Tìm hiểu về bí mật của người thuộc Cung Xà Phu. Xem xét cách sử dụng tính cách của họ...