luat-thua-ke-dat-dai-quyen-thua-ke-nha-dat
Luật Thừa Kế Đất Đai – Quyền Thừa Kế Nhà Đất

Trong hệ thống pháp luật dân sự về Luật Thừa Kế Đất Đai nước ta. Quyền thừa kế thuộc vào loại đặc biệt. Có rất nhiều quy định về quyền thừa kế

Trong hệ thống pháp luật dân sự về Luật Thừa Kế Đất Đai nước ta. Quyền thừa kế thuộc vào loại đặc biệt. Có rất nhiều quy định về quyền thừa kế để đảm bảo được quyền lợi về tài sản mà người đã mất để lại. Rất nhiều người cũng quan tâm về quyền thừa kế. Đặc biệt là quyền thừa kế nhà đất. Vậy quyền thừa kế nhà đất cần giấy tờ gì ? Để hưởng thừa kế theo đúng quy định của pháp luật? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ngay sau đây!

Những Điều Cơ Bản Về Quyền Thừa Kế Và Luật Thừa Kế Đất Đai

Quyền Thừa Kế

Tại Điều 609 Bộ luật dân sự Việt Nam ban hành năm 2015 có đưa ra khái niệm cơ bản về Luật Thừa Kế Đất Đai:

“Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật; hưởng di sản thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật; Người thừa kế không là cá nhân có quyền hưởng di sản theo di chúc”.

Hiểu cơ bản thì quyền thừa kế là quyền được hưởng tài sản của người thừa kế. Tài sản này là của người lập ra di chúc để định đoạt tài sản của mình sau khi mất.

khai-niem-ve-luat-thua-ke-dat-dai-quyen-thua-ke-nha-dat

Quyền Thừa Kế Nhà Đất

Dựa vào khái niệm cơ bản của Quyền Thừa Kế. Chúng ta có thể hiểu quyền thừa kế nhà đất cơ bản như sau: Quyền thừa kế nhà đất là quyền được hưởng tài sản nhà đất của người thừa kế. Phần tài sản nhà đất này được định đoạt do người lập ra di chúc sau khi mất.
Trường hợp đặc biệt khi người mất không để lại di chúc. Quyền thừa kế sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật. Còn được gọi là thừa kế pháp luật.

Quyền Thừa Kế Nhà Đất Cần Những Giấy Tờ Gì?

Để đảm bảo lợi ích của người thừa kế cũng như mong muốn của người đã mất. Pháp luật nước ta quy định rất chặt chẽ trong quyền thừa kế. Yêu cầu đầy đủ và chi tiết các loại giấy tờ hợp pháp để thực hiện quyền thừa kế. Đặc biệt ở đây là quyền thừa kế nhà đất

quyen-thua-ke-nha-dat-can-nhung-giay-to-gi

Giấy Tờ Chứng Minh Quyền Sở Hữu Nhà Đất

Đây là loại giấy tờ cần lưu ý đầu tiên để Luật Thừa Kế Đất Đai có hiệu lực. Bao gồm các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu của người để lại di sản bao gồm:

  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ( sổ đỏ )
  • Sổ tiết kiệm
  • Đăng ký xe
  • Chứng nhận sở hữu các loại tài sản khác
  • Chứng nhận sở hữu cổ phần ( nếu có )
  • Trường hợp không có các loại giấy tờ trên, người thừa kế phải đưa ra được các loại giấy tờ thay thế chứng minh được quyền sở hữu tài sản như: hợp đồng, các bằng chứng xác thực,…

Giấy Chứng Tử Của Người Để Lại Tài Sản Nhà Đất

Vì quyền thừa kế chỉ được thực hiện khi người để lại di sản mất, giấy chứng tử là để xác minh vấn đề này. Sau khi đã xác minh chính xác sẽ bắt đầu làm thủ tục thừa kế cho người thừa kế. Ngoài ra còn phải xác định phần mộ để xác minh quan hệ giữa người thừa kế và người mất, phục vụ trong việc xác minh quan hệ giữa người thừa kế và người mất
Chứng Minh Thư – Căn Cước Công Dân – Hộ Chiếu

Các loại giấy tờ này là bắt buộc để xác minh chính xác danh tính của người thừa kế cũng như người để lại di sản, dùng trong việc xác minh thân phận và quan hệ của người thừa kế và người để lại di sản.

quyen-thua-ke-nha-dat-can-nhung-giay-to-gi-1

Giấy Xác Nhận Quan Hệ

Giấy xác minh quan hệ giữa người thừa kế và người để lại di sản nhà đất là cần thiết trong công tác xác minh quan hệ giữa 2 người.

Di Chúc Của Người Để Lại Di Sản Nhà Đất

Khi người để lại di sản nhà đất có di chúc phải nