Search
bang-tra-cuu-sao-han-2023 - 1

Bảng Sao Hạn Năm 2023 Cho 12 Con Giáp Chính Xác Nhất
Chúng ta đã bước qua năm Quý Mão, mỗi tuổi đều mang theo một sao chiếu mệnh và hạn tuổi riêng biệt. Dưới đây, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin chi tiết về sao hạn năm 2023 cho từng tuổi, giúp bạn có cái nhìn tổng quan về vận mệnh và nắm bắt cơ hội để làm cho năm mới trở nên hanh thông và may mắn.

I. Bảng Sao Hạn Năm 2023 Theo Từng Tuổi

Trong hệ thống Cửu Diệu, có tổng cộng 9 sao “đổi ngôi” hàng năm (bao gồm La Hầu, Kế Đô, Thái Bạch, Thái Âm, Thái Dương, Mộc Đức, Thủy Diệu, Thổ Tú và Vân Hán), cùng với 8 niên hạn tương ứng (Toán Tận, Tam Kheo, Huỳnh Tuyển, Diêm Vương, Thiên Tinh, Thiên La, Địa Võng và Ngũ Mộ).

Mỗi năm, mỗi người đều được gắn kết với một sao chiếu mệnh và trải qua một niên hạn riêng, dẫn đến sự đa dạng về vận mệnh và may rủi. Dưới đây là bảng sao chiếu mệnhbảng sao hạn năm 2023 cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ nhất.

1. Bảng Sao Chiếu Mệnh Năm 2023 Quý Mão

Bảng Sao Chiếu Mệnh Năm 2023 Cho Nam

Sao Chiếu Năm 2023 Năm Sinh
Sao Vân Hán 1973 1982 1991 2000
Sao Thái Dương 1974 1983 1992 2001
Sao Thái Bạch 1975 1984 1993 2002
Sao Thủy Diệu 1976 1985 1994 2003
Sao Thổ Tú 1977 1986 1995 2004
Sao La Hầu 1978 1987 1996 2005
Sao Mộc Đức 1979 1988 1997 2006
Sao Thái Âm 1980 1989 1998 2007
Sao Kế Đô 1981 1990 1999 2008

Bảng Sao Chiếu Mệnh Năm 2023 Cho Nữ

Sao Chiếu Năm 2023 Năm Sinh
Sao La Hầu 2000 1991 1982 1973
Sao Thổ Tú 2001 1992 1983 1974
Sao Thái Âm 2002 1993 1984 1975
Sao Mộc Đức 2003 1994 1985 1976
Sao Vân Hán 2004 1995 1986 1977
Sao Kế Đô 2005 1996 1987 1978
Sao Thủy Diệu 2006 1997 1988 1979
Sao Thái Bạch 2007 1998 1989 1980
Sao Thái Dương 2008 1999 1990 1981

Bảng Sao Chiếu Mệnh Theo Tuổi Âm Lịch Nam Và Nữ

Dưới đây là một bảng sao chiếu mệnh theo từng tuổi và giới tính nam/nữ. Giúp bạn dễ dàng xác định sao chiếu mệnh của mình trong năm mới. Thông qua bảng này, bạn sẽ biết được liệu sao của mình là cát hay hung, từ đó thấy rõ hơn về vận mệnh và cơ hội trong năm tới.

bang-sao-chieu-menh

2. Bảng Sao Hạn Năm 2023 Quý Mão

Trong hệ thống Cửu Diệu với 9 sao, mỗi người sẽ gặp phải 8 loại niên hạn khác nhau trong một năm. Đây là những niên hạn Đại hạn và Tiểu hạn. Tùy thuộc vào từng năm, các tuổi sẽ gặp các loại niên hạn khác nhau. Hãy cùng tìm hiểu về niên hạn dựa trên bảng sao hạn năm 2023 dưới đây:

Bảng Sao Hạn Năm 2023 Nam Mạng

Niên Hạn 2023 Năm Sinh
Hạn Thiên La 2000 1991 1982 1973 1965/1964 
Hạn Toán Tận 2001 1992 1983 1975/1974 1966
Hạn Thiên Tinh 2002 1993 1985/1984 1976 1967
Hạn Ngũ Mộ 2003 1995/1994 1986 1977 1968
Hạn Tam Kheo 2005/2004 1996 1987 1978 1969
Hạn Huỳnh Tuyển 1997 1988 1979 1970 1961
Hạn Diêm Vương 1998 1989 1980 1971 1962
Hạn Địa Võng 1999 1990 1981 1972 1963

Bảng Sao Hạn Năm 2023 Nữ Mạng

Niên Hạn 2023 Năm Sinh
Hạn Thiên La 1962 1971 1980 1989 1998
Hạn Toán Tận 1961 1970 1979 1988 1997
Hạn Thiên Tinh 1960 1969 1978 1987 1996
Hạn Ngũ Mộ 1968 1977 1986 1995/1994 2003
Hạn Tam Kheo 1967 1976 1985/1984 1993 2002
Hạn Huỳnh Tuyển 1966 1975/1974 1983 1992 2001
Hạn Diêm Vương 1965/1964 1973 1982 1991 2000
Hạn Địa Võng 1963 1972 1981 1990 1999

Lưu ý : Các bảng tra cứu trên đây được lập dựa trên số tuổi của bạn theo lịch âm dương năm 2023. Cách tính tuổi: Tuổi năm 2023 (âm lịch) = 2023 - năm sinh + 1.

Bảng Tra Cứu Sao Hạn Đầy Đủ Các Tuổi Hàng Năm

Ngoài bảng sao hạn năm 2023 mà chúng tôi đã cung cấp ở phía trên, bạn còn có thể tra cứu các niên hạn của mọi năm, cho bất kỳ tuổi nào trong bảng tra dưới đây. Đây là tài liệu hữu ích giúp bạn nắm rõ niên hạn và sao chiếu mạng của mình trong các năm tiếp theo:
bang-sao-han

Việc tra cứu và hiểu rõ niên hạn có thể giúp bạn lập kế hoạch và đối mặt tốt hơn với những biến đổi trong cuộc sống. Hãy sử dụng tài liệu này như một công cụ hữu ích để tận dụng cơ hội và thách thức một cách hiệu quả và tự tin. Chúc bạn có một năm mới thịnh vượng và thành công!

II. Bảng Sao Hạn Năm 2023 Cho 12 Con Giáp

Để giúp bạn đọc dễ dàng xác định sao hạn năm 2023 của mình theo năm sinh, Nhaphodongnai.com đã tổng hợp các bảng thông tin chi tiết theo từng tuổi thuộc 12 con giáp dưới đây. Xin mời bạn đọc tham khảo!

1. Bảng Sao Hạn Năm 2023 Cho Tuổi Tý

Tuổi Năm Sinh Sao - Hạn Nam Mạng Sao - Hạn Nữ Mạng
Mậu Tý 1948 Sao Thái Bạch - Hạn Toán Tận Sao Thái Âm - Hạn Huỳnh Tuyển
Canh Tý 1960 Sao La Hầu - Hạn Tam Kheo Sao Kế Đô - Hạn Thiên Tinh
Nhâm Tý 1972 Sao Kế Đô - Hạn Địa Võng  Sao Thái Dương - Hạn Địa Võng
Giáp Tý 1984 Sao Thái Bạch - Hạn Thiên Tinh Sao Thái Âm - Hạn Tam Kheo
Bính Tý 1996  Sao La Hầu - Hạn Tam Kheo Sao Kế Đô - Hạn Thiên Tinh

2. Bảng Sao Hạn Năm 2023 Cho Tuổi Sửu

Tuổi Năm Sinh Sao - Hạn Nam Mạng Sao - Hạn Nữ Mạng
Kỷ Sửu 1949 Sao Thủy Diệu - Hạn Thiên Tinh  Sao Mộc Đức - Hạn Tam Kheo 
Tân Sửu 1961  Sao Mộc Đức - Hạn Huỳnh Tuyển  Sao Thủy Diệu - Hạn Toán Tận
Quý Sửu 1973  Sao Vân Hán - Hạn Thiên La  Sao La Hầu - Hạn Diêm Vương
Ất Sửu 1985  Sao Thủy Diệu - Hạn Thiên Tinh   Sao Mộc Đức - Hạn Tam Kheo 
Đinh Sửu 1997   Sao Mộc Đức - Hạn Huỳnh Tuyển  Sao Thủy Diệu - Hạn Toán Tận

3. Bảng Sao Hạn Năm 2023 Cho Tuổi Dần

Tuổi Năm Sinh Sao - Hạn Nam Mạng Sao - Hạn Nữ Mạng
Canh Dần 1950  Sao Thổ Tú - Hạn Ngũ Mộ  Sao Vân Hán - Hạn Ngũ Mộ
Nhâm Dần 1962  Sao Thái Âm - Hạn Diêm Vương  Sao Thái Bạch - Hạn Thiên La
Giáp Dần 1974  Sao Thái Dương - Hạn Toán Tận  Sao Thổ Tú - Hạn Huỳnh Tuyển
Bính Dần 1986  Sao Thổ Tú - Hạn Ngũ Mộ   Sao Vân Hán - Hạn Ngũ Mộ
Mậu Dần 1998   Sao Thái Âm - Hạn Diêm Vương   Sao Thái Bạch - Hạn Thiên La

4. Bảng Sao Hạn Năm 2023 Cho Tuổi Mão

Tuổi Năm Sinh Sao - Hạn Nam Mạng Sao - Hạn Nữ Mạng
Tân Mão 1951 Sao La Hầu - Hạn Tam Kheo  Sao Kế Đô - Hạn Thiên Tinh 
Quý Mão 1963 Sao Kế Đô - Hạn Địa Võng  Sao Thái Dương - Hạn Địa Võng 
Ất Mão 1975  Sao Thái Bạch - Hạn Toán Tận Sao Thái Âm - Hạn Huỳnh Tuyển 
Đinh Mão 1987  Sao La Hầu - Hạn Tam Kheo   Sao Kế Đô - Hạn Thiên Tinh 
Kỷ Mão 1999   Sao Kế Đô - Hạn Địa Võng  Sao Thái Dương - Hạn Địa Võng  

5. Bảng Sao Hạn Năm 2023 Cho Tuổi Thìn

Tuổi Năm Sinh Sao - Hạn Nam Mạng Sao - Hạn Nữ Mạng
Nhâm Thìn   1952 Sao Mộc Đức - Hạn Huỳnh Tuyển  Sao Thủy Diệu - Hạn Toán Tận 
Giáp Thìn   1964  Sao Vân Hán - Hạn Thiên La Sao La Hầu - Hạn Diêm Vương 
Bính Thìn   1976  Sao Thủy Diệu - Hạn Thiên Tinh  Sao Mộc Đức - Hạn Tam Kheo
Mậu Thìn   1988  Sao Mộc Đức - Hạn Huỳnh Tuyển   Sao Thủy Diệu - Hạn Toán Tận 
Canh Thìn   2000   Sao Vân Hán - Hạn Thiên La  Sao La Hầu - Hạn Diêm Vương 

6. Bảng Sao Hạn Năm 2023 Cho Tuổi Tỵ

Tuổi Năm Sinh Sao - Hạn Nam Mạng Sao - Hạn Nữ Mạng
Quý Tỵ 1953  Sao Thái Âm - Hạn Diêm Vương Sao Thái Bạch - Hạn Thiên La 
Ất Tỵ 1965  Sao Thái Dương - Hạn Thiên La  Sao Thổ Tú - Hạn Diêm Vương
Đinh Tỵ 1977  Sao Thổ Tú - Hạn Ngũ Mộ Sao Vân Hán - Hạn Ngũ Mộ 
Kỷ Tỵ 1989   Sao Thái Âm - Hạn Diêm Vương  Sao Thái Bạch - Hạn Thiên La 
Tân Tỵ 2001  Sao Thái Dương - Hạn Toán Tận Sao Thổ Tú - Hạn Huỳnh Tuyển 

7. Bảng Sao Hạn Năm 2023 Cho Tuổi Ngọ

Tuổi Năm Sinh Sao - Hạn Nam Mạng Sao - Hạn Nữ Mạng
Giáp Ngọ 1954  Sao Kế Đô - Hạn Địa Võng Sao Thái Dương - Hạn Địa Võng 
Bính Ngọ 1966 Sao Thái Bạch - Hạn Toán Tận  Sao Thái Âm - Hạn Huỳnh Tuyển 
Mậu Ngọ 1978  Sao La Hầu - Hạn Tam Kheo  Sao Kế Đô - Hạn Thiên Tinh
Canh Ngọ 1990   Sao Kế Đô - Hạn Địa Võng  Sao Thái Dương - Hạn Địa Võng 
Nhâm Ngọ 2002 Sao Thái Bạch - Hạn Thiên Tinh   Sao Thái Âm - Hạn Tam Kheo

8. Bảng Sao Hạn Năm 2023 Cho Tuổi Mùi

Tuổi Năm Sinh Sao - Hạn Nam Mạng Sao - Hạn Nữ Mạng
Ất Mùi 1955 Sao Vân Hán - Hạn Địa Võng Sao La Hầu - Hạn Địa Võng
Đinh Mùi 1967  Sao Thủy Diệu - Hạn Thiên Tinh Sao Mộc Đức - Hạn Tam Kheo
Kỷ Mùi 1979 Sao Mộc Đức - Hạn Huỳnh Tuyển Sao Thủy Diệu - Hạn Toán Tận
Tân Mùi 1991 Sao Vân Hán - Hạn Thiên La Sao La Hầu - Hạn Diêm Vương
Quý Mùi 2003 Sao Thủy Diệu - Hạn Ngũ Mộ Sao Mộc Đức - Hạn Ngũ Mộ 

9. Bảng Sao Hạn Năm 2023 Cho Tuổi Thân

Tuổi Năm Sinh Sao - Hạn Nam Mạng Sao - Hạn Nữ Mạng
Bính Thân 1956 Sao Thái Dương - Hạn Thiên La  Sao Thổ Tú - Hạn Diêm Vương 
Mậu Thân 1968 Sao Thổ Tú - Hạn Ngũ Mộ   Sao Vân Hán - Hạn Ngũ Mộ
Canh Thân 1980  Sao Thái Âm - Hạn Diêm Vương  Sao Thái Bạch - Hạn Thiên La
Nhâm Thân 1992  Sao Thái Dương - Hạn Toán Tận Sao Thổ Tú - Hạn Huỳnh Tuyển 
Giáp Thân 2004   Sao Thổ Tú - Hạn Tam Kheo  Sao Vân Hán - Hạn Thiên Tinh

10. Bảng Sao Hạn Năm 2023 Cho Tuổi Dậu

Tuổi Năm Sinh Sao - Hạn Nam Mạng Sao - Hạn Nữ Mạng
Đinh Dậu 1957 Sao Thái Bạch - Hạn Toán Tận   Sao Thái Âm - Hạn Huỳnh Tuyển
Kỷ Dậu 1969 Sao La Hầu - Hạn Tam Kheo  Sao Kế Đô - Hạn Thiên Tinh 
Tân Dậu 1981  Sao Kế Đô - Hạn Địa Võng Sao Thái Dương - Hạn Địa Võng 
Quý Dậu 1993  Sao Thái Bạch - Hạn Thiên Tinh  Sao Thái Âm - Hạn Tam Kheo
Ất Dậu 2005  Sao La Hầu - Hạn Tam Kheo   Sao Kế Đô - Hạn Thiên Tinh 

11. Bảng Sao Hạn Năm 2023 Cho Tuổi Tuất

Tuổi Năm Sinh Sao - Hạn Nam Mạng Sao - Hạn Nữ Mạng
Mậu Tuất 1958 Sao Thủy Diệu - Hạn Thiên Tinh Sao Mộc Đức - Hạn Tam Kheo 
Canh Tuất 1970 Sao Mộc Đức - Hạn Huỳnh Tuyển  Sao Thủy Diệu - Hạn Toán Tận
Nhâm Tuất 1982 Sao Vân Hán - Hạn Thiên La Sao La Hầu - Hạn Diêm Vương
Giáp Tuất 1994 Sao Thủy Diệu - Hạn Ngũ Mộ Sao Mộc Đức - Hạn Ngũ Mộ
Bính Tuất 2006 Sao Mộc Đức - Hạn Huỳnh Tuyển  Sao Thủy Diệu - Hạn Toán Tận

12. Bảng Sao Hạn Năm 2023 Cho Tuổi Hợi

Tuổi Năm Sinh Sao - Hạn Nam Mạng Sao - Hạn Nữ Mạng
Kỷ Hợi 1959 Sao Thổ Tú - Hạn Ngũ Mộ Sao Vân Hán - Hạn Ngũ Mộ
Tân Hợi 1971 Sao Thái Âm - Hạn Diêm Vương Sao Thái Bạch - Hạn Thiên La
Quý Hợi 1983 Sao Thái Dương - Hạn Toán Tận Sao Thổ Tú - Hạn Huỳnh Tuyển
Ất Hợi 1995 Sao Thổ Tú - Hạn Ngũ Mộ Sao Vân Hán - Hạn Ngũ Mộ
Đinh Hợi 2007 Sao Thái Âm - Hạn Diêm Vương Sao Thái Bạch - Hạn Thiên La

III. Tra Cứu Tính Chất Tốt – Xấu Của Sao Hạn Năm 2023

Sau khi bạn đã xác định được sao hạn của mình trong năm 2023 dựa trên tuổi của mình, hãy tiến tới phần tra cứu tính chất tốt – xấu để hiểu rõ hơn về cách sao này ảnh hưởng đến vận mệnh của bạn trong năm mới. Điều này sẽ giúp bạn biết liệu bạn là người được cát tinh chiếu mạng hay hung tinh. Dựa vào tính chất này, bạn có thể lập kế hoạch và đối mặt với những biến đổi và thách thức trong cuộc sống một cách tự tin và hiệu quả.

Nếu bạn là người được cát tinh chiếu mạng trong năm 2023, điều này ám chỉ rằng cuộc sống của bạn có khả năng gặp nhiều may mắn và thuận lợi. Các kế hoạch và dự định của bạn có thể thực hiện một cách suôn sẻ, và những cơ hội mở ra trước mắt đều mang lại thành công và hạnh phúc.

Trong trường hợp bạn gặp sao trung tinh trong năm 2023, điều này thường ám chỉ một năm bình ổn và ổn định. Bạn không cần phải lo lắng quá nhiều về những biến đổi lớn trong cuộc sống, và có thể tiếp tục phấn đấu theo mục tiêu của mình một cách tự tin.

Nếu bạn gặp hung tinh trong năm 2023, đây là một tín hiệu để bạn cẩn trọng hơn trong việc đưa ra quyết định và lựa chọn. Có thể có những thách thức và khó khăn xuất hiện, nhưng đừng quá lo lắng, hãy sử dụng khả năng thích nghi và sáng tạo của bạn để vượt qua mọi trở ngại.
1. Tính Chất Tốt – Xấu Của Sao Chiếu Mệnh Năm 2023

Cửu tinh hay cửu diệu trong cách tính hạn hàng năm gồm 9 ngôi sao, được chia làm 3 mức Tốt – Trung bình – Xấu như sau:

Sao Tốt (Cát Tinh)Sao Trung TínhSao Xấu (Hung Tinh)
Thái Âm, Thái Dương, Mộc ĐứcThổ Tú, Thủy Diệu, Vân HớnThái Bạch, La Hầu, Kế Đô

1.1 Bảng Tóm Tắt Tính Chất Tốt – Xấu Của Cửu Diệu Niên Hạn

Dưới đây là bảng tổng hợp các tính chất tốt - xấu của 9 sao chiếu mệnh trong hệ thống Cửu Diệu. Việc hiểu rõ tính chất của từng sao sẽ giúp bạn cân nhắc và ứng phó tốt hơn với những ảnh hưởng của chúng trong cuộc sống hàng ngày:

Sao Chiếu Mệnh Tính Chất Sao
Sao Thái Bạch Chủ về hao tán tiền bạc, có tiểu nhân quấy phá, đề phòng quan sự, đau ốm tốn nhiều tiền chữa trị.
Sao Kế Đô Chủ về ám muội, thị phi, đau khổ, hao tài tốn của, họa vô đơn chí; trong gia đình có việc mờ ám, đi làm ăn xa lại có tài lộc mang về. Sao này hung nhất với nữ giới.
Sao La Hầu Chủ khẩu thiệt tinh, hay liên quan đến công quyền, nhiều chuyện phiền muộn, bệnh tật về tai mắt, máu huyết. Sao nặng nhất với nam giới.
Sao Thái Dương Chủ về công danh đắc lợi, nam giới được thăng quan tiến chức, còn nữ giới lại thường gặp vất vả mới mong đạt được ý nguyện.
Sao Thái Âm Chủ về danh lợi, hỉ sự, tốt cho nữ hơn nam, có lộc về đất đai, điền sản.
Sao Mộc Đức Chủ về hôn sự cát lành, tuy nhiên nữ giới đề phòng tật bệnh phát sinh nhất là máu huyết, nam giới coi chừng bệnh về mắt.
Sao Thủy Diệu Phước lộc tinh, tốt nhưng cũng kỵ tháng tư và tháng tám. Chủ về tài lộc hỉ. Không nên đi sông biển, giữ gìn lời nói (nhất là nữ giới) nếu không sẽ có tranh cãi, lời tiếng thị phi đàm tiếu.
Sao Vân Hớn Tai tinh, chủ về tật ách. Nam gặp tai hình, phòng thương tật, bị kiện thưa bất lợi; nữ không tốt về thai sản.
Sao Thổ Tú Ách tinh, chủ về tiểu nhân, xuất hành đi xa không lợi, có kẻ ném đá giấu tay sinh ra thưa kiện, gia đạo không yên, chăn nuôi thua lỗ. 

1.2 Diễn Giải Chi Tiết Về Sao Hạn Năm 2023

1.2.1 Sao La Hầu – Hung Tinh

Sao La Hầu, trong hệ thống Cửu Diệu, thuộc hành Hỏa và được coi là một trong những hung tinh mang đến nhiều khó khăn và trở ngại cho những người chiếu mệnh nó trong năm 2023. Sao này gắn liền với tâm trạng buồn bã, nguy cơ mất tài chính, cảm xúc phức tạp, sự mất mát và vấn đề về sức khỏe. La Hầu thường tác động đến vấn đề tài chính và sức khỏe của người gặp nó, đồng thời có thể gây ra những tranh cãi và xung đột, đặc biệt trong lĩnh vực công việc và quyền lực.

Những tuổi sao La Hầu chiếu mệnh trong năm 2023 bao gồm :

 • Nam mạng: 10, 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82, 91 tuổi âm lịch.
 • Nữ mạng: 6, 15, 24, 33, 42, 51, 60, 69, 78, 87, 96 tuổi âm lịch.

Những ảnh hưởng xấu mà sao La Hầu mang lại trong năm 2023:

 • Có câu “Nam La Hầu, nữ Kế Đô“, nhấn mạnh rằng nam giới gặp sao La Hầu thường phải đối mặt với hậu quả nặng nề hơn so với nữ giới. Họ có thể mất tiền bạc, gặp vấn đề sức khỏe, và dễ dàng rơi vào lối sống buông thả, lãng phí và các hoạt động không tốt. Gia đình không hoà thuận và nhiều xung đột.
 • Sao La Hầu trở nên xấu nhất vào tháng 1 và tháng 7.
 • Đối với nam giới gặp sao này chiếu mệnh và có người vợ mang thai, năm đó có thể mang lại may mắn và thành công, cả trong kinh doanh và cuộc sống cá nhân. Người vợ mang thai cũng có thể được bảo vệ và bình an.
 • Đối với nữ giới, thường có khả năng gặp rắc rối và phiền toái, cảm giác buồn bã và áp lực về tâm lý.
 • Dễ gặp phải các vấn đề liên quan đến pháp luật, quyền lực và chỉ trích khi gặp sao La Hầu trong năm 2023.
1.1.2 Sao Kế Đô – Hung Tinh

Trong hệ thống Cửu Diệu, Sao Kế Đô được coi là một hung tinh khá mạnh mẽ. Khi gặp sao này chiếu mệnh, năm 2023 sẽ đối mặt với nhiều biến cố và thách thức. Công việc có thể trục trặc, tình hình tài chính dao động không ổn định, và mối quan hệ tình cảm cũng có thể trải qua thăng trầm.
Các tuổi gặp sao Kế Đô chiếu mệnh trong năm 2023 gồm :

 • Nam mạng : 7, 16, 25, 34, 43, 52, 61, 70, 79, 88, 97 tuổi âm lịch.
 • Nữ mạng : 10, 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82, 91 tuổi âm lịch.

Những tác động xấu mà Kế Đô mang lại trong năm 2023 :

 • Gặp chuyện không may mắn như sự ốm đau, bệnh tật, tinh thần buồn bã và cảm giác chán nản. Đặc biệt, những người có âm khí (năm sinh có âm) sẽ cảm nhận tác động này mạnh hơn.
 • Gia đạo bất an, có thể xảy gia tang sự và mối quan hệ bất ổn. Nam giới gặp sao này phải đi xa mới có tiền bạc còn quanh quẩn trong nhà dễ gặp tai ương, bị nữ giới hại.
 • Đối với phụ nữ, Sao Kế Đô được xem là hung tinh cực kỳ xấu. Khi bị sao này chiếu mệnh, nữ giới thường đối diện với nhiều chuyện không vui, thường xuyên gặp các vấn đề thị phi và bị lời đời chê trách. Tuy nhiên, nếu phụ nữ đang mang thai mà gặp Sao Kế Đô, tác động này có thể được xoay chuyển thành tích cực.
 • Nam giới có số đào hoa gặp Sao Kế Đô cũng dễ bị gây rối bởi các vấn đề liên quan đến phụ nữ. Do đó, hệ lụy kéo theo có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp, tài chính và công việc.
1.1.3 Sao Thái Bạch – Hung Tinh

Sao Thái Bạch, còn được gọi là Kim Tinh, được xem là một hung tinh có tác động xấu nhất trong số các sao xấu. Sao này mang đến những tác động thiệt hại nặng nề, đặc biệt là trong khía cạnh tài lộc.

Các tuổi gặp Sao Thái Bạch chiếu mệnh trong năm 2023 là :

 • Nam mạng : 13, 22, 31, 40, 49, 58, 67, 76, 85 tuổi âm lịch.
 • Nữ mạng : 17, 26, 35, 44, 35, 26, 62, 71, 80, 89 tuổi âm lịch.

Những tác động xấu của Sao Thái Bạch trong năm 2023 :

 • Hao tốn nhiều tiền của.
 • Ốm đau, dễ mắc các bệnh liên quan đến nội tạng. Nhiều người bị bệnh tật mãn tính, khó chữa khỏi.
 • Thường gặp phải nhiều vướng mắc, rắc rối liên quan tới luật pháp.
 • Công việc làm ăn lận đận, kinh doanh dễ bị hao tốn tiền bạc tài sản lớn, gặp tiểu nhân, bị kẻ xấu lợi dụng hãm hại. thậm chí còn ảnh hưởng đến cả tính mạng.
 • Có xu hướng sống khép kín, không thích trò chuyện, tâm sự với mọi người, tạo cảm giác xa cách, khó gần. Mọi người nhìn vào có cảm giác họ u tối, nhưng nếu họ càng như thế càng dễ gặp họa.
 • Nếu vượt qua được những rào cản trên thì vận trình thăng tiến rất nhanh, gặp việc gì cũng cần lưu tâm, chú ý, cẩn trọng với việc cho vay tiền vì dễ phát sinh cãi vã. Khi cần xử lý những việc này thì phải thật khiêm tốn, nhún nhường sẽ có lợi hơn. 
1.1.4 Sao Thái Dương – Cát Tinh

Sao Thái Dương còn được gọi là Mặt Trời, là một trong những sao tốt nhất trong hệ thống Cửu Diệu, mang hành Hỏa và thuộc dòng phúc tinh. Đặc biệt, sao này thường mang đến sự hỗ trợ vận mệnh đặc biệt cho nam giới.
Thái Dương, tượng trưng cho Mặt Trời, mang hành Hỏa, là sao cát tinh hàng đầu trong hệ thống Cửu Diệu. Khi sao này chiếu mệnh, vượng khí cát lợi tràn đầy, thúc đẩy mọi sự phát triển, thậm chí ngay cả cây khô cũng sẽ nảy mầm, phát triển mạnh mẽ.

Sao Thái Dương chiếu vào các tuổi :

 • Nam mạng : 5, 14, 23, 32, 41, 50, 59, 68, 77, 86, 95 tuổi âm lịch.
 • Nữ mạng : 7, 16, 25, 34, 43, 52, 61, 70, 79, 88, 97 tuổi âm lịch.

Lợi ích được hưởng khi Sao Thái Dương chiếu mệnh trong năm 2023 :

 • Làm ăn được phát đạt, gặp may mắn trong việc buôn bán. Nhiều doanh nhân có thể tạo dựng nên thương hiệu nổi tiếng, nâng cao hình ảnh của doanh nghiệp.
 • Giai đoạn thuận lợi nhất là vào tháng 6 và tháng 10 Âm lịch, đây được xem là hai tháng Đại cát. 
 • Trong năm mà gặp Thái Dương chiếu mệnh thường có cơ hội thăng quan tiến chức, danh vọng, uy tín, tên tuổi hiển hách lẫy lừng.
 • Đối với thế hệ trẻ có Thái Dương chiếu mệnh sẽ học hành thông minh, sáng suốt, thường có thành tích học tập tốt, thi cử đỗ đạt cao.
 • Vì bản chất là ánh sáng nên cách làm cần quang minh, đường đường chính chính mới gặp cát lợi. Nếu như làm ăn mờ ám thì tình hình ngược lại, giống như sao Thái Bạch, là hung thần hao tốn của cải.
 • Nhiều quan điểm cho rằng Thái Dương tinh chỉ hợp với nam giới, không hợp với nữ giới, tuy nhiên với bản chất là vượng tinh thì nam giới đắc lợi hơn, nữ giới cũng gặp may mắn, tuy nhiên không bằng nam giới.
1.1.5 Sao Thái Âm – Cát Tinh

Sao Thái Âm là một trong những cát tinh mạnh mẽ, thuộc hành Thủy. Được coi là sao chiếu mệnh mang lại nhiều lợi ích tốt, đặc biệt là về mảng danh lợi và sự nghiệp, đặc biệt phù hợp cho nữ giới.

Thái Âm chiếu mạng vào các tuổi trong năm 2023 gồm :

 • Nam mạng : 8, 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80, 89, 98 tuổi âm lịch.
 • Nữ mạng : 13, 22, 31, 40, 49, 58, 67, 76, 85, 94 tuổi âm lịch.

Lợi ích được hưởng khi sao Thái Âm chiếu mạng trong năm 2023 :
 • Sao Thái Âm mang đến cơ hội bội thu về tài lộc, kinh doanh và buôn bán. Điều này tạo điều kiện thuận lợi để tạo dựng một tình hình tài chính mạnh mẽ và ổn định.
 • Đối với nam giới, nếu ở trong độ tuổi kết hôn, sao này đem lại sự giúp đỡ về tiền bạc và sự nghiệp. Đây là thời điểm tốt để tập trung vào việc lập gia đình.
 • Đối với nữ giới, Thái Âm mang đến sự nâng cao trong sự nghiệp và phát triển danh lợi. Đây là cơ hội để tỏa sáng và thể hiện khả năng vượt trội.
 • Sao này đặc biệt lợi ích cho những ai liên quan đến lĩnh vực bất động sản, từ xây dựng, sửa chữa đến mua bán và kinh doanh.
 • Sao Thái Âm tạo nên tinh thần tự tin, lạc quan và sáng sủa. Điều này giúp tạo ra một tâm hồn mạnh mẽ và đối mặt với mọi thách thức một cách tích cực.
1.1.6 Sao Mộc Đức – Cát Tinh

Sao Mộc Đức là một trong những phước tinh thuộc hành Mộc trong hệ thống Cửu Diệu Niên Hạn, đem lại niềm may mắn cho cả nam và nữ trong năm mới.

Các tuổi được Sao Mộc Đức chiếu mệnh trong năm 2023 là :

 • Nam mệnh : 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 99 tuổi âm lịch.
 • Nữ mệnh : 12, 21, 30, 39, 48, 57, 66, 75, 84, 93 tuổi âm lịch.

Những lợi ích mang lại khi Sao Mộc Đức chiếu mệnh trong năm 2023:

 • Sao Mộc Đức mang lại sự trợ giúp từ người tốt, giúp bạn có cơ hội gặp gỡ và được hướng dẫn thêm trên con đường sự nghiệp và kinh doanh. Đây như việc “vén mây mờ để thấy mặt trời, mặt trăng,” giúp bạn thoát khỏi sự mịt mờ và tối tăm. Tuy nhiên, nếu bạn đang khởi nghiệp, hãy thận trọng để tránh thất bại.
 • Sao Mộc Đức mang lại sự hòa hợp trong hôn nhân, đặc biệt tốt cho các vấn đề liên quan đến cưới hỏi.
 • Phụ nữ mang thai gặp điềm lành, điềm bảo cho tính cách kiên cường và quyết đoán của đứa trẻ trong tương lai.
 • Sao Mộc Đức tạo cơ hội cho bạn kết bạn mới và có thể thăng tiến trong sự nghiệp.
 • Sao Mộc Đức mang lại sự bình an trong công việc và tạo điều kiện cho sự sinh tài và lợi nhuận.
 • Đối với những người đang theo đuổi học tập, năm 2023 đánh dấu một bước quan trọng trong sự nghiệp học tập. Bạn sẽ có cơ hội gặp được thầy giỏi và bạn đồng hành hỗ trợ bạn trong việc học tập và đạt được thành tích cao.
1.1.7 Sao Thủy Diệu – Trung Tinh

Thủy Diệu, một phước lộc tinh trong hệ thống Cửu Diệu, là một điều may mắn khi được chiếu mệnh. Sao này mang lại sự tươi mới cho cuộc sống và chủ về tài lộc, đặc biệt phù hợp với những người mang mệnh Mộc và Kim. Nó đem đến sự bất ngờ và may mắn trong sự nghiệp. Tuy vậy, dưới góc độ tổng thể, Thủy Diệu có tính trung tình – vừa mang tới những lợi ích, vừa đồng thời gặp một số hạn chế.

Sao Thủy Diệu chiếu mệnh vào các tuổi trong năm 2023 gồm :

 • Nam mạng : 12, 21, 30, 39, 48, 57, 66, 75, 84, 93 tuổi âm lịch.
 • Nữ mạng : 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 99 tuổi âm lịch.

Tác động của sao Thủy Diệu đến cuộc sống trong năm 2023 :
 • Công danh : Khi gặp sao Thủy Diệu, nhiều người sẽ thăng tiến như rồng vượt biển, đạt được những thành công đáng kể trong sự nghiệp.
 • Tài lộc và Tài sản: Sao này cho thấy xu hướng gia tăng không ngừng trong tài chính và tài sản theo thời gian. Những người tham gia vào các hoạt động kinh doanh xa xôi có thể đạt được thành công rực rỡ.
 • Tuy nhiên, cần lưu ý mối lo ngại liên quan đến sự bất trắc về sông nước. Không nên tham gia vào các hoạt động sông biển, đòi hỏi sự thận trọng khi đi xa, để tránh các xung đột và mâu thuẫn, và hạn chế lời đồn đại và lời nói không hay.
 • Sao Thủy Diệu có thể mang đến một số điểm không thuận lợi vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch. Trong khoảng thời gian này, có thể xuất hiện sự bất ngờ không mong đợi, đau ốm hoặc tai ương không lường trước.
1.1.8 Sao Vân Hớn – Trung Tinh

Vân Hán, một ngôi sao trung tình trong hệ thống Cửu Diệu, mang đến cả tính tốt và xấu, tuy tác động không quá mạnh. Sao này liên quan đến sức khỏe và thai sản phụ nữ, có khả năng gây ra tình trạng huyết quang, trong khi đối với nam giới thì thường không thuận lợi trong quan trường. Gia đình cũng có thể gặp phải sự bất an, và sự thăng trầm về sản xuất nông nghiệp, nên cần thận trọng.

Sao Vân Hán chiếu mệnh vào các tuổi trong năm 2023 gồm :

 • Nam mạng : 06, 15, 24, 33, 42, 51, 60, 69, 78, 87, 96 tuổi âm lịch.
 • Nữ mạng : 11, 20, 29, 38, 47, 56, 65, 74, 83, 92 tuổi âm lịch.

Tác động của sao Vân Hán đến cuộc sống trong năm 2023:

 • Trạng thái trung bình trong mọi việc làm, không quá thăng trầm.
 • Cần đề phòng về các vấn đề liên quan đến sức khỏe, đau ốm và khả năng mắc các bệnh về miệng, miệng miệng.
 • Nói lời không hay nghe dễ dẫn đến mất lòng tin hoặc mất quý trọng.
 • Nam giới: Gặp nhiều rắc rối và khó khăn, thường liên quan đến kiện tụng, có thể gặp tình huống thiếu thuận lợi.
 • Nữ giới: Không tốt về thai sản, đặc biệt vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch.
 • Gia đình có thể trải qua thời kỳ bất an, sản xuất nông nghiệp có thể gặp khó khăn, nên cần thận trọng.
 • Sao Vân Hán có thể khiến người ta trở nên thận trọng hơn trong quyết định và hành động. Họ thường thích giữ vững nền nếp cũ, có xu hướng bảo thủ và không thích thay đổi. Cẩn trọng với các vấn đề giấy tờ, hợp đồng, kiện tụng để tránh mâu thuẫn và cãi vã không cần thiết.
1.1.9 Sao Thổ Tú – Trung Tinh

Thổ Tú, một trong các ngôi sao trung tình của hệ thống Cửu Diệu, mang đến tính chất tốt và xấu đan xen, mặc dù sự ảnh hưởng của nó không thể quá lớn.

Sao Thổ Tú chiếu mệnh vào các tuổi năm 2023 gồm :

 • Nam mạng : 11, 20, 29, 38, 47, 56, 65, 74, 83, 92 tuổi âm lịch.
 • Nữ mạng : 5, 14, 23, 32, 41, 50, 59, 68, 77, 86, 95 tuổi âm lịch.

Tác động của sao Thổ Tú đến cuộc sống trong năm 2023 :
 • Bị tiểu nhân hãm hại, làm ăn khó thuận lợi vì xung quanh luôn có những tiểu nhân gièm pha, phá hoại, mọi sự khó thành.
 • Sức khỏe không được tốt, hay bị đau ốm, nhưng bệnh không quá nặng.
 • Đi xa không thuận lợi, nên hạn chế đi xa tránh gặp nạn.
 • Tình cảm không được suôn sẻ, gặp nhiều trắc trở, xảy ra nhiều cãi vã, tranh chấp không đáng có.
 • Trong lòng hay mang nỗi buồn man mác, tâm lý không vững vàng, hay hoài nghi, không hăng hái trong công việc làm ăn, song cũng không gặp tai họa gì. Vì thế, nên tìm cách điều chỉnh cảm xúc của mình bằng những điều tích cực.
 • Người cao tuổi dễ bị bệnh tật hoành hành, ốm lâu khó khỏi. Gia trạch bất an, hay chiêm bao mộng mị, không nên nuôi con vật gì.

2. Ảnh Hưởng Của Các Sao Hạn Năm 2023

8 niên hạn là những yếu tố quan trọng trong hệ thống Cửu Diệu, luôn quay vòng liên tục qua mỗi năm và được chia thành đại hạn và tiểu hạn, mỗi loại mang theo những ảnh hưởng riêng.

Loại HạnTên Hạn – Tính Chất Hạn
Đại HạnHạn Toán Tận – bệnh tật, hao tài
Hạn Huỳnh Tuyền – bệnh nặng, hao tài
Tiểu HạnHạn Tam Kheo – chân tay nhức mỏi
Hạn Ngũ Mộ – Hao tiền tốn của
XấuHạn Thiên Tinh – Bị thưa kiện, thị phi
Hạn Thiên La – Bị phá phách không yên
Hạn Địa Võng – tai tiếng, cạm bẫy, tù tội
Hạn Diêm Vương – tin buồn từ phương xa

2.1 Diễn Giải Chi Tiết Các Hạn Trong Năm 2023

Hạn Toán Tận

Hạn Toán Tận thuộc về Đại hạn. Khi gặp hạn Toán Tận, cần đề phòng về tài chính, bởi việc mang theo nhiều tiền hoặc đồ trang sức quý có thể dẫn đến cuộc cướp giật hoặc nguy cơ mất tích. Đi đường hoặc tham gia khai thác tài nguyên cũng cần cẩn trọng, vì có thể gặp tai nạn.

Hạn Huỳnh Tuyền

Hạn Huỳnh Tuyền cũng thuộc về Đại hạn. Khi gặp hạn này, có thể xuất hiện các triệu chứng đau đầu, cảm giác mệt mỏi. Tránh tham gia các hoạt động liên quan đến đường thủy và hạn chế việc bảo chứng cho người khác, vì có thể gây ra những tình huống không lợi.

Hạn Tam Kheo

Hạn Tam Kheo là một Tiểu hạn. Khi gặp hạn này, cần đề phòng về các vấn đề liên quan đến sức khỏe, như đau chân tay hoặc tình trạng phong thấp. Tránh tham gia các sự kiện đông người để tránh nguy cơ rủi ro. Hãy kiềm chế bản thân và tránh những tình huống xung đột. Để bảo vệ sức khỏe, cần cẩn thận về các thương tích tay chân.

Hạn Ngũ Mộ

Hạn Ngũ Mộ cũng là một Tiểu hạn. Khi gặp hạn này, cần đề phòng về tài chính và tình trạng bất an. Tránh mua đồ lậu và không nên cho ai đặt chân đến nhà bạn để tránh nguy cơ tai họa. Để bảo vệ tài sản, cần tránh mua sắm các món đồ không có hóa đơn.

