Điều cần biết về chuyển quyền sử dụng đất???

dieu-can-biet-ve-chuyen-quyen-su-dung-dat-

Giao dịch chuyển quyền sử dụng đất là gì? Theo quy định tại Khoản 10 Điều ba Luật đất đai 2013 thì giao dịch “chuyển quyền sử dụng đất” được hiểu là: Chuyển quyền cách sử dụng đất là việc chuyển giao quyền cách dùng đất từ người này sang người khác thông qua các hình thức chuyển đổi. Chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất […]