Bản đồ quy hoạch giao thông, sử dụng đất huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam

Bản đồ giao thông vận tải, công nghiệp và sử dụng đất huyện Nam Giang thời kỳ 2021 – 2030 được xác lập theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỉnh Quảng Nam đến 2030 .
Ngày ( 26/04/2022 ) Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Nam đã Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Nam Giang .

Theo quyết định hành động, vị trí, diện tích quy hoạnh những khu công trình dự án Bất Động Sản đưa đất vào sử dụng năm 2022 được xác lập theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỉnh Quảng Nam .
Ủy Ban Nhân Dân tỉnh cũng giao Sở Tài nguyên và Môi trường chịu nghĩa vụ và trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, giám sát Ủy Ban Nhân Dân huyện Nam Giang tiến hành triển khai bảo vệ đúng pháp luật và tổng hợp, báo cáo giải trình Ủy Ban Nhân Dân tỉnh xem xét, giải quyết và xử lý những yếu tố phát sinh ( nếu có ) theo thẩm quyền .
Tài liệu kèm theo :

Giới thiệu về huyện Nam Giang

Nam Giang là một huyện miền núi nằm ở phía tây tỉnh Quảng Nam, nằm ở phía tây tỉnh Quảng Nam .
Vị trí địa lý :

  • Phía Bắc giáp huyện Đông Giang
  • Phía Tây giáp Lào với chiều dài đường biên giới khoảng 70 km
  • Phía Nam giáp huyện Phước Sơn và huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum
  • Phía Đông giáp các huyện Đại Lộc và Nông Sơn.

Quy hoạch Huyện Nam Giang gồm có thị xã Thạnh Mỹ ( huyện lỵ ) và 11 xã : Cà Dy, Chà Vàl, Chơ Chun, Đắc Pre, Đắc Pring, Đắc Tôi, La Dêê, La Êê, Tà Bhing, Tà Pơơ, Zuôih .
Quy hoạch giao thông vận tải huyện Nam Giang

Trên địa phận huyện Nam Giang có những tuyến giao thông vận tải trọng điểm chạy qua như :

  • Tuyến Quốc lộ 14 D
  • Tuyến AH 17

Ngoài ra trên địa phận huyện Nam Giang còn có nhiều tuyến giao thông vận tải liên xã, và giao thông vận tải nông thôn đã được góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng những năm gần đây .
Huyện Nam Giang trên google vệ tinh

Quy hoạch sử dụng đất huyện Nam Giang

Mới đây, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Nam đã phê duyệt quy hoạch sử dụng đất huyện Nam Giang thời kỳ 2021 – 2030 với những nội dụng đơn cử như :

Nội dung và giải pháp quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 gồm :

  • Diện tích, cơ cấu các loại đất
  • Diện tích chuyển mục đích đất sử dụng
  • Diện tích đất chưa sử dụng vào sử dụng cho các mục đích cụ thể

Vị trí, diện tích quy hoạnh những khu vực chuyển quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 được bộc lộ trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030, tỉnh Quảng Nam .
Phương án quy hoạch sử dụng đất huyện Nam Giang được Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt là địa thế căn cứ pháp lý quan trọng để triển khai giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa phận tỉnh .
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất tỉnh Quảng Nam đến 2030( Quy hoạch huyện Nam Giang năm 2022 )

Rate this post
Mời Bạn Đánh Giá