20 Trường hợp thu hồi đất không được bồi thường về đất

truong-hop-thu-hoi-dat-khong-duoc-boi-thuong-ve-dat-thumb

  Trường hợp thu hồi đất không được bồi thường – Nhà nước thu hồi đất là việc Nhà nước quyết định thu lại quyền dùng đất của người được Nhà nước trao quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất của người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai. Nhà nước sẽ trả lại giá trị quyền cách […]