Đất Nông Nghiệp Là Gì? Phân Loại Đất Nông Nghiệp

dat-nong-nghiep-dong-nai

Đất nông nghiệp (hay còn gọi là đất canh tác hay đất trồng trọt) là đất được sử dụng vào mục đích sản xuất. Chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản, nghiên cứu. Thí nghiệm về nông nghiệp, lâm nghiệp. Làm muối, trồng rừng.