung không thấy cát hóa, hội thêm Kình Đà, giáp Linh Hỏa Không Kiếp những loại ác diệu, mà vận hạn lại không có cát tinh tiếp ứng, thì nhất định đó là số chủ bần tiện vậy .Giáp Quý giáp Lộc thiểu nhân tri ,Giáp Quyền giáp Khoa thế sở nghi .( cách “ giáp Quý, giáp Lộc ” này trên đời ít người gặp được ,Cách “ giáp Quyền, giáp Khoa ” thì ở đời cũng hiếm như vậy. )Giả như, người sinh năm Bính Đinh Nhâm Quý, an Mệnh tại Thìn Tuất, là giáp với Khôi Việt, lại có thêm cả cách giáp cung an Thân an Mệnh gặp Tử Vi Thiên Phủ Nhật Nguyệt Quyền Lộc Tả Hữu Xương Khúc thì là giáp Quý, tất sẽ được giàu sang vậy. Như người tuổi Giáp, với Thân Mệnh ở Sửu Mão và Dần có Lộc ở trong đó, gọi là “ sinh thành chi Lộc ”, rất là thượng cách. Ngoài ra giả sử như Giáp Dần, Ất Mão, Canh Thân, Tân Dậu 4 vị đó đều cùng cách ấy .Như người sinh năm Giáp mà Mệnh an tại Tý có Liêm Trinh hóa Lộc cư Hợi, Phá Quân hóa Quyền cư Sửu, chính là Quyền Lộc giáp Mệnh, định là chủ giàu sang, ngoài những cũng cứ phỏng theo đó mà tính .*Giáp Nhật giáp Nguyệt thùy năng ngộ ,Giáp Xương giáp Khúc chủ quý hề .( cách “ giáp Nhật giáp Nguyệt ” thì người ta thường gặp ,cách “ giáp Xương giáp Khúc ” là chủ về quý ) .Giả như Thái Dương, Thái Âm tại Mệnh Thân mà 2 cung trước sau giáp Mệnh, không gặp phải Không Kiếp Kình Linh, tất sẽ quý vậy .Như Xương Khúc giáp Mệnh thì cũng quý như vậy .*Giáp Không giáp Kiếp chủ bần tiện ,Giáp Dương giáp Đà vi khất cái .( cách “ giáp Không giáp Kiếp ” là chủ nghèo hèn ,cách “ giáp Kình giáp Đà ” là số ăn mày ) .Giả như Mệnh có Hóa Kị gặp Thiên Không, Địa Kiếp, Kình Đà những sát tinh giáp Thân Mệnh này, cùng Liêm Phá Vũ những sao gặp chúng thì định là chủ đơn độc, nghèo hèn, nếu chẳng nghèo thì yểu, phê là hạ cách .Lại như Mệnh có Hóa Kị, đồng thời Kình Đà Hỏa Linh đến giáp 2 bên, cũng phê là hạ cách, hoàn toàn có thể Lộc tại chỗ Sinh Vượng thì tuy là giáp Kình Đà nhưng không coi là hạ cách .Lại hoặc như Kình Đà Không Kiếp không cùng tới giáp 2 bên, mà ở tam phương gặp được Quyền Lộc thì cũng không luận là giáp bại được, thế nhưng vận hạn mà gặp sát tinh thì có tai ương liền .*Liêm Trinh Thất Sát phản vi tích phú chi nhân ,Thiên Lương Thái Âm khước tác phiêu bồng chi khách .( Liêm Trinh Thất Sát khi gặp phản cách là trở thành người phong phúThiên Lương Thái Âm mà phản cách thì lại thành ra khách phiêu bồng ) .Liêm Trinh thuộc Hỏa, Thất Sát thuộc Kim, là Hỏa chế Kim thành quyền, như Liêm Trinh cư Mùi Sát cư Ngọ, Thân Mệnh gặp được là kỳ cách, phản chuyển thành phong phú, hoặc nếu hãm địa Hóa Kị thì là hạ cách .( QNB chú : phần sách chú giải cho câu này rõ là sai toét, làm gì có chuyện trong cùng lá số mà “ Liêm cư Mùi, Sát cư Ngọ, Thân Mệnh gặp được ” ở chỗ 2 cung cạnh nhau cho được ! ! ! Theo thiển ý của tôi thì để được gọi là “ phản vi kỳ cách ” thì Liêm Sát đồng cung tuổi gặp được cát hóa, xa lánh sát hung tinh, ví dụ tuổi Giáp có Liêm hóa Lộc thủ Mệnh còn Phá hóa Quyền đóng ở cung Quan là hợp cách. Hoặc là 1 số ít trường hợp khác, … Độc giả chú ý quan tâm vậy ) .Thái Âm mà cư Mão Thìn Tị Ngọ đều là hãm địa, như tại Hợi Tị nhị cung gặp Thiên Lương tọa ở Thân Mệnh thì định là chủ đơn độc nghèo túng, bằng không sẽ phải tha hương phiêu đãng, là kẻ đam mê tửu sắc mà thôi, lại nói Thiên Lương tuy không hãm nhưng cũng không hề khiến cho thành người đôn hậu được .( QNB chú : phần sách chú giải cho câu này cũng nhập nhằng luôn ! ! ! Theo thiển ý của tôi thì nên hiểu rằng Mệnh có Thái Âm hãm, Thân cư Quan có Thiên Lương hãm hoặc ngược lại Mệnh có Thiên Lương hãm, Thân cư Tài có Thái Âm hãm là được. Độc giả chú ý quan tâm vậy ) .*Tiền bần hậu phú tu hoàn mệnh trị Vũ Tham ,Tiên phú hậu bần chích vi vận phùng Kiếp Sát .( Trước nghèo sau giàu bù lại là bởi Mệnh gặp Vũ ThamTrước giàu sau nghèo chỉ vì vận hạn gặp Kiếp Sát ) .Giả như, Mệnh lập tại Sửu Mùi có Vũ Tham đồng cung, cái Kim của Vũ Khúc thường khắc chế Mộc của Tham lang thì Mộc gặp chế hóa thành hữu dụng, vốn trước thì tuy nghèo mà sau này mới giàu, lại vừa được tam phương có Xương Khúc Tả Hữu những cát tinh củng chiếu thì chủ quý, hạn gặp Khoa Quyền Lộc tất sẽ quý hiển đấy mà .Như Thân Mệnh cung có một, hai chính tinh, phía ngoài cũng gặp cát tinh, hạn trung niên đi vào Tuyệt địa, đồng thời gặp Kiếp Không Hao Sát những hung tinh, thì sao thủ Thân Mệnh vô lực, đó là nguyên do mà sau này nghèo vậy .*Xuất thế vinh quang Quyền Lộc thủ Tài Quan chi vị ,Sinh lai bần tiện Kiếp Không lâm Tài Phúc chi hương .( Ra đời được vinh quang đó là bởi có Quyền Lộc đóng ở những cung Tài Bạch, Quan Lộc ,Cuộc đời nghèo hèn ấy là do Kiếp Không lâm vào những cung Tài Bạch và Phúc Đức ) .Quyền Lộc thủ ở Tài Bạch và Phúc Đức nhập miếu có nhiều cát tinh thì định là chủ vinh quang, Thân Mệnh gặp được cũng đương nhiên như vậy .Kiếp Không tại hai cung Tài Bạch Phúc Đức thì gia chủ nghèo hèn, Thân Mệnh mà gặp thì cũng đươn nhiên như vậy .( QNB chú : không hiểu sao sách chú giải cho câu này lại vơ quàng việc Thân Mệnh mà gặp trong những trường hợp trên. Theo tôi thì cứ như sách TVĐS Tân Biên của cụ Thái Thứ Lang mà nói “ Quyền đóng vào cung Quan, Lộc đóng vào cung Tài ” ấy là đắc vị, là được việc thì đương nhiên là vào đời sẽ được hưởng vẻ vang. Hay như “ Không đóng vào cung Tài, Kiếp lâm vào cung Phúc ” ấy chính là phá cách, là hạ cục, như thế thì hoàn toàn có thể phê số là nghèo hèn chứ có gì đâu ) .Văn Khúc Vũ Khúc vi nhân đa học đa năng ,Tả Phụ Hữu Bật bản tính khắc khoan khắc hậu .( Văn Khúc Vũ Khúc là người học nhiều và có nhiều năng lượng ,Tả Phụ Hữu Bật thì bản tính khoan thai, nhân hậu ) .Giả như, Thìn Tuất Tị Hợi Mão Dậu mà an Mệnh gặp Văn Vũ Khúc hai sao thì đúng là vậy, có Xương Khúc tọa Mệnh ở Mùi mà thấy Kình Đà những sát tinh thì lại dễ bị tai ương, vì thế phép xem số cần trọng điểm sự linh động .Như Tả Hữu nhị tinh mà tọa Mệnh, không cần câu nệ nhiều sao hay ít sao cũng đều chủ người có tính tình khoan hậu .*Thiên Phủ Thiên Tướng nãi y lộc chi thần ,Vi sĩ vi quan định chủ hanh thông chi triệu .( Thiên Phủ và Thiên Tướng là thần của tước lộc ,Là kẻ sĩ là kẻ quan đều định chủ điềm được hanh thông ) .Giả như, an Mệnh tại Sửu, ở Tị Dậu cung có Phủ Tướng tới chầu, hoặc ở Mùi cung an Mệnh mà ở Hợi Mão có Phủ Tướng tới chầu cũng vậy, người tuổi Giáp mà không có sát tinh thì cứ giống như thế mà đoán, nếu như thêm sát thì không phải vậy .*Miêu nhi bất tú khoa danh hãm ư hung hương ,Phát bất chủ tài lộc chủ triền ư nhược địa .( Mầm non nhú lên mà chẳng tăng trưởng được, là vì Khoa bị hãm ở nơi hung hiểm ,Phát và lại không chủ tiền tài, ấy là do Lộc đi vào triền độ của chỗ nhược địa ) .Giả như Khoa lâm vào trong chỗ có Không Kiếp Kình Đà thì vậy, lại hoặc là Thái Dương ở Tuất, hay Thái Âm ở Mão thì kể cả có cát hóa Khoa Quyền Lộc thì cũng không là đẹp được .Giả như, Hóa Lộc hãm nơi Không Kiếp thì vậy, lại hoặc là ở Tý Ngọ Thân Dậu cung tuy Hóa Quyền Lộc thì cũng vô dụng, chủ đơn độc nghèo túng. ( QNB chú : dịch nguyên văn, không biết sách có mất chữ gì không mà câu này không thấy nói sao gì hóa Quyền hóa Lộc. Độc giả chú ý quan tâm vậy ) .*Thất Sát triều Đẩu tước lộc vinh xương ,Tử Phủ đồng cung chung thân phúc hậu .( Thất Sát chầu Đẩu thì quan tước lợi lộc được tốt tươi hưng thịnh ,Tử Phủ đồng cung thì cả đời được hưởng phúc dày ) .Giả như, an mệnh tại Dần Thân Tý Ngọ có Thất Sát thì gọi là như vậy ( tức, “ Thất Sát triều đẩu ” ), cũng cần Tả Hữu Khôi Việt Xương Khúc tọa chiếu củng hợp thì mới theo giống như thế mà đoán, hoàn toàn có thể gặp hạn tốt đẹp thì cực hay, nếu như thêm sát tinh thì không đoán thế được .Giả như, hai cung Dần Thân an Mệnh gặp Tử Phủ đồng cung, tam phương có Tả Hữu Khôi Việt củng chiếu thì tất sẽ chủ phong phú, cả đời được hưởng phúc dày, người tuổi Giáp hóa cát thì cực kỳ đẹp luôn .*Tử Vi cư Ngọ vô sát tấu vị chí tam công ,Thiên Phủ lâm Tuất hữu tinh phù yêu kim y tử .( Tử Vi cư Ngọ mà không có sát tinh tụ tập vây chiếu thì tước vị cỡ Tam Công ,Thiên Phủ lâm vào cung Tuất có những sao phù trợ thì mang đai vàng áo tía – ý nói quan phục hạng sang )Giả như, người sinh năm Giáp Đinh Kỷ mà mệnh an tại Ngọ được như vậy ( Tử Vi vô sát tấu ) là nhập cách, chủ đại quý, ngoài những thì cũng giàu đủ hoặc là tiểu quý .Giả như, người sinh năm Giáp Kỷ mà an Mệnh ở cung Tuất được như vậy ( Phủ có sao phù trợ ) thì cứ y vậy mà đoán, thêm sát tinh thì không đoán thế nữa, trọng điểm là có Khôi Việt Tả Hữu Lộc Quyền thì chủ đại phú đại quý, nếu như không có những cát tinh ấy thì cũng thông thường thôi .*Khoa Quyền Lộc củng danh dự chiêu chương ,Vũ Khúc miếu viên uy danh hách dịch .( Khoa Quyền Lộc củng chiếu thì rõ ràng có tên tuổi và vinh dự ,Vũ Khúc nhập miếu thì uy danh cũng lẫy lừng, trang trọng ) .Chúng là Tam Hóa cát tinh, nếu như Thân Mệnh tọa thủ một Hóa, Tài Bạch và Quan Lộc có 2 hóa đến hợp chiếu, đích thị là tam hợp thủ chiếu, được gọi là “ Khoa Quyền Lộc củng ” vậy, thêm cát tinh nữa thì tước vị cỡ Tam Công .Giả như, an mệnh ở hai cung Thìn Tuất gặp được Vũ Khúc nhập miếu thì là thượng cách, ở Sửu Mùi an Mệnh thì chỉ là thứ cách, cần phải thấy Tả Hữu Xương Khúc và những cát tinh thì cứ giống như thế mà đoán .Khoa minh Lộc ám vị liệt tam thai ,Nhật Nguyệt đồng lâm quan cư hầu bá .( có cách “ Khoa minh Lộc ám ” thì tước vị cỡ Tam Thai – Tam Thái, Tam Công ,có cách “ Nhật Nguyệt đồng lâm ” thì làm quan được phong Hầu, phong Bá ) .Giả như, người sinh năm Giáp mà an Mệnh tại Hợi, gặp Hóa Khoa thủ mệnh, lại có Thiên Lộc cư ở cung Dần, thì Hợi với Dần là nhị hợp, vì vậy viết là “ Khoa minh Lộc ám ” .Giả như, Mệnh an tại cung Sửu, trong khi ở Mùi lại có Nhật Nguyệt đồng cung xung chiếu, hoặc Mệnh an tại Mùi còn ở Sửu lại có Nhật Nguyệt đồng cung thì là cách ấy vậy ( Nhật Nguyệt đồng lâm ), phép bí truyền nói “ Nhật Nguyệt đồng lâm luận đối cung ”, người tuổi Bính tuổi Tân gặp được hưởng phúc hưng thịnh .*Cự Cơ đồng cung công khanh chi vị ,Tham Linh tịnh thủ tướng tướng chi danh .( Cự Cơ đồng cung thì có tước vị cỡ Công hầu khanh tướngTham Linh tịnh thủ thì được nổi danh là tướng tài ) .Giả như, người sinh năm Tân Ất mà Mệnh an tại Mão cung, có Cự Cơ thủ mệnh lại gặp Tả Hữu Xương Khúc thì là thượng cách, như người tuổi Bính thì là thứ cách, người tuổi Đinh thì cũng chủ thông thường, ngoài những cung phận mà không ở đó ( Mão ) thì không luận như vậy .Như an Mệnh tại những cung Thìn Tuất Sửu Mùi Tý mà gặp Tham Linh, thì là nhập miếu nên cứ theo giống như vậy mà đoán, nếu như gia cát tinh thì duy chỉ có tọa thủ ở hai cung Tý Thìn thì rất đẹp, người tuổi Mậu Kỷ là hợp cách .*Thiên Khôi Thiên Việt cái thế văn chương ,Thiên Lộc Thiên Mã kinh nhân giáp đệ .( Có Khôi Việt thì là người có tài văn chương cái thế ,Có Lộc Mã thì cũng đỗ đạt thủ khoa khiến người ta nể phục ) .Giả như, Thân Mệnh tọa chỗ Thiên Khôi và đối cung lại có Thiên Việt, hoặc ngược lại Thân Mệnh tọa Thiên Việt còn đối cung có Thiên Khôi, đó chính là “ tọa Quý hướng Quý ”, hội thêm cát tinh, hóa tinh, thì quý là tất yếu vậy .Giả như, an Mệnh tại những cung Dần Thân Tị Hợi gặp Thiên Lộc, Thiên Mã tọa thủ. Mệnh cung có thêm tam hợp cát tinh thủ chiếu thì cứ y hệt như thế mà đoán. Nếu có thêm sát tinh thì không đoán như vậy .*Tả Phụ Văn Xương hội cát tinh tôn cư bát tọa ,Tham Lang Hỏa Tinh cư miếu vượng danh chấn chư bang .( Tả Phụ Văn Xương hội với những cát tinh thì chỗ ngồi tôn quý, quan hạng sangTham Lang Hỏa Tinh cùng cư nơi miếu vượng thì uy danh chấn động những nước láng giềng ) .Giả như, hai sao ấy ( Tả Phụ Văn Xương ) mà tọa thủ ở nơi Thân Mệnh, thêm ở tam phương có cát tinh củng chiếu thì cứ y theo đó mà đoán. Nếu thêm sát tinh, Không Kiếp, thì không hợp với cách ấy .Giả như, an Mệnh tại Thìn Tuất Sửu Mùi, gặp được chúng ( Tham Hỏa ) ở đó là thượng cách, tam phương có cát tinh củng chiếu thì rất đẹp. Nếu như ở Mão an Mệnh thì là thứ cách. Nếu như có Kình Đà Không Kiếp thì không phải cách đó .*Cự Nhật đồng cung quan phong tam đại ,Tử Phủ triều viên thực lộc vạn chung .( Cự Nhật đồng cung thì ba đời được gia phong quan chứcTử Phủ chầu mệnh viên thì được hưởng lộc ăn tới hàng vạn chung – bổng lộc hậu hĩnh ) .Dần cung an Mệnh mà có Cự Nhật, không thấy Kiếp Không và Tứ Sát thì là thượng cách, ở cung Thân ( khỉ ) là thứ cách. Ở Tị Hợi thì không phải là đẹp, như Tị cung có Nhật thủ Mệnh viên, ở Hợi có Cự thì còn coi là thượng cách, như Tị mà có Cự thủ Mệnh và Hợi có Nhật thì đúng là không đẹp, hạ cách .Cung Thân ( khỉ ) có Nhật thủ mệnh, ở Dần có Cự đến chầu cũng là thượng cách. Dần có Nhật thủ Mệnh, ở Thân ( khỉ ) có Cự đến chầu thì là người thông thường ( QNB chú : vế này sách chú giải thật là hoang đường ! ! ! Nếu trong 1 lá số thì không khi nào có những trường hợp Mệnh có Nhật ở Dần, mà Di có Cự ở cung an Thân, và ngược lại được. Theo thiển ý của tôi thì nên hiểu trường hợp này là Mệnh vô chính diệu ở cung Thân ( khỉ ) và cung Dần an Thân cư Di có Cự Nhật chầu Mệnh, người tuổi Đinh Tân có Khoa Quyền Lộc củng mới hoàn toàn có thể coi là thượng cách. Số của ông Vương Hàn – tự là Tử Vũ có cách này. Độc giả quan tâm vậy ! ) .Như Dần cung mà an Mệnh, ở Ngọ Tuất cung có Tử Phủ đến chầu, hoặc cung Thân ( khỉ ) mà an Mệnh có Tử Phủ ở Tý Thìn đến chầu, thì là tượng của “ nhân quân phỏng thần ” ( người vua tới thăm hỏi động viên bề tôi ), là kỳ cách vậy. Gặp thêm lưu Lộc trong hạn thì tất yếu sẽ được tước vị tận công hầu khanh tướng. Nếu như Thất Sát tại Mệnh ở Dần Thân cũng coi là thượng cách. Nếu như có Hóa Kị gia thêm hung sát tinh thì luận là thông thường .*Khoa Quyền đối củng dược tam cấp ư vũ môn ,Nhật Nguyệt tịnh minh tá cửu trùng ư nghiêu điện .( Có Khoa Quyền 1 đối cung và 1 tam hợp củng chiếu thì như con cá chép vượt vũ môn hóa thành rồng ,Có Nhật Nguyệt cùng sáng tỏa nắng rực rỡ thì được phò tá cho bậc quân vương nơi hoàng cung ) .Thiên Di, Tài Bạch, Quan Lộc, tam phương đối củng chính là cách ấy, hoàn toàn có thể ( trường hợp ) Mệnh có 1 trong Khoa / Quyền / Lộc và tam phương cũng có 1 trong Khoa / Quyền / Lộc chiếu, không gặp sát tinh thì cũng hiển nhiên như vậy .Cung Mệnh an tại Sửu có Nhật ở Tị và Nguyệt ở Dậu tới chầu là tịnh minh ( sáng rực rỡ ), người sinh năm Tân Ất là hợp cách, nếu như sinh năm Bính thì chủ quý, tuổi Đinh thì chủ phú, nếu thêm Tứ Sát Kiếp Không Kị thì lại thông thường .phủ Tướng đồng lai hội mệnh cung toàn gia thực lộc ,Tam hợp minh châu sinh vượng địa ổn bộ thiềm cung .( Phủ Tướng mà cùng đến quy tụ ở Mệnh cung thì cả nhà có của ăn của để, có lộc ,Tam hợp mà có ( Nguyệt ) sáng như ngọc ở nơi vượng địa thì thư thả rải bước cung trăng ) .Tam hợp ( có Phủ Tướng ) chiếu đến gặp thêm bản cung nhiều cát tinh, Thân Mệnh không ở chỗ bại địa thì đó là cách “ Phủ Tướng triều viên ”, tất sẽ giàu sang vậy. Phép bí truyền nói “ Phủ Tướng miếu viên cách cực kỳ tốt, ra làm kẻ sĩ làm quan đều đại cát, hưng thịnh ” .Như tại Mùi cung an Mệnh, có Nhật ở Mão, có Nguyệt ở Hợi tới chầu, là cách “ Minh châu xuất hải ”, nhất định là chủ tiền tài quan lộc đều song toàn tốt đẹp. Như Thìn cung có Nhật thủ Mệnh, Tuất cung có Nguyệt so sánh, hoặc Nguyệt thủ Mệnh ở Tuất và Thìn cung có Nhật so sánh, thì cũng chủ cực quý .*Thất Sát Phá Quân nghi xuất ngoại ,Cơ Nguyệt Đồng Lương tác lại nhân .( Thất Sát Phá Quân thích hợp / cần phải đi ra bên ngoài ,Cơ Nguyệt Đồng Lương thì hợp làm quan lại ) .Hai sao đó ( Thất Sát, Phá Quân ) hội Thân Mệnh ở chỗ hãm địa, chủ những kiểu kinh nghiệm tay nghề / tài nghệ tinh thông khôn khéo, xuất ngoại thì khá vậy, luận cho Sát ở Dần Thân và ( Phá ) Quân ở Tị Hợi .Bốn sao này ( Cơ Nguyệt Đồng Lương ) tất Thân Mệnh tam hợp ( với Văn ) Khúc thì hoàn toàn có thể có sự nghiệp thành tựu trong nghiệp nghiên bút. Thêm Sát tinh Kị tinh là hạ cách. Phép bí truyền nói “ Dần Thân hội Đồng Lương Cơ Nguyệt, tất định làm kẻ quan lại ”, nếu mà không đủ 4 sao mà chỉ có 3 thôi thì khó thành công xuất sắc .*Tử Phủ Nhật Nguyệt cư vượng địa đoán định công hầu khí ,Nhật Nguyệt Khoa Lộc sửu cung trung định thị phương bá công .( Tử Phủ Nhật Nguyệt mà ở chỗ vượng địa thì đoán định là được tước vị Công, Hầu ,Nhật Nguyệt Khoa Lộc ở trong cung Sửu thì định là có làm quan tước Bá, Công ) .Tử Vi cư Ngọ và Thiên Phủ ở Tuất cung, Nhật ở Mão Thìn với Nguyệt ở Dậu Tuất Hợi cung, lại hóa Lộc Khoa Quyền tọa nơi Thân Mệnh thì chính là như vậy. Có thêm Sát tinh Kiếp Không Kị thì không phải thế, như vậy là ngọc đẹp mà lại có tì vết .Sửu Mùi cung mà an Mệnh, có Nhật Nguyệt hóa Khoa Lộc tọa thủ thì là như vậy, nếu như không có cát hóa thì Nhật Nguyệt đồng cung là không đẹp vậy, phép bí truyền nói :“ Nhật Nguyệt Sửu Mùi mệnh trung phùngTam phương vô cát phúc nan sinhNhược hoàn cát hóa phương vi mỹPhương diện uy quyền phúc lộc tăng ”( Nhật Nguyệt Sửu Mùi, mệnh ở trongTam phương thiếu cát, phúc khó phongNếu mà cát hóa thành ra đẹpĐược cả uy quyền, phúc lộc tăng ) .*Thiên Lương Thiên Mã hãm phiêu đãng vô nghi ,Liêm Trinh Sát bất gia thanh danh viễn bá .( Thiên Lương Thiên Mã cùng chỗ lạc hãm, thì đoán là số phiêu đãng mà khỏi cần hoài nghi ,Liêm Trinh không bị thêm sát tinh thì thanh danh được gia phong, lừng lẫy ) .Tị Hợi cung mà an Mệnh, gặp Thiên Lương hãm, lại cùng Thiên Mã đồng cung, lại hoàn toàn có thể bị vây hãm bởi Hỏa La Không Kiếp ( Hỏa Tinh, Đà La, Không Kiếp ) thì cứ y hệt như thế mà đoán .“ Sát ” là Tứ Sát vậy, như Mão cung mà an Mệnh, có Liêm Trinh không gặp Tứ Sát thì chủ quý, cũng cần phải có tam hợp cát tinh củng chiếu thì được thanh danh vang dội, nếu có thêm sát tinh thì thông thường. Hoặc tại hai cung Mùi Thân mà tọa Mệnh không gặp sát tinh cũng tốt đẹp .*Nhật chiếu lôi môn phong phú vẻ vang ,Nguyệt lãng thiên môn tiến tước phong hầu .( Có cách “ Nhật chiếu lôi môn ” thì được phong phú vinh quang ,Có cách “ Nguyệt lãng thiên môn ” thì được tăng tước vị, được phong Hầu ) .Cung Mệnh an tại Mão ( cung Chấn – sấm ) có Thái Dương tọa thủ thì gọi là “ Nhật xuất / chiếu lôi môn ”, được thêm ở tam phương có Tả Hữu Xương Khúc Khôi Việt thủ chiếu thì giàu sang không hề nhỏ, người tuổi Giáp Ất Tân là hợp cách, ( dẫu ) có thêm Hình Kị Tứ Sát thì cũng chủ no ấm .Cung Mệnh an tại Hợi ( cung Càn – trời ) có Thái Âm tọa thủ thì gọi là “ Nguyệt lãng thiên môn ”, được thêm tam phương có cát tinh củng chiếu thì chủ đại phú đại quý ( không có cát thì cũng chủ có chút công danh sự nghiệp nhưng làm tạp chức ), người tuổi Bính Đinh thì chủ quý, người tuổi Nhâm Quý thì chủ phú .*Dần phùng Phủ Tướng vị đăng nhất phẩm chi vinh ,Mộ phùng Tả Hữu tôn cư bát tọa chi quý .( Ở cung Dần gặp Phủ Tướng chầu về là được thăng quan tiến chức vẻ vang tới hàm nhất phẩm ,Ở Mộ cung mà có Tả Hữu thì chỗ ngồi làm quan hạng sang, tôn quý ) .Dần cung an Mệnh, có Phủ ở Ngọ và Tướng ở Tuất đến chầu, người tuổi Giáp gặp được thì đúng là như vậy ( thăng quan tiến chức quan lộ ). Nếu như thêm Sát tinh thì không phải thế. Nếu như ở cung Dậu an Mệnh, có Phủ ở Sửu và Tướng ở Tị tới chầu thì cũng quý .An mệnh tại Thìn Tuất Sửu Mùi, có Tả Hữu tọa thủ thì vậy, hoặc Thiên Di Quan Lộc Tài Bạch mà gặp ( Tả Hữu tứ Mộ ) thì cũng chủ cả đời được phúc thọ .( QNB chú : câu này có lẽ rằng là Tả Hữu phù trì cho cách cục nào đó rất đẹp của chính tinh, nếu không chỉ có Tả Hữu mà nói như vậy thì thật quá lời. Độc giả quan tâm vậy ) .Lương cư Ngọ vị quan tư thanh hiển ,Khúc ngộ Lương tinh vị chí thai cương .( Thiên Lương ở Ngọ là vị trí của người làm quan vô tư thanh liêm vẻ vang ,Văn Khúc gặp Thiên Lương chỗ miếu vượng thì tước vị cỡ Tam Thai, Tam Công ) .Cung Mệnh an tại Ngọ có Thiên Lương tọa thủ thì đúng là vậy, người tuổi Đinh là thượng cách, người tuổi Kỷ là thứ cách, người tuổi Quý chủ giàu sang cũng là thứ cách .Cung Ngọ an Mệnh có Văn Khúc Thiên Lương đồng cung tọa thủ là thượng cách, ở Dần cung thì là thứ cách, hoặc Lương tại Ngọ và Khúc tại Tý xung củng cũng làm quan tới cỡ nhị phẩm tam phẩm .*Khoa Lộc tuần phùng Chu Bột hân nhiên nhập tướng ,Văn tinh ám củng Cổ Nghị doãn hĩ đăng khoa .( Hạn gặp Khoa Lộc thì Chu Bột vui mừng được Lưu Bang phong làm tướng quân ,Có Văn tinh ám củng mà Cổ Nghị được đỗ đại khoa, thời Hán Văn Đế ) .Mệnh cung có cát tinh tọa thủ, tam phương Hóa cát xung củng, hoặc là trước cung Mệnh 3 vị ( tức là Phúc Đức cung ) gặp Khoa Quyền Lộc ( lúc gặp ) là tốt đẹp chủ giàu sang .Như Mệnh cung có cát tinh, Thiên Di Quan Lộc Tài Bạch có Xương Khúc Hóa Khoa triều củng thì cũng được như vậy ( đỗ đại khoa ) .*Kình Dương Hỏa Tinh uy quyền xuất chúng ,Tham Vũ sát cánh uy trấn biên di .( Kình Dương và Hỏa Tinh đồng cung đắc địa thì uy quyền xuất chúng ,Tham Vũ sát cánh thì oai phong trấn áp được những nơi ngoài biên cương ) .Thìn Tuất Sửu Mùi tứ Mộ cung mà an Mệnh, gặp Kình Dương Hỏa Tinh nhập miếu thì chủ văn võ song toàn, binh quyền vạn dặm .Cũng như Vũ Tham vượng địa ở Mộ cung gặp Hỏa Tinh thì cũng đoán giống như thế .*Lý Quảng bất phong Kình Dương phùng ư Lực Sĩ ,Nhan Hồi yểu chiết Văn Xương hãm ư Thiên Thương .( Lý Quảng không được Hán Văn Đế phong tước vì Kình Dương gặp Lực Sĩ ,Thày Nhan Hồi bị chết yểu là do Văn Xương hãm ở chỗ Thiên Thương ) .Nhị tinh ( Kình, Lực ) thủ mệnh mà có nhiều cát tinh thì cũng là số thông thường, nếu thêm sát tinh thì cực kỳ hung hiểm, nữ mệnh lại không luận cách này .Như người tuổi Sửu mà Mệnh an cung Dần, lại có Văn Xương hãm ở chỗ Thiên Thương, tới hạn lưu niên lại gặp Thất Sát Kình Đà những sát tinh thì đoán là chết yểu .*Trọng Do uy mãnh Liêm Trinh nhập miếu ngộ tướng quân ,Tử Vũ kĩ năng Cự tú Đồng Lương xung thả hợp .( Tử Lộ, tức Trọng Do, oai phong dũng mãnh là do Liêm Trinh miếu gặp Tướng Quân ,Vương Hàn, tức Tử Vũ, có kĩ năng ấy bởi Cự Môn xung mà Đồng Lương hợp chiếu ) .Mệnh lập tại cung Thân ( khỉ ) có Liêm Trinh và Tướng Quân tọa thì là vậy, ngoài những những trường hợp khác cũng phỏng theo đó mà xét .Mệnh lập tại cung Thân ( khỉ ) có Cự ở Dần xung củng, có Đồng ở Tý và Lương ở Thìn tam hợp chiếu, lại có Khoa Quyền Lộc Tả Hữu xung củng hợp thì chính là cách ấy .*Dần Thân tối hỉ Đồng Lương hội ,Thìn Tuất ứng hiềm hãm Cự Môn .( Ở chỗ Dần Thân thì rất mừng có được Đồng Lương tụ hội ,Nơi Thìn Tuất thì lại ngại có Cự Môn hãm lâm vào ) .Tại cung Dần an Mệnh, gặp Đồng Lương hóa cát, người sinh năm Giáp Canh cùng năm Thân thì được giàu sang. Lại như ở cung Thân ( khỉ ) an Mệnh, gặp Đồng Lương hóa cát, thì người sinh năm Giáp Canh cùng năm Dần được hưởng phong phú .An Mệnh ở chỗ hai cung Thìn Tuất, gặp Cự Môn hãm, gia chủ thao tác đảo điên, thêm sát tinh thì toàn nói lời sai quấy, không hề tránh được hình khắc, thương tật, đòn roi. Nếu gặp thêm ác hạn thì hung hiểm vô cùng .*Lộc hòn đảo Mã đảo kị Thái Tuế chi hợp Kiếp Không ,Vận suy hạn suy hỉ Tử Vi chi giải hung ách .( Có cách “ Lộc hòn đảo ”, “ Mã đảo ” thì rất kị gặp năm hạn có Kiếp Không hợp chiếu ,Vận suy hạn suy thì rất mừng được Tử Vi để mà giải hung ách ) .Như Lộc Mã lâm vào chỗ Bại Tuyệt Không Vong ( thì gọi là cách “ Lộc hòn đảo Mã đảo ” ), mà đến lưu niên thái tuế hội hợp Kiếp Không thì luận là chủ lắm tai nhiều nạn, hối hận, phá tán gia tài .Như đại tiểu hạn không gặp được cát diệu, mà Thân Mệnh lại có Tử Vi thủ chiếu thì tuy hạn hung nhưng chủ vẫn bình ổn, cái này gọi là Thân Mệnh có Chúa tinh đó mà .*Cô bần đa hữu thọ ,Phú quý tức yểu vong .( Cô đơn, nghèo thì được thọ ,Phú, quý thì chết non ) .Nếu như sao chủ mệnh nhược kém, cùng Tài Quan Tử Tức hãm địa, cũng cần phải giảm tài lộc để hưởng diên thọ vậy .Lại như Thái Tuế tọa chỗ sao mệnh chủ cũng đều nhược kém, có thể Tài Quan có nhiều hóa cát, hoàn toàn có thể đi đến hạn cát lành thì chủ định hoạnh phát nhưng không bền, được mười hay hai mươi năm khi qua vận thì yểu vong vậy .Điếu Khách Tang Môn Lục Châu hữu đọa lâu chi ách ,Quan Phù Thái Tuế Công Dã hữu luy tiết chi ưu .( Hạn có Điếu Khách Tang Môn nên nàng Lục Châu vướng ách nhảy lầu ,Vận gặp Quan Phù Thái Tuế nên chàng Công Dã phiền với gông xiềng ) .Đại tiểu hạn gặp tiền Tang Môn hậu Điếu Khách, cùng tới năm hạn Thái Tuế gặp hung tinh thì tất sẽ bị kinh sợ nguy hại như vậy, đó là dùng thần sát lưu niên để luận .Thân Mệnh có Quan Phù Thái Tuế tọa thủ, cùng nhị hạn lại gặp Quan Phù với những sát tinh, vì vậy mới hung như vậy ( vào tù ). Công Dã Tràng là hiền nhân đệ tử của Khổng Tử vậy, Khổng Tử viết “ Công Trung Tràng tuy ở trong gông xiềng nhưng cũng chẳng có tội gì cả, hoàn toàn có thể gả con gái của mình cho nó ” .*Hạn chí Thiên la Địa võng Khuất Nguyên nịch thủy nhi thân vong ,Vận ngộ Địa Kiếp Thiên Không Nguyễn Tịch hữu nghèo khó chi khổ .( Hạn tới chỗ Thiên La Địa Vong nên Khuất Nguyên ôm phiến đá nhảy sông Mịch La mà chết ,Vận gặp Địa Kiếp Thiên Không nên Nguyễn Tịch nát rượu lâm vào cảnh cực khổ nghèo khó ) .Nhị hạn đi tới hai cung Thìn Tuất gặp phải Vũ Tham, có thêm Thái Tuế Tang Môn Điếu Khách Bạch Hổ cùng Kiếp Sát Không Vong Tứ Sát, hoặc hoàn toàn có thể một lần gặp xung chiếu trong kỳ hạn thì cực hung, do đó mới vậy ( nhảy sông tự tử ) .Nhị hạn ở trong 12 cung nhưng gặp 2 sao Không Kiếp, tuy nhiều cát cũng thành ra tiền đến rồi tiền lại đi, nếu như gặp lưu niên sát tinh, hung tinh thì nhất định là nghèo khốn .*Văn Xương Văn Khúc hội Liêm Trinh táng mệnh yểu niên ,Mệnh Không hạn Không vô cát tấu công danh sự nghiệp thặng đặng .( Xương Khúc hội Liêm Trinh hãm thì dễ chết non ,Mệnh và hạn đều gặp Không Vong, lại không có cát tinh tụ tập thì công danh sự nghiệp lận đận ) .An Mệnh tại hai cung Tị Hợi gặp Liêm Trinh hội Xương Khúc thì xảy ra cơ sự như vậy ( chết yểu ), người tuổi Tân tối kị. Nếu như gặp được hai sao tài ấn là Vũ Khúc và Thiên Tướng thì lại phản chuyển thành đắc quyền mà chủ quý .Như Mệnh và hạn đều gặp Không Vong, có thêm sát tinh thì sự nghiệp tất sẽ không có thành tựu. Hoặc có chính tinh cát hóa gặp Không Kiếp nơi Mệnh và hạn cũng chủ chuyên cần đèn sách mà chẳng được thành đạt .*Sinh phùng Thiên Không do như bán thiên chiết sí ,Mệnh trung ngộ Kiếp kháp như lãng lý hành thuyền .( Mệnh có Thiên Không – tức Địa Không của ta, thì giống như sống lưng trời gãy cánh ,Địa Kiếp thủ Mệnh thì đúng là như thuyền lênh đênh trên sóng nước ) .Mệnh cung gặp Thiên Không tọa thủ thì luận là thông thường, càng sợ lúc trung niên lại gặp nó, nếu mà bỗng vụt phát lộc thì tất sẽ chủ hung vong. Như mệnh an tại Hợi cho người sinh giờ Tý và mệnh an tại Tị cho người sinh giờ Ngọ, đều chính là bị như vậy .Mệnh cung gặp Địa Kiếp tọa thủ thì luận là thông thường, cũng không giữ được tiền tài, nếu có thêm Sát Kị thì rất hung hiểm .*Hạng Vũ anh hùng hạn chí Thiên Không nhi táng quốc ,Thạch Sùng hào phú hạn hành Địa Kiếp dĩ vong gia .( Hạng Vũ anh hùng là thế mà hạn đến Thiên Không cũng mất nước ,Thạch Sùng giàu vậy mà hạn tới Địa Kiếp cũng tan nhà ) .Đại tiểu hạn mà đều gặp Thiên Không ( tức Địa Không ) thì sẽ vậy .Đại tiểu hạn lâm vào chỗ của Địa Kiếp hãm hay giáp với nó, gặp thêm lưu niên những sát tinh thì tất sẽ hung như vậy .*Lã hậu chuyên quyền lưỡng trùng Thiên Lộc Thiên Mã ,Dương phi hảo sắc tam hợp Văn Khúc Văn Xương .( Bà Lã Hậu chuyên quyền là do cách lưỡng trùng Lộc Mã ,Dương quý phi đẹp mà dâm là bởi tam hợp có Văn Khúc Văn Xương ) .Lộc Tồn gặp Hóa Lộc cùng với Thiên Mã đồng cung thì là vậy ( cách “ lưỡng trùng Lộc Mã ” được giàu sang tột bực ). QNB chú : ở trên dùng chữ “ chuyên quyền ” là muốn dùng phép ẩn dụ để nói đến vị thế được giàu sang tột bực mà thôi, chớ nên hiểu là cách “ lưỡng trùng Lộc Mã ” = chuyên quyền .Mệnh cung cùng với Tài Quan và Thiên Di cung có Xương Khúc hợp chiếu, lại gặp thêm Thái Âm Thiên Cơ thì vừa đẹp vừa dâm .*Thiên Lương ngộ Mã nữ mệnh tiện nhi thả dâm ,Xương Khúc giáp Trì nam mệnh quý nhi thả hiển .( Thiên Lương với Mã cùng hãm vào nữ mệnh thì vừa dâm vừa tiện ,Xương Khúc giáp Đan Trì, Quế Trì thì nam Mệnh vừa quý lại vừa vinh hiển ) .Giả như tại 4 cung Dần Thân Tị Hợi an Mệnh gặp Thiên Mã tọa thủ, mà tam phương gặp Thiên Lương hợp chiếu thì vậy ( vào nữ mệnh thì vừa dâm vừa tiện ) .Thái Dương là Đan Trì, Thái Âm là Quế Trì, như Thái Dương Thái Âm tại Sửu Mùi cung an Mệnh mà có Tả Hữu Xương Khúc giáp ở 2 cung trước sau thì vậy ( vào nam mệnh vừa quý vừa vinh hiển ) .*Cực cư Mão Dậu đa vi thoát tục chi tăng ,Trinh cư Mão Dậu định thị công tư lại bối .( Tử Vi cư Mão Dậu thì thường dễ thoát tục mà đi tu ,Liêm Trinh cư Mão Dậu thì định là phường quan lại cấp thấp ) .Tử Vi là Bắc Cực ( QNB chú : có trường hợp còn coi Tử Vi là Thái Cực ), nếu như tọa thủ ở cung mệnh mà thêm sát tinh thì chủ tăng đạo, nếu không có sát tinh mà lại có thêm Tả Hữu Khôi Việt thì chủ quý .Tại Mão Dậu cung mà an Mệnh có Liêm Trinh tọa thủ, thêm sát tinh thì tất sẽ làm tư lại, bộc dịch ( quan lại cấp rất thấp, chân sai vặt ) ở chốn công môn .*Tả Phủ đồng cung tôn cư vạn thừa ,Liêm Trinh Thất Sát lưu đãng thiên nhai .( Tả Phụ và Thiên Phủ đồng cung thì vị trí ( ngồi trong triều ) rất cao ,Liêm Trinh Thất Sát thủ mệnh thì phiêu đãng chân trời góc biển ) .Tại Thìn Tuất mà an Mệnh, gặp 2 sao ấy ( Tả Phụ, Thiên Phủ ), thêm tam phương có cát hóa củng chiếu xung chiếu thì tất sẽ ở chỗ quý cực phẩm .Mệnh an tại Tị Hợi mà gặp 2 sao ấy ( Liêm Trinh, Thất Sát ), thêm sát tinh, Hóa KỊ, Không Kiếp, thì số lang bạt nơi chân trời, chẳng giữ nghiệp nhàm, phải khó khăn làm quân nhân hoặc kinh doanh ở bên ngoài .*Đặng Thông ngạ tử vận phùng Đại Hao chi hương ,Phu Tử tuyệt lương hạn đáo Thiên Thương chi nội .( Đặng Thông chết đói là do vận gặp chỗ của Đại Hao ,Khổng Tử bị hết sạch lương thảo là vì hạn vào trong chỗ của Thiên Thương ) .Mệnh mà an tại Tý cung, nhị hạn đi tới hoặc giáp với chỗ đó ( chỗ của Thiên Thương ), có Đại Hao và gặp thêm những ác diệu thì đói kém, hao phá, chết đói .*Linh Xương La Vũ hạn chí đầu hà ,Cự Hỏa Kình Dương chung thân ải tử .( hạn gặp Linh Xương La Vũ thì dễ gieo mình xuống sông ,Cách Cự Hỏa Kình Dương thì cả đời dễ thắt cổ tự vẫn ) .Các sao ấy giao hội tại hai cung Thìn Tuất, người tuổi Tân Nhâm Tị mà nhị hạn đi tới đó thì định là gặp thủy nạn. Nếu thêm những ác sát tinh thì tất sẽ chết ở ngoài đường. Nếu như 4 sao ấy tại Thìn Tuất tọa mệnh thì cũng thế .Ba sao này tọa thủ ở Thân Mệnh, đại tiểu nhị hạn mà gặp, lại có thêm ác sát thì cứ y vậy mà đoán ( dễ tự tử ) .*Mệnh lí phùng Không bất phiêu lưu chủ tật khổ ,Mã đầu đới kiếm phi yểu chiết tắc hình thương .( Chỗ cung Mệnh mà gặp Không thì nếu chẳng phiêu đãng lưu lạc sẽ bị bệnh tật khốn khổ ,Có cách “ Mã đầu đới kiếm ” thì không chết non cũng sẽ bị hình phạt, hình khắc, thương tật ) .Như Mệnh cung không có chính tinh, lại có Thiên Không ( tức Địa Không của ta ) đơn thủ, thêm tam hợp có sát tinh, Hóa Kị, thì cứ y hệt như thế mà đoán, có thêm cát tinh thì cũng đỡ hơn .Kình Dương cư ngọ thủ Mệnh ( gọi là “ Mã đầu đới kiếm ” ), ở Mão thì là thứ cách, ở Dậu cũng là thứ cách, đó chính là chỗ mà Kình Dương lạc vào hãm địa, ở Dần Thân Tị Hợi so với Đà La thì cũng giống vậy, nếu như ở Thìn Tuất Sửu Mùi thì không lo lắng .*Tý Ngọ Phá Quân gia quan tiến lộc ,Xương Tham cư mệnh phấn cốt toái thi .( Ở chỗ Tý Ngọ có Phá Quân thì được tăng tiến về tài lộc, quan chức ,Tham Lang Văn Xương đồng cung lạc hãm thì dễ bị tai nạn thương tâm tan xương nát thịt ) .Mệnh mà an ở hai cung Tý Ngọ, có Phá Quân tọa thủ ( QNB chú : cách này gọi là “ Anh tinh nhập miếu ” ), thêm cát tinh thì tất yếu được vị trí tước hàm cỡ bực Tam Công .Như an Mệnh ở hai cung Tị Hợi, gặp Tham Xương tọa thủ, thêm sát tinh với Hóa Kị thì yểu vong, hoặc ở Quan Lộc cung mà gặp như vậy thì cũng dễ có tai nạn đáng tiếc giống thế .*Triều Đẩu ngưỡng Đẩu tước lộc vinh xương ,Văn Quế Văn Hoa cửu trùng quý hiển .( Chầu và ngưỡng về chỗ của Tử Phủ thì thường được hưng thịnh vinh quang về tước lộc ,Có Xương Khúc miếu đắc thì được quý hiển tột bực ) .Thất Sát thủ mệnh ở vượng cung thì là vậy, như ở Tý Ngọ Dần Thân là triều Đẩu, ở tam phương chiếu về là ngưỡng Đẩu, nhập cách thì chủ được giàu sang, nếu ở Thiên Di hoặc Quan Lộc thì không luận như vậy .Văn Xương là Văn Quế, Văn Khúc là Văn Hoa, như an Mệnh tại Sửu Mùi mà gặp Xương Khúc, gặp thêm hóa tinh cát tinh củng chiếu hoặc giáp cung thì chính là được hiển quý vậy. Nếu mà không có cát tinh, hóa tinh thì cũng vô dụng .*Đan Trì, Quế Trì tảo toại thanh vân chi chí ,Hợp Lộc củng Lộc định vi cự phách chi thần .( Gặp Nhật Nguyệt miếu vượng thì được toại lòng thỏa chí tang bồng ,Được Lộc hợp và củng thì nhất định là người tôi thần có năng lực cự phách ) .Đan Trì là Nhật ở Mão Thìn Tị, Quế Trì là Nguyệt nhập vào chỗ Dậu Tuất Hợi, sáu cung ấy mà Thân Mệnh gặp được thì được xứng ý toại lòng, cũng cần phải có Xương Khúc Khôi Việt .Lộc Tồn với Hóa Lộc tại Tài cung và Qun cung, hợp chiếu vào Mệnh, hoặc Mệnh tọa Lộc mà Thiên Di có Lộc củng chiếu cũng chủ phong phú. Phép bí truyền nói “ hợp Lộc củng Lộc đôi kim tích ngọc, tước vị cao thiên y tử bào ” ( có cách “ hợp Lộc củng Lộc ” thì phong phú vô cùng, tước vị cao tột bực ) .*Âm Dương hội Xương Khúc xuất thế vinh quang ,Phụ Bật ngộ Tài Quan y phi trứ tử .( Nhật Nguyệt gặp Xương Khúc thì sinh ra được vẻ vang phong phú ,Ở Tài Quan mà có Tả Hữu thì được mặc áo tía, áo lụa đào – ám chỉ quan phục hạng sang ) .Như ở cung Mệnh có Âm Dương, ở Tài Quan có Xương Khúc hội tới. Hoặc ở cung Mệnh có Xương Khúc, còn Tài Quan thì lại có Nhật Nguyệt hội về. Gặp thêm Khôi Việt cùng những cát tinh thì tất sẽ phong phú .Như ở Mệnh Thân có chính tinh hóa cát ( Khoa Quyền Lộc ), gặp Tả Hữu đến chầu từ tam phương thì được quan tước cao .*Cự Lương tương hội Liêm Trinh tinh, hợp Lộc uyên ương nhất thế vinh .( Cự Lương hội với Liêm Trinh lại có song Lộc hợp chiếu thì một đời được vinh hiển ) .Bốn sao Cự Lương Liêm Tham ở Thân Mệnh mà tam hợp gặp được những cát tinh miếu địa, lại vừa có thêm Lộc Tồn Hóa Lộc ở Phu Thê cung, hoặc có Lộc tới hợp chiếu thì cũng chủ phong phú .*Vũ Khúc nhàn cung đa thủ nghệ ,Tham Lang hãm địa tác đồ nhân .( Vũ Khúc ở nhàn cung thì phần lớn là làm nghề bằng tay thủ công ,Tham Lang ở chỗ hãm địa thì làm anh đồ tể chuyên giết mổ gia súc ) .Vũ Khúc ở Tị Hợi cung ( là hãm địa ) mà thủ Mệnh có thêm sát tinh tụ họp thì chỉ làm nghề bằng tay thủ công mà yên thân .Tham Lang ở Tị Hợi cung ( là hãm địa ) mà thủ Mệnh, có thêm sát tinh tụ họp thì làm anh đồ tể chuyên giết mổ lợn bò trâu ngựa. Có thể Liêm Tham ở Tị Hợi mà thêm sát tinh, Hóa Kị thì cũng dễ chết yểu .*Thiên Lộc triều viên thân vinh quý hiển ,Khôi tinh lâm mệnh vị liệt tam thai .( Lộc Tồn mà chầu cung Mệnh thì tấm thân được vinh quang quý hiển ,Khôi Việt đóng vào Mệnh vị thì cũng được tước vị cỡ ngôi Tam Công ) .Như người sinh năm Giáp mà an Mệnh tại cung Dần, Lộc Tồn đến Dần thủ mệnh năm Giáp cũng khiến cho thành “ Lộc triều viên ” cách, lại như tuổi Canh an Mệnh tại Thân, tuổi Ất an Mệnh tại Mão, tuổi Tân an Mệnh tại Dậu, bốn vị trí Lộc thủ Mệnh cung đó thì đoán giống như vậy. Thêm sát tinh, Hóa Kị thì thông thường. Ngoài ra, người sinh những năm Bính Mậu Đinh Kỷ Nhâm Quý tại 4 cung Tị Hợi Tý Ngọ không được coi là “ Lộc triều viên ” vậy .( QNB chú : Nguyên chữ “ triều ” này vốn được hiểu là triều kiến, chầu, ngoảnh mặt về, hướng về, … chữ “ viên ” được dùng chỉ Mệnh Viên. Ở đây lại nói về Lộc Tồn thủ mệnh, thì cũng kể là lạ vậy. Xin fan hâm mộ quan tâm ) .Như an Mệnh tại cung Ngọ có Tử Vi tọa thủ, gặp Văn Xương Khôi Việt đồng cung thì người tuổi Nhâm là kỳ cách .( QNB chú : dịch nguyên văn “ 如午宮安命紫微坐守, 遇文昌魁鉞同宮壬生人奇格. – Như Ngọ cung an mệnh Tử Vi tọa thủ, ngộ Văn Xương Khôi Việt đồng cung Nhâm sinh nhân kỳ cách. ” Không hiểu tại sao ở Ngọ lại hoàn toàn có thể gặp được Khôi Việt cho tuổi Nhâm mà thành kỳ cách đây ? ? ? Xin fan hâm mộ chú ý quan tâm ) .*Vũ Khúc cư Càn Tuất Hợi thượng, tối phạ Thái Âm phùng Tham Lang .( Vũ Khúc ở Càn cung Tuất Hợi, rất sợ Thái Âm gặp Tham Lang ) .Vũ Khúc tại Tuất Hợi thủ Mệnh, tam phương thấy Thái Âm Tham Lang Hóa Kị thêm những sát tinh thì không đẹp vậy, đoán định chủ thiếu niên bất lợi. ( QNB chú : Vũ Khúc với Thái Âm nhị hợp chứ đâu hoàn toàn có thể gặp ở tam phương mà nói vậy. Và Âm với Tham kẻ trước người sau. Độc giả quan tâm vậy ). Hoặc như có Tham Hỏa xung thì chủ quý, người tuổi Giáp Kỷ là hợp cách .*Hóa Lộc hoàn vi hảo, hưu hướng Mộ trung tàng .( Hóa Lộc chiếu về mệnh là hay, đừng * nằm ở trong Mộ cung ) .Như Vũ Khúc Thái Âm Tham Lang hóa Lộc thủ chiếu Mệnh cung, thêm những cát diệu cũng chủ phong phú, nhưng ở Thìn Tuất Sửu Mùi cung thì dù Hóa cát cũng vô dụng. Thìn Tuất Sửu Mùi là thần của tứ Mộ .( QNB chú : Tôi từng biết có người giải nghĩa câu này là “ Hóa Lộc mừng ở cung Tài cư Tuất chiếu về Mệnh ở Dần có Tử Phủ thì tuyệt đẹp, Hóa Lộc ở Mộ khố lại là Tài Bạch cung thì đúng vào kho tiền, hoàn toàn có thể quản lý tài chính rất tốt ”. Cũng có vẻ như hài hòa và hợp lý .Nay ta xét, chữ “ 休-hưu ” này đa nghĩa, khi là động từ và tính từ thì có nghĩa là “ vui ”, “ mừng ”, “ tốt đẹp ”, “ tốt đẹp ”, … khi là phó từ thì có nghĩa là “ đừng ”, “ chớ ” để bổ nghĩa cho động từ đi ngay sau nó .Trong vế sau của câu, thì ta thấy chữ “ 向-hướng ” là động từ, cho nên vì thế chữ “ hưu ” sẽ đóng vai trò phó từ và sẽ mang nghĩa là “ đừng ”, “ chớ ” .Bởi vậy, hiểu theo cách giải của sách này là “ Hóa Lộc chớ có đóng vào Mộ cung kẻo vô dụng ” thì còn đúng với cấu trúc câu hơn .Xin fan hâm mộ quan tâm, bàn luận thêm vậy ) .*Tý Ngọ Cự Môn thạch trung ẩn ngọc ,Minh Lộc ám Lộc cẩm thượng thiêm hoa .( Cự Môn ở Tý Ngọ là như ngọc ẩn ở trong đá ,Minh Lộc ám Lộc là như áo gấm được thêm hoa ) .An Mệnh ở hai cung Tý Ngọ mà gặp Cự Môn tọa thủ, thêm đắc ở Dần Tuất ( chiếu Ngọ ) Thân Thìn ( chiếu Tý ) có Khoa Quyền hợp chiếu thì tất sẽ phong phú. Bí văn nói “ Cự Môn Tý Ngọ Khoa Quyền chiếu, quan tư khanh hiển chí tam công ” ( Cự Môn ở Tý Ngọ có Khoa Quyền chiếu thì đường quan lộ được hanh thông hiển hách, lên tới tước tam công ) .*Tử Vi Thìn Tuất ngộ Phá Quân, phú nhi bất quý hữu hư danh .( Tử Vi ở Thìn Tuất gặp Phá Quân, giàu mà chẳng quý chỉ có hư danh ) .An Mệnh tại nhị cung Thìn Tuất, gặp Tử Vi Phá Quân thực là hãm địa, tất yếu chẳng quý, dù có phát lộc nhưng cũng ko thực sự là mệnh được tận hưởng .*Xương Khúc Phá Quân phùng hình khắc đa lao lục ,Tham Vũ Mộ trung cư tam thập tài phát phúc .( Xương Khúc với Phá Quân gặp nhau, thì có sự hình khắc, cuộc sống nhiều lận đận ,Tham Vũ cư ở trong cung tứ Mộ, sau ba mươi tuổi thì phát lộc phát phúc ) .Như ở Mão Dậu Thìn Tuất có Phá Quân thủ Mệnh, dẫu có được Xương Khúc cũng không toàn cát, thêm sát tinh, Hóa Kị thì càng không được đủ quý vậy .Như ở Thìn Tuất Sửu Mùi mà có Vũ Tham thủ Mệnh, định rằng chủ bất lợi lúc thiếu niên, thêm sát tinh Hóa Kị thì yểu thọ, sau ba mươi tuổi thì phát lộc phát phúc. Bí văn nói “ Tham Vũ bất phát thiếu niên nhân, vận quá tam thập phương diên thọ ” .*Thiên Đồng Tuất cung vi phản bối, Đinh nhân hóa cát chủ đại quý .Cự Môn Thìn Tuất vi hãm địa, Tân nhân hóa cát Lộc tranh vanh .( Thiên Đồng ở Tuất là hãm địa thất huy, người tuổi Đinh thì hóa Quyền nên gọi là hóa cát, chủ đại quý .Cự Môn ở Thìn Tuất là hãm địa, người tuổi Tân thì hóa Lộc, là hóa cát, được tài lộc cao chót vót ) .Thiên Đồng ở cung Tuất vốn là chỗ hãm, nhưng người tuổi Đinh thì ( ở bản cung Đồng hóa Quyền ) ở Ngọ có Lộc Tồn, ở Dần có Cơ Âm hóa Lộc hóa Khoa, ở Thìn có Cự Môn hóa Kị ( đắc Mộ cung ), cùng xung và củng chiếu thì định là chủ đại quý, Thiên Tướng cũng như vậy ( QNB chú : không nói rõ trường hợp Thiên Tướng thì tuổi nào ), nếu thêm sát tinh thì dễ theo tăng đạo, định là hạ cục .Cự Môn tọa Mệnh tại Thìn Tuất cung vốn là hãm địa, nhưng người tuổi Tân thì Cự Môn hóa Lộc, lại được ám hợp Lộc Tồn ở Dậu ( khi Mệnh ở Thìn ), được Lộc Tồn ở Dậu giáp Mệnh ( khi Mệnh ở Tuất ), tất sẽ chủ giàu sang, nếu thêm sát tinh thì không phải như vậy .*Cơ Lương Dậu thượng hóa cát giả, túng ngộ tài quan dã bất vinh .( “ Cơ Lương ” ở trên cung Dậu dù có gặp được hóa cát ở Tài Quan thì cũng không vinh hiển ) .QNB chú : Câu phú này chắc là có sự nhầm lẫn trong lúc sao chép, vì ở Dậu thì chỉ hoàn toàn có thể có Thái Dương và Thiên Lương đồng cung và cùng hãm mà thôi, không hề là Cơ Lương được .*Nhật Nguyệt tối hiềm phản bối nãi vi thất huy ,Mệnh Thân định yếu tinh cầu khủng sai phân số .( Nhật Nguyệt rất ngại quay sống lưng vào nhau vì như thế là mất ánh sáng, lạc hãm ,Phân định chỗ trọng điểm Mệnh Thân thì nhu yếu phải tinh xảo, vì sợ có sai số ) .Thái Dương tại Thân Dậu Tuất Hợi Tý, Thái Âm tại Dần Mão Thìn Tị Ngọ, thì là Nhật Nguyệt không có ánh sáng, có quý gì đâu, nhưng mà có Nhật Nguyệt phản bối mà lại phong phú sang quý thì lại phải coi lại xem bản cung và tam hợp có cát hóa củng chiếu, không có sát tinh thì mới vậy, vì thế Ngọc Thiềm tiên sinh thường viết “ nghị luận trong Số rất phức tạp, phép đoán ở lòng người phải linh động biến hóa ” .Gặp chỗ an cung Mệnh Thân thì thứ nhất biện luận về giờ sinh, giờ đúng thì không hề không ứng, Thân Mệnh đã an định rồi thì sau đó xem bản cung Sinh Vượng Tử Tuyệt thế nào, rồi sau mới theo sao mà phán đoán .*Âm chất diên niên tăng bách phúc, chí vu hãm địa bất tao thương .( Số đã ngầm định là hưởng thọ tăng phú thì dẫu đến chỗ hãm địa cũng không bị tổn thương ) .Câu đó nói về Thân Mệnh nhị tinh ( QNB chú : có lẽ rằng chữ “ nhị tinh ” là để làm rõ rằng muốn đề cập tới Sao chủ Mệnh và Sao chủ Thân, chứ không phải là cung Mệnh và cung Thân ), nếu như nhược kém mà vẫn được phúc thọ cát khánh, đó là do ngầm định ấy là người có đức vậy. Thân Mệnh tuy nhược, cùng với hành hạn cũng nhược lại phản chuyển được phúc, đó tất là do tâm tốt lương thiện nên thắng được ngầm định ( QNB chú : ý muốn nói đến “ đức năng thắng số ” ) .*Mệnh thực vận kiên cảo điền đắc vũMệnh suy hạn nhược nộn thảo thao sương ,( Mệnh có tiềm năng, vận lại vững chãi thì như ruộng lúa được mưa tưới tắm ,Mệnh mà suy, hạn lại nhược kém thì giống như cỏ non gặp phải sương dầm ) .Nếu như Mệnh tọa hãm địa, lại có bốn bề cát tinh củng chiếu cũng luận là phúc. Còn như Mệnh tọa hãm địa, vận gặp ác sát thì tất sẽ chủ tai ương hối hận .Nếu Mệnh mà có tiềm năng ( sinh vượng ) mà vận lại bền vững và kiên cố ( sinh vượng, có cát củng chiếu ) thì phúc của nó khỏi cần nói vậy .*Luận Mệnh tất suy tinh thiện ác ,Cự Phá Kình Dương tính tất cương .( Luận mệnh tất phải suy sao thiện sao ác ,Cự Môn Phá Quân Kình Dương mà thủ mệnh thì tính tình tất sẽ cương cường, cứng rắn ) .Như 3 sao ấy mà thủ mệnh lại cư vào hãm địa, chẳng những tính cương cường như vậy mà còn định là chủ lời lẽ thị phi, thêm sát tinh thì sẽ bị hình thương, phá bại .*Phủ Tướng Đồng Lương tính tất hảo ,Hỏa Kiếp Không Tham tính không bình thường .( Thiên Phủ, Thiên Tướng, Thiên Đồng, Thiên Lương thì tính tình rất tốt ,Hỏa Tinh, Địa Kiếp, Địa Không, Tham Lang thì tính khí thất thường ) .Phủ Tướng Đồng Lương đều là sao thuộc Nam đẩu thuần dương trung chính, Thân Mệnh mà gặp thì tất sẽ có được tính trung thực hòa nhã, nếu như Tham Lang gặp được thì giàu sang, nhưng có Không Kiếp lâm vào thì đoán là tính khí thất thường. ( QNB chú : phần sách chú giải cho vế sau của câu phú hơi mơ hồ. Độc giả chú ý quan tâm ) .*Xương Khúc Lộc Cơ thanh tú xảo ,Âm Dương Tả Hữu tối từ tường .( Xương Khúc Lộc Cơ đều thanh tú và khéo kéo ,Nhật Nguyệt Tả Hữu thì đều nhân từ, ân cần ) .Xương Khúc Lộc Cơ mà không gặp thêm sát tinh, gia chủ lỗi lạch anh hoa mưu trí tuấn tú, cũng được hưởng giàu sang .Như Âm Dương Tả Hữu thủ mệnh mà không gặp thêm sát tinh thì gia chủ tướng mạo thanh kỳ đôn hậu, độ lượng bao dung, luận là giàu sang .*Vũ Phá Trinh Tham xung hợp khúc toàn cố quý ,Dương Đà Thất Sát tương tạp hỗ kiến tắc thương .( Vũ Khúc Phá Quân Liêm Trinh Tham Lang xung hợp khiến được giàu sang toàn vẹn lâu bền hơn ,Kình Dương Đà La Thất Sát gặp tạp hỗ sát hung tinh thì tất sẽ bị thương tật ) .Thâm Mệnh mà trong tam hợp gặp Vũ Phá Trinh Tham thủ chiếu, được thêm cát hóa thì tất sẽ giàu sang vậy, cần gặp Tử Vi để thường hàng Thất Sát thành quyền, thường bảo ban được bọn Kình Đà hướng thiện, do đó Tử Vi cùng cư Mệnh là vốn đẹp tươi, tại xung hợp cũng hoàn toàn có thể được, nhưng Thất Sát Kình Dương Linh Tinh vẫn không phải cát diệu, vì vậy đến già thì không được thiện, ở đầu cuối vẫn không được là mệnhc ủa toàn cát .*Tham Lang Liêm Trinh Phá Quân ácThất Sát Kình Dương Đà La hung .( Tham Lang Liêm Trinh Phá Quân là tác tính ác cho người có nó ,Thất Sát Kình Dương Đà La thì tính tình cũng tàn khốc ) .Thân Mệnh tam hợp hoặc thủ chiếu mà thấy có sáu sao này, lại đồngh thời có Hóa Kị mà lại không thấy cát hóa thì định là chủ phá bại, tà dâm hoặc tàn tật thương tích, chủ hình khắc. Như nhập miếu có hóa cát thì cũng cứ cùng giống như trên mà đoán .*Hỏa Tinh Linh Tinh chuyên tác họaKiếp Không Thương Sứ họa trùng trùng .Đại tiểu nhị hạn mà gặp những sao ấy thì định là trong nhà có tai ương, hụt hẫng đa đoan, như Thân Mệnh gặp được mà thêm cát tinh thì vô hại với Hỏa Linh, nhưng với Không Kiếp thì không vô hại .*Cự Môn Kị tinh giai bất cát ,Vận Thân Mệnh hạn kị tương phùng .Canh kiêm Thái Tuế Quan Phù chí ,Quan phi khẩu thiệt quyết bất không .Điếu Khách Tang Môn hựu tương ngộ ,Quản giáo tai bệnh lưỡng tương công .( Cự Môn và hóa Kị thì đều chẳng đẹp chút nào ,Thân Mệnh và vận hạn rất quan ngại gặp phải .Nếu thêm Thái Tuế Quan Phù đến ,Quan tai khẩu thiệt nhất định không hề không cóLại gặp cả Điếu Khách với Tang mônĐảm bảo là vừa bị tai ương vừa bị bệnh tật ) .Cự Kị tinh là thần quản nhiều sự, ở khắp 12 cung mà Thân Mệnh hay nhị hạn gặp phải thì chủ không được tốt đẹp, huống hồ Cự Môn vốn chẳng phải cát tinh gì, nếu vào chỗ hãm địa mà còn hóa Kị nữa thì sao mà xem là tốt được .Thái Tuế và Quan Phù vốn là thần của việc dấy lên kiện tụng, thêm Cự Môn là sao của thị phi, lại đồng thời kiêm hóa ra Kị lâm vào thì chắc như đinh việc quan tụng kiện cáo là không tránh được .Điếu Khách và Tang Môn vốn chủ về hình phạt tang chế, nhưng không gặp Thất Sát Thiên Hình Kình Dương thì hoàn toàn có thể miễn được, ( nếu gặp chúng ) thì tai ương tật bệnh tất sẽ xảy ra vậy, huống chi Hóa Kị lại rất hay sinh ra bệnh tật tai ách nữa .*Thất Sát lâm Thân chung thị yểu ,Tham Lang nhập Mệnh tất vi xướng .( Thất Sát hãm ở cung an Thân thì chết non ,Tham Lang hãm ở cung Mệnh thì làm ca kỹ ) .Thất Sát thủ ở Thân Mệnh mà hãm địa, thêm hung tinh thì cứ y hệt như thế mà đoán .Nếu như Tham Lang hãm thủ Mệnh, hoặc tại tam hợp chiếu Tham Lang hãm, dù không có thêm sát tinh, thì cũng chủ nam nữ đều dâm dật. Nếu như có thêm sát tinh thì nam chủ phiêu đãng còn nữ chủ dâm loạn. Bí văn nói :“ Tham Lang tam hợp tương chiếu lâmDã học Hàn Thọ khứ thâu hương ”( Tham lang hãm ở tam hợp chiếu đếnThì bắt chước Hàn Thọ mà đi làm trộm cắp đĩ điếm ) .*Tâm hảo mệnh vi diệc chủ thọ ,Tâm độc mệnh cố diệc yểu vong .( Tâm tốt thì mệnh nhỏ bé cũng được sống thọ ,Tâm độc ác thì mệnh vững chãi cũng chết non ) .Hai câu này, câu trước là thuyết giảng về âm đức, câu sau thì biện về xem phản chuyển ra ti tiện. Như Khổng Minh hỏa thiêu đội quân giáp mây mà cũng bị tổn thọ chính là vậy .Kim nhân mệnh hữu thiên kim quýVận khứ chi thì khởi cửu tràngSố nội bao tàng đa thiểu lýHọc giả tu đương tử tế tường .( Người nay mệnh quý ngàn vàng vậyVận vụt trôi qua há mãi saoTrong số không ít tàng lý lẽHọc giả xem kỹ để tỏ tường ) .

10. Nữ Mệnh cốt tủy phú – chú giải.
Phủ Tướng chi tinh nữ mệnh triền ,tất đương tử quý dữ phu hiền .( Trong triền độ của cung mệnh người nữ mà có Phủ, Tướng ,Thì tất sẽ có chồng là hiền nhân và có con là quý tử ) .Tại cung Ngọ mà an Mệnh có Thiên Phủ, Thiên Tướng tọa thủ, người tuổi Giáp là hợp cách. Ở cung Tý an Mệnh thì người tuổi Kỷ là hợp cách. Ở cung Thân an Mệnh thì người tuổi Canh là hợp cách, tất sẽ được tận hưởng vinh quang, được phong tặng vẻ vang vậy .*Liêm Trinh thanh bạch năng tương thủ .Cánh hữu Thiên Đồng diệc lý nhiên .( Liêm Trinh đắc miếu vào nữ mệnh là năng giữ được sự trong sáng, thuần khiết .Thêm cả sao Thiên Đồng cũng có cùng cái lý giống như vậy ) .Liêm Trinh tại Mùi cung an Mệnh thì người tuổi Giáp là hợp cách. Tại cung Thân ( khỉ ) an Mệnh thì người tuổi Quý là hợp cách. Tại cung Dần an Mệnh thì người tuổi Kỷ là hợp cách, đều là thượng cục .Thiên Đồng tại Dần cung an Mệnh, người tuổi Giáp là hợp cách. Tại cung Mão an Mệnh, người tuổi Ất là hợp cách. Tại cung Tuất an Mệnh, người tuổi Đinh là hợp cách. Tại cung Tị an Mệnh thì người tuổi Bính Tân là hợp cách. Tại cung Hợi an Mệnh thì người tuổi Bính Nhâm là hợp cách, đều chủ giàu sang .*Đoan chính Tử Vi Thái Dương tinh ,Tảo ngộ hiền phu tính khả bằng .( Người nữ có Tử Vi, Thái Dương thủ mệnh là đoan chính ,Sớm gặp được chồng là hiền nhân để lệ thuộc ) .Tại ba cung Tý, Tị, Hợi mà an Mệnh, không có thêm sát tinh thì chủ phong phú .( QNB chú : câu này sách chủ giải hơi mơ hồ. Độc giả chú ý quan tâm ) .*Thái Dương Dần đáo Ngọ, ngộ cát chung thị phúc .( Từ cung Dần thuận tới cung Ngọ, mà Thái Dương gặp cát tinh thì cả đời hưởng phúc ) .Ngọ cung an Mệnh có Thái Dương tọa thủ thì định là chủ phong phú, hãm địa thông thường .( QNB chú : câu này sách chủ giải mơ hồ. Độc giả chú ý quan tâm ) .*Tả Phụ Thiên Khôi vi phúc thọ ,Hữu Bật Thiên Tướng phúc lai lâm .( Tả Phụ gặp Thiên Khôi là phúc thọ tăng ,Hữu Bật đi với Thiên Tướng là phúc sẽ tới ) .Bốn sao này ở những cung đắc địa, nếu như Thân Mệnh mà gặp chúng tọa thủ, thì định là chủ được hưởng phúc thọ vẻ vang, hưng thịnh .*Lộc Tồn hậu trọng đa y thực ,Phủ Tướng triều viên mệnh tất vinh .( Lộc Tồn phúc hậu và thận trọng có được phong phú ,Phủ Tướng chầu mệnh thì tất sẽ được hưng thịnh vẻ vang ) .Lộc Tồn thủ Mệnh ở những cung hễ thấy Tử Phủ Vũ Khúc tam hợp thủ chiếu thì không giàu thì cũng sẽ sang quý. Duy trường hợp Lộc ở Dần mà Mệnh ở Thân ( khỉ ) hay Lộc ở Thân ( khỉ ) mà Mệnh ở Dần, là “ Lộc triều viên ” cách, người tuổi Giáp Canh là thượng cục, người tuổi Tân Ất là thứ chi. Những người tuổi Bính Mậu Đinh Kỷ Nhâm Quý mà an Mệnh tại Tị Hợi Tý Ngọ thì không được đẹp .*Tử Phủ Tị Hợi tương hỗ phụ ,Tả Hữu phù trì phúc tất sinh .( Tử Phủ ở Tị Hợi có sự trợ giúp qua lại cho nhau ,Được thêm Tả Hữu phù trì cho nữa thì phúc sẽ phát sinh ) .Ở Tị Hợi cung mà an Mệnh, gặp Tử Phủ Tả Hữu thủ, chiếu, xung, giáp, và lại đồng thời có thêm hóa tinh cát tinh nhiều thì tất sẽ được phong phú vậy .*Cự Môn Thiên Cơ vi phá đãng ,Thiên Lương Nguyệt diệu nữ mệnh bần .( Nữ Mệnh mà có Cự Môn, Thiên Cơ thì sẽ phá đãng ,Có Thiên Lương, Thái Âm thì sẽ nghèo ) .Tại Dần Mão Thân mà an Mệnh gặp Cự Cơ, tuy là vượng địa, nhưng chung cuộc phúc không được toàn vẹn tốt đẹp, hoặc phong phú thì không tránh được tư tình, nếu như Cự với Cơ mà ở chỗ hãm địa thì là hạng phá đãng hạ tiện .Tại Tị Hợi cung mà an Mệnh có Thiên Lương tọa thủ, tại Dần Thìn cung an Mệnh có Thái âm tọa thủ, đúng là về đứng đắn và y lộc thì khó mà toại nguyện được, nếu như những chỗ hãm địa khác thì là hạ tiện .*Kình Dương Hỏa Tinh vi hạ tiện .Văn Xương Văn Khúc phúc bất toàn .( Nữ Mệnh có Kình, Hỏa thì là hạ tiện ,Có Xương Khúc thì phúc không được toàn vẹn ) .Nữ mệnh mà có Kình, Hỏa thủ Mệnh ở vượng cung thì cũng hoàn toàn có thể ( như vậy ), nhưng hình khắc là không hề tránh được. Nếu như cư ở chỗ hãm địa lại có thêm sát tinh thì nếu không như thế thì chắc là chết yểu .Văn Xương Văn Khúc hợp với Nam mà không hợp với Nữ .*Vũ Khúc chi phức tạp quả tú ,Phá Quân nhất diệu tính nan minh .( Vũ Khúc vào nữ mệnh thì dễ cô quả ,Phá Quân là một sao mà đặc thù rất khó minh tường ) .Vũ Khúc hợp với Nam mà không hợp với Nữ, nếu như gặp “ Thái Âm đắc lệnh ” ở tam phương có cát tinh củng chiếu thì hoàn toàn có thể là nữ tướng ( QNB chú : chỗ này theo tôi nên hiểu cụm “ Thái âm đắc lệnh ” kia là được mùa, được tháng sinh lúc trăng đang đẹp, trên lá số thì Thái Âm cũng miếu vượng ). Nếu như hãm địa mà gặp Xương Khúc và thêm sát tinh thì cô quả .Phá Quân là sao cô độc dâm dật không tương thích với nữ Mệnh, thêm tứ sát thì tất vì gian tình mà mưu hại chồng, vì ghen tuông mà hại con, chẳng những là bọn nô tỳ mà còn hoàn toàn có thể là ca kỹ vậy .*Tham Lang nội ngoan đa dâm dật ,Thất Sát trầm ngâm phúc bất vinh .( Tham Lang làm vợ tàn khốc lại còn đa dâm ,Thất Sát thì chần chừ, ơ hờ mà không được sinh phúc ) .Tham Lang có tên là Đào Hoa, là sao háo sắc, không dung tha cho bọn tỳ thiếp, tâm có tật ghen tuông, vì gian tình mà hại chồng hại con, thậm chí còn vô cùng dâm dật .Thất Sát là tướng tinh, nếu cư miếu vượng thì chủ là nữ tướng. Bí văn nói :“ Cơ Nguyệt Dần Thân nữ mệnh phùngÁc sát gia chi dâm xảo dungTiện hữu cát hóa chung bất mỹThiên phòng thị phụng gia chủ ông ”( Nữ mệnh Cơ Âm ở Dần ThânGặp thêm ác sát đẹp mà dâmDẫu cho cát hóa chẳng vẹn đẹpLàm thiếp hầu hạ lão gia chủ )( QNB chú : câu này sách chú giải mơ hồ. Thậm chí có sự lắp ghép sai phần chú giải, lấy bài bí văn của Cơ Âm mà nói về Thất Sát. Độc giả chú ý quan tâm vậy ) .*Thập can hóa Lộc tối vinh xươngNữ mệnh phùng chi đại cát xươngCánh đắc Lộc Tồn tương tấu hợpVượng phu ích tử thụ ân quang .( Mười can hóa Lộc rất vinh xươngNữ mệnh gặp là đại cát tườngThêm gặp Lộc Tồn xung thủ hợpVượng phu ích tử vua phong thưởng ) .Như Mệnh tọa Hóa Lộc, lại được Lộc Tồn xung hợp, hoặc hạn gặp Lộc Tồn đồng cung, là chủ quý, phong hiển mệnh phụ phu nhân, cũng chủ đại phú, vượng phu ích tử .*Hỏa Linh Dương Đà cập Cự MônThiên Không Địa Kiếp hựu tương lâmTham Lang Thất Sát Liêm Trinh túVũ Khúc gia lâm khắc hại xâm .( Kình Đà Linh Hỏa Cự Môn tinhĐịa Kiếp Thiên Không cũng rập rìnhThất Sát Tham Lang Liêm cũng thếCùng là Vũ Khúc chủ khắc hình ) .Đại để những sao ấy thì nữ mệnh không hợp gặp nó, như chỉ gặp một hai sao thì cũng dễ chủ dâm tiện, nếu thấy cả lũ thì chủ hạ tiện bần yểu chi mệnh vậy .*Tam phương tứ chính hiềm phùng pháCánh tại phu cung họa hoạn thâmNhược thị bản cung vô chính diệuTất chủ sinh ly khắc hại chân .( Tam phương tứ chính ngại gặp pháĐóng ở phu cung họa hoạn nhiềuNếu mà bản cung vô chính diệuTất chủ sinh ly khắc hại rõ ) .Các sao ấy ( ở đoạn thơ bên trên ) đến xung phá, duy Thất Sát ở tam phương tứ chính Thân Mệnh hoặc Phu cung đều không nên gặp, gặp thì cứ theo đó mà đoán .Các câu phú ấy đều là phép khán mệnh, điều nào cũng có ứng nghiệm, cần phải tinh xảo mà nghiền ngẫm, nhớ cho kỹ, thì phong phú bần tiện vẻ vang thọ yểu hoàn toàn có thể nắm rõ trong lòng vậy .11. Tăng bổ Thái Vi phú – chú giải .QNB chú : Tạm thời gác lại việc dịch phần sách chú giải cho những câu phú bổ trợ của Thái Vi phú. Vì qua những phần chú giải cho bài phú Cốt Tủy thì ta thấy không có nhiều điểm đặc biệt quan trọng mà còn có nhiều điểm sai. Sau này QNB sẽ quay lại dịch phần này để fan hâm mộ tìm hiểu thêm .12. Luận cách “ Đối diện triều đẩu ”Ở chỗ Tý Ngọ cung mà gặp Lộc Tồn thì là vậy .Thơ viết :Lộc hữu đối lập tại Thiên Di ,Tý Ngọ phùng chi lợi lộc nghi ,Đức hợp cát nhưỡng nhân kính trọng ,Song toàn giàu sang phúc hi kỳ .( Có Lộc đối lập ở Thiên DiGặp nơi Tý Ngọ giàu ai bìĐất lành đức hợp người yêu dấuPhú quý song toàn quá bất ngờ nhỉ ) .

13. Luận cách “Khoa Quyền Lộc chủ”

Thơ viết :Lộc Quyền Chu Bột mệnh trung phùng ,Nhập tướng vương triều tán thánh công ,Nghênh hợp quyền tinh kiêm cát diệu ,Nguy nguy giàu sang liệt tam công .( Chu Bột mệnh cung gặp Lộc QuyềnThưởng công phong tướng ở triều liềnNghênh hợp quyền tinh cùng cát diệuPhú quý ngút ngàn tước tam công ) .14. Luận cách “ Tả Hữu triều viên ”Thơ viết :Thiên tinh tả hữu tối cao minh ,Nhược tại tam phương lộc vị hưng ,Vũ chức cao đăng ứng hiển tá ,Văn nhân danh dự liệt công khanh .( Tả Hữu sao trời rất giỏi giangNếu chỗ tam phương Lộc chiếu sangVõ chức thăng cao gần vua vậyVăn nhân quan tước được vinh quang ) .15. Luận cách “ kiêm tài văn võ ”Văn Khúc Vũ Khúc tại mệnh thì là vậy .Thơ viết :Cách danh văn vũ thiểu nhân tri ,Ngộ thử tu giáo bách sự thông ,Cánh trị mệnh cung vô sát phá ,Thao thao vinh hiển thị anh hùng .( Hiếm người được cách kiêm văn võGặp thời uyên bác vạn sự thôngMệnh cung chẳng bị hung sát pháTriền miên vinh hiển đấng anh hùng ) .

16. Luận cách “Văn tinh triều mệnh”
Thơ viết :Văn xương văn khúc tối vinh quang ,Trị thử tu sinh giàu sang gia ,Cánh đắc tam phương tường diệu củng ,Khước như cẩm thượng hựu thiêm hoa .( Văn Xương Văn Khúc cực vẻ vang ,Gặp chúng là sinh giàu sang nha ,Tam phương lại được cát diệu chiếuẤy là áo gấm được thêm hoa ) .

17. Luận cách “Thạch trung ẩn ngọc”

Mệnh an tại Tý Ngọ cung gặp Cự Môn thì là vậy .Thơ viết :Cự Môn Tý Ngọ nhị cung phùng ,Thân Mệnh phùng chi tất quý vinh ,Cánh đắc tam phương khoa lộc chiếu ,Thạch trung ẩn ngọc thị phong long .( Ở nơi Tý Ngọ Cự Môn tinhThân Mệnh gặp thì sẽ hiển vinhThêm được tam phương Khoa Lộc chiếuThạch trung ẩn ngọc phong phú sinh ) .

18. Luận cách Tham Lang gặp Hỏa tinh, gọi là “Hỏa quý cách”
Tam hợp chiếu vào Thân Mệnh gặp chúng thì là vậy .Thơ viết :Hỏa ngộ Tham Lang chiếu mệnh cung ,Phong hầu thực lộc thị anh hùng ,Tam phương thảng nhược vô hung sát ,Đáo lão ứng tri phúc thọ long .( Hỏa gặp Tham Lang chiếu mệnh cungPhong Hầu hưởng lộc thực anh hùngTam phương nếu chẳng gặp hung sátTới già ứng biết phúc thọ hưng ) .

19. Luận người có số buôn bán hay không

Như người mà mệnh có Cự Nhật Tử Phủ thủ chiếu thì là người an phận, có nhân đức, có tâm tính cương trực liêm khiết, thao tác vô tư, không làm điều tà quái, không muốn yên cầu quá đáng, làm kẻ sĩ kẻ quan đều chủ liêm khiết .Như gặp Tham cùng Sát Kị thì tâm có nhiều toan tính, khéo biến trá, lòng tham vô đáy, là bọn thường luồn cúi hoặc “ đi đêm ”, chạy chọt, để cầu danh lợi .Thơ viết :Tham Nguyệt đồng Sát hội Cơ Lương ,Nhân tài kế lợi tác kinh thương ,Tu tri mộ dạ vô miên thụy ,Triều hải doanh doanh tự tẩu mang .( Tham Nguyệt cùng Sát hội Cơ Lương ,Vì tiền mưu tính chuyện kinh thươngNên biết tối đêm không chợp mắtNgược xuôi vội tựa sóng trùng dương ) .

20. Luận người có số làm nghệ thuật hay không.
Mệnh an tại Dần Thân Tị Hợi hoặc Thìn Tuất Sửu Mùi mà gặp Vũ Khúc, Tham Lang, tại mệnh hóa Kị, thêm sát tinh thì tất sẽ là người làm nghệ thuật và thẩm mỹ hoặc tinh thông kinh nghiệm tay nghề, hoặc có kinh nghiệm tay nghề khôn khéo và tinh xảo .Thơ viết :Nhàn cung Tham Lang hà sinh nghiệp ,Bất thị đồ nhân tu đả thiết ,Chư bàn xảo nghệ canh năng tinh ,Tính hảo du điền tịnh bộ liệp .( Tham hãm sinh nhai bởi nghề gìChẳng là đồ tể, thợ rèn thìKỹ nghệ đã chuyên lại tinh xảoThích đi săn bắn giỏi rong chơi ) .Lại viết :Phá Vũ Mùi cung đa xảo nghệ ,Tị Hợi an mệnh chính tương nghi ,Phá Quân Liêm Trinh cư Mão Dậu ,Tế xảo chi nhân định nghệ kỳ .( Mùi cung Phá, Vũ nhiều nghề khéoMệnh an Tị, Hợi cũng hợp luônPhá Liêm Mão Dậu thì cũng vậyĐịnh là nghề ấy khéo phức tạp )Lại viết :Thiên Cơ Thiên Tướng mệnh thân trung ,Đế lệnh tài tinh nhập mộ trung ,Thiên Phủ nhược cư thiên động vị ,Bình sinh định thị tác kỳ công .( Thiên Cơ, Thiên Tướng thủ mệnh thânTử Vi, Vũ Khúc ở mộ phầnThiên Phủ nếu cư nơi “ thiên động ”Bình sinh đoán định làm kỹ công ) .QNB chú : hai chữ 遷動 – “ thiên động ” này nghĩa là hoạt động, vận động và di chuyển, đổi khác, … nên có lẽ rằng muốn ám chỉ về vị trí mà Thiên Phủ đồng cung với Thiên Mã. Độc giả quan tâm bàn luận thêm vậy !

21. Luận số xuất gia, tăng đạo.

Tử Vi cư Mão Dậu gặp Kiếp Không này, hoặc thấy Mệnh vô chính diệu đồng thời có Kình Hỏa Không Kiếp Kị này, lại khán thêm ba cung Phụ Mẫu, Phu Thê, Tử Tức mà có sát tinh thì hoàn toàn có thể đoán vậy .Đến người sinh năm Dần tháng Thân ngày Tị giờ Hợi mà tam phương tứ chính có Hóa Kị, sát tinh tấu hợp thì nam tăng đạo, nữ ni cô .Thơ viết :Cực cư Mão Dậu ngộ Kiếp Không ,Thập nhân chi mệnh cửu nhân tăng ,Đạo Thích nham tuyền giai hữu phận ,Thanh nhàn u tĩnh độ bình sinh .( Tử Vi Mão Dậu gặp Kiếp KhôngMười người thì chín thoát trần hồngNúi rừng tu Đạo hay theo ThíchU nhàn thanh tịnh với giai không ) .Lại viết :Mệnh tọa Không hương định xuất gia ,Văn tinh tương hội thực kham khoa ,Nhược hoàn Văn Khúc lâm thân mệnh ,Thụ ấm thư thả phúc khả gia .( Không Vong tọa mệnh định xuất gia ,Văn tinh tương hội thật không ngoaNếu mà Văn Khúc vào Thân MệnhNhàn hưởng phúc lành của ông cha ) .Lại viết :Thiên Cơ Thất Sát Phá Lương đồng ,Vũ khách tăng lưu mệnh sở phùng ,Cánh nhược Thái Dương kiêm Đế tọa ,Linh đinh cô khắc mệnh phương chung .( Thiên Cơ, Thất Sát, Phá, cùng LươngMệnh gặp theo tăng, đạo sĩ phườngThêm cả Thái Dương Tử Vi nữaCô khắc lênh đênh ở bốn phương ) .

22. Luận số mệnh người cô khắc với lục thân
Như khắc Phu Thê, khắc Tử Tức, khắc Phụ Mẫu trong nhà thì nếu không là tăng đạo thì làm kẻ bần tiện. Đầu tiên khán Phụ Mẫu cung tại nơi miếu vượng địa có không những cát hung tinh thế nào, nếu như tại hãm địa mà thêm sát tinh, Hóa Kị, thì tất sẽ chủ hình khắc. Thứ hai là khán Phu Thê cung, thứ ba xem Tử Tức cung miếu hãm ra sao, có hay không những cát hung tinh thế nào, nếu như tại hãm địa mà có thêm Hóa Kị, sát tinh thì tất sẽ hoàn toàn có thể luận đoán là cô khắc góa bụa .

23. Luận thọ yểu, dâm đãng

Thơ viết :Tham Lang nhập miếu tối cao cường ,Nam cực tinh đồng thọ mệnh trường ,Bắc đẩu đế tinh vô ác sát ,Miên miên lão điệt diễn trinh tường .( Tham Lang nhập miếu rất cao nghều ,Cũng như Thiên Phủ thọ mạng trườngTử Vi nếu chẳng gần ác sátTriền miên thượng thọ thật cát tường như ý ) .Thơ viết :Thân Mệnh lưỡng cung câu hữu sát ,Tham hoa luyến tửu họa do thâm ,Bình sinh nhị hạn lai phù hội ,Đắc ý chi trung khước hựu trầm .( Thân Mệnh đôi cung đều có sátMê hoa luyến tửu họa thật nhiềuLúc thường nhị hạn mà phù trợĐắc ý xong rồi lại đắm chìm ) .Thơ viết :Thất Sát lâm Thân chung thị yểu ,Tham Lang nhập Mệnh định vi xướng ,Tiền kỳ tam hợp tương lâm chiếu ,Dã học Hàn quân khứ thiết hương .( Thất Sát thủ Thân dễ chết nonTham Lang nhập Mệnh kỹ nữ conTam hợp sát tinh cùng vây chiếuTheo Thọ tư thông trộm phấn son ) .QNB chú : ở trong câu thứ hai nguyên văn ghi “ Tham Lang nhập MIẾU-廟 ” đã được tôi sửa lại thành chữ Mệnh vì bên trên đã từng có đề cập về sự nhầm lẫn do sao chép này rồi .Hàn Quân, ý nói về Hàn Thọ, vốn là thư lại trong phủ của Giả Sung ( đại thần đầu Tấn triều, hậu Tam Quốc ). Do Hàn Thọ đẹp trai nên đã khiến Giả Ngọ ( là con gái của Giả Sung ) phải lòng và tư thông lén lút với nhau. Nguyên Giả Sung được Tấn Vũ Đế ban cho 1 loại phấn hương rất đặc biệt quan trọng, Giả Ngọ đem trộm lấy mà mang cho Hàn Thọ. Sau này lộ chuyện, Giả Sung buộc phải gả con gái cho Hàn Thọ .Chuyện ấy ngày này hoàn toàn có thể coi là chuyện cỏn con, nhưng dưới lễ giáo khắc nghiệt của bọn hủ nho phong kiến cũng là chuyện tày đình. Đến nỗi lưu truyền tiếng xấu, đem làm thí dụ ngàn đời ám chỉ phường trộm cắp, lén lút, dâm dật, tư tình … chỉ có nhà thơ Lý Thương Ẩn ( đời Đường ) coi đó là chuyện tương tư nam nữ thông thường trong tác phẩm của mình .

24. Luận định số người tàn tật.
Đầu tiên khán sao ở cung Mệnh có lạc hãm hay không, xem thêm những sát hung tinh như Kình Đà Linh Hỏa Kiếp Không Hóa Kị, rồi lại khán Tật Ách cung có sao miếu hãm thế nào, phần cát hung thì hoàn toàn có thể đoán được vậy .Thơ viết :Mệnh trung Dương Đà Sát thủ Thân ,Hỏa Linh tọa chiếu họa phi khinh ,Bình sinh nhược bất thường niên ngọa ,Dã tác đà yêu khúc bối nhân .( Kình Đà trong Mệnh, Sát nơi ThânHỏa Linh thủ chiếu họa vô ngầnBình sinh nếu chẳng nằm một chỗThì cũng gù sống lưng dị tật nhân ) .

25. Luận định người phá tướng.

Thơ viết :Tướng mạo chi trung phùng sát diệu ,Cánh gia tam hợp hựu phùng Hình ,Tật ách Kình Dương phùng Hao Sứ ,Chiết thương chi thể bất hòa bình .( Sát diệu đóng vào Phụ Mẫu cungLại thêm tam hợp Thiên Hình phùngTật Ách Kình Dương cùng Hao SứThân thể tổn thương có phá tướng ) .

26. Luận định người thông minh
Thơ viết :Văn Khúc Thiên Tướng Phá Quân tinh ,Kế sách thiên đa tính canh linh ,Cánh nhược tam phương Xương Khúc hội ,Nhất sinh xảo nghệ hữu thanh danh .( Văn Khúc Thiên Tướng Phá Quân tinh ,Nhiều mưu lắm kế lại oai linhNếu mà tam phương Xương Khúc hộiNghệ giỏi một đời đời có thanh danh ) .

27. Luận người giàu có sung túc

Thơ viết :Thái Âm nhập miếu hữu quang huy ,Tài nhập tài hương phân ngoại kỳ ,Phá hao hung tinh giai bất phạm ,Đôi kim tích ngọc phú hào nhi .( Thái Âm nhập miếu có quang huyTài nhập Tài cung thật diệu kỳHao Phá hung tinh không xâm phạmVàng ngọc chất chồng thực giàu nhỉ ) .

28. Luận định người bần tiện
Thơ viết :Mệnh trung cát diệu bất lai lâm ,Hỏa kỵ dương đà tứ chính xâm ,Vũ khúc liêm trinh cự phá hội ,Nhất sinh bạo nộ hựu thân bần .( Cát tinh chẳng đến thủ Mệnh cungĐà Kị Hỏa Kình lại chiếu xungVũ Khúc Liêm Trinh Cự Phá hộiCả đời cau có lại bần hàn ) .

29. Luận người làm đạo tặc

Thơ viết :Mệnh phùng Phá Hao dữ Tham Liêm ,Thất Sát tam phương chiếu cập Thân ,Vũ khúc canh cư thiên động vị ,Nhất sinh diện bối thứ ngân tân .( Phá Hao thủ Mệnh với Tham LiêmThất Sát tam phương chiếu Thân miềnVũ Khúc lại cư nơi dịch chuyểnMột đời đâm chém sẹo liên miên ) .

30. Luận định người nhất thân bác tạp
Thơ viết :Cát diệu tương phù hung diệu lâm ,Bách ban xảo nghệ bất hanh thông ,Nhược phùng Thân Mệnh ngộ ác diệu ,Chích tố đồ ngưu tể mã nhân .( Cát diệu hung tinh cùng chiếu đếnTrăm nghề dù khéo chẳng hanh thôngNếu mà Thân Mệnh thêm ác sátChỉ làm đồ tể cả đời thôi ) .

31. Luận định mười loại Phú Quý Bần Tiện.

*Phúc Thọ luận :Như người Nam mà có Thiên Đồng Thiên Lương tọa Mệnh cung miếu vượng thì chủ phúc thọ được song toàn, còn như kẻ Bắc mà có Tử Vi Vũ Khúc Phá Quân Tham Lang tọa mệnh vượng cung thì chủ phúc thọ .*Thông minh luận :Như Văn Xương, Văn Khúc, Thiên Tướng, Thiên Phủ, Vũ Khúc, Phá Quân, Tam Thai, Bát Tọa, Tả Phụ, Hữu Bật, mà tam hợp củng chiếu thì chủ người cực kỳ mưu trí .*Uy dũng luận :Như Vũ Khúc, Văn Xương, Kình Dương, Thất Sát tọa ở Mệnh cung đắc Quyền Lộc tam phương, lại đắc Tử Vi, Thiên Phủ, Tả Hữu củng chiếu thì gia chủ uy dũng .*Văn chức luận :Như Văn Xương, Văn Khúc, Tả Phụ, Hữu Bật, Thiên Khôi, Thiên Việt, tọa Mệnh vượng cung lại đắc tam phương tứ chính Khoa Quyền Lộc củng chiếu thì chủ là quan văn .*Võ chức luận :Như Vũ Khúc, Thất Sát tọa Mệnh miếu vượng cung, lại đắc Tam Thai, Bát Tọa, thêm Hóa Quyền Lộc cùng Khôi Việt củng chiếu thì chủ làm quan võ .*Hình danh luận :Như Kình, Đà, Linh, Hỏa, Vũ Khúc, Phá Quân đới sát tinh có cả cát tinh tấu hợp nơi tam phương tứ chính, không bị hãm hoặc hung thì chủ làm quan coi việc hình pháp ( hình danh ) .*Phú quý luận :Như Tử Vi, Thiên Phủ, Thiên Tướng, Lộc, Quyền, Khoa, Nhật, Nguyệt, Xương, Khúc, Tả, Hữu Khôi, Việt thủ chiếu xung củng thì được chủ đại phú quý .*Bần tiện luận :Như Kình, Đà, Liêm Trinh, Thất Sát, Vũ Khúc, Phá Quân, Thiên Không Địa Kiếp, Hóa Kị ở tam phương tứ chính thủ chiếu xung, cùng chư tinh hung phạm vào hãm địa thì chủ bần tiện .*Bệnh tật yểu tử luận :Như Tham Lang, Liêm Trinh, Kình Dương, Đà La, Thiên Không ( Địa Không ), Địa Kiếp, Hỏa, Linh, Hóa Kị ở tam phương tứ chính thủ chiếu thì chủ tật ách, chết non. Có thể ở Tật Ách, Tướng Mạo ( Phụ mẫu ) cung thì cũng thế .*Tăng đạo luận :Như Cơ, Lương, Thất Sát, Phá Quân, Thiên Không Địa Kiếp, phạm vào chỗ của Tử Vi, lại hoặc có Hao Sát tinh nữa thì chủ là tăng đạo .

32. Ca quyết về các sao đắc địa hợp cách ở 12 cung.
* Tý cung an Mệnh :Tý cung Tham Lang Sát Âm tinhCơ Lương Tướng củng phúc hưng longCanh Tân Ất Quý sinh nhân mỹNhất sinh phong phú túc phong vinh .( Tý cung Tham, Sát, Thái Âm tinh ,Cơ, Lương, Tướng, chiếu phúc hưng thịnhNgười sinh Ất Quý Canh Tân đẹpMột đời phong phú đủ hiển vinh ) .* Sửu cung an MệnhSửu cung lập mệnh Nhật Nguyệt triều ,Bính Tuất sinh nhân phúc lộc nhiêu ,Chính tọa thông thường trung cục luận ,Đối chiếu giàu sang họa giai tiêu .( Sửu cung an Mệnh, Nhật Nguyệt triềuNgười sinh Bính, Tuất, phúc lộc nhiềuBản cung một cặp, bình trung cụcĐối cung chiếu đến lại mỹ miều ) .* Dần cung an MệnhDần cung Cự Nhật túc phong long ,Thất Sát Thiên Lương bách sự thông ,Thân Tị Canh nhân giai vi cát ,Nam tử vi quan nữ thụ phong .( Dần cung Cự Nhật, phúc lắm thayThất Sát, Thiên Lương, vạn sự hayTuổi Canh, Thân, Tị, thì được cátNữ hưởng thụ phong, nam quan này ) .* Mão cung an MệnhMão cung Cơ Cự Vũ Khúc phùng ,Tân Ất sinh nhân phúc khí long ,Nam tử vi đương mi lẫm lộc ,Nữ nhân hưởng phúc thụ bao phong .( Mão cung Cơ Cự, Vũ Khúc phùngNgười sinh Tân Ất phúc trùng trùngNam nhân thì được kho đụn lộcNữ hưởng thụ phong, ngợi khen cùng ) .* Thìn cung an MệnhThìn Mùi Cơ Lương tọa mệnh cung ,Thiên Phủ Tuất địa tối doanh phong ,Yêu kim y tử chân vinh hiển ,Phú hoa quý huy nghi đáo chung .( Thìn Mùi Cơ Lương tọa Mệnh cungThiên Phủ Tuất địa phúc tột cùngĐai vàng áo tía thời vinh hiểnVẻ vang giàu sang tới lâm chung ) .* Tị cung an MệnhTị Mùi Thiên Cơ, Thiên Tướng lâm ,Tử Phủ triều viên phúc canh thâm ,Mậu Tân Nhâm Bính giai vi quý ,Nhất sinh thuận toại thiểu tai xâm .( Thiên Tướng Thiên Cơ, đến Tị MùiTử Phủ triều viên, thật mừng vuiMậu, Tân, Nhâm, Bính là được quýCả đời toại ý, họa cũng lui ) .* Ngọ cung an MệnhNgọ cung Tử, Phủ, Thái Dương, Đồng ,Cơ Lương Phá Sát hỉ tương phùng ,Giáp Đinh Kỷ Quý sinh nhân phúc ,Nhất thế phong quang lẫm lộc phong .( Nhật, Đồng, Tử, Phủ, ở Ngọ cungCơ, Lương, Phá, Sát cũng muốn phùngNgười sinh Kỷ Quý Đinh Giáp phúcMột đời tận hưởng lộc tột cùng ) .* Mùi cung an MệnhMùi cung Tử Vũ Liêm Trinh Đồng ,Nhật Nguyệt Cự môn hỉ tương phùng ,Nữ nhân trị thử toàn phúc thọ ,Nam tử phùng chi vị tam công .( Tử, Vũ, Đồng, Liêm, ở Mùi cungNhật Nguyệt Cự Môn hỉ chiếu xungNữ nhân được thế toàn phúc thọNam tử gặp thời tước Tam Công ) .* Thân cung an MệnhThân cung Tử đế Trinh Lương Đồng ,Vũ Khúc Cự môn hỉ tương phùng ,Giáp Canh Quý nhân như đắc hỉ ,Nhất sinh phong phú sính anh hùng .( Đồng, Lương, Liêm, Tử, ở Thân cungVũ Khúc, Cự Môn, cũng hỉ phùngTuổi Canh Giáp Quý là đắc chíMột đời giàu sang tỏ anh hùng ) .* Dậu cung an MệnhDậu cung tối hỉ Thái Âm phùng ,Cự Nhật hựu phùng đương diện xung ,Tân Ất sinh nhân vi quý cách ,Nhất sinh phúc lộc vĩnh hanh thông .( Mừng gặp Thái Âm ở Dậu cungCự, Nhật thì cần ở đối xungTân, Ất tuổi kia là quý cáchMột đời phúc lộc mãi hanh thông )* Tuất cung an MệnhTuất cung Tử Vi đối xung Thìn ,Phú nhi bất quý hữu hư danh ,Canh gia cát diệu đa quyền lộc ,Chích lợi mở bán khai trương mậu dịch nhân .( Tuất cung Tử Vi đối xung ThìnPhú mà chẳng quý có hư danhĐược thêm cát diệu nhiều quyền lộcChỉ lợi khai trương mở bán, bán sỉ ngành ) .* Hợi cung an MệnhHợi cung tối hỉ Thái Âm phùng ,Nhược nhân trị thử phúc lộc long ,Nam nữ phùng chi giai xưng ý ,Phú quý vinh quang trực đáo chung .( Hợi cung mừng gặp Thái Âm tinhAi mà mà được phúc hiển vinhNam nữ đều cùng vui toại ýPhú quý vẻ vang trọn đời mình ) .

33. Ca quyết về các sao lạc hãm phá cách ở 12 cung.

* Tý Sửu cung an MệnhTý Ngọ Thiên Cơ Sửu Cự Linh ,Thử tinh lạc hãm quả vi chân ,Túng nhiên hóa cát canh vi mỹ ,Nhâm tha giàu sang bất thanh ninh .( Tý Ngọ Thiên Cơ, Sửu Cự LinhQuả là hãm địa của chúng tinhĐúng như hóa cát đổi thành đẹpDẫu giàu sang nhưng khó an bình ) .* Dần cung an MệnhDần thượng Cơ Xương Khúc Nguyệt phùng ,Tuy nhiên cát củng bất phong long ,Nam vi bạn bộc nữ xướng tỳ ,Nhược phi yểu chiết tức bần hàn .( Dần cung Cơ Nguyệt gặp Khúc XươngDẫu cho cát chiếu chẳng thịnh vượngNam làm chúng bộc nữ tỳ xướngChẳng nghèo, yểu tử, cũng tầm thường ) .* Mão Thìn cung an MệnhMão thượng Thái Âm Kình Dương phùng ,Thần cung Cự tú Tử Vi Đồng ,Túng nhiên hóa cát phi toàn mỹ ,Nhược phi gia sát đáo đầu hung .( Trên Mão Thái Âm gặp Kình DươngThìn Đồng, Cự, Tử cũng tương tựĐúng là hóa cát chẳng toàn mỹBằng không, thêm sát, hung hiểm vương )* Tị cung an MệnhTị cung Vũ Nguyệt Thiên Lương Cự ,Tham túc Liêm Trinh cộng đáo xà ,Tam phương cát diệu giai bất quý ,Hạ tiện bần hàn độ tuế hoa .( Vũ, Nguyệt, Thiên Lương, Cự, Tị cungTham Liêm cùng đến chỗ ấy cùngTam phương cát chiếu chẳng thành quýHạ tiện nghèo nàn tới lâm chung ) .* Ngọ cung an MệnhNgọ cung Tham Cự Nguyệt Xương tùng ,Dương Nhận tam hợp tối hiềm phùng ,Tuy nhiên hóa cát cư sĩ lộ ,Hoành phá hoành thành đáo lão cùng .( Tham, Cự, Nguyệt Xương, ở Ngọ cungKình Dương tam hợp rất sợ phùngTuy nhiên hóa cát, quan lộ hiểnChợt thành chợt bại, già nghèo nàn ) .* Mùi cung an MệnhMùi cung Cự tú Thái Dương hiềm ,Túng thiểu tai nguy hữu khắc thương ,Lao lục dạt dẹo quan sự chí ,Tùy duyên hạ tiện độ thì quang .( Mùi cung Cự, Nhật đều ngại đếnKẻo mà nguy hại bị khắc, thươngBôn ba, khó nhọc, vương quan tụngHoặc bỏ đi tu, hoặc tiện nhân ) .* Thân Dậu cung an MệnhThân cung Cơ Cự vi phá cách ,Nam nhân lãng đãng nữ nhân bần ,Nhị cung nhược nhiên đào hoa kiến ,Nam nữ phùng chi tổng bất vinh .( Cơ, Cự phá cách ở cung ThânNgười nam lãng đãng, kẻ nữ bầnDậu Thân mà thấy Tham Lang đếnDẫu nam hay nữ chẳng hiển vinh ) .* Tuất cung an MệnhTuất thượng Tử Phá nhược tương phùng ,Thiên Đồng Thái Dương giai chủ hung ,Nhược hoàn cô hàn canh yểu chiết ,Tùy duyên cần khổ miễn nghèo nàn .( Tuất cung Tử, Phá nếu tương phùngNhật, Đồng nhị tú cũng chủ hungNếu chẳng đơn độc dễ yểu chiếtChăm chỉ thì không phải nghèo khó ) .* Hợi cung an MệnhHợi cung Tham Hỏa Thiên Lương Đồng ,Phiêu đãng lãng tử tẩu tây đông ,Nhược hoàn giàu sang dã niên xúc ,Bất nhiên lệ bộc dữ nghèo khó .( Đồng Lương Tham Hỏa ở Hợi cungLãng đãng phiêu du khắp mọi vùngNếu mà giàu sang thì yểu tửChẳng làm nô bộc cũng bần hàn ) .

34. Luận về các sao đắc địa được phú quý ở 12 cung
Tý cung đắc địa Thái Âm tinh ,Sát Phá Xương Tham Văn Khúc minh ,Sửu Mùi Tử Phá triều Nhật Nguyệt ,Mùi Trinh Lương Sửu phúc phi khinh ,( Tý cung đắc địa Thái Âm tinhSát, Phá, Tham, Xương, Khúc thanh minhSửu Mùi Tử Phá, chầu Nhật NguyệtMùi Liêm, Lương Sửu phúc hiển vinh )Dần cung tối hỉ phùng Dương Cự ,Thất Sát Thiên Đồng Lương văn thanh ,Mão thượng Cự Cơ vi quý cách ,Vũ khúc thủ mão phúc phong doanh ,( Cự Nhật rất mừng ở Dần cungThất Sát, Đồng, Lương, cũng thích phùngỞ Mão Cự Cơ là quý cáchVũ Khúc cư Mão phúc tột cùng )Thìn Tuất Cơ Lương phi tiểu bổ ,Tuất cung Thiên Phủ luy thiên kim ,Tị Hợi Thiên Cơ Thiên Tướng quý ,Ngọ cung Tử Phủ Lương câu vinh ,( Cơ Lương Thìn Tuất chẳng kém hayTuất cung Thiên Phủ rất giàu nàyTị Hợi Thiên Cơ, Thiên Tướng quýNgọ cung Tử, Phủ, Lương đều hay )Thân cung Trinh Cự Âm Sát mỹ ,Dậu Tuất Hợi thượng Thái âm đình ,Mão Thìn Tị Ngọ Dương chính chiếu ,Tử Phủ Cự tú Tị Hợi hưng ,( Thân cung Liêm, Cự, Nguyệt, Thất SátDậu Tuất Hợi cung, Nguyệt thêm hayMão Thìn Tị Ngọ, Thái Dương tốtTử Phủ Cự Môn, Tị Hợi hưng ) .Hợi cung Thiên Phủ Thiên Lương cát ,Tý cung Cơ tú diệc trung bình ,Thất Sát Tý Ngọ phùng Tả Hữu ,Văn Khúc gia chi cách tối thanh ,Liêm tọa trung cung phùng Phụ BậtCánh kiêm hóa cát họa vưu hưng .( Hợi cung Thiên Phủ, Thiên Lương cátThiên Cơ cung Tý, lại trung bìnhTý Ngọ Thất Sát, gặp Tả HữuVăn Khúc thêm vào cách rất thanhLiêm Trinh cư Hợi gặp Phụ BậtDù thêm hóa cát, họa rất nặng ) .Vũ Khúc Tị Hợi phùng ,Lục Giáp suất biên đình ,Tham Lang cư mão dậu ,Ngộ Hỏa tác công khanh ,( Vũ Khúc Tị Hợi phươngTuổi Giáp quản biên cươngTham Lang cư Mão DậuGặp Hỏa phát khanh tướng )Thiên Cơ tọa Mão quý ,Dần Nguyệt lục Đinh vinh ,Cự Mão phùng Tả Hữu ,Lục Ất lập biên đình ,( Thiên Cơ cư Mão quýNguyệt Dần tuổi Đinh hayCự Mão gặp Tả HữuTuổi Ất trấn biên thùy ) .Cự tọa Dần Thân vị ,Thiên hỉ Giáp Canh sinh ,Nhị cung phùng Thất sát ,Tả Hữu hội xương tinh ,( Cự ở Dần Thân cungGiáp Canh mừng tương phùngThất Sát hai nơi ấyGặp Tả Hữu Xương thịnh )Thìn Tuất ngộ tam tú ,Tất chủ vị công khanh .( Thìn Tuất, ba sao ấyTất chủ tước công khanh )QNB chú : Có nhiều vị trí đắc miếu của sao theo sách này là khác hẳn với những gì tất cả chúng ta vẫn dùng lâu nay, thậm chí còn cùng 1 sao ở 1 chỗ lại có những câu còn nói ngược với câu đã từng nói trước kia trong chính cuốn này .

35. Luận các sao thất hãm bần tiện ở 12 cung

Sửu Mùi Cự Cơ vi trị phúc ,Thất hãm thử nguyệt phúc tu khinh ,Mão Dậu bất hỉ phùng Dương Nhận ,Thìn Tuất Tử Phá triều la võng ,( Sửu Mùi Cơ Cự là gặp phúcỞ đó Nguyệt hãm phúc nhẹ tênhMão Dậu chẳng vui gặp Kình vậyThìn Tuất, Tử, Phá chầu La Võng ) .Thìn hưu Tuất tù Tham Trinh hãm ,Ngọ cung Âm Cự bất kham xưng ,Thân cung hợp Vũ vi hạ cách ,Dậu phùng Cơ Cự Nhật vô tinh ,( Thìn hưu, Tuất Tù, Liêm, Tham hãmNgọ cung Nguyệt, Cự, chẳng xứng danhThân cung hợp Vũ là hạ cáchDậu phùng Cơ Cự, Nhật vô minh )Mão Thìn Tị Ngọ phùng Âm tú ,Tuất Hợi phùng Dương diệc bất dung ,Tham Sát Tị Hợi cư hãm địa ,Phá Quân Mão Dậu bất vi thanh ,( Mão Thìn Tị Ngọ, gặp Thái ÂmTuất Hợi gặp Nhật cũng chẳng cầnTham, Sát Tị Hợi, cư hãm địaPhá Quân Mão Dậu, không sáng đâu ) .Gia Sát ngộ Kiếp vi gian đạo ,Thử thị hình tà bất tất luận ,Tham Lang hóa lộc cư tứ mộ ,Túng nhiên ngộ cát diệc trung bình ,( Thêm Sát gặp Kiếp là gian đạoNhư vậy tà gian khỏi cần luậnTham Lang hóa Lộc cư tứ MộĐúng là gặp cát cũng trung bình )Mệnh triền nhược địa hưu phùng Kị ,Không Kiếp Kình Dương gia Hỏa Linh ,Nhược phi yểu chiết chủ hạ tiện ,Lục súc chi mệnh bất khả bình ,( Mệnh vào nhược địa đừng gặp KịKhông Kiếp, Kình Dương với Hỏa LinhNếu không chết yểu thì hạ tiệnSố của súc sinh chẳng muốn bình )Vượng địa phát phúc chung viễn đại ,Hãm địa tranh vanh đáo để khuynh ,Nhị luận bất quá ngũ bách tự ,Phú quý bần tiện biệt đắc minh .( Vượng địa, phát phúc sau càng lớnHãm địa, cao ngất rồi cũng nghiêngHai phần luận ấy năm trăm chữPhú quý bần tiện, chia mà biết ) .

36. Phân định các Cục
( QNB chú : Có nhiều cách trong những cục sau đây được sách chú giải rất mơ hồ. Độc giả quan tâm, bàn luận thêm vậy ) .* Định Phú Cục :

– Tài Ấm giáp Ấn

Thiên Tướng thủ Mệnh, Vũ Khúc Thiên Lương đến giáp cung thì là vậy. Điền Trạch cung cũng thế .

– Nhật Nguyệt giáp Tài
Vũ Khúc thủ Mệnh, Nhật Nguyệt đến giáp cung thì là vậy. Tài Bạch cung cũng thế .

– Tài Lộc giáp Mã

Mã thủ Mệnh, Vũ Khúc và Lộc cùng đến giáp thì là vậy. Ở nơi sinh vượng càng tuyệt diệu .

– Ấm Ấn củng Thân
Thân lâm vào Điền Trạch cung, Lương Tướng xung củng thì là vậy, đừng tọa ở Không Vong .

– Nhật Nguyệt chiếu bích

( Nhật Nguyệt cùng chiếu vào bức vách )Nhật Nguyệt lâm vào Điền Trạch cung thì là vậy, hỉ cư ở Mộ cung .

– Kim xán quang huy
( Kim quang của mặt trời xán lạn )Thái Dương đơn thủ, Mệnh tại Ngọ cung thì là vậy .* Định Quý Cục

– Nhật Nguyệt giáp mệnh

Bản cung không tọa chỗ Không Vong, gặp cách ấy có cát tinh thì là vậy ( được Quý ) .

– Nhật xuất Phù Tang
( Nhật Open ở đúng nơi vốn của nó – đó là nước Nhật Bản, xứ Phù Tang, cũng giống như Nhật Bản, đều là do người Tàu với người Tây nghe phát âm tên nước Nhật rồi phiên âm ra như vậy – xét về địa lý thì nước Nhật được ca tụng là “ nước mặt trời mọc ”, ngoài ra người ta còn phịa ra câu truyện ở đó có cây Dâu ( Tang ) ngàn năm tuổi mọc nổi ( Phù ) trên biển, … )Nhật tại Mão thủ mệnh thì là vậy, thủ ở Quan Lộc cung cũng thế .

– Nguyệt lạc Hợi cung

( Nguyệt cư trú nơi cung Hợi )Nguyệt tại Hợi cung thủ Mệnh thì là vậy, lại có tên “ Nguyệt lãng thiên môn ” ( Trăng sáng ở cửa Trời ) .

– Nguyệt sinh thương hải
( Trăng trên biển xanh )Nguyệt tại Tý cung thủ Điền Trạch cung thì là vậy .

– Phụ Bật củng chủ

( Phụ Bật củng chiếu chủ tinh )Tử Vi thủ Mệnh có hai sao ấy củng chiếu thì là vậy, giáp cung cũng thế .

– Quân thần khánh hội
( Vua tôi cùng vui mừng tụ hội )Tử Vi Tả Hữu cùng thủ Mệnh thì là vậy, hội thêm Vũ Tướng Âm thì đẹp thêm .

– Tài Ấn giáp Lộc

Lộc thủ Mệnh, Lương Tướng đến giáp thì là vậy, nhập Tài cung cũng thế .

– Lộc Mã bội Ấn
( Lộc Mã tô điểm cho Ấn )Mã phía trước có Lộc Ấn đồng cung thì là vậy .

– Tọa Quý hướng Quý

( Ngồi ở chỗ quý nhân mà nhìn về hướng quý nhân )Khôi Việt tại Mệnh cùng tọa củng thì là vậy .

– Thất Sát triều đẩu
( Thất Sát chầu về chỗ của Tử Vi )Xem chú giải ở trước

– Nhật Nguyệt tịnh minh

( Nhật Nguyệt cùng sáng rạng rỡ )Xem chú giải ở trước

– Minh châu xuất hải
( Ngọc sáng Open trên biển )Xem chú giải ở trước

– Nhật Nguyệt đồng lâm

( Nhật Nguyệt cùng lâm vào một chỗ )Xem chú giải ở trước

– Hình Tù giáp Ấn
Thiên Hình Liêm Trinh cùng lâm thân mệnh là chủ người uy dũng

– Khoa Quyền Lộc củng

( Được cả Khoa, Quyền, Lộc củng chiếu )Xem chú giải ở trước

– Tham Hỏa tương phùng
( Tham Lang gặp Hỏa Tinh )Hai sao này cùng cư miếu vượng thì là vậy .

– Vũ Khúc thủ viên

( Vũ Khúc thủ Mệnh )Vũ Khúc thủ mệnh Mão cung thì là vậy, ngoài những không phải .

– Phủ Tướng triều viên
( Phủ Tướng chầu về Mệnh )Xem chú giải ở trước

– Tử Phủ triều viên

( Tử Phủ chầu về Mệnh )Xem chú giải ở trước

– Văn tinh ám củng
( Văn tinh ám hợp, củng chiếu )Xem chú giải ở trước

– Quyền Lộc sinh phùng

( Được gặp Quyền, Lộc tương hỗ cho )Hai sao này thủ Mệnh miếu vượng thì là vậy, hãm thì không phải .

– Dương Nhận nhập miếu
( Kình Dương nhập miếu )Thìn Tuất Sửu Mùi thủ Mệnh nhập miếu gặp cát tinh thì là vậy .

– Cự Cơ cư Mão

( Cự Môn, Thiên Cơ ở Mão )Xem chú giải ở trước

– Minh Lộc ám Lộc
( Một Lộc chính chiếu hoặc thủ, còn Lộc kia ám hợp hoặc giáp )Xem chú giải ở trước

– Kim dư phù giá

( Phù trợ bên xa giá xe vàng của vua )Tử Vi thủ Mệnh, trước sau có Nhật Nguyệt đến giáp thì là vậy .* Định bần tiện cục

– Sinh bất phùng thời
( Sinh ra không gặp thời )Mệnh tọa nơi Không Vong gặp Liêm Trinh thì là vậy .

– Lộc phùng lưỡng sát

( Lộc tinh gặp cặp sát tinh )Lộc tọa nơi Không Vong, lại gặp Không Kiếp sát tinh thì là vậy .

– Mã lạc Không Vong
( Thiên Mã bị Không Vong án ngữ )Mã mà lạc Không Vong thì dẫu Lộc có xung hội thì cũng vô dụng, chủ dạt dẹo .

– Nhật Nguyệt tàng huy

( Nhật Nguyệt không có ánh sáng )Nhật Nguyệt phản bối lại gặp Cự ám tinh thì vậy .

– Tài dữ Tù cừu
( Tài tinh với Tù tinh là thù địch )Vũ Khúc và Liêm Trinh cùng thủ Thân Mệnh thì là vậy .

– Nhất sinh cô bần

( Một đời đơn độc ngèo khó )Rằng Phá Quân thủ Mệnh lại hãm địa thì là vậy .

– Quân tử tại dã
( Người quân tử phải ở chốn thôn dã, quê mùa )Rằng tứ sát thủ Thân Mệnh mà lại lâm vào hãm địa thì là vậy .

– Lưỡng trùng hoa cái

( Cả đôi bị hại )Rằng Lộc Tồn, Hóa Lộc tọa mệnh nhưng gặp Không, Kiếp thì là vậy .* Định tạp cục

– Phong vân tế hội
( Gió mây gặp gỡ, vận hội hanh thông )Thân Mệnh tuy nhược nhưng nhị hạn gặp được Lộc Mã thì là vậy .

– Cẩm thượng thiêm hoa

( Áo gấm được thêu thêm hoa )Rằng hạn có những ác phá tinh mà vào nơi cát địa thì là vậy .

– Y cẩm hoàn hương
( Áo gấm về quê nhà )Thiếu niên không toại ý, sau 40 tuổi thì hạn đi vào Mộ cung thì là vậy .

– Bộ số vô y

( Bước nhảy của từng Số trong hạn không nương theo nhau )Hạn trước và hạn sau liên miên chẳng phân biệt thì là vậy .

– Thủy thượng giá tinh
( Ánh sao trên nước )Một năm tốt rồi một năm lại không tốt thì là vậy .

– Cát hung tương bán

( Lành dữ mỗi thứ 50% )Mệnh có chủ tinh, hạn trước thì phát, hạn sau chẳng phát thì là vậy .

– Khô mộc phùng xuân
( Cây khô gặp được mùa xuân )Rằng Mệnh suy nhưng gặp hạn tốt thì là vậy .QNB chú : Hết quyển nhất bộ Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư. Sau đây tất cả chúng ta sẽ đến với quyển nhị của bộ này với nội dung về những phần an sao, lập số, luận 12 cung ( Mệnh Tài Quan Phúc Điền, … ) và một số ít bài luận về cường nhược, cát hung, sinh khắc chế hóa, …

TỬ VI ĐẨU SỐ TOÀN THƯ – quyển nhị

1. Quy tắc an Thân MệnhĐại khái Mệnh người ta theo Dần cung khởi Tháng Giêng, thuận số tới chính Tháng Sinh thì dừng, lại từ Tháng Sinh của người ta mà : khởi Giờ Tý nghịch đến chính Giờ Sinh rồi an Mệnh, thuận tới Giờ Sinh mà an Thân .Giả như, sinh Tháng Giêng vào giờ Tý thì an Thân Mệnh tại Dần cung, vào giờ Sửu thì nghịch tới Sửu an Mệnh và thuận tới Mão an Thân, vào giờ Dần thì nghịch tới Tý an Mệnh thuận tới Thìn an Thân. Ngoài ra thì cứ phỏng theo đó mà làm. Lại nếu như người sinh vào tháng Giêng nhuận, thì phải từ Tháng Hai mà khởi an Thân Mệnh, phàm cứ Open tháng nhuận thì phải y theo quy tắc ấy .[ QNB chú : fan hâm mộ quan tâm, có lẽ rằng khi La Hồng Tiên biên soạn cuốn TVDSTT này, năm Canh Tuất đời Gia Tĩnh triều Minh, thì chưa có sự kiểm soát và điều chỉnh về quy ước cho tháng nhuận là “ không được nhuận vào những tháng Một ( 11 ), Chạp ( 12 ), Giêng ( 1 ) “, do đó ở trên mới đề cập tới chi tiết cụ thể “ tháng Giêng nhuận ” như vậy. Quy ước ấy, có lẽ rằng Open theo bộ lịch Thời Hiến, khoảng chừng năm 1644 – 1674 thuộc 2 đời Thuận Trị và Khang Hi triều Thanh ] .Nạp âm Giáp Tý ca phải đọc thuộc. Như người sinh năm Giáp mà an Mệnh tại Dần, lại theo phép khởi tháng Bính Dần cho năm Giáp Kỷ, thì Bính Dần Đinh Mão là Lô Trung Hỏa, để theo Hỏa Cục với ngày sinh mà khởi an sao Tử Vi. Như người sinh ngày mồng 1 tháng Giêng thì là Hỏa lục Cục ở cung Dậu khởi ngày mồng 1 thì theo Dậu mà khởi an sao Tử Vi, số không sai khác .2. Quy tắc an 12 cungNam nữ đều theo nghịch chuyển chứ đừng có thuận hành. Một là Mệnh cung, hai Huynh đệ, ba Thê Thiếp, bốn Tử Tức, năm Tài Bạch, sáu Tật Ách, bảy Thiên Di, tám Nô Bộc, chín Quan Lộc, mười Điền Trạch, mười một Phúc Đức, mười hai Phụ Mẫu .3. Quy ước khởi ngũ hành Dần thủ ( phép ngũ hổ độn )Giáp Kỷ chi tuế khởi Bính Dần ,Ất Canh chi tuế khởi Mậu Dần ,Bính Tân chi tuế khởi Canh Dần ,Đinh Nhâm chi tuế khởi Nhâm Dần ,Mậu Quý chi tuế khởi Giáp Dần .QNB chú : như quý fan hâm mộ đã biết, phép này chính là để tính Thiên Can cho tháng Giêng ( Dần ) và từ đó tính được ra Thiên Can của những tháng trong năm tương ứng, cũng như tính được Ngũ Hành Nạp Âm cung an Mệnh, tức là ngũ hành của Cục .4. Lục thập hoa giáp nạp âm caGiáp Tý Ất Sửu, Hải Trung Kim ,Bính Dần Đinh Mão, Lô Trung Hỏa ,Mậu Thìn Kỷ Tị, Đại Lâm Mộc ,Canh Ngọ Tân Mùi, Lộ Bàng Thổ ,Nhâm Thân Quý Dậu, Kiếm Phong Kim ,Giáp Tuất Ất Hợi, Sơn Đầu Hỏa ,Bính Tý Đinh Sửu, Giản Hạ Thủy ,Mậu Dần Kỷ Mão, Thành Đầu Thổ ,Canh Thìn Tân Tị, Bạch Lạp Kim ,Nhâm Ngọ Quý Mùi, Dương Liễu Mộc ,Giáp Thân Ất Dậu, Tuyền Trung Thủy ,Bính Tuất Đinh Hợi, Ốc Thượng Thổ ,Mậu Tý Kỷ Sửu, Phích Lịch Hỏa ,Canh Dần Tân Mão, Tùng Bách Mộc ,Nhâm Thìn Quý Tị, Trường Lưu Thủy ,Giáp Ngọ Ất Mùi, Sa Trung Kim ,Bính Thân Đinh Dậu, Sơn Hạ Hỏa ,Mậu Tuất Kỷ Hợi, Bình Địa Mộc ,Canh Tý Tân Sửu, Bích Thượng Thổ ,Nhâm Dần Quý Mão, Kim Bạc Kim ,Giáp Thìn Ất Tị, Phúc Đăng Hỏa ,Bính Ngọ Đinh Mùi, Thiên Hà Thủy ,Mậu Thân Kỷ Dậu, Đại Dịch Thổ ,Canh Tuất Tân Hợi, Thoa Xuyến Kim ,Nhâm Tý Quý Sửu, Tang Đố Mộc ,Giáp Dần Ất Mão, Đại Khê Thủy ,Bính Thìn Đinh Tị, Sa Trung Thổ ,Mậu Ngọ Kỷ Mùi, Thiên Thượng Hỏa ,Canh Thân Tân Dậu, Thạch Lựu Mộc ,Nhâm Tuất Quý Hợi, Đại Hải Thủy .5. Ca quyết an những sao Nam Bắc đẩuTử Vi Thiên Cơ nghịch hành bàng ,Cách nhất Dương Vũ Thiên Đồng đương ,Hựu cách nhị vị Liêm Trinh địa ,Không tam phục kiến Tử Vi lang ,Thiên Phủ Thái Âm dữ Tham Lang ,Cự Môn Thiên Tướng cập Thiên Lương ,Thất Sát không tam phá quân vị ,Bát tinh thuận số tế thôi tường .( Tử Vi, Thiên Cơ nghịch kề anCách một Nhật, Vũ, Thiên Đồng bànLại cách hai cung Liêm Trinh viếtTrống ba gặp lại Tử Vi langThiên Phủ Thái Âm với Tham LangCự Môn Thiên Tướng, Thiên Lương anThất Sát, cách ba Phá Quân viếtTám sao thuận chuyển khắp tinh bàn ) .6. Ca quyết an sao Văn Xương Văn KhúcXét theo giờ sinh .Tý thời Tuất thượng khởi Văn Xương ,Nghịch đáo sinh thời thị quý hương ,Văn Khúc số tòng Thìn thượng khởi ,Thuận đáo sinh thời thị bản hương .Sao Văn Xương theo trên cung Tuất mà khởi giờ Tý, ( sinh giờ Tý ) thì an ngay tại cung Tuất, nếu ( sinh giờ ) Sửu thì đi nghịch tới Dậu cung mà an .Sao Văn Khúc theo trên cung Thìn mà khởi giờ Tý, ( sinh giờ Tý ) thì an ngay tại cung Thìn, nếu ( sinh giờ ) Sửu thì đi thuận tới Tị cung mà an .Ngoài ra cứ phỏng theo như vậy .7. Ca quyết an Tả Phụ Hữu BậtXét theo tháng sinh .Tả Phụ chính nguyệt khởi ư Thìn ,Thuận phùng sinh nguyệt thị quý phương ,Hữu Bật chính nguyệt cung tầm Tuất ,Nghịch chí chính nguyệt tiện điều đình .Tả Phụ từ trên cung Thìn khởi tháng Giêng mà đi thuận ( cho đến tháng sinh ), như sinh tháng Giêng thì an ngay tại cung Thìn, sinh tháng Hai thì an tại cung Tị .Hữu Bật theo từ trên cung Tuất khởi tháng Giêng mà đi nghịch ( cho tới tháng sinh ), như sinh tháng Giêng thì an ngay tại cung Tuất, sinh tháng Hai thì an tại cung Dậu .Ngoài ra cứ phỏng theo đó .8. Ca quyết an Thiên Khôi, Thiên ViệtXét Thiên Can năm sinh .Giáp Mậu Canh, Ngưu Dương ,Ất Kỷ, Thử Hầu hương ,Lục Tân phùng Hổ Mã ,Nhâm Quý, Thố Xà tàng ,Bính Đinh, Trư “ cẩu ” vị ,Thử thị quý nhân phương .( QNB chú : nguyên văn câu thứ 5 bài quyết trên 丙丁豬狗位, trong đó chữ “ Cẩu ” – 狗 là chó, con chó, thì tôi cho rằng hoàn toàn có thể có sự sao chép sai một chữ này. Phải là chữ “ Kê ” – 鷄 là gà, con gà mới đúng. Xin fan hâm mộ quan tâm vậy .Giáp Mậu Canh : Sửu Mùi ,Ất Kỷ, chỗ Tý ThânSáu Tân nơi Hổ MãNhâm Quý, Mão Tị anBính Đinh, Hợi Dậu vịĐích thị chỗ quý nhân ) .Hai sao này chủ khoa giáp, Thân Mệnh nếu gặp được thì là khách được đề danh bảng vàng .9. Ca quyết an sao Thiên MãXét Địa Chi năm sinh .Dần Ngọ Tuất nhân Mã cư Thân ,Thân Tý Thìn nhân Mã cư Dần ,Tị Dậu Sửu nhân Mã cư Hợi ,Hợi Mão Mùi nhân Mã cư Tị .Như an Mệnh tại Thìn Tuất Sửu Mùi, gặp cung Phu Thê tại Dần Thân Tị Hợi có Thiên Mã, nếu được đồng vị hoặc tam phương cát chiếu, tất chủ nam là quan nữ được phong tặng, tất yếu Lộc Mã giao trì cũng cát lợi .10. Ca quyết an sao Lộc TồnXét Thiên Can năm sinh .Giáp sinh Lộc Tồn tại Dần cung ,Ất sinh tại Mão, Bính Mậu Tị ,Đinh Kỷ Lộc Tồn đình Ngọ phương ,Canh Lộc cư Thân, Tân Lộc Dậu ,Nhâm Lộc tại Hợi, Quý Lộc Tý .11. Ca quyết an hai sao Kình Dương, Đà LaLộc tiền Kình Dương, hậu Đà La ,Giáp hạn phùng hung họa hoạn đa ,Tuế hạn phùng chi câu bất lợi ,Nhân sinh ngộ thử mạc tha đà .( Trước Lộc, Kình Dương, sau Đà LaHạn giáp gặp hung, họa nạn đaTuế hạn gặp thì cũng bất lợiĐời người gặp phải dễ sảy sa ) .12. Ca quyết an hai sao Hỏa Tinh, Linh TinhDần Ngọ Tuất nhân Sửu Mão phương ,Thân Tý Thìn nhân Dần Tuất dương ,Tị Dậu Sửu nhân Mão Tuất vị ,Hợi Mão Mùi nhân Dậu Tuất phòng .( QNB chú : bài quyết trên mới nói đến cung để khởi Hỏa Linh theo Địa Chi năm sinh, không thấy đề cập tới giờ sinh và thuận nghịch của Âm Dương nam nữ như ta vẫn thường biết. Xin fan hâm mộ chú ý quan tâm vậy ) .13. Ca quyết an bốn sao biến hóa Lộc Quyền Khoa KịXét Thiên Can năm sinh .Giáp, Liêm Phá Vũ Dương vi bạn ,Ất, Cơ Lương Tử Nguyệt giao xâm ,Bính, Đồng Cơ Xương Liêm Trinh vị ,Đinh, Nguyệt Đồng Cơ Cự môn tầm ,Mậu, Tham Nguyệt Bật Cơ vi chủ ,Kỷ, Vũ Tham Lương Khúc tối bình ,Canh, Nhật Vũ Âm Đồng vi thủ ,Tân, Cự Dương Khúc Xương chí lâm ,Nhâm, Lương Tử Phủ Vũ tú thị ,Quý, Phá Cự Âm Tham lang đình .14. Ca quyết an Thiên Không Địa KiếpXét giờ sinh .Hợi thượng khởi Tý thuận an Kiếp ,Nghịch hướng tiện thị Thiên Không hương .Như người sinh giờ Tý thì Kiếp Không đều ở Hợi cung. Nếu sinh giờ Sửu thì Kiếp thuận tại Tý cung, Không lại nghịch đến Tuất cung. Nếu người sinh giờ Ngọ thì Kiếp Không đều tại Tị cung mà an. Ngoài ra thì phỏng theo đó .15. Ca quyết an Thiên Thương Thiên SứMệnh tiền lục vị thị Thiên Thương ,Mệnh hậu lục vị Thiên Sứ đương .( Trước mệnh sáu cung an Thiên ThươngSau mệnh sáu cung Thiên Sứ phương ) .Thiên Thương an tại Nô Bộc cung, Thiên Sứ an tại Tật Ách cung. Thân cùng Tuế hạn giáp tại chỗ giữa của Thương Sứ mà lại thêm ác tinh thì rất hung hiểm .16. Ca quyết an thập nhị cung Thái Tuế sát lộcBác Sĩ, Lực Sĩ, Thanh Long tục ,Tiểu Hao, Tướng Quân cập Tấu Thư ,Phỉ Liêm, Hỉ Thần, Bệnh Phù lục ,Thiên Hao, Phục Binh chí Cung Phủ ,Cát hung tòng thử phân họa phúc .Yếu tri bất luận Nam Nữ mệnhTầm Lộc Tồn tinh khởi ( … )Dương Nam Âm Nữ thuận thôi luân ,Âm Nam Dương Nữ nghịch lưu hành .Bác Sĩ mưu trí Lực Sĩ quyền ,Thanh Long hỉ khí Tiểu Hao tiền ,Tướng Quân uy vũ Tấu Thư phúc ,Phỉ Liêm chủ hồ Hỉ Thần diên ,Bệnh Phù đới tật, Háo thối tổ ,Phục Binh Cung Phủ khẩu thiệt triền ,Sinh niên tọa thủ thập nhị sát ,Phương cảm đoạn nhân họa phúc nguyên .[ QNB chú : chữ 蜚 hoàn toàn có thể phiên âm là Phi ( bay, không có thật ) hoặc Phỉ ( con sâu, con bọ xít, con gián ). Còn chữ Thiên Hao là chỉ sao Đại Hao, và chữ Cung Phủ là chỉ sao Quan Phủ như ta vẫn biết .Khổ thơ thứ hai bị thiếu mất 2 chữ ( tôi đoán là 2 chữ “ Bác Sĩ ”, nhưng dù sao thì nó cũng ) gây ra sự khó hiểu giữa câu thứ nhất và những câu thứ ba, tư, vì câu thứ nhất nói “ Nên biết không cần luận Nam Nữ mệnh ” nhưng mà câu thứ ba thứ tư lại nói rất rõ về chiều thuận nghịch so với Âm Dương Nam Nữ .Xin fan hâm mộ quan tâm vậy .Hai khổ sau là nói sơ qua về đặc thù những sao của vòng này :Bác Sĩ thì mưu trí ( thời xưa người sĩ tử, học giả có tri thức rộng thì gọi là Bác Sĩ, Bác Học, … ), Lực Sĩ thì chủ quyền lực tối cao và sức mạnh, Thanh Long thì chủ khí vui mừng, Tiểu Hao chủ về hao tốn tiền của, Tướng Quân chủ oai võ, Tấu Thư chủ phúc, Phỉ / Phi Liêm thì chủ cung tên và đặc thù cong queo, Hỉ Thần thì chủ duyên và sự lê dài về thời hạn, Bệnh Phù thì chủ bệnh tật, Đại Hao là chủ làm suy kém tổ nghiệp, Phục Binh và Cung Phủ đều chủ quan tụng khẩu thiệt triền miên ] .17. Quyết an Thiên Hình, Thiên DiêuTừ trên cung Dậu mà khởi Tháng Giêng, thuận chiều tới Tháng Sinh mà an sao Thiên Hình .Từ trên cung Sửu mà khởi Tháng Giêng, nghịch chiều tới Tháng Sinh mà an sao Thiên Diêu .18. Quyết an hai sao Tam Thai, Bát TọaTừ chỗ của Tả Phụ mà gọi là ngày mồng 1 tại cung ấy, thuận chuyển cho tới ngày sinh thì an Tam Thai .Từ chỗ của Hữu Bật mà gọi là ngày mồng 1 tại cung ấy, nghịch chuyển cho tới ngày sinh thì an Bát Tọa .19. Quyết an Thiên Khốc, Thiên HưXét Địa Chi năm sinh .Thiên Khốc Thiên Hư khởi Ngọ cung .Ngọ cung khởi Tý lưỡng phân tung .Khốc nghịch Tị hề hư thuận Vị .Số đáo sinh niên tiện cư trung .( Thiên Khốc Thiên Hư khởi Ngọ cungHô tên là Tý xuất phát chungKhốc nghịch sang Tị, Hư Mùi thuậnĐếm đến năm sinh, an trong cung ) .20. Quyết an Long Trì, Phượng CácXét Địa Chi năm sinh .Long Trì từ cung Thìn gọi là năm Tý khởi thuận .Phượng Các từ cung Tuất gọi là năm Tý khởi nghịch .( Đếm đến Địa Chi năm sinh thì an sao ) .21. Quyết an Thai PhụTừ cung Ngọ khởi Tý mà thuận đến giờ sinh rồi an Thai Phụ .22. Quyết an Phong CáoTừ cung Dần khởi Tý mà thuận đến giờ sinh rồi an Phong Cáo .23. Quyết an vòng Trường SinhTrường Sinh, Mộc Dục, Quan Đới, Lâm Quan, Đế Vượng, Suy, Bệnh, Tử, Mộ, Tuyệt, Thai, Dưỡng .Nam mệnh thuận số, nữ mệnh nghịch số .Hỏa cục thì tại Dần khởi Trường Sinh. Mộc cục tại Hợi khởi Trường Sinh. Thủy cục tại Thân khởi Trường Sinh. Kim cục tại Tị khởi Trường Sinh. Thổ cục tại Thân khởi Trường Sinh .( QNB chú : Độc giả quan tâm. Trong sách này chỉ dùng Nam hoặc Nữ để xác lập chiều cho vòng Trường Sinh mà không phân loại theo Âm Dương Nam Nữ như hầu hết ở ta thường biết ) .24. Quyết an Hồng Loan, Thiên HỉMão thượng khởi Tý nghịch số chi ,Số đáo đương sinh thái xanh tuế chi ,Tọa thủ thử cung Hồng Loan vị ,Đối cung Thiên Hỉ bất sai di ,Niên thiếu hôn nhân gia đình hỉ sự kỳ ,Lão nhân tất chủ tang kỳ thê ,Tam thập niên tiền vi cát diệu ,Ngũ thập niên hậu bất tương nghi .( Mão cung hô Tý nghịch khởi điĐếm đến năm sinh tên địa chiCung ấy chính là Hồng Loan vịĐối cung Thiên Hỉ chẳng sai gìThiếu niên gặp nó, điềm hôn, hỉPhụ lão e chồng vợ mất điBa mươi năm trước là cát diệuSau quá năm mươi chẳng tốt chi ) .25. Quyết an bốn phi tinh Tang Môn, Bạch Hổ, Điếu Khách, Quan PhủTuế quân tiền nhị thị Tang Môn ,Hậu nhị cung trung Điếu Khách tồn ,Đối chiếu Tang Môn an Bạch Hổ ,Điếu Khách so sánh an Quan Phủ .Trước chỗ của Lưu niên Thái Tuế hai cung là Tang Môn, sau hai cung là Điếu Khách, so sánh với Tang Môn là Bạch Hổ, so sánh với Điếu Khách là Quan Phủ .( QNB chú : Quan Phủ ở sách này thì tương ứng với Quan Phù mà ta thường được biết. Theo tôi, việc định danh cho nó là Quan Phù thì hài hòa và hợp lý hơn vì địa thế căn cứ vào câu phú Thái Vi ta thấy nói rất rõ “ Thái Tuế Quan Phù Công Dã hữu luy tiết chi ưu ” ) .26. Quyết an Đẩu QuânTức là sao Nguyệt Tướng vậy .Từ cung Lưu niên Thái Tuế mà khởi Tháng Giêng, nghịch đến Tháng Sinh, ( đến cung nào ) lại từ cung đó khởi Giờ Tý mà thuận đến Giờ Sinh, rồi an Đẩu Quân .Thái Tuế cung trung tiện khởi chính ,Nghịch tầm sinh nguyệt tức lưu đình ,Hựu tòng sinh nguyệt cung luân Tý ,Thuận chí sinh thời trấn Đẩu tinh .( Thái Tuế lưu niên, khởi tháng GiêngNghịch tìm cho tới tháng sinh liềnĐến nơi hô Tý rồi thuận chuyểnCho tới giờ sinh, Đẩu Quân miền ) .27. Quyết an Thiên Đức, Nguyệt Đức, Giải ThầnSao Thiên Đức từ trên cung Dậu mà khởi Tý, thuận số tới Lưu niên Thái Tuế ( QNB chú : cũng chính là Địa Chi năm sinh ) mà an vậy .Sao Nguyệt Đức từ trên cung “ Tý ” mà khởi Tý, thuận số tới Lưu niên Thái Tuế mà an vậy( QNB chú : tức là tới Địa chi năm sinh. Và nguyên văn : 月德星從子上起子 – Nguyệt Đức tinh tòng Tý thượng khởi Tý. Điều này hoàn toàn có thể là nhầm lẫn hoặc có cách an sao Nguyệt Đức khác với cách ta thường biết là “ từ cung Tị mà hô là Tý, đếm đến Chi năm sinh thì an Nguyệt Đức ) .Giải Thần từ trên cung Tuất khởi Tý, nghịch số tới Chi năm sinh mà an vậy .28. Quyết an Phi Thiên Tam SátTức là Tấu Thư, Tướng Quân, Trực PhùCác năm Dần Ngọ Tuất thì phi nhập Hợi Mão Mùi cung .Các năm Thân Tý Thìn thì phi nhập Tị Dậu Sửu cung .Các năm Hợi Mão Mùi thì phi nhập Thân Tý Thìn cung .Các năm Tị Dậu Sửu thì phi nhập Dần Ngọ Tuất cung .Tấu Thư khẩu thiệt họa lai xâm ,Tướng Quân phi nhập hối tâm kinh ,Trực Phù quan tai chung bất miễn ,Thử thị lưu niên tam sát tinh .( Tấu Thư khẩu thiệt họa nguy thayTướng Quân bay đến hối hận ngayTrực Phù kiện tụng là khó tránhChúng là lưu niên ba sát tinh ) .( QNB chú : Độc giả quan tâm. Ba sao này tuy có trùng Tên gọi so với những sao thuộc vòng Bác Sĩ, nhưng ở đây chúng là “ phi tinh ” an từng năm và được an dựa vào Địa Chi .Liên quan tương tự như, tuy sách này không có nói nhưng tôi biết rằng, có 1 sao cũng có tên là Phi / Phỉ Liêm được an theo Địa Chi chứ không phải an theo Thiên Can như Phi Liêm của vòng Bác Sĩ ) .29. Quyết an Tiệt / Triệt Lộ Không VongXét theo Thiên Can năm sinh .Giáp Kỷ, Thân Dậu cungẤt Canh, Ngọ Mùi cungBính Tân, Thìn Tị cungĐinh Nhâm, Dần Mão cungMậu Quý, Tý Sửu cung .30. Quyết an Tuần Trung Không VongXét tuần của năm sinh .Giáp Tý, Tuần Trung Không Vong tại Tuất Hợi ,Giáp Dần, Tuần Trung Không Vong tại Tý SửuGiáp Thìn, Tuần Trung Không Vong tại Dần MãoGiáp Ngọ, Tuần Trung Không Vong tại Thìn TịGiáp Thân, Tuần Trung Không Vong tại Ngọ MùiGiáp Tuất, Tuần Trung Không Vong tại Thân Dậu .31. Quyết an Đại HạnDương nam Âm nữ khởi thuận từ cung trước Mệnh 1 cung, chính là Phụ Mẫu cung .Âm nam Dương nữ khởi nghịch từ cung sau Mệnh 1 cung, chính là Huynh Đệ cung .32. Quyết an Tiểu HạnBất luận Âm Dương, cứ Nam thì thuận số, nữ thì nghịch số .Dần Ngọ Tuất nhân khởi Thìn cung ,Thân Tý Thần nhân tự Tuất cung ,Tị Dậu Sửu nhân khởi Mùi cung ,Hợi Mão Mùi nhân khởi Sửu cung .33. Quyết an hạn của trẻ con ( Đồng hạn )Nhất Mệnh nhị Tài tam Tật Ách ,Tứ Thê ngũ Phúc lục Quan Lộc ,Dư niên nhất phái thuận lưu hành ,Thập ngũ Mệnh cung khán đoan đích .( Một tuổi xem ở chính Mệnh cung ,Lên Hai xem ở chỗ cung TàiLên Ba xem Tật, Bốn Thê vịNăm ở Phúc cung, Sáu tại QuanNhững năm còn lại, lần lượt thuậnTới tuổi mười lăm tại Mệnh cung ) .[ QNB chú : Độc giả chú ý quan tâm. Cách toán Đồng Hạn này chỉ giống với những cách ta thường biết ở đoạn từ 1 tuổi tới 6 tuổi, còn lại có sự độc lạ :– Ta thường toán cho đến năm trẻ lên 12 tuổi, ứng với khởi đầu sang đại vận thứ hai của Nhị Cục, sau đó lại xem theo Đại Tiểu hạn như thường thì. Nhưng trong sách này lại chép cách toán hạn tới 15 tuổi .– Với những toán cho trẻ mà ta thường biết thì lên 7 tuổi xem ở Nô, 8 tuổi xem Di, 9 tuổi xem Tử, 10 tuổi xem Huynh, 11 tuổi xem Phụ Mẫu, 12 tuổi xem Điền Trạch. Hoặc cách khác là cứ chuyển lần lượt theo vị trí cung “ Quan ”. Còn trong sách này thì lại toán theo cách từ 7 tuổi trở đi thì cứ toán thuận từng cung ( 7 Nô, 8 Di, 9 Tật, 10 Tài, 11 Tử, 12 Thê, 13 Bào, 14 Mệnh cho đến 15 tuổi cũng lại xem ở Mệnh cung ] .34. An Mệnh ChủTý cung – Tham LangSửu Hợi cung – Cự MônDần Tuất cung – Lộc TồnMão Dậu cung – Văn KhúcThìn Thân cung – Liêm TrinhTị Mùi cung – Vũ KhúcNgọ cung – Phá QuânGiả như, an Mệnh tại Ngọ cung thì tìm xem Phá Quân đóng tại cung nào tức là Mệnh Chủ ở đó. An Mệnh tại Tý cung thì tìm Tham Lang ở chỗ nào thì là Mệnh chủ ở đó. Bên trái quản lý và vận hành từ Sửu cho tới Ngọ, bên phải quản lý và vận hành từ Hợi cho tới Ngọ .35. An Thân ChủTý Ngọ nhân Hỏa Linh tinh ,Sửu Mùi nhân Thiên Tướng tinh ,Dần Thân nhân Thiên Lương tinh ,Mão Dậu nhân Thiên Đồng tinh ,Thìn Tuất nhân Văn Xương tinh ,Tị Hợi nhân Thiên Cơ tinh .( QNB chú : Thân Chủ được an theo Địa Chi năm sinh, như người tuổi Tý thì Thân Chủ là Hỏa Tinh, người tuổi Ngọ thì Thân chủ là Linh Tinh – điều này lại ngược với những cách ta biết trong sách “ Số Tử Vi Kinh Nghiệm ” của cụ Quản Xuân Thịnh. Các tuổi còn lại thì cứ 2 Địa Chi tuổi thì tương ứng với 1 sao Thân Chủ như trong bài quyết – và cũng giống trong sách của cụ Cả Thịnh ) .36. Luận an mệnh Kim Tỏa Thiết Xà QuanĐương tòng Tuất thượng khởi Tý niên ,Thuận số hành niên nguyệt nghịch thôi ,Nhật hựu thuận số thời nghịch chuyển ,Tiểu nhi thọ yểu khả tiên tri .( Tuất cung hô Tý đếm theo năm ,Thuận tới niên sinh, nghịch tháng trăng ,Đi thuận ngày sinh, giờ nghịch chuyểnTiên tri trẻ thọ hoặc yểu chăng ) .Phép ấy, theo Tuất cung khởi năm Tý mà đi thuận cho đến Địa Chi năm sinh, ( đến cung nào lại từ đó mà ) khởi tháng Giêng đếm nghịch tới Tháng Sinh, ( đến cung nào lại từ đó mà ) khởi ngày mồng 1 đếm thuận đến Ngày Sinh, ( đến cung nào lại từ đó mà ) khởi giờ Tý đếm nghịch đến Giờ Sinh. Nếu sau cuối mà rơi vào cung Sửu Mùi thì trẻ có bệnh nhưng hoàn toàn có thể cứu được, còn như rơi vào cung Thìn Tuất thì chết yểu .37. Định nam nữ Trúc La tam hạnPhương pháp viết, cùng định lệ Cục ( số ) như Đế Hoàng ( QNB chú : có lẽ rằng muốn ám chỉ sao Tử Vi ), chỉ là đi nghịch với trên đây hai số mà an bài ( QNB chú : có lẽ rằng muốn ám chỉ việc đi ngược chiều đại hạn 2 cung hoặc đếm đến số cung có vị trí ứng với số bằng 2 lần số Cục ), nếu tam phương tứ chính mà có Thất Sát Phá Quân đều gọi là “ Trúc La tam hạn ”. Nếu lại thêm Cự ám hung tinh ở tam phương tứ chính thì nhất định là bị dị nghị, dè bỉu. Nếu mà Đại Tiểu nhị hạn gặp phải thì đoán là hạn hoàn toàn có thể chết .( QNB chú : theo như hầu hết những tài liệu tân tiến thì họ coi “ Trúc La tam hạn ” chỉ đơn thuần là khi Đại Tiểu nhị hạn cũng như Lưu niên Tuế hạn đi vào cung mà tam phương có Sát Phá Tham mà thôi. Cơ bản thì coi hạn ấy chính là lúc mà mệnh vận có biến chuyển can đảm và mạnh mẽ, còn theo khunh hướng tốt hay xấu thì tùy thuộc vào sự đắc miếu của Sát Phá Tham cũng như những sát hung tinh đi kèm, sợ nhất là có Hóa Kị đến xung chiếu ) .38. Định cường nhược 12 cungNam Mệnh : Tài Bạch, Quan Lộc, Phúc Đức, Thiên Di, Điền Trạch là cường cung. Còn Tử Tức, Nô Bộc, Huynh Đệ, Phụ Mẫu là nhược cung .Nữ Mệnh : Phu Quân, Tử Tức, Tài Bạch, Điền Trạch, Phúc Đức là cường cung, những cung còn lại là nhược cung .39. Định 12 cung những sao lạc nhànTử Vi tại Tý Thìn Hợi là nhàn cung ,Tham Lang tại Dần Thìn là nhàn cung ,Thiên Tướng tại Thìn Tuất là nhàn cung ,Thất Sát tại Thìn Hợi là nhàn cung ,Thiên Lương tại Tị Dậu là nhàn cung ,Thiên Cơ tại Tị là nhàn cung ,Phá Quân tại Tị Thân là nhàn cung ,Vũ Khúc tại Thân là nhàn cung .40. Quyết an Lưu Lộc, Lưu Kình, Lưu ĐàXét lưu niên thái tuế .Giả như Kỷ Sửu lưu niên thì Lưu Lộc tại Ngọ, Lưu Kình tại Mùi, Lưu Đà tại Tị. Như người tuổi Giáp Tý mà an Mệnh tại Tị, thì tiểu hạn vừa đến cung Hợi, tiểu hạn Kình Dương. ( QNB chú : chỗ nãy sách lấy thí dụ chẳng thú zị cái gì cả, thật là khó hiểu. Xin fan hâm mộ quan tâm vậy. Nguyên văn viết : 論流年太歲. 假如己丑流年流祿在午, 流羊在未, 流陀在巳, 如甲子生人安命巳, 小限又行在亥, 小限擎羊. Luận lưu niên thái tuế. Giả như Kỷ Sửu lưu niên lưu Lộc tại Ngọ, lưu Dương tại Mùi, lưu Đà tại Tị, như Giáp Tý sinh nhân an mệnh Tị, tiểu hạn hựu hành tại Hợi, tiểu hạn Kình Dương. )41. Luận những sao sinh khắc chế hóaTinh diệu đều hiểu sinh khắc chế hóa là then chốt, thứ đến xem tọa lạc ở cung nào, như Liêm Trinh thuộc Hỏa tại Dần cung là chỗ Mộc thường sinh cho Hỏa của Liêm Trinh. Nếu Vũ Khúc Kim tinh cùng Liêm Trinh đồng độ, thì Vũ Khúc tuy là tiền tài nhưng mà vô dụng vậy, ngoài những thì cứ phỏng theo đó. ( QNB chú : trên cùng lá số thì Vũ Khúc luôn tam hợp với Liêm Trinh nên không hề xảy ra việc Liêm Vũ đồng cung được. Độc giả chú ý quan tâm ) .Kim nhập Hỏa hươngHỏa nhập Thủy hươngThủy nhập Thổ hươngThổ nhập Mộc hươngĐều là bị khắc chế .42. Luận những sao phận thuộc Nam Bắc đẩu hóa cát hung, cùng phận thuộc Ngũ HànhTử Vi thuộc Thổ, trung thiên tinh, Nam Bắc đẩu, hóa Đế tọa là quan lộc chủ .Thiên Cơ thuộc Mộc, Nam đẩu, hóa Thiện, là huynh đệ chủ .Lộc Tồn thuộc Thổ, Bắc đẩu, ti tước quý thọ tinh .Thái Dương thuộc Hỏa, Nam Bắc đẩu, hóa Quý, là quan lộc chủ .Thiên Đồng thuộc Thủy Kim, Nam đẩu, hóa Phúc, là phúc đức chủ .Liêm Trinh thuộc Hỏa, Bắc đẩu, hóa Sát Tù, tại quan lộc là quan lộc chủ, tại Thân Mệnh là thứ đào hoa .Vũ Khúc thuộc Kim, Bắc đẩu, hóa Tài, là Tài Bạch chủ .Thiên Phủ thuộc Thổ, Nam đẩu, hóa Lệnh tinh, là Tài bạch và Điền trạch chủ .Thái Âm thuộc Thủy, Nam Bắc đẩu, hóa Phú, là Tài bạch Điền trạch chủ .Tham Lang thuộc Thủy Mộc, Bắc đẩu, hóa Đào Hoa Sát, chủ họa phúc .Cự Môn thuộc Thủy, Bắc đẩu, hóa Ám, chủ thị phi .Thiên Tướng thuộc Thủy, Nam đẩu, hóa Ấn, là quan lộc chủ .Thiên Lương thuộc Thổ, nam đẩu, hóa Ấm, chủ thọ .Thất Sát thuộc Hỏa Kim, Nam đẩu, gặp Đế hóa Quyền tinh .Phá Quân thuộc Thủy, Bắc đắc đẩu, hóa Hao, ti phu thê, tử tức, nô bộc .Văn Xương thuộc Kim, nam bắc đẩu, ti khoa giáp là chủ đứng đầu văn khoa .Văn Khúc thuộc Thủy, Bắc Đẩu, chủ về khoa giáp .Phụ Bật nhị tinh bắc đẩu, sở trường đảm nhiệm ân lệnh mưa móc ( QNB chú : xem lại chỗ chư tinh phỏng vấn thì biết Tả Phụ thuộc Thổ, còn Hữu Bật thuộc Thủy ) .Các sao kể trên đây, từ Tử Vi tới Phụ Bật là 1 và 18 sao đều là Nam Bắc đẩu chính diệu .Khôi Việt, Thiên Mã cũng là cát tinh và đều không thuộc chính diệu. ( QNB chú : chi tiết cụ thể “ 1 và 18 sao ” này hoàn toàn có thể khiến ta liên tưởng tới tiền thân của môn TVĐS là môn “ Thập bát phi tinh ” cũng gồm Tử Vi và 18 sao ) .Khôi Việt nhị tinh thuộc Hỏa .Thiên Mã thuộc Hỏa .Kình Dương thuộc Kim, phù cho Bắc đẩu tinh, hóa Hình .Đà La thuộc Kim, trợ cho Bắc đẩu tinh, hóa Kị .Hỏa Tinh thuộc Hỏa, trợ cho Nam đẩu .Linh Tinh thuộc Hỏa, trợ cho Nam đẩu .Thiên Không Địa Kiếp thuộc Hỏa .Thiên Thương Thiên Sứ thuộc Thủy .Hóa Lộc thuộc Thổ, mừng gặp Lộc Tồn .Hóa Quyền thuộc Mộc, mừng hội Cự Môn Vũ Khúc .Hóa Khoa thuộc Thủy, mừng hội khôi việt .Hóa Kị thuộc Thủy, tức là Kế Đô tinh .Hồng Loan Thiên Hỉ thuộc Thủy .Tuế Quân thuộc hỏa .Bác Sĩ thuộcc Thủy, chủ mưu trí .Lực Sĩ thuộc Hỏa chủ quyền thế .Thanh Long thuộc Mộc, chủ hỉ khí .Đại tiểu Hao thuộcc Hỏa, Tiểu Hao tiền tài Đại Hao phá tổ nghiệp .Tướng Quân thuộc Mộc, chủ uy mãnh khó hòa hợp .Tấu Thư thuộc Kim, chủ phúc lộc .Phi Liêm thuộc Hỏa, chủ cô độc .Hỉ Thần thuộc Hỏa, chủ hỉ khí .Phục Binh thuộc Hỏa, chủ khẩu thiệtBệnh Phù chủ bệnh .Quan Phủ thuộc Hỏa chủ quan phù ( phù tiết, ấn tín của quan ) .Tang Môn thuộc Mộc .Điếu Khách thuộc Hỏa .Bạch Hổ thuộc Kim .44. Luận 12 cung ( từ Mệnh tới Phụ Mẫu )44.1 Mệnh cung* Tử Vi thuộc Thổ, Nam Bắc đẩu, hóa Đế tòa, là chủ của quan lộc. ( Người có ) Tử Vi thì sắc mặt đỏ tía hoặc trắng xanh, sống lưng eo phì mãn, là người trung hậu lão luyện, chính trực liêm khiết khiêm cung, oai phong của nó có thể chế được Thất Sát, thu phục được Hỏa Linh. Nếu cùng Phủ Tướng Tả Hữu Nhật Nguyệt Xương Khúc tam hợp gia hội thì rất khẩn trương, hưởng thực lộc ngàn chung, phong phú vô cùng và đại quý. Cùng Lộc Tồn đồng cung rất đặc biệt quan trọng. Không nhập miếu lại không có Tả Hữu thì là cô quân ( vua đơn độc ), cũng dễ rảnh rỗi tăng đạo. Nếu cùng Phá Quân đồng cung là tư lại ( chức quan nhỏ ). Cùng Kình Đà Linh Hảo xung hợp chiếu, có nhiều cát tinh cũng chủ phát lộc, người thường kẻ thứ dân cũng vẫn được cát. Vào nữ Mệnh mà hội cát tinh thì thanh tú, vượng phu ích tử .Tý cung hỉ người sinh năm Đinh Kỷ Canh được quý cách, người sinh năm Nhâm Quý thì không bền .Ngọ cung nhập miếu hỉ người sinh năm Giáp Đinh Kỷ được tài quan cách, người sinh năm Bính Mậu thì có thành có bại có đới tật .Mão Dậu cung cùng Tham Lang đồng độ, người sinh năm Ất Tân Giáp Canh được quý mà không bền .Dần Thân cung vượng địa cùng Thiên Phủ đồng cung, người tuổi Giáp Canh Kỷ được tài quan cách .Tị Hợi cung vượng địa cùng Thất Sát đồng cung, người tuổi Ất Mậu được tài quan cách .Sửu Mùi cung nhập miếu cùng Phá Quân đồng cung, người tuổi Ất Kỷ Giáp Canh Đinh Nhâm được tài quan cách .Tử Vi nhập nam mệnh cát hung quyết :Tử Vi thiên trung đệ nhất tinh ,Mệnh Thân tương ngộ phúc tài hưng ,Nhược phùng tướng tá cung trung hội ,Phú quý song toàn bá lệnh danh .Tử Vi thủ mệnh tối vi lương ,Nhị sát phùng chi thọ bất trường ,Dương Đà Hỏa Linh lai tương hội ,Chích hảo không môn lễ phạn vương .Tử Vi Thìn Tuất ngộ Phá Quân ,Phú nhi bất quý hữu hư danh ,Nhược phùng Tham Lang tại Mão Dậu ,Vi thần thất nghĩa bất tương ứng .Hỏa Linh Dương Đà lai tương hội ,Thất Sát đồng cung đa bất quý ,Khi nhân cô độc cánh hình thương ,Nhược thị không môn vi cát lợi .( Đệ nhất giữa trời Tử Vi tinhMệnh Thân gặp gỡ tài phúc vinhNếu thêm tướng tá trong cung hộiPhú quý song toàn danh hiển vinh .Tử Vi thủ mệnh rất hiền lươngGặp Kiếp Không xâm, thọ chẳng trườngLinh Hỏa Kình Đà cùng tới phạmChỉ hay theo Đạo với Phật đường .Thìn Tuất Tử Vi gặp Phá QuânPhú mà chẳng quý chỉ hư danhTham Lang cùng ở nơi Mão DậuTôi thần thất nghĩa thật chẳng xứng .Kình Đà Linh Hỏa đến tương hộiThất Sát đồng cung chẳng quý nhiềuDối người, cô độc, hình thương chịuChỉ có cửa Không mới tốt đẹp ) .Tử Vi nhập nữ Mệnh cát hung quyết :Tử Vi nữ Mệnh thủ Thân cung ,Thiên phủ tôn tinh đồng đáo cung ,

Canh đắc cát tinh đồng chủ chiếu,

Xem thêm: Thủ Tục Và Quy Trình Giải Quyết Tranh Chấp Đất Đai
Kim quan phong tặng phúc thao thao .Tử Vi nữ Mệnh thủ Phu cung ,Tam phương cát củng tiện vi vinh ,Nhược phùng sát phá lai trùng phá ,Y lộc doanh dư dâm xảo dung .( Nữ nhân Đế tọa cung an ThânThiên Phủ tôn tinh cũng giáng lâmThêm được cát tinh cùng thủ chiếuPhúc dày, phong tặng, quý muôn phần .Tử Vi nữ Mệnh thủ Phu cungTam phương cát chiếu tốt vô cùngNếu mà ác sát cùng xung pháVẫn thừa y lộc, nhưng dâm dung ( nhan ) .Tử Vi nhập hạn cát hung quyết :Tử Vi viên nội cát tinh lâm ,Nhị hạn tương phùng phúc lộc hưng ,Thường nhân đắc ngộ đa tài phú ,Quan viên phùng chi chức vị thăng .Tử Vi nhập hạn bản vi tường ,Chích khủng tam phương Sát Phá Lang ,Thường thứ phùng chi đa bất lợi ,Quan viên hàng trích hữu kinh thương .( Tử Vi cùng cát thủ trong cungPhúc lộc cùng hưng, nhị hạn phùngQuan chức được thăng thêm phẩm cấpDân thường tài lộc hưởng từ tốn .Tử vi nhập hạn vốn cát tườngChỉ e Tham Sát Phá tam phươngThứ dân gặp phải nhiều bất lợiQuan bị giáng chức, có hình thương ) .* Thiên Cơ thuộc Mộc, Nam đẩu, hóa Thiện, là sao chủ huynh đệ. Nhập miếu thân dài lại mập mạp, tính nóng nhưng tâm nhân hậu, có cơ mưu lắm biến hóa. Cùng Thiên Lương hội hợp thì thiện nghệ việc luận bàn việc binh cơ, người tuổi Ất Bính Đinh gặp Cơ nhập miếu hóa cát lại thêm được Tả Hữu Xương Khúc Khôi Việt Thái Âm tấu hợp tọa ở Tị Dậu Sửu Hợi Mão Mùi cung thì quyền lộc thực là không nhỏ chút nào, văn võ đều tốt đẹp, được quý đến cực phẩm. Thấy thêm Cự Môn Kình Đà Linh Hỏa Hóa Kị thì ở Tị Dậu Sửu Hợi là hạ cục, đơn độc, dẫu tài quan có được quý hiển nhưng cũng chẳng bền, chỉ hợp với kinh doanh hoặc làm nghề tinh xảo mà thôi .Nữ mệnh nhập miếu thì tính cương có quyền bính, quán xuyến mái ấm gia đình trợ phu ích tử. Cùng với Thiên Lương Thái Âm Cự Môn mà thấy Kình Đà Linh Hỏa Kị xung hợp Tài Bạch thì dâm tiện, làm tỳ thiếp, kỹ xướng, nếu chẳng hại chồng cũng khắc con .Tý Ngọ cung nhập miếu, người tuổi Đinh Kỷ Quý Giáp Canh Nhâm được tài quan cách .Mão Dậu cung vượng địa cùng Cự Môn đồng cung, người tuổi Ất Tân Mậu Quý được tài quan cách .Dần Thân cung đắc địa cùng Thái Âm đồng độ, người tuổi Đinh Kỷ Quý Giáp Canh Nhâm được tài quan cách .Tị Hợi cung hòa bình, người tuổi Bính Nhâm Mậu là hợp cục nhưng không bền .Thìn Tuất cung lợi địa cùng Thiên Lương đồng độ, người tuổi Nhâm Canh Đinh được phúc .Sửu Mùi cung hãm địa, người tuổi Bính Mậu Đinh Nhâm được tài quan cách, Ất Nhâm được Lộc hợp cách .Thiên Cơ nhập nam mệnh cát hung quyết :Cơ Nguyệt Thiên Lương hợp Thái Dương ,Thường nhân phú túc trí điền trang ,Quan viên đắc ngộ Khoa Quyền Lộc ,Chức vị cao thiên diện đế vương .Thiên Cơ hóa Kỵ lạc nhàn cung ,Túng hữu tài quan diệc bất vinh ,Thoái tận gia tài kiêm thọ yểu ,Phiêu bồng tăng đạo trụ sơn trung .( Cơ cùng Nhật, Nguyệt, Thiên LươngRuộng vườn to lớn người thường giàu sangKhoa quyền lộc chiếu kẻ quanChức kia tước ấy thuộc hàng tối caoCơ hãm lại Hóa Kị vàoTiền đồ khó khăn, thân nào được vinhPhá tài, giảm thọ của mìnhPhiêu bồng, tăng đạo mới bình an thôi ) .Thiên Cơ nhập nữ mệnh cát hung quyết :Thiên Cơ nữ mệnh cát tinh phù ,Tác sự thao trì quá trượng phu ,Quyền Lộc cung trung phùng thủ chiếu ,Vinh ưng cáo mệnh quý vô luân .Thiên Cơ tinh dữ Thái Âm đồng ,Nữ mệnh phùng chi dâm xảo dung ,Y lộc phong nhiêu chung bất mỹ ,Vi xướng vi thiếp chủ dâm phong .( Cơ nữ mệnh cát tinh củng chiếuBực anh thư liệu việc như thầnLộc quyền thủ chiếu mệnh thânVinh hoa phong phú thập phần tốt tươi .Cơ Nguyệt hãm đồng cung mệnh vịĐẹp nhưng mà dâm mị dung nhanGiàu nhưng chẳng được thập toànXướng ca, tỳ thiếp, chủ hàng dâm phong ) .Thiên Cơ nhập hạn cát hung quyết :Nam nữ nhị hạn trị Thiên Cơ ,Khoa Quyền Lộc phùng đại hữu vi ,Xuất nhập kinh doanh thương mại đa ngộ quý ,Phát tài phát phúc thiểu nhân tri .Thiên Cơ chiếu hạn bất an ninh ,Gia sự phân phân ngoại sự đa ,Cánh ngộ Dương Đà tinh Cự ám ,Tu tri thử tuế nhập Nam Kha .( Nhị hạn tọa thủ Thiên CơKhoa Quyền Lộc chiếu, vô bờ mắn mayKinh doanh phát đạt phen nàyPhúc tài thịnh vượng đẹp thay mọi bềHạn Cơ hãm chiếu xung vềTrong nhà ắt hẳn bộn bề, thay đổiKình Đà Cự ám chiếu vâyNam Kha một giấc mộng nầy vỡ tan ) .* Thái Dương thuộc Hỏa, Nam Bắc đẩu hóa Quý, là chủ quan lộc. Thái Dương nhập miếu tưởng tượng diện mạo đường đường, hùng tráng, đầy đặn vuông tròn, người sinh đêm hôm hãm người sinh ban ngày miếu vượng, tâm tính từ thiện, sắc diện đỏ tía, rộng lượng hay bố thí trợ giúp kẻ khác. Nếu hội Tả Hữu Xương Khúc Khôi Việt Thái Âm Lộc Tồn cùng thủ chiếu Quan Lộc thì tài quan đều được hiển hiện, luận là quý cực phẩm, theo văn võ đều hợp cả. Cung an Thân gặp Thái Dương có cát tụ thì làm môn khách trong nhà của quý nhân, nếu không cũng là kẻ theo phò trợ cho bậc công hầu khanh tướng, người tuổi canh mà Mệnh an tọa tại Mão cung thì là nơi đệ nhất miếu, người tuổi Nhâm thì xếp vào thứ cách. Mệnh Thân mà tại Hợi cung, người tuổi Thân là hạ cục, nếu không yểu thọ thì nghèo khó, dẫu có phát cũng chẳng bền. Miếu vượng thì được chung thân giàu sang, hãm địa thì tuy hóa Quyền hóa Lộc vẫn hung, quan lộc cũng không được hiển vinh, trước siêng năng sau thì lười biếng, thành bại khôn lường, nếu ly tổ xuất ngoại thì hoàn toàn có thể được cát lợi. Với Kình Đà xung phá lại hãm là hạ cục, hoạch phát cũng hoạnh phá, chẳng được bền, nếu theo kinh doanh hoặc nghề tinh xảo thì trước khó khăn lao lực nhưng họa lại nhẹ đi mà sau này được hưởng duyên sinh vậy, thêm hung sát tinh thì có bệnh tật, Hóa Kị thì tật mắt .Nữ mệnh nhập miếu thì tất sẽ vượng phu ích tử, nếu hãm địa lại thấy Kình Đà Linh Hỏa Kị Kiếp thì bần tiện tần tật, cũng vẫn là phụ nữ trong sáng đoan chính, theo tăng đạo càng thanh khiết .Tý cung hãm, Ngọ cung vượng, người tuổi Đinh Kỷ được tài quan cách, người tuổi Bính Mậu thì chẳng lành .Mão cung miếu, Dậu cung hòa bình, người tuổi Ất Tân được tài quan cách, người tuổi Giáp thì khốn đốn .Dần cung vượng, Thân cung đắc địa cùng Cự Môn đồng độ, người tuổi Giáp Canh được tài quan cách .Tị cung vượng ( những tuổi ) được tài quan cách .Hợi cung hãm ( những tuổi ) gặp sát tinh thì cô quả, bần hàn .Thìn cung vượng ( những tuổi ) được tài quan cách .Tuất cung hãm địa phản bối ( những tuổi ) thì cô quả .Sửu cung hãm, Mùi cung đắc địa cùng Thái Âm đồng độ, thêm cát tinh thì ( những tuổi ) được tài quan cách .Thái Dương nhập nam mệnh cát hung quyết :Mệnh lý phùng Dương phúc thọ nùng ,Cánh kiêm Quyền Lộc lưỡng tương phùng ,Khôi Xương Tả Hữu lai tương tấu ,Phú quý song toàn bỉ Thạch Sùng .Nhật Nguyệt Sửu Mùi mệnh trung phùng ,Tam phương vô hóa phúc nan phong ,Cánh hữu cát tinh chung bất mỹ ,Nhược phùng sát thấu nhất sinh cùng .Thất hãm Thái Dương cư phản bối ,Hóa kỵ phùng chi đa kiển muội ,Hựu tao hoạnh sự phá gia tài ,Mệnh cường hóa lộc dã vô ích .( Mệnh Nhật phúc thọ đượm nồngLại thêm Quyền Lộc tương phùng đôi nơiLục cát củng tấu tuyệt vờiVẹn toàn phong phú tựa đời Quý Luân .Sửu Mùi Nhật Nguyệt đồng lâmTam phương vô Hóa phúc phần kém thayThêm cát, đẹp chẳng vẹn bàyNếu phùng sát tấu ăn mày chẳng saiHãm cung phản bối mấy aiNếu cùng Hóa Kị ngu dai dốt bềnVụt phá gia tài cũng nênDẫu cùng Hóa Lộc chẳng thêm ích gì ) .Thái dương nhập nữ mệnh cát hung quyết :Thái Dương chính chiếu phụ nhân Thân ,Tư mạo thù thường tính cách trinh ,Cánh đắc cát tinh đồng chủ chiếu ,Kim quan phong tặng tác phu nhân .Thái Dương an mệnh hữu kỳ năng ,Hãm địa tu phòng ác sát lăng ,Tác sự trầm ngâm đa tiến thoái ,Tân cần độ nhật miễn gia khuynh .Thái Dương phản chiếu chủ tâm mang ,Y lộc thông thường thọ bất trường ,Khắc quá lương nhân hoàn khắc tử ,Chích nghi ấm hạ tác thiên phòng .( Thái Dương chiếu, nữ nhân quý hiểnDung mạo đẹp, tính cách trung trinhLại cùng thủ chiếu cát tinhPhu nhân nhất phẩm thân vinh một đời .Mệnh Thái Dương, có tài kỳ lạNếu hãm cung, phòng ác sát tinhKhiến cho lâm sự chùng chìnhNếu mà siêng năng, mái ấm gia đình miễn suy .Nhật phản bối, người đa tâm sựTài lộc vừa, nhưng thọ chẳng đaKhắc phu khắc tử chắc màNhờ phúc thì phận cũng là thiếp thôi ) .Thái Dương nhập hạn cát hung quyết :Nhị hạn thiên nghi kiến Thái Dương ,Thiêm tài tiến nghiệp phúc khác thường ,Hôn nhân hòa hợp thiêm tự tục ,Sĩ giả cao thiên tọa miếu đường .Thái Dương thủ hạn hữu đa bàn ,Hãm địa tu phòng ác sát xâm ,Gia Kị phùng hung đa trở trệ ,Hoạnh sự phá tài gia linh đình .( Nhị hạn mà gặp Thái DươngTài tăng nghiệp tiến khác thường phúc laiHôn nhân, tình cảm hòa hàiNgười quan, kẻ sĩ văn tài đỗ cao .Hạn kia hãm địa lâm vàoPhải xem ác sát tinh nào củng vâyLại thêm Hóa Kị cùng bầyGia cảnh ly tán, tiền đầy cũng tan ) .* Vũ Khúc thuộc Kim, Bắc đẩu, hóa Tài, là chủ tài bạch. Vũ Khúc tính cương quyết quả cảm, tâm thẳng thắn không thâm độc, dáng hình nhỏ, thanh cao mà bao dung đại lượng, có điểm đặc dị về râu tóc. Rất mừng gặp người sinh năm Giáp Kỷ do phúc hậu, nhập miếu cùng Xương Khúc sát cánh thì tất sẽ xuất tướng nhập tướng, vào võ chức là rất vượng, vào văn nhân thì đa học đa tài. Hội Tham Lang gặp Hỏa Tinh lại được hóa cát là thượng cách, người tuổi Bính Đinh Canh Tân Nhâm Quý thì đoán là trung cách. Cùng Phủ Tướng Lương Nguyệt Lộc Mã hội thì chủ giàu sang, người sinh Tây Bắc là được phúc, kẻ sinh Đông Nam thì thông thường. Hãm địa thì là người làm nghề kỹ thuật, thủ công bằng tay tinh xảo, và theo tăng theo đạo, lại gặp Liêm Trinh Phá Quân Kình Kị Không Kiếp xung phá thì phê là hạ cục, phá gia bại tổ .Nữ mệnh nhập miếu được quyền quý và cao sang, hãm địa gặp sát tinh thì đơn độc, hình phu khắc tử, đồng thời bất chính .Tý Ngọ cung vượng địa, cùng Thiên Phủ đồng độ, người tuổi Đinh Kỷ Canh được tài quan cách .Mão Dậu cung lợi địa, cùng Thất Sát đồng độ, người tuổi Ất Tân được tài quan cách .Dần Thân cung đắc địa, cùng Thiên Tướng đồng độ, người tuổi Nhâm Mậu được tài quan cách .Thìn Tuất cung nhập miếu, người tuổi Giáp Ất Kỷ được tài quan cách .Sửu Mùi cung nhập miếu, cùng Tham Lang đồng độ, người tuổi Mậu Tân được đại quý, tài quan cách .Vũ Khúc nhập nam mệnh cát hung quyết :Vũ Khúc thủ mệnh hóa vi quyền ,Cát diệu lai lâm phúc thọ toàn ,Chí khí tranh vanh đa xuất chúng ,Siêu phàm nhập thánh hướng nhân tiền .Vũ Khúc chi tinh thủ mệnh cung ,Cát tinh thủ chiếu thủy vinh xương ,Nhược gia Hao Sát lai xung phá ,Nhậm thị tài đa tất cánh không .( Vũ Khúc Mệnh hóa thành quyềnCát tinh thủ chiếu phúc miên thọ trườngChí khí xuất chúng cao nghềuĐứng đầu quan tướng dẫn đường chúng nhânVũ Khúc đóng ở Mệnh phầnCát tinh thủ chiếu sớm thân thịnh giàuNếu gặp hao sát thì đauHoàn không tay trắng dù giàu cỡ nao ) .Vũ Khúc nhập nữ mệnh cát hung quyết :Nữ nhân Vũ Khúc mệnh trung phùng ,Thiên Phủ gia chi chí khí hùng ,Tả Hữu Lộc Tồn tương phùng tụ ,Phú quý song toàn mỹ vô cùng .Tướng tinh nhất tú tối cương cường ,Nữ mệnh phùng chi tính dị thường ,Y lộc thao thao chung hữu phá ,Bất nhiên thọ yểu hoặc hung vong .( Nữ nhân Mệnh có sao Vũ KhúcThiên Phủ cùng chí khí thực caoTả Hữu Lộc Mã hội vàoSong toàn phong phú ai nào dám soTướng tinh này cương cường tính khíThật dị thường khó đoán lắm thaySát phùng giàu cũng trắng tayTan gia bại sản, hoặc rày yểu vong ) .Vũ Khúc nhập hạn cát hung quyết :Đại tiểu nhị hạn phùng Vũ Khúc ,Nhược hoàn nhập miếu chủ tài hưng ,Cánh gia Văn Xương lâm Tả Hữu ,Phúc lộc song toàn đắc xứng tâm .Vũ Khúc lâm hạn hóa quyền tinh ,Tối lợi cầu mưu sự hữu thành ,Cánh ngộ cát tinh đồng hội hợp ,Văn nhân danh hiển thứ nhân hưng .Vũ Khúc chi tinh chủ quan phi ,Công lại phùng chi hình trượng lai ,Thường thứ ngộ chi hoàn phụ trái ,Quan viên trị thử hữu kinh hoài .( Nhị hạn Vũ Khúc tương phùngNếu mà miếu vượng ắt hưng tiền tàiVăn xương tả hữu đáo laiThực là đắc ý phúc tài mãn viênHạn gặp Vũ Khúc hóa QuyềnBao nhiêu mưu sự tự nhiên sẽ thànhNếu thêm cát diệu sát cánhNgười thường, quan lại tài danh tăng liềnVũ khúc cũng chủ công quyềnNếu thêm hình sát gặp phiền đòn roiNgười thường bị chủ nợ đòiKẻ quan mà gặp dễ toi chức quyền ) .* Thiên Đồng thuộc Thủy, Nam đẩu, hóa Phúc, là chủ phúc đức. Thiên Đồng nhập miếu thì người phì mãn trắng trẻo, tâm tính hiền hậu ngay thật chính trực. Cùng Thiên Lương Tả Hữu gia hội thì người tuổi Bính mà Mệnh an tại Tị Hợi Dậu được tài quan tuy nhiên mỹ, phúc chẳng hề nhỏ, ( mệnh ) ở Mùi cung thì thứ cách, ở Ngọ cung lạc hãm, người tuổi Đinh thì hợp. Nếu tại Hợi cung thì người tuổi Canh là hạ cục, lại gặp Kình Đà Linh Hỏa Kị xung hợp tất sẽ đơn độc, phá tướng, mắt có tật .Nữ mệnh hội cát tinh thì làm mệnh phụ phu nhân, vượng phu ích tử, cực kỳ hiền thảo, nếu cư Tị Hợi tuy đẹp nhưng mà dâm .Tý cung vượng địa, Ngọ cung hãm, người tuổi Đinh Kỷ Quý Tân được tài quan cách .Mão Dậu cung hòa bình, người tuổi Ất Bính Tân được tài quan cách .Dần cung lợi địa, Thân cung vượng địa, cùng Thiên Lương đồng độ, người tuổi Ất Giáp được phúc hậu .Tị Hợi cung nhập miếu, người tuổi Nhâm Bính Mậu được tài quan cách .Thìn Tuất cung hòa bình, người tuổi Bính Đinh được lợi, người tuổi Canh Quý thì phúc nhưng chẳng bền .Sửu Mùi cung hãm địa, cùng Cự Môn đồng độ, người tuổi Ất Nhâm Giáp Canh được tài quan cách .Thiên Đồng nhập nam mệnh cát hung quyết :Thiên Đồng tọa mệnh tính ôn lương ,Phúc lộc du du thọ cánh trường ,Nhược thị phúc nhân cư miếu vượng ,Định giáo thực lộc dự truyện dương .Thiên Đồng nhược dữ cát tinh phùng ,Tính cách mưu trí bách sự thông ,Nam tử định nhiên thực thiên lộc ,Nữ nhân nhạc thủ tú phòng trung .Thiên Đồng thủ mệnh lạc nhàn cung ,Hỏa Linh sát tấu cánh vi hung ,Thiên Cơ Lương Nguyệt lai tương hội ,Chích hảo không môn độ tuế chung .( Thiên Đồng thủ mệnh hiền lươngTài danh phúc lộc thọ trường lắm thayMột khi miếu vượng đất nàyNổi danh gia giáo cùng rày mắn mayCát tinh củng chiếu càng hayThông minh uyên bác thẳng ngay tính tìnhNam nhân phúc lộc tày đìnhNữ nhân ích tử đẹp xinh tuyệt vờiNếu mà lạc hãm phương trờiHỏa Linh sát tấu một đời gian truânThiên Cơ, Lương, Nguyệt hội thìNương mình tăng đạo, qua đi tháng ngày ) .Thiên Đồng nhập nữ mệnh cát hung quyết :Thiên Đồng thủ mệnh phụ nhân thân ,Tính cách thông minh linh lợi nhân ,Xương Khúc cánh lai tương hội xử ,Du du tài lộc tự thiên thân .Thiên Đồng nhược dữ Thái Âm đồng ,Nữ mệnh phùng chi dâm xảo dung ,Y lộc tuy phong chung bất mỹ ,Thiên phòng thị thiếp dữ nhân thông .( Thiên Đồng thủ, nữ nhân hiền thụcTính mưu trí, nhanh gọn giỏi giangKhúc Xương cùng hội một đàngDồi dào tài lộc, an nhàn tấm thânNếu như cùng Thái Âm đồng độNữ mệnh thời dâm xảo dung nhanGiàu sang nhưng chẳng vẹn toànNếu không tì thiếp thì hàng thứ thê ) .Thiên Đồng nhập hạn cát hung quyết :Nhân sinh nhị hạn trị Thiên Đồng ,Hỉ khí doanh môn vạn sự vinh ,Tài lộc tăng thiêm nghi phát minh sáng tạo ,Tòng kim nhà đạo đắc phong vinh .Lưu niên nhị hạn trị Thiên Đồng ,Hãm địa tu phòng ác sát xung ,Tác sự mỹ trung chung bất túc ,Duy phòng quan tai cập gia khuynh .( Nếu như nhị hạn gặp Thiên ĐồngHỉ khí đồi dào vạn sự thôngTài lộc tăng thêm mừng thay đổiGia đạo yên bình, việc thành công xuất sắc .Lưu niên nhị hạn gặp Thiên ĐồngHãm địa sát tinh lại vây côngViệc làm dang dở, rồi thất bạiKhuynh nhà, kiện tụng, sự chẳng thông ) .* Liêm Trinh thuộc Hỏa, Bắc đẩu, thứ đào hoa sát, hóa Tù, là chủ quan lộc. ( Người có Liêm Trinh thủ Mệnh ) là người có thân thể cường tráng, mắt lộ thần quang, lông mi lông mày trung đại, xương cốt xũng lộ, tính nganh ngạnh nông nổi, dễ cáu giận tranh chấp. Nhập miếu vào võ chức thì quý, gặp Phủ Tướng Tả Hữu có Khoa Quyền Lộc Tồn đồng cung thì phong phú. Gặp Xương Khúc Thất Sát thì lập được võ thuật. Cùng Kình Dương đồng thì thị phi hàng ngày. Cùng Phá Quân Hỏa Linh thì gian ác. Ở Tị Hợi cung là hãm, lìa tổ ly tông, đơn độc, làm nghề kỹ thuật, làm công hoặc là phường tăng đạo. Người tuổi giáp mà Mệnh tọa tại Dần Thân cung là thượng cách, ngưởi tuổi Đinh Kỷ thì thứ cách. Người tuổi Bính mà Mệnh tọa Tý Ngọ Mão Dậu thì hoạnh phát hoạnh phá mà chẳng được bền. Người tuổi Giáp mà Mệnh tọa tại tứ Mộ cung được tài quan cách. Nếu người tuổi Bính Mậu thì chiêu chuốc sai lầm đáng tiếc, có thành có bại. Nếu cùng Xương Khúc Hóa Kị đồng cung tại Tị Hợi cung thì người tuổi Bính có họa, người tuổi giáp cũng chẳng hợp vậy. Người tuổi Mùi Thân mà mệnh cư Mùi Thân cung, hóa Lộc gặp cát thì tất sẽ giàu sang. Nếu tại những cung gặp Kình Đà Hỏa Linh Kị xung phá, chủ tàn tật .Nữ mệnh mà ( Liêm Trinh đắc miếu ) tam hợp có cát tinh củng chiếu thì chủ được phong tặng, tuy những ác sát xung phá nhưng cũng không là hạ cục. Nếu nhập miếu gặp Hóa Lộc thì cương liệt, khôn khéo mưu cơ, thanh tú, vượng phu ích tử. Tăng đạo mà thêm cát tinh củng chiếu là có tín hiệu của bực thày. Sao này cực thích cùng Thiên Tướng đồng cung vì thường hóa giải được tính ác của nó .Tý Ngọ cung hòa bình, cùng Thiên Tướng đồng độ, người tuổi Đinh Kỷ Giáp được tài quan cách .Mão Dậu cung hòa bình, cùng Phá Quân đồng độ, người tuổi Ất Tân Quý được cát tường như ý .Dần cung hòa bình, người tuổi Canh Kỷ được quý cách .Thân cung nhập miếu, người tuổi Giáp Canh Mậu được quý cách, người tuổi Bính là thứ cách .Tị Hợi cung hãm địa, người tuổi Giáp Kỷ Bính Mậu thì phúc chẳng được bền .Thìn Tuất cung lợi địa, cùng Thiên Phủ đồng độ, thêm cát tinh là được tài quan cách .Liêm Trinh nhập nam mệnh cát hung quyết :Liêm Trinh thủ mệnh diệc khác thường ,Phú tính nguy nguy chí khí cường ,Cách cố đỉnh tân quan đại quý ,Vi quan thanh hiển tính danh hương .Liêm Trinh tọa mệnh lạc nhàn cung ,Tham Phá Dương Hỏa Kị tương phùng ,Túng hữu tài quan dã bất mỹ ,Bình sinh hà dĩ đắc thung dung .Liêm Trinh lạc hãm nhập nhàn cung ,Cát diệu tương phùng dã hữu hung ,Yêu túc tai tàn nan thoát ách ,Cánh gia ác sát mệnh cai chung .( Liêm Trinh thủ mệnh thật khác thườngBẩm tính can đảm và mạnh mẽ chí quật cườngCanh tân cải cách quan đại quýChính trực thanh liêm nức bốn phươngLiêm Trinh tọa mệnh lạc nhàn cungTham Phá Kình Hỏa Kị tương phùngDẫu có tài quan vẫn không đẹpCả đời chẳng được lúc thư thả .Liêm Trinh lạc hãm nhập nhàn cungCát diệu tương phùng vẫn gặp hungGiảm thọ, bệnh đau, nhiều tai nạn đáng tiếcThêm vào ác sát mệnh cáo chung ) .Liêm Trinh nhập nữ mệnh cát hung quyết :Nữ nhân Thân Mệnh trị Liêm Trinh ,Nội chính thanh liêm cách cục tân ,Chư cát củng chiếu vô sát phá ,Định giáo phong tặng tại thanh xuân .Liêm Trinh Tham Phá khúc tương phùng ,Đà Hỏa giao gia cực tiện dung ,Định chủ hình phu tinh khắc tử ,Chích hảo thiên phòng xướng tỳ dung .( Nữ nhân Thân Mệnh gặp Liêm TrinhTề gia đoan chính thực đẹp xinhChư cát củng chiếu vô sát pháDạy rằng còn trẻ được hiển vinh .Liêm Trinh Tham Phá Khúc tương phùngHỏa Đà thủ chiếu tiện vô cùngĐịnh rằng khắc tử hình phu chắcChỉ làm tì thiếp ca xướng cung ) .Liêm Trinh nhập hạn cát hung quyết :Liêm Trinh nhập hạn vượng cung lâm ,Hỉ phùng cát diệu phúc biền trăn ,Tài vật tự nhiên đa súc tích ,Nhâm nhân đắc ý vị cao thăng .Đại tiểu nhị hạn Ngộ Liêm Trinh ,Cánh hữu Thiên Hình Kình Kị xâm ,Nùng huyết hình tai nan thoát đào ,Phá Quân Tham Sát phó u minh .( Liêm Trinh nhập hạn ở vượng cungPhúc tài kéo đến nếu cát phùngCủa cải tự nhiên cùng đưa tớiQuan nhân đắc ý chức tước thăngĐại tiểu nhị hạn gặp Liêm TrinhNếu bị tương xâm Sát Kị HìnhNạn tai đẫm máu thời khó thoátThêm Phá Tham liền tới U Minh ( âm ty cõi ) .* Thiên Phủ thuộc Thổ, Nam đẩu, hóa Lệnh, là chủ của Tài Bạch. Là người có khuôn mặt vuông, dung nhan hồng hào, da trắng, tâm tính ôn hòa, mưu trí tuấn tú, bác học, cơ biến, thường cứu giải hết thảy tai ách. Mừng gặp Tử Vi Xương Khúc Tả Hữu Lộc Tồn Khôi Việt Quyền Lộc, cư nơi miếu vượng thì tất sẽ ở trong phủ đệ to lớn lộng lẫy. Kình Đà Linh hỏa cùng hội hợp thì sinh ra giỏi lừa dối. Mệnh tọa Dần Ngọ Tuất Hợi Mão Mùi, người tuổi Kỷ là quý cách. Nếu cư Tị Dậu Sửu cung thì người tuổi Ất Bính Mậu Tân được văn võ tài quan cách, như người an mệnh ở Hợi Mão Mùi Thìn Dậu cung thì tuổi Giáp Canh không quý hiển, trước chức lớn sau hạ dần, có đầu mà chẳng có hậu .Nữ mệnh Thiên Phủ thanh bạch, khôn khéo nhanh gọn, vượng phu ích tử, gặp Tử Vi Tả Hữu thì luận là làm mệnh phụ phu nhân .Tý Ngọ cung cùng Vũ Khúc đồng độ, người tuổi Đinh Kỷ Quý là phúc, được tài quan cách .Mão cung nhập miếu, Dậu cung vượng địa, người tuổi Ất Bính Tân được tài quan cách .Dần cung nhập miếu, Thân cung đắc địa, cùng Tử Vi đồng độ, người tuổi Đinh Kỷ được tài quan cách .Tị Hợi cung đắc địa, người tuổi Ất Bính Mậu Tân được tài quan cách .Thìn Tuất cung nhập miếu cùng Liêm Trinh đồng độ, người tuổi Giáp Canh Nhâm được tài quan cách .Sửu Mùi cung nhập miếu thêm cát tinh ( những tuổi ) được tài quan cách .Thiên phủ nhập nam mệnh cát hung quyết :Thiên Phủ chi tinh thủ Mệnh cung ,Gia chi Quyền Lộc hỉ tương phùng ,Khôi Xương Tả Hữu lai tương hội ,Phụ phượng phàn long thượng cửu trùng .Hỏa Linh Dương Đà tam phương hội ,Vi nhân gian trá đa lao lục ,Không Kiếp đồng viên bất vi giai ,Chích nghi không môn hưởng phúc nhân .( Thiên Phủ tôn tinh thủ mệnh cungRất mừng Quyền Lộc đến tương phùngKhôi Việt, Tả Hữu, Xương Khúc hộiThềm rồng nhiếp chính giúp Quân trung .Kình Đà Linh Hỏa tam phương chiếuLà người gian trá lắm gian laoKhông Kiếp đồng cung thì mất đẹpTăng đạo nên theo hưởng phúc nhiều ) .Thiên Phủ nhập nữ mệnh cát hung quyết :Nữ nhân Thiên Phủ Mệnh Thân cung ,Tính cách mưu trí hoa dạng dung ,Cánh đắc Tử Vi tam hợp chiếu ,Kim quan hà bội thụ hoàng phong .Hỏa Linh Dương Đà lai xung hội ,Tính cách dung thường đa kiển muội ,Lục thân tương bối tử nan chiêu ,Chích hảo không môn vi ni kế .( Nữ nhân Thiên Phủ mệnh thân cungThông minh khôn khéo, mỹ nhân dungCùng hội Tử Vi tam hợp chiếuHoàng ân thụ hưởng phúc trùng trùng .Kình Đà Linh hỏa cùng hội chiếuDung mạo tầm thường lại u mêLục thân lại khắc, con khó đậuChốn ấy Thiền môn tính kế về ) .Thiên Phủ nhập hạn cát hung quyết :Hạn lâm Thiên Phủ năng ti lộc ,Sĩ thứ phùng chi đa phát phúc ,Thiêm tài tiến hỉ vĩnh vô tai ,Thả dã nhuận thân dã nhuận ốc .Nam đẩu tôn tinh nhập hạn lai ,Sở vi mưu sự xứng tâm hoài ,Nhược hoàn hựu hóa Khoa Quyền Lộc ,Chỉ nhật hân nhiên triển đại tài .( Hạn lâm Thiên Phủ tài lộc tăngKẻ sĩ, thường nhân phúc vinh thăngThêm tài, thêm tước vô tai nạn thương tâmThân hiển mái ấm gia đình cũng an bằng .Nam đẩu chủ tinh nhập hạn nàyMưu sự thành công xuất sắc xứng ý thayNếu cùng Quyền Lộc Khoa tương hộiSớm được thời cơ hiển đại tài ) .* Thái Âm thuộc Thủy, Nam bắc đẩu, hóa Phú chủ quản điền trạch, là sao chủ người mẹ cũng chủ người vợ. Thái Âm cư Mệnh thì khuôn mặt tròn đầy, tâm tính ôn hòa, thanh tú, ngay thật chính trực, mưu trí bác học vụt chốc lập được công danh sự nghiệp, thích văn chương hoa, rượu. Cung an Thân nếu gặp thì có mẹ kế. Hãm địa mà hóa cát Khoa Quyền Lộc thì không luận là hung, xuất ngoại ly tổ tất sẽ cát lợi. Gặp thêm Kình Đà Linh Hỏa thì tửu sắc tà dâm, hạ tiện, chết yểu. Rất mừng gặp người tuổi Nhâm Mậu, tại Hợi Mão Mùi cung mà lập Mệnh là hợp cục, người tuổi Ất Canh Mậu mà cư Hợi là thượng cách, người tuổi Đinh Mậu có hóa Khoa Quyền Lộc được cát lợi .Nữ Mệnh ( có Thái Âm ) hội với Thái Dương nhập miếu thì được phong tặng thương hiệu phu nhân, nếu như hãm địa thì hại phu khắc tử, là phường tì thiếp kỹ xướng .Tý Sửu Dần cung nhập miếu, người tuổi Đinh Mậu được tài quan cách .Mão Thìn Tị cung hãm địa, người tuổi Nhâm Mậu cô quả chẳng bền .Ngọ cung hãm địa, Mùi Thân cung lợi địa, người tuổi Đinh Canh Giáp được tài quan cách .Dậu Tuất Hợi cung nhập miếu, người tuổi Bính Đinh được tài quan cách, thêm nhiều cát tinh là đại quý .Thái Âm nhập nam mệnh cát hung quyết :Thái Âm nguyên thị thủy chi tinh ,Thân Mệnh phùng chi phúc tự sinh ,Dậu Tuất Hợi viên vi đắc địa ,Quang huy dương hiển tính danh khô cứng .Thái Âm nhập miếu hóa quyền tinh ,Thanh tú mưu trí quý vô luân ,Bẩm tính ôn lương cung kiệm nhượng ,Vi quan thanh hiển liệt triều cương .Dần thượng Cơ Xương Khúc Nguyệt phùng ,Túng nhiên cát củng bất phong long ,Nam vi bộc tùng nữ vi kỹ ,Gia sát xung sát đáo lão cùng .Thái Âm hãm địa ác tinh trung ,Đà Hỏa tương phùng định khốn cùng ,Thử mệnh chích nghi tăng dữ đạo ,Không môn xuất nhập đắc tòng dung .( Thái Âmm vốn dĩ là Thủy tinhThủ nơi Thân Mệnh, phúc tự sinhDậu Tuất Hợi cung là miếu địaDanh vang, tính hiển thực vẻ vangThái Âm nhập miếu hóa Quyền tinhTướng mạo thanh tú lại mưu tríBẩm tính hiền hòa, cùng khiêm nhượngLàm quan cao quý tại triều đình .Dần cung, Cơ Nguyệt Khúc cùng XươngDẫu được cát chiếu chẳng xiển dươngNam làm nô bộc, nữ làm kỹSát xung thêm sát, già cùng đường .Thái Âm hãm địa ác tinh phùngKình Đà Linh Hỏa tất khốn cùngMệnh này chỉ hợp theo tăng đạoKhông môn xuất nhập được từ tốn ) .Thái Âm nhập nữ mệnh cát hung quyết :Nguyệt hội Đồng Dương tại mệnh cung ,Tam phương cát củng tất doanh phong ,Bất kiến hung sát lai xung hội ,Phú quý song toàn bảo đáo chung .Thái Âm hãm tại mệnh hòa thân ,Bất hỉ tam phương ác sát xâm ,Khắc hại phu quân hựu yểu thọ ,Cánh hư huyết khí thiểu niềm tin .( Nguyệt hội Đồng Dương tại mệnh cungTam phương cát củng, đẹp vô cùngSát tinh chẳng đến vây, xung, chiếuSong toàn giàu sang, tới lâm chung .Thái Âm lạc hãm thủ mệnh thânTam phương chẳng muốn ác sát xâmKhắc phu hại tử, thêm yểu thọKhí hư, huyết kém, tổn niềm tin ) .Thái Âm nhập hạn cát hung quyết :Thái Âm tinh diệu hạn trung phùng ,Tài lộc phong doanh bách sự thông ,Giá thú nghênh thân thiêm tự tục ,Thường nhân đắc thử vượng môn phong .Nhị hạn thiên nghi kiến Thái Âm ,Thiêm ốc tiến tài phúc phi khinh ,Hỏa Linh nhược dã lai tương tấu ,Vị miễn quan tai bệnh hoạn lâm .Hạn chí Thái Âm cư phản bối ,Bất hỉ Dương Đà tam phương hội ,Hỏa Linh nhị hạn tối vi hung ,Nhược bất quan tai đa phá hối .( Nhập hạn Thái Âm miếu thủ cungTăng tài tiến lộc, vạn sự thôngGiá thú hôn nhân gia đình, thêm con cháuNgười thường cũng được vượng gia mônNhị hạn cung kia gặp Thái ÂmThêm nhà, thêm lộc, hồng phúc lâmChẳng may gặp Hỏa Linh thủ chiếuBệnh tật, cùng là kiện tụng xâmHạn ấy Thái Âm cư phản bốiTam phương Kình Đà đến tương hộiLại thêm Linh Hỏa, hung cùng cựcDẫu chẳng quan tai, cũng phá tài ) .* Tham Lang thuộc Mộc Thủy, Bắc đẩu, hóa đào hoa sát. Tham Lang nhập miếu thì to lớn to béo, hãm cung thì dáng hình nhỏ thanh cao, đại lượng, tính cách không bình thường, tâm tính nhiều mưu mô ganh tị, thao tác cấp tốc mà chẳng nhẫn nại bình tĩnh, khéo quá hóa vụng, mê cờ bạc tửu sắc. Hãm địa lại thêm Kình Đà Hóa Kị tất sẽ đơn độc nghòe khổ, phá tướng tàn tật, da có chàm bớt, loang lổ, có sẹo, nhiều nốt ruồi. Nhập miếu thường theo ở nghề võ nghệ, gặp Hỏa Linh thì hỉ được người tuổi Mậu Kỷ là hợp cục, không hợp người tuổi Quý vì chẳng nhẫn nại, chẳng bền vững .Nữ mệnh ( có Tham Lang ) thì thông thường, nếu cư hãm địa thì hại chồng khắc con, cùng bất chính, đại đa số làm tỳ thiếp kỹ xướng, theo tăng đạo cũng chẳng thanh khiết .Tý Ngọ cung vượng địa, người tuổi Đinh Kỷ được phúc hậu, người tuổi Bính Mậu Canh Dần Thân là hạ cục .Mão Dậu cung lợi địa, cùng Tử Vi đồng độ, thấy Hỏa Tinh thì rất quý, người tuổi Ất Tân Kỷ là hợp, được tài quan cách .Dần Thân cung hòa bình, người tuổi Canh được tài quan cách .Tị Hợi cung hãm địa, cùng Liêm Trinh đồng cung, người tuổi Bính Mậu Nhâm được phúc nhưng không bền .Thìn Tuất cung nhập miếu, người Mậu Kỷ được tài quan cách .Sửu Mùi cung nhập miếu cùng Vũ Khúc đồng độ, thấy Hỏa tinh thì người tuổi Mậu Kỷ là quý cách .Tham Lang nhập nam mệnh cát hung quyết :Tứ Mộ cung trung phúc khí nùng ,Đề binh chỉ nhật lập biên công ,Hỏa Tinh củng hội thành vi quý ,Danh chấn chư di định hữu phong .Tham Lang thủ mệnh Kình Dương phùng ,Đà Sát giao gia tất khốn cùng ,Vũ Phá Liêm Trinh đồng sát Kiếp ,Bách nghệ phòng thân độ tuế chung .Tứ Mộ Tham Lang miếu vượng cung ,Gia lâm Tả Hữu phú tài ông ,Nhược nhiên tái hóa Khoa Quyền Lộc ,Văn võ kĩ năng hiển đại công .( Tham cư tứ mộ hưởng phúc hồngCầm binh biên ải sớm lập côngHỏa Tinh thủ chiếu thêm đại quýNổi tiếng chư hầu, chức tam công .Tham Lang thủ mệnh Kình dương phùngĐà Sát chiếu vây tất khốn cùngVũ Phá Liêm Trinh cùng Sát KiếpNhiều nghề bươn chải đến lâm chungTứ mộ Tham Lang miếu vượng cungCó thêm Tả Hữu thực phú ôngNếu như lại được Khoa Quyền LộcVăn võ kĩ năng hiển đại công ) .Tham Lang nhập nữ mệnh cát hung quyết :Tứ Mộ cung trung đa cát lợi ,Cánh phùng Tả Hữu phương vi quý ,Lộc tài đa dạng và phong phú vượng phu quân ,Tính cách cương cường đa chí khí .Tham Lang hãm địa nữ phi tường ,Y thực tuy phong dã vô lương ,Khắc hại lương nhân tịnh tử tức ,Hựu giáo khâm chẩm thủ cô sương .( Nữ tứ Mộ cung đa cát lợiLại phùng Tả Hữu phong phú thêmPhu quân tài lộc cũng được vượngTính cách cương cường, chí khí cao .Tham Lang hãm địa nữ xấu xaNo ấm nhưng lòng thực gian tàKhắc hại chồng con cùng nhà đạoSố thời cô quả chẳng sai ngoa ) .Tham Lang nhập hạn cát hung quyết :Bắc đẩu Tham Lang nhập hạn lai ,Nhược hoàn nhập miếu sự hòa hài ,Khoa Quyền sĩ lộ đa thành tựu ,Tất chủ đương niên phát hoạnh tài .Tham Lang chủ hạn tứ Mộ lâm ,Cánh hỉ nhân sinh tứ Mộ sinh ,Nhược kiến Hỏa Tinh đa hoạnh phát ,Tự nhiên giàu sang quan hương lân .Hạn chí Tham Lang hãm vô lương ,Chích nghi tiết dục tức tai thương ,Đổ đãng giàu sang khứ tài bảo ,Cát diệu tam phương khả miễn tai .Nữ hạn Tham Lang sự vô lương ,Nghi hoài lục Giáp miễn tai ương ,Nhược vô cát diệu lai tương hội ,Tu tri nhất mệnh nhập hoàng tuyền .( Bắc đẩu Tham Lang nhập hạn aiNếu như nhập miếu việc hòa hàiKhoa Quyền kẻ sĩ sự nghiệp tiếnTất chủ cả năm chợt phát lộc .Tham Lang chủ hạn tứ Mộ cungThật mừng người tuổi tứ Mộ phùngNếu gặp Hỏa Linh thì đại phátTự nhiên quan quý lộc trùng trùng .Hạn Tham Lang hãm thực vô lươngVướng vào ái dục, nạn tai vươngRượu chè cờ bạc tốn tiền củaCát chiếu tam phương miễn tai ương .Nữ hạn Tham Lang hãm vô lươngMay ra tuổi Giáp miễn tai ươngNếu không có cát tinh hội chiếuHoàng tuyền thẳng xuống gặp Diêm Vương ) .* Cự Môn thuộc Thủy, Bắc đẩu, hóa Ám, chủ thị phi. Nhập miếu thân hình to lớn, đôn hậu thanh tú, nếu không nhập miếu thì có tướng ngũ đoản hoặc gầy nhỏ, vào việc chần chừ, đa nghi mà học nhiều nhưng chẳng sâu xa, với người khó hòa hợp, lắm thị nhiều phi, dạt dẹo lao khổ. Mừng được Tả Hữu Lộc Tồn người tuổi Quý tuổi Tân mà Mệnh an Tý Mão là hợp cục. Người tuổi Canh Đinh mà tại Thìn Tuất an Mệnh chẳng được phong phú. Người tuổi Bính Mậu mà an Mệnh tại Tý Ngọ thì cô quả yểu chiết. Người tuổi Giáp cư Mão cung tuy nhập miếu nhưng nếu cùng Kình Dương đồng cung là phá cục thành ra thông thường. Thân Mệnh cư Tý Ngọ cung ( có Cự Môn ) là “ Thạch trung ẩn ngọc ” cách, hội thêm Khoa Quyền Lộc thì cả đời phúc hậu, hội Kình Đà Linh Hỏa Hóa Kị thì chẳng yểu tử cũng nam thành tăng đạo nữ làm kỹ xướng .Nữ mệnh nhập miếu, người tuổi Quý Tân được hưởng phúc, hãm địa thì hại phu khắc tử, người tuổi Đinh gặp phải cực dâm, sao này rơi vào nữ mệnh là có lắm tì vết .Tý Ngọ cung vượng địa, người tuổi Đinh Kỷ Quý Tân được phúc hậu, người tuổi Bính Mậu chủ khốn đốn .Mão Dậu cung nhập miếu, cùng với Thiên Cơ đồng cung, người tuổi Ất Tân Kỷ Bính được tài quan cách, người tuổi Đinh Mậu thì có thành có bại .Dần Thân cung nhập miếu, cùng với Thái Dương đồng độ, người tuổi Canh Quý Tân được tài quan cách .Tị Hợi cung vượng địa đơn thủ, người tuổi Quý Bính Tân được tài quan cách .Thìn Tuất cung hòa bình, người tuôit Quý Tân chủ quý, người tuổi Đinh thì khốn đốn .Sửu Mùi cung hãm địa, người tuổi Quý Tân Bính được tài quan cách .Cự môn nhập nam mệnh cát hung quyết :Cự Môn Tý Ngọ nhị cung phùng ,Cục trung đắc ngộ dĩ vi vinh ,Tam hợp hóa cát Khoa Quyền Lộc ,Quan cao cực phẩm y tử bào .Thử tinh hóa ám bất nghi phùng ,Canh hội sát tinh dũ tứ hung ,Thần xỉ hữu thương kiêm tính mãnh ,Nhược nhiên nhập miếu khả hòa bình .Cự Môn thủ mệnh ngộ Kình Dương ,Hỏa Linh phùng chi sự bất tường ,Vi nhân tính cấp đa điên đảo ,Bách sự mang mang loạn chủ trương .( Tý Ngọ nhị cung Cự Môn tinhCục này gặp được sẽ hiển vinhTam hợp hóa cát Khoa Quyền LộcQuan cao cực phẩm chốn triều đình .Cự Môn hóa ám chẳng nên phùngHội thêm tứ sát với bầy hungRăng môi đau đớn, tính cương mãnhNếu như miếu địa lại thông thường .Cự Môn thủ mệnh hội Kình DươngHỏa Linh lâm tới sự khó lườngLàm người nóng tính cùng điên đảoTrăm sự sợ hãi loạn chủ trương .Cự Môn nhập nữ mệnh cát hung quyết :Cự Môn vượng địa đa sinh cát ,Tả Hữu gia lâm thọ cánh trường ,Nữ nhân đắc thử thành vi quý ,Liêm quyển trân châu tọa tú phòng .Cự Môn mệnh hãm chủ dâm xướng ,Thị nữ thiên phòng miễn tai ương ,Tướng mạo thanh kỳ đa cận sủng ,Bất nhiên thọ yểu hoặc hung vong .( Cự Môn gặp cát miếu vượng phươngTả Hữu gia lâm mạng thọ trườngNữ nhân gặp được thì thành quýGiàu sang, phúc thọ nhất phu nhân .Cự môn hãm địa chủ dâm xướngTỳ nữ thiếp thì miễn tai ươngTướng mạo xinh đẹp được sủng áiTuy nhiên yểu thọ hoặc hung vong ) .Cự Môn nhập hạn cát hung quyết :Cự Môn chủ hạn hóa Quyền tinh ,Tối hỉ cầu mưu vạn sự thành ,Tuy hữu quan tai tịnh khẩu thiệt ,Phùng hung hóa cát đắc bảo mật an ninh .Cự Môn nhập hạn động nhân sầu ,Nhược ngộ Tang Môn sự bất chu ,Sĩ thứ phùng chi đa nhạ tụng ,Cư quan thất chức hữu đinh ưu .Cự Môn hạn hãm tối quai trương ,Vô sự quan phi nháo nhất trường ,Khốc khấp tang họa chung bất miễn ,Phá tài ẩu khí thụ thê lương .( Cự Môn chủ hạn hóa Quyền tinhCực tốt cầu mưu vạn sự vinhTuy có quan tai cùng khẩu thiệtPhùng hung hóa cát được an bình .Cự Môn hạn động khiến người buồnNếu có Tang Môn sự chẳng suônSĩ tử gặp thì nhiều kiện cáoKẻ quan mất chức có đau buồn .Cự môn hạn hãm lắm trái ngangTự nhiên quan tụng dồn dập mangKhóc lóc tang ma cũng chẳng thoátPhá tài hao của thật bẽ bàng ) .* Thiên Tướng thuộc Thủy, Nam đẩu, hóa Ấn, là chủ quan lộc. Là người tướng mạo dôn hậu ổn trọng, thanh bạch, thích ăn ngon rượu tốt, y lộc được rất đầy đủ. Cùng Tử Phủ Tả Hữu Xương Khúc Nhật Nguyệt hội hợp thì tài quan tuy nhiên mỹ, tưới vị tới tam công. Cùng Vũ Phá Kình Đà sát cánh thì làm nghề kỹ công, lại thêm Hỏa Linh Cự Cơ thì tất sẽ chịu hình thương sau chẳng được yên ổn. Thiên Tướng thường hóa giải được tính ác của Liêm Trinh .Nữ mệnh nhập miếu thì tính tình ôn hòa, y lộc được xứng ý toại lòng, vào tăng đạo càng cát lợi .Tý Ngọ cung nhập miếu cùng Liêm Trinh đồng độ, người tuổi Đinh Kỷ Quý Giáp được tài quan cách .Mão Dậu cung hãm địa, người tuổi Ất Tân được cát lợi, người tuổi Giáp Canh chủ khốn đốn .Thìn Tuất cung đắc địa cùng Tử Vi đồng độ ( những tuổi ) được tài quan cách .Sửu Mùi cung nhập miếu, thêm cát tinh ( những tuổi ) được tài quan cách .Dần Thân cung nhập miếu, cùng Vũ Khúc đồng độ, người tuổi Đinh Giáp Canh được tài quan cách .Tị Hợi cung đắc địa, người tuổi Bính Mậu Nhâm là phúc .Thiên Tướng nhập nam mệnh cát hung quyết :Thiên Tướng ý thức quý đẳng luân ,Chiếu thủ thân mệnh hỉ vô ngần ,Vi quan tất chủ cư nguyên tể ,Tam hợp tương phùng phúc bất khinh .Thiên Tướng cát phức tạp mệnh chủ ,Tất định tư nhân đa khắc kỷ ,Tài quan lộc chủ vượng gia tư ,Quyền áp đương thì thùy bất mỹ .Thiên Tướng chi tinh Vũ Phá đồng ,Dương Đà Hỏa Linh cánh vi hung ,Hoặc tác kỹ thuật kinh thương bối ,Nhược tại không môn hưởng phúc long .( Thiên Tướng cát tinh quý thập phầnChiếu thủ Thân Mệnh tốt vô ngầnLàm quan tất chủ ngôi Tể TướngTam hợp tương phùng phúc tuyệt luân .Thiên Tướng cát tinh là mệnh chủĐịnh rằng cần kiệm với thanh taoTài quan lộc chủ vượng gia cảnhQuyền lực uy nghi ai dám sánh .Thiên Tướng Vũ Khúc cùng Phá QuânKình Đà Linh Hỏa gặp tất hungChỉ chuyên kỹ thuật, theo kinh doanhHoặc chốn Không Môn hưởng phúc lành ) .Thiên Tướng nhập nữ mệnh cát hung quyết :Nữ nhân chi mệnh Thiên Tướng tinh ,Tính cách mưu trí bách sự ninh ,Y lộc phong doanh tài bạch túc ,Vượng phu quý tử hiển môn đình .Phá Quân Thất Sát lai tương hội ,Dương Đà Hỏa Linh tối sở kỵ ,Cô hình khắc hại lục thân vô ,Chích khả thiên phòng dữ thị tỳ .( Nữ nhân mệnh có Thiên Tướng tinhLiệu muôn việc ổn, tính mưu tríTài lộc đủ đầy khét tiếng cóVượng phu ích tử hiển môn đình .Phá Quân Thất Sát đến tương hộiKình Đà Linh Hỏa tối kị cùngCô đơn hình khắc lục thân ấyLàm kiếp thị tỳ hoặc tiện thiếp ) .Thiên Tướng nhập hạn cát hung quyết :Thiên Tướng chi tinh cảm chủ tài ,Chiếu lâm nhị hạn tất vô tai ,Động tác mưu vi giai toại ý ,Du du hưởng phúc tự nhiên lai .Thiên Tướng chi tinh hữu cơ bàn ,Tam phương bất hỉ ác tinh triền ,Dương Đà Không Kiếp trùng tương hội ,Khẩu thiệt quan tai ương diệc liên .Hạn lâm Thiên Tướng ngộ Kình Dương ,Tác họa hưng ương bất khả đương ,Cánh hữu Hỏa Linh chư sát tấu ,Tu giáo nhất mệnh nhập tuyền hương .( Thiên Tướng dũng mãnh chủ phúc tàiChiếu lâm nhị hạn chẳng nạn taiMưu sự thành công xuất sắc, việc toại ýThong dong hưởng phúc tự nhiên lai .Hạn vào Thiên Tướng ở cơ bànTam phương chẳng muốn ác tinh sangKình Đà Không Kiếp mà tương hộiKhẩu thiệt, quan tai, họa hoạn tràn .Hạn lâm Thiên Tướng ngộ Kình DươngTác họa, tai ương khó mà đươngNếu thêm Linh Hỏa cùng sát hộiSố này dễ xuống gặp Diêm Vương ) .* Thiên Lương thuộc Thổ, Nam đẩu, hóa Ấm, chủ Thọ. Là người trọng hậu thanh tú, mưu trí, thẳng thắn chính trực, tâm tính vô tư, thường giúp sức, bố thí, thao tác thiện, được thọ trường. Cùng với Thiên Cơ sát cánh thì có văn hay chữ tốt trong hội văn học nghệ thuật và thẩm mỹ ( của vua chúa ), lại giỏi việc bàn luận về binh pháp. Cùng Tả Hữu Xương Khúc hội thì tất sẽ xuất tướng nhập tướng. Nhập miếu thì giàu sang, hãm địa mà gặp Hỏa Tinh Kình Dương thì phá cục, tất sẽ hạ tiện cô quả, chết yểu. Gặp Thiên Cơ Hao Sát thì nhàn nhã theo tăng đạo mà thụ giới luật quản chế, người tuổi Nhâm mà Mệnh cung an tại Hợi Mão Mùi thì được giàu sang song toàn .Vào nữ Mệnh thì có chí khí của người nam tử, nhập miếu định là giàu sang, hãm địa thêm sát tinh thì hại chồng khắc con, lại còn dâm tiện .Tý Ngọ cung nhập miếu, người tuổi Đinh Kỷ Quý được phúc hậu, tài cách .Mão cung nhập miếu, Dậu cung đắc địa, cùng Thái Dương đồng độ, người tuổi Ất Nhâm Tân được tài quan cách .Thìn Tuất cung nhập miếu, cùng Thiên Cơ đồng độ, người tuổi Đinh Kỷ Nhâm Canh được tài quan cách .Sửu Mùi cung nhập miếu, người tuổi Nhâm Ất được tài quan cách, người tuổi Mậu đại quý .Dần cung nhập miếu, Thân cung hãm địa, cùng với Thiên Đồng đồng cung, người tuổi Đinh Kỷ Giáp Canh được tài quan cách .( QNB chú : thiếu phần tại Tị Hợi cung ) .Thiên Lương nhập nam mệnh cát hung quyết :Thiên Lương chi diệu số trung cường ,Hình thần ổn trọng tính ôn lương ,Tả Hữu Xương Khúc lai hội hợp ,Quản giáo giàu sang liệt triều cương .Thiên Lương tinh tú thọ tinh phùng ,Cơ Nhật Văn Xương Tả Hữu Đồng ,Tý Ngọ Dần Thân vi nhập miếu ,Quan tư thanh hiển chí tam công .Thiên Lương ngộ hỏa lạc nhàn cung ,Đà sát trùng phùng cánh thị hung ,Cô hình đới tật phá gia tài ,Không môn kỹ nghệ khả doanh công .( Thiên Lương ấy, sao cường trong sốỔn hình thần, bẩm tính thiện lươngHội hợp Tả Hữu Khúc XươngDạy quý nhân ở triều cương danh lừng .Thiên Lương thổ, thọ tinh mà gặpCơ, Nhật, Đồng, Tả Hữu Văn XươngDần Thân Tý Ngọ miếu phươngQuan cao thanh hiển đường đường Tam Công .Thiên Lương tinh, nhàn cung gặp HỏaĐà sát xung, gặp sẽ thêm hungCô đơn, hình, tật, bần hànKhông môn, công kỹ hoặc tùng kinh doanh thương mại ) .Thiên Lương nhập nữ mệnh cát hung quyết :Thìn Tuất Cơ Lương phi tiểu bổ ,Phá Quân Mão Dậu bất vi lương ,Nữ nhân đắc thử vi cô độc ,Khắc phu hình tử thủ không phòng .( Thìn Tuất Cơ Lương lợi chẳng ítPhá Quân Mão Dậu lại không lànhNữ nhân mà gặp là cô độcKhắc phu hình tử, sớm phòng không ) .Thiên Lương nhập hạn cát hung quyết :Thiên Lương hóa Ấm cát tinh hòa ,Nhị hạn phùng chi phúc tất đa ,Nhược gia cát diệu phùng miếu địa ,Quý cực nhất phẩm phụ sơn hà .Hạn chí Thiên Lương tối thị lương ,Do như thu cúc thổ hinh hương ,Gia quan tiến chức nghênh tân lộc ,Thường thứ phùng chi dã túc lương .Thiên lương thủ hạn thọ duyên trường ,Tác sự cầu mưu cánh cát xương ,Nhược ngộ Hỏa Linh Dương Đà hợp ,Tu phòng nhất ách dữ gia vong .( Thiên Lương hóa Ấm cát tinh hòaNhị hạn gặp thì phúc lộc đaNếu thêm cát diệu nơi miếu địaQuý đến cực phẩm, giúp sơn hàHạn gặp Thiên Lương sẽ cát tườngNhư mùa Thu Cúc tỏa ngát hươngNgười quan tiến chức nghênh tân lộcThường dân cũng rất đầy đủ thực lương .Thiên Lương thủ hạn thọ duyên trườngCầu mưu, tác sự được vinh xươngNếu gặp Hỏa Linh Kình Đà hộiĐề phòng phá sản kẻo ra đường ) .* Thất Sát thuộc Hỏa Kim, Nam đẩu tướng tinh, gặp Đế biến thành Quyền, ngoài những thì khắp chư cung đều mang tính sát. Là người mắt to, tính nóng vội, mừng giận thất thường, vào việc chần chừ tiến thoái bất nhất. Miếu vượng thì có mưu lược, gặp Tử Vi thì chấp chưởng quyền sinh quyền sát, vào võ chức thì rất lợi. Thêm Tả Hữu Xương Khúc Khôi Việt hội hợp thì tước vị đến cực phẩm. Lạc vào chỗ Không Vong thì vô uy lực. Gặp hung diệu ở nơi sinh địa thì định là làm đồ tể, hội Hình Tù tinh thì khắc hại hình thương. Mệnh cung an tại Dần Hợi Tý Ngọ cung, người tuổi Đinh Kỷ là hợp cục, không mừng khi rơi vào những tuổi Nhâm Quý Ngọ Tuất, còn người tuổi Bính tuổi Mậu thì luận là trung bình. Tại cung Thìn mà an Mệnh, người tuổi Canh được cát lợi, nếu thấy Kình Đà Linh Hỏa xung hội lại hãm địa thì dễ tàn tật, hạ cục, dẫu giàu sang thì cũng chẳng bền .Nữ nhân mà nhập miếu thêm Quyền Lộc thì vượng phu ích tử, hãm địa gặp Kình Hỏa thì tất sẽ khắc hại, hình thương, hạ tiện .Tý Ngọ cung vượng địa, người tuổi Giáp Đinh Kỷ được tài quan cách .Mão Dậu cung vượng địa, cùng Vũ Khúc đồng cung, người tuổi Ất Tân được phúc hậu, tài quan cách .Thìn Tuất cung nhập miếu, thêm cát tinh ( những tuổi ) được tài quan cách .Sửu Mùi cung nhập miếu, cùng Liêm Trinh đồng cung, thêm cát tinh ( những tuổi ) được tài quan cách .Dần Thân cung nhập miếu, những tuổi Giáp Canh Đinh Kỷ được tài quan cách .Tị Hợi cung hòa bình cùng Tử Vi đồng cung, những tuổi Bính Mậu Nhâm được tài quan cách .Thất Sát nhập nam mệnh cát hung quyết :Thất Sát Dần Thân Tý Ngọ cung ,Tứ di củng thủ phục anh hùng ,Khôi Việt Tả Hữu Văn Xương hội ,Khoa Lộc danh cao thực vạn chung .Sát cư hãm địa bất kham ngôn ,Hung họa do như bạn hổ miên ,Nhược thị sát cường vô chế phục ,Thiếu niên ác tử đáo hoàng tuyền .Thất Sát cư mệnh lạc nhàn cung ,Cự tú Dương Đà cánh chiếu xung ,Nhược bất thương chi tất tổn cốt ,Không môn tăng đạo khả hưng long .( Thất Sát Dần Thân Tý Ngọ cungBiên ải bốn phương phục anh hùngKhôi Việt Tả Hữu Văn Xương hộiKhoa Lộc danh cao lộc vạn chung .Khó mà nói hết Sát hãm cungLàm bạn còn ôm hổ ngủ cùngNếu thêm hung sát vô chế phụcThiếu niên chết thảm lúc lâm chung .Thất Sát cư mệnh lạc nhàn cungCự Môn Đà Nhận đến chiếu xungNếu không què cụt thì thương tậtTheo đạo theo tăng giảm được hung ) .Thất Sát nhập nữ mệnh cát hung quyết :Nữ mệnh sầu phùng Thất Sát tinh ,Tác sự quả đoán hựu mưu trí ,Khí cao chí đại vô nam nữ ,Bất miễn hình phu lịch khổ tân .Thất Sát cô tinh Tham tú phùng ,Hỏa Đà tấu hợp phi vi quý ,Nữ nhân đắc thử tính vô lương ,Chích hảo thiên phòng vi sử tỳ .( Nữ mệnh ưu tư Thất Sát nàyThông minh quả quyết lại cao thâmChí khí còn hơn nhiều nam tửChẳng tránh khắc phu, trải đắng cay .Thất Sát cô thần, gặp Tham LangHỏa Đà tấu hợp chẳng quý sangNữ nhân mà gặp tính không thiệnChỉ tổ làm thiếp với a hoàn ) .Thất Sát nhập hạn cát hung quyết :Nhị hạn tuy nhiên phùng Thất Sát ,Thung dung hòa hoãn nhà đạo phát ,Đối cung Thiên Phủ chính lai triều ,Sĩ hoạn phùng chi danh hiển đạt .Thất Sát chi tinh chủ thu tức ,Tác sự nguy hiểm câu hữu thất ,Cánh gia ác diệu tại hạn trung ,Chủ hữu quan tai đa bệnh tật .( Nhị hạn mặc dầu phùng Thất SátThong thả hài hòa gia đạo phátĐối cung Thiên Phủ chính triều lạiSĩ tử hoạn lộ danh hiển đạt .Tỉ ti tấm tức Thất Sát tinhVào việc nguy hiểm đều dễ khuynhThêm vào ác diệu trong hạn ấyChủ tật bệnh mang lại ngục hình ) .* Phá Quân thuộc Thủy, Bắc đẩu, hóa Hao, chủ vợ con nô bộc. Thân thể hình hài ngũ đoản, sống lưng dày mày rộng eo nghiêng, tính tình cương cường ít hòa hợp với người, thích tranh chấp tranh hiếu thắng. Lìa tổ xa tông thì phát phúc, giỏi săn bắn chim muôn, giỏi cờ bạc. Mừng gặp Tử Vi để được có uy quyền, Thiên Lương Thiên Phủ thường chế được tính ác của nó. Cùng Văn Khúc đồng cung thì một đời làm bần sĩ, thêm nhập vào chỗ thủy cung thì tàn tật, tuy giàu nhưng không bền, dễ chết yểu. Người tuổi Giáp Quý mà cung Mệnh an ở Tý Ngọ thì tước vị cỡ đến tam công. Nếu người tuổi Bính Mậu Dần mà Mệnh tọa ở Tý Ngọ thì tàn tật, đơn độc, dẫu phong phú cũng chẳng bền, dễ chết yểu. Người tuổi Bính Mậu mà Mệnh an ở Thìn Tuất Sửu Mùi cùng với Tử Vi đồng cung hoặc xung đối thì giàu sang chẳng hề ít chút nào. Gặp Liêm Trinh Kình Đà Hỏa Linh ở chỗ hãm cung thì suốt đời tranh đấu bệnh tật, hợp theo tăng đạo .Nữ mệnh ở nơi Tý Ngọ thì nhập miếu, nhưng nếu vào chỗ hãm địa mà có thêm sát tinh thì tất sẽ tàn tật, hạ tiện, dâm dục .Tý Ngọ cung nhập miếu, người sinh những tuổi Đinh Kỷ Quý được phúc hậu, người sinh Bính Mậu thì chủ khốn đốn .Mão Dậu cung hãm địa cùng Liêm Trinh đồng độ, những tuổi Ất Tân Quý thì được lợi, những tuổi Giáp Canh Bính thì chẳng được bền .Thìn Tuất cung vượng địa, những tuổi Giáp Quý là phúc .Sửu Mùi cung vượng địa cùng Tử Vi đồng độ, những tuổi Bính Mậu Ất được tài quan cách .Dần Thân cung đắc địa, những tuổi Giáp Canh Kỷ được tài quan cách .Tị Hợi cung cùng Vũ Khúc đồng độ, người tuổi Mậu được phúc hậu .Phá Quân nhập nam mệnh cát hung quyết :Phá Quân Thất Sát dữ Tham Lang ,Nhập miếu anh hùng bất khả đương ,Quan võ mệnh phùng vi thượng tướng ,Thứ nhân phú túc trí điền trang .Phá Quân Tý Ngọ hội Văn Xương ,Tả Hữu song song nhập miếu lang ,Tài bạch phong doanh đa khảng khái ,Lộc quan chiêu trứ tá quân vương .Phá Quân nhất diệu tối nan đương ,Hóa Lộc Khoa Quyền hỉ dị thường ,Nhược hoàn hãm địa nhưng gia sát ,Phá tổ ly tông xuất viễn hương .Phá Quân bất hỉ tại Thân cung ,Liêm Trinh Hỏa Dương Đà hội hung ,Bất kiến thương tàn định thọ yểu ,Chích nghi tăng đạo độ bình sinh .( Phá Quân Thất Sát với Tham LangNhập miếu anh hùng nổi tiếng vangTheo võ thì thăng làm thượng tướngNgười thường phong phú lắm điền trangPhá Quân Tý Ngọ hội Văn XươngTả Hữu một đôi nhập miếu đườngTài lộc dồi dào, chi thoáng đãngTước quan hiển hiện tá quân vươngPhá Quân nhất diệu khó đảm đươngHóa Lộc Khoa Quyền mừng dị thườngNếu mà hãm địa cùng thêm sátPhá tổ ly tông tới viễn phương .Phá Quân chẳng thích cung an ThânLiêm Hỏa Kình Đà hung thập phầnNếu chẳng thương tàn thì yểu thọChỉ theo tăng đạo qua ngày dần ) .Phá Quân nhập nữ mệnh cát hung quyết :Phá Quân Tý Ngọ vi nhập miếu ,Nữ mệnh phùng chi phúc thọ xương ,Tính cách hữu năng thiên xuất chúng ,Vượng phu ích tử tính danh hương .Phá Quân nữ mệnh bất nghi phùng ,Kình Dương gia hãm tiện vi hung ,Khắc hại lương nhân phi nhất thứ ,Tu giáo bi khốc độ triêu hôn .( Phá Quân Tý Ngọ là nhập miếuNữ mệnh gặp thì phúc thọ nhiềuTính cách kĩ năng lại xuất chúngVượng phu ích tử danh mỹ miềuPhá Quân nữ mệnh chẳng hợp phùngThêm hãm Kình Dương sẽ rất hungKhắc hại chồng con vài ba bậnNên biết buồn đau trải sớm hôm ) .Phá Quân nhập hạn cát hung quyết :Phá Quân nhập hạn yếu thôi tường ,Miếu địa phương tri phúc lộc xương ,Cánh ngộ Văn Xương đồng Khôi Việt ,Hạn lâm thử địa cực phong quang .Phá Quân nhập hạn tế thôi tường ,Miếu địa vô hung thiểu tổn thương ,Sát tấu Phá Quân phòng phá háo ,Cánh phòng thê tử tự thân vong .Phá Quân chủ hạn đa nùng huyết ,Thất thoát quai trương bất khả thuyết ,Cánh trị nữ nhân chủ hiếu phục ,Huyết quang sản nạn tai ương tiết .( Phá Quân nhập hạn xét cho tườngHưng thịnh phúc tài ở miếu phươngThêm gặp Văn Xương cùng Khôi ViệtHạn vào nơi ấy cực vinh xương .Nhập hạn Phá Quân xét kỹ càngMiếu địa vô hung sẽ vẻ vangHễ gặp sát tinh phòng phá tánPhòng vợ con cùng bản thân vong .Phá Quân chủ hạn đẫm máu tanhMất mát không bình thường sự chẳng lànhNữ nhân gặp phải vận tang phụcHuyết quang sản nạn, thì họa giảm ) .* Văn Xương thuộc Kim, Năm bắc đẩu, là sao văn khôi. Là người mi thanh mục tú, khôn khéo đa học đa tài, hội Thái Dương Thiên Lương Lộc Tồn thì tài quan hiển hiện, giàu sang nức tiếng, hãm địa thì khởi đầu trắc trở sau sẽ thuận tiện, thêm Kình Dương Hỏa Linh thì là người làm nghề kỹ công. Hãm địa mà độc thủ thêm sát thì có tật, cũng được thọ trường, vượng thì có nốt ruồi chỗ kín, hãm thì dễ có bệnh trên da, có sẹo .Nữ mệnh mà nhập miếu cũng thông thường, có nhiều cát tinh thì được giàu sang, hãm địa gặp Kình Hảo Cự Cơ Sát Kị thì tất sẽ hạ tiện, dâm dật, kỹ xướng, nô tỳ .Dần Ngọ Tuất cung đắc địa, những tuổi Đinh Kỷ Giáp Canh được tài quan cách .Thân Tý Thìn cung đắc địa, những tuổi Quý Giáp Canh được quý cách .Tị Dậu Sửu cung nhập miếu, những tuổi Ất Mậu Tân được đại quý .Hợi Mão Mùi cung lợi địa, những tuổi Ất Mậu được tài quan cách .Văn Xương nhập nam mệnh cát hung quyết :Văn Xương tọa mệnh vượng cung lâm ,Chí đại tài cao để vạn kim ,Văn nghệ tinh hoa tâm tráng đại ,Tu giáo bình bộ thượng thanh vân .Văn Xương thủ mệnh diệc khác thường ,Hạn bất yểu thương phúc thọ trường ,Chích phạ hạn xung phùng Hỏa Kỵ ,Tu giáo yểu chiết đới hình thương .( Văn Xương tọa mệnh vượng cung nàyChí cả tài cao, thực quý thayVăn nghệ tinh thông, tâm hùng trángDạy rằng rảo bước rộng đường mây .Văn Xương thủ mệnh cũng khác thườngHạn chẳng yểu thương lại thọ trườngChỉ sợ hạn xung phùng Hỏa, KịDạy rằng yểu chiết đới hình thương ) .Văn Xương nhập nữ mệnh cát hung quyết :Nữ nhân Thân Mệnh trị Văn Xương ,Tú lệ thanh kỳ phúc canh trường ,Tử Phủ đối xung tam hợp chiếu ,Quản giáo giàu sang trứ hà thường .Văn Xương nữ mệnh ngộ Liêm Trinh ,Hãm địa Kình Dương Hỏa Kỵ tinh ,Nhược bất vi xướng chung thọ yểu ,Thiên phòng do đắc gia chủ khinh .( Nữ nhân Thân Mệnh gặp Văn XươngXinh đẹp thanh kỳ phúc thọ trườngTử Phủ đối xung tam hợp chiếuDạy rằng phong phú thực sung sướngVăn Xương nữ mệnh hội Liêm TrinhHãm địa Kình Dương Hỏa Kị tinhNếu không kỹ xướng thì yểu thọTỳ thiếp còn bị gia chủ khinh ) .Văn Xương nhập hạn cát hung quyết :Văn Xương chi tinh tối vi thanh ,Đấu số chi trung đệ nhị tinh ,Nhược ngộ Thái Tuế dữ nhị hạn ,Sĩ nhân trị thử chiêm khoa danh .Hạn ngộ Văn Xương bất đắc địa ,Cánh hữu Dương Đà Hỏa Linh Kị ,Quan phi khẩu thiệt phá gia tài ,Vị miễn hình thương đa hối trệ .( Văn Xương sao ấy cực kỳ thanhĐẩu số này đây đệ nhất danhNếu gặp Thái Tuế cùng nhị hạnHọc trò có nó đỗ đạt nhanh .Hạn gặp Văn Xương hãm địa cungKình Đà Linh Hỏa Hóa Kị phùngPhá tan gia tài, quan tụng thiệtChẳng miễn hình thương, hối hận vương ) .Văn Khúc thuộc Thủy, Bắc đẩu, ti khoa giáp. Cùng với Văn Xương gặp cát thì chủ khoa bảng khoa đệ, đơn thủ cư Thân Mệnh lại gặp sác sát tấu hợp thì làm kẻ vô danh và giỏi nịnh. Mừng gặp người tuổi Giáp mà mệnh an tại Tị Dậu Sửu cung, làm quan quý, cư hầu cư bá. Cùng với Tham Lang Hỏa Tinh đồng cung hoặc tam hợp thì là tướng tướng chi mệnh. Cũng Vũ Trinh KÌnh Sát Phá Lang cư hãm địa thì tất táng mệnh chết non. Nếu cùng Đồng Lương Vũ Khúc hội ở vượng cung thì mưu trí quả quyết, như Kình Đà xung phá thfi chỉ hợp theo tăng đạo. Vượng thì có nốt ruồi kín, hãm thì dễ có sẹo, bớt, bệnh trên da .Nữ Mệnh nhập miếu thì thanh tú, hãm địa cùng Cự Hỏa Kị Cơ hội hợp với Tham Phá đồng cung hoặc xung phá thì tất sẽ đơn độc, nghèo khó, hạ tiện, dâm dục .Dần cung hòa bình, Ngọ Tuất hãm địa, những tuổi Giáp Canh được tài quan cách .Thân Tý Thìn cung đắc địa, những tuổi Đinh Quý Tân được phúc hậu .Tị Dậu Sửu cung nhập miếu, người tuổi Tân gặp Tử Vi đồng cung thì đại phú quý cách .Hợi Mão Mùi cung vượng địa, những tuổi Bính Nhâm mậu được tài quan cách .Văn Khúc nhập nam mệnh cát hung quyết :Văn Khúc thủ mệnh tối vi lương ,Tướng mạo đường đường chí khí ngang ,Sĩ thứ phùng chi ứng phúc hậu ,Trượng phu đắc thử thụ kim chương .Văn Khúc thủ viên phùng Hỏa Kị ,Bất hỉ tam phương ác sát tụ ,Thử nhân tuy xảo khẩu năng ngôn ,Duy tại không môn khả ngộ quý .( Văn Khúc thủ mệnh rất cát tườngHiên ngang chí khí vẻ đường đườngQuan dân mà gặp đều phúc hậuTrượng phu sẽ hưởng thụ ân vương .Văn Khúc Mệnh viên Hỏa Kị phùngChẳng mừng ác sát đến chiếu xungKẻo mà khéo nịnh làm không nổiTheo chốn không môn mới khỏi hung ) .Văn Khúc nhập nữ mệnh cát hung quyết :Nữ nhân mệnh lý phùng Văn Khúc ,Tướng mạo thanh kỳ đa hữu phúc ,Thông minh linh lợi bất tầm thường ,Hữu sát thiên phòng dã dâm dục .( Nữ nhân mệnh lý phùng Văn KhúcTướng mạo thanh kỳ có nhiều phúcLanh lợi mưu trí thực khác thườngSát chiếu, tỳ thiếp và dâm dục ) .Văn Khúc nhập hạn cát hung quyết :Nhị hạn tương phùng Văn Khúc tinh ,Sĩ thứ tư niên tu phát phúc ,Cánh thiêm Tả Hữu hội Thiên Đồng ,Tài lộc thao thao vi thượng cục .Văn Khúc hạn ngộ Liêm Đà Dương ,Hãm địa phi tai nhạ họa ương ,Cánh kiêm mệnh lý niềm tin nhược ,Tu tri thử tuế nhập tuyền hương .( Nhị hạn tương phùng Văn Khúc tinhQuan dân năm ấy hưởng phúc ninhLại thêm Tả Hữu Thiên Đồng hộiTài lộc dồi dào thượng cục định .Hạn Văn Khúc gặp Kình Đà TrinhHãm địa tất rước họa hoạn kinhNếu Mệnh ý thức mà suy nhượcBiết rằng năm ấy về U Minh ( âm ty cõi ) .* Tả Phụ thuộc Thổ, Nam bắc đẩu, thiện tinh, phò trợ cho Đế Lệnh thêm đẹp. Nếu Phủ Tướng Cơ Xương Tham Lang Vũ Khúc hội hợp, lại có thêm cả Hữu Bật đồng cung thì phong phú không hề nhỏ, tài quan tuy nhiên mỹ. Nếu thấy Kình Đà Hỏa Kị thì định là trung cục, ở vượng cung có nốt ruồi kín, thấy tam sát như hãm địa mà thêm Cự Môn Thất Sát Thiên Cơ sẽ thành hạ cục .Nữ Mệnh hội cùng cát tinh thì vượng phu ích tử. Theo tăng đạo càng được thanh khiết .Tả Phụ nhập nam mệnh cát hung quyết :Tả Phụ tôn tinh năng giáng phúc ,Phong lưu đôn hậu thông kim cổ ,Tử Phủ Lộc Quyền Tham Vũ hội ,Văn quan võ chức đa thanh quý .Dương Đà Hỏa Linh tam phương chiếu ,Túng hữu tài quan phi cát triệu ,Liêm Trinh Phá Cự cánh lai xung ,Nhược bất thương tàn chung thị yểu .( Tả Phụ tôn tinh thường giáng phúcPhong lưu đôn hậu uyên bác thựcTử Phủ Lộc Quyền Tham Vũ hộiHai ban van võ đều quý cực .Kình Đà Linh Hỏa tam phương chiếuMà ở Tài Quan chẳng cát diệuLiêm Trinh Cự Phá cùng xung tớiNếu chẳng thương tàn, thì chết yểu ) .Tả Phụ nhập nữ mệnh cát hung quyết :Nữ mệnh Tả Phụ chủ hiền hào ,Năng cán năng vi hựu khí cao ,Cánh dữ Tử Vi Thiên Phủ hợp ,Kim quan phong tặng quá thao thao .Hỏa Đà tương hội bất vi lương ,Thất Sát Phá Quân thọ bất trường ,Chích khả thiên phòng phương phú túc ,Thông minh đắc sủng quá thì quang .( Nữ nhân Tả Phụ bực anh thưTài cả chí cao vượt trượng phuLại được Tử Vi Thiên Phủ hộiMũ vàng phong tặng mãi xuân thu .Hỏa Đà tương hội chẳng tốt đẹpThất Sát Phá Quân thọ giảm nhanhChỉ làm phận thiếp nhà giàu cóThông minh được ái trải ngày xanh ) .Tả Phụ nhập hạn cát hung quyết :Tả Phụ hạn hành phúc khí thâm ,Thường nhân phú túc lũy thiên kim ,Quan viên cánh đắc Khoa Quyền chiếu ,Chức vị cao thiên tá thánh quânTả Phụ chi tinh nhập hạn lai ,Bất nghi sát tấu chủ bi ai ,Hỏa Linh Không Kiếp lai tương tấu ,Tài phá nhân vong sự sự ai .( Hạn vào Tả Phụ phúc khí dàyNgười thường giàu sang lộc nhiều thayQuan viên lại được Khoa Quyền chiếuThăng chức cạnh vua đúng hạn này .Tả Phụ hạn kia đã nhập vàoChẳng ưa Sát tấu chủ buồn saoHỏa Linh Không Kiếp cùng tụ tậpNgười mất tiền tan lắm lao đao ) .* Hữu Bật thuộc Thủy, Nam bắc đẩu, phò trợ cho Đế Lệnh. Nhập miếu thì hình dáng trọng hậu thanh tú, ngay thật chính trực, tấm lòng bao dung thoáng đãng, thường thao tác cứu tế bố thí, có nhiều cơ mưu. Khắp những cung đều giáng phúc, cư tứ Mộ thì rất đẹp, nếu hội Tử Vi Thiên Phủ Thiên Tướng Xương Khúc thì cả đời phúc hậu, nếu cùng những sát tinh đồng triền thứ ( cung độ ) lại cả Kình Đà Linh Hỏa Hóa Kị xung hợp thì chủ phúc bạc cũng chẳng đến nỗi hung hiểm, duy có bệnh ngoài da, có sẹo, bớt, có nốt ruồi kín hoặc là có thương tật .Nữ mệnh hội cùng những cát tinh thì vượng phu ích tử. Tăng đạo cũng thanh khiết .Hữu Bật nhập nam mệnh cát hung quyết :Hữu Bật Thiên Cơ thượng tể tinh ,Mệnh phùng trọng hậu tối mưu trí ,Nhược vô Hỏa Kỵ Dương Đà hội ,Gia cát tài quan quán thế anh .Hữu Bật tôn tinh nhập mệnh cung ,Nhược hoàn sát tấu chủ thường dung ,Dương Đà Không Kiếp tam phương tấu ,Tu tri đới tật miễn tai hung .( Hữu Bật Thiên Cơ thượng tể tinhMệnh phùng phúc hậu rất mưu tríNếu không gặp Hỏa Kình Đà KịThêm cát tài quan cực hiển vinhHữu Bật tôn tinh nhập Mệnh cungNều mà sát tấu chỉ thường chungKình Đà Không Kiếp tam phương chiếuNếu tật bệnh rồi miễn họa hung ) .Hữu Bật nhập hạn cát hung quyết :Hữu Bật nhập hạn tối vi vinh ,Nhập tài thịnh vượng tất đa năng ,Quan viên thiên trạc tăng đạo hỉ ,Sĩ tử công thư tất hiển danh .Hữu Bật chủ hạn ngộ hung tinh ,Tảo tận gia tư bách bất thành ,Sĩ tao thương bại nô khi chủ ,Cánh giáo gia phá chủ linh đình .( Hạn vào Hữu Bật được vinh thăngNhập tài thịnh vượng lắm kĩ năngQuan viên thăng quan tiến chức, tăng đạo phúcSĩ tử học tập tất hiển danh .Hữu Bật chủ hạn gặp hung tinhQuét sạch gia tài sự điêu linhKẻ sĩ bại thương, nô khinh chủDạy rằng nhà phá chủ lênh đênh ) .* Lộc Tồn thuộc Thổ, Bắc đẩu, ti tước lộc, quý tinh. Từng trải lão luyện, tâm tính nhân hậu, ngay thật chính trực, có cơ biến lại đa học đa tài, Mệnh gặp được chủ giàu sang, văn nhân có thanh danh, ở khắp những cung đều giáng phúc mà tiêu trừ tai ương. Gặp những sát tinh thì quên tổ nhưng coi trọng phụ mẫu. Hỉ Tử Phủ Tướng Đồng Lương Nhật Nguyệt với Vũ Khúc đồng cung là tuyệt diệu. Nếu đơn thủ ở Mệnh Thân cung thì chỉ làm kẻ trông coi tiền tài cho người khác. Sợ gặp Không Kiếp Hỏa Linh xung chiếu thành ra hạ cục, làm người theo nghề kỹ công khôn khéo tinh xảo. Hãm địa thì giảm phúc. Tại Mệnh cung, Quan Lộc, Điền Trạch đều là phúc .Nữ mệnh gặp nó là thanh bạch tú lệ, có chí khí của người đàn ông .Lộc Tồn nhập nam mệnh cát hung quyết :Nhân sinh nhược ngộ Lộc Tồn tinh ,Tính cách cương cường bách sự thành ,Quan viên thiên hề Xương Khúc hội ,Thao thao y lộc hiển môn đình .Lộc Tồn thủ mệnh mạc phùng xung ,Đà Hỏa giao gia phúc bất toàn ,Thiên Cơ Không Kiếp Kị tương hội ,Không môn tăng đạo đắc rảnh rỗi .( Lộc Tồn cư Mệnh ấy điềm lànhTính cách kiên cường trăm sự thànhQuan hiển tiền đồ, Xương Khúc hộiDồi dào y lộc lại vang danhLộc Tồn thủ Mệnh sợ phá xungHỏa Đà cùng tới tất gặp hungThiên Cơ Không Kiếp mà tương hộiChỉ lánh Không Môn để thung dung ) .Lộc Tồn nhập nữ mệnh cát hung quyết :Nữ mệnh nhược ngộ Lộc Tồn tinh ,Tử Phủ gia lâm bách sự ninh ,Cánh ngộ Đồng Trinh tương tấu hợp ,Tất nhiên chú định thị phu nhân .Lộc Tồn nhập mệnh hãm cung lai ,Không Kiếp Hỏa Linh tất vi tai ,Nhược vô cát diệu lai tương tấu ,Phu thê phân ly vĩnh bất hài .( Nữ mệnh nếu gặp Lộc Tồn tinhTử Phủ giá lâm bách sự ninhThêm gặp Đồng, Trinh cùng tụ hợpTất nhiên định số bực phu nhân .Lộc Tồn nhập Mệnh ở hãm cungKhông Kiếp Hỏa Linh chiếu tất hungNếu không có cát cùng tới cứuVợ chồng ly biệt tới lâm chung ) .Lộc Tồn nhập hạn cát hung quyết :Lộc Tồn chủ hạn tối vi lương ,Tác sự cầu mưu tận cát tường như ý ,Sĩ lại phùng chi đa chuyển chức ,Thứ nhân ngộ thử túc tiền lương .Lộc Tồn chủ hạn thọ duyên trường ,Tác sự doanh mưu vạn sự xương ,Cánh hữu Khoa Quyền kiêm Tả Hữu ,Định tri thử hạn phú thương sương .Lộc Tồn lộc chủ đa phú túc ,Hôn nhân giá thú thiêm tự tục ,Cánh kiêm Khoa Lộc hựu đồng cung ,Tất chủ vinh quang hưởng hậu phúc .Lộc Tồn giao trì hạn bộ phùng ,Tối phạ Kiếp Không tương ngộ đồng ,Cánh kiêm Thái Tuế ác tinh xung ,Hạn hòn đảo kỳ niên nhập mộ trung .( Lộc Tồn chủ hạn cực cát tườngVào việc cầu mưu đều vinh xươngQuan lại gặp thì được thăng chứcThứ dân cũng được đủ tiền lương .Lộc Tồn chủ hạn thọ thêm trườngBày mưu tác sự đều vinh xươngLại thêm Tả Hữu Khoa Quyền nữaĐịnh là hạn ấy đẫy lộc lương .Lộc Tồn lộc chủ nhiều giàu sangHôn nhân giá thú, thêm cháu conThêm Khoa cùng Lộc đồng cung nữaTất được vinh quang phúc vẹn tròn .Hạn đến đúng nơi Lộc giao trìChỉ e Không Kiếp lại cùng điThái Tuế ác tinh thêm xung chiếuLộc hòn đảo hạn này xuống âm ty ) .Khôi Việt thuộc Hỏa, tức Thiên Ất quý nhân. Nếu Thân Mệnh mà gặp được, lại thêm chư cát tinh cùng đến ở tam phương tứ chính tất sẽ đăng khoa đỗ đạt ngay từ thuở thiếu niên. Gặp hung tinh Kị tinh thì không phải là văn chương tú sĩ, hoàn toàn có thể là đệ tử của danh sư. Hạn mà gặp thì chủ thanh cao, công danh sự nghiệp được thành tựu. Đại khái những sao ấy nếu mà Thân Mệnh gặp được thì dẫu chẳng phong phú cũng mưu trí và là người đẹp tươi, có oai phong khiến người khác nể phục, có dáng dấp hình mẫu .Nữ mệnh mà gặp lại có nhiều cát tinh thì làm vợ, làm dâu nhà Tể Tướng, gặp hung sát tinh thì vẫn được giàu sang .Khôi Việt nhập mệnh hạn cát hung quyết :Khôi Việt Mệnh Thân hạn ngộ xương ,Thường nhân đắc thử túc tiền lương ,Quan viên ngộ thử cao thiên trạc ,Tất định đương niên diện đế vương .( Mệnh Thân Khôi Việt gặp cát tườngThường thứ dân phùng đẫy tiền lươngQuan chức gặp thì thăng quan tiến chức chóngNgay trong năm ấy gặp Đế vương ) .Kình Dương thuộc Hỏa Kim, Bắc đẩu phù tinh, hóa khí là Hình. Nhập miếu thì quyền quý và cao sang, thân to lớn nhưng thô, có phá tướng, tính tình cương cường quả cảm quyết đoán, giỏi đấu tranh hùng dũng dữ tợn, có cơ mưu xảo trá, vụt chốc lập sự nghiệp, thường đoạt quyền của quân tử. Mừng người sinh Tây Bắc là phúc, hợp mệnh an tại tứ Mộ cung là chỗ nó miếu địa. Cũng mừng người sinh tuổi tứ Mộ. Hội Nhật Nguyệt thì nam khắc vợ còn nữ khắc chồng, hội Xương Khúc tả Hữu thì có nốt ruồi kín, có sẹo, bớt, bệnh trên da. Cư Mão Dậu là hãm cung thì tác họa tác tai ương, dễ thương và đáng yêu tàn đới tật, đui què mẻ sứt. Người tuổi Giáp Mậu Dần Thân mà thủ mệnh thì chủ đơn độc, không giữ được tổ nghiệp, mang hai họ hoặc làm con nuôi nhà khác thì được thêm thọ, làm nghề kỹ công mà sinh sống. gặp Liêm Trinh Hỏa Cự Kị hãm địa đồng cung thì tất sẽ có ám tật, hoặc là bạn bè thương tàn lẫn nhau, chẳng được thiện chung, một đời toàn chiêu chuốc lấy hình phạt họa tai, nếu không tất sẽ là tăng đạo .Nữ mệnh mà nhập miếu thì quyền quý và cao sang, hãm địa thì hại chồng khắc con, đơn độc hình khắc, phá tướng, dâm đãng .Thìn Tuất Sửu Mùi nhập miếu, cũng hợp với người sinh năm Thìn Tuất Sửu Mùi, được tài quan cách .Tý Ngọ Mão Dậu là hãm địa .Kình Dương nhập nam mệnh cát hung quyết :Lộc tiền nhất vị an Kình dương ,Thượng tướng phùng chi phúc lộc gia ,Cánh đắc quý nhân tương thủ chiếu ,Binh quyền vạn lý tráng hoàng gia .Kình Dương thủ mệnh tính cương cường ,Tứ mộ sinh nhân phúc thọ trường ,Nhược đắc Tử Phủ lai hội hợp ,Tu tri tài cốc phú thương tương .Kình Dương nhất diệu lạc nhàn cung ,Đà Hỏa xung hề tiện thị hung ,Cánh nhược Thân Mệnh đồng Kiếp Sát ,Định nhiên yểu tuyệt tại đồ trung .( Cung ngay trước Lộc an Kình DươngThượng tướng gặp là phúc thịnh xươngThêm được Quý nhân tương thủ chiếuBinh quyền vạn dặm tựa quân vươngKình Dương thủ Mệnh tính cương cườngTứ Mộ mà sinh phúc thọ trườngNếu được Tử Phủ cùng hội hợpTiền tài thóc lúa mãn kho lương .Kình Dương sao ấy lạc nhàn cungĐà Hỏa tới xung chắc như đinh hungThân Mệnh lại trên nơi yếu nhượcĐịnh rằng yểu chiết ở trên đường ) .Kình Dương nhập nữ mệnh cát hung quyết :Bắc đẩu phù tinh nữ mệnh phùng ,Hỏa Cơ Cự Kị tất thường dung ,Tam phương hung sát kiêm lai tấu ,Bất yểu chung tu lãng cổn đào .( Bắc đẩu dư tinh nữ mệnh phùngHỏa Cơ Cự Kị tất thường dungTam phương hung sát cùng vây chiếuChẳng yểu thì phiêu đãng tới cùng ) .Kình Dương nhập hạn cát hung quyết :Kình Dương thủ hạn tế thôi tường ,Tứ mộ sinh nhân miễn tai ương ,Nhược ngộ Tử Vi Xương Phủ hội ,Tài quan hiển đạt phúc du trường .Thiên La Địa Võng ngộ Kình Dương ,Nhị hạn trùng hề họa hoạn thương ,Nhược thị mệnh trung chủ tinh nhược ,Định giáo nhất tật mộng hoàng tuyền .Kình Dương gia sát tối vi hung ,Nhị hạn hưu giáo lạc hãm phùng ,Khắc tử hình thê mại điền trang ,Tỷ lưu biếm phối khứ tòng nhung .( Kình Dương thủ hạn xét cho tườngTứ Mộ năm sinh miễn tai ươngNếu gặp Tử Vi Xương Phủ hộiTài quan hiển đạt phúc thêm trường .Thiên La Địa Võng gặp Kình DươngNhị hạn mà trùng xung cực tai ươngNếu sao thủ Mệnh mà yếu nhượcDạy rằng bệnh nặng thấy Diêm VươngKình Dương thêm sát cực kỳ hungNhị hạn đừng có lạc hãm cùngHình khắc vợ con bán điền sảnSung quân, lưu lạc chẳng thư thả ) .Đà La thuộc Hỏa Kim, Bắc đẩu phù tinh, hóa khí là Kị. Nhập miếu thân thể hùng dũng nhưng hình thô kệch, bẩm tính cương cường, có phá tướng, chí khí cao. Hoạnh phát hoạnh phá, chẳng giữ được tổ nghiệp, là người phiêu bồng, không khi nào là người dân bản xứ, vào việc chỉ bàn lùi, sao việc hối hận, có đầu mà chẳng có cuối. Hỉ người sinh Tây Bắc là phúc, cùng người tuổi tứ Mộ hay có Mệnh cung ở tứ Mộ, thêm cát tinh thì là phúc. Hội hợp với Nhật Nguyệt thì nam khắc vợ, nữ khắc chồng, thêm Hóa Kị thì mắt có tổn thương, hội Xương Khúc Tả Hữu thì có nốt ruồi kín, có bớt, có sẹo, bệnh trên da. Nếu đơn thủ Mệnh cung vô chính diệu thì đơn độc, lìa tổ quên tông, đi ở rể hoặc mang hai họ thì được thọ, làm việc làm kỹ công, tinh xảo. Nếu cư hãm địa gặp Cự Sát thì tất sẽ hại vợ khắc con, quay sống lưng với lục thân cùng có bệnh tật, thương, tàn tật .Theo tăng đạo thì được lợi. Nữ mệnh thì trong hung tàn mà ngoài cứ như không, lấn lướt chồng khắc con cháu, bất hòa với lục thân lại cũng vô liêm sỉ .Thìn Tuất Sửu Mùi nhập miếu, cũng hợp với người sinh năm Thìn Tuất Sửu Mùi, được cát lợi .Dần Thân Tị Hợi hãm địa .Đà La nhập nam mệnh cát hung quyết :Đà La mệnh nội tọa trung tồn ,Cánh hỉ nhân sinh tứ mộ trung ,Tái đắc Tử Vi Xương Phủ hợp ,Tài lộc phong doanh viễn bá danh .Đà La tại hãm bất kham văn ,Khẩu thiệt quan phi nhất thế xâm ,Tài tán nhân ly nhân cô độc ,Sở vi sở tác bất như tâm .( Đà La tọa ở tại Mệnh cungThêm mừng người ở tứ Mộ phùngLại được Tử Vi Xương Phủ hợpTài lộc tràn trề khét tiếng hưng .Khó mà nói hết Đà hãm cungQuan tai, khẩu thiệt, cả đời cùngTán tài, cô độc, người ly biệtƯớc nguyện chẳng được như vẫn mong ) .Đà La nhập nữ mệnh cát hung quyết :Đà La nhất diệu nữ mệnh phùng ,Ngộ cát gia lâm dâm đãng dung ,Hung sát tam phương tương chiếu phá ,Tu phòng tương biệt gia chủ ông .( Đà La ác diệu nữ mệnh phùngGặp cát gia lâm dâm đãng dungHung sát tam phương cùng tới pháPhải phòng xa cách với phu quân ) .Đà La nhập hạn cát hung quyết :Hạn ngộ Đà La sự diệc đa ,Tất nhiên nhẫn nại yếu khiêm hòa ,Nhược vô cát diệu đồng tương hội ,Tu giáo nhất mộng nhập Nam Kha .Giáp Thân giáp Mệnh hữu Đà Dương ,Hỏa Linh Không Kiếp hựu lai thương ,Thiên lộc bất phùng sinh vượng địa ,Hình thê khắc tử bất vi lương .( Hạn gặp Đà La lắm việc raTất nhiên nhẫn nại để khiêm hòaNếu vô cát diệu cùng tương hộiTan tành một giấc mộng Nam Kha .Kề Thân giáp Mệnh có Kình ĐàHỏa Linh Không Kiếp tới hại taThiên Lộc chẳng cư sinh vượng địaHình thê khắc tử thật xấu xa ) .* Hỏa Tinh thuộc Hỏa, Nam đẩu phù tinh. Tính tình kiên cường xuất chúng, môi răng và tứ chi dễ có tổn thương, lông tóc quái gở, hình dáng dung mạo đều đặc biệt quan trọng. Khắp những cung đều không đẹp, duy chỉ có Tham Lang nhập miếu vượng cung đồng độ là đẹp, một sớm một chiều là lập được chiến công nơi biên ải, là tài quan cách, lời cho người sinh Đông Nam, bất lợi người sinh Tây Bắc, cùng người tuổi Dần Mão Tị Ngọ là họa rất nhẹ. Cùng với Kình Dương đồng cung thì tất sẽ có tai ách cưỡng đoạt gia tài, đơn độc hình khắc, hạ cục. Chỉ hợp chuyển nhà mà gửi cho bên ngoại nuôi dưỡng, hoặc nhận thêm cha mẹ thì tránh được .Nữ mệnh tâm độc, trong tàn khốc mà ngoài xảo trá cứ như không, lấn lướt chồng, khắc con cháu, không tuân thủ đạo làm vợ, lắm thị phi, dâm dục hạ tiện .Hợp người tuổi Dần Ngọ Tuất. Còn người tuổi Thân Tý Thìn thì hãm mà tai ương hối hận, khốn đốn. Còn người tuổi Tị Dậu Sửu thì đắc địa được cát, người tuổi Hợi Mão Mùi là quyền lợi, được thêm nhiều cát tinh là phát phúc .Hỏa Tinh nhập hạn cát hung quyết :Hỏa Tinh đắc địa hạn cung phùng ,Hỉ khí doanh môn bách sự thông ,Sĩ hoạn phùng chi giai phát phúc ,Thường nhân đắc thử tài phong long .Hỏa Tinh nhất tú tối quai trương ,Vô sự quan tai nháo nhất trường ,Khắc hại lục thân ứng bất miễn ,Phá tài khó khăn miễn tây hoàng .( Hỏa Tinh đắc địa hạn cung phùngHỉ khí đầy nhà trăm sự thôngKẻ quan gặp được thì phát phúcThường dân có nó lộc tài hưng .Hỏa Tinh sao ấy rất không bình thườngTự nhiên tai vạ loạn công đườngChẳng tránh được khắc lục thân vậyPhá sản, gian nan, thoát bi thương ) .* Linh Tinh thuộc Hỏa, Nam đẩu phù tinh. Tính độc, hình thần có phá tướng, can đảm và mạnh mẽ xuất chúng, hợp người sinh năm Dần Ngọ Tuất được quyền quý và cao sang, cũng lợi người sinh Đông Nam, hạn hành tới đó cũng phúc hậu, người sinh Tây Bắc thì hạn hành tới đó là có thành có bại dẫu có phong phú cũng chẳng bền. Nhập miếu gặp Tham Lang Vũ Khúc thì oai danh trấn động biên thùy, thêm hội Tử Phủ Tả Hữu thì chẳng quý cũng giàu. Nếu cư hãm địa thì chết yểu, có phá tướng sẽ thêm thọ hoặc bái người khác làm phụ mẫu cũng được .Nữ mệnh tính cương, quay sống lưng với lục thân, hại phu khắc tử, gặp cát tinh thuộc Thủy thì thường được khá đầy đủ .Linh Tinh nhập hạn cát hung quyết :Hạn chí Linh Tinh sự nhược hà ,Tham Lang tương ngộ phúc hoàn đa ,Cánh gia nhập miếu phùng chư cát ,Phú quý thanh dương xứ xứ ca .Linh Tinh nhất tú bất khả đương ,Thủ lâm nhị hạn tất điên cuồng ,Nhược vô cát diệu lai tương chiếu ,Vị miễn chiêu tai nhạ họa ương .( Hạn đến Linh Tinh sự thế nàoTham Lang hội hợp phúc dồi dàoLại thêm nhập miếu cùng cát diệuPhú quý lẫy lừng mọi chốn khen .Linh Tinh ác diệu chẳng thể đươngThủ lâm nhị hạn tất điên cuồngNếu vô cát diệu tới cứu giảiChẳng thoát chiêu họa rước tai ương )—Hỏa Linh nhị tinh nhập nam mệnh cát hung quyết :Hỏa Linh nhị diệu cư miếu địa ,Tham Lang Tử Phủ nghi tương hội ,Vi nhân tính cấp hữu uy quyền ,Trấn áp hương bang chung hữu quý .Hỏa Linh tại mệnh lạc nhàn cung ,Tây Bắc sinh nhân tác sự dung ,Phá tận gia tài chung bất cửu ,Tu giáo đới tật miễn tai hung .( Linh Hỏa nhị tinh nhập miếu cungTham Lang Tử Phủ hỉ tương phùngLà người tính nóng quyền uy lớnNước láng giềng kia phải phục tùngHỏa Linh nhập Mệnh tại nhàn cungTây Bắc sinh nhân chẳng muốn phùngCủa cải không bền do phá tánNếu mà bệnh tật, miễn tai hung ) .Hỏa Linh nhị tinh nhập nữ mệnh cát hung quyết :Hỏa Linh chi tinh nhập mệnh lai ,Tham Lang tương hội đắc hòa hài ,Tam phương vô sát chư bàn mỹ ,Tọa thủ hương khuê đắc toại hoài .Hỏa Linh nhị diệu tối nan đương ,Nữ mệnh phùng chi tất hình thương ,Nhược ngộ tam phương gia sát tấu ,Tu phòng mục hạ nhập tuyền hương .( Linh Hỏa nhị tinh nhập Mệnh aiTham Lang tương hội được hòa hàiTam phương cát củng vô sát chiếuLộng lẫy phòng khuê đắc ý hoài .Hỏa Linh ác diệu khó mà đươngNữ mệnh hãm cung tất hình thươngNếu gặp sát tinh cùng tấu hợpCần phòng sắp tới gặp Diêm Vương ) .Hỏa Linh nhị tinh nhập hạn cát hung quyết :Hỏa Linh nhị tinh sự nhược hà ,Tham Lang tương hội phúc hoàn đa ,Cánh gia cát diệu đa quyền bính ,Phú quý thanh dương xứ xứ ca .Hỏa Linh hạn hãm huyết nùng xâm ,Thất thoát tầm thường bất khả tầm ,Khẩu thiệt quan tai ứng bất miễn ,Tu phòng vô vọng họa lai lâm .( Hỏa Linh nhập hạn sự thế nàoNếu gặp Tham Lang phúc dồi dàoThêm được cát tinh quyền bính lớnKhắp nơi ca tụng phong phú cao .Hỏa Linh hạn hãm đẫm máu tanhSự rất nghiêm trọng lại chẳng lànhKhẩu thiệt, quan tai, không hề miễnPhải phòng vô vọng họa tới nhanh ) .* Địa Kiếp thuộc Hỏa, là thần của giết chóc và cướp bóc ( kiếp sát chi thần ). Tính ác, tác sự sơ cuồng, động tĩnh tăng ác, không tuân theo chính nghĩa, là vấn đề tà dị quỷ quái, có cát tinh thì họa giảm nhẹ, tam phương tứ chính mà thêm nhiều sát tinh thì luận là yểu thọ .Nữ mệnh chỉ hoàn toàn có thể là thị tỳ, phận thiếp, kỹ xướng ca nhi vậy .Địa Kiếp nhập mệnh cát hung quyết :Địa Kiếp tòng lai sinh phát tật ,Mệnh trung tương ngộ đa thu tức ,Nhược ngộ Dương Hỏa tại kỳ trung ,Tân khổ trì gia phòng nội thất bên trong .( Địa Kiếp sinh phùng thường lắm tậtNỉ non nức nở suốt đời aiNếu gặp Hỏa Kình ngay cung MệnhVất vả sớm hôm cáng toàn gia ) .Địa Kiếp nhập hạn cát hung quyết :Kiếp tinh nhị hạn nhược tương phùng ,Vị miễn đương niên hữu họa nguy ,Thái Tuế sát lâm đa tật ách ,Quan Phù tinh ngộ hữu quan phù .( Kiếp tinh nhị hạn nếu tương phùngChẳng thoát trong năm có họa hungLưu niên tuế Sát nhiều tật áchGặp sao Quan Phù có trát gọi ) .* Thiên Không ( tức Địa Không trong TV Việt ta ) là thần của Không Vong. Tính ác, tác sự hư không, chẳng đi theo chính nghĩa, thành bại đa đoan, chảng thể tụ tài lộc, triệt thoái tổ nghiệp mà tận hưởng, thêm Không nhiều thì sự chẳng lành, danh viết “ đoạn kiều ” ( chặt cầu ), có nhiều cát tinh thì họa giảm nhẹ, gặp ít sao trong tứ sát thì luận là kẻ thông thường, gặp nhiều ( sao trong tứ sát ) thì là hạng hạ tiện. Thái Tuế nhị hạn mà gặp, có chính diệu thêm nhiều cát thì còn được bình an. Kinh nói “ Hạng Vũ anh hùng hạn đáo Thiên Không nhi táng quốc ” ( Hạng Võ anh hùng như thế mà hạn đến Thiên Không còn bị mất nước ) .Nữ mệnh có Thiên Khôgn độc thủ thì chỉ hoàn toàn có thể làm thị tỳ, thứ thiếp, kỹ xướng .Thiên Không nhập mệnh cát hung quyết :Mệnh tọa Thiên Không định xuất gia ,Văn Xương Thiên Tướng thực kham khoa ,Nhược phùng tứ sát đồng thân mệnh ,Thụ ấm thừa ân phúc khả giai .( Mệnh tọa Thiên Không định đạo tăngGặp Xương cùng Tướng lộc thêm tăngNếu cùng Tứ Sát nơi Thân MệnhThụ ấm thừa ân phúc được đẹp ) .Thiên Không nhập hạn cát hung quyết :Thiên Không nhập hạn phá điền trang ,Thê tử tu phòng hữu tổn thương ,Tài bạch bất duy đa bại thất ,Cánh ưu thọ mệnh nhập tuyền hương .( Thiên Không nhập hạn phá điền trangMất vợ tổn con thật bẽ bàngTài sản đã hao còn mất sạchThêm lo thọ mệnh xuống suối vàng ) .—Địa Kiếp Thiên Không cùng nhập hạn cát hung quyết :Cực cư Mão Dậu Kiếp Không lâm ,Vi tăng vi đạo phúc hưng long ,Nhạc hưởng sơn lâm hữu sư hiệu ,Phúc thọ song toàn đáo cổ linh .Kiếp Không nhị hạn tối quai trương ,Phu Tử tại Trần dã tuyệt lương ,Hạng Vũ anh hùng tằng táng quốc ,Lục Châu phùng thử trụy lâu vong .( Tử Vi Mão Dậu Kiếp Không xâmTheo đạo tăng thì phúc được thâmVui hưởng núi rừng hiệu sư phụSong toàn phúc thọ tới chung thân .Kiếp Không nhị hạn rất tai ươngPhu Tử ở Trần hết sạch lươngHạng Võ anh hùng mà mất nướcLục Châu gặp chúng chết thảm thương ) .* Thiên Thương thuộc Thủy, là thần của hư hao. Thủ vào nhị hạn gặp Thái Tuế khỏi cần nói đắc địa hay không, chỉ cần chúng tin cát thì hoàn toàn có thể được tốt đẹp, còn nếu vô chính diệu lại gặp Kình Hỏa Cự Cơ thì tất sẽ chủ tai ương quan tụng, phải mang tang phục, phá tán gia tài, sự ngang trái kéo đến. Khổng Phu Tử bị hết sạch lương thảo là khi hạn đến Thiên Thương .Thiên Sứ thuộc Thủy, là thần sứ giả truyền báo, chuyên dò xét nguyên do phúc họa của nhân gian. Nếu nhị hạn thái tuế đều lâm vào, có cát tinh thì họa được giảm nhẹ, còn như vô chính diệu lại gặp Cự Cơ Kình Hỏa tức thì tai ương quan tụng, tang vong, gặp sự trái ngang mà phá tán nhà cửa mái ấm gia đình .Thiên Thương Thiên Sứ nhập hạn cát hung quyết :Thiên Hao thủ hạn hiệu Thiên Thương ,Phu Tử tại Trần dã tuyệt lương ,Thiên Sứ hạn lâm nhân cộng kị ,Thạch Sùng hào phú phá gia vong .( Thiên Hao thủ hạn xưng Thiên ThươngKhổng Tử thôn Trần hết sạch lươngThiên Sứ hạn lâm người cũng ghétThạch Sùng giàu thế cũng ra đường ) .* Thiên Mã thuộc Hỏa, cực mừng gặp Lộc Tồn, cực ghét Triệt Lộ Không Vong. Như Mệnh tại Thìn Tuất Sửu Mùi gặp ở Dần Thân Tị Hợi có Thiên Mã ở Phu Thê cung được hội thêm cát tinh thì là người giàu sang, có thêm sát tinh thì không đẹp, thêm Quyền Lộc chiếu lâm thì tất người nam được làm quan, người nữ được phong tặng .Thiên Mã nhập hạn cát hung quyết :Thiên Mã lâm hạn tối vi lương ,Tử Phủ Lộc Tồn ngộ khác thường ,Quan hoạn phùng chi ứng hiển đạt ,Sĩ nhân ngộ thử phó khoa trường .Thiên Mã thủ hạn bất đắc trụ ,Hựu phạ Kiếp Không lai tương ngộ ,Cánh kiêm Thái Tuế tọa cung trung ,Hạn đáo kỳ nhân tầm tử lộ .( Thiên Mã nhập hạn rất tốt đẹpLộc Tồn Tử Phủ gặp càng thanhQuan viên gặp được thì thăng chứcSĩ tử đi thi được vinh danh .Thiên Mã thủ hạn chẳng biết chừngKhi Kiếp Không hội thật khó ưngLại thêm Thái Tuế trong cung ấyLà hạn người ta tới đường cùng ) .* Hóa Lộc thuộc Thổ, là thần của phúc đức, thủ Thân Mệnh là được tước vị quan lộc, gặp Khoa Quyền hội ngộ tất sẽ làm tới chức đại thần. Tiểu hạn gặp được chủ hỉ sự thăng quan tiến sỹ, đại hạn mười năm thì vui tươi tốt đẹp, ác diệu nhưng Kình Đà Hảo Kị lâm tới xung chiếu cũng không là hại .Nữ nhân có thêm cát tinh tấu hợp thì làm mệnh phụ phu nhân, nội ngoại đều được uy nghiêm, nhưng có sát tinh tấu hợp thì thông thường .Hóa Lộc nhập mệnh quyết đoán :Thập can Hóa Lộc tối vi vinh ,Nam mệnh phùng chi phúc tự thân ,Võ chức đề danh biên tái thượng ,Văn nhân danh dự mãn triều đình .Lộc chủ Thiên Đồng ngộ Thái Dương ,Thường nhân đại phú túc điền trang ,Tư tài lục súc giai sinh vượng ,Phàm hữu thi vi tận cát tường như ý .( Mười can Hóa Lộc rất là vinhNam mệnh mà phùng phúc tự sinhVõ chức vang danh ngoài biên táiVăn nhân danh dự mãn triều đình .Lộc chủ Thiên Đồng gặp Thái DươngThường nhân đại phú đẫy ruộng nươngGia tài gia súc đều thêm vượngPhàm càng bố thí càng cát tường như ý ) .Hóa Lộc nhập hạn quyết đoán :Hạn trung nhược ngộ Lộc lai lâm ,Tước vị cao thiên tá thánh minh ,Thường thứ tương phùng đương đại quý ,Tự nhiên súc tích quảng kim ngân .( Lộc vào trong hạn thực là vinhTước vị thăng cao tá Thánh MinhThường dân cũng được thêm phong phúTự nhiên tích trữ vàng bạc sinh ) .Hóa Quyền thuộc Mộc, là thần chấp chưởng phán quyết sinh sát. Thủ nơi Thân Mệnh có Khoa lộc tương nghênh thì tất sẽ xuất tướng nhập tướng, hội Cự Môn Vũ Khúc tất sẽ chuyên quản đại sự, chấp chưởng binh phù, là người cực kỳ cổ quái, đến chỗ nào cũng muốn được người ta kính trọng. Tiểu hạn tương phùng thì không hề không tốt đẹp, đại hạn mười năm được toại ý, gặp hung tinh cũng không phải tai ương nguy khốn tánh mạng. Nếu như gặp Kình Đà Hao Sứ Không Kiếp thì nghe nói cũng để lại buồn rầu cực nhọc, bị giáng chức, quan tụng .Nữ nhân đắc Hóa Quyền thì nội ngoại đều xứng ý .Tăng đạo có nó được chấp chưởng sơn lâm, có thương hiệu sư phụ, trụ trì, chưởng môn .Hóa Quyền nhập nam mệnh cát hung quyết :Quyền tinh tối hỉ cát tinh phù ,Sự nghiệp hiên ngang đảm khí thô ,Cánh trị Cự Môn kiêm Vũ diệu ,Tam biên trấn thủ chưởng binh phù .( Quyền tinh tối hỉ cát tinh phòSự nghiệp hiên ngang có gan toThêm gặp Cự Môn cùng Vũ KhúcThống lĩnh biên thùy, dân khỏi lo ) .Hóa Quyền nhập nữ mệnh cát hung quyết :Hóa Quyền cát diệu hỉ tương phùng ,Cánh cát gia lâm y lộc phong ,Phú quý song toàn nhân tính ngạnh ,Đoạt phu quyền bính phúc hưng long .( Hóa Quyền sao tốt muốn tương phùngLại thêm cát chiếu tài lộc hưngPhú quý song toàn hiềm tính ngạnhLấn chồng quyền bính cũng đoạt luôn ) .Hóa Quyền nhập hạn cát hung quyết :Thử tinh chủ hạn hỉ khác thường ,Quan lộc cao thăng tá đế vương ,Tài bạch phong thiêm nghi sáng nghiệp ,Tòng kim nhà đạo bảo an khang .Quyền tinh nhược ngộ Vũ Tham lâm ,Tác sự cầu mưu tận đắc thành ,Sĩ tử danh cao thiêm phúc lộc ,Thứ nhân đắc thử tích kim ngân .( Hóa Quyền chủ hạn rất khác thườngQuan lộc thăng cao tá đế vươngTài bạch tốt tươi thêm sáng nghiệpTới nay nhà đạo được an khương .Quyền tinh nếu gặp Vũ Tham đồngTác sự cầu mưu đắc thành công xuất sắcSĩ tử danh cao thêm phúc lộcThứ dân vàng bạc cũng chất chồng ) .Hóa Khoa thuộc Thủy, là thần của ứng thí trên thượng giới, chủ quản văn thơ nhạc họa. Thủ nơi Thân Mệnh có Quyền Lộc tương phùng thì gia chủ mưu trí hiển đạt, rất mừng gặp được Khôi Việt, tất sẽ đỗ khoa bảng, làm chức cao tột bực. Nếu như gặp ác tinh cũng là văn chương tú sĩ, hoặc làm thày giáo dạy dỗ những anh tài, nhưng ngại gặp Tiệt Lộ Không Vong, Tuần Trung Không Vong, cũng úy kị cả Thiên Không .Nữ mệnh có Khoa tinh củng chiếu tọa thủ thì làm vợ công hầu khanh tướng, dẫu tứ sát có xung phá vẫn chủ giàu sang .Hóa Khoa nhập nam mệnh cát hung quyết :Khoa Tinh văn tú tối vi kỳ ,Bao tàng cẩm tú mỹ văn chương ,Nhất dược vũ môn long biến hóa ,Quản giáo thanh đạt dự triêu đường .Khoa tinh nhập mệnh khởi tầm thường ,Cẩm tú tài hoa triển miếu lang ,Cánh ngộ Khúc Xương Khôi Việt tú ,Long môn nhất dược tính danh dương .( Hóa Khoa văn tú rất thanh kỳVăn chương bay bổng đẹp tứ thiVượt vũ môn thành rồng biến hóaBảo đảm hiển đạt dự triều đìnhKhoa tinh nhập mệnh há tầm thườngCẩm tú tài toa triển miếu đườngThêm gặp Khúc Xương Khôi Việt ấyLong môn một bận tính danh giương ) .Hóa Khoa nhập nữ mệnh cát hung quyết :Hóa Khoa nữ mệnh thị lương tinh ,Tứ đức kiêm toàn tính cách thanh ,Cánh ngộ cát tinh Quyền Lộc thấu ,Phu vinh tử quý tác phu nhân .( Hóa Khoa nữ mệnh rất tốt đẹpTứ đức kiêm toàn tính cách thanhThêm gặp cát tinh Quyền Lộc hộiChồng sang con quý bực tài anh ) .Hóa Khoa nhập hạn cát hung quyết :Khoa tinh nhị hạn ngộ Văn Xương ,Sĩ tử phùng chi tính danh hương ,Tăng đạo thứ nhân đa phong phú ,Bách mưu bách toại sự anh dương .( Khoa tinh nhị hạn gặp Văn XươngSĩ tử thơm danh ở miếu đườngTăng đạo, thứ nhân đều được phúcTrăm mưu trăm toại được tuyên dương ) .Hóa Kị thuộc Thủy, là thần quản nhiều việc. Thủ nơi Thân Mệnh thì một đời không được thuận tiện, chiêu chuốc thị phi, tiểu hạn mà phùng thì một năm ấy không được toại ý, đại hạn mười năm mà gặp thì ăn năn hối hận, chẳng lành. Nhị hạn cùng thái tuế giao hội, quả quyết là long đong khó khăn vất vả, văn nhân không được bền, võ nhân có quan tai khẩu thiệt nhưng không đáng ngại, người làm kinh doanh thương mại kinh doanh làm nghề thì tại địa phương không hợp, khó mà đi lên. Nếu như gặp Tử Phủ Xương Khúc Đồng thì được cát lợi, Quyền Lộc mà cùng với Kị đồng cung lại thêm Kình Dương Hỏa Linh Không Kiếp thì vào việc tiến thoái bất nhất, vụt thành vụt bại, trước sau chẳng được lâu bền, chính là người ta vẫn nói “ phát bất trụ tài ” vậy đó, một đời dạt dẹo lao khổ hoặc mang bệnh tật nghèo khó, yểu thọ, hoặc theo tăng đạo thì cũng đổi khác mà hoàn tục .Nhưng mà Thiên Đồng tại Tuất hóa Kị người tuổi Đinh gặp cát lợi .( QNB chú : Độc giả quan tâm. Chỗ này hơi khó hiểu, có lẽ rằng sách muốn đề cập tới việc “ tự hóa theo can cung ” vì năm Đinh có tháng Canh Tuất, theo sách này an Thiên Đồng hóa Kị với can Canh. Người tuổi Đinh được cát lợi vì theo can Đinh thì Thiên Đồng hóa Quyền, tại Tuất lại được Cơ Âm ở Dần cát hóa Lộc Khoa củng chiếu, tại Ngọ có Lộc Tồn và Thiên Lương miếu địa củng chiếu. Đây là cách phản vi kỳ. Nhưng điều đặc biệt quan trọng ở đây, tôi muốn nói đến là phép “ tự hóa ”, nếu việc này không phải do người đời sau thêm vào thì chứng tỏ từ thời xưa đã sử dụng phép này rồi. Lại giả như chi tiết cụ thể “ tự hóa ” này là do người đời sau thêm vào, vậy thì sao có nhiều cụ thể bất hài hòa và hợp lý như “ tháng Giêng nhuận ” lại không được sửa đi ? ? ? Xin fan hâm mộ tìm hiểu thêm và đàm đạo thêm vậy ) .Cự Môn tại Thìn hóa Kị người tuổi Tân phản chuyển thành tốt đẹp .( QNB chú : chi tiết cụ thể này lại không phải “ tự hóa ” vì cung Thìn là Dương cung mà Cự Môn chỉ hóa Kị duy nhất 1 lần với can Đinh làm Âm can nên không khi nào xảy ra trường Cự tự hóa Kị ở Thìn cả. Chỉ hoàn toàn có thể hiểu là tại Thìn cung Cự Môn đồng độ với Hóa Kị do Văn Xương hóa ra vào năm Tân. Từ đây xét ngược yếu tố bên trên, thì thấy trường hợp ấy không hề hiểu Thiên Đồng đồng cung với Hóa Kị tại cung Tuất được, chỉ hoàn toàn có thể hiểu là do phép “ tự hóa ” mà thôi. Độc giả chú ý quan tâm tranh luận thêm vậy ) .Nếu Thái Dương tại Dần Mão Thìn Tị Ngọ mà Hóa Kị, và Thái Âm tại Dậu Tuất Hợi Tý hóa Kị, thì luận là phúc. Nếu Nhật Nguyệt mà hãm địa Hóa Kị thì chủ đại hung .Lại như Liêm Trinh tại Hợi hóa Kị là trường hợp hãm địa hóa Kị vậy, Liêm Trinh thuộc Hỏa mà nhập vào chỗ Thủy, lại gặp người có Bản mệnh Thủy, thì Hóa Kị cũng không là tai hại gì cả .( QNB chú : để phục vụ việc tranh luận sau này của fan hâm mộ về những đoạn văn trên, tôi xin trích lại nguyên văn như sau : 然天同在戌化忌, 丁生人遇吉, 巨門在辰化忌辛生人返佳, 若太陽在寅卯辰巳午化忌, 太陰在酉戌亥子化忌為福論. 若日月陷地化忌, 主大凶. 如廉貞在亥化忌是也, 火入泉鄉, 又逢水命人化忌也不為害. – Nhiên Thiên Đồng tại Tuất hóa Kị, Đinh sinh nhân ngộ cát, Cự Môn tại Thìn hóa Kị Tân sinh nhân phản giai, nhược Thái Dương tại Dần Mão Thìn Tị Ngọ hóa Kị, Thái Âm tại Dậu Tuất Hợi Tý hóa Kị vi phúc luận. Nhược Nhật Nguyệt hãm địa hóa Kị, chủ đại hung. Như Liêm Trinh tại Hợi hóa Kị thị dã, hỏa nhập tuyền hương, hựu phùng thủy mệnh nhân hóa Kị dã bất vi hại .Xin fan hâm mộ nhớ đến 2 câu trong Cốt Tủy phú :Thiên Đồng Tuất cung vi phản bối, Đinh nhân hóa cát chủ đại quý .Cự Môn Thìn Tuất vi hãm địa, Tân nhân hóa cát Lộc tranh vanh. ) .Hóa Kị nhập nam mệnh cát hung quyết :Chư tinh Hóa Kị bất nghi phùng ,Cánh hội hung tinh dũ tứ hung ,Nhược đắc cát tinh lai trợ cứu ,Túng nhiên giàu sang bất phong long .Tham Lang Phá quân cư hãm địa ,Ngộ cát Hóa Kị chung bất lợi ,Nam vi gian đạo nữ dâm xướng ,Gia sát chiếu mệnh vô miên thụy .( Các sao hóa Kị chẳng nên phùngThêm gặp hung tinh lại thêm hungNếu được cát tinh đến cứu giảiThoát hiểm nhưng không được từ tốn .Tham Lang Phá Quân cư hãm địaGặp cát với Kị trọn bất lợiNam là gian đạo, nữ dâm xướngThêm sát, trắng đêm chẳng chợp mắt ) .Hóa Kị nhập nữ mệnh cát hung quyết :Nữ mệnh hóa Kị bản phi kỳ ,Cánh ngộ hung tinh thị họa cơ ,Y thực gian tân bần tiện thậm ,Cát tinh thấu hợp giảm tai nguy .( Nữ nhân hóa Kị vốn không hayThêm gặp hung tinh gốc họa nàyCơm áo gian truân nghèo nàn thậmCát tinh hội hợp giảm họa ngay ) .Hóa Kị nhập hạn cát hung quyết :Kị tinh nhập miếu phản vi giai ,Túng hữu quan tai diệc bất thương ,Nhất tiến nhất thối danh bất toại ,Cánh kiêm ngộ cát bảo an khang .Nhị hạn cung trung kiến Kị tinh ,Trí tai vi họa tất gia khuynh ,Vi quan thối chức tao tang lạm ,Tư lại tu phòng cấm trượng hình .Kị tinh lạc hãm tại nhàn cung ,Ác sát gia lâm tác họa hung ,Tài tán nhân ly đa tật khổ ,Thương quan thối chức hiếu trùng phùng .Lộc hội Lộc Tồn giàu sang ,Quyền hội Cự Vũ anh dương ,Khoa hội Khôi Việt quý hiển ,Kị hội Thân Mệnh chiêu thị phi .( Kị mà nhập miếu đẹp như thườngDẫu kiện tụng có, chẳng tổn thươngCó điều tiến thoái danh không toạiCát tinh gặp được sẽ cát tường như ý .Trong cung nhị hạn gặp Kị tinhGây tai mắc họa khiến gia khuynhKẻ quan, mất chức do tham nhũngTiểu lại, phải phòng bị trượng hình .Kị tinh lạc hãm ở nhàn cungÁc sát thêm vào tác họa hungTiền mất, người đi, nhiều tật khổGiáng quan, tang chế lại trùng phùng .Lộc gặp Lộc Tồn nhiều giàu sangQuyền cùng Cự Vũ hiển uy linhKhoa bên Khôi Việt thêm hiển quýKị hội Mệnh Thân chiêu thị phi ) .* Tuế Quân thuộc Hỏa, là Lưu Niên Thái Tuế tinh quân, cùng với những hung quỷ tương ngộ thì đừng nên mưu sự gì cả, rất kị cùng với đại tiểu nhị hạn tương phùng. Nếu gặp đại hạn gặp Tử Phủ Xương Khúc Tả Hữu Khôi Việt những cát tinh phò cứu thì giảm thiểu tai nạn thương tâm, nhưng phòng gia cầm gia súc thất lạc chết chóc. Nếu gặp Kình Đà Hỏa Linh Không Kiếp Thương Sứ thì tiền tài bị phá tán, người mất .Nữ mệnh mà gặp thì đề phòng tai ách sản nạn, nếu có nhiều cát tinh thì được cứu khỏi, nếu nhiều ác tinh thì tử trận .Thái Tuế chi tinh bất khả đương ,Thủ lâm quan hạn yếu thôi tường ,Nhược vô cát diệu lai tương hỗ ,Vị miễn quan tai nháo nhất trường .( Thái Tuế là sao bất khả đươngThủ lâm phải xét thật tận tườngNếu không cát diệu vào tương hỗKhó tránh quan tai chốn công đường ) .* Đẩu Quân là sao quản trị sự vụ ngày mồng Một tháng Giêng, gặp cát tinh thì đoán là cát, gặp hung tinh thì đoán là hung. Giả như Thái Tuế nhị hạn đều tốt đẹp, nhưng Đẩu Quân ngày 1 tháng Giêng ở tại cung nào đó mà gặp hung sát tinh thì vẫn chủ năm ấy có được có mất, có tai nạn đáng tiếc bệnh tật, quan tụng thị phi, cứ phỏng theo y hệt như nguyệt hạn mà đoán .4.2 Huynh đệ cung* Có sao Tử Vi thì được trông cậy vào anh chị em như một chỗ dựa ; cùng Thiên Phủ đồng cung thì có 3 người anh chị em ; cùng Thiên Tướng đồng cung thì có 3, 4 người ; cùng với Phá Quân thì cũng có 3 người hoặc là có đồng đội dị bào ; thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì bạn bè khắc hại, ít hòa thuận .* Thiên Cơ miếu vượng thì có 2 người ( anh chị em ), cùng Cự Môn đồng cung thì cũng có 2 người ; nếu mà hãm địa thì bạn bè quay sống lưng lại với nhau và không đồng tâm hiệp lực ; cùng với Thiên Lương đồng cung thì có 2 người ; với Thái Âm đồng cung thì có 2, 3 người ; nếu thấy Kình Đà Linh Hỏa thì tuy có nhưng mà bạn bè khắc hại .* Thái Dương miếu vượng có 3 người ; cùng với Cự Môn đồng cung thì nếu không có sát tinh thì có 3 người ; với Thái Âm đồng cung thì có 5 người ; nếu hãm địa thì không hòa thuận không đồng tâm hiệp lực, thêm Kình Đà Linh Hỏa kiếp Không thì giảm đi 1 nửa số người ( anh chị em ) .* Vũ Khúc miếu vượng có 2 người, không hợp với nhau, nếu Vũ Khúc hãm cung có thêm sát tinh thì chỉ có 1 người ; cùng Thiên Tướng đồng cung thì có 2 người ; với Phá Quân Thất Sát đồng cung thì chỉ có 1 người, không được hòa thuận ; thêm Xương Khúc Tả Hữu thì có 3 người ; thấy Kình Đà Hỏa Linh Không kiếp thì đơn độc ( QNB chú : đơn độc ở đây là ý nói chính đương số là con độc nhất hoặc có anh chị em cũng như không ) .* Thiên Đồng nhập miếu có 4, 5 người ; cùng với Thiên Lương thì có 2, 3 người ; cùng với Cự Môn mà không thấy sát tinh thì có 3 người ; cùng với Thái Âm thì có 4, 5 người ; nếu ( Thiên Đồng ) hãm địa chỉ có 2 người ; thấy Kinh Đà Linh Hỏa Không Kiếp Kị thì ít hòa thuận, ở xa nhau, không hợp .* Liêm Trinh nhập miếu thì có 2 người ; cùng Tham Lang đồng cung thì chiêu chuốc oán thán, cùng Thiên Tướng đồng cung thì có 2 người ; cùng Thất Sát đồng cung thì có 1 người ; cùng Thiên Phủ đồng cung thêm tả Hữu Xương Khúc thì có 3 người ; thấy Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì xung khắc và bất hòa. Huynh đệ mà có tình cảm hòa thuận với nhau thì lại không có nhiều ( về số lượng người ) .* Thiên Phủ có 5 người, với Tử Vi cùng thêm Tả Hữu Xương Khúc có 6,7 người ; cùng Liêm Trinh thì có 3 người ; thấy Kình Đà Linh Hỏa Kiếp Không thì chỉ có 2 người .* Thái Âm nhập miếu thì có 5 người anh chị em ; cùng Thái Dương đồng cung cũng có 5, 6 người ; cùng Thiên Cơ đồng cung thì có 2 người ; với Khoa QUyền đồng cung thì có 4, 5 người ; thấy Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì giảm đi 1 nửa, lại không hợp, không sống cùng nhau, quay sống lưng lại với nhau .* Tham Lang miếu vượng có 2 người ; hãm địa thì có dị bào ; vơi Liêm Trình đồng cung thì bạn bè bất hòa ; với Tử Vi đồng cung thì có 3 người ; thấy Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì đơn độc .* Thiên Tướng tự do thì có 2, 3 người ; thấy sát tinh mà không có Tử Vi đồng cung thì có 3, 4 người ; với Vũ Khúc đồng cung thì có 2 người ; với Liêm Trinh đồng cung thì có 2 người, thấy Kình Đà Hảo Linh Không Kiếp thì đơn độc .* Thiên Lương miếu vượng có 2 người và hòa thuận ; hoàn toàn có thể có nhiều nhưng không cùng cha / mẹ lại bất hòa ; hãm cung thì trọn vẹn không có anh chị em ; cùng Thiên Đồng thì có 3 người, cùng Thiên Cơ thì có 2 người ; thấy Kình Đà Hỏa Linh Không Kiếp thì ít đi .* Thất sát chủ cô khắc, tại Tý Ngọ Dần Thân cung thì có 3 người nhưng cũng bất hòa ; thêm Xương Khúc Tả Hữu thì thêm tốt đẹp .* Phá Quân nhập miếu có 3 người ; hãm địa thêm sát tinh thì đơn độc ; cùng Vũ Khúc thì có 2 người ; cùng Tử Vi thì có 2 người ; cùng Liêm Trinh thì chỉ có 1 người ; thêm Xương khúc Tả Hữu có 3 người và hòa thuận, thấy Kình Đà Hỏa Linh Không Kiếp thì đơn độc .* Văn Xương văn KHúc ở khắp những cung đều có 3 người. Thấy Kình Đà Hỏa Linh thì nếu miếu vượng sẽ không khắc, nếu hãm cung thì đơn độc, thêm Không Kiếp thì trọn vẹn không có anh chị em .* Tả Phụ có 3 người, cùng Thiên Đồng Văn Xương Văn Khúc thì có 4, 5 người ; thêm Kình Đà Hỏa Linh thì có 2 người ; có Không Kiếp thì ít hòa thuận, ít trợ giúp .* Hữu Bật có 3 người, cùng Phủ Tướng Tử Vi Xương Khúc thì có 4, 5 người ; thêm Kình Đà Linh Hỏa thì có 2 người, có Không Kiếp thì ít hòa thuận, ít trợ giúp .* Lộc Tồn tương sinh ( có lẽ rằng muốn so với bản mệnh ) thì có bạn bè ( sách không nói là có mấy người ), mà thấy sát tinh thì ( đồng đội ) khắc hại, chiêu chuốc oán giận với nhau .* Kình Đà khắc hại nhập miếu thì chỉ có 1 người, có nhiều cát tinh thì có 2, 3 người ; hãm địa thì không có bạn bè .* Hỏa Tinh nhập miếu gặp cát tinh thì có 1, 2 người, thêm Liêm sát Phá Linh thì cô khắc .* Linh Tinh nhập miếu tương sinh có huynh đệ ( không nói có mấy người ), thêm Kình Đà Hỏa Không Kiếp thì không có anh chị em .* Đẩu Quân gặp tại Huynh đệ cung, có cát tinh thì bạn bè cả năm hòa thuận, nếu gặp hung sát tinh thì hình phạt hại nhau, nếu không thấy hình hại nhau thì cũng chủ bạn bè có tranh chấp .44.3 Phu Thê cung* Có Tử Vi ở Phu Thê cung thì kết hôn muộn, hòa hợp tới già, người phối ngẫu có đậm cá tính can đảm và mạnh mẽ. Cùng với Thiên Phủ thì cũng hòa hợp tới già. Cùng với Thiên Tướng thì người phối ngẫu còn trẻ. Cùng với Phá Quân thì hình khắc, thêm Kình Đà Linh Hỏa thêm hình khắc. Cùng với Tham Lang có cát tinh thì tránh được hình khắc .* Có Thiên Cơ thì hợp kết phối lúc trẻ tuổi, vợ chồng tính cường cường, vợ chồng hoàn toàn có thể là con trưởng hoặc lớn tuổi hơn. Thêm Kình Đà Linh Hỏa thì chủ sinh ly, nếu kết hôn muộn thì cát lợi. Cùng với Thiên Lương thì hòa hợp, vợ chồng hoàn toàn có thể là trưởng hoặc lớn tuổi hơn. Cùng với Thái Âm thì có vợ nhan sắc đẹp, trợ giúp việc trong nhà .* Thái Dương miếu vượng thì kết hôn chậm sẽ cát lợi, lấy sớm thì khắc nhau, nhờ vợ mà được hiển quý. Cùng với Thiên Lương đồng cung có thêm Tả Hữu thì lấy được vợ hiền mà mưu trí khôn khéo. Cùng với Thái Âm thì được vợ trợ giúp quán xuyến việc trong nhà. Cùng với Cự Môn mà không có Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì cũng không bị khắc, nhưng nếu có tứ sát thì định là khắc, gặp Hao tinh thì kết hôn mà chẳng có nghi lễ gì cả .* Vũ Khúc ở cung Thê thì khắc và lạnh nhạt nên hợp với kết hôn muộn, vợ chồng bằng tuổi cũng hòa hợp, thêm cát tinh thì nhờ vợ mà được tài lộc, thêm hung tinh thì vì vợ mà “ khứ sản ” ( QNB chú : “ khứ sản – 去 產 ” trong đó có chữ “ sản ” đa nghĩa, nhưng theo tôi thì nên hiểu là vì vợ mà mất gia tài, mất gia tài của cải, … do Vũ Khúc là tài tinh gặp hung sát tinh thì hợp cái lý ấy. Nhưng chữ “ sản ” ấy còn có nghĩa là sinh sản, năng lực sinh đẻ, … ). Cùng với Tham Lang thì hơi muộn kết hôn nhưng không bị hình khắc. Cùng Thất Sát thì khắc 2, 3 đời vợ, thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì càng thêm khắc .* Thiên Đồng cung Thê, chậm kết hôn thì hòa hợp đến già, chồng là con trưởng hoặc lớn tuổi hơn, vợ là con thứ hoặc ít tuổi hơn. Thêm tứ sát thì ít hòa hợp, sinh ly ( sống trong xa cách ). Cùng Cự Môn có thêm tứ sát cũng khắc. Cùng Thái Âm thì giúp sức cho nhau và dung mạo đẹp. Cùng với Thiên Lương thì cực kỳ xinh xắn, xứng đôi .* Liêm Trinh thì 3 lần làm tân lang, chính là cùng với Tham Lang đồng cung thì càng khắc, với Thất Sát đồng thì cũng hình, ít hòa hợp. Thêm Kình Đà Linh Hỏa thì chủ sinh ly. Cùng với Thiên Phủ đồng cung thì hòa hợp đến già, cá tính người hôn phối can đảm và mạnh mẽ .* Thái Âm nhập miếu ở Phu thê cung là nam nữ đều được vợ chồng vùa đẹp vừa quý, có thêm Xương Khúc là cực đẹp. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Kiếp Không Hao Kị thì không khắc cũng chủ sinh ly. Với Thái Dương đồng cung thì hòa hợp đến già. Cùng Thiên Đồng thì tương hỗ trợ giúp việc trong nhà. Cùng Thiên Cơ thì người hôn phối vừa trẻ vừa đẹp .* Tham Lang nhập Phu Thê cung cả nam nữ đều không được đẹp, 3 lần làm tân lang, nếu nhập miếu thì hợp kết hôn muộn, gặp Liêm Trinh thì chủ hình khắc, thêm Kình Đà Linh Hỏa thì chủ sinh ly. Cùng với Tử Vi thì người hôn phối nhiều tuổi hơn và được lâu bền hơn .* Cự Môn hợp kết phối với người hơn tuổi hoặc con trưởng, định là ít hòa hợp và có hình khắc. Cùng với Thái Dương mà không gặp tứ sát thì được hòa hợp đến già. Cùng với Thiên Cơ là người kết phối có trợ giúp lại vừa đẹp. Cùng với Thiên Đồng là vợ vừa là con đầu, vừa là người tinh thông sáng suốt. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì định là khắc hại 2 vợ hoặc chủ sinh ly .* Thiên Tướng cung Phu Thê là người hôn phối có tướng mạo hiện thục, nhiều tuổi hơn hoặc là con trưởng, nhờ quen biết với người lớn trong nhà mà dẫn tới chuyện thành thân. Cùng với Tử Vi thì được hòa hợp tới già. Cùng với Vũ Khúc thì ít hòa hợp. Cùng với Liêm Trinh mà nhập miếu thì không bị hình khắc. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì sẽ hình khắc .* Thiên Lương ở cung Phu Thê là có vợ tuyệt đẹp. Cùng với Thiên Đồng là có nhiều trung khí. Cùng với Thiên Cơ thì nạp được vợ hiền thục đẹp xinh. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì không hòa thuận .* Thất Sát ở cung Phu Thê mà kết hôn sớm thì chắc như đinh khắc. Có Vũ Khúc cùng thì cũng khắc. Kết hôn muộn thì miễn được hình khắc. Cùng với Liêm Trinh thì chủ sinh ly. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì khắc tới 3 vợ .* Phá Quân ở cung Phu Thê thì nam nữ đều khắc và bị chia cách. Cùng với Vũ Khúc thì khắc tới 3 vợ. Cùng với Liêm Trinh cũng khắc và ít hòa hợp. Cùng với Tử Vi thì chủ người hôn phối là trưởng hoặc nhiều tuổi hơn .* Văn Xương ở cung Phu Thê là có vợ trẻ, mưu trí, trợ giúp bên trong. Cùng Thiên Cơ Thái Âm là chủ nhan sắc rất đẹp, không hợp với hãm địa. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì rất kị .* Văn Khúc tương sinh hội Thái Âm và những cát tinh thì vợ chồng hòa hợp tới già. Cùng với Thiên Đồng Văn Xương là lắm thê thiếp. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp Hóa Kị thì có hình khắc .* Lộc Tồn tương sinh thì không khắc. Kết hôn muộn, vợ là người trẻ tuổi cũng là con cả. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp lại thấy Triệt Lộ Không Vong thì đơn độc .* Tả Phụ Hữu bật chủ hòa hợp tới già, thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp Tham Liêm thì hợp với vợ là người hơn tuổi hoặc là con trưởng, tính khí cương cường .* Kình Đà nhập miếu thêm cát tinh, kết hôn muộn sẽ tránh được hình khắc mà hoàn toàn có thể hòa thuận mãi. Hãm địa thì lại kết hôn sớm thì khắc. Thêm Nhật Nguyệt Cự Cơ Hỏa Linh Vũ Sát thì chủ sinh ly .* Hỏa Tinh Linh Tinh nhập miếu thêm cát tinh thì không bị hình, hãm địa thì bị hình khắc .* Thiên Khôi Thiên Việt thường chủ vợ chồng đều đẹp, tọa ở Thê cung tất chủ được vợ giàu, thêm cát tinh thì chủ vừa đẹp vừa qúy cả vợ lẫn chồng .* Đẩu Quân đến tại Thê cung gặp cát tinh thì thê thiếp đẹp mà không có tai nạn đáng tiếc hình khắc. Gặp ác tinh thì thê thiếp có tai ách. Lại xem bản mệnh với thê cung, nếu khắc thì chính là chủ năm ấy thê thiếp có hình thương, nếu không khắc thì hoàn toàn có thể đoán năm ấy có tai ương44.4 Tử Tức cungPhàm khán Tử Tức cung, thứ nhất xem bản cung tinh tú chủ có mấy con. Nếu thêm Kình Đà Linh Hỏa Kiếp Không Sát Kị thì chủ sinh con ra mà có hình khắc. Sau đó xem ở đối cung có xung Hình hay không. Nếu như bản cung vô chính diệu thì chuyên khán ở đối cung có sao nào làm chủ mà xem có mấy con. Nếu là thiện tinh quý tinh thủ Tử Tức cung tất chủ người này sinh con được phồn thịnh xanh tươi và qúy hiển. Nếu có ác tinh lại cùng Hình Sát thủ cung Tử Tức thì nếu không hình khắc thì chắc như đinh chủ sinh con phá gia chi tử, ngang ngược. Lại xem ở tam phương tứ chính có Nam đẩu tinh nhiều thì đoán sinh con trai, có Bắc đẩu tinh nhiều thì đoán là chủ sinh con gái. Nếu như Thái Dương mà ở tại dương cung thì chủ sinh nam đầu lòng. Nếu Thái Âm ở tại âm cung thì đoán sinh con gái trước. Chuyên khán những sao Hình Sát thủ bản cung mà không có chế hóa thì tất yếu tuyệt tự. Người sinh ban ngày ghét Thái Âm lâm tới, kẻ sinh đêm hôm thì chẳng ưa Thái Dương chiếu vào. Các sao ấy mà rơi vào cung Tử Tức thì e là khó có con .* Tử Vi miếu vượng thì có 3 trai 2 gái, thêm Tả Hữu Xương Khúc thì có 5 người, thêm Kình Đà Linh Hảo Không Kiếp thì chỉ có 1 đôi mà thôi nếu không thì đẻ nhiều mà nuôi ít, hoặc là phải có con cầu tự mới được lâu bền. Cùng với Phá Quân thì có 3 người con. Cùng Thiên Phủ thêm cát tinh thì có 4, 5 người con, thêm Xương Khúc là có quý tử. Nếu Tử Vi độc thủ lại có thêm Không Kiếp thì là cô quân ( có lẽ rằng muốn nói không có con hoặc có cũng như không ) .* Thiên Cơ miếu vượng thì có 2 con, hoặc vợ lẽ thứ thiếp sẽ sinh nhiều con. Cùng Cự Môn thì chỉ có 1 con. Cùng Thiên Lương tại Dần thì có 2, 3 con ; tại Thân cung thì nữ nhiều mà nam ít, chỉ hoàn toàn có thể có 1 con trai mà thôi ( QNB chú : Thiên Cơ làm thế nào cùng với Thiên Lương ở Dần Thân cung cho được. Độc giả quan tâm ). Cùng với Thái Âm thì có 2, 3 con. Nếu thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì trọn vẹn không có con .* Thái Dương nhập miếu thì có 3 trai 2 gái, về cuối lại sinh được quý tử. Cùng với Cự Môn thì có 3 người con. Cùng Thái Âm thì có 5 người. Hãm địa có 3 con nhưng chẳng thành đạt. lại Thêm Kình Đà Linh Hỏa Kiếp Không thì chỉ có 1 con đưa tiễn lúc lâm chung .* Vũ Khúc chủ 1 con hoặc sinh nhiều mà trưởng thành được ít. Cùng Phá Quân thì chủ hình, có có 1 con. Thêm Kình Đà Linh hảo thì tuyệt tự. Cùng với Tham lang thì tới già có 2 con. Cùng với Thiên Tướng thì trước có con ở bên ngoài, sau sinh được 1 con. Cùng với Thất Sát thì chủ đơn độc hoặc có con thương tàn .* Thiên Đồng miếu vượng có 5 con trong đó có quý tử. Cùng Cự Môn thì có 3 con. Cùng Thái Âm thì có 5 con, tại Ngọ cung hãm địa thì giảm đi 1 nửa. Cùng Thiên Lương thì trước sinh nữ sau sinh nam có 2 con, thủ tại Thân cung thì chỉ hoàn toàn có thể có 1 con đưa tiễn tống chung, tại Dần cung thêm cát tinh thì có 3 con. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì hình khắc, con cháu mất hoặc ít lúc tống chung .* Liêm Trinh chủ có 1 con. Cùng với Thiên Phủ thì có quý tử 3 con. Nếu cùng Thất Sát Phá Quân thì chủ đơn độc. Lại thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì không có con. Cùng với Thiên Tướng thì có 2 con .* Thiên Phủ chủ 5 con. Cùng với Vũ Khúc thì có 2 con. Cùng với Tử Vi thì có 4, 5 con. Cùng với Liêm Trinh thì có 3 con. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Kiếp Không thì có 3 con .* Thái Âm có 3 gái 2 trai, trước sinh gái sâu mới sinh trai. Miếu vượng thì có quý tử, hãm địa thì số con giảm đi 1 nửa, có con bệnh tật yếu ớt hoặc là hư hoa chẳng thành khí. Cùng với Thái Dương thì có 5 con. Cùng với Thiên Cơ thì có 2 con. Cùng với Thiên Đồng thì có 5 con, miếu địa thì không khắc, nếu hãm cung thì có khắc. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Kiếp Không thì mất con hoặc ít con đi .* Tham Lang miếu vượng có 2 con, sinh sớm là có hình khắc. Cùng với Tử Vi thì có 2 con. Cùng với Liêm Trinh là mất con hoặc ít con đi. Cùng với Vũ Khúc thì có 3 con, trước khó có con, sau lại dễ .* Cự Môn nhập miếu có 2 con, trước khó sinh sau lại dễ. Cùng với Thái Dương thì có 1, 2 con dễ nuôi. Thêm Kình Đà Linh Hỏa thì con ít hoặc mất. Cùng với Thiên Cơ thì có 1 con, có cát tinh thì có 2 con, thêm Không Kiếp thì không có con .* Thiên Tướng không gặp Kình Đà Linh Hỏa có 2 con thành đạt, có sát tinh thì trước có con cầu tự, sau sinh được 1, 2 con. CÙng với Tử Vi đồng cung với Xương Khúc Tả Hửu thì có 3, 4 người. Cùng với Vũ Khúc thì có 3 người, thấy Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì khắc, có sinh mà không dưỡng .* Thiên Lương miếu vượng có 2 con, thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì sinh sớm sẽ khắc. Cùng với Thiên Đồng và Xương Khúc Tả Hữu thì có 3 con. Cùng với Thiên Cơ thì có 2 con. Thêm Kình Đà Linh Hảo Không Kiếp thì không có con .* Thất Sát chủ cô, chỉ có 1 con. Cùng Tử Vi và cát tinh đồng cung thì có 3 con, thấy Kình Đà Linh Hảo Không Kiếp thì không có con, dẫu có cũng chẳng thành đạt, tất sẽ ngang ngược phá bại gia cảnh .* Phá Quân nhập miếu có 3 con, tính khí con cháu cương cường. Cùng với Tử Vi đồng cung có 3 con. Cùng Vũ Khúc và Xương Khúc Tả Hữu thì có 3 người. Cùng Liêm Trinh thì có 1 con, thấy Kình Đà tương sinh thì có chế hóa thì còn, nếu không có chế hóa lại thấy Không Kiếp Hỏa Đà thì mất con hoặc rất ít con .* Tả Phụ đơn thủ thì có 3 trai 1 gái, thấy Tử Vi Thiên Phủ cùng chư cát tinh thì chủ quý tử, thấy Sát Phá Kình Đà Hỏa Linh Không Kiếp thì chỉ có 2 con, nhưng không thành đạt .* Hữu Bật chủ 3 con, thêm cát tinh thì có quý tử. Thấy Kình Đà Hỏa Linh Không Kiếp thì giảm đi 1 nửa .* Văn Xương chủ 3 con, thêm cát tinh thì thêm nhiều, có Kình Đà Linh Hỏa Kiếp Không thì chỉ hoàn toàn có thể có 1 con .* Văn Khúc miếu vượng có 4 con, hãm địa chỉ có 2, 3 con. Thêm Kình Đà Linh Hỏa thì con mất hoặc ít con .* Lộc Tồn chủ cô, hợp với vợ lẽ sinh được 1 hoặc có con nuôi, thêm cát tinh thì có 1 con, thêm Hỏa Linh và những sát tinh thì đơn độc hình khắc .* Kình Đà hãm cung đơn độc, thêm cát tinh cư miếu vượng thì có 1 con, như đối cung có cát tinh nhiều mà không bị xung sát cũng có 3, 4 con. Thấy Hao Sát Kị tại bản cung thì tuyệt tự .* Hỏa Tinh gặp cát tinh đồng cung thì không đơn độc, hãm cung có sát tinh thì chủ có có bị hình thương .* Linh Tinh độc thủ thì đơn độc, thêm cát tinh và nhập miếu thì hoàn toàn có thể kỳ vọng ở vợ lẽ, xem đối cung mà có nhiều cát tinh thì có 2, 3 con .* Khôi Việt đơn thủ chủ có con quý tử .* Đẩu Quân đi qua tại Tử Tức cung, gặp cát tinh thì con cháu được thịnh vượng xanh tươi, gặp hung tinh thì có hính khắc hoặc con phá gia chi tử .44.5 Tài Bạch cung* Có Tử Vi thì được tiền đầy rương, thóc đầy bồ, thêm tứ sát Kiếp Không thì không được vượng. Cùng với Phá Quân thì trước khó nhưng sau được thuận tiện no ấm. Cùng Thiên Tướng đồng cung thì tài bạch súc tích. Cùng Thiên Phủ đồng cung thì phong phú, cả đời giữ được của cải, thêm Tả Hữu là làm quan quản trị tiền tài ngân khố. Cùng với Thất Sát mà có thêm cát tinh thì tài bạch thế nào cũng có lúc hoạnh phát .* Có Thiên Cơ thì lao tâm phí lực mà kiếm tiền tài. Cùng với Cự Môn đồng cung thì phải bận rộn sôi động trong lúc đang mưu cầu tài lộc. Cùng Thiên Lương thì khôn khéo biến chuyển có mưu kế mà tạo ra tài lộc ở bên ngoài. Cùng với Thái Âm cùng hãm thì thành rồi bại, thêm Tứ Sát Kiếp Không thì một đời luôn luôn có thành có bại .* Thái Dương nhập miếu được xanh tươi khá đầy đủ, hãm cung thì gian lao khó khăn vất vả mà khó được toại lòng. Cùng với Thái Âm có thêm Tả Hữu và cát tinh thì phát lộc không hề nhỏ. Cùng với Lộc Tồn thì mải miết kiếm tiền mà thành đại phú. Cùng với Cự Môn thì lúc trẻ có thành bại nhưng đến trung niên thì được sung túc rất đầy đủ dư giả .* Có Vũ Khúc thù giàu sang, hóa cát thì giàu vô cùng tận, không có cát tinh thì bận rộn sôi động để tăng tiến được tiền tài. Cùng với Phá Quân đồng cung thì qua đông tới tây, trước không có về sau lại có nhiều. Cùng với Thiên Tướng đồng cung thì tài bạch xanh tươi tràn trề, gặp quý thì sinh sôi tài lộc thành phú gia. Cùng với Thất Sát thì từ tay trắng mà sinh sôi tiền tài dựng thành nghiệp. Cùng với Tham Lang thì sau 30 tuổi sẽ phát lộc. Thêm Kình Đà Linh Hỏa thì tiền tại không tụ được. Cũng rất quan ngại Không Vong .* Có Thiên Đồng thì từ tay trắng kiếm tiền đến lúc về già thì phát lộc. Cùng Cự Môn thì tài khí lúc đầy lúc vơi. Cùng cới Thiên Lương thì tiền tài được đại vượng. Thêm Tứ Sát Kiếp Không thì hoàn toàn có thể là giới cửu lưu kiếm tiền mà dựng nghiệp .* Liêm Trinh tại Dần Thân cung thì bận rộn kiến tiền, hãm cung thì trước khó sau lại dễ, với Tham Lang thì có vụt phát vụt phá, thấy Kình Hỏa thì trọn đời có sự hoạnh tiến về tài lộc. Cùng với Thất Sát đồng cung thì bận rộn kiếm tiền. Cùng với Thiên Tướng đồng cung thì phong phú không thiếu. Nếu như gặp phải Hao Sát Kiếp Không thì thường ở trong quan phủ mà phá tán tiền tài .* Có Thiên Phủ thì phong phú rất đầy đủ, thấy Kình Đà Hỏa Linh Không Kiếp thì có thành có bại. Với Tử Vi đồng cung thì tích trữ được rất nhiều. Cùng với Liêm Trinh Vũ Khúc thêm Quyền Lộc thì là phú ông giàu vô cùng .* Thái Âm nhập miếu thì tiền đầy rương, thóc đầy kho, hãm cung thì có thành có bại mà tài khí không được tụ. Cùng với Thái Dương thì trước ít sau lại được nhiều. Cùng với Thiên Cơ thì từ tay trắng lập nghiệp. Cùng với Thiên Đồng thì phong phú. Cùng với Lộc Tồn và Tả Hữu thì chủ rất phong phú .* Tham Lang miếu vượng có lúc bộc phát, hãm địa thì nghèo nàn. Với Tử Vi thì thành đạt, thêm con cháu thì thêm giàu sang. Thấy Hỏa Tinh thì trước ba mươi tuổi có thành có bại, sau 30 tuổi thì bộc phát .* Cự Môn ở cung Tài Bạch là tay trắng kiếm tiền thành nghiệp, thường bận rộn náo nhiệt, là người chí khí cao nhưng cũng dễ hoạnh phá. Cùng với Thái Dương đồng cung nhập miếu thì lập kế tiến cử mà thành nghiệp. Cùng với Thiên Cơ thì tài khí sinh, việc làm không chuyên nhất. Cùng với Thiên Đồng thì tay trắng thành nghiệp, người thuộc giới cửu lưu được cát. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Kiếp Không thì phá tài đa đoan .* Thiên Tướng chủ giàu sang. Cùng Tử Vi thì tài khí bộc phát. Cùng Vũ Khúc mà có thêm tứ sát thì theo trăm nghề kỹ công mà kiếm tiền. Cùng với Liêm Trinh thì kinh doanh có tiền. Thêm Kình Đà Hỏa Linh Không Kiếp Hao Kị thì có thành có bại, không tích tụ được .* Thiên Lương chủ giàu sang khi nhập miếu vượng là thượng đẳng giàu sang, hãm cung thì phải chăm chỉ cầu tài mà qua ngày. Cùng Thiên Đồng thì từ tay trắng kiếm tiền vượt cả tổ tông. Cùng với Thiên Cơ thì khó khăn vất vả tâm lý và công sức của con người rồi phát lộc lớn, hay đổi khác chủ kiến lập nghiệp. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Kiếp Không thì trước khó sau lại dễ, khá giả .* ( QNB chú : Thiếu phần của Thất Sát ) .* Phá Quân tại Tý Ngọ thì có nhiều vàng bạc bảo vật tích trữ. Tại Thìn Tuất vượng cung thì tiền tài cũng thịnh. Hãm cung thì phá tán tiền của tổ tông. Cùng Vũ Khúc thì qua Đông tới Tây mà kiếm tiền. Cùng Tử Vi thì trước mất mà sau lại sinh sôi ra. Cùng Liêm Trinh thì lao khổ mà kiếm tiền, trước khó thành toại. Thêm Kiếp Không thì cực nghèo .* Văn Xương phong phú, dư thừa, thêm cát tinh thì tài khí vượng. Cùng với Cự Môn thì giàu. Hãm địa mà gặp Đà Hỏa Linh Không thì là thuộc giới hàn nho .* Văn Khúc nhập miếu giàu sang, thêm cát tinh được quý. Thêm Kình Đà Hỏa Linh Không Kiếp gia Kị thì ngược xuôi có thành bại mà chẳng được toại ý .* Tả Hữu ở những cung đều giàu sang khá đầy đủ, hội những cát tinh thì được quý. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp Hao Kị thì chủ thành bại mà chẳng tụ tài .* Lộc Tồn chủ giàu sang vô cùng, bạc vàng chồng chất, thêm cát tinh thì ngồi chơi cũng có tiền, thêm Kình Đà Linh Hỏa Kiếp Không Hao Kị thì trước chẳng có gì, sau mới có .* Kình Dương ở Thìn Tuất Sửu Mùi thì bận rộn náo nhiệt kiếm tiền, hãm địa thì phá tổ nghiệp, chẳng tụ được tài, không phát đạt được, chỉ làm nghề đánh cá, làm muối, .. mà kiếm tiền .* Đà La bận rộn kiếm tiền, hãm cung phải chăm chỉ cầu tài mà qua ngày, thêm Kiếp Không thì xuôi ngược qua đông tới tây .* Linh Tinh nhập miếu độc thủ thì hoạnh phát, hãm địa thì bần hàn, cay đắng qua ngày .* Hỏa Tinh độc thủ thì có hoạnh phát, hãm cung phải siêng năng siêng năng, thêm cát tinh thì nhiều tài lộc, được toại chí ,* Khôi Việt chủ thanh cao, trung niên sinh tài, một đời được toại ý .* Đẩu Quân gặp cát thì kỳ tháng ấy được phát lộc. Gặp tàn ác tinh Hao Kị tinh thì tháng ấy tốn tiền, chiêu khẩu thị phi kiện tụng, mất tiền mới thoát .44.6 Tật Ách cungTrước khán Mệnh cung xem tinh diệu có lạc hãm, có thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp Hóa Kị thủ chiếu như thế nào, lại khán Tật Ách cung tinh diệu thiện ác miếu vượng lạc hãm ra làm sao .* Tử Vi ít tai nạn thương tâm, cùng Thiên Phủ càng ít, cùng Thiên Tướng thì lao khổ từ trứng nước, như thêm Phá Quân thì khí huyết không điều hòa, cùng với Kình Linh thì chủ có ám tật, thêm Không Kiếp thì chủ tai ương, ốm đau, bệnh tim mạch, tâm khí tật .* Thiên Cơ từ lúc còn trong nôi có lắm tai vạ, hãm địa thì trên đầu trên mặt có phá tướng, cùng với Cự Môn thì có bệnh tật khí huyết, cùng với Thiên Lương thì có tật ở hạ bộ, cùng với Thái Âm thì có tai vạ, bệnh mụn nhọt, bị thương do bị đâm, thêm Kình Đà Linh Hỏa hãm cung thì bị tật ở mắt, tứ chi yếu ớt vô lực .* Thái Dương chủ “ đầu phong ” ( bệnh thuộc thần kinh ), cùng với Thái Âm mà thêm Hóa Kị Kình Đà thì chủ mắt bị tổn thương, hãm cung cũng chủ mắt có tật mà ít được trong sáng .* Vũ Khúc có tai truân từ lúc trong nôi, chân tay đầu mặt có tổn thương, cùng với Kình Đà thì cả đời có tai vạ, cùng với Thiên Tướng thì chiêu chuốc ám tật, cùng với Thất Sát thì có bệnh tật khí huyết, cùng với Tham Lang mà miếu vượng thì không có bệnh tật, hãm địa mà thêm tứ sát thì chủ mắt chân tay có tật, có bệnh trĩ, bệnh dị ứng ghẻ ngứa …* Thiên Đồng nhập miếu thì ít tai nạn đáng tiếc, cùng Cự Môn thì có bệnh tim, tâm khí tật, cùng với Thái Âm thêm Kình Hỏa thì có bệnh tật về khí huyết, cùng với Thiên Lương có thêm tứ sát thì có bệnh tim, tâm khí tật .* Liêm Trinh có tai bệnh mụn nhọt chốc lở từ lúc còn trong nôi, có tật ở chân sống lưng eo, nhập miếu mà thêm cát tinh thì tự do, gặp Tham Lang thì hãm địa có tật ở mắt có nhiều tai nạn đáng tiếc, cùng Thất Sát Phá Quân Thiên Phủ thì lại ít tai nạn thương tâm .* Thiên Phủ tai nạn thương tâm ít mà dẫu có thì đều được cứu chữa, cùng với Tử Vi thì càng ít tai nạn đáng tiếc, thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì có bệnh thuộc hệ thần kinh, cùng Liêm Trinh thêm Không Kiếp thì nửa đường bị thương tàn .* Thái Âm miếu vượng vô tai ương, hãm địa nhiều tai vạ chủ những chứng bệnh lao lực tổn thương, nữ nhân thì chủ thương tàn nặng, nếu cùng Thái Dương đồng cung có thêm cát diệu thì cả đời ít tai nạn đáng tiếc, gặp Kình Đà Linh Hỏa thì mắt có tật, thêm Không Kiếp là có bệnh thuộc hệ thần kinh, cùng với Thiên Đồng có thêm Kình Đà mà hãm cung thì thêm nhiều chứng bệnh, nếu cùng Hỏa Linh thì lắm tai nhiều nạn .* Cự Môn có tai ách đẫm máu lúc còn niên thiếu, với Thái Dương đồng cung thì có bệnh thần kinh có bệnh ung nhọt, cùng với Thiên Đồng chủ có bệnh viêm nhiễm ghẻ ngứa ở hạ bộ, thêm Kình Dương Hỏa Tinh thì nghiện rượu, thêm Hóa Kị thì có bệnh tật ở tai và mắt .* Thiên Tướng có ít tai nạn đáng tiếc, da mặt vàng, có bệnh thũng huyết ( phù nề, ung nhọt, máu mủ, khí huyết ứ trệ ), cùng với Tử Vi thì ít tai nạn thương tâm, cùng với Vũ Khúc có thêm tứ sát thì có phá tướng, cùng với Liêm Trinh thêm Không Kiếp thì chân tay có tổn thương .* Thất Sát chủ lắm tai nhiều nạn từ thuở thơ ấu, thường chủ bệnh trĩ, cùng với Vũ Khúc thêm tứ sát thì chân tay có tổn thương tàn tật, cùng với Liêm Trinh thì chủ mắt có tật, thêm Kình Dương thì tứ chi thêm có tổn thương tàn tật .* Phá Quân chủ thơ ấu có bệnh mụn nhọt, tổn thương, ghẻ lở, bệnh hủi, hói, gầy yếu xanh tươi vàng vọt, cùng với Vũ Khúc thì chủ mắt có tật, cùng với Tử Vi thì giảm tai nạn đáng tiếc, cùng với Liêm Trinh thêm Kình Hỏa thì tứ chi có tổn tương tàn tật .* Văn Xương độc thủ ít tai nạn thương tâm, thêm Kình Đà Linh Hỏa Kiếp Không thì lắm tai nhiều nạn, cùng những cát tinh thì cả đời không có tai nạn đáng tiếc .* Văn Khúc ít tai nạn đáng tiếc thêm cát tinh thì cả đời không có tai nạn đáng tiếc, thêm Kình Đà Linh Hỏa Kiếp Không lại hãm cung thì nhiều tai nạn thương tâm .* Tả Hữu độc thủ thì bình hòa, thêm cát tinh thì ít tai nạn đáng tiếc, thấy Kình Đà Hỏa Linh Không Kiếp thì tiếp tục có tai nạn thương tâm .* Hữu Bật độc thủ dẫu gặp tai nạn thương tâm cũng được cứu, thấy Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì lắm tai nhiều nạn .* Lộc Tồn chủ thiếu niên lắm tai, có cát tinh thì rất ít tai nạn đáng tiếc. Thấy Kình Đà Linh Hỏa thì tứ chi tất có thương tàn, thêm Không Kiếp thì nếu có ám tật sẽ thêm thọ .* Đà La chủ thơ ấu có tai nạn đáng tiếc, trên đầu mặt răng môi mà có vết thương thì được thêm thọ .* Kình Dương chủ có chứng bệnh thuộc hệ thần kinh, hoặc tứ chi yếu ớt chẳng có lực, đầu mặt mà có phá tướng lộ tướng thì thêm thọ, thêm cát tinh thì giảm thiểu tai nạn đáng tiếc .* Đẩu Quân gặp cát tinh thì thân tâm được an bình khang ninh, năm ấy vô tai vô nạn. Gặp hung sát tinh mà bản thân ( tuổi, mệnh ) có úy kị thì năm ấy lắm tai nạn đáng tiếc .4.7 Thiên Di cung* Tử Vi cùng Tả Hữu thì ra ngoài được quý nhân phò trợ mà phát phúc. Cùng Thiên Phủ đồng cung thì xuất nhập đều được hanh thông hiển đạt. Cùng với Thiên Tướng thì ở bên ngoài phát lộc. Cùng với Phá Quân thì được quý nhân biết đến và thương mến, kẻ tiểu nhân không được no đủ. Thêm Kình Đà Linh Hảo Không Kiếp thì ở bên ngoài không được bình an, yên tĩnh .* Thiên Cơ xuất ngoại gặp được quý nhân, ở trong nhà lại có thị phi. Cùng Cự Môn đồng cung thì cứ hành vi sẽ được thuận tiện suôn sẻ. Cùng Thiên Lương thì ở bên ngoài được xứng ý toại lòng. Cùng Thái Âm cứ bộn bề lại được suôn sẻ. Thêm Kình Đà Linh Hảo thì tại bên ngoài lắm thị phi, thân không được bình an, yên tĩnh .* Thái Dương hợp với những hoạt động giải trí bên ngoài sẽ phát phúc, không chịu được sự tĩnh thủ. Cùng với Thái Âm thì ra bên ngoài cứ bộn bề lại được như mong muốn cát lợi. Cùng Cự Môn thì gian lao khổ tâm. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì ở bên ngoài sẽ không được thảnh thơi tấm thân .* Vũ Khúc chủ luôn bận rộn náo nhiệt, không hợp với sự thủ tĩnh. Cùng Tham Lang thì làm kẻ kinh doanh lớn. Cùng Thất Sát Phá Quân thì thân tâm càng không tĩnh thủ được. Thêm Kình Đà Linh Hỏa thì ở bên ngoài chiêu chuốc thị phi .* Thiên Đồng thì chủ xuất ngoại gặp quý nhân phù trì. Cùng Cự Môn thì lao tâm khổ tứ. Cùng Thái Âm thì hãm địa thì phải chịu đắng cay ( khi ra bên ngoài ). Cùng Thiên Lương thì được quý nhân biết đến và yêu quý. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì tại ngoại ít được xứng ý toại lòng .* Liêm Trinh chủ ra bên ngoài được hanh thông hiển đạt kề cận người quý, ở tại gia thì ít. Cùng Tham Lang thì sôi động náo nhiệt ở bên ngoài mà lập nghiệp. Cùng Thất Sát thì tiếp xúc rộng mà chiêu được tiền tài. Cùng Thiên Tướng thì ở bên ngoài hễ cứ hành vi là được cát lợi. Thêm Kình Đà cùng tam phương có hung sát tinh thì chết ở trên đường .* Thiên Phủ chủ ra bên ngoài được gặp quý nhân phò trợ. Cùng với Tử Vi thì được phát phúc. Cùng với Liêm Trinh Vũ Khúc thì náo nhiệt kiếm tiền làm người kinh doanh lớn .* Thái Âm nhập miếu ra ngoài sẽ gặp quý nhân mà phát lộc, hãm cung thì sẽ chiêu chuốc thị phi. Cùng với Thái Dương thì cực đẹp. Cùng với Thiên Đồng tại nơi miếu vượng thì ở bên ngoài từ tay trắng mà lập được sự nghiệp .* Tham Lang độc thủ thì ở bên ngoài sẽ khó khăn vất vả, sôi động náo nhiệt mà kiếm tiền tài. Cùng với Liêm Trinh có thêm tứ sát thì ở bên ngoài gian truân cực khổ. Cùng với Vũ Khúc thì làm nhà buôn lớn. Thêm Kình Đà Hỏa Linh Không Kiếp Hao Sát lưu niên thì sẽ gặp quân giặc cướp .* Cự Môn chủ ra bên ngoài mà không được an thông thường phải khó khăn vất vả, cùng với người ta có lắm điều thị phi, thêm Kình Đà Hỏa Linh Không Kiếp thì càng thậm tệ .* Thiên Tướng chủ ra bên ngoài được quý nhân cất nhắc nâng đỡ. Cùng Tử Vi thì có nhiều cát lợi. Cùng Vũ Khúc thì ở bên ngoài phát lộc. Cùng Liêm Trinh mà thêm Kình Đà Linh Hỏa thì dễ chiêu chuốc thị phi, tiểu nhân không được no đủ .* Thiên Lương ra bên ngoài gặp và kề cận quý nhân mà có thành tựu. Cùng Thiên Đồng thì được phúc hậu. Cùng Thiên Cơ thì dễ theo hoạt động giải trí nghệ thuật và thẩm mỹ trên đường hành tẩu .* Thất Sát chủ ở bên ngoài nhiều, ở tại gia ít. Cùng với Vũ Khúc thì hễ hành vi lại được cát lợi. Cùng với Liêm Trinh thì ở bên ngoài sinh tiền tài. Cùng với Tử Vi thì ở bên ngoài được nhiều điều toại ý thỏa mãn nhu cầu. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì lại nhọc lòng mà chẳng được an bình hoặc là phiêu đãng thiên nhai .* Phá Quân chủ xuất ngoại thường lao tâm khổ tứ, không được an bình, nếu nhập miếu thì ở ngoài sẽ được ngôi cai chót vót. Thêm Kình Đà Linh Hỏa thì theo nghề khôn khéo trên đường hành tẩu. Thêm Xương Khúc Vũ Khúc thì là người thuộc gánh hát rong, phường chèo .* Văn Xương chủ ra bên ngoài gặp được quý nhân mà phát đạt, tiểu nhân không được no đủ. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì ở bên ngoài chẳng được bảo mật an ninh .* Văn Khúc chủ ở bên ngoài được kề cận quý nhân, thêm cát tinh thì đắc tài lộc. Thêm Kình Đà Linh Hỏa thì ít được xứng ý toại lòng .* Tả Phụ chủ ở trong hoạt động giải trí có quý nhân giúp sức mà được phát phúc, thêm Kình Đà Linh Hỏa thì hạ nhân không được no đủ, lại chiêu chuốc lắm thị phi .* Hữu Bật chủ xuất ngoại gặp được quý nhân phò trợ mà phát đạt, không hợp thủ tĩnh. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì ở bên ngoài cùng với người ta có nhiều cạnh tranh đối đầu đấu đá .* Cung Thiên Di có Lộc Tồn chủ xuất ngoại là y lộc được xứng ý toại lòng, hội Kình Đà Linh Hảo Khôgn Kiếp thì với người không được hợp ý .* Kình Dương nhập miếu chủ ở bên ngoài được y lộc toại tâm, thêm cát tinh thì náo nhiệt mà phát lộc, hãm địa thành ra hạ nhân mà không được no đủ .* Đà La gặp cát tinh thì gặp quý nhân mà được tiền tài, hãm địa lại thêm Hỏa Linh Không Kiếp thì chiêu chuốc nhiều thị phi thành ra hạ nhân mà không được no đủ .* Hỏa Tinh độc thủ thì xuất ngoại không an tâm, thêm cát tinh thì náo nhiệt mà tăng tiến tiền tài, thêm Kình Đà Không Kiếp thì chiêu chuốc thị phi, ở bên ngoài ít được toại ý .* Linh Tinh có cát tinh cùng thì ở bên ngoài được cát lợi, thêm Kình Đà Hỏa Kiếp Không thì không được no đủ lại chiêu chuốc thị phi .* Đẩu Quân đi qua cung Thiên Di mà gặp cát tinh thì hành vi sẽ được cát lợi, gặp hung sát tinh thì hễ vọng động sẽ bị khẩu thiệt .44.8 Nô Bộc cung* Có Tử Vi thì nô bộc có năng lượng và đắc lực khiến cho chủ được vượng mà sinh tài. Thêm Kình Đà Linh Hỏa thì kém lực. Cùng với Phá Quân thì trước không có trợ thủ, nhưng sau lại chiêu nạp được. Cùng với Thiên Tướng thì thêm đắc lực. Thêm Không Kiếp thì chiêu oán hận mà người bỏ ta ra đi .* Thiên Cơ nhập miếu chủ nô bộc đắc lực, nếu hãm địa hoặc lạc Không Vong thì nô bộc oán chủ. Cùng với Thiên Lương thì về cuối cũng chiêu nạp được. Cùng với Thái Âm thì nô bộc kém lực. Cùng với Cự Môn thêm cát tinh thì có nô tỳ, thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì trọn vẹn khó mà có được .* Thái Dương nhập miếu vượng thì nhờ nô bộc mà chủ được vượng phát, nếu Thái Dương hãm thì không có duyên phận lại còn bị nô oán chủ, gặp rồi lại bỏ đi. Cùng với Thái Âm thì chiêu được nhiều nô bộc. Cùng với Cự Môn thì có nhiều nhưng bị oán cũng nhiều. Thêm Kình Đà Linh Hỏa thì có nô tài phản chủ .* Vũ Khúc ở vượng cung thì nô bộc không ít, hô 1 tiếng tức thì có trăm tiếng dạ ran. Cùng Thiên Phủ đồng cung thì đa nô đa tỳ. Cùng Phá Quân đồng cung thì dễ chiêu oán thán, gặp rồi bỏ đi, cuối đời mới chiêu nạp được. Cùng Thiên Tướng thì nô bộc đắc lực. Cùng Thất Sát thì nô dễ phản chủ. Cùng với Tham Lang thì nô bộc kém lực .* Thiên Đồng chủ có nô đắc lực khiến chủ được vượng. Cùng với Cự Môn thì trước khó mà sau dễ chiêu nạp. Cùng với Thái Âm thì nô đắc lực. Cùng với Thiên Lương thì nô trợ giúp cho chủ. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Kiếp Không thì có nô phản chủ, nếu thấy Không Kiếp thì oán chủ gặp rồi bỏ đi .* Liêm Trinh hãm địa có nô phản chủ, về già cũng chiêu nạp được nô đắc lực. Nhập miếu thì hô 1 tiếng là trăm lời dạ ran. Cùng với Tham Lang thì nô kém lực. Cùng với Thất Sát thì nô phản chủ. Cùng với Thiên Đồng thì lắm nô nhiều tỳ. Thêm Kình Đà Linh Hỏa thì không vượng, gặp rồi lại bỏ đi .* Thiên Phủ ở Nô cung là có nô đắc lực, nhất hô bách nặc. Cùng với Tử Vi thì nô trợ giúp chủ cực kỳ đắc lực. Cùng với Vũ Khúc thì có nô bộc. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì nô phản chủ trốn đi .* Thái Âm miếu thì có nô đắc lực có nhiều năng lượng. Cùng với Thái Dương thì đa nô đa tỳ. Cùng với Thiên Cơ thì kém lực. Cùng với Thiên Đồng thì có nô vượng chủ. Thêm Kình Đà Không Kiếp Hỏa Linh tuy có nhưng cũng bỏ đi. Hãm địa thì trọn vẹn không có .* Tham Lang lúc đầu khó chiêu nạp, dễ có nô khiến cho chủ bị bại. Hãm địa thì trọn vẹn không có nô bộc. Cùng với Liêm Trinh cũng ít nô bộc. Cùng với Tử Vi là có nô tỳ. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Không thì tuy có nhưng mà khó dạy .* Cự Môn nhập miếu thì nô tài mới bắt đầu đã không đắc lực, dễ chiêu chuốc thị phi, không ở được lâu bền hơn. Cùng với Thái Dương thì có nô giúp chủ bảo vệ mái ấm gia đình gia tài. Cùng với Thiên Đồng thì có nô một lòng một dạ nhưng phải lúc cao tuổi mới chiêu nạp được .* Thiên Tướng thì ở đầu cuối cũng chiêu nạp được nô bộc đắc lực. Cùng với Tử Vi là lắm nô nhiều tỳ. Cùng với Vũ Khúc có sát tinh thì nô oán chủ. Cùng với Liêm Trinh thì cuối đời hoàn toàn có thể chiêu nạp được. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì nô bộc kém lực, bỏ trốn .* Thiên Lương có nhiều nô bộc vượng chủ, cùng với Thiên Đồng thì có nô bảo vệ nhà cửa đắc lực. Cùng với Thiên Cơ thì nô chủ chẳng đồng lòng .* Thất Sát là có nô bộc khinh chủ, lại cương mãnh khó dạy, hay trộm cắp gia tài. Cùng với Vũ Khúc thì có nô phản chủ. Cùng với Liêm Trinh thì nô kém lực. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì khó mà chiêu nạp được nô bộc .* Phá Quân nhập miếu có nô đắc lực, hãm cung thì chiêu oán và phản chủ. Cùng Vũ Khúc đồng cung thì phản chủ. Cùng Tử Vi đồng cung thì có nô đắc lực. Cùng Liêm Trinh đồng cung thì nô bộc kém lực. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì khó mà chiêu nạp được nô bộc .* Văn Xương nhập miếu độc thủ thì có nô đắc lực trợ giúp cho chủ, thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì tuy có nhưng sẽ phản chủ .* Văn Khúc nhập miếu có nô đắc lực, hãm cung thì chẳng có phận, thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì nô oán chủ rồi đào tẩu .* Tả Phụ độc thủ thì có nô vượng chủ, nhất hô bách nặc, thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp Hao Kị thì phản chủ và khó chiêu nạp .* Hữu Bật độc thủ thì có nô đắc lực có năng lượng, thêm Kình Đà Linh Hỏa Hao Kị thì nô bộc kém lực .* Kình Dương độc thủ thì có nô phản chủ, chiêu oán hận, không đắc lực, có mà không ở được lâu. Nếu nhập miếu thì cuối đời hoàn toàn có thể chiêu nạp được .* Đà La chủ nô bộc kém lực và oán chủ, nhập miếu có thêm cát tinh thì có nô bộc đắc lực .* Hỏa Tinh độc thủ chủ nó oán giận gia chủ, không đắc lực. Nếu có thêm cát tinh và nhập miếu thì hoàn toàn có thể có 1, 2 nô bộc hữu dụng .* Linh Tinh độc thủ thì nô không đắc lực, hận chủ, hội cát tinh và nhập miếu thì có nô trợ chủ giữ nhà. Thêm Không Kiếp Hao Kị thì kém lực .* Đẩu Quân đi qua cung Nô gặp cát tinh thì nô bộc quy thuận. gặp hung kị hao sát tinh thì nô hận chủ mà bỏ đi, hoặc hung thì nô bộc chiêu chuốc thị phi .44.9 Quan Lộc cung* Tử Vi miếu vượng gặp Tả Hữu Xương Khúc Khôi Việt thì tước vị được phong hầu phong bá. Thêm Kình Đà Linh Hỏa thì thông thường. Cùng với Thiên Phủ thì quyền quý danh lợi được song toàn. Thêm Thiên Tướng thì trong ngoài đều có quyền quý và cao sang rõ ràng. Cùng với Phá Quân thì bận rộn náo nhiệt mà an thân .* Thiên Cơ nhập miếu thì có quyền quý và cao sang, hội Văn Khúc là người hết mực hiền lành, không thấy Kình Đà Linh Hỏa thì cát. Cùng Thiên Lương thì văn võ toàn tài. Cùng Thái Âm miếu vượng thì danh chấn động biên thùy. Hãm cung thì bị mất chức, thoái quan, làm viên tiểu lại .* Thái Dương nhập miếu thì văn võ đều tốt đẹp, không thấy Kình Đà Linh Hỏa thì tốt. Cùng với Thái Âm thì quý hiển. Cùng Tả Hữu Xương Khúc Khôi Việt thêm Khoa Quyền Lộc thì định là quý đến nhất phẩm .* Vũ Khúc nhập miếu cùng Xương Khúc Tả Hữu thì theo võ sẽ có chức cao chót vót, người thường cũng được phát phúc. Hội Khoa Quyền Lộc là làm quan chủ quản tài lộc. Cùng với Tham Lang thì dễ làm quan tham ô. Cùng với Phá Quân thì xuất thân ở trong quân ngũ. Ở cung an Thân ( Thân cư Quan ) mà có Thất Sát cùng thì thế nào cũng có lúc bộc phát lập công danh sự nghiệp. Hãm cung cùng với Đà Linh Kiếp Kị thì chẳng có duyên phận về sự nghiệp .* Thiên Đồng nhập miếu thì văn võ đều hợp, không có Kình Đà Linh Hỏa thì cát. Cùng Cự Môn thì trước chức vị bé sau thì lại lớn. Cùng với Thiên Lương Xương Khúc Khoa Quyền Lộc thì tốt đẹp vô cùng. Cùng với Thái Âm cũng được quyền quý và cao sang. Hãm cung luận là làm tư lại, thường phải thuyên chuyển .* Liêm Trinh nhập miếu vào võ chức được quyền quý và cao sang nhưng khôgn bền. Cùng với Tử Vi hội ở tam phương thì làm văn chức. Cùng với Thất Sát thì xuất thân nơi quân ngũ. Cùng với Thiên Tướng Thiên Phủ thì được áo gấm vẻ vang phong phú .* Thiên Phủ nhập miếu thì theo văn võ đều được cát lợi, không thấy Kình Đà Linh Hỏa Không Hao thì là toàn mỹ. Cùng với Tử Vi thì theo văn võ đều có thanh danh. Cùng Liêm Trinh Vũ Khúc thì quyền quý và cao sang. Thấy Không Kiếp thì thông thường .* Thái Âm nhập miếu được nhiều giàu sang, hãm địa thì khí chất cao ngạo, hoạnh phá, khó mà hiển đạt. Hội Thái Dương Xương Khúc Tả Hữu thì quan chức cỡ tam phẩm. Cùng với Thiên Đồng thì vào văn võ đều hợp. Cùng với Thiên Cơ thì tất bật tiến thân làm viên tư lại mà lập chỗ đứng .* Tham Lang gặp Hỏa Linh vào võ chức thì chấp chưởng đại quyền. Cùng Tử Vi Văn Khúc thì vào võ chức cũng có binh quyền không hề nhỏ. Hãm cung là bọn du lịch thăm quan ô lại. Thêm Kình Đà Không Kiếp thì tầm thường .* Cự Môn nhập miếu có võ chức quyền quý, vào văn nhân thì không được bền. Cùng với Thái Dương thì có tiến có thoái, nhập miếu thì vững chắc mãi. Cùng Thiên Cơ tại Mão cung thì tốt đẹp phong phú, tại Dậu cung thì thuy đẹp nhưng có thủy mà vô chung. Hãm cung thì gặp hối hận, không lành. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp càng thêm không đẹp, bị biếm giáng chức .* Thiên Tướng nhập miếu thì văn võ đều hợp, được hưởng lộc ăn ngàn chung. Hãm địa thì có thành có bại. Cùng Tử Vi thì quyền quý và cao sang, cùng Tả Hữu Xương Khúc thì quyền lực tối cao càng thêm quý tột bực. Cũng Vũ Khúc thì nhậm chức ở biên thùy. Cùng với Liêm Trinh thì quyền quý và cao sang cao chót vót. Thêm Kình Đà Hỏa Linh Không Kiếp thì sẽ bị biếm chức giáng cấp .* Thiên Lương miếu Ngọ hội Tả Hữu Khôi Việt, văn võ đều tài. Cùng với Thiên Đồng thì quyền quý và cao sang cũng không hề nhỏ. Cùng với Thiên Cơ thì hiển quý cao chót vót. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì thông thường .* Thất Sát miếu vượng thì vào võ sẽ có chức cao chót vót, quyền quý và cao sang không nhỏ, không hợp với văn nhân. Cùng với Vũ Khúc là được quyền quý và cao sang. Cùng với Liêm Trinh thì sự nghiệp hiển đạt .* Phá Quân miếu vượng vào võ thì được thăng thăng quan tiến chức cao. Cùng Vũ Khúc thêm Quyền Lộc Văn Xương Văn Khúc thì hiển đạt, còn thêm Kình Đà thì tầm thường. Cùng Tử Vi thì có tên tuổi oai phong. Cùng Liêm Trinh thì làm văn nhân không bền, làm tư lại thôi thì lại rất đẹp .* Văn Xương nhập miếu có Thái Dương với Khoa Quyền Lộc, thì văn võ toàn tài. Cùng với Thiên Phủ Văn Khúc thì phong phú song toàn .* Văn Khúc miếu vượng thì theo văn võ đều hợp, hãm cung cùng Thiên Cơ Thái Âm thì làm tư lại thôi. Hội Tử Phủ Tả Hữu thì kề cận quân vương mà chấp chính. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì thông thường .* Tả Phụ nhập miếu văn võ toàn tài, vào võ chức cực vượng, không lợi văn nhân, hội cát tinh thì là người thanh cao, thấy Kình Đà Hỏa Linh Không Kiếp thì thanh danh lên xuống .* Hữu Bật hợp vào võ chức, không hợp văn nhân, cùng Tử Phủ Xương Khúc thì tài quan tuy nhiên mỹ, hãm cung thì có thành có bại có bị truất giáng, thấy Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì cũng bị truất giáng .* Lộc Tồn hội cát thì văn võ đều tốt lánh, tài quan tuy nhiên mỹ, con cháu cũng có tước lộc phẩm trật, khắp những cung đều đẹp .* Kình Dương nhập miếu tối lợi võ chức, cùng cát tinh thì quyền quý và cao sang, hãm địa thì thông thường, chỉ có hư danh .* Đà La độc thủ thì thông thường, dẫu có thêm cát tinh cũng chỉ hư danh .* Hỏa Tinh thì đến cuối đời sự nghiệp được toại ý, thiếu niên thì thành bại thất thường. Hội Tử Vi Tham Lang thì cát, hãm địa thì chẳng đẹp .* Linh Tinh độc thủ vượng cung thì cát lợi, hãm địa chẳng đẹp, thêm những cát tinh thì quyền quý và cao sang .* Đẩu Quân gặp cát thì năm tháng ấy tài quan được vượng, gặp hung sát thì e tài quan không hiển đạt, lại còn có lao khổ dạt dẹo .* Định Công hầu khanh tướng :Phụ Bật tinh triền Đế tọa trung ,Cao quan tam phẩm nhập triều trung ,Không vong ác diệu tam phương kiến ,Chỉ thị hư danh thụ ấm phong .( Phụ Bật cùng nơi gặp Đế tinhQuan cao tam phẩm nhập triều đìnhKhông Vong ác diệu tam phương thấyLại hóa hư danh thụ ấm bình ) .* Định lưỡng quan phủXương Khúc nhị diệu tối nan phùng ,Kiến tiết phong hầu tiếu ngữ trung ,Nhược nhiên hung sát lai lâm phá ,Tu nhiên hảo xử dã thành hung .( Xương Khúc cát tinh khó gặp thayPhong hầu tiết việt ắt phen nàyNếu mà hung sát cùng vây chiếuĐúng là đất tốt mà chẳng may ) .* Định văn quanVăn quan Xương Khúc quải triều y ,Quan lộc chi trung hỉ hữu chi ,Tử Tướng cánh kiêm Quyền Lộc chí ,Định cư phong hiến túc triều nghi .( Văn quan Xương Khúc ở triều trungKẻ trong quan chức hỉ tương phùngTử Tướng hội thêm Quyền Lộc nữaĐịnh là phong hiến thật đáng mừng ) .* Định võ quanTướng quân Vũ diệu tối vi lương ,Đế tọa quyền hành tại lộc hương ,Phụ Bật nhị tinh kiêm củng chiếu ,Kim chương ngọc đới tá hoàng vương .( Tướng Quân Vũ Khúc rất tốt đẹpTử Vi lộc xứ có quyền hànhPhụ Bật nhị tinh đồng thời chiếuKim bài đai ngọc giúp quân vương ) .* Định tào lại ( quan nha có phận chức chuyên trách, hoặc quan lại cấp thấp )Thái Dương hóa quan tại dương cung ,Cánh hữu quang huy sử bất hung ,Nhược phùng Tử Phủ kiêm Tả Hữu ,Nhất sinh tào lại sính anh hùng .( Thái Dương hóa quan tại dương cungThêm có quang huy chẳng gặp hungNếu thêm Tử Phủ cùng Tả HữuMột đời tào lại tỏ anh hùng ) .44.10 Điền Trạch cung* Tử Vi chủ điền trạch được thịnh vượng xanh tươi tự tay kiến thiết xây dựng được thêm nhiều đất đai vườn tược, thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì kiến thiết xây dựng được rồi lại mất. Cùng với Phá Quân là làm suy thoái và khủng hoảng tổ nghiệp hoặc không thừa kế tổ nghiệp. Cùng với Thiên Tướng thì lập thành gia nghiệp, đắc Tả Hữu Xương Khúc thì gia nghiệp càng lớn .* Thiên Cơ chủ không thừa kế tổ nghiệp hoặc làm suy tổ nghiệp rồi thiết kế xây dựng nên gia nghiệp mới. Cùng với Cự Môn tại Mão thì có điền trang, tại Dậu thì không giữ được tổ nghiệp, trước nhiều sau ít. Cùng với Thiên Lương thì kiến thiết xây dựng được cơ nghiệp, về già giàu sang. Cùng với Thái Âm thì cũng tự thiết kế xây dựng được cơ nghiệp thịnh vượng .* Thái Dương nhập miếu được hưởng tổ nghiệp, nếu sơ vượng thì trung bình thôi. Cùng với Thái Âm thêm cát tinh thì nhiều nhà đất. Cùng với Cự Môn tại Dần thì đát cát thịnh vượng, tại Thân cung thì không hưởng tổ nghiệp hoặc làm suy thoái và khủng hoảng, nhưng không phải là không có điền sản. Hãm địa gặp Kình Đà Hỏa Linh Không Kiếp thì trọn vẹn chẳng có gì .* Vũ Khúc đơn thủ cư vượng địa thì được hưởng gia tài đất đai rất to lớn của tổ phụ để lại, hãm địa thì ko hưởng hoặc làm suy thoái và khủng hoảng, sau này lại thiết kế xây dựng lại thành công xuất sắc. Cùng với Phá Quân Đại Hao thì phá đãng gia tài, có của cũng chẳng bền. Cùng với Thiên Tướng thì trước sẽ phá sau sẽ có điền sản. Cùng Thất Sát thì lòng chẳng ham muốn điền sản. Cùng Thiên Phủ thì dựng thành gia nghiệp. Cùng với Tham Lang thì về già mới có điền sản thấy Linh Hỏa thì cực kỳ tốt đẹp, điền sản được thịnh vượng vô cùng. Cùng với Không Kiếp thì có lên có xuống .* Thiên Đồng chủ trước ít sau nhiều, tự thân thiết kế xây dựng được rất vượng. Cùng với Cự Môn thì ít điển sản. Cùng với Thái Âm nhập miếu thì đại phú. Cùng với Thiên Lương thì trước thoái sau sẽ tăng tiến. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp Kị thì trọn vẹn không có điền sản .* Liêm Trinh chủ phá tổ nghiệp. Cùng Tham lang thì có được hưởng tổ nghiệp nhưung không bền. Cùng Thất Sát thì tự kiến thiết xây dựng được gia nghiệp. Cùng Thiên Phủ thì kiến thiết xây dựng được gia nghiệp lớn. Cùng Thiên Tướng thì trước không có, sau này sẽ có .* Thiên Phủ chủ ruộng vườn nhà cửa thịnh vượng, giữ tổ nghiệp mà tăng trưởng thêm vượng. Cùng với Tử Vi thì đại phú. Cùng với Liêm Trinh Vũ Khúc thì giữ được tổ nghiệp xanh tươi hưng thịnh. Thấy Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì ít điền sản, có thành có bại .* Thái Âm nhập miếu thì nhiều điền sản, hãm địa lại gặp Kị với Kình Đà Hỏa Linh Không Kiếp thì trọn vẹn vô sản. Cùng với Thiên Cơ là tự thiết kế xây dựng được gia nghiệp. Cùng với Thiên Đồng thì tay trắng dựng nghiệp. Cùng Tả Hữu Quyền Lộc và Lộc Tồn thì chủ lắm ruộng vườn đất đai nhà cửa .* Tham Lang hãm cung không được hưởng hoặc làm suy thoái và khủng hoảng tổ nghiệp, cả đời ít điền sản, nếu miếu vượng thì được hưởng tổ nghiệp tuy nhiên bị suy rồi tới trung vận sẽ tự kiến thiết xây dựng lại được. Cùng với Liêm Trinh thì chẳng có phần. Cùng với Tử Vi thì có tổ nghiệp. Cùng với Vũ Khúc thì về già sẽ thiết kế xây dựng được, thấy Hỏa Linh thì giữ được tổ nghiệp lại tự khai sáng thêm, nhưng e rằng sẽ có phen bị cháy nhà .* Cự Môn miếu vượng thì hoạnh phát gây dựng được gia nghiệp, hãm địa thì không có phận, còn vì điền sản mà chiêu chuốc lấy thị phi. Cùng với Thái Dương thì trước không có sau này sẽ có. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì trọn vẹn chẳng có điền sản .* Thiên Tướng miếu vượng là có phần hưởng điền sản tổ nghiệp. Cùng Tử Vi là tự thiết kế xây dựng được gia nghiệp. Cùng Vũ Khúc thì chẳng có phần. Cùng với Liêm Trinh thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp là phá tổ nghiệp điêu linh .* Thiên Lương nhập miếu vượng có tổ nghiệp để lại. Cùng với Thiên Đồng thì trước khó khăn vất vả sau này sẽ thuận tiện dựng gia nghiệp. Cùng Thiên Cơ mà không thấy Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì cuối đời cũng có điền trạch .* Phá Quân tại Tý Ngọ thì giữ được tổ nghiệp hưng thịnh xanh tươi, nhưng mà có lên có xuống, thêm Kình Đà Linh Hỏa thì làm suy thoái và khủng hoảng hoặc không được hưởng tổ nghiệp, điền trạch cũng ít. Cùng với Tử Vi thì lập thành gia nghiệp. Cùng với Liêm Trinh thì thì trước phá tán sau này kiến thiết xây dựng lại được, có thêm Hao Kị thì trọn vẹn không có điền sản .* Văn Xương hội những cát tinh thì kiến thiết xây dựng được nhà cửa ruộng vườn to lớn, thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì làm suy bại tổ nghiệp .* Văn Khúc vượng địa thì có phần và giữ được tổ nghiệp, thêm cát tinh thì tự thiết kế xây dựng thêm được, cùng với Kình Đà Hỏa Linh Không Kiếp thì có lên có xuống .* Tả Phụ Hữu bật được hưởng tổ nghiệp, thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì làm suy thoái và khủng hoảng hoặc không được hưởng tổ nghiệp, đất đai ít, nếu hội với những cát tinh thì lại có nhiều điền sản .* Lộc Tồn chủ điền viên được vượng lại tự kiến thiết xây dựng nên, hội cát tinh thì thừa kế tổ nghiệp mà tăng trưởng hưng thịnh xanh tươi, thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì ít điền trạch .* Kình Dương nhập miếu thì trước phá tán sau kiến thiết xây dựng thành công xuất sắc, thêm Không Kiếp thì làm suy thoái và khủng hoảng hoặc không được thừa kế tổ nghiệp .* Đà La chủ làm suy thoái và khủng hoảng hoặc không được thừa kế tổ nghiệp, nếu chịu khó qua ngày lại có thêm cát tinh thì trước không có nhưng sau này sẽ có, thêm Không Kiếp thì trọn vẹn không có .* Hỏa Tinh độc thủ dễ suy thoái và khủng hoảng hoặc không được hưởng tổ nghiệp, hội cát tinh thì trước không có nhưng sau sẽ có, thêm Không Kiếp thì trọn vẹn không .* Linh Tinh chủ làm suy thoái và khủng hoảng tổ nghiệp hoặc không được thừa kế, nhập miếu mà thêm cát tinh thì tự tay thiết kế xây dựng lại được, thấy không Kiếp thì trọn vẹn không có .* Đẩu Quân đi qua cung Điền mà gặp cát tinh thì năm đó điền sản tăng tiến gấp bội, nếu gặp hung sát Kị Hao thì suy thoái và khủng hoảng thất bại .44.11 Phúc Đức cung* Tử Vi được an vui hưởng phúc dày. Cùng với Thiên Phủ thì cả đời được cát tường như ý. Cùng với Phá Quân thì lao khổ tâm lý sức lực lao động, chẳng được an bình. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì bạc phúc .* Thiên Cơ thì trước nhọc nhằn nhưng sau này được thảnh thơi. Cùng Cự Môn thì khó khăn vất vả mà ít được an nhàn. Cùng với Thiên Lương thì được hưởng phúc. Cùng với Thái Âm thì chủ vui sướng. Thêm Kình Đà Hỏa Linh Không Kiếp thì chẳng được yên ổn, nhàn nhã .* Thái Dương bận rộn đến trung vận thì phát phúc. Cùng với Thái Âm thì hưởng vui sướng, nữ nhân mà hội cát tinh thì lấy được chồng là người hiền minh, được hưởng phúc. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp Kị Hao thì luận là cả đời chẳng được tươi đẹp .* Vũ Khúc chủ nhọc tâm phí sức, nhập miếu thì lại an nhiên mà hưởng phúc. Cùng với Phá Quân thì xuôi ngược đông tây, chẳng được yên tĩnh nhàn nhã. Cùng với Thiên Tướng thì cảnh già được thịnh vượng. Cùng với Thất Sát thì kém an khang – thịnh vượng. Cùng với Tham Lang thì đến cuối đời được hưởng phúc, thấy Hỏa Linh thì an nhàn. Thêm Kình Đà thì lao tâm khổ trí nhưng mà có quyền lợi .* Thiên Đồng chủ vui sướng có nhiều phúc nhiều thọ. Cùng với Cự Môn thì lắm ưu tư mà ít vui mừng. Cùng với Thái Âm thì được hưởng phúc. Cùng với Thiên Lương thì được rảnh rỗi vui sướng .* Liêm Trinh độc thủ bận rộn đến trung niên thì sinh phúc. Cùng với Thiên Tướng thì có phúc có thọ. Cùng với Thiên Phủ thì được an nhàn chẳng phải ưu lo. Cùng với Phá Quân thì chẳng khi nào được ở yên một chỗ, luôn lao tâm phí sức. Lại thêm Kình Đà Linh Hỏa thì lao khổ suốt đời, đến tận cuối đời mới hoàn toàn có thể được suôn sẻ .* Thiên Phủ chủ bình an nhàn nhã mà hưởng phủ. Cùng với Tử Vi thì vui sướng. Cùng với Liêm Trinh thì thân an nhàn nhưng tâm lại bận rộn. Cùng với Vũ Khúc thì thuở bé đắng cay nhưng trung niên và vãn niên thì an nhàn vui tươi mà hưởng phúc. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp Hao Kị thì khó khăn vất vả cực nhọc mà qua ngày .* Thái Âm nhập miếu chủ hưởng phúc vui sướng. Cùng với Thái Dương thì cực đẹp, tăng đạo cũng thanh khiết hưởng phúc. Cùng với Thiên Cơ thì tâm bận rộn. Cùng với Thiên Đồng thì an tĩnh vô ưu lo. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì có vui có buồn, chẳng được an tĩnh .* Tham Lang chủ lao tâm khổ tứ chẳng được an nhàn. Cùng với Liêm Trinh thì chủ phúc bạc. Cùng với Tử Vi thì đến cuối đời mới được vui sướng .* Cự Môn thì lao lực chẳng được an nhàn. Cùng với Thái Dương thì có vui có buồn. Cùng với Thiên Đồng thì tâm bận rộn chẳng được an. Cùng với Thiên Đồng thì được hưởng phúc. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì bình sinh vẫn thường lắm ưu tư .* Thiên Tướng chủ an nhàn hưởng phúc hưởng thọ. Cùng với Tử Vi thì được vui sướng … ( QNB chú : mất 1 đoạn của phần Thiên Tướng cho đến mấy câu đầu của Thiên Lương )* …. Cùng với Thiên Cơ thì bận rộn đến trung niên thì được hưởng cát tường như ý. Cùng với Thái Dương thì được phúc thọ song toàn. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì chẳng được an nhàn thân tâm .* Thất Sát nhập miếu chủ hưởng phúc, hãm địa thêm Kình Đà Hỏa Linh thì lao tâm phí sức. Cùng với Vũ Khúc thì kém được an nhàn. Cùng với Liêm Trinh thì khó khăn vất vả. Cùng với Tử Vi thì trước khó khăn vất vả nhưng sau được an nhàn, cuối đời được xứng ý toại tâm. Nữ nhân mà Thất Sát đơn thủ Phúc Đức cung thì tất sẽ làm tỳ thiếp kỹ xướng .* Phá Quân chủ lao tâm phí sức. Cùng với Vũ Khúc thì ít được an nhàn. Cùng với Liêm Trinh thì khó khăn vất vả. Cùng với Tử Vi thì được an nhàn vui tươi. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì lao tâm khổ trí, chẳng được an tĩnh .* Văn Xương thêm cát tinh nhập miếu chủ hưởng vui sướng, hãm địa gặp Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì thâm tâm chẳng được an tĩnh .* Tả Phụ thêm cát tinh chủ hưởng phúc, cuối đời được an nhàn, thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì khó khăn vất vả .* Hữu Bật chủ bình sinh được phúc lộc toàn mỹ, thêm cát tinh thì cả đời ít ưu tư, thấy Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì lao tâm khổ tứ, ít được an nhàn .* Lộc Tồn chủ chung thân hưởng phúc hậu, an tĩnh mà đối nhân xử thế, thêm cát tinh thì có vui có phúc, thấy Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì thân tâm chẳng được an tĩnh .* Khôi Việt chủ có quý nhân trợ giúp bầu bạn mà hưởng phúc, vui sướng .* Kình Dương nhập miếu thì xuôi ngược đến trung niên có phúc lộc, hãm địa thì lao tâm khổ tứ, có cát tinh thì giảm ưu tư, độc thủ thì thân tâm chẳng an nhàn .* Đà La độc thủ chủ khó khăn vất vả, nhập miếu có phúc lộc, hãm địa khó khăn vất vả, có cát tinh thì cuối đời được phúc .* Hỏa Tinh chủ kém được an nhàn, thường lao lực khó khăn vất vả, thêm cát tinh thì đến cuối đời mới được toại chí .* Linh Tinh chủ lao khổ, thêm cát tinh thì bình hòa, độc thủ thì khó khăn vất vả .* Tuế Quân đại tiểu hạn tới cung Phúc Đức, gặp cát tất sẽ hưởng phúc, gặp hung tất sẽ lao lực khó khăn vất vả .44.12 Phụ Mẫu cungPhàm khán Phụ Mẫu thì lấy Thái Dương làm cha, lấy Thái Âm làm mẹ. Thái Dương tại hãm cung thì chủ khắc cha trước, Thái Âm tại hãm cung thì chủ khắc mẹ trước. Như cả hai đều tại hãm địa thì xem đến giờ sinh, nếu sinh vào ban ngày thì chủ cha còn, nếu sinh vào đêm hôm thì chủ mẹ còn. Ngoài ra học giả phân định cẩn trọng. Trước xem sao nào chủ hình khắc, nếu mà thêm ác sát tinh thì đương nhiên hình khắc mà đoán, cứ theo lý mà đoán cho tường tận, để mà tự ngộ ra vậy .* Tử Vi chủ không khắc cha mẹ. Cùng Thiên Phủ thì cũng không hình. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì khắc. Cùng với Thiên Tướng cũng không hình. Cùng với Tham Lang mà không có sát tinh thì không hình. Cùng với Phá Quân thì sớm khắc cha mẹ .* Thiên Cơ miếu vượng thì không hình, hãm địa lại gặp Kình Đà Linh Hỏa Kiếp Không thì dễ mang hai họ, nhận người khác làm cha mẹ, hoặc là đi ở rể. Cùng với Thái Âm thì miễn hình. Cùng với Thiên Lương cũng không hình. Nhưng đều phải là không thấy sát tinh, nếu thêm sát tinh thì không miễn được hình hại, tổn thương. Cùng với Cự Môn thì sớm hình khắc cha mẹ .* Thái Dương nhập miếu không khắc, hãm địa thì khắc cha, thêm Kình Đà Hỏa Linh Không Kiếp thì sớm khắc cha mẹ. Cùng với Thái Âm thì xem có Kình Đà không, nếu có thì hình cả song thân. Cùng với Cự Môn lại có thêm tứ sát Không Kiếp thì sớm khắc. Cùng với Thiên Lương thì không hình .* Vũ Khúc chủ sớm khắc, nếu không hưởng hoặc làm suy tổ nghiệp thì không hình. Cùng với Tham lang thì hình khắc. Cùng với Thất Sát thì hình. Cùng với Thiên Tướng có Kình Đà Hỏa Linh Không Kiếp thì hình hại tổn thương .* Thiên Đồng độc thủ miếu vượng thì không hình, thêm tứ sát thì bái người khác làm phụ mẫu. Cùng với Cự Môn thì kém hòa thuận. Cùng với Thái Âm miếu vượng thì phụ mẫu song toàn. Cùng với Thiên Lương thì không hình hoặc thoái tổ nghiệp. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Kiếp Không thì Phụ Mẫu chẳng được vẹn toàn .* Liêm Trinh chủ nạn cho phụ mẫu, bái người khác làm cha mẹ. Cùng với Tham lang thì sớm hình. Cùng với Thất Sát thì cô khắc. Cùng với Thiên Phủ thì miễn hình. Cùng với Phá Quân thì sớm hình. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì phụ mẫu không được vẹn toàn .* Thiên Phủ chủ phụ mẫu song toàn. cùng với Tử Vi cũng không hình. Cùng với Liêm Trinh Vũ Khúc tại miếu vượng thì không hình. thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì chủ tổn hại .* Thái Âm nhập miếu thì không khắc, thêm Kình Đà Linh Hỏa thì khắc mẹ, không thì sẽ bỏ nhà xa tổ. Cùng với Thái Dương mà không thấy tứ sát thì phụ mẫu song toàn. Cùng với Thiên Cơ thì không hình. Cùng với Thiên Đồng thì cực đẹp .* Tham lang hãm địa sớm phải lìa nhà xa tổ, hoặc làm con người khác hoặc đi ở rể. Cùng với Liêm Trinh thì sớm hình mà đơn độc. Cùng với Tử Vi không có sát tinh thì phụ mẫu song toàn .* Cự Môn hãm địa khắc hại mẹ cha, lìa nhà xa tổ, làm con người khác. Cùng với Thái Dương thì kém hòa thuận. Cùng với Thiên Cơ thì dễ làm con nhà khác. Cùng với Thiên Đồng thì hoàn toàn có thể làm suy tổ nghiệp sẽ không hình. Thêm Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp thì phụ mẫu chẳng được chu toàn .* Thiên Tướng miếu vượng thì không hình. Cùng với Tử Vi thì không hình khắc. Cùng với Liêm Trinh cũng không hình. Thêm Kình Đà Linh Hỏa thì sớm hình khắc .* Thiên Lương hãm địa thêm Kình Đà Hỏa Linh thì cô khắc, lìa nhà xa tổ, ở rể, thay họ đổi tên ở nhờ nhà khác, có bảo trì thì miễn hình. Cùng với Thiên Đồng thêm tứ sát thì hình, vô sát thì không hình. Cùng với Thiên Cơ thì không hình. Cùng với Thái Dương thì muộn sẽ khắc. Thêm Tứ Sát Kiếp Không thì sớm khắc .* Thất Sát chủ sớm lìa nhà xa tổ, xa cốt nhục lục thân mà cô độc. Cùng với Vũ Khúc cũng hình. Cùng với Liêm Trinh thì sớm hình. Cùng với Tử Vi có cát tinh thì không hình. thêm Kình Đà Linh Hỏa Kiếp Không thì sớm khắc .* Phá Quân chủ khắc, sớm lìa nhà xa tổ, đổi danh ký dưỡng thì miễn hình. Cùng với Vũ Khúc thì sớm khắc. Cùng với Liêm Trinh cũng sớm khắc. Cùng với Tử Vi thì không hình .* Văn Xương thêm cát tinh nhập miếu thì không hình, thêm Kình Đà Hỏa Linh thì hình, hoặc là thoái tổ mà mang 2 họ .* Văn Khúc độc thủ nhập miếu thì không hình, thêm Kình Đà Hỏa Linh Không Kiếp thì phụ mẫu chẳng được chu toàn .* Tả Phụ độc thủ không hình. Cùng Liêm Trinh thì sớm hình. Thêm văn Xương tương sinh thì không hình. Thêm Kình Đà Linh Hỏa thì hình hại tổn thương, thoái tổ, mang hai họ .* Hữu bật độc thủ thì không hình, thêm cát tinh đắc đị thì phụ mẫu che chở để lại phúc ấm, thấy Kình Đà Linh Hỏa thì lìa nhà xa tổ, mang hai họ mà định cư .* Lộc Tồn không khắc, thêm Không Kiếp Kình Đà Hỏa Linh thì nhỏ tuổi đã phá gia tài của cha ông lại hình hại tổn thương, tới trung niên chẳng thành được nghiệp .* Kình Dương thì hình khắc sớm, hội Nhật Nguyệt thì trùng trùng thoái tổ, thêm cát tinh nhiều thì miễn bị hình .* Đà La thì thuở thơ ấu đã hình hại tổn thương, hội Nhật Nguyệt thì trùng trùng thoái tổ, mang hai họ mà định cư, nếu thêm cát tinh thì ở rể nhà người ta hoặc là bái người khác làm phụ mẫu mà mang hai họ mới được .* Hỏa Tinh độc thủ cô khắc, mang hai họ, thêm cát tinh thì bình hòa .* Linh Tinh hình khắc đơn độc, mang hai họ mà định cư, bái người khác làm cha mẹ, hoặc đi ở rể .* Khôi Việt chủ phụ mẫu hiển vinh sang quý, có cát tinh thì được song toàn .* Đẩu Quân đi qua cung Phụ Mẫu gặp cát tinh thì cát lợi chẳng có tai nạn thương tâm tổn thương, được bình an đôi bên nội ngoại. Gặp hung thì phụ mẫu chắc như đinh bất lợi .QNB chú : Hết quyển nhị bộ TVDSTT. Tiếp theo sẽ là quyển tam của bộ này, nội dung là những giải pháp và vấn đề trên lá số tử vi .

TỬ VI ĐẨU SỐ TOÀN THƯ – quyển tam

1. Đàm tinh yếu luậnKhán Thân an Mệnh, Lộc Mã không lạc vào Không Vong, trong đó Thiên Không và Triệt Không là tối khẩn còn Tuần Không thì là thứ thôi .Thứ nhất khán Mệnh cung cát hung, miếu vượng, có hóa cát hay hóa Kị, sinh khắc như thế nào. Sau đó khán Thân chủ cát hung sinh khắc thế nào. Thứ ba khán tới Thiên Di, Tài Bạch, Quan Lộc cung xem những sao hình xung khắc phá thế nào. Thứ tư xem Phúc Đức có Quyền Lộc, Không Kiếp miếu hãm thế nào, chính do Phúc Đức cung đối cung với Tài Bạch cung vậy .Sáu cung Thân, Mệnh, Thiên Di, Tài Bạch, Quan Lộc, Phúc Đức, danh viết “ Bát tọa ”, đều có và được chiếu bởi cát tinh, hóa cát, thì sẽ được phong phú quyền quý và cao sang và thọ cao .Sáu cung đều hãm, tụ hung tinh, hóa Kị, thì cô quả và thọ mạng tính từng ngày .Nếu sinh vào giờ Mão Dậu thì tốt nhất là nên ra bên ngoài .Sau sáu cung kể trên thì xét đến Điền Trạch và Tật Ách. Rồi lại xem ba cung Phụ Mẫu, Phu Thê, Tử Tức, nếu đều có Kiếp Không Sát Kị thì đó là mệnh của giới tăng đạo, nếu không thì là kẻ cô độc, nghèo nàn .Nếu Mệnh vô chính diệu, mà hai cung Tài Quan có cát tinh củng chiếu thì vẫn được giàu sang toàn mỹ, hoàn toàn có thể do vợ lẽ sinh ra .Nếu tam phương có ác tinh xung chiếu, thì hoặc là mang hai họ sẽ hoàn toàn có thể thêm thọ hoặc là lìa nhà xa tổ thì hoàn toàn có thể bảo vệ thành danh .Như Mệnh cung có chính diệu, cát tinh, miếu vượng, hóa cát, tam phương lại có cát tinh hội hợp, thì đó là thượng thượng chi mệnh .Như Mệnh vô chính diệu, có cát tinh, tam phương có cát tinh, hóa cát thì đó là thượng thứ chi mệnh .Như Mệnh cung mà những sao chẳng cát chẳng hung, hoặc là cát hung tương bán, mà tam phương cũng có những trung cát tinh thì đó là trung cách .Và Mệnh cung mà những sao miếu vượng, tam phương có ác sát tinh thủ chiếu thì đó là phá cách .Và Mệnh cung có sao hãm địa phản bối, thêm Kình Đà Hóa Kị, nhưng được thập thiên can hóa Lộc thì cũng coi là trung đẳng chi mệnh .Nếu không có cát tinh, ngược lại có hung sát tinh, hóa Kị, không có Lộc, lại lạc hãm thì đó là hạ cách chi mệnh .Tam phương có cát tinh, cũng hoàn toàn có thể là trung đẳng, trước nhỏ sau to lớn, không được bền, ở đầu cuối thì luận là có thành có bại hoặc yểu chiết .Nếu an Mệnh ở triền thứ ( tức là cung độ ) mà sao hãm địa, lại thêm hung sát tinh, hóa Kị. Tam phương hội Kình Đà Hỏa Linh Không Kiếp thì là bần tiện là hạ cách chi mệnh, mang hai họ thì hoàn toàn có thể thêm thọ, nhưng là mệnh của hạng nô bộc, dẫu chẳng yểu thì cũng là mệnh của hạng lục súc .2. Luận nhân Mệnh nhập cáchNhư Mệnh nhập cách, miếu vượng lại tụ hóa cát Khoa Quyền Lộc, là thượng thượng chi mệnh .Không nhập miếu nhưng có cát hóa Khoa Quyền Lộc, là thượng thứ chi mệnh .Không nhập miếu cũng không có cát tinh cát hóa thì là thông thường chi mệnh .Nhập miếu mà không có cát tinh cát hóa thì cũng thuộc cấp thông thường .Nếu hãm địa lại thêm sát tinh, hóa Kị, là hạ cách chi mệnh, không dùng nhập cách mà luận vậy .Lại như nhập cách không có hóa cát mà lại hóa hung, thì chỉ lấy bản mệnh có cát hung nhiều hay ít mà đoán .3. Luận cách tinh số cao thấpTử Phủ với số tương hợp như thế nào, Tử Vi là chủ Nam Bắc đẩu trung thiên Đế tinh, Thiên Phủ là Nam đẩu chủ .Lại khán Âm Dương tương bán ra làm sao, nhận thấy Âm Dương không tương bán lại có số không tương sinh thì là hạ cách. Âm Dương thuần bác là trung cách .Còn tam phương tứ chính toàn là cát tinh thì là thượng cách. Cát hung tương bán thủ chiếu thì là trung cách. ( Toàn ) Hung tinh ác sát thì là hạ cách, luận là hung đồ .Phàm sao đắc thượng cách mà số đắc thượng cách là đệ nhất, tước vị quý đến cực phẩm .Phàm sao đắc thượng cách mà số đắc trung cách là đệ nhị, tước vị tới tam công .Phàm sao đắc thượng cách mà số đắc hạ cách là đệ tam, tước vị đến lục khanh .Đó đều là thượng cách, là người được thượng thọ .Sao đắc trung cách mà số đắc thượng cách là đệ tứ, tước vị đến giám ti .Sao đắc trung cách mà số đắc trung cách là đệ ngũ, tước vị đến huyện lệnh .Sao đắc trung cách mà số đắc hạ cách là đệ lục, tiền đồ theo đường lạ lùng mà quý hiển .Đó đều là trung đẳng, là người được hưởng phúc .Sao đắc hạ cách mà số đắc thượng cách là đệ thất, y lộc được không thiếu, giàu như họ Đào họ Chu, con cháu phồn thịnh, hưởng thọ trường, bởi vì sao tuy hung mà mệnh nhập cách hợp cục do đó vậy, không phải là hạng hư danh hư lợi .Sao đắc hạ cách mà số đắc trung cách là đệ bát, áo cơm không thiếu thốn .sao đắc hạ cách mà số đắc hạ cách là đệ cửu, cay đắng dạt dẹo, bần hàn chết yểu .Ba đẳng cấp và sang trọng thượng trung hạ, y theo lý lẽ mà đoán, tất sẽ trên thì hoàn toàn có thể biết được nguồn gốc của tổ tông và dưới thì hoàn toàn có thể biết được thịnh suy của đời con cháu .4. Luận mệnh nam nữ giống nhau, khác nhauNam nữ mệnh không như nhau, những sao đều độc lạ .Nam mệnh thì trước xem Thân Mệnh, sau xem Tài Bạch Quan Lộc Thiên Di, nếu đều miếu vượng thì là cát mà lạc hãm tụ hung thì là hung. Thứ ba xem Phúc Đức, có Quyền Lộc Kiếp Không miếu hãm cát kị như thế nào. Lại xem ba cung Phụ Mẫu, Phu Thê, Tử Tức có Kiếp Không Sát Kị thế nào, nếu có thì là số mệnh của tăng đạo, bằng không thì là số của kẻ nghèo nàn cô độc. Phải xem xét cho cẩn trọng kỹ lưỡng, mới hoàn toàn có thể đoán họa phúc vinh nhục của người ta được .Nữ mệnh thì trước xem Thân Mệnh cát hung thế nào, như Tham Lang Thất Sát Kình Dương tất sẽ là không đẹp. Thứ khán Phúc Đức cung cát hung thế nào, nếu Thất Sát đơn thủ Phúc Đức thì tất sẽ là tỳ thiếp kỹ xướng. Thứ ba là xem đến Phu cung, thứ tư xem Tử Tức Tài Bạch Điền Trạch. Nếu Đào Hoa Hình Sát Bại Tuyệt Không Vong là hung, nếu những cát tinh miếu vượng thì là tốt đẹp, dẫu cho có khó khăn vất vả khó khăn nghèo khốn thì cũng không là hạ tiện yểu chiết được. Nữ nhân mà cung Phu quý thì mới quý, chứ nữ mà cung Mệnh có quý cách cũng vô dụng, do tại những cung Phu, Phúc Đức, Tử Tức mới là chính cường cung. Các cung Điền Trạch Tài Bạch là thứ cường cung. Các cung Quan Lộc Thiên Di có Thất Sát là hãm .5. Luận mệnh tiểu nhiTiểu nhi có Bác Sĩ, Lực Sĩ thì phần trên ngắn mà phần dưới dài. Có Thanh Long, Tướng Quân thì má và hàm nhỏ mà đầu thì tròn. Có Đại Hao thì mũi hếch môi co. Có Tử Phù, Bệnh Phù thì tiếng cao tính can đảm và mạnh mẽ. Có Quan Phủ, Tấu thư gặp ác diệu thì lúc chào đời không có khóc ( vô thanh ). Có Bạch Hổ, Thái Tuế gặp Thất Sát thì lúc thơ ấu ốm yếu bị tổn thưởng .Nên phân sinh khắc chế hóa của những cung phận, thêm khán giờ sinh, lộc ở suy bại địa, sau mới xem Quan Sát mới biết cùng thông của thọ yểu được .Tiểu nhi sơ sinh, trong Mệnh có những sao miếu vượng, đại tiểu nhị hạn đi đến Mùi, đoán là nó ít tai nạn đáng tiếc, dễ nuôi, không khắc phụ mẫu. Nếu Mệnh tọa cùng ác sát và cung hãm nhược, đại tiểu nhị hạn đến Mùi, đoán là nó lắm tai nhiều nạn, khó nuôi, hình khắc cha mẹ .* Định giờ sinh của tiểu nhiTý Ngọ Mão Dậu đơn đính môn ,Hoặc thiên tả biên nhị tam phân ,Dần Thân Tị Hợi diệc đơn đính ,Thiên cư hữu khứ thủy vi chân ,Thìn Tuất Sửu Mùi thị tuy nhiên đính ,Bào thai thụ định chính thì thần .( Tý Ngọ Mão Dậu một xoáy đầuCó thể lệch trái hai ba phầnDần Thân Tị Hợi cũng một xoáyLệch về bên phải chẳng thể lầmThìn Tuất Sửu Mùi hai xoáy rõNhớ để mà so định thời thần ) .Lại viết :Tý Ngọ Mão Dậu diện hướng thiên ,Dần Thân Tị Hợi trắc thân miên ,Thìn Tuất Sửu Mùi kiểm phục địa ,Lâm bồn đương thí dụng tâm kiên .( Tý Ngọ Mão Dậu mặt hướng lênDần Thân Tị Hợi nghiêng một bênThìn Tuất Sửu Mùi trông xuống dướiTư thế sinh theo những giờ trên ) .7. Luận giờ sinh an Mệnh cát hungPhàm nam nữ sinh tại Dần Ngọ Tuất Thân Tý Thìn là sáu giờ dương, an Mệnh tại những cung dương ấy thì được cát lợi. Nếu sinh vào Hợi Mão Mùi Tị Dậu Sửu là sáu giờ âm, an Mệnh tại sáu cung âm ấy thì được cát lợi. Ngược lại thì kém được toại ý .8. Luận xem xét giờ sinh đúng chuẩn .Như người sinh vào hai giờ Hợi Tý là rất khó xác lập, muốn chuẩn xác phải xem kỹ càng xét tường tận. Như giờ Tý có 10 khắc, thì 5 khắc đầu thuộc giờ Hợi của đêm ngày hôm qua, 5 khắc sau thuộc giờ Tý của ngày thời điểm ngày hôm nay ( QNB chú : tức sách muốn nói chia giờ Tý ra làm 2 phần gồm Sơ Tý ứng với lúc 23 h00 ′ – 23 h59 ′ của văn minh thì lập số theo giờ Hợi của ngày ngày hôm qua, và Chính Tý là ứng với lúc 0 h00 ′ – 1 h59 ′ thì lập số theo giờ Tý của ngày ngày hôm nay ). Nếu như vào ngày âm u mưa gió dầm dề, cần phải lấy La Kinh dùng để xác lập thời hạn đúng mực. Nếu giờ mà sai ngoa thì mệnh không chuẩn vậy .9. Luận tiểu nhi khắc người thân trong gia đìnhNhư người tuổi Dần Ngọ Tị Dậu mà sinh vào những giờ Thìn Tuất Sửu Mùi thì tối độc, còn người tuổi Tý Thân Hợi Mão thì đỡ hơn .Nếu người tuổi Dần Hợi Tị mà sinh vào những giờ Ngọ Thân Dậu Hợi thì chủ khắc cha trước, quá 16 tuổi thì không còn đáng ngại nữa .Nếu người tuổi Thìn Tị Sửu Mùi mà sinh vào những giờ Tý Ngọ Mão Dậu Tị Hợi Thân thì chủ khắc mẹ trước .10. Luận mệnh trước sau giàu nghèoNgười sinh ra ở trong nhà phong phú, cả đời vui sướng hưởng phúc, tài quan hiển đạt, vợ sang con quý, nô bộc thành hàng, thanh danh được hiển hiện. Giữa lúc đó bỗng bị hại, người ly biệt, tiền tài tiêu tán, cháy nhà, quan tụng thị phi, thân mang tang chế, những mệnh kiểu ấy là mệnh hỏng vậy. Đều là hạn bộ gặp phải đại tiểu hạn nhị hạn và thái tuế tương xung chiếu tọa thủ có nhiều sát hung tinh, vì vậy bị phá bại, chẳng nghèo túng thì tổn thọ vậy. Ấy được gọi là “ tiên thành hậu bại, tiên đại hậu tiểu ” vậy .Lại có nhân mệnh xuất thân hèn kém, thường đổi khác nhiều nghề vận động và di chuyển nơi ở để mà kiếm sống, làm kỹ công, cửu lưu, y thuật, lại vừa làm ruộng vườn … lúc đầu trải qua khó khăn mà qua ngày. Tới trung niên và cuối đời thì đường đời phẳng phiu được thăng quan tiến chức, phát lộc mà khiến cho cả làng cả nước phải nể sợ. Nguyên nhân do tại cục thuộc trung và hậu vận có được hạn bộ tương phù, những sao gặp cát diệu lại đồng thời miếu vượng, theo đó mà đùng một cái phát đạt tăng tiến tài lộc. Ấy được gọi là “ Tiền bần hậu phúc, tiền tiểu hậu đại ” vậy .11. Luận mười năm đại hạn họa phúc như thế nàoNhư cung phận, tinh triền mà có toàn cát tinh miếu vượng đắc địa, không có Kình Đà Linh Hỏa Không Kiếp, thì chủ 10 năm được an tĩnh, người và gia tài được toàn mỹ. Nếu trong hạn có Kình Đà Linh Hỏa Kiếp Không hóa Kị đi cùng thì thành bại thất thường .Nếu như cung phận, tinh triền mà hãm địa, gặp Kình Đà Linh Hỏa Kiếp Không Kị, lại có thêm lưu niên ác sát tụ tập hội hợp, và tiểu hạn gặp hung sát thì tất có quan tai, tử trận lập tức đến .Đại hạn tương xuất mà có những cát tinh thì không có tai vạ, có ít cát tinh thì lắm tai vạ mà tổn người phá tài bất lợi .Phàm hành hạn tới Dần Thân Tị Hợi Tý Ngọ cung mà gặp Tử Vi, Thiên Phủ, Thiên Đồng, Thái Dương, Thái Âm, Xương Khúc, Lộc Tồn Lộc chủ, cát tinh … thì chủ có thêm người và tiền tài tăng tiến thịnh vượng, gia cảnh vui mừng. Hành hạn tới Thìn Tuất Sửu Mùi Mão Dậu mà gặp ác sát, Liêm Trinh, Thiên Sứ, Kình Đà, Hỏa Linh, Không Kiếp, Kị, thì gia chủ đắm chìm tửu sắc, phá tài nghèo nàn, mệt nhọc, thừa sống thiếu chết. Hành hạn mà gặp Tả Hữu, Xương Khúc, thì kẻ quan thuyên chuyển thêm chức, học trò dân thường được phát lộc, nữ nhân có hỉ sự, tăng đạo cũng được lợi, kẻ kinh doanh thì trúng mánh .Phàm đại tiểu nhị hạn và Thái Tuế, rất lo lắng đi tới chỗ giáp với Thiên Thương Thiên Sứ, sợ gặp phải chỗ của Thiên Không Địa Kiếp, sợ đi vào đất của Kình Dương Đà La hay có Kình Đà xung chiếu … e rằng khó mà thoát được hung hạn. Rủi như gặp phải hung hạn lại sợ gặp Thương Sứ Kiếp Không Kình Đà giáp với tuế hạn. Như Thiên Thương tại Tý và Thiên Sứ tại Dần, tuế hạn ở Sửu cung, đó chính là giáp vậy .( Tại sao ) Kình Đà thủ ngay tại Mệnh còn vô dụng huống hồ là giáp hạn, vẫn vượt qua được hạn đó. Ấy là cần phải xem những Thọ tinh như Tử Vi, Thiên Đồng, Thiên Lương, Tham Lang ( mieus vượng, không có sát tinh cùng ) tọa ở Mệnh thì hoàn toàn có thể giải được vậy .Nên xem thêm Nguyệt gặp ác sát, Nhật gặp ác sát ( QNB chú : có lẽ rằng muốn nói đến Nguyệt hạn và Nhật hạn gặp phải ác sát tinh như thế nào ) thì hội họp thêm Đại Tiểu hạn, Tuế hạn, Nguyệt hạn, Nhật hạn, Thời hạn, năm yếu tố để tìm hiểu thêm cho tường tận cát hung mà suy đoán .Thái Tuế đi tới chỗ Tấu Thư, Tướng Quân, Trực Phù ( QNB chú : fan hâm mộ chú ý quan tâm nhớ lại rằng theo sách này có 2 bộ Tấu-Tướng-Phù, một là an theo Thiên Can thuộc vòng Bác Sĩ, còn một là an theo Địa Chi mà họ gọi là “ phi thiên tam sát ” ), Thiên Sứ, Thiên Thương, Kình Đà Linh Hỏa, Kiếp Không, Hóa Kị, chỉ cần gặp 1, 2 vị thôi cũng đủ khiến cho người ly tài tán, tín hiệu của bệnh tật mếu máo buồn đau. Nếu tuế hạn phạm trùng nhật hạn nguyệt hạn có 1, 2 vị lại gặp Hóa Kị hội hợp thì kẻ quan lại bị khiển trách truất giáng, người thường gặp sự ngang trái hung bạo giật mình, đàn bà tổn thất thai nhi, kẻ đang bệnh sẽ chết. Nếu sát tinh ở tại chỗ không đắc địa thì càng thêm cuồng bạo như gió bão. Nếu tuế hạn lâm vào chỗ không có cát tinh, ở trong cung Mệnh không có cứu giải thì chắc như đinh năm ấy khó mà qua được, tất sẽ tử trận .12. Luận nhị hạn thái tuế cát hungNên xem cho tường tận đại hạn độc thủ cát hung như thế nào, tiểu hạn độc thủ cát hung ra làm thế nào, thái tuế độc thủ cát cung thế nào. Nếu như tuế hạn đều hung thì chắc như đinh hung .Lại khán đại hạn tương phùng tiểu hạn gặp phải cát hung như thế nào, đại hạn phùng thái tuế cát hung ra làm thế nào, tiểu hạn gặp thái tuế cát hung như thế nào, rồi mới định ra họa phúc được .Rồi lại khán thái tuế xung với đại hạn tiểu hạn, thái tuế xung Kình Đà Thất Sát, như vậy mới đoán ra cát hung .13. Luận hành hạn phân Nam Bắc đẩuDương nam Âm nữ, thì Nam đẩu là phúc .Âm nam Dương nữ, thì Bắc đẩu là phúc .Các sao Bắc đẩu cát hung thế nào, vào đại hạn thì đoán rằng ứng kỳ ở 5 năm cuối, vào tiểu hạn đoán ứng kỳ là nửa cuối năm .14. Luận lưu niên thái tuế cát hungPhàm Thái Tuế thì khán tam phương cùng so sánh cung xem ý thức cát hung như thế nào mà định họa phúc. Thái Tuế đi đến tại Mệnh cung thì họa phúc càng thêm khẩn trương. Như an Mệnh tại cung Tý mà Thái Tuế đến Tý lại là người tuổi Quý thì gặp cát sẽ cát mà gặp hung sẽ hung .15. Luận âm chất duyên thọÂm đức duyên thọ ngầm định sinh mọi phúc phần, dẫu cho gặp “ hòn đảo hạn ” ( tạm hiểu là hạn xấu, hạn sụp đổ, thất bại … xin xem thêm câu “ Lộc hòn đảo, Mã đảo … ” ) vẫn không gặp tổn thương hay bị hại. Giả như, có người đại tiểu hạn và thái tuế đến chỗ hung hãm địa, nhưng có duyên thọ vượt quá số tuổi ở hạn ấy thì không hề chết được, đó chính là “ nhân tằng hành âm đằng ” ( tằng tổ – người cụ đã khuất – làm âm đức bốc lên, tạo phúc cho đương số ), ngày thường thao tác cứu tế cho người khác, tu thân tích đức, để làm thiện giáng phúc, nên tuy gặp hung nhưng không bại được vậy .Giống như Tống Giao bện cái cầu cói để cứu độ đàn kiến vậy .( QNB chú : trong sách Âm Chất – một quyển sách khuyến thiện của Đạo giáo, nguyên có tên là Văn Xương Đế Quân Âm Chất Văn, có chép rằng “ Tống Giao có lần thấy đàn kiến bị nước dâng lên rất nguy cấp bèn bện dây cói lại làm cầu để cứu đàn kiến thoát khỏi cảnh bị nước cuốn trôi. Đến kỳ lên kinh ứng thí, giữa đường 2 bạn bè Tống Giao gặp thầy tướng số, ông này nói Số của Tống Giao không hề đỗ cao hơn người em mà Tướng của chàng lại biểu lộ đỗ tới Trạng Nguyên thì quả là sự kỳ diệu quái đản, có lẽ rằng chàng đã cứu vớt hàng ngàn sinh linh mới được như vậy. Quả nhiên lúc chấm thi thì Tống Giao đỗ thứ 10 còn em là Tống Kỳ lại đỗ Trạng Nguyên. Trình lên Vua xem thì nói Tống Kỳ quá trẻ có kĩ năng, đỗ cao hơn, xếp trên cả anh thì e rằng sau này sinh kiêu ngạo mà không phải đạo, nay chấm cho Tống Giao đỗ đầu, chấm Tống Kỳ đứng thứ 10 ) .Lại như Gia Cát Lượng hỏa thiêu đạo quân giáp mây, ấy là hại người gian ác mà giảm thọ 10 năm vậy ( QNB chú : Xin xem thêm Tam Quốc Chí, hồi 90, Khổng Minh đánh Mạnh Hoạch và Ngột Đột Cốt, thiêu chết 3 vạn mạng ở hang Xà Bàn ) .16. Luận Kình Đà trùng điệpNhư người sinh năm Canh, cung Mệnh an tại Mão, cung Thiên Di tại Dậu, là Mệnh gặp cả Kình Đà xung, chiếu. Lại như hạn lưu niên cũng là năm Canh, ( lưu ) Lộc Tồn ở cung Thân ( khỉ ), lưu Kình tại Dậu, lưu Đà tại Mùi. Như vậy, Mệnh tại Mão cung vốn bị Kình Dương xung hợp, lưu niên lại thêm lưu Kình, lưu Đà, ấy gọi là “ Dương Đà điệt tinh ” ( Kình Đà trùng điệp ) .17. Luận Thất Sát trùng phùngNhư trong tam hợp Mệnh vốn có Thất Sát thủ chiếu, mà lưu niên lại gặp lưu Kình lưu Đà xung chiếu thì hung lắm, Thất Sát trùng phùng hai vị ấy là họa tối độc, nếu nhập miếu thì tai ương giảm nhẹ, còn nếu như hãm địa gặp Kị và lại là ở Mão Dậu gặp Kình Dương, thì người tuổi Ngọ vô cùng bất lợi vậy .Song, Thất Sát gặp nhiều cát diệu cũng chuyển hung hóa cát, không hề nhất định cứ luận là hung được. Kình Đà Thất Sát gặp Tử Vi Phủ Tướng Lộc Tồn ở tam phương tứ chính củng chiếu thì hoàn toàn có thể giải được .Thơ viết :Dương Đà điệt tinh mệnh nan đào ,Thất Sát trùng phùng họa tất tao ,Thái tuế nhị hạn lâm thử địa ,Thập sinh cửu tử bất kiên lao .( Kình Đà trùng điệp khó thoát thayThất Sát trùng phùng họa nạn bàyThái tuế nhị hạn vào chỗ ấyThập tử nhất sinh, nguy khốn ngay ) .18. Luận đại tiểu hạn niềm tin qua 12 cung gặp 12 Chi sở kịNhân sinh Tý mệnh kị Dần ThânSửu Ngọ sinh nhân Sửu Ngọ sânDần Mão chi nhân phòng Tị HợiLong Xà thiết kị bản thân lâmThân nhân Linh Hỏa tai ương trọngMùi ngộ Trư Kê mộ hoạn ânTuất Hợi Dương Đà tu tị kịDậu nhân Đà Nhận diệc phi thân( Người sinh năm Tý kị Dần ThânSửu Ngọ sợ qua Sửu Ngọ phầnDần Mão đề phòng nơi Tị HợiCả Thìn lẫn Tị hãi bản thânTuổi Thân chỉ sợ phùng Linh HỏaMùi gặp tai ương Dậu Hợi lâmTuất Hợi, Kình Đà nên tránh néDậu kia Đà Nhận chẳng nên gần ) .Giả như người sinh năm Tý phải kiêng nhất tuế hạn Dần Thân, tai ương rất nặng, và kiêng cả tuế hạn Tý Ngọ trùng xung .Giả như người sinh năm Sửu năm Ngọ thì phải kiêng cự tuế hạn Sửu Ngọ và kị Thất Sát tinh, tai ương rất nặng .Giả như người sinh năm Dần Mão thì đại kị tuế hạn Tị Hợi, và Mão Dậu Dần Thân tương xung .Giả như người sinh năm Tị thì kị gặp năm Tị và kị hạn đi đến cung Tị. Người sinh năm Thìn thì kị gặp năm Thìn lại kị hạn đi đến cung Thìn là Thiên La, cũng lại kị cả hạn đến cung Tuất là Địa Võng. Hạn gặp nhủ thế thì tai ương, tật ách hung hiểm, quan tụng thị phi, phá tán gia tài, ưu tư tang chế liên miên .Giả như người tuổi Thân thì kiêng cự gặp 2 sao Hỏa Linh, tất sẽ chủ tai ương rất nặng và cũng kị năm Dần tương xung .Giả như người tuổi Mùi thì đại kị gặp tuế hạn Dậu Hợi, lại kị gặp Kình Dương tại tứ Mộ cung .Giả như người tuổi Tuất Hợi thì đại kị gặp Kình Đà vì dễ có tai ương lớn. Người tuổi Tuất lại hành hạn đến tuế hạn cũng như Tuất cung là Địa Võng, đến tuế hạn cũng như Thìn cung là Thiên La, đều là chỗ kị cả, ấy là Thìn Tuất tương xung bất mỹ .Giả như người sinh năm Dậu cũng kị gặp tuế hạn có Kình Đà và kị hạn đi đến cung Mão, lại kị cả năm Mão có Tuế Quân tương xung .Ngoài ra :Trư Khuyển sinh nhân mạc ngộ XàThìn Tuất thiết kị đáo Võng LaDự tiên chỉnh đốn y quan mộcVị miễn sinh nhân xướng vãn ca( Tuất Hợi chớ có gặp XàTuất Thìn kiêng cự Võng La thiên bànBằng không hãy sắm áo quanViết bài tang điếu người mếu máo cùng ) .19. Luận lập Mệnh hành hạn cung caKim nhân ngộ Khảm mệnh tu thương ,Mộc mệnh lạc Ly hữu họa ương ,Thủy ngộ Cấn đáp ứng kiển trệ ,Hỏa lai Đoài thượng họa nạn tàng ,Thổ đáo Đông Nam phùng Chấn Tốn ,Tu phòng nùng huyết cập kinh hoàng ,Túng nhiên cát diệu tương phùng chiếu ,Vị miễn quan tai nháo nhất tràng .( Kẻ Kim gặp Khảm họa tai vươngNgười Mộc lạc Ly có tổn thươngThủy gặp Cấn cung thì bế tắcHỏa vào Đoài xứ chẳng thông thườngĐông Nam Chấn Tốn nguy cho ThổPhòng nạn kinh hoàng đổ máu xươngCát diệu chẳng phùng mà cứu giảiThị phi quan tụng loạn công đường ) .20. Luận thái tuế tiểu hạn niềm tin miếu hãm gặp cát hung trong 12 cungDựa vào cái này để phán đoán những năm hành hạn của người ta tai nạn đáng tiếc thế nào ứng như thần .*Năm Tý, Thái Tuế cùng Tiểu Hạn đến Tý cung, nhập miếu hóa cát :Có Thất Sát Phá Quân tại Tý cung thủ tuế hạn thì người tuổi Quý Canh Kỷ được phát phúc. Cự Môn Thiên Cơ ( ở đó ) thì người tuổi Ất Quý được phát phúc. Có Thiên Phủ, Thiên Tướng, Thiên Lương, thì người tuổi Đinh Kỷ Canh được vượng tiền tài và xứng ý toại lòng. Còn có Thiên Đồng thì người tuổi Bính Đinh được tài quan tuy nhiên mỹ .Năm Tý, Thái Tuế cùng Tiểu Hạn đến Tý cung, không nhập miếu hóa hung :Có Tử Vi tại Tý cung thủ mệnh, đến tuế hạn thì người tuổi Bính Mậu không được tốt đẹp, có phá tài, tai ương .Năm Tý, Thái Tuế gặp những cát hung tinh :Có Lộc Tồn, Thiên Cơ, Thiên Đồng, Thái Âm, Xương Khúc, Phụ Bật, Phá Quân, Thiên Tướng, Liêm Trinh, Vũ Khúc, Thiên Phủ, Cự Môn, Thất Sát, thì hoàn toàn có thể đoán năm ấy người và tài lộc đều được lưỡng toàn tuy nhiên mỹ, vạn sự xứng ý toại lòng .Nếu gặp Tham Lang, Tử Vi, Thiên Lương, Hóa Kị, Thái Dương, Kình Dương, thì liền đoán người hao tài tán, tang chế hiếu phục, bản thân rủi ro xấu chẳng được an lành, luận là mất đi 50% ( những gì đang có ? ? ? ) .*Năm Sửu, Thái Tuế cùng Tiểu Hạn đến Sửu cung nhập miếu hóa cát :Có Thiên Cơ tại Sửu thủ mệnh thì người tuổi Bính Tân được phát vượng. Thiên Tướng ( tại Sửu ) thì người tuổi Mậu phát vượng. Thái Âm, Vũ Khúc ( tại Sửu năm Sửu ) thì người Bính Mậu được phát vượng. Thiên Phủ, Liêm Trinh ( ở đó ) thì người tuổi Mậu phát vượng. Thiên Lương thì người tuổi Mậu Tân được phát vượng .Năm Sửu, Thái Tuế cùng Tiểu Hạn đến Sửu cung không nhập miếu hóa hung :Có Thái Âm tại Sửu cung thủ Mệnh thì người tuổi Mậu “ hối lận ” ( tức là : rủi ro xấu không gặp lành. Sau đây chỉ dùng từ “ hối lận ” cho đúng thuật ngữ huyền học ). Thái Dương ( tại Sửu ) thì người tuổi Giáp Ất hối lận. Thiên Cơ thì người tuổi Bính Tân Quý hối lận. Thiên Đồng, Liêm Trinh thì người tuổi Đinh Canh chiêu chuốc quan tụng thị phi .Năm Sửu, Thái Tuế gặp cát hung tinh :Có Tử Vi, Thiên Tướng, Thiên Lương, Thái Âm, Thiên Phủ, Lộc Tồn, Liêm Trinh, Phá Quân, Xương Khúc, Thiên Ki, Phụ Bật, thì hoàn toàn có thể đoán là năm ấy mọi sự đều xứng ý toại lòng .Nếu gặp Thiên Đồng, Cự Môn, Vũ Khúc, Tham Lang, Hóa Kị, Thái Dương, Kình Dương, bèn đoán là năm ấy người tán tài hao, quan tai, khẩu thiệt, có tang chế, bản thân gặp phải hối lận, luận là mất đi 50% ( những gì đang có ? ? ? ) .*Năm Dần, Thái Tuế cùng Tiểu Hạn đến Dần cung nhập miếu hóa cát :Có Tử Vi, Thái Dương, Vũ Khúc, Thiên Lương, Thất Sát, thì người tuổi Giáp Canh Đinh Kỷ được tài quan tuy nhiên mỹ .Năm Dần, Thái Tuế cùng Tiểu Hạn đến Dần cung không nhập miếu hóa hung :Có Liêm Trinh, Phá Quân, Tham Lang tại Dần thì người tuổi Bính Mậu chiêu chuốc quan tụng thị phi. Người tuổi Giáp tuổi Tý đều kị tuế hạn đến Dần Thân .Năm Dần, Thái Tuế gặp cát hung tinh :Có Tử Vi, Thiên Phủ, Thiên Cơ, Thái Âm, Vũ Khúc, Thất Sát, Thiên Đồng, Thiên Tướng, Thái Dương, Cự Môn, Thiên Lương, bèn đoán là năm ấy người và tiền tài đều tăng tiến, quyền lợi, vào việc gì cũng xứng ý toại lòng .Nếu gặp Tham Lang, Đà La, Hóa Kị, bèn đoán năm ấy người ly tài tán, quan tụng, thị phi, bản thân thấy tai vạ, luận là mất đi 50% ( những gì đang có ? ? ? ) .*Năm Mão, Thái Tuế cùng Tiểu hạn đến Mão cung nhập miếu hóa cát :Có Tử Vi, Thiên Cơ, Thái Dương, Thiên Tướng, Thiên Phủ, Thiên Đồng, Vũ khúc tại Mệnh thì người tuổi Ất Tân được phát vượng .Năm Mão, Thái Tuế cùng Tiểu Hạn đến Mão cung khồng nhập miếu hóa hung :Có Liêm Trinh thì người tuổi Giáp Bình vụt chốc phá tài. Thái Âm thì người tuổi Giáp Ất bị người ly tài tán, tai bệnh, người tuổi Canh cũng chẳng hợp nên chủ tai ương bệnh tật .Năm Mão, Thái Tuế gặp cát hung tinh :Có Thái Âm, Thiên Lương, Tử Vi, Thiên Cơ, Thiên Đồng, Thiên Phủ, Tham Lang, Cự Môn, Thất Sát, thì đoán là năm ấy người và tiền tài đều được thịnh vượng, hôn nhân gia đình hỉ sự trùng trùng, mọi việc đều được xứng ý toại lòng .Nếu gặp Liêm Trinh, Phá Quân, Thái Âm, Thiên Tướng, Kình Dương, Hóa Kị, thì đoán năm ấy phá tài, bị quan tai khẩu thiệt, bản thân thấy hối lận, luận là mất đi 50% ( những gì đang có ? ? ? ) .*Năm Thìn, Thái Tuế cùng Tiểu Hạn đến Thìn cung nhập miếu hóa cát :Có Tử Vi, Tham Lang, Thất Sát tại thìn cung thủ mệnh hạn thì người tuổi Quý Giáp được tài quan lộc đều vượng. Thiên cơ, Thái Dương thì người tuổi Đinh, Canh, Quý được tài quan lộc vượng. Thiên Đồng thì người tuổi Mậu Canh Quý được thuận tiện toại ý. Cự Môn thì người tuổi Bính Tân được toại ý .Năm Thìn, Thái Tuế cùng Tiểu hạn đến cung Thìn không nhập miếu hóa hung :Có Tham Lang, Vũ Khúc tại Thìn cung thì người tuổi Nhâm Quý có tai nạn thương tâm, hối lận. Thiên Đồng, Cự Môn thì người tuổi Đinh Canh có tai vạ, hối lận. Liêm Trinh thì người tuổi Nhâm Quý có tai hối rất nặng. Thái Âm, Thái Dương, Thiên Cơ thì người tuổi Giáp Ất Mậu Kỷ có tai vạ, hối lận .Năm Thìn, Thái Tuế gặp cát hung tinh :Có Thái Dương, Thiên Cơ, Thiên Lương, Thất Sát, Tham Lang, Văn Xương, Tả Phụ, Hữu Hật, bèn đoán là năm ấy có nhiều tài lộc tăng tiến, nhà đạo thêm hưng thịnh, thêm người tăng khẩu, hôn nhân gia đình hỉ sự trùng trùng .Nếu gặp Tử Vi, Thiên Đồng, Liêm Trinh, Thiên Phủ, Thái Âm, Cự Môn, Thiên Tướng, Phá Quân, Hóa Kị, bèn đoán năm ấy phá tài, có tang chế, bị quan tai khẩu thiệt .*Năm Tị, Thái Tuế cùng Tiểu Hạn đến Tị cung nhập miếu hóa cát :Có Tử Vi, Thiên Phủ, Thiên Đồng, Cự Môn Thiên Tướng, Thiên Lương, Phá Quân, thì người tuổi Bính Mậu Tân được phát phúc. Thái Âm, Thiên Cơ, thì người tuổi Đinh, Nhâm, Tân, Bính bị phá tài. Tham Lang thì người tuổi Giáp Mậu được không đáng kể .Năm Tị, Thái Tuế cùng Tiểu Hạn đến cung Tị không nhập miếu hóa hung :Có Cự Môn, Tham Lang thì người tuổi Quý Bính sẽ gặp khẩu thiệt, tai vạ, hối lận. Thái Âm, Phá Quân cũng chủ tai vạ, hối lận, đa đoan .Năm Tị, Thái Tuế gặp cát hung tinh :Có Tử Vi, Thái Dương, Thiên Đồng, Thiên Phủ, Thiên Lương, Lộc Tồn, bèn đoán năm ấy người và tiền tài đều được xứng ý, hỉ sự trùng trùng .Nếu gặp Vũ Khúc, Liêm Trinh, Thái Âm, Tham Lang, Cự Môn, Thiên Tướng, Phá Quân, Hóa Kị, thì bèn đoán năm đấy người mất tài tan, quan tai khẩu thiệt, bản thân bệnh hoạn, luận là mất đi 50% ( những gì đang có ? ? ? ) .*Năm Ngọ, Thái Tuế cùng Tiểu hạn đến cung Ngọ nhập miếu hóa cát :Có Tử Vi, Thái Dương, Vũ Khúc, Thiên Đồng, Thiên Lương, Liêm Trinh, Thất Sát, Phá Quân, thì người tuổi Đinh Kỷ Giáp Quý được tiền tài tăng tiến, xứng ý toại tâm .Năm Ngọ, Thái Tuế cùng Tiểu hạn đến cung Ngọ không nhập miếu hóa hung :Có Tham Lang tại Bính Ngọ thì người tuổi Nhâm Quý bị phá tán tiền tài, quan tai khẩu thiệt .Năm Ngọ, Thái Tuế gặp cát hung tinh :Có Tử Vi, Thiên Phủ, Thiên Cơ, Thái Dương, Vũ Khúc, Liêm Trinh, Thiên Tướng, Cự Môn, Thiên Lương, Phá Quân, Lộc Tồn, liền đoán là năm ấy người và tiền tài đều được thịnh vượng, hôn nhân gia đình hỉ sự trùng trùng .Nếu gặpThái Âm, Thiên Đồng, Tham Lang, Kình, Đà, Hóa Kị, thì liền đoán năm ấy người và tiền tài phá bại, quan tai khẩu thiệt, có tang chế, bản thân có tai ách thì hoàn toàn có thể tránh được .*Năm Mùi, Thái Tuế cùng Tiểu Hạn đến Mùi cung nhập miếu hóa cát :Có Tử Vi, Thiên Cơ, Thiên Phủ, Thiên Tướng, Thiên Lương thì người tuổi Nhâm Ất được phát phúc, người tuổi Canh Nhâm được phát phúc sinh tiền tài .Năm Mùi, Thái Tuế cùng Tiểu Hạn đến Mùi cung không nhập miếu hóa hung :Có Thái Dương thì người tuổi Giáp Ất lắm tai vạ, hối lận. Thiên Đồng thì người tuổi Đinh, Canh lắm tai nạn thương tâm. Vũ Khcus thì người tuổi Nhâm Quý gặp tai vạ, chiêu chuốc quan tụng thị phi, hoạnh họa .Năm Mùi, Thái Tuế gặp cát hung tinh :Có Tử Vi, Thiên Phủ, Liêm Trinh, Thiên Cơ, Phá Quân, Thiên Tướng, liền đoán năm ấy người tăng tài lợi, vào việc đều được như mong muốn, hôn nhân gia đình hỉ sự được vui mừng .Nếu gặp Thái Âm, Thái Dương, Vũ Khúc, Thiên Đồng, Tham Lang, Cự Môn, Kình Đà, Hóa Kị thì liền đoán năm ấy người hao tài tán, quan tai tang chế, tỳ thiếp kẻ nhỏ trong nhà không được bình an, bản thân khó miễn được tai ách .*Năm Thân, Thái Tuế cùng Tiểu Hạn đến cung Thân nhập miếu hóa cát :Có Liêm Trinh, Phá Quân, Tử Vi, thì người tuổi Giáp Canh Quý được phát phúc. Cự Môn thì người tuổi Giáp canh Quý được phát phúc. Thiên cơ thì người tuổi Đinh Giáp Quý được phát phúc, người tuổi Canh cũng phát phúc và phát lộc .Năm Thân, Thái Tuế cùng Tiểu Hạn đến cung Thân không nhập miếu hóa hung :Có Thiên Cơ thì người tuổi Ất Mậu gặp tai vạ, hối lận. Cự Môn thì người tuổi Đinh không hợp. Liêm Trinh thì người tuổi Bính Nhâm có tai vạ. Thiên Đồng thì người tuổi Giáp Canh có tai ương. Tham lang thì người tuổi Quý Bính có tai ương .Năm Thân, Thái Tuế gặp cát hung tinh :Có Tử Vi, Thái Dương, Liêm Trinh, Thiên Phủ, Cự Môn, Thất Sát, Văn Xương, Vũ Khúc, Lộc Tồn, thì liền đoán năm ấy người và tiền tài đều có cát lợi, hỉ sự trùng trùng .Nếu gặp Thiên cơ, Thiên Đồng, Thiên Lương, Thiên Tướng, Thái Âm, Phá Quân, Hóa Kị, thì liền đoán năm đó người mất tài tan, quan tụng thị phi, tang chế, bản thân có tai bệnh .*Năm Dậu, Thái Tuế cùng Tiểu Hạn tới cung Dậu nhập miếu hóa cát :Có Tử Vi, Thiên cơ, Thái Âm tại Dậu cung thủ mệnh thì người tuổi Bính Mậu Ất Tân được tiến tài tăng lộc, cát lợi .Năm Dậu, Thái Tuế cùng Tiểu Hạn tới cung Dậu không nhập miếu hóa hung :Có Thái Dương Thiên Đồng thì người tuổi Giáp Ất không hợp. Vũ Khúc thì người tuổi Canh Nhâm không hợp. Thiên Tướng thì người tuổi Giáp Canh không hợp. Liêm Trinh thì người tuổi Giáp Canh Bính Tân không hợp. Thiên Phủ thì người tuổi Giáp Canh Nhâm không hợp .Năm Dậu, Thái Tuế gặp cát hung tinh :Có Lộc Tồn, Thái Âm, Tử Vi, Thiên Phủ, Xương Khúc, Tả Hữu, thì liền đoán năm ấy người và tiền tài được thịnh vượng, vào việc được xứng ý toại lòng .Nếu như gặp Thiên Cơ, Cự Môn, Vũ Khúc, Liêm Trinh, Kình Dương, Đà La, Hóa Kị thì liền đoán năm đó người ly tài tán, khẩu thiệt quan tụng thị phi .*Năm Tuất, Thái Tuế cùng Tiểu Hạn đến cung Tuất nhập miếu hóa cát :Có Tử Vi thì người tuổi Nhâm Giáp Đinh Kỷ được tiến tài tăng lộc. Thái Âm thì người tuổi Đinh Kỷ được vui mừng tốt đẹp. Vũ Khúc thì người tuổi Đinh Kỷ Giáp Canh được vui mừng tốt đẹp. Thiên Cơ thì người tuổi Giáp Ất Đinh Kỷ phát phúc. Cự Môn thì người tuổi Kỷ Tân Quý được phát phúc. Thiên Đồng, Liêm Trinh, Thất Sát, Phá Quân thì người tuổi Đinh Kỷ Giáp được phát lộc .Năm Tuất, Thái Tuế cùng Tiểu Hạn đến cung Tuất không nhập miếu hóa hung :Có Tham Lang thì người tuổi Quý không hợp. Thiên Đồng thì người tuổi Canh không hợp. Thiên Cơ thì người tuổi Mậu không hợp. Cự Môn thì người tuổi Đinh không hợp. Thái Dương thì người tuổi Giáp không hợp. Liêm Trinh thì người tuổi Bính không hợp. Vũ Khúc thì người tuổi Nhâm không hợp .Năm Tuất, Thái Tuế gặp cát hung tinh :Có Thiên Cơ, Thái Âm, Thiên Lương, Thiên Phủ, Vũ Khúc, Thất Sát, Tham Lang, Tả, Hữu, Thiên Đồng, thì liền đoán năm ấy người và tiền tài đều được quyền lợi, vào việc được xứng ý toại lòng, nhà đạo hưng long .Nếu như gặp Cự Môn, Thái Dương, Phá Quân, Tử Vi, Thiên Tướng, Hóa Kị, thì liền đoán năm ấy người suy tiền tài mất, có tang gia, quan tai, bản thân cũng có bệnh tật .*Năm Hợi, Thái Tuế cùng Tiểu Hạn đến cung Hợi nhập miếu hóa cát :Có Tử Vi, Thiên Đồng, Cự Môn, Thiên Lương, thì người tuổi Nhâm Quý được tốt đẹp vui mừng. Thiên Cơ thì người tuổi Nhâm được tốt đẹp đẹp tươi. Thiên Tướng thì người tuổi Đinh Kỷ và Mậu Bính được phát phúc. Thái Âm thì người tuổi Mậu Kỷ được tài quan tuy nhiên mỹ .Năm Hợi, Thái Tuế cùng Tiểu Hạn đến cung Hợi không nhập miếu hóa hung :Có Liêm Trinh thì người tuổi Bính Nhâm Quý không hợp. Vũ Khúc thì người tuổi Nhâm Bính không hợp. Thái Dương thì người tuổi Giáp không hợp .Năm Hợi, Thái Tuế gặp cát hung tinh :Thiên Đồng, Thái Âm, Thiên Lương, Tử Vi, Thiên Phủ, Xương Khúc, Lộc Tồn, liền đoán năm ấy người và tiền tài đều được tăng tiến, hỉ khí trùng trùng, mưu sự được xứng ý toại lòng .Nếu gặp Liêm Trinh, Phá Quân, Thất Sát, liền đoán năm ấy người hao tài tán, tỳ thiếp và kẻ nhỏ trong nhà tử trận, bản thân tai nạn đáng tiếc, hối lận .21. Luận những sao ở những cung những ti sở mà phân biệt phong phú thọ yểu bần tiện*Tử ViMiếu : Sửu Mùi NgọVượng : Dần Thân Mão Dậu Tị HợiBình : TýKhông hãm– Tử Vi cư Ngọ vô Hình Kị Giáp Đinh Kỷ mệnh chí công khanh .( Tử Vi ở Ngọ cung, không gặp phải “ Hình ”, “ Kị ” thì người những tuổi Giáp Đinh Kỷ có số làm đến công hầu khanh tướng )Thêm “ Hình ”, “ Kị ” thì thông thường. Hình ở đây là Kình Dương vậy .( QNB chú : dấu “ ” là do QNB thêm vào, và theo bình chú của sách này “ Hình ” là Kình Dương thì QNB cho rằng ta có quyền nghĩ ngay đến “ Kị ” chính là muốn nói đến Đà La với địa thế căn cứ là câu “ Kình hóa khí là Hình, Đà hóa khí là Kị ” ) .– Tử Vi cư Tý Ngọ Khoa Quyền Lộc chiếu tối vi kỳ .( Tử Vi ở Tý Ngọ có Khoa Quyền Lộc chiếu thì rất là rực rỡ )Khoa Quyền Lộc tam phương chiếu ấy gọi là “ ngưỡng diện triều đẩu ” cách .– Tử Vi nam Hợi nữ Dần cung Nhâm Giáp sinh nhân giàu sang đồng .( Tử Vi ở Hợi so với Nam, ở Dần so với Nữ, người tuổi Nhâm Giáp được giàu sang như nhau )Nam Nữ cũng giống như nhau vậy .– Tử Vi Mão Dậu Kiếp Không tứ sát đa vi thoát tục chi tăng .( Tử Vi ở Mão Dậu gặp Kiếp Không và Tứ sát thì quả thật là thoát tục đi tu )Tứ sát ở đây là Kình Đà Hỏa Linh vậy .– Tử Vi Thiên Phủ toàn ỷ Phụ Bật chi công .( Tử Vi Thiên Phủ đều phải dựa vào công lao, trợ giúp của Tả Phụ, Hữu Bật )Tử Phủ đắc Phụ Bật đồng cung, và tam phương củng chiếu gia hội, cả đời giàu sang .– Tử Vi đồng cung vô sát thấu Giáp nhân hưởng phúc chung thân .( Tử Vi đồng cung và không có sát tinh tụ tập thủ chiếu thì người tuổi Giáp cả đời được hưởng phúc )Tử Phủ cùng tại Dần Thân cung thủ mệnh, lục Giáp được phong phú .( QNB chú : Dịch nguyên văn, nhưng tôi cho rằng cụm từ “ Tử Vi đồng cung ” đã có sự thất bản nào đó, vì nói “ đồng cung ” thì phải bảo đồng cung với cái gì chứ, hoặc giả là nhầm chữ “ Phủ ” hoặc chữ “ Lộc ( Tồn ) ” thành chữ “ Vi ”, … nhưng sao câu bình chú bên dưới thì sách chỉ đề cập tới tuổi Giáp mà không nói đến tuổi Canh ? ? ? Xin fan hâm mộ chú ý quan tâm ) .– Tử Phủ triều viên hoạt Lộc phùng chung thân phúc hậu chí tam công .( Tử Phủ chầu về cung Mệnh và gặp được “ hoạt Lộc ” thì cả đời được hưởng phúc dày, tước vị tới cỡ Tam Công )Mệnh tọa Dần Thân lại thêm những cát tinh hóa diệu .– Tử Phủ Nhật Nguyệt cư vượng địa tất định xuất giai công khanh khí .( Tử Phủ Nhật Nguyệt ở chỗ vượng địa thì thế nào cũng làm công hầu khanh tướng )Tử Ngọ Phủ Sửu không thêm sát tinh, lại có hóa Lộc thì là vậy .– Tử Phủ Vũ Khúc lâm Tài Trạch canh kiêm Quyền Lộc phú xa ông( Tử Phủ Vũ Khúc lâm vào Tài Trạch có thêm Quyền Lộc thì phong phú vô cùng )Đắc Tả Hữu Lộc Tồn cũng giống thế .( QNB chú : Tài Trạch = Tài Bạch, Điền Trạch cung ? ? ? ) .– Tử Vi Phụ Bật đồng cung nhất hô bách nặc cư thượng phẩm .( Tử Vi và Phụ, Bật đồng cung thì hô 1 tiếng có trăm kẻ dạ ran, chức tới thượng phẩm )Có thể lấy tam phương làm thứ cát, tại Tài Bạch cung thì là tài phú chi quan .– Tử Phủ Kình Dương tại cự thương .( Tử Phủ gặp Kình Dương thì là người kinh doanh cực lớn )Có Vũ Khúc cư Thiên Di cũng tốt đẹp vậy. Lộc đồng cung Nhật Nguyệt chiếu quý bất khả ngôn .( Tử Vi với Lộc đồng cung, Nhật Nguyệt chiếu thì quý khó mà nói hết )– Tử Vi Thất Sát hóa quyền phản tác trinh tử .( Tử Vi Thất Sát hóa Quyền thì phản chuyển thành trụ cột ( của vương quốc ) )– Tử Vi Phá Quân vô Tả Hữu vô cát diệu tàn tệ tư lại chi đồ .( Tử Vi Phá Quân mà không có Tả Hữu, không có cát tinh thì chỉ làm kẻ quan lại nhỏ mà còn hung tàn )– Tử Vi Quyền Lộc ngộ Dương Đà tuy hoạch cát nhi vô đạo .( Tử Vi có hóa Quyền Lộc lại gặp Kình Đà thì tuy là có như mong muốn thuận tiện nhưng thuộc loại vô đạo ) .Là người có tâm thuật bất chính .– Tử Phá mệnh lâm ư Thìn Tuất Sửu Mùi tái gia cát diệu giàu sang kham kỳ .( Tử Phá ở Mệnh nơi Thìn Tuất Sửu Mùi, nếu có thêm cát diệu thì mới hoàn toàn có thể trông đợi vào giàu sang, quyền quý và cao sang được ) .– Tử Phá Tham Lang vi chí dâm nam nữ tà dâm .( Tử Phá Tham Lang là rất dâm, nam nữ đều tà dâm ) .– Tử Phủ đồng lâm Tị Hợi nhất triêu giàu sang song toàn .( Tử Phủ cùng đến chỗ Tị Hợi thì mai này sẽ được song toàn giàu sang )– Tử Phủ giáp mệnh vi quý cách( Tử Phủ giáp Mệnh cung là quý cách ) .– Tử Vi Xương Khúc giàu sang khả kỳ .( Tử Vi Xương Khúc thì hoàn toàn có thể trông đợi giàu sang )– Tử Vi Thái Âm sát diệu phùng nhất sinh tào lại sính anh hùng .( Tử Vi Thái Âm gặp sát tinh thì cả đời làm quan lại ( nhỏ ) mà trổ tài năng anh hùng ) .– Tử Vi Vũ Khúc Phá Quân hội Dương Đà khi công họa loạn .( Tử Vi Vũ Khúc Phá Quân mà hội Kình Đà thì dễ ức hiếp công chính dẫn đến họa loạn ) .Chỉ hợp với kinh doanh thương mại kinh doanh .– Tử Phá Thìn Tuất quân thần bất nghĩa .( Tử Phá ở Thìn Tuất như tượng vua với bề tôi bất nghĩa )Mệnh của An Lạc Sơn và Triệu Cao chính là như vậy .– Nữ mệnh Tử Vi Thái Dương tinh tảo ngộ hiền phu tín khả bằng .( Nữ mệnh có Tử Vi, Thái Dương thì sớm gặp được chồng là người hiền tài mà hoàn toàn có thể tin cậy làm nơi lệ thuộc ) .Nữ mệnh Tử Vi tại Dần Ngọ Thân cung là tốt đẹp, vừa quý vừa đẹp lại vượng phu ích tử. Hãm địa thông thường, duy chỉ có ở Tý Dậu Tị Hợi có tứ sát, là “ mỹ ngọc hà điểm ” về sau không đẹp .thiên PhủMiếu : Tý Sửu Mùi Dần Thìn TuấtVượng : Ngọ DậuĐắc : Mão Tị Thân HợiKhông hãm– Thiên Phủ Tuất cung vô sát thấu Giáp Kỷ nhân yêu kim hựu thả phú .( Thiên Phủ ở Tuất mà không bị sát tinh tụ tập thì người tuổi Giáp Kỷ vừa phong phú lại được sống lưng đeo đai vàng, tức là chức vị rất lớn )– Thiên Phủ cư Ngọ Tuất Thiên Tướng lai triều Giáp nhân nhất phẩm chi quý( Thiên Phủ ở Ngọ Tuất có Thiên Tướng chầu đến thì người tuổi Giáp được quyền quý và cao sang tới nhất phẩm ) .– Phủ Tướng triều viên thiên chung thực lộc .( Phủ Tướng chầu về Mệnh viên thì được lộc hàng ngàn chung )– Thiên Phủ Xương Khúc Tả Hữu cao đệ ân vinh( Thiên Phủ Xương Khúc Tả Hữu thì có đỗ đạt rất cao, phủ đệ rất to đẹp )– Thiên Phủ Thiên Tướng Thiên Lương đồng quân thần khánh hội( Thiên Phủ Thiên Tướng Thiên Lương ở cùng với nhau cũng được coi là vua tôi mừng hội ngộ )– Thiên Phủ Lộc Tồn Xương Khúc cự vạn chi tư( Thiên Phủ Lộc Tồn Xương Khúc tụ hội thì giàu sang vô cùng )– Thiên Phủ Vũ Khúc cư Tài Trạch canh kiêm Quyền Lộc phú xa ông( Thiên Phủ Vũ Khúc ở Tài Trạch có thêm những hóa Quyền Lộc thì phong phú xa hoa ) .Có Tả Hữu, Lộc Tồn cũng đẹp tuyệt vời .Thiên TướngMiếu : Tý Ngọ Sửu Dần ThânĐắc : Thần Tuất Tị Hợi MùiHãm : Mão Dậu– Thiên Tướng Liêm Trinh Kình Dương lai đa chiêu hình trượng nan đào .( Thiên Tướng, Liêm Trinh mà có Kình Dương tới thì quả thật là chiêu chuốc lấy và khó thoát được đòn roi và hình phạt của pháp lý ) .– Thiên Tướng chi tinh nữ mệnh triền tất đương tử quý cập phu hiền .( Nữ nhân có Thiên Tướng ở tại triền thứ của cung Mệnh thì tất sẽ có quý tử và có chồng là hiền nhân quân tử ) .– Hữu Bật Thiên Tướng phúc lai lâm .( Hữu Bật đi với Thiên Tướng là phúc đến )Nữ mệnh Thiên Tướng, Hữu Bật, ở những cung đều cát. Tý cung thì người tuổi Quý, Dần cung người tuổi Quý Kỷ, Thân cung người tuổi Giáp Canh, đều là quý cách. Còn Sửu với Hợi cung không quý .*Thiên LươngMiếu : Tý Ngọ Dần Mão Thìn TuấtVượng : Sửu MùiĐắc Địa : DậuHãm : Thân Tị Hợi– Thiên Lương Nguyệt diệu nữ dâm bần( Nữ mà Mệnh Thân có Thiên Lương Thái Âm hãm thì nghèo và dâm )Lương ở Tị Hợi Dần Thân thì chủ dâm dật, ở chỗ không hãm thì áo cơm toại ý dư giả nhưng hãm thì hạ tiện .– Thiên Lương cư Ngọ vị quan tư thanh hiển triều đường .( Thiên Lương cư Ngọ thì được vinh hiển quan chức ở triều đình )Người tuổi Đinh Kỷ Quý là hợp cách .– Lương Đồng Tị Hợi nam đa lãng đãng nữ đa dâm( Lương Đồng ở Tị Hợi thì nam phiêu đãng, nữ lại đa dâm )Thêm Hình Kị và những sát tinh tấu hợp thì toàn là hạ tiện .– Thiên Lương Văn Xương cư miếu vượng vị chí đài cương( Thiên Lương Văn Xương ở nơi miếu địa thì tước vị cao tột bực )– Thiên Lương thủ chiếu cát tương phùng bình sinh phúc thọ( Thiên Lương thủ chiếu gặp những cát tinh thì bình sinh thường được hưởng phúc và thọ )Tại Ngọ là cực đẹp .– Lương Đồng Cơ Nguyệt Dần Thân vị nhất sinh lợi nghiệp mưu trí( Lương Đồng Cơ Nguyệt ở Dần Thân thì một đời mưu trí, sự nghiệp thuận tiện )– Thiên Lương Thái Dương Xương Lộc hội lư truyện đệ nhất danh( có cách Dương Lương Xương Lộc là được loa xướng tên đệ nhất, tức là đỗ đầu bảng vàng )– Lương Vũ Âm Linh nghĩ tác đống lương chi khách( Lương Vũ Âm Linh thì tâm lý và hành vi như bậc trụ cột, gánh vác việc làm )– Lương tú Thái Âm khước tác phiêu bồng chi khách( Mệnh Thân mà có Thiên Lương Thái Âm ở chỗ hãm thì là khách giang hồ phiêu lãng )Lương cư Dậu, Âm cư Tị chính là vậy .– Thiên Lương Thiên Mã vi nhân phiêu đãng giàu sang( Thiên Lương và Thiên Mã ( đồng cung Tị Hợi ) thì là người phiêu đãng, giàu sang ) .– Thiên Lương gia cát tọa Thiên Di thần thương cao cổ( Thiên Lương có cát tinh cùng ở Thiên Di thì làm người kinh doanh lớn )Thêm Hình Kị thì thông thường .Thiên ĐồngMiếu : Tị HợiVượng : Tý ThânHãm : Ngọ– Thiên Đồng hội cát thọ nguyên trường( Thiên Đồng hội cát tinh thì tuổi thọ rất dài )– Thiên Đồng Tham Dương Đà cư Ngọ vị Bính Tuất trấn ngữ biên cương( Thiên Đồng Tham Lang Kình Đà cư Ngọ thì người tuổi Bính Tuất trấn ngự nơi biên cương )Cũng gọi là “ mã đầu đới tiễn ” vừa phú vừa quý .– Đồng Nguyệt hãm cung gia sát trọng kỹ nghệ luy hoàng( Thiên Đồng Thái Âm ở hãm cung có thêm nhiều sát tinh hạng nặng thì làm kỹ nghệ và gầy yếu )– Thiên Đồng Tuất cung vi phản bối Đinh nhân mệnh ngộ phản vi giai( Thiên Đồng ở cung Tuất là hãm địa nhưng người tuổi Đinh gặp lại phản chuyển thành tốt đẹp )– Nữ mệnh Thiên Đồng tất thị hiền( Nữ nhân có Thiên Đồng đắc miếu ở Mệnh thì hiền thục )Người tuổi tý mệnh tọa Dần, người tuổi Tân mệnh tọa Mão, người tuổi Đinh mệnh ở Tuất, là nhập cách. Người tuổi Bính Tân thì trung cát. Người tuổi Kỷ ( mà ở ) Hợi gặp nó tuy đẹp nhưng mà dâm .Thiên CơMiếu : Tý NgọVượng : Thìn DậuHãm : Sửu Mùi– Cơ Lương hội hợp thiện đàm binh cư Tuất diệc vi mỹ luận( Cơ Lương hội hợp thì giỏi chuyện bàn luận binh pháp, cư Tuất cũng luận là đẹp )Mạnh Tử ở Thiên Di chỗ Tuất cung, có Cơ Lương .– Cơ Lương thủ mệnh gia cát diệu phong phú từ tường .( Cơ Lương thủ mệnh mà thêm nhiều cát tinh thì phong phú hiền hậu. )Thêm Hình Kị thì dễ theo tăng đạo .– Cơ Lương đồng chiếu Mệnh Thân Không thiên nghi tăng đạo( Cơ Lương mà cùng chiếu vào Mệnh Thân có Không Vong thì có khuynh hướng theo tăng đạo )Cơ hoặc Lương cùng đơn thủ Mệnh Thân, lại phùng Không Vong .– Cơ Lương Thất Sát Phá Quân trùng vũ khách tăng lưu mệnh sở phùng .( Cơ Lương Thất Sát Phá Quân xung, Đạo sĩ tăng nhân nếu mệnh phùng )– Cơ Nguyệt Đồng Lương tác lại nhân .( có cách Cơ Nguyệt Đồng Lương thì thường làm quan lại thuộc ban văn, cấp thấp ) .Mệnh tại Dần Thân thì mới luận thế, thêm cát không luận thế, không có cát không có sát thì là kẻ thông thường, nếu có hung sát Không Kiếp Kị thì là hạ cách .– Cơ Lương Tham Nguyệt đồng thời cơ mộ dạ kinh thương vô miên thụy .( Cơ Lương Tham Nguyệt cùng nhau thì dễ có thời cơ đi kinh doanh lúc chiều đêm – buôn lậu – mà cả đêm không chợp mắt ) .Gặp hung tinh thì chủ dạt dẹo .– Thiên Cơ gia ác sát đồng cung cẩu thâu thử thiết .( Thiên Cơ hãm thêm ác sát tinh đồng cung thì là số trộm cắp ) .– Thiên Cơ Tị cung Dậu phùng hảo ẩm ly tông gian giảo trọng .( Thiên Cơ tại Tị mà Mệnh ở Dậu gặp nó chiếu qua thì uống rượu rất giỏi, lìa nhà xa tổ, ranh mãnh, xảo quyệt ) .– Cự hãm Thiên Cơ vi phá cách( Cự hãm cùng Cơ hãm là phá cách )Nữ mệnh tại Dần Thân Mão Dậu tuy được giàu sang nhưng không tránh được dâm dục hạ tiện, ở Dần Thân thủ chiếu thì phúc chẳng được vẹn toàn .Thái DươngMiếu : MãoVượng : Dần Thìn Tị NgọHãm : Tý– Nhật chiếu Lôi Môn Tý Thìn Mão địa trú sinh phong phú thanh dương( Thái Dương ở cửa nhà sấm, tức cung Chấn – Mão, QNB chú : cụm từ “ Tý Thìn Mão địa ” này không rõ sách muốn hàm ý gì ? ? ? còn “ trú sinh ” tức là sinh vào ban ngày. Có lẽ sách muốn nói đến cách Nhật chiếu Lôi môn thì người sinh năm Tý Thìn Mão và sinh vào ban ngày sẽ được phong phú khen Tặng Kèm, biểu dương. Hoặc giả, hiểu theo 1 cách khác thì : Thái Dương ở cung Mão mà Mệnh an tại đất Tý Thìn Mão và sinh ban ngày thì được phong phú khen Tặng Kèm ,. ) ..– Thái Dương Văn Xương tại quan lộc hoàng điện triều ban( Có Thái Dương Văn Xương ở Quan Lộc cung thì chức vị ở ngôi cao trong triều đình ) .– Nhật lạc Mùi Thân tại mệnh vị vi nhân tiên cần hậu lãn .( Thái Dương ở những cung Mùi Thân an Mệnh thì là người trước chịu khó sau lại lười nhác ) .– Thái Dương cư Ngọ Canh Tân Đinh Kỷ nhân giàu sang song toàn .( Thái Dương cư Ngọ, người tuổi Canh Tân Đinh Kỷ được phong phú song toàn ) .– Thái Dương hóa Kị thị phi nhật hữu mục hoàn thương .( Thái Dương hóa Kị thì lắm điều thị phi hàng ngày, nếu không thì mắt có tổn thương )– Nữ mệnh đoan chính Thái Dương tinh tảo phối hiền phu tín khả bằng .( Nữ có Thái Dương thủ Mệnh là người đoan chính, sớm gặp được chồng là hiền nhân quân tử mà phụ thuộc ) .Thái Dương thủ mệnh vậy, hãm thì thông thường. Cư nơi Mão Thìn Tị Ngọ không có sát tinh thì vượng phu ích tử .*Thái ÂmMiếu : Hợi Tý SửuVượng : Dần Dậu TuấtHãm : Mão Thìn Tị– Thái Âm cư Tý Bính Đinh phong phú trung lương( Thái Âm cư Tý thì người tuổi Bính Đinh là trung lương và được phong phú )Người sinh đêm hôm là hợp cục .– Thái Âm Vũ Khúc Lộc Tồn đồng Tả Hữu tương phùng phong phú ông( Thái Âm Vũ Khúc Lộc Tồn cùng với Tả Hữu tương phùng thì được giàu sang )– Thái Âm đồng Văn Khúc ư Thê cung thiềm cung chiết quế .( Thái Âm Văn Khúc đồng cung ở Thê thì vin cành nguyệt quế ở cung trăng, ý nói lấy vợ đẹp con nhà danh gia vọng tộc, được nhờ vợ mà thành đạt … )– Thái Âm Dương Đà tất gia chủ ly tài tán( Thái Âm gặp Kình Đà thì chủ người chia tay, tiền tài hao tán )– Nguyệt Lãng Thiên Môn ư Hợi địa đăng vân chức chưởng đại quyền( có cách Nguyệt lãng Thiên Môn ở Hợi thì nhẹ bước thang mây mà chấp chưởng quyền chức to lớn )Người tuổi Tý sinh đêm là hợp cục, không quý thì đại phú .– Nguyệt diệu Thiên Lương nữ dâm bần( Thái Âm, Thiên Lương hãm ở Nữ Mệnh là vừa nghèo vừa dâm )Thái Âm Dần Thân Tị thì hay dâm bần hoặc là tỳ thiếp. Nếu Tham Lang, Xương Khúc cùng ở vào cung Phu thì tất sẽ kết phối được với chồng là người hiền minh ( ? ? ? )– Nhật Tị Nguyệt Dậu Sửu cung mệnh bộ thiềm cung( Mệnh an tại Sửu có Nhật ở Tị, Nguyệt ở Dậu chiếu về là rảo bước cung trăng, ý muốn nói là thành đạt lắm lắm, quan lộ xuôn sẻ )– Nhật Mão Nguyệt Hợi an mệnh Mùi cung đa chiết quế( Nhật tại Mão, Nguyệt ở Hợi, mệnh an tại Mùi thì vin cành nguyệt quế, tức là đỗ đạt, làm quan to )– Nhật Nguyệt đồng Mùi mệnh an Sửu hầu bá chi tài( Mệnh an tại Sửu mà có Nhật Nguyệt tại Mùi chiếu về là có kĩ năng dễ được phong hầu phong bá ) .– Nhật Nguyệt mệnh thân cư Sửu mạt tam phương vô cát phản vi hung .( Nhật Nguyệt cùng thủ ở Mệnh Thân cư Sửu mà tam phương không có cát tinh thì phản chuyển thành hung )– Nhật Nguyệt thủ mệnh bất như chiếu hợp tịnh minh .( Nhật Nguyệt thủ Mệnh không đẹp bằng sáng sủa chiếu hợp về ) .– Nhật Thìn Nguyệt Tuất tịnh tranh diệu quyền lộc phi thiển( Nhật ở Thìn, Nguyệt ở Tuất là cùng đua nhau tỏa sáng, quyền chức và tài lộc không hề nhỏ ) .– Nhật Nguyệt giáp Mệnh giáp Tài gia cát diệu bất quyền tắc phú( Nhật Nguyệt mà giáp cung Mệnh cung Tài, có thêm cát diệu thì không quyền chức sẽ ắt hẳn là giàu sang ) .Có thêm Kình Đà xung hoặc thủ chiếu thì lại hợp theo tăng đạo .– Nhật Nguyệt tối hiềm phản bối .( Nhật Nguyệt cực ghét quay sống lưng thất hãm )Như Nhật Nguyệt đồng cung, xem người ta sinh vào giờ nào. Sinh ban ngày thì hợp với Thái Dương, sinh đêm hôm thì hợp với Thái Âm. Nếu phản bối Nhật Tuất, Nguyệt Thìn, Nhật Tý, Nguyệt Ngọ mà nếu xuất ngoại ly tông lìa tổ lập nghiệp thì lại cát, chứ đừng có luận 1 kiểu là xấu .– Âm Dương Tả Hữu hợp vi giai .( Nhật Nguyệt có Tả Hữu hợp chiếu là rất đẹp )– Nhật Nguyệt hãm cung phùng ác sát lao lục dạt dẹo( Nhật Nguyệt tại hãm cung gặp ác sát thì lao khổ, phí sức, dạt dẹo ) .– Nhật Nguyệt Dương Đà đa khắc thân( Nhật Nguyệt gặp Kình Đà cùng thường hay khắc phụ mẫu )– Nhật Nguyệt cánh tu Tham Sát hội nam đa gian đạo nữ đa dâm( Nhật Nguyệt mà gặp Tham Sát thì nam hay thuộc gian đạo, nữ thường dâm )– Nhật Nguyệt Tật Ách Mệnh cung Không yêu đà mục cổ( Nhật Nguyệt ở Tật Ách, hãm hoặc gặp khắc chế của chúng là Kình Đà, trong khi cung Mệnh lại có Không Vong thì chắc như đinh có tật như sống lưng gù, mắt mù .Vũ KhúcMiếu : Thìn Tuất Sửu MùiVượng : Tý NgọBình : Tị HợiVô thất hãm– Vũ Khúc miếu viên uy danh hách dịch( Vũ Khúc ở nơi miếu nhập mệnh viên thì uy danh lừng lẫy )Thìn Tuất Sửu Mùi cung an Mệnh lại là người tuổi Thìn Tuất Sửu Mùi. Mệnh ở Thìn Tuất là chính cách, ở Sửu Mùi là thứ cách .– Vũ Khúc tương ngộ Xương Khúc phùng mưu trí xảo nghệ định vô cùng( Vũ Khúc hội hợp với Xương Khúc thì là người mưu trí, có kinh nghiệm tay nghề khéo, không khi nào nghèo nàn được ) .Vũ Khúc hoàn toàn có thể cùng Thiên Tướng đồng cung gặp Xương Khúc .– Vũ Khúc Lộc Mã giao trì phát lộc viễn Q.( Vũ Khúc hội với Lộc Mã giao trì là phát lộc ở nơi viễn xứ ) .– Vũ Khúc Thiên Di cự thương cao cổ .( Vũ Khúc ở cung Thiên Di là người kinh doanh lớn ) .– Vũ Khúc Liêm Trinh Tham sát tiện tác kinh thương .( Vũ Khúc Liêm Trinh Tham Lang hôi sát tinh thì thuận tiện theo nghiệp kinh doanh thương mại ) .– Vũ Khúc Phá Quân phá tổ phá gia lao lục .( Vũ Khúc Phá Quân thì phá tổ nghiệp, phá gia tài, gian lao, hao tâm phí sức ) .– Vũ Khúc Kiếp sát hội Kình Dương nhân tài trì đao( Vũ Khúc gặp Địa Kiếp sát tinh mà hội thêm Kình Dương thì vì tiền mà xuống đao giết người ) .– Vũ Khúc Khôi Việt cư miếu vượng tài phú chi quan .( Vũ Khúc Khôi Việt ở nơi miếu vượng thì làm quan quản lý tài chính, thu thuế má )– Vũ Khúc Tham Lang Tài Trạch vị hoạnh phát tư tài( Vũ Khúc Tham Lang ở Tài Trạch cung thì có lúc đùng một cái phát đạt về gia tài của cải ) .– Vũ Khúc Tham Lang gia sát Kị kỹ nghệ chi nhân .( Vũ Khúc Tham Lang có thêm sát tinh, hóa Kị thì thường là người làm nghề kỹ nghệ ) .– Vũ Khúc Phá Trinh ư Mão địa mộc áp lôi kinh .( Vũ Khúc gặp Liêm Phá nơi Mão cung thì dễ bị cây đè, sét đánh, điện giật ) .– Vũ Khúc Dương Đà kiêm Hỏa tú táng mệnh nhân tài .( Vũ Khúc Kình Đà Hỏa Tinh thì dễ có phen bỏ mạng vì tiền tài )– Vũ khúc chi phức tạp quả tú( Vũ Khúc là sao chủ Quả Tú ) .Tham LangMiếu : Thìn Tuất Sửu MùiVượng : Tý NgọHãm : Tị Hợi– Tham Lang ngộ Linh Hỏa tứ Mộ cung hào phú gia tư hầu bá quý .( Tham Lang gặp Hỏa Linh nơi tứ Mộ cung là của cải rất nhiều, quyền quý và cao sang cỡ hầu bá )– Tham Lang nhập miếu thọ nguyên trường .( Tham Lang nhập miếu thì rất thọ )– Tham Lang hội sát vô cát diệu đồ tể chi nhân .( Tham Lang hội sát tinh mà không có cát tinh thì là hạng đồ tể ) .– Tham Lang Tý Ngọ Mão Dậu thử thiết cẩu thâu chi bối chung thân bất năng hữu vi .( Tham Lang ở Tý Ngọ Mão Dậu tương ứng với cung vượng của tam hợp tuổi thì là số trộm cắp, cả đời chẳng được cái tích sự gì ) .Người tuổi Thân Tý Thìn mệnh tại Tý, tuổi Dần Ngọ Tuất mệnh tại Ngọ, Hợi Mão Mùi mệnh tại Mão, Tị Dậu Sửu mệnh tại Dậu, chính là như vậy .– Tham Lang gia cát tọa Trường Sinh thọ khảo vĩnh như Bành Tổ .( Tham Lang có cát diệu ở chỗ Trường Sinh thì thọ như ông Bành Tổ ) .Người tuổi Dần Ngọ Tuất tam hợp Hỏa, Mệnh tọa ở Dần mộc .– Tham Lang Tị Hợi gia sát bất vi đồ hộ diệc tao hình .( Tham Lang ở Tị Hợi có thêm sát tinh, nếu không là kẻ đồ tể thì cũng gặp hình thương ) .– Tham Lang sát cánh vãn cảnh biên di thần phục .( Tham Lang đi cùng – với … – thì những nước láng giềng chung biên ải phải thần phục )– Tham Vũ tiên bần nhi hậu phú .( Tham Vũ thì trước nghèo sau giàu ) .– Tham Lang gia sát đồng hương nữ thâu hương nhi nam thử thiết .( Tham Lang thêm sát tinh đồng cung hãm địa thì nữ dâm tà năm trộm cắp ) .– Tham Lang Vũ Khúc đồng thủ Thân vô cát mệnh phản bất trường .( Tham Vũ thủ cung an Thân không có cát tinh thì phản chuyển thành đoản mệnh ) .– Tham Nguyệt đồng sát hội Cơ Lương tham tài vô yếm tác kinh thương .( Tham Nguyệt cùng với sát tinh hội Cơ Lương thì tham tiền không chán, làm nghề kinh doanh ) .– Tham ngộ Dương Đà cư Hợi Tý danh vi phiếm thủy đào hoa .( Tham gặp Kình Đà ở Hợi Tý, gọi là “ phiếm thủy đào hoa ” ) .– Tham Lang Đà La tại Dần cung hiệu viết giàu sang thái trượng .( Tham Đà đồng cung Dần, gọi là “ giàu sang thái trượng ” ) .– Tham Vũ Thân cung vi hạ cách .( Tham Vũ ở cung an Thân là hạ cách ) .Có Hóa Kị mới luận thế .– Tham Vũ tứ sinh tứ mộ cung Phá Quân Kị Sát bách công thông .( Tham Lang, Vũ Khúc ở tứ Sinh, tứ Mộ cung gặp Phá Quân, hóa Kị, sát tinh thì biết nhiều nghề ) .– Tham Vũ Phá Quân vô cát diệu mê luyến tửu dĩ vong thân .( Tham Vũ Phá mà không có cát tinh thì mê hoa luyến tửu mà mất mạng ) .Hoặc là làm nghề bằng tay thủ công– Tham Lang Liêm Trinh đồng độ nam đa lãng đãng nữ đa dâm .( Liêm Tham đồng độ thì nam lãng đãng, nữ đa dâm ) .– Nữ mệnh Tham Lang đa tật đố( Nữ mệnh có Tham Lang thì hay đố kị, ghen tuông )Tại Hợi Tý gặp Kình Đà là loại đố kị ghen tuông ghê gớm, dù có gặp Lộc Mã cũng chẳng đẹp .Liêm TrinhMiếu : Dần ThânLợi : Thìn Tuất Sửu MùiHãm : Tị Hợi– Liêm Trinh Thân Mùi cung vô sát phong phú thanh dương bá viễn danh .( Liêm Trinh ở cung Thân, Mùi mà không có sát tinh thì được phong phú và tên tuổi vang xa )Đây gọi là “ hùng tú triều nguyên ” cách, có thêm sát tinh thì thông thường .– Liêm Trinh Mão Dậu cung gia sát công tư vô diện quan nhân .( Liêm Trinh ở Mão Dậu cung có sát tinh thì làm quan tư lại công bình hờ hững nghiêm khắc ) .Hoặc là người có nghề kỹ thuật, tinh xảo .– Liêm Trinh ám Thìn tào lại tham lam .( Liêm Trinh ám Thìn thì làm “ tào lại ” – quan lại cấp thấp – tham lam, tham nhũng ) .– Liêm Trinh Tham Sát Phá Quân phùng Vũ Khúc thiên di tác cụ nhung .( Gặp Liêm Trinh, Tham, Sát, Phá Quân, Vũ Khúc ở cung Thiên Di thì dễ lao vào hoặc bị bắt xung quân vào trong quân ngũ ) .Chỉ e có Văn Khúc .– Liêm Trinh Thất Sát cư miếu vượng phản vi tích phú chi nhân .( Liêm Trinh, Thất Sát ở chỗ miếu vượng thì phản chuyển thành người phong phú, tích góp được của cải ) .Cư Ngọ là kỳ cách, còn nếu hãm địa lại có hóa Kị thì bần tiện, tàn tật .– Liêm Trinh Phá Hỏa cư hãm địa tự ải đầu hà .( Liêm Phá Hỏa ở chỗ hãm địa thì dễ đâm đầu xuống xuông tự vẫn ) .– Liêm Trinh Thất Sát cư Tị Hợi lưu đãng thiên nhai .( Liêm Trinh, Thất Sát mà đến chỗ Tị Hợi thì lưu lạc phiêu đang nơi chân trời góc bể ) .– Trọng Do uy mãnh Liêm Trinh nhập miếu ngộ Tướng Quân( Trọng Do có tướng oai vệ dũng mãnh là bởi Liêm Trinh nhập miếu gặp Tướng Quân ) .Người tuổi Giáp có Mệnh tọa Dậu, người tuổi Ất tọa Hợi, người tuổi bính tọa Dậu, người tuổi Đinh Kỷ tọa Dần, người tuổi Canh tọa Tý, người tuổi Tân tọa Mão, người tuổi Quý tọa Thân cung .– Liêm Trinh tứ sát tao hình lục .( Liêm Trinh gặp tứ sát là gặp hình phạt, nhốt tra tấn nhục hình, giết chóc ) .Cùng với Kình Đà Linh Hỏa thì là vậy, nếu gặp cả 4 sao ấy thì cả đời bị vậy .– Liêm Trinh Bạch Hổ hình trượng nan đào( Liêm Trinh hội với Bạch Hổ thì khó thoát nạn đòn roi, quan tụng, pháp lý dây dưa )Lưu niên Thái Tuế cùng Tiểu Hạn tọa cung, lại có Bạch Hổ lâm vào thêm, ấy là chủ quan tụng thị phi, gặp đòn roi, hình phạt .– Liêm Trinh Sát Phá hội Thiên Di tử ư ngoại đạo .( Liêm hội với Sát, Phá ở nơi Thiên Di cung thì chết ở ngoài đường ) .– Liêm Trinh Dương Sát cư quan lộc gia nữu nan đào .( Liêm Trinh với Kình Dương và Sát tinh ở cung Quan Lộc thì khó thoát nạn bị trói, bắt bớ ) .– Liêm Trinh thanh bạch năng tương thủ .( Nữ nhân mà có Liêm Trinh đắc vượng miếu thì thường thủ tiết, chăm giữ gìn sự thanh bạch trong trắng của mình ) .Cự MônMiếu : Dần Thân Mão DậuVượng : Tý Ngọ Tị HợiHãm : Thìn Tuất– Cự Nhật Dần cung lập Mệnh Thân tiên trì danh nhi thực lộc .( Cự Nhật ở cung Dần, lập Mệnh ở cung Thân ( khỉ ) thì nhờ nổi danh từ trước mà có Lộc ) .– Cự Nhật mệnh cung Dần thực lộc trì danh .( Cự Nhật cùng thủ Mệnh tại cung Dần thì có lộc rồi mới nổi danh ) .– Cự Nhật Thân cung lập Mệnh Dần trì danh thực lộc .( Cự Nhật ở cung Thân ( khỉ ) mà lập Mệnh ở cung Dần thì có tên tuổi rồi mới có lộc ) .– Cự Môn Tý Ngọ Khoa Quyền Lộc thạch trung ẩn ngọc phúc hưng long .( Cự Môn ở Tý Ngọ có Khoa Quyền Lộc là cách “ thạch trung ẩn ngọc ”, được hưởng phúc hưng thịnh, phát đạt ) .Giàu có mà con cháu hiển quyền quý và cao sang, người tuổi Tân Quý là thượng cách, tuổi Đinh Kỷ là thứ cách, tuổi Bính mậu chỉ chủ nam nhân .– Cự Nhật mệnh lập Thân cung diệc diệu .( Cự Nhật tại Mệnh lập ở cung Thân cũng đẹp )– Cự tại Hợi cung Nhật tại Tị thực lộc trì danh .( Cự tại Hợi, Nhật tại Tị, là có lộc rồi mới nổi danh )– Cự tại Tị cung Nhật tại Hợi phản vi bất giai .( Cự tại Tị, Nhật tại Hợi là phản bối thất hãm, không đẹp )– Cự Nhật củng chiếu diệc vi kỳ .( Cự Nhật miếu vượng củng chiếu từ tam phương về cũng hay ) .– Cự Cơ cư Mão Ất Tân Kỷ Bính chí công khanh .( Cự Cơ ở Mão cung thì người tuổi Ất, Tân, Kỷ, Bính, làm tới bậc công hầu khanh tướng ) .Chẳng quyền quý và cao sang thì giàu sang, người tuổi Giáp thông thường do đâu, ấy là do nguyên do năm Giáp thì Lộc đến Dần và Mão cung có Kình Dương thì là phá cách đó mà .– Cự Cơ Dậu thượng hóa cát giả túng hữu tài quan dã bất chung .( Cự Cơ trên cung Dậu có hóa cát thì cũng có tài lộc, quan tước, nhưng mà không toàn vẹn cả đời ) .Nếu như thấy đơn độc nghèo túng thì chắc như đinh là thọ lại được cao, còn như cực giàu thì sớm chết yểu. Thêm hóa Kị thì rất hung, nếu Thái Tuế tại Thiên Di cung còn hóa Lộc ở Tài Quan .– Cự Môn Thìn cung hóa Kị Tân nhân mệnh ngộ phản vi kỳ .( Cự Môn ở cung Thìn với hóa Kị thì người tuổi Tân gặp được sẽ phản chuyển thành tốt đẹp ) .– Cự Cơ Sửu Mùi vi hạ cách .( Cự Cơ ở Sửu, Mùi cung là hạ cách )– Cự Môn Đà La tất sinh dị chí .( Cự Môn gặp Đà La thì tất sẽ có nốt ruồi dị thường ) .– Cự Môn Dương Đà ư Thân Mệnh Tật Ách luy hoàng khốn nhược đạo nhi xướng .( Cự gặp Kình Đà ở Thân Mệnh Tật Ách thì ốm yếu, gầy gò, trộm cắp, kỹ xướng ) .– Cự Môn Tứ Sát hãm nhi hung .( Cự Môn gặp Tứ Sát thì hung )– Cự Hỏa Kình Dương Đà phùng ác diệu phòng ải tử đầu hà .( Cự Hỏa Kình Đà gặp ác tinh thì phải đề phòng hạn đâm đầu xuống sông mà tự vẫn ) .– Cự Hỏa Linh Tinh phùng ác hạn tử ư ngoại đạo .( Cự Môn Hỏa Linh gặp ác hạn thì chết ơ ngoài đường ) .– Cự tú Thiên Cơ vi phá đãng .( Cự Môn, Thiên Cơ mà hãm, gặp ác sát tinh thì phá tán, phiêu đãng ) .Nữ nhân mà Mệnh dẫu có ở Mão Dậu có Cự Cơ nhập miếu thì tuy được giàu sang nhưng không miễn được dâm dật. Nếu như Cự, Cơ tại chỗ hãm địa thì là hạng hạ tiện .Thất SátMiếu : Thìn Tuất Sửu Mùi Dần ThânVượng : Tý Ngọ Mão DậuBình : Tị HợiVô hãm– Thất Sát Dần Thân Tý Ngọ nhất sinh tước lộc vinh xương .( Thất Sát ở những cung Dần, Thân, Tý, Ngọ thì một đời được tước lộc xanh tươi thịnh vượng )– Thất Sát Phá Quân chuyên ỷ Dương Linh chi ngược .( Thất Sát Phá Quân toàn là do Kình Linh mà làm điều tai ngược ) .– Thất Sát Liêm Trinh đồng vị lộ thượng mai thi .( Liêm Sát đồng cung là cách chôn xác trên đường )– Thất Sát Phá Quân nghi xuất ngoại chư bàn thủ nghệ bất năng tinh .( Thất Sát Phá Quân nên ra bên ngoài, trăm nghề đều biết nhưng chẳng tinh thông món nào ) .– Thất Sát lâm Thân Mệnh lưu niên Hình Kị tai thương .( Thất Sát lâm vào Thân Mệnh thì hạn lưu niên gặp Hình Kị sẽ có tai ương, tổn thương )– Sát lâm tuyệt địa hội Dương Đà Nhan Hồi yểu chiết .( Thất Sát ở nơi Tuyệt địa hội cùng Kình Đà nên Nhan Hồi chết yểu ) .– Thất Sát trùng phùng tứ sát yêu đà bối khúc trận trung vong .( Thất Sát trùng phùng tứ sát thì sống lưng gù, chân tật, ra trận là vong mạng giữa sa trường )– Thất Sát Hỏa Dương tham thả tiện đồ tể chi nhân .( Thất Sát Hỏa Kình thì vừa tham mà lại còn hèn, là hạng đồ tể ) .– Thất Sát Dương Đà hội sinh hương, vi đồ tể .( Thất Sát với Kình Đà hội hợp ở chỗ Sinh hương thì là đồ tể ) .– Thất Sát Dương Linh lưu niên Bạch Hổ hình lục tai truân .( Thất Sát Kình Linh mà lưu niên gặp Bạch Hổ thì bị tai ương truân chuyên với hình phạt, gian cầm, tra tấn, quan tụng ) .– Thất Sát lưu Dương nhị Quan Phù ly hương tao phối .( Thất Sát gặp lưu Kình Dương, Quan Phù, Quan Phủ thì gặp và lấy vợ / chồng ở xa quê ) .– Thất Sát thủ chiếu tuế hạn Kình Dương Ngọ sinh nhân mệnh an Mão Dậu cung chủ hung vong .( Thất Sát thủ chiếu, tuế hạn gặp Kình Dương, người tuổi Ngọ mà mệnh an tại Mão Dậu sẽ gặp hung hiểm, vong mạng ) .Ngoài ra những cung khác cũng kị Mệnh hạn mà tam hợp với Sát, Lưu Kình đến mệnh, tức là cách “ Thất Sát trùng phùng ” .– Thất Sát trầm ngâm phúc bất vinh .( Thất Sát trầm ngâm mà phúc chẳng được xanh tươi ) .Vào nam nhân còn có uy quyền, vào nữ nhân thì không được đặc thù ấy .– Thất Sát lâm Thân chung thị yểu .( Thất Sát lâm vào cung an Thân thì chết non ) .– Thất Sát đơn cư Phúc Đức nữ nhân thiết kỵ tiện vô nghi .( Thất Sát đơn thủ Phúc Đức cung, nữ nhân phải kiêng cự vì không tương thích ) .Phá QuânMiếu : Tý NgọVượng : Thìn Tuất Sửu MùiHãm : Mão Dậu– Phá Quân Tý Ngọ cung vô sát quan tư thanh hiển chí tam công .( Phá Quân Tý Ngọ mà không có sát tinh thì làm quan lại được vinh hiển tới tước Tam Công ) .Người tuổi Giáp Quý là hợp cách, tuổi Đinh Kỷ là thứ cách, tuổi Bính Mậu thì chủ khốn đốn .– Phá Quân Tham Lang phùng Lộc Mã nam đa lãng đãng nữ đa dâm .( Phá Quân Tham Lang gặp Lộc Mã thì nam lãng đãng, nữ đa dâm ) .– Phá Quân ám Cự đồng hương thủy trung tác trủng .( Phá Quân ám Cự ở chỗ thủy cung thì táng mạng ở trong nước ) .– Phá Quân Hỏa Linh dạt dẹo lao lục .( Phá Quân Hỏa Linh thì dạt dẹo, lao khổ ) .– Phá Quân nhất diệu tính nan minh .( Phá Quân là một sao mà đặc thù rất khó minh tường ) .– Phá Hao Dương Linh Quan Lộc vị đáo xứ khất cầu .( Phá hao Kình Linh ở Quan Lộc thì long dong ăn mày ) .Văn XươngMiếu : Tị Dậu SửuĐịa : Thân Tý ThìnHãm : Dần Ngọ Tuất– Văn Xương Vũ Khúc vi nhân đa học đa năng .( Văn Xương Vũ Khúc là người đa học đa tài ) .– Văn Khoa củng chiếu Cổ Nghị niên thiếu đăng khoa .( Văn tinh Hóa Khoa tọa thủ củng chiếu nên Cổ Nghị đăng khoa lúc niên thiếu ) .Luận tam phương .( QNB chú : Cổ Nghị, tức Giả Nghị – do cách phiên âm mà họ của ông này được biết đến với 2 cách đọc – còn được biết đến dưới tên Giả Sinh, là một kĩ năng chính trị thời Hán Văn Đế, xin xem thêm Hán Thư. Sinh vào giờ Mão ngày 10/3 al năm Quý Mão, có Mệnh lập tại Sửu, nguồn quyển 4 bộ sách này. Từ đây tất cả chúng ta biết được đại hạn 14-23 trên cung Hợi có Khoa hội Xương Khúc Khôi Việt và cũng thấy cách khởi đại hạn từ Huynh Đệ cung so với Âm Nam từ xưa được vận dụng .Ngoài câu trên, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể nhớ lại 1 câu tựa như là “ Văn tinh ám củng, Cổ Nghị vui tươi đăng khoa ” ) .– Tả Phụ Văn Xương vị chí tam thai .( Tả Phụ Văn Xương thì tước vị hoàn toàn có thể đến Tam Thai, tức Tam Thái, còn gọi là Tam Công tùy cơ cấu tổ chức của từng thời mà cách gọi khác nhau ) .– Văn Xương Vũ Khúc ư Thân Mệnh văn chính kiêm bị .( Văn Xương Vũ Khúc ở Thân Mệnh thì kiêm toàn cả văn võ, chính trị )Đây là số của Tôn Tẫn vậy .( QNB chú : Tôn Tẫn sinh giờ Dần, ngày 5/9 al, năm Giáp Thìn ) .Văn KhúcMiếu : Tị Dậu SửuĐịa : Thân Tý ThìnHãm : Dần Ngọ Tuất– Nhị Khúc miếu viên phùng Tả Hữu tướng tướng chi tài .( Văn Khúc Vũ Khúc miếu viên gặp Tả Hữu là cách của người có tài làm tướng )Văn Khúc hợp Tý Ngọ Dậu, Vũ Khúc lại hợp Tứ Mộ .– Nhị Khúc vượng cung uy danh hách dịch .( Văn Khúc Vũ Khúc ở vượng cung thì uy danh lừng lẫy )Văn Khúc ở cung Tý là đệ nhất, ở Mão Dậu là thứ cách. Vũ Khúc ở Thìn là đệ nhất, ở Sửu là thứ cách .– Nhị Khúc Tham Lang Ngọ Sửu hạn phòng nịch thủy chi ưu .( Văn Khúc Vũ Khúc hạn tới Tham Lang Ngọ Sửu phải phòng tai nạn đáng tiếc chết đuối ) .*Văn Xương Văn Khúc– Xương Khúc giáp mệnh tối vi kỳ .( Xương Khúc giáp Mệnh cực kỳ rực rỡ ) .Nếu như Mệnh tại cung Sửu, Văn Xương tại Dần, Văn Khúc tại Tý thì là vậy. Chẳng quý thì cũng giàu, nhiều cát tinh mới luận cách này là quý .– Xương Khúc lâm ư Sửu Mùi thời phùng Mão Dậu cận thiên nhan .( Xương Khúc lâm vào chỗ Sửu Mùi, lại là người sinh giờ Mão Dậu thì kề cận quân vương )Giả Nghị và Bốc Thương có Xương Khúc ở Mùi mà Mệnh ở Sửu. Tại cung Mệnh có hóa cát mới luận như vậy .( QNB chú : Giả Nghị đã chú bên trên, còn Bốc Thương có tên tự là Tử Hạ, là học trò của Không Tử, có tài văn chương quán thế, chuyên về Kinh Thi, được Ngụy Văn Hầu xem như là bực thày của mình, sách này không có lá số của Bốc Thương ) .– Xương Khúc Tị Hợi lâm bất quý tức đương đại phú .( Xương Khúc lâm vào Tị Hợi cung thì không quý sẽ đại phú )– Xương Khúc cát tinh cư Phúc Đức vị chi ngọc tụ thiên hương .( Xương Khúc và cát tinh cư Phúc Đức cung ấy là “ ngọc tụ thiên hương ” ) .Thêm đắc Tử Vi cư ngọ Cung thì vô cùng tuyệt diệu .– Xương Khúc hãm cung hung sát phá hư dự chi long .( Xương Khúc hãm cung có hung sát thì chỉ có tiếng mà không có miếng ) .Hung sát ở đây tức là Kình Đà Không Kiếp vậy .– Xương Khúc hãm ư Thiên Thương Nhan Hồi yểu chiết .( Xương Khúc hãm ở chỗ Thiên Thương Nhan Hồi chết yểu ) .Mệnh có Kiếp Không, Kình Đà. Hạn tới Thất Sát, Kình Đà trùng điệp mới luận vậy .– Xương Khúc Kỷ Tân Nhâm sinh nhân hạn phùng Thìn Tuất lự đầu hà .( Xương Khúc mà người tuổi Kỷ Tân Nhâm hạn gặp nơi Thìn Tuất là toan định nhảy sông tự vẫn )– Xương Khúc Liêm Trinh ư Tị Hợi tao Hình bất thiện thả hư khoa .( Xương Khúc Liêm Trinh ở Tị Hợi gặp Hình thì bất thiện, lại còn ba hoa nói điêu ) .– Xương Khúc Lộc Tồn do vi kỳ đặc .( Xương Khúc Lộc Tồn thì mưu kế rất là kỳ lạ ) .– Xương Khúc Phá Quân lâm Hổ Thố sát Dương xung phá dạt dẹo .( Xương Khúc Phá Quân lâm vào Dần Mão cung gặp Sát Kình xung phá thì dạt dẹo ) .– Xương Khúc Tả Hữu hội Dương Đà đương sinh dị chí .( Xương Khúc Tả Hữu hội Kình Đà thì có dị chí – tức là nốt ruồi quái đản ) .– Nữ nhân Xương Khúc mưu trí giàu sang chích đa dâm( Nữ nhân có Xương Khúc thì mưu trí, phong phú, chỉ có điều đa dâm ) .Kình DươngMiếu : Thìn Tuất Sửu MùiHãm : Tý Ngọ Mão Dậu– Kình Dương nhập miếu giàu sang thanh dương( Kình Dương nhập miếu thì được giàu sang khen Tặng Kèm ) .Thêm cát tinh thì cứ thế mà luận .– Dương Hỏa đồng cung uy quyền áp chúng .( Kình Hỏa đồng cung thì uy quyền ghê gớm, trấn áp chúng nhân )Người tuổi Thìn Tuất là đẹp, người tuổi Sửu Mùi là thứ cách .– Dương Đà Linh Hỏa thủ Thân Mệnh yêu đà bối khúc chi nhân .( Kình Đà Linh Hỏa thủ Thân Mệnh là người có dị tật, kiểu như sống lưng gù, chân khèo … )– Kình Dương Tý Ngọ Mão Dậu phi yểu chiết nhi hình thương .( Kình Dương ở Tý Ngọ Mão Dậu thì không chết yểu cũng sẽ bị hình phạt, tổn thương )Tại Ngọ hung, ở Mão là thứ, Tý Dậu cũng là thứ, gọi là “ Mã đầu đới kiếm ” ( kiếm treo cổ ngựa ), nhiều cát tinh không luận như vậy .– Kình Dương phùng Lực Sĩ Lý Quảng nan phong .( Kình Dương gặp Lực Sĩ do đó Lý Quảng chẳng được phong hầu tiến tước )Tuổi Giáp có Mệnh ở Mão, tuổi Bính mệnh Ngọ, tuổi Canh mệnh Dậu, tuổi Nhâm mệnh Tý. Nhiều cát tinh thì là thông thường, có thêm sát tinh thì tất sẽ hung .– Dương Đà Hỏa Linh phùng cát phát lộc hung tắc kỵ( Kình Đà Linh Hỏa gặp cát tinh thì phát lộc, gặp hung thì phải kiêng cự )– Dương Linh tọa Mệnh lưu niên Bạch Hổ tai thương .( Kình Linh tọa Mệnh, hạn lưu niên có Bạch Hổ xâm vào Mệnh thì sẽ có tai ương hình thương ) .– Kình Dương đối thủ cạnh tranh tại Dậu cung tuế điệt Dương Đà cánh mệnh hung .( Kình Dương xung đối tại Dậu, tuế hạn có thêm Kình Đà trùng điệp thì mệnh hung hiểm lắm ) .– Dương Đà giáp Kị vi bại cục .( Kình Đà giáp Kị là bại cục )Giả như an Mệnh tại Thân cung, lại gặp hóa Kị, Kình tại Dậu và Đà tại Mùi giáp bên, những cung khác thì phỏng theo như thế. Mệnh tuổi hung cô bần hình khắc. Nếu đơn thủ Lộc Tồn lại không có cát tinh đồng cung thì cũng chủ tai ương hung họa .– Dương Đà lưu niên Linh Phá diện tự ban ngân .( Kình Đà lưu niên gặp Linh Tinh thì mặt có phá tướng, thêm sẹo, bệnh ngoài da, bớt chàm … )– Kình Dương Hỏa Tinh vi hạ cách .( Kình Hỏa hãm cung là hạ cách ) .– Kình Dương trùng phùng lưu Dương Tây Thi khuynh vẫn thân .( Tuế hạn có Kình Dương trùng phùng Lưu Kình Dương, nàng Tây Thi tự vẫn )Đà LaMiếu : Thìn Tuất Sửu MùiHãm : Dần Thân Tị Hợi– Đà La Tị Hợi Dần Thân phi yểu chiết nhi hình thương .( Đà la ở Tị hợi Dần Thân thì chẳng chết yểu cũng bị hình thương )Xuất ngoại lìa nhà xa tổ mà lập nghiệp lại cát lợi, gia chủ có phá tướng .Hỏa TinhMiếu : Dần Ngọ TuấtĐịa : Tị Dậu SửuHãm : Thân Tý Thìn– Hỏa Linh tương ngộ danh chấn chư bang .( Hỏa Linh tương ngộ với … thì uy danh chấn động những nước láng giềng ) .– Hỏa Linh giáp Mệnh vi bại cục .( Hỏa Linh giáp Mệnh là bại cục )Như Mệnh an Dần cung, Hỏa Tinh tại Sửu, Linh Tinh tại Mão .Linh TinhMiếu : Dần Ngọ TuấtĐịa : Tị Dậu SửuHãm : Thân Tý Thìn– Hỏa Linh vượng cung diệc vi phúc luận .( Linh Hỏa ở vượng cung cũng được luận là phúc )– Kình Dương Hỏa Linh vi hạ cách .( Nữ mệnh có Kình Linh Hỏa là hạ cách )Nữ nhân miếu vượng còn được, hãm địa thì hạ tiện, nghèo nàn, yểu chiết .Khôi Việt– Khôi Việt giáp mệnh vi kỳ cách .( Khôi Việt giáp Mệnh là kỳ cách )Như Mệnh an tại Thìn cung, Khôi tại Mão, Việt tại Tị cung thì là vậy .– Khôi Việt Mệnh Thân đa chiết quế .( Khôi Việt thủ chiếu ở Mệnh Thân thì dễ bẻ quế cung trăng, thành danh đỗ đạt )Nhưng có cát mới luận vậy, tại Mệnh Thân cực đẹp, ở tam phương chiếu là thứ chi .– Khôi Việt Xương Khúc Lộc Tồn phù Hình Sát vô xung thai phụ quý .( Có Khôi Việt Xương Khúc Lộc Tồn phù trợ thủ chiếu, lại không có Hình Sát xung chiếu thì quyền quý và cao sang tới bực Thai Phụ – cỡ như Tam Công )Thấy Hình Sát xung hội thì thông thường, chỉ hợp tăng đạo .– Khôi Việt trùng phùng sát thấu cố tật vưu đa .( Khôi Việt trùng phùng có sát tinh tụ tập thì có nhiều bệnh lắm tật khó chữa )Sát là Kình Linh Không Kiếp vậy .– Khôi Việt phụ phức tạp phúc thọ .( Khôi Việt phụ tinh là phúc thọ )Hai sao tại Mệnh, chư cung thì phúc thọ được song toàn .( QNB chú : cũng hoàn toàn có thể hiểu theo “ Khôi Việt Tả Phụ vi phúc thọ ”, xem thêm bên dưới. Ở câu trên tôi để nguyên chữ “ phụ tinh ” ấy là do câu chú giải ngay dưới của sách chỉ nhắc đến “ hai sao ” là Khôi Việt chứ không nói là 3 sao, tức có thêm Tả Phụ ) .Tả Phụ Hữu Bật– Tả Hữu Văn Xương vị chí thai phụ( có Tả Hữu Văn Xương thì tước vị đến Thái Phụ, cỡ Tam Công )– Tả Hữu giáp mệnh vi quý cách .( Tả Hữu giáp Mệnh là quý cách )Như an Mệnh tại Sửu cung, Tả Phụ tại Tý cung, Hữu Bật tại Dần cung .– Hữu Bật Tả Phụ chung thân phúc hậu .( Có Tả Hữu thì cả đời hưởng phúc dày )Tại Mệnh cung mà Thiên Di thì là vậy, ở tam phương là thứ thôi .– Tả Hữu đồng cung phi la y tử .( Tả Hữu đồng cung khoác áo bào màu tía )– Tả Hữu đơn thủ chiếu mệnh cung ly tông thứ xuất .( Tả Hữu đơn thủ chiếu Mệnh cung thì dễ lìa nhà xa tổ, là con của vợ lẽ .Thân mệnh vô chính diệu là vậy, nếu tam phương hợp Tử Vi, Thiên Tướng, Thiên Phủ thì cát .– Tả Hữu Trinh Dương tao Hình đạo nhấtTả Hữu Xương Khúc phùng Dương Đà đương sinh ám chí .( Tả Hữu Liêm Trinh Kình Dương gặp Hình thì là số trộm cắp vậy. Tả Hữu Xương Khúc gặp Kình Đà thì có nối ruồi kín lạ ) .– Tả Hữu tài quan kiêm giáp củng y lộc phong doanh .( Tả Hữu giáp và củng chiếu Tài Quan thì y lộc được vừa đủ, hậu hĩnh )– Tả Hữu Khôi Việt vi phúc thọ .( Tả Hữu Khôi Việt là phúc thọ ) .Tam tinh tại Mệnh cung, phúc thọ toàn mỹ. Nếu nữ Mệnh gặp thì vượng phu ích tử .( QNB chú : xin nhớ lại câu tương tự như ở phần Khôi Việt bên trên. Và ở câu này thì có tới 4 sao mà sách lại chú là 3 sao ( tam tinh ). Theo đó, ta hoàn toàn có thể nghi vấn rằng hoàn toàn có thể câu đúng nguyên bản chỉ có 3 sao là Tả Phụ, Thiên Khôi, Thiên Việt mà thôi. Độc giả quan tâm vậy ) .– Hữu Bật Thiên Tướng phúc lai lâm .( Hữu Bật đi cùng Thiên Tướng thì phúc sẽ đến )Các cung đều gặp phúc, ở Sửu Mùi Hợi thì không quý, dẫu quý cũng chẳng bền, trước thì chủ phú, nếu ở Mão Dậu hai hãm cung thì ít được xứng ý toại tâm .Lộc TồnKhắp 12 cung đều là nhập miếu– Lộc Tồn thủ ư Tài Trạch tích ngọc đôi kim .( Lộc Tồn thủ ở cung Điền Trạch thì giàu sang vàng ngọc chồng chất ) .Tại Mệnh cũng mừng, có hóa Lộc, cùng Khoa Quyền, càng thêm tuyệt diệu .– Lộc Tồn Tý Ngọ vị Thiên Di Thân Mệnh phùng chi lợi lộc nghi .( Lộc Tồn ở Tý Ngọ cung, lại là Thân Mệnh với Thiên Di gặp được thì có lợi lộc là đương nhiên ) .– Minh Lộc ám Lộc vị chí công khanh .( Có cách Minh Lộc Ám Lộc thì tước vị tới cỡ công hầu khanh tướng ) .Song Lộc trùng phản chung thân giàu sang .( Song Lộc trở lại cả đời giàu sang ) .– Lộc phùng xung phá cát dã thành hung .( Lộc gặp hung sát xung phá thì cát cũng chuyển thành hung )– Song Lộc thủ mệnh Lã Hậu chuyên quyền .( Bà Lã Hậu chuyên quyền, trong số có song Lộc thủ mệnh ) .– Lộc Tồn hậu trọng đa y lộc .( Lộc Tồn giàu sang, đôn hậu, thận trọng )Ở khắp những cung giáng phúc, khởi nghiệp giàu sang. Nữ nhân lấy chồng chiêu rể được vượng tài .Thiên Mã– Lộc Mã tối hỉ giao trì .( Lộc Tồn và Thiên Mã cực kỳ mừng được cùng nhau tương hỗ qua lại )Sợ thấy sát tinh Kình Hỏa Tiệt Lộ Không Vong, vì hay chủ lao khổ .– Thiên Mã tứ Sinh Thê cung giàu sang hoàn đương phong tặng .( Thiên Mã ở cung Thê thì lấy vợ phong phú và được phong tặng ) .– Mã ngộ Không Vong chung thân bôn tẩu .( Thiên Mã gặp Không Vong thì cả đời dạt dẹo khó khăn vất vả ) .Khoa Quyền Lộc– Khoa Quyền Lộc hợp phong phú song toàn .( Khoa Quyền Lộc hội hợp thủ chiếu giáp thì phong phú được song toàn ) .Lộc Tồn cũng là Lộc, hóa Lộc hội Tộc Tồn thì phong phú toàn vẹn .– Lộc Quyền mệnh phùng hợp cát uy quyền áp chúng tướng vương triều .( Mênh gặp được Lộc Quyền hôi hợp cát tinh thì uy quyền chế áp chúng nhân, làm tướng trong vương triều ) .– Quyền Lộc trùng phùng tài quan tuy nhiên mỹ .( Quyền Lộc trùng phùng thì tiền tài và quan tước đều đẹp toàn vẹn cả hai )Tam phương nhiều cát thì mới cát, chính do dồn tụ cả lại 1 chỗ cung không đẹp .– Khoa mệnh Quyền triều đăng dung giáp đệ .( Hóa Khoa tại Mệnh có hóa Quyền chầu về thì đỗ đạt cao, thăng quan lớn )Hoặc Quyền hoặc Lộc cũng đều thêm đẹp cả. ( Nếu có Lộc thì ) là “ ngôn Lộc phùng nghênh ” cách .– Hoạt Lộc Tý Ngọ vị Thiên Di, Phu Tử văn chương quán thế .( Hóa Lộc ở Thiên Di cung nơi Tý Ngọ, Khổng Phu Tử có tài văn chương quán thế ) .Thiên Di lại ở tại Tý Ngọ cung là đối lập triều thiên tử .Mệnh Thái Dương hóa lộc tại Ngọ cung, hợp cách này. Các cung khác cần khán cát hung, Khoa Quyền Lộc chầu đến thế nào mới định quý cách. Như Mệnh an tại Tý cung, Lộc tại Hợi cung, Quyền tại Sửu cung, là giáp quý. Ngoài ra cứ phỏng theo như vậy .– Quyền Lộc trùng phùng sát thấu hư dự chi long .( Có Quyền Lộc trung phùng mà bị sát tinh tụ tập thì cái sự hưng thịnh, tiếng tăm cũng chỉ là hư ảo )– Khoa danh hãm ư hung quỷ miêu nhi bất tú .( Hóa Khoa hãm ở chỗ hung sát tinh thì như cảnh mần nin thiếu nhi chẳng nảy nở )Như Nhật Tuất, Nguyệt Mão, Hóa Khoa hãm địa, hoặc có thêm Kình Đà Kiếp Không .– Lộc chủ triền ư nhược địa phát bất chủ tài .( Hóa Lộc lâm vào nơi nhược địa thì phát cũng chẳng chủ về tài lộc .– Quyền Lộc thủ Tài Phúc chi vị xử thế vẻ vang .( Quyền Lộc đóng ở Tài Phúc cung thì có tài xử thế, tiếp xúc, vừa phong phú lại cư xử rất chuẩn mực ) .– Quyền Lộc cát tinh Nô Bộc vị túng nhiên quan quý dã dạt dẹo .( Quyền Lộc cát tinh xúm cả vào cung Nô Bộc thì đương nhiên đường quan lộ phải bị dạt dẹo khó khăn vất vả rồi ) .Kiếp Không– Kiếp Không giáp mệnh vi bại cục .( Kiếp Không giáp Mệnh là bại cục ) .Giả như Mệnh an tại Hợi cung, Kiếp tại Tý cung, Không tại Tuất cung thì là vậy. Tuế hạn hành đến đó cũng hung, giáp Hóa Kị cũng hung và đơn độc nghèo nàn dễ mắc nạn hình thương .– Kiếp Không lâm hạn Sở Vương táng quốc Lục Châu vong( Kiếp Không lâm vào hạn, Sở Bá Vương – tức Hạng Vũ – mất nước, nàng Lục Châu cũng hạn ấy mà mất mạng ) .– Sinh xứ Kiếp Không do như bán thiên chiết sí .( Sinh vào chỗ Kiếp Không ấy là giống như giữa trời mà gãy cánh ) .– Kiếp Không lâm Tài Phúc chi hương sinh lai bần tiện .( Kiếp Không lâm vào chỗ Tài Phúc thì đời sống nghèo hèn ) .Thương Sứ– Thiên Thương gia ác diệu Trọng Ni tuyệt lương Đặng Thông vong .( Thiên Thương gặp thêm ác sát tinh, Khổng Tử hết lương thực, Đặng Thông cũng mất mạng ) .Khách lai bất vấn nhân gian sựCộng ỷ lan can khán thúy vi .Mệnh cung– Tam giáp Mệnh hung lục giáp cát .Tam giáp ở đây chính là 3 cặp Kình Đà, Linh Hỏa, Kiếp Không giáp với cung mệnh. Còn Lục giáp chính là cách giáp với 6 bộ Tử Phủ, Tả Hữu, Xương Khúc, Khôi Việt, Khoa Quyền Lộc, Nhật Nguyệt. Nếu như tại Mệnh là nhiều hung tinh ít cát tinh thì tuy có cát nhưng tàng hung, còn nếu như nhiều cát tinh ít hung tinh thì tuy có hung nhưng mà vẫn cát. Thân Mệnh xem tam phương miếu vượng như thế nào .– Mệnh vô chính diệu nhị tính diên sinh .( Mệnh VCD thì mang hai họ / hai tên sẽ hoàn toàn có thể được thêm thọ )Hoặc rời nhà, nhận / có cha / mẹ kế, đi ở rể, hoặc do người vợ lẽ sinh ra .– Mệnh phùng cát diệu tùng bách thanh tú dĩ nan điêu .( Mệnh gặp cát tinh như là cây tùng cây bách thanh tú mà khó khô héo tàn lụi được ) .Thâm Mệnh Quan có cát tinh, Thái tuế đại tiểu nhị hạn dẫu bất lợi thì cũng ít hung. Phải có thái tuế nhị hạn hung đồng thời đi vào phương hung so với tuổi thì mới hung hiểm được .– Hạn phùng hung diệu liễu lục đào hồng nhi dịch tạ .( Hạn gặp hung tinh thì như là liễu xanh, đào hồng dễ tàn tạ )Mệnh hạn gặp phải hung tinh miếu vượng thì phát đạt, hạn hung tinh hãm địa thì hung hiểm lắm .– Mệnh thực vận sinh hạn như miêu nhi đắc vũ .( Mệnh có tiềm năng, gặp vận hạn sinh phù cho thì như mần nin thiếu nhi lại được mưa tưới ) .Như Mệnh hạn thông thường tam phương có cát tinh, như hạn hành đến nơi tốt đẹp là phúc .– Mệnh suy vận nhược như nộn thảo nhi tao sương .( Mệnh suy hạn nhược như cỏ non mà phải sương dầm )Như Mệnh tọa hãm Kị, tuế hạn lại gặp ác diệu thì tất sẽ hình thương tử trận .– Mệnh hữu cát tinh quan sát trọng túng hữu tài quan dã tân khổ .Mệnh có cát tinh mà Quan Sát cũng nặng, nhiều thì tiền tài và quan nghiệp cũng khó khăn đắng cay ) .Thân cung– Tam giáp Thân hung lục giáp cát .Giáp Hóa Kị, Kiếp Không Hỏa Linh Dương Đà hung, còn lục giáp ( xem bên trên đây ) quý phùng cát tinh nữa là cực kỳ tuyệt diệu .– Thân Mệnh câu cát giàu sang song toàn .( Thân Mệnh đều cát thì phong phú song toàn ) .– Thân cát mệnh hung diệc vi mỹ luận .Thân cát Mệnh hung cũng luận là đẹp ) .– Mệnh nhược Thân cường tài nguyên bất tụ .( Mệnh yếu mà Thân quá mạnh thì của cải khó mà tụ được )Nạp Âm– Nạp Âm mộ khố khán hà cung .( Xét nạp âm thì khán ở cung Mộ khố của hành của nó xem cát hung như thế nào )Như Thủy sinh nhân thì Mộ ở Thìn gặp Tài Quan hoặc Lộc Tồn thì rất đẹp, gặp Thiên Di Hao sát thì không đẹp .– Sinh phùng bại địa phát dã hư hoa .( Sinh gặp nơi bại địa thì phát lên cũng hao tàn về hư ảo cả )Như năm nạp âm Thủy Thổ thì Trường Sinh kiến Giáp Thân, là Kim tinh chủ của Thủy cung, nếu an Mệnh tại Dậu là bại địa, lại phùng Kình Đà Kị Hao Thất Sát ở cùng thì không đẹp. Đắc Lộc Tồn thì cát .– Tuyệt xứ phùng sinh hoa nhi bất bại .( Ở chỗ Tuyệt mà gặp sinh phù thì hao tàn nhưng không hỏng được )Như Thủy Thổ thì Tuyệt tại Tị, an Mệnh tại Tị là Tuyệt địa, lại được Kim tinh tại Tị sinh cho Thủy nên không bị tuyệt mà còn là đắc lộc .Tài Bạch– Nhật Nguyệt giáp Tài gia cát diệu bất quý tắc phú .( Nhật nguyệt giáp Tài mà có thêm cát tinh thì không quyền quý và cao sang thì cũng được giàu )Như Tài Bạch cung tại Mùi có Thiên Phủ tọa thủ, Nhật tại Ngọ và Nguyệt tại Thân chính là giáp tài vậy, ngoài những cứ phỏng theo đó .– Tả Hữu Tài Quan kiêm giáp củng y lộc phong long .( Tả Hữu ở 2 cung Tài và Quan, đồng thời được cát tinh miếu vượng củng chiếu hoặc giáp hợp là đượcNhư Tả Hữu cùng ở Tài Bạch cung, lai hoặc Tài Quan tại Sửu, Nhật tại Tý và Nguyệt tại Dần thì là giáp vậy .Tài Trạch– Tử Vi Phụ Bật đa vi tài phú chi quan .( Tử Vi Phụ Bật đóng cung Tài / Điền Trạch thì làm quan tài chính, thu thuế má ) .– Vũ Khúc Thái Âm đa cư tài phú chi nhâm .( Vũ Khúc Thái Âm ở Tài / Điền Trạch thì nhậm chức quan tài chính, quan đảm nhiệm thuế má )Không phải là Vũ Khúc với Thái Âm cùng cung độ, mà là thủ Tài Bạch cung gặp Vũ Khúc hoặc gặp Thái Âm tinh, thì chủ như vậy .– Tử Phủ Vũ Khúc cư Tài Bạch cánh kiêm Quyền Lộc phú xa ông( Tử Phủ, Vũ Khúc cư ở Tài Bạch lại có thêm Quyền Lộc thì giàu sang ) .– Vũ Khúc Tham Lang Tài Trạch hoạnh phát tư tài .( Vũ Tham cư Tài / Điền Trạch thì có lúc bộc phát về tiền tài của cải ) .Kị gặp Không Vong .– Lộc Tồn thủ ư Tài Trạch đôi kim tích ngọc .( Lộc Tồn thủ ở Tài Trạch thì vàng ngọc chồng chất ) .Tài Phúc– Quyền Lộc thủ Tài Phúc chi vị xuất thế vẻ vang .( Quyền Lộc đóng ở Tài Phúc thì vào đời được vinh quang giàu sang ) .

– Kiếp Không lâm Tài Phúc chi hương sinh lai bần tiện.

Xem thêm: Thủ Tục Và Quy Trình Giải Quyết Tranh Chấp Đất Đai
( Kiếp Không lâm vào chỗ của Tài Phúc thì đời sống nghèo hèn ) .Cảm ơn đã theo dõi cuốn sách !

QuachNgocBoi kính bút.

Mời Bạn Đánh Giá