Hạn Thiên Tinh

Gặp hạn Thiên Tinh, cần đề phòng về ngộ độc và đặc biệt là khi có thai, tránh vói đồ từ trên cao xuống, để tránh rơi ngã và gây ra nguy hiểm cho thai nhi. Cẩn thận trong việc ăn uống để tránh ngộ độc thực phẩm. Nếu có triệu chứng đau ốm, cầu nguyện để có sự bình an và khỏi bệnh.
Hạn Thiên La

Hạn Thiên La có thể dẫn đến sự phân ly trong cặp đôi vợ chồng. Để tránh tình huống này, cần kiềm chế cảm xúc và tránh ghen tức. Tạo môi trường hòa thuận trong gia đình để tránh xung đột không cần thiết.

Hạn Địa Võng

Gặp hạn Địa Võng có thể dẫn đến những rắc rối pháp lý và tai tiếng. Hãy cẩn trọng trong việc tương tác với người khác vào buổi tối. Tránh mua đồ lậu hoặc các món đồ bất hợp pháp để tránh gặp rắc rối về pháp luật.

Hạn Diêm Vương

Hạn Diêm Vương tiên đoán sẽ có tin tức buồn từ xa. Mặc dù có thể gặp khó khăn trong tương lai gần, nhưng tổng thể, cơ hội sẽ đến và mang lại niềm vui và thành công. Hãy giữ tinh thần lạc quan và tận hưởng những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

IV. Hướng Dẫn Cách Cúng Sao Giải Hạn Năm 2023

Việc cúng dâng sao giải hạn trong năm 2023 nhằm mục đích giảm bớt tác động xui xẻo của sao xấu và tăng cường năng lượng tích cực từ sao tốt, từ đó mong muốn một năm mới tràn đầy bình an và thịnh vượng.

Lễ cúng sao giải hạn thường được tổ chức vào đầu năm mới Âm lịch, sau đó được thực hiện hàng tháng vào các ngày cố định tùy thuộc vào sao chiếu mệnh. Lễ cúng sao nên được tiến hành ngoài trời, trước sân nhà hoặc sân thượng.

le-vat-cung-sao-han

Trước khi tiến hành lễ cúng, cần đọc bài cúng sao đúng chuẩn và chuẩn bị mâm cúng theo yêu cầu của gia chủ. Một mâm cúng sao bao gồm:
 • Đèn hoặc nến (số lượng tùy thuộc vào từng sao).
 • Bài vị (màu sắc của bài vị phụ thuộc vào từng sao), viết tên sao chính xác lên bài vị (cúng sao nào thì viết tên sao đó).
 • Mũ vàng.
 • Đinh tiền vàng (số lượng tùy ý, không cần quá nhiều).
 • Gạo, muối.
 • Trầu, cau.
 • Hương hoa, trái cây, phẩm oản.
 • Nước (1 chai).

Sau khi lễ cúng kết thúc, tiền vàng, văn khấn, bài vị sẽ được đem đi hóa cả.

Ngày cúng sao còn phụ thuộc vào sao chiếu mệnh, dù sao nào chiếu mệnh thì nên cúng. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là sự thành tâm và tấm lòng của người thực hiện lễ cúng sao.

1. Hướng Dẫn Cúng Các Sao Giải Hạn Năm 2023

1.1 Cách Cúng Sao Thái Bạch Năm 2023

 • Thời gian: Ngày 15 âm hàng tháng hoặc có thể cúng 1 lần vào ngày đầu năm mới.
 • Lễ vật: 8 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và 3 cây nhang.
 • Danh xưng vị thần: “Tây Phương Canh Tân Kim Đức Thái Bạch Tinh Quân”.

1.2 Cách Cúng Sao Kế Đô Năm 2023

 • Thời gian: Ngày 18 âm lịch hàng tháng hoặc cúng 1 lần vào đầu năm mới.
 • Lễ vật: 9 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và 3 cây nhang.
 • Danh xưng vị thần: “Thiên Cung Thần Thủ La Hầu Tinh Quân”.

1.3 Cách Cúng Sao La Hầu Năm 2023

 • Thời gian: Ngày mùng 8 âm lịch hàng tháng hoặc cúng 1 lần vào đầu năm.
 • Lễ vật: 9 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và 3 cây nhang.
 • Danh xưng vị thần: “Thiên Cung Thần Thủ La Hầu Tinh Quân”.

1.4 Cách Cúng Sao Thổ Tú Năm 2023

 • Thời gian: Ngày 19 âm lịch hàng tháng hoặc 1 lần vào đầu năm mới.
 • Lễ vật: 5 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và 3 cây nhang.
 • Danh xưng vị thần: “Trung Ương Mậu Kỷ Thổ Tú Tinh Quân”.

1.5 Cách Cúng Sao Thủy Diệu Năm 2023

 • Thời gian: Ngày 21 âm lịch hàng tháng hoặc cúng 1 lần vào đầu năm.
 • Lễ vật: 7 đèn cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và 3 cây nhang.
 • Danh xưng vị thần: “Bắc Phương Nhâm Quý Thủy Đức Tinh Quân”.

1.6 Cách Cúng Sao Vân Hán Năm 2023

 • Thời gian: Ngày 29 âm lịch hàng tháng hoặc 1 lần vào đầu năm mới.
 • Lễ vật: 15 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và 3 cây nhang.
 • Danh xưng vị thần: “Nam Phương Bính Đinh Hỏa Đức Tinh Quân”.

1.7 Cách Cúng Sao Thái Dương Năm 2023

 • Thời gian: Ngày 27 âm lịch hàng tháng hoặc vào dịp đầu năm mới.
 • Lễ vật: 2 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và 3 cây nhang.
 • Danh xưng vị thần: “Nhật Cung Thái Dương Thiên Tử Tinh Quân”.

1.8 Cách Cúng Sao Thái Âm Năm 2023

 • Thời gian: Ngày 26 âm lịch hàng tháng hoặc vào dịp đầu năm mới.
 • Lễ vật: 7 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và 3 cây nhang.
 • Danh xưng vị thần: “Nguyệt Cung Thái Âm Hoàng Hậu Tinh Quân”.

1.9 Cách Cúng Sao Mộc Đức Năm 2023

 • Thời gian: Ngày 25 âm lịch hàng tháng hoặc cúng 1 lần vào đầu năm mới.
 • Lễ vật: 20 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và 3 cây nhang.
 • Danh xưng vị thần: “Đông Phương Giáp Ất Mộc Đức Tinh Quân”.

2. Mẫu Bài Văn Khấn Cúng Dâng Sao Giải Hạn Năm 2023

Dưới đây là bài văn khấn cúng dâng sao giải hạn năm Quý Mão 2023 áp dụng cho tất cả các tuổi. Tuy nhiên, ứng với mỗi sao lại có tên sao và danh xưng các vị thần sao khác nhau. Bạn đọc cần lưu ý thay đổi khi hành lễ. Bài văn khấn như sau:

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!
Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Nam mô Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Tlượng đế.

Con kính lạy Đức Trung Thiên tinh chúa Bắc cực Tử vi Tràng Sinh Đại đế.

Con kính lạy ngài Tả Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh quân

Con kính lạy Đức Hữu Bắc Đẩu cửa hàm Giải ách tinh quân

Con kính lạy …. (danh xưng các vị thần sao khi hành lễ phía trên).
Con kính lạy Đức Thượng Thanh Bản mệnh Nguyên Thần Châu quân.

