Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang gồm có quy hoạch giao thông vận tải, thiết kế xây dựng đô thị của những cơ quan doanh nghiệp

Giới thiệu về thành phố Ngã Bảy

Ngã Bảy là một thành phố thuộc tỉnh Hậu Giang, nằm ở phía đông bắc tỉnh Hậu Giang, ven kênh Phụng Hiệp .

Vị trí địa lý :

 • Phía bắc giáp huyện Châu Thành
 • Phía tây và phía nam giáp huyện Phụng Hiệp
 • Phía đông giáp huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

Hiện nay, thành phố Ngã Bảy là đô thị loại III, là TT kinh tế tài chính – văn hóa – xã hội, đầu mối giao thông vận tải chính thứ hai của tỉnh Hậu Giang sau thành phố Vị Thanh .
Thành phố Ngã Bảy có 6 đơn vị chức năng hành chính cấp xã thường trực, gồm có 4 phường : Hiệp Lợi, Hiệp Thành, Lái Hiếu, Ngã Bảy và 2 xã : Đại Thành, Tân Thành với 40 ấp, khu vực .

Về giao thông vận tải :

Trên địa phận thành phố Ngã Bảy có những tuyến giao thông vận tải quan trọng chạy qua như :
 • Quộc lộ 1 A
 • Tuyến ĐT 927 C

Ngoài ra thành phố Ngã Bảy cũng có rất nhiều tuyến giao thông vận tải liên xã và hệ thông giao thông vận tải thủy trên địa phận .

Quy hoạch sử dụng đất thành phố Ngã Bảy

Mới đây, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Hậu Giang đã phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thành phố Ngã Bảy thời kỳ 2021 – 2030 với những nội dụng đơn cử như :
Nội dung và giải pháp quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 gồm :

 • Diện tích, cơ cấu tổ chức những loại đất
 • Diện tích chuyển mục tiêu đất sử dụng
 • Diện tích đất chưa sử dụng vào sử dụng cho những mục tiêu đơn cử

Vị trí, diện tích các khu vực chuyển quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 được thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, thành phố Ngã Bảy.

Phương án quy hoạch sử dụng đất thành phố Ngã Bảy được Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Hậu Giang phê duyệt là địa thế căn cứ pháp lý quan trọng để thực thi giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa phận tỉnh .
Quy hoạch giao thông thành phố Ngã Bảy đến 2030

Trong thời kỳ 2021 – 2030 Thành phố Ngã Bảy cũng sắp xếp quỹ đất để triển khai trách nhiệm quy hoạch mạng lưới hệ thống giao thông vận tải trên địa phận, nhằm mục đích tăng cấp và xây mới 1 số ít tuyến đường như :

 • Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A đoạn từ thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đến huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng.
 • Xây dựng ĐH.33
 • Xây dựng ĐH.39
 • Đường Tỉnh 927C đến đường 30/4
 • Đường giao thông nội bộ thuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000 khu trung tâm phường Hiệp Thành.
 • Đường giao thông nội bộ thuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/2000 khu trung tâm phường Lái Hiếu.
 • Đường giao thông nội bộ thuộc Quy hoạch phân khu 1/5000 phường Hiệp Lợi.
 • Đường giao thông nội bộ thuộc Điều chỉnh quy hoạch xây dựng xã Đại Thành (theo mô hình NTM của Chính phủ).
 • Đường giao thông nội bộ thuộc Điều chỉnh quy hoạch xây dựng xã Tân Thành (theo mô hình NTM của Chính phủ).
 • Đường giao thông nội bộ thuộc Quy hoạch chung đô thị Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đến năm 2040
 • ….

Quy hoạch thành phố Ngã Bảy năm 2022 )

Rate this post

Mời Bạn Đánh Giá