Quy hoạch giao thông, sử dụng đất huyện Bố Trạch [Quảng Bình]

Quy hoạch giao thông vận tải, quy hoạch công nghiệp và Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Bố Trạch thời kỳ 2021 – 2030 được Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Quảng Bình phê duyệt .

Vị trí địa lý huyện Bố Trạch

Huyện Bố Trạch có diện tích quy hoạnh tự nhiên 211.549,10 mét vuông, là huyện có diện tích quy hoạnh lớn nhất tỉnh và lớn thứ 3 cả nước .

Huyện Bố Trạch có ranh giới hành chính tiếp giáp với 5/7 huyện, thành phố của tỉnh Quảng Bình, trong đó :

 • Phía Bắc giáp thị xã Ba Đồn và huyện Tuyên Hóa
 • Phía Tây Bắc giáp huyện Minh Hóa
 • Phía Nam giáp huyện Quảng Ninh
 • Phía Đông Nam giáp thành phố Đồng Hới
 • Phía Đông giáp Biển Đông
 • Phía Tây giáp tỉnh Khăm Muộn của nước CHDCND Lào.

Huyện Bố Trạch có 25 xã và 3 thị xã, có nhiều tuyến giao thông vận tải quan trọng đi qua, đó là quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh ( nhánh phía Đông và phía Tây ), đường tàu chạy dọc từ đầu huyện đến cuối huyện. Các tuyến đường quốc lộ 15A ; Tỉnh lộ 2 ( TL 560 ) ; 2B ( TL 561 ), tỉnh lộ 3 ( TL 565 ) ; tỉnh lộ 11 ( TL 566 ) nối mạng lưới hệ thống QL1, đường Hồ Chí Minh và đường 20 ( TL 562 )

Hiện trạng sử dụng đất đến 2020 huyện Bố Trạch

Theo hiệu quả thống kê, kiểm kê đất đai thì tổng diện tích quy hoạnh tự nhiên của huyện Bố Trạch là 211.549,10 ha :

 • Nhóm đất nông nghiệp có diện tích là 197.279,39 ha, chiếm 93,26% tổng diện tích đất tự nhiên.
 • Nhóm đất phi nông nghiệp có diện tích là 11.454,31 ha, chiếm 5,41% tổng diện tích đất tự nhiên.
 • Nhóm đất chưa sử dụng có diện tích là 2.815,40 ha, chiếm 1,33% tổng diện tích đất tự nhiên.

Quy hoạch sử dụng đất đến 2030 huyện Bố Trạch

1. Mục tiêu tăng trưởng kinh tế tài chính đến 2030

 • Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2021 – 2025 đạt 13,5% và giai đoạn 2026 – 2030 đạt 15%.
 • Giá trị sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2030 tăng bình quân 4,5 – 5,0%
 • Giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng giai đoạn 2021-2030 tăng bình quân tăng 12,0 – 14,0%.
 • Giá trị các ngành dịch vụ giai đoạn 2021 – 2030 tăng bình quân 16,0 – 17,0%.
 • Thu nhập bình quân đầu người: Năm 2025 đạt 120 triệu đồng và năm 2030 đạt 210 triệu đồng.
 • Đến năm 2025, tỷ trọng nông nghiệp chiếm 25,3%, công nghiệp chiếm 30,4% và dịch vụ chiếm 44,3%.
 • Sản lượng lương thực: Năm 2025 đạt 68 ngàn tấn và năm 2030 đạt 87 ngàn tấn.

2. Chỉ tiêu sử dụng đất đến 2030 của huyện Bố Trạch

 • Diện tích đất nông nghiệp được cấp tỉnh giao chỉ tiêu đến năm 2030 của huyện Bố Trạch là 189.112,95 ha, chiếm 89,39% diện tích tự nhiên.
 • Diện tích đất phi nông nghiệp được cấp tỉnh giao chỉ tiêu đến năm 2030 của huyện Bố Trạch là 20.515,85 ha, chiếm 9,70% diện tích đất tự nhiên.
 • Đến năm 2030 diện tích đất chưa sử dụng của huyện được cấp tỉnh giao chỉ tiêu là 1.920,30 ha, chiếm 0,91% diện tích đất tự nhiên.
 • Đến năm 2030 diện tích đất đô thị của huyện Bố Trạch được cấp tỉnh giao chỉ tiêu là 19.840,46 ha, chiếm 9,38% diện tích tự nhiên.

3. Tổng hợp, cân đối những chỉ tiêu sử dụng đất

 • Đến năm 2030, diện tích đất nông nghiệp của huyện quy hoạch là 189.112,95 ha, chiếm 89,39% diện tích đất tự nhiên, thực giảm 8.166,44 ha so với năm 2020.
 • Đến năm 2030, diện tích đất phi nông nghiệp của huyện quy hoạch là 20.515,85 ha, chiếm 9,70% diện tích tự nhiên, tăng 9.061,54 ha so với năm 2020.
 • Đến năm 2030, diện tích đất chưa sử dụng quy hoạch là 1.920,30 ha, chiếm 0,91% tổng diện tích tự nhiên, giảm 895,10 ha so với năm 2020.

Quy hoạch giao thông vận tải huyện Bố Trạch đến 2030

Trong kỳ Huyện Bố Trạch cũng sắp xếp quỹ đất sử dụng cho những dự án Bất Động Sản giao thông vận tải được góp vốn đầu tư xây mới, lan rộng ra tăng cấp trên địa phận huyện trong quy trình tiến độ 2021 – 2030 .
Dưới đây là những dự án Bất Động Sản giao thông vận tải trọng điểm có sử dụng đất được tiến hành triển khai trong kỳ của huyện :

 • Đường ven biển (đoạn qua huyện Bố Trạch)
 • Đường vào trung tâm Phong Nha đoạn tuyến từ Liên Trạch đi Phúc Trạch
 • Xây dựng tuyến đường liên xã Hải Phú (xã Phú Trạch cũ) đi Sơn Lộc
 • Đường liên xã Hải Phú (xã Phú Trạch cũ) đi Sơn Lộc ( Đoạn từ Sơn Lộc đi bưu điện Thọ Lộc)
 • Nâng cấp tuyến đường liên xã Hạ Trạch – Mỹ Trạch ( từ đường Ba Trại đi xã Mỹ Trạch)
 • Đường nối từ QL1A – tỉnh lộ 561 ( đoạn từ km050 đi chợ Thọ Lộc)
 • Nâng cấp tuyến đường liên xã Hạ Trạch – Mỹ Trạch (tuyến chính qua UBND xã Hạ Trạch)
 • Tuyến đường từ trung tâm xã Tây Trạch đi đường HCM nhánh Đông
 • Tuyến đường liên xã Hải Phú (xã Hải Trạch cũ) – Phú Định – Nối QL1A với đường HCM nhánh Đông
 • Đường vào trung tâm Phong Nha đoạn tuyến từ Lâm Trạch, đi Phúc Trạch
 • …….

Tải Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Bố Trạch đến 2030 TẠI ĐÂY !

3.2

/

5
(
9
bầu chọn
)

Mời Bạn Đánh Giá