Hỏi đáp CSTC

Công ty chúng tôi khai báo tờ khai hải quan điện tử cho mẫu sản phẩm : “ Bản mạch điện tử tích hợp dùng cho máy kiểm tra tấm mạch in. Hàng mới 100 % ” với mã HS : 85423900, thuế suất nhập khẩu : 0 %. Tuy nhiên khi làm thủ tục Hải Quan, chi cục Hải Quan nhu yếu chuyển sang mã HS : 85371099 ; thuế suất nhập khẩu : 15 %. Công ty không chấp thuận đồng ý với mã HS mà Chi cục Hải Quan đưa ra và muốn xin đi nghiên cứu và phân tích phân loại để xác nhận mã số sản phẩm & hàng hóa. Trong trường hợp này : 1. Chi cục Hải Quan có đảm nhiệm nhu yếu xin đi nghiên cứu và phân tích phân loại của doanh nghiệp và lấy mẫu đưa đi nghiên cứu và phân tích hoặc trưng cầu giám định không ? 2. Doanh nghiệp muốn thông quan trước tờ khai để lấy hàng trước khi có tác dụng nghiên cứu và phân tích về mã số sản phẩm & hàng hóa thì doanh nghiệp sẽ khai báo theo mã HS bắt đầu : 85423900 hay mã số do Chi cục Hải Quan đưa ra : 85371099 ? Trong trường hợp phải dùng mã số Hải Quan đưa ra, doanh nghiệp có bị phạt do số tiền thuế chênh lệch theo pháp luật tại khoản 5 điều 1 Nghị định 45/2016 / NĐ-CP ngày 26/05/2016 của Chính Phủ hay không ? Trong trường hợp bị phạt, khi tác dụng nghiên cứu và phân tích phân loại đúng theo mã số bắt đầu của doanh nghiệp thì số tiền phạt này doanh nghiệp được hoàn trả hay không ?Do không có hồ sơ đơn cử và nội dung thông tin bạn phân phối chưa khá đầy đủ nên Tổng cục Hải quan không có cơ sở để vấn đáp đúng chuẩn nội dung bạn đề xuất. Tuy nhiên địa thế căn cứ nội dung câu hỏi, Tổng cục Hải quan có quan điểm trao đổi như sau :1. Về việc nghiên cứu và phân tích phân loại sản phẩm & hàng hóa

          – Theo quy định tại khoản 5 Điều 26 Luật Hải quan thì: “Khi tiến hành kiểm tra hải quan, cơ quan hải quan xác định mã số hàng hóa căn cứ hồ sơ hải quan, kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa hoặc kết quả phân tích, giám định hàng hóa. Trong trường hợp không chấp nhận mã số hàng hóa do người khai hải quan khai, cơ quan hải quan có quyền lấy mẫu hàng hóa với sự chứng kiến của người khai hải quan để phân tích, trưng cầu giám định và quyết định mã số đối với hàng hóa đó; nếu người khai hải quan không đồng ý với kết quả phân loại của cơ quan hải quan thì có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện theo quy định của pháp luật.”

Bạn đang đọc: Hỏi đáp CSTC

– Khoản 1, 2 Điều 30 Nghi định 08/2015 / NĐ-CP ( sửa đổi, bổ trợ tại Nghị định 59/2018 / NĐ-CP ) lao lý :“ 1. … Trường hợp không nhất trí với Kết luận kiểm tra của cơ quan hải quan về tên hàng, mã số, nguồn gốc, khối lượng, chủng loại, chất lượng, trị giá hải quan thì người khai hải quan thực thi khiếu nại hoặc được lựa chọn cơ quan, tổ chức triển khai giám định để triển khai việc giám định sản phẩm & hàng hóa theo pháp luật của pháp lý. Trường hợp người khai hải quan lựa chọn cơ quan, tổ chức triển khai giám định, cơ quan hải quan địa thế căn cứ Tóm lại của cơ quan, tổ chức triển khai giám định để quyết định hành động việc thông quan .2. Trường hợp cơ quan hải quan không nhất trí với hiệu quả giám định do người khai hải quan cung ứng, cơ quan hải quan lựa chọn cơ quan, tổ chức triển khai giám định và địa thế căn cứ vào tác dụng giám định này để quyết định hành động việc thông quan. Nếu người khai hải quan không chấp thuận đồng ý với Tóm lại kiểm tra của cơ quan hải quan thì triển khai khiếu nại hoặc khởi kiện theo lao lý của pháp lý. ”- Điểm b. 2 và b. 3 khoản 1 Điều 24 Thông tư 38/2015 / TT-BTC ( được sửa đổi, bổ trợ tại Thông tư 39/2018 / TT-BTC ) pháp luật :“ b. 2 ) Trường hợp đủ địa thế căn cứ để xác lập người khai hải quan khai không đúng tên hàng, mã số sản phẩm & hàng hóa, mức thuế thì hướng dẫn và nhu yếu người khai hải quan khai bổ trợ theo lao lý tại Điều 20 Thông tư này và giải quyết và xử lý vi phạm theo pháp luật của pháp lý. Trường hợp người khai hải quan không thực thi khai bổ trợ thì cơ quan hải quan xác lập lại mã số sản phẩm & hàng hóa, mức thuế và triển khai ấn định thuế, đồng thời, tùy theo mức độ vi phạm thì giải quyết và xử lý theo pháp luật của pháp lý và triển khai update hiệu quả kiểm tra vào cơ sở tài liệu, thông quan sản phẩm & hàng hóa sau khi người khai hải quan nộp đủ tiền thuế, tiền phạt ( nếu có ) theo pháp luật ;b. 3 ) Trường hợp phát hiện thông tin khai báo về tên hàng, miêu tả sản phẩm & hàng hóa chưa tương thích với mã số sản phẩm & hàng hóa, hoặc rơi lệch giữa những thông tin trên chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan và thông tin khai trên tờ khai hải quan nhưng chưa đủ địa thế căn cứ để xác lập tên hàng, mã số sản phẩm & hàng hóa, mức thuế thì nhu yếu người khai hải quan nộp bổ trợ tài liệu kỹ thuật hoặc hợp đồng mua và bán sản phẩm & hàng hóa hoặc bản nghiên cứu và phân tích thành phần loại sản phẩm. ”Như vậy, địa thế căn cứ pháp luật nêu trên thì :- Trường hợp cơ quan Hải quan chưa đủ cơ sở để xác lập mã số sản phẩm & hàng hóa thì cơ quan hải quan triển khai lấy mẫu để nghiên cứu và phân tích, giám định .

– Trường hợp người khai hải quan không thống nhất với kết quả kiểm tra của cơ quan hải quan thì có quyền chọn cơ quan, tổ chức giám định để thực hiện việc giám định hàng hóa.

2. Việc xử phạt vi phạm hành chính- Theo lao lý tại điểm c khoản 2 Điều 18 Luật Hải quan thì người khai hải quan phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước pháp lý về sự xác nhận của nội dung đã khai và những chứng từ đã nộp, xuất trình ; về sự thống nhất nội dung thông tin giữa hồ sơ lưu tại doanh nghiệp với hồ sơ lưu tại cơ quan hải quan .- Khoản 4 Điều 29 Luật Hải quan năm năm trước pháp luật người khai hải quan xác lập có sai sót trong việc khai hải quan được triển khai khai bổ trợ trong những trường hợp sau đây :“ a ) Đối với sản phẩm & hàng hóa đang làm thủ tục hải quan : trước thời gian cơ quan hải quan thông tin việc kiểm tra trực tiếp hồ sơ hải quan ; …Quá thời hạn pháp luật tại điểm a và điểm b khoản này, người khai hải quan mới phát hiện sai sót trong việc khai hải quan thì thực thi khai bổ trợ và giải quyết và xử lý theo pháp luật của pháp lý về thuế, pháp lý về giải quyết và xử lý vi phạm hành chính. ”- Điểm a. 2 khoản 1 Điều 20 Thông tư 38/2015 / TT-BTC ( được sửa đổi, bổ trợ tại Thông tư 39/2018 / TT-BTC ) pháp luật“ a. 2 ) Người khai hải quan, người nộp thuế phát hiện sai sót trong việc khai hải quan sau thời gian cơ quan hải quan thông tin tác dụng phân luồng nhưng trước khi thông quan thì được khai bổ trợ hồ sơ hải quan và bị giải quyết và xử lý theo pháp luật của pháp lý ; ”

Trường hợp xử lý hành chính thì việc xử phạt vi phạm hành chính phải căn cứ vào hồ sơ vụ việc cụ thể, xác định quy định pháp luật đã bị vi phạm, hành vi vi phạm cụ thể và chế tài xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi đó.

Nếu Công ty có hành vi khai sai ảnh hưởng tác động đến số tiền thuế phải nộp thì tùy theo hành vi vi phạm, đặc thù, mức độ hoàn toàn có thể bị xử phạt theo lao lý tại Điều 8 hoặc Điều 13 của Nghị định số 127 / 2013 / NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2013 của nhà nước pháp luật xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành động hành chính trong nghành hải quan ( được sửa đổi, bổ trợ tại Nghị định số 45/2016 / NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm năm nay của nhà nước ) .- Cá nhân, tổ chức triển khai bị giải quyết và xử lý vi phạm hành chính được hoàn trả số tiền phạt thu không đúng theo lao lý tại Điều 6 Thông tư 153 / 2013 / TT-BTC ( đã được sửa đổi, bổ trợ tại Thông tư 105 / năm trước / TT-BTC ) .Tuy nhiên, để giải đáp, hướng dẫn đơn cử trường hợp của Công ty, ý kiến đề nghị liên hệ trực tiếp với cơ quan Hải quan nơi xử lý thủ tục hải quan .

Mời Bạn Đánh Giá