Bảng Xếp Hạng 12 Cung Hoàng Đạo Về Tất Cả Mọi Mặt

Nội Dung

Bảng xếp hạng 12 cung hoàng đạo

Bạn là một người thích tìm hiểu tính cách các cung hoàng đạo, đặc biệt là các Bảng Xếp Hạng 12 Cung Hoàng Đạo Về Tất Cả Mọi Mặt ? Hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây để tìm ra những sự thật lý thú về những cung hoàng đạo mà có thế bạn chưa biết nhé!

1. Chòm sao chảnh nhất

 • Hạng 1: Xử Nữ
 • Hạng 2: Thiên Bình
 • Hạng 3: Bọ Cạp
 • Hạng 4: Bạch Dương 
 • Hạng 5: Cự Giải
 • Hạng 6: Bảo Bình
 • Hạng 7: Kim Ngưu
 • Hạng 8: Nhân Mã
 • Hạng 9: Song Ngư
 • Hạng 10: Song Tử
 • Hạng 11: Sư Tử
 • Hạng 12: Ma Kết

2. Chòm sao nhát gan nhất

 • Hạng 1: Song Tử
 • Hạng 2: Bọ Cạp 
 • Hạng 3: Kim Ngưu
 • Hạng 4: Bạch Dương
 • Hạng 5: Thiên Bình 
 • Hạng 6: Bảo Bình
 • Hạng 7: Ma Kết
 • Hạng 8: Sư Tử
 • Hạng 9: Nhân Mã
 • Hạng 10: Xử Nữ 
 • Hạng 11: Cự Giải
 • Hạng 12: Song Ngư

3. Chòm sao mộng mơ nhất

 • Hạng 1: Xử Nữ 
 • Hạng 2: Ma Kết
 • Hạng 3: Thiên Bình  
 • Hạng 4: Nhân Mã
 • Hạng 5: Song Ngư
 • Hạng 6: Cự Giải
 • Hạng 7: Song Tử
 • Hạng 8: Bạch Dương
 • Hạng 9: Bảo Bình
 • Hạng 10: Kim Ngưu
 • Hạng 11: Bọ Cạp 
 • Hạng 12: Sư Tử

4. Chòm sao sợ bị đau vì những hành vi thô bạo nhất

 • Hạng 1: Xử Nữ
 • Hạng 2: Kim Ngưu
 • Hạng 3: Thiên Yết
 • Hạng 4: Bạch Dương
 • Hạng 5: Nhân Mã
TOP Chòm Sao Sợ Bị Đau Vì Những Hành Vi Thô Bạo Nhất
TOP Chòm Sao Sợ Bị Đau Vì Những Hành Vi Thô Bạo Nhất

5. Chòm sao thân thiện nhất

 • Hạng 1: Song Tử
 • Hạng 2: Xử Nữ 
 • Hạng 3: Bạch Dương
 • Hạng 4: Thiên Bình 
 • Hạng 5: Ma Kết
 • Hạng 6: Cự Giải
 • Hạng 7: Kim Ngưu
 • Hạng 8: Bảo Bình
 • Hạng 9: Song Ngư
 • Hạng 10: Sư Tử
 • Hạng 11: Bọ Cạp 
 • Hạng 12: Nhân Mã

6. Chòm sao nào may mắn nhất

 • Hạng 1: Cự Giải
 • Hạng 2: Kim Ngưu
 • Hạng 3: Song Ngư

7. Chòm sao mê đọc sách nhất

 • Hạng 1: Song Tử
 • Hạng 2: Bảo Bình
 • Hạng 3: Song Ngư
 • Hạng 4: Sư Tử
 • Hạng 5: Cự Giải
 • Hạng 6: Xử Nữ
 • Hạng 7: Nhân Mã
 • Hạng 8: Bọ Cạp
 • Hạng 9: Thiên Bình
 • Hạng 10: Ma Kết
 • Hạng 11: Bạch Dương
 • Hạng 12: Kim Ngưu

8. Chòm sao muốn kết hôn nhất

 • Hạng 1: Cự Giải
 • Hạng 2: Song Ngư
 • Hạng 3: Xử Nữ
 • Hạng 4: Kim Ngưu
 • Hạng 5: Ma Kết
 • Hạng 6: Sư Tử
 • Hạng 7: Bọ Cạp
 • Hạng 8: Nhân Mã
 • Hạng 9: Thiên Bình
 • Hạng 10: Song Tử
 • Hạng 11: Bạch Dương
 • Hạng 12: Thiên Bình

