Bản đồ quy hoạch giao thông, sử dụng đất huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau thời kỳ 2021-2030

Bản đồ huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau và quy hoạch sử dụng đất gồm công nghiệp và giao thông vận tải, của những cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa phận .

Giới thiệu vị trí địa lý huyện Đầm Dơi

Đầm Dơi là một huyện ven biển thuộc tỉnh Cà Mau, nằm ở phía đông nam tỉnh Cà Mau, có vị trí địa lý:

  • Phía Bắc giáp huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu và thành phố Cà Mau
  • Phía Nam giáp huyện Năm Căn
  • Phía Tây giáp huyện Cái Nước
  • Phía Đông giáp Biển Đông.

Huyện Đầm Dơi có 16 đơn vị chức năng hành chính cấp xã thường trực, gồm có thị xã Đầm Dơi ( huyện lỵ ) và 15 xã : Ngọc Chánh, Nguyễn Huân, Quách Phẩm, Quách Phẩm Bắc, Tạ An Khương, Tạ An Khương Đông, Tạ An Khương Nam, Tân Dân, Tân Duyệt, Tân Đức, Tân Thuận, Tân Tiến, Tân Trung, Thanh Tùng, Trần Phán .
Huyện Đầm Dơi có chiều dài bờ biển 22 km, có cửa biển Gành Hào, Hố Gùi, Giá Lồng Đèn … là điều kiện kèm theo thuận tiện đề tăng trưởng nghề nuôi trồng thủy hải sản và kinh tế tài chính biển. Đặc biệt nghề nuôi tôm quảng canh và nuôi tôm công nghiệp tăng trưởng mạnh .

Bản đồ quy hoạch giao thông, sử dụng đất huyện Đầm Dơi

Giao thông huyết mạch của huyện Đầm Dơi hầu hết trên tuyên Cái Nước – Tân Duyệt

Ngoài ra, những năm gần đây huyện Đầm Dơi cũng đã góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng và đưa vào sử dụng rất nhiều tuyến đường giao thông vận tải liên xã, giao thông vận tải nông thôn trên địa phận huyện .
Về quy hoạch sử dụng đất, vị trí và diện tích quy hoạnh những khu vực chuyển quy hoạch được biểu lộ trên trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất của huyện. Trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau cũng có một phần diện tích quy hoạnh được quy hoạch thị xã Đầm Dơi đến 2030 .
Mới đây, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Cà Mau phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 và quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030, Được xác lập trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất năm 2022 và nằm trên bản đồ sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 .

Phương án quy hoạch sử dụng đất được Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Cà Mau phê duyệt là địa thế căn cứ pháp lý quan trọng để thực thi giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa phận .

(Quy hoạch huyện Đầm Dơi năm 2022)

Rate this post

Mời Bạn Đánh Giá