Bản đồ Huyện Đức Trọng & Thông tin quy hoạch năm 2022

Bản đồ Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng hay bản đồ hành chính các xã tại huyện Đức Trọng, giúp bạn tra cứu thông tin về vị trí tiếp giáp, ranh giới, địa hình của huyện Đức Trọng. BanDoVietNam.com.vn tổng hợp thông tin bản đồ liên nghĩa đức trọng từ nguồn Internet uy tín, được cập nhật mới năm 2022.

Vị trí địa lý và đơn vị hành chính huyện Đức Trọng

+ Vị trí: Huyện Đức Trọng nằm ở trung tâm tỉnh Lâm Đồng, bao quanh huyện Đức Trọng là Phía bắc giáp TP Đà Lạt; Phía nam giáp huyện Bắc Bình và huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận; Phía đông giáp huyện Đơn Dương và huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận; Phía tây giáp huyện Lâm Hà và huyện Di Linh..

+ Diện tích và dân số: Tổng diện tích đất là 901,79 km², dân số khoảng 186.974 người (2019). Trong đó, ở Thành thị có 62.784 người (33.6%); ở Nông thôn có 124.190 người (66.4%). Mật độ dân số chiếm 207 người/km².

+ Đơn vị hành chính: Tính đến thời điểm năm 2022, Đức Trọng là huyện có một thị trấn Liên Nghĩa14 xã: Bình Thạnh, Đà Loan, Đa Quyn, Hiệp An, Hiệp Thạnh, Liên Hiệp, Ninh Gia, Ninh Loan, N’Thol Hạ, Phú Hội, Tà Hine, Tà Năng, Tân Hội, Tân Thành.
1. Bản đồ huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) khổ lớn

Bản đồ huyện Đức Trọng
Bản đồ huyện Đức Trọng, Click vào hình để xem kích thước lớn

Xem ngay : Bản đồ cụ thể Lâm Đồng

Quá trình hình thành và phát triển Huyện Đức Trọng

Sau năm 1975, huyện Đức Trọng có 16 xã : Q. Bình Thạnh, Đạ Đờn, Đạ Long, Đạ M’rông, Đạ Tông, Đinh Văn, Hiệp Thạnh, Lát, Liên Hiệp, N’Thol Hạ, Phi Tô, Phú Hội, Phú Sơn, Tân Hội, Tân Văn, Tùng Nghĩa .
Ngày 10 tháng 3 năm 1977, sáp nhập xã Lát vào thành phố Đà Lạt .
Ngày 14 tháng 3 năm 1979, chuyển 3 xã : Đạ Long, Đạ M’rông, Đạ Tông về huyện Lạc Dương mới xây dựng .
Ngày 19 tháng 9 năm 1981, xây dựng thị xã Nông trường Nam Ban tại khu kinh tế tài chính mới của TP.HN tại Lâm Đồng .

Ngày 6 tháng 3 năm 1984, chuyển xã Tùng Nghĩa thành thị trấn Liên Nghĩa, thị trấn huyện lỵ của huyện Đức Trọng.

Cuối năm 1986, huyện Đức Trọng có 2 thị xã : Liên Nghĩa, Nam Ban và 11 xã : Quận Bình Thạnh, Đạ Đờn, Đinh Văn, Hiệp Thạnh, Liên Hiệp, N’Thol Hạ, Phi Tô, Phú Hội, Phú Sơn, Tân Hội, Tân Văn .
Ngày 24 tháng 10 năm 1987, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định 157 – HĐBT. Theo đó :
  • Chuyển xã Ninh Gia thuộc huyện Di Linh và 4 xã: Đà Loan, Ninh Loan, Tà Hine, Tà Năng thuộc huyện Đơn Dương về huyện Đức Trọng quản lý
  • Thành lập 10 xã: Rô Men, Liêng Srônh, Phi Liêng, Phúc Thọ, Tân Thanh, Hoài Đức, Đan Phượng, Tân Hà, Gia Lâm, Đông Thanh
  • Chia thị trấn Nông trường Nam Ban thành hai đơn vị hành chính là thị trấn Nam Ban và xã Mê Linh
  • Chuyển xã Đinh Văn thành thị trấn Đinh Văn
  • Tách 2 thị trấn: Đinh Văn, Nam Ban và 15 xã: Đạ Đờn, Đan Phượng, Đông Thanh, Gia Lâm, Hoài Đức, Liêng Srônh, Mê Linh, Phi Liêng, Phi Tô, Phú Sơn, Phúc Thọ, Rô Men, Tân Hà, Tân Thanh, Tân Văn thuộc huyện Đức Trọng để thành lập huyện Lâm Hà.

Sau khi kiểm soát và điều chỉnh, huyện Đức Trọng có 1 thị xã Liên Nghĩa và 11 xã : Quận Bình Thạnh, Đà Loan, Hiệp Thạnh, Phú Hội, Liên Hiệp, Ninh Gia, Ninh Loan, N’Thôn Hạ, Tà Hine, Tà Năng, Tân Hội .
Ngày 18 tháng 6 năm 1999, chia xã Hiệp Thạnh thành 2 xã : Hiệp Thạnh và Hiệp An .
Ngày 30 tháng 10 năm 2000, chia xã Tân Hội thành 2 xã : Tân Hội và Tân Thành .

Ngày 6 tháng 3 năm 2009, chia xã Tà Năng thành 2 xã: Tà Năng và Đa Quyn.

Ngày 30 tháng 6 năm 2009, thị xã Liên Nghĩa được công nhận là đô thị loại IV .
Huyện Đức Trọng có 1 thị xã và 14 xã như lúc bấy giờ .
Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng Võ Văn Phương cho biết: Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Trọng đã thống nhất cao việc nâng cấp huyện lên thị xã là nhiệm vụ chính trị quan trọng
Chủ tịch UBND huyện Đức Trọng Võ Văn Phương cho biết: Ban Thường vụ Huyện ủy Đức Trọng đã thống nhất cao việc nâng cấp huyện lên thị xã là nhiệm vụ chính trị quan trọng

Bản đồ quy hoạch huyện Đức Trọng

Bản đồ hiện trạng sử dụng đất huyện Đức Trọng
Bản đồ hiện trạng sử dụng đất huyện Đức Trọng

PHÓNG TO
 

Source: https://nhaphodongnai.com
Category: Bản Đồ
Mời Bạn Đánh Giá