9. Chòm sao giỏi chịu đựng uất ức nhất

 • Hạng 1: Thiên Bình
 • Hạng 2: Song Ngư
 • Hạng 3: Cự Giải
 • Hạng 4: Ma Kết
 • Hạng 5: Song Tử
 • Hạng 6: Thiên Bình
 • Hạng 7: Nhân Mã
 • Hạng 8: Bạch Dương
 • Hạng 9: Xử Nữ
 • Hạng 10: Sư Tử
 • Hạng 11: Kim Ngưu
 • Hạng 12: Bọ Cạp

10. Chòm sao thích làm việc nhà nhất

 • Hạng 1: Cự Giải
 • Hạng 2: Xử Nữ
 • Hạng 3: Song Ngư
 • Hạng 4: Kim Ngưu
 • Hạng 5: Bạch Dương
 • Hạng 6: Thiên Bình
 • Hạng 7: Nhân Mã
 • Hạng 8: Bọ Cạp
 • Hạng 9: Song Tử
 • Hạng 10: Thiên Bình
 • Hạng 11: Sư Tử
 • Hạng 12: Ma Kết
TOP Chòm Sao Thích Làm Việc Nhà Nhất
TOP Chòm Sao Thích Làm Việc Nhà Nhất

11. Chòm sao vô tình nhất

 • Hạng 1: Song Tử
 • Hạng 2: Bảo Bình
 • Hạng 3: Bạch Dương
 • Hạng 4: Sư Tử
 • Hạng 5: Thiên Bình
 • Hạng 6: Ma Kết
 • Hạng 7: Sư Tử
 • Hạng 8: Cự Giải
 • Hạng 9: Bọ Cạp
 • Hạng 10: Song Ngư
 • Hạng 11: Nhân Mã
 • Hạng 12: Xử Nữ

12. Chòm sao lười biếng nhất

 • Hạng 1: Bảo Bình 
 • Hạng 2: Bạch Dương 
 • Hạng 3: Song Ngư
 • Hạng 4: Thiên Bình
 • Hạng 5: Cự Giải
 • Hạng 6: Nhân Mã
 • Hạng 7: Song Tử
 • Hạng 8: Sư Tử
 • Hạng 9: Kim Ngưu
 • Hạng 10: Xử Nữ
 • Hạng 11: Ma Kết
 • Hạng 12: Bọ Cạp

13. Chòm sao có nhiều người là ca sĩ nhất

 • Hạng 1: Song Tử
 • Hạng 2: Xử Nữ
 • Hạng 3: Bạch Dương
 • Hạng 4: Thiên Bình 
 • Hạng 5: Ma Kết
 • Hạng 6: Cự Giải
 • Hạng 7: Kim Ngưu
 • Hạng 8: Bảo Bình
 • Hạng 9: Song Ngư
 • Hạng 10: Sư Tử
 • Hạng 11: Bọ Cạp
 • Hạng 12: nhân Mã

? Xem Thêm : Cách Tính Chi Phí Xây Nhà

14. Được chòm sao nào yêu sẽ được hạnh phúc nhất

 • Hạng 1: Cự Giải
 • Hạng 2: Song Ngư
 • Hạng 3: Sư Tử
 • Hạng 4: Bọ Cạp
 • Hạng 5: Kim Ngưu
 • Hạng 6: Ma Kết
 • Hạng 7: Xử Nữ
 • Hạng 8: Thiên Bình
 • Hạng 9: Bạch Dương
 • Hạng 10: Nhân Mã
 • Hạng 11: Song Tử
 • Hạng 12: Thiên Bình

15. Chòm sao ham học nhất

 • Hạng 1: Nhân Mã 
 • Hạng 2: Sư Tử
 • Hạng 3: Kim Ngưu
 • Hạng 4: Ma Kết
 • Hạng 5: Xử Nữ
 • Hạng 6: Bọ Cạp 
 • Hạng 7: Cự Giải
 • Hạng 8: Bạch Dương
 • Hạng 9: Thiên Bình  
 • Hạng 10: Bảo Bình
 • Hạng 11: Song Ngư
 • Hạng 12: Song Tử

16. Sao nam dễ thay lòng nhất

 • Hạng 1: Song Tử
 • Hạng 2: Nhân Mã
 • Hạng 3: Song Ngư
 • Hạng 4: Cự Giải
 • Hạng 5: Kim Ngưu

17. 12 chòm sao thường giấu tiền ở đâu

 • Bạch Dương: Dưới gầm giường
 • Kim Ngưu: Ngân hàng
 • Song Tử: Máy điều hòa nhiệt độ
 • Cự Giải: Trong túi xách nhiều lớp
 • Sư Tử: Ngăn kéo bàn
 • Xử Nữ: Kẹp trong sách dày
 • Thiên Bình: Quỹ trái phiếu
 • Thiên Yết: Đằng sau khung ảnh cưới
 • Nhân Mã: Tủ lạnh
 • Ma Kết: Quỹ đầu tư cân bằng/Prudential
 • Thiên Bình: Nhà vệ sinh
 • Song Ngư: Quên rồi
Bảng Xếp Hạng 12 Cung Hoàng Đạo
Bảng Xếp Hạng 12 Cung Hoàng Đạo

18. Chòm sao nào đa tình nhất

 • Hạng 1: Song Tử
 • Hạng 2: Bọ Cạp 
 • Hạng 3: Kim Ngưu
 • Hạng 4: Bạch Dương 
 • Hạng 5: Thiên Bình 
 • Hạng 6: Bảo Bình
 • Hạng 7: Ma Kết
 • Hạng 8: Sư Tử
 • Hạng 9: Nhân Mã
 • Hạng 10: Xử Nữ
 • Hạng 11: Cự Giải 
 • Hạng 12: Song Ngư

19. Chỉ số ưu tú của 12 chòm sao

 • Bạch Dương: Nam (88), Nữ (88)
 • Kim Ngưu: Nam (80), Nữ (55)
 • Song Tử: Nam (70), Nữ (89)
 • Cự Giải: Nam (75), Nữ (90)
 • Sư Tử: Nam (45), Nữ (95)
 • Xử Nữ: Nam (95), Nữ (60)
 • Thiên Bình: Nam (68), Nữ (87)
 • Thiên Yết: Nam (93), Nữ (85)
 • Nhân Mã: Nam (65), Nữ (95)
 • Ma Kết: Nam (76), Nữ (82)
 • Thiên Bình: Nam (80), Nữ (75)
 • Song Ngư: Nam (85), Nữ (86)

20. Câu cửa miệng của 12 chòm sao khi yêu

 • Bạch Dương: Hiện giờ có nhớ anh không?
 • Kim Ngưu: Em mãi mãi sẽ không thay lòng sao?
 • Song Tử: Anh 1 chút cũng không yêu em (giận lẫy)
 • Cự Giải: Em yêu anh không?
 • Sư Tử: Anh dám …
 • Xử Nữ: Anh muốn nghe em nói lời thật.
 • Thiên Bình: Em muốn đi cùng anh.
 • Thiên Yết: Anh tuyệt đối không thể phản bội em.
 • Nhân Mã: Anh xấu lắm đó nha.
 • Ma Kết: Hiện giờ em đang làm cái gì?
 • Thiên Bình: Có phải anh rất là phong lưu…
 • Song Ngư: Không nói cho anh biết.

21. Chòm sao lụy tình nhất

 • Hạng 1: Ma Kết
 • Hạng 2: Thiên Bình 
 • Hạng 3: Nhân Mã
 • Hạng 4: Bọ Cạp
 • Hạng 5: Song Ngư 
 • Hạng 6: Cự Giải
 • Hạng 7: Kim Ngưu
 • Hạng 8: Xử Nữ
 • Hạng 9: Bảo Bình
 • Hạng 10: Sư Tử
 • Hạng 11: Song Tử 
 • Hạng 12: Bạch Dương
TOP Những Chòm Sao Lụy Tình Nhất
TOP Những Chòm Sao Lụy Tình Nhất

22. Chòm sao nói dối

 • Hạng 1: Bọ Cạp
 • Hạng 2: Sư Tử
 • Hạng 3: Bạch Dương
 • Hạng 4: Nhân Mã
 • Hạng 5: Thiên Bình
 • Hạng 6: Song Ngư 
 • Hạng 7: Bảo Bình
 • Hạng 8: Kim Ngưu
 • Hạng 9: Song Tử 
 • Hạng 10: Xử Nữ
 • Hạng 11: Cự Giải
 • Hạng 12: Ma Kết

23. Biệt danh tuổi thơ “dữ dội” của 12 chòm sao

 • Bạch Dương: Nhóc liều lĩnh
 • Kim Ngưu: Mèo con ham ăn
 • Song Tử: Đại ca đi học
 • Cự Giải: Bé mít ướt
 • Sư Tử: Vua trẻ con
 • Xử Nữ: Bảo bối ngoan
 • Thiên Bình: Cái đuôi nhỏ (thích đi theo người khác) 
 • Thiên Yết: Vua đánh lộn
 • Nhân Mã: Quỷ ham chơi
 • Ma Kết: Nhóc lầm lì
 • Thiên Bình: Ngôi sao nhỏ đa trí
 • Song Ngư: Tiểu đại nhân (sướng như con quan)

24. Tổ hợp các chòm sao dễ phát điên nhất

 • Hạng 1: Song Ngư với bất kỳ sao nào trong 12 chòm sao
 • Hạng 2: Thiên Yết với Sư Tử, Song Ngư, Bạch Dương, Thiên Bình
 • Hạng 3: Ma Kết với Thiên Yết, Cự Giải, Song Ngư
 • Hạng 4: Song Tử với Cự Giải, Thiên Yết, Song Ngư
 • Hạng 5: Xử Nữ với Cự Giải, Song Ngư, Sư Tử, Thiên Bình

25. 12 chòm sao sẽ phản ứng như thế nào khi nhận 1 nụ hôn

 • Bạch Dương: Sẽ tặng bạn 1 đấm
 • Kim Ngưu: Sẽ hóa đá
 • Song Tử: Sẽ hôn trả lại bạn
 • Cự Giải: Sẽ đỏ mặt
 • Sư Tử: Sẽ thưởng cho bạn 1 bạt tay
 • Xử Nữ: Sẽ chăm chú nhìn bạn
 • Thiên Bình: Sẽ rất khoái chí
 • Bọ Cạp: Sẽ kháng cự lại
 • Nhân Mã: Sẽ nhào đến bạn
 • Ma Kết: Sẽ bị sốc 1 hồi
 • Bảo Bình: Sẽ hỏi bạn vấn đề
 • Song Ngư: Sẽ muốn cùng bạn sống đến già
bang-xep-hang-12-cung-hoang-dao-khi-duoc-hon

26. Chòm sao nhiều tính xấu nhất

 • Hạng 1: Song Ngư 
 • Hạng 2: Cự Giải
 • Hạng 3: Song Tử  
 • Hạng 4: Thiên Bình
 • Hạng 5: Nhân Mã
 • Hạng 6: Bảo Bình
 • Hạng 7: Bọ Cạp
 • Hạng 8: Kim Ngưu
 • Hạng 9: Sư Tử
 • Hạng 10: Bạch Dương
 • Hạng 11: Xử Nữ
 • Hạng 12: Ma Kết

27. Chòm sao yêu đời nhất

 • Hạng 1: Thiên Bình
 • Hạng 2: Song Tử  
 • Hạng 3: Song Ngư 
 • Hạng 4: Sư Tử
 • Hạng 5: Bạch Dương
 • Hạng 6: Ma Kết 
 • Hạng 7: Cự Giải
 • Hạng 8: Kim Ngưu
 • Hạng 9: Xử Nữ
 • Hạng 10: Bảo Bình
 • Hạng 11: Nhân Mã
 • Hạng 12: Bọ Cạp

28. Chòm sao đa tình nhất

 • Hạng 1: Song Tử 
 • Hạng 2:  Bọ Cạp
 • Hạng 3: Kim Ngưu 
 • Hạng 4: Bạch Dương 
 • Hạng 5: Thiên Bình
 • Hạng 6: Bảo Bình
 • Hạng 7: Ma Kết 
 • Hạng 8: Sư Tử
 • Hạng 9: Nhân Mã
 • Hạng 10: Xử Nữ
 • Hạng 11: Cự Giải
 • Hạng 12: Song Ngư 

29. Đa nhân cách, khó đoán nhất

 • Hạng 1: Song Tử
 • Hạng 2: Cự Giải
 • Hạng 3: Song Ngư
 • Hạng 4: Thiên Bình

30. Chòm sao luôn đồng hành cùng bạn qua mọi khó khăn

 • Hạng 1: Cự Giải
 • Hạng 2: Thần Nông
 • Hạng 3: Xử Nữ
 • Hạng 4: Song Ngư
 • Hạng 5: Ma Kết
TOP Những Chòm Sao Luôn Đồng Hành Cùng Bạn Qua Mọi Khó Khăn
TOP Những Chòm Sao Luôn Đồng Hành Cùng Bạn Qua Mọi Khó Khăn

31. Chòm sao nghiêm túc

 • Hạng 1: Xử Nữ
 • Hạng 2: Sư Tử 
 • Hạng 3: Bọ Cạp 
 • Hạng 4: Nhân Mã
 • Hạng 5: Bạch Dương 
 • Hạng 6: Kim Ngưu  
 • Hạng 7: Ma Kết 
 • Hạng 8: Bảo Bình
 • Hạng 9: Thiên Bình 
 • Hạng 10: Song Ngư 
 • Hạng 11: Song Tử
 • Hạng 12: Cự Giải

32. Chòm sao nào FA đông đảo nhất

 • Hạng 1: Song Ngư 
 • Hạng 2: Bảo Bình
 • Hạng 3: Nhân Mã 
 • Hạng 4: Kim Ngưu
 • Hạng 5: Thiên Bình 
 • Hạng 6: Bạch Dương 
 • Hạng 7: Sư Tử  
 • Hạng 8: Song Tử
 • Hạng 9: Bọ Cạp
 • Hạng 10: Ma Kết 
 • Hạng 11: Xử Nữ
 • Hạng 12: Cự Giải

33. Chòm sao lười biếng nhất

 • Hạng 1: Bảo Bình 
 • Hạng 2: Bạch Dương 
 • Hạng 3: Song Ngư   
 • Hạng 4: Thiên Bình  
 • Hạng 5: Cự Giải
 • Hạng 6: Nhân Mã
 • Hạng 7: Song Tử 
 • Hạng 8: Sư Tử 
 • Hạng 9: Kim Ngưu 
 • Hạng 10: Xử Nữ
 • Hạng 11: Ma Kết 
 • Hạng 12: Bọ Cạp

34. Chòm sao vì bạn bè nhất

 • Hạng 1: Nhân Mã
 • Hạng 2: Sư Tử
 • Hạng 3: Kim Ngưu 
 • Hạng 4: Ma Kết   
 • Hạng 5: Xử Nữ
 • Hạng 6: Bọ Cạp
 • Hạng 7: Cự Giải 
 • Hạng 8: Bạch Dương
 • Hạng 9: Thiên Bình 
 • Hạng 10: Bảo Bình 
 • Hạng 11: Song Ngư  
 • Hạng 12: Song Tử 

35. Chòm sao có sự sáng tạo nhất

 • Hạng 1: Song Ngư  
 • Hạng 2: Cự Giải 
 • Hạng 3: Song Tử 
 • Hạng 4: Thiên Bình  
 • Hạng 5: Nhân Mã
 • Hạng 6: Bảo Bình 
 • Hạng 7: Bọ Cạp
 • Hạng 8: Kim Ngưu   
 • Hạng 9: Sư Tử
 • Hạng 10: Bạch Dương
 • Hạng 11: Xử Nữ
 • Hạng 12: Ma Kết 

36. Chòm sao ngại để người khác biết cảm xúc của mình nhất

 • Hạng 1: Song Tử
 • Hạng 2: Bạch Dương
 • Hạng 3: Xử Nữ
 • Hạng 4: Thiên Bình
 • Hạng 5: Ma Kết
Bảng Xếp Hạng 12 Cung Hoàng Đạo
Chòm Sao Ngại Để Nười Khác Biết Cảm Xúc Của Mình Nhất

37. Chòm sao nữ tính nhất

 • Hạng 1: Kim Ngưu
 • Hạng 2: Cự Giải
 • Hạng 3: Thần Nông
 • Hạng 4: Ma Kết
 • Hạng 5: Song Ngư
 • Hạng 6: Xử Nữ

38. Chòm sao nam tính nhất

 • Hạng 1: Sư Tử
 • Hạng 2: Bảo Bình
 • Hạng 3: Bạch Dương
 • Hạng 4: Song Ngư
 • Hạng 5: Thiên Bình
 • Hạng 6: Nhân Mã

39. Chòm sao gan dạ nhất

 • Hạng 1: Xử Nữ   
 • Hạng 2: Sư Tử
 • Hạng 3: Bọ Cạp
 • Hạng 4: Nhân Mã
 • Hạng 5: Bạch Dương
 • Hạng 6: Kim Ngưu 
 • Hạng 7: Ma Kết 
 • Hạng 8: Bảo Bình
 • Hạng 9: Thiên Bình  
 • Hạng 10: Song Ngư
 • Hạng 11: Song Tử 
 • Hạng 12: Cự Giải 

40. Chòm sao láu cá nhất

 • Hạng 1: Bọ Cạp 
 • Hạng 2: Sư Tử
 • Hạng 3: Bạch Dương
 • Hạng 4: Nhân Mã
 • Hạng 5: Thiên Bình 
 • Hạng 6: Song Ngư
 • Hạng 7: Bảo Bình 
 • Hạng 8: Kim Ngưu
 • Hạng 9: Song Tử 
 • Hạng 10: Xử Nữ 
 • Hạng 11: Cự Giải 
 • Hạng 12: Ma Kết 

Trên đây là bài viết tổng hợp các bảng xếp hạng về các chòm sao. Hy vọng bài viết cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết nhất. Nếu còn những điều gì thú vị về những cung hoàng đạo thì hãy bình luận bên dưới để cùng chia sẻ với mọi người nhé!

? Xem Thêm : Tử Vi 12 Cung Hoàng Đạo Thứ Sáu Ngày 20/5/2022

Lời Kết

Chắc hẳn với những thông tin mà Nhaphodongnai.com chia sẻ ở trên. Bạn đã giải đáp được tất cả thắc mắc: “Bảng Xếp Hạng 12 Cung Hoàng Đạo Về Tất Cả Mọi Mặt” rồi phải không. Những thông tin trên chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. Qúy khách có thể tham khảo thêm những bài viết Bảng Xếp Hạng 12 Cung Hoàng Đạo. Trong chuyên mục Cẩm Nang – Kiến Thức. Chúc bạn có những kế hoạch hoàn hảo cho ngày mới vui vẻ !

5/5 - (3 bình chọn)

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Hoàng Thùy Trân

Hoàng Thùy Trân

Tôi là Hoàng Thùy Trân một chuyên gia phong thủy nhà ở, với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực Phong Thủy - Tử Vi. Tôi có kiến thức chuyên sâu về các nguyên tắc cơ bản của phong thủy. Bao gồm yếu tố địa lý, không gian, màu sắc, ánh sáng và trang trí nội thất Phương Đông và Phương Tây.  Hiện nay, tôi đang làm Editor trên website Nhaphodongnai.com và đã giúp đỡ nhiều khách hàng thiết kế và bố trí lại không gian sống, làm việc và kinh doanh của họ theo nguyên tắc phong thủy, nhằm tạo ra môi trường hài hòa, cân bằng và tốt cho sức khỏe, tài lộc và cải thiện năng lượng trong không gian nhà ở. 
Hoàng Thùy Trân

Hoàng Thùy Trân

Tôi là Hoàng Thùy Trân một chuyên gia phong thủy nhà ở, với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực Phong Thủy - Tử Vi. Tôi có kiến thức chuyên sâu về các nguyên tắc cơ bản của phong thủy. Bao gồm yếu tố địa lý, không gian, màu sắc, ánh sáng và trang trí nội thất Phương Đông và Phương Tây.  Hiện nay, tôi đang làm Editor trên website Nhaphodongnai.com và đã giúp đỡ nhiều khách hàng thiết kế và bố trí lại không gian sống, làm việc và kinh doanh của họ theo nguyên tắc phong thủy, nhằm tạo ra môi trường hài hòa, cân bằng và tốt cho sức khỏe, tài lộc và cải thiện năng lượng trong không gian nhà ở.