Tín chủ con là:…………………

Hôm nay là ngày……. tháng…….. năm ……
Tín chủ con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương thiết lập linh án tại (địa chỉ)…… để làm lễ giải hạn sao (tên sao)… chiếu mệnh:

Cúi mong chư vị chấp kỳ lễ bạc phù hộ độ trì giải trừ vận hạn; ban phúc,lộc, thọ cho chúng con gặp mọi sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, an khang thịnh vượng.

Tín chủ con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô a di Đà Phật!
Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

3. Hướng Dẫn Sử Dụng Phong Thủy Để Hóa Giải Sao Hạn Năm 2023

3.1 Cách Hóa Giải Sao Chiếu Mệnh Năm 2023

Sao La Hầu

Sao này thuộc hành Kim, bạn có thể sử dụng các vật phẩm phong thủy liên quan đến hành Thủy để giảm tác động xui xẻo. Lựa chọn màu sắc như đen, xám, xanh biển. Sử dụng đá thạch anh đen, thạch anh khói, thạch anh tóc đen, mã não xanh dương, saphia làm vật trang sức.

Sao Kế Đô

Sao này thuộc hành Thổ, để hóa giải năng lượng tiêu cực, bạn nên sử dụng hành Kim. Màu trắng, bạc, xám là lựa chọn phù hợp. Đá thạch anh trắng cũng là một lựa chọn tốt để áp chế tác động xấu.

Sao Thái Bạch

Với hành Kim, bạn nên tránh mặc và sử dụng đồ màu trắng. Kết hợp màu đen hoặc xanh dương để cân bằng. Sử dụng đá thạch anh đen, thạch anh tóc đen, saphia làm vật trang sức.

Sao Thổ Tú

Trong nhà, hãy treo nhiều đồ vật cát tường và sử dụng trang sức đá quý màu trắng như kim cương, thạch anh trắng, mã não trắng.
Sao Thủy Diệu

Đá thạch anh đen, thạch anh tóc đen, saphia, thạch anh trắng, mã não trắng, phỉ thúy, ngọc lục bảo là những lựa chọn tốt để sử dụng trong năm có sao này chiếu. Mang theo hoặc trưng bày trong nhà đều tốt.

Sao Vân Hán

Sao này thuộc ngũ hành Hỏa, hãy sử dụng hành Thổ để cân bằng. Đeo trang sức đá quý màu vàng, màu nâu như Thạch anh vàng, Thạch anh tóc vàng, Thạch anh ưu linh nâu.

Sao Mộc Đức

Đeo trang sức đá phong thủy màu xanh lá như Ngọc phỉ thúy hoặc màu đen thuộc hành Thủy. Đá quý màu xanh dương hoặc đen như Thạch anh đen, Thạch anh tóc tiên đen cũng rất hợp.

Sao Thái Âm

Sử dụng đồ và trang sức vàng, bạc hoặc màu đen, xanh biển, ánh kim hoặc trắng như thạch anh trắng, thạch anh đen, đá mặt trăng để hóa giải. Hạn chế sử dụng đồ màu xanh lá cây hoặc vàng, nâu.

Sao Thái Dương

Nam giới có thể sử dụng trang sức đá quý màu đỏ, màu hồng, màu tím như Thạch anh tóc đỏ, Thạch anh tím, Thạch anh hồng, màu xanh lá như Vòng tay ngọc Myanmar, Chuỗi đá ngọc hồng lục bảo ruby xanh. Nữ giới có thể đeo đá quý màu nâu, màu vàng như Thạch anh ưu linh nâu, hổ phách, Thạch anh vàng, Thạch anh tóc vàng.

2.2 Cách Hóa Giải Niên Hạn Năm 2023

Trong năm Quý Mão, để hóa giải những tác động của các hạn sao, không chỉ cần tinh thần tích cực mà còn cần những biện pháp cụ thể để tạo nên vận may hơn. Dưới đây là những lưu ý quan trọng để hóa giải tác động của các hạn:
Hạn Diêm Vương

Sao này chủ yếu liên quan đến sức khỏe, đặc biệt là đối với những người yếu đuối, bệnh tật và phụ nữ mang thai. Hãy theo dõi sức khỏe cẩn thận và tránh công việc quá mệt mỏi, vì việc điều trị bệnh có thể tốn nhiều tiền và thời gian.

Hạn Toán Tận

Sao này có thể ảnh hưởng đến tài chính và tài sản, đặc biệt là những khoản tiêu hao không lường trước được. Để hóa giải, hãy thận trọng trong các giao dịch kinh doanh, tránh bị lừa dối. Khi ra ngoài, không nên mang nhiều tiền mặt để tránh rơi vào tầm ngắm của kẻ xấu.

Hạn Huỳnh Tuyển

Sao này ảnh hưởng đến sức khỏe và tài chính. Hãy dành thời gian cho sức khỏe của bạn và tránh làm việc xa nhà, đặc biệt là gần nước. Cẩn trọng trong các giao dịch kinh doanh và tránh áp đặt lòng tham, vì điều này có thể gây mất cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân.

Hạn Tam Kheo

Để hóa giải, hãy cẩn thận khi di chuyển, tránh tai nạn giao thông. Hãy duy trì chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý để tránh các vấn đề về sức khỏe. Hãy hành động cẩn thận và không để lỡ mất cơ hội quý báu.

Hạn Ngũ Mộ

Hãy quản lý tài chính cẩn thận, không nên cho vay hoặc mượn tiền một cách không cân nhắc. Tập trung vào việc làm việc thiện, không cần nhận lại. Kết bạn với những người đáng tin cậy, tránh xa những kẻ lừa gạt.

Hạn Thiên La

Hãy tìm người tâm sự khi cảm thấy phiền muộn, không nên giữ trong lòng. Thận trọng trong lời nói và hành động để tránh rơi vào tranh cãi không cần thiết.
Hạn Thiên Tinh

Hãy chú ý đến thực phẩm và đảm bảo ăn uống an toàn. Trong kinh doanh, hãy tính toán kỹ lưỡng và hành động cẩn thận để tránh gặp phải sai sót hoặc vấn đề pháp lý.

Hạn Địa Võng

Hãy làm ăn chân chính và minh bạch. Sử dụng hàng hóa chất lượng và giữ hóa đơn chứng từ rõ ràng. Tránh ra khỏi nhà vào buổi tối và không nên mời người lạ vào nhà.

Lời Kết

Trên đây là thông tin đầy đủ về sao hạn năm 2023 theo từng tuổi. Khi tham khảo bảng sao hạn 2023, mỗi người có thể tìm ra những kế hoạch tốt nhất cho năm mới. Điều này giúp tránh các rủi ro và khắc phục những trở ngại mà những sao xấu có thể gây ra. Đồng thời, tận dụng tối đa sức mạnh của các sao cát chiếu mệnh để gặt hái thêm nhiều phúc lộc. Chúc cho quý bạn đọc có một năm Quý Mão 2023 tràn đầy những điều tốt lành, an lành và thịnh vượng!

5/5 - (1 bình chọn)Nếu bạn thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này đến bạn bè người thân và gia đình bằng cách bấm vào nút bên dưới đây :

Bài Viết Liên Quan

Index