Hạn Toán Tận là hạn gì ? Tốt hay xấu ? Nam nữ ở độ tuổi nào thì gặp Toán...