Thành Phố Biên Hòa 6 xã thành phường

thanh-pho-bien-hoa-6-xa-len-phuong

Trong quá trình phấn đấu trở thành thành phố loại I. Cùng với việc đầu tư cơ sở hạ tầng, chuẩn hóa các tiêu chí về kinh tế – xã hội khác thì về mặt hành chính. Thành phố Biên Hòa 6 xã lên phường cũng cần hoàn thiện từng bước để đạt mọi yêu cầu. Hướng Dẫn […]