Bản đồ huyện Vĩnh Bảo Hải Phòng & Thông tin quy hoạch đến năm 2030

Bản đồ huyện Vĩnh Bảo hay bản đồ hành chính các xã và thị trấn tại huyện Vĩnh Bảo, giúp bạn tra cứu thông tin về vị trí tiếp giáp, ranh giới, địa hình thuộc địa bàn khu vực này.

Chúng tôi BANDOVIETNAM.COM.VN tổng hợp thông tin quy hoạch huyện Vĩnh Bảo tại Thành phố Hải Phòng Đất Cảng trong quy trình tiến độ 2022 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, được update mới năm 2022 .

Giới thiệu vị trí địa lý huyện Vĩnh Bảo tại TP TP. Hải Phòng

Năm 1838, huyện Vĩnh Bảo được xây dựng, nằm ở phía nam của Thành phố Hải Phòng Đất Cảng với diện tích quy hoạnh đất tự nhiên 183,30 km², chia làm 30 đơn vị chức năng hành chính, gồm 01 thị xã Vĩnh Bảo và 29 xã : An Hòa, Cao Minh, Cổ Am, Cộng Hiền, Đồng Minh, Dũng Tiến, Giang Biên, Hiệp Hòa, Hòa Bình, Hưng Nhân, Hùng Tiến, Liên Am, Lý Học, Nhân Hòa, Tam Cường, Tam Đa, Tân Hưng, Tân Liên, Thắng Thủy, Thanh Lương, Tiền Phong, Trấn Dương, Trung Lập, Việt Tiến, Vĩnh An, Vĩnh Long, Vĩnh Phong, Vinh Quang, Vĩnh Tiến .

Trên địa bàn huyện có nhiều nghề thủ công truyền thống khá nổi tiếng như: dệt vải, dệt thảm, chiếu cói, mây tre đan, tạc tượng, sơn mài, điêu khắc gỗ, thêu mỹ nghệ, thuốc lào….

Tiếp giáp địa lý: huyện Vĩnh Bảo nằm ở Phía Nam của thành phố Hải Phòng thuộc vùng Đồng bằng sông Hồng, có vị trí địa lý:

  • Phía đông giáp Tiên Lãng
  • Phía tây giáp Quỳnh Phụ, Ninh Giang
  • Phía nam giáp Thái Thụy
  • Phía bắc giáp Tứ Kỳ

+ Diện tích và dân số: Tổng diện tích đất tự nhiên của huyện Vĩnh Bảo là 183,30 km², dân số năm 2019 khoảng 182.835 người. Mật độ dân số đạt 998 người/km².

Bản đồ hành chính huyện Vĩnh Bảo mới nhất

Bản đồ hành chính các xã tại huyện Vĩnh Bảo mới nhất
Bản đồ hành chính các xã tại huyện Vĩnh Bảo mới nhất

tin tức quy hoạch huyện Vĩnh Bảo mới nhất

Theo Quyết định số 888 / QĐ-UBND ngày 29/3/2019 của Ủy Ban Nhân Dân huyện Vĩnh Bảo, quy hoạch chi tiết cụ thể tỉ lệ 1 : 500 Dự án tăng trưởng Khu dân cư tại thị xã Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng Đất Cảng .
Dự án tăng trưởng Khu dân cư tại thị xã Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo được quy hoạch trên diện tích quy hoạnh 24,9 ha là dự án Bất Động Sản tiên phong của thành phố TP. Hải Phòng được triển khai theo chủ trương xã hội hóa .

Công ty CP Thương mại Quảng cáo Xây dựng Địa ốc Việt Hân là đơn vị chức năng đã nghiên cứu và điều tra, tư vấn và trực tiếp lập hồ sơ trình Ủy Ban Nhân Dân huyện phê duyệt quy hoạch đồng nhất thị xã Vĩnh Bảo với tầm nhìn đưa địa phương này tăng trưởng thành đô thị loại 3 vào năm 2020 .
Đồ án quy hoạch tăng trưởng khu dân cư tại thị xã Vĩnh Bảo là khu đô thị tiên phong của huyện Vĩnh Bảo được phong cách thiết kế, góp vốn đầu tư theo quy mô đồng điệu, có kiến trúc cảnh sắc văn minh, thân thiện môi trường tự nhiên, cung ứng không thiếu nhu yếu hoạt động và sinh hoạt, bảo vệ cho dân cư nâng cao chất lượng đời sống .

“ Dự án được tiến hành sẽ tạo điều kiện kèm theo thuận tiện để thị xã Vĩnh Bảo sớm trở thành đô thị TT của huyện theo chỉ huy của Ban Thường vụ Huyện ủy về thiết kế xây dựng và tăng trưởng thị xã Vĩnh Bảo đến 2020, xu thế đến 2030 ”, ông Nguyễn Văn Sơn, quản trị Ủy Ban Nhân Dân huyện Vĩnh Bảo cho biết .

Được biết, cùng với dự án phát triển khu dân cư thị trấn Vĩnh Bảo, dự kiến trong thời gian tới, huyện Vĩnh Bảo sẽ có thêm 2 khu đô thị mới là khu đô thị Tân Hưng với diện tích khoảng 68 ha và khu đô thị Tam Cường có diện tích khoảng 30 ha.

Việc công bố công khai minh bạch, chi tiết cụ thể quy hoạch dự án Bất Động Sản tăng trưởng khu dân cư thị xã Vĩnh Bảo theo tỉ lệ 1/500 giúp những cơ quan, tổ chức triển khai, cá thể và hội đồng dân cư thuận tiện hơn trong việc triển khai và giám sát triển khai theo quy hoạch đã được phê duyệt …

tin tức cơ bản huyện Vĩnh Bảo tại Thành phố TP. Hải Phòng

Vì huyện Vĩnh Bảo xây dựng vào năm Minh Mạng thứ 19 ( 1838 ) từ 5 tổng của huyện Tứ Kỳ và 3 tổng của huyện Vĩnh Lại. Thủ phủ của huyện là Đông Tạ nằm ở huyện Tứ Kỳ, nên lịch sử vẻ vang huyện Vĩnh Bảo thời trước khi xây dựng ( 1838 ) phải theo lịch sử dân tộc của huyện Tứ Kỳ, tỉnh Thành Phố Hải Dương, chứ không phải Vĩnh Bảo là từ Vĩnh Lại mà ra theo như nhiều nhà sử học viết .
Thời Hùng Vương, địa phận huyện Vĩnh Bảo phần lớn vẫn là biển, thuộc bộ Dương Tuyền. Đời nhà Tần ( 221 – 207 TCN ) Vĩnh Bảo thuộc Tượng Q., thời Hán ( 206 TCN – 220 ) thuộc Q. Giao Chỉ, một phần thuộc huyện Câu Lậu trong Q. này .
Đời nhà Đinh và Tiền Lê mang tên Hồng Châu. Thời nhà Lý đổi thành lộ Hồng, sau đổi thành lộ Hải Đông. Thời Trần ( khởi đầu từ 1225 ) thuộc phủ lộ Nam Sách, lộ Hải Đông ( lúc đầu gọi là Hồng Lộ ) .
Thời Minh đô hộ thuộc địa phận phủ Tân An ( Tân Yên ), trong thời kỳ này Open đơn vị chức năng hành chính huyện Đồng Lợi. Đời Thuận Thiên ( 1428 – 1433 ) vua Lê Thái Tổ đổi tên Đồng Lợi thành Đồng Lại. Đời Quang Thuận ( 1460 – 1469 ) phủ Hạ Hồng ( gồm 4 huyện : Trường Tân, tức Gia Lộc, Tứ Kỳ, Thanh Miện và Vĩnh Lại ) thừa tuyên Nam Sách .
Năm Quang Thuận thứ 10 ( 1469 ) thừa tuyên Nam Sách đổi thành thừa tuyên Thành Phố Hải Dương, năm Hồng Đức thứ 21 ( 1490 ) thừa tuyên Thành Phố Hải Dương đổi thành xứ Thành Phố Hải Dương. Năm Hồng Thuận thứ nhất ( 1509 ) xứ Thành Phố Hải Dương đổi thành trấn Thành Phố Hải Dương. Từ thời Lê trung hưng đến năm Gia Long 12 ( 1813 ) thuộc thuộc phủ Hạ Hồng, trấn Thành Phố Hải Dương .
Năm 1822 phủ Thượng Hồng đổi thành phủ Bình Giang, còn phủ Hạ Hồng đổi thành phủ Ninh Giang. Từ thời hạn này 4 huyện ( hoặc phân phủ ) thuộc phủ Ninh Giang là Gia Lộc, Thanh Miện, Tứ Kỳ và Vĩnh Lại .
Năm Minh Mạng thứ 19 ( 1838 ) nhà Nguyễn cắt 5 tổng của huyện Tứ Kỳ ( An Bồ, Viên Lang, Đông Tạ, Bắc Tạ, Can Trì ), 3 tổng của huyện Vĩnh Lại ( Đông Am, Thượng Am, Ngải Am ) xây dựng ra huyện Vĩnh Bảo, tỉnh Thành Phố Hải Dương. Từ năm Tự Đức thứ 5 ( 1852 ) thì phủ Ninh Giang kiêm nhiếp cả huyện Vĩnh Bảo ( không còn tri huyện Vĩnh Bảo )

Đến năm 1890 khi tỉnh Thái Bình được thành lập, phần đất 3 tổng còn lại (Kê Sơn, An Lạc và Hạ Am) bên triền Tả sông Hóa từ ngã ba Tranh đến sông Thái Bình của huyện Vĩnh Lại và làng Tranh Chử được giao cho huyện Vĩnh Bảo và Vĩnh Bảo được mở rộng tới 11 tổng, cuối thế kỷ XIX tổng Bắc Tạ tách làm 2 tổng là Uy Nỗ và Bắc Tạ và Vĩnh Bảo từ 1901 có 12 tổng gồm 2 lục tổng.

Từ cuối năm 1952, huyện Vĩnh Bảo thuộc tỉnh Kiến An .
Từ ngày 27 tháng 10 năm 1962, tỉnh Kiến An sáp nhập vào thành phố TP. Hải Phòng, từ đó Vĩnh Bảo là một huyện ngoài thành phố của TP. Hải Phòng. Từ lúc bắt đầu sáp nhập, huyện gồm 25 xã, đến năm 1956 mở thêm 4 xã thành 29 xã như lúc bấy giờ .
Ngày 18 tháng 3 năm 1986, xây dựng thị xã Vĩnh Bảo – thị xã huyện lỵ huyện Vĩnh Bảo – trên cơ sở 223,8 ha diện tích quy hoạnh tự nhiên với 4.336 nhân khẩu của xã Tân Hưng và 28 ha diện tích quy hoạnh tự nhiên với 1.061 nhân khẩu của xã Nhân Hòa .

Source: https://nhaphodongnai.com
Category: Bản Đồ
Mời Bạn Đánh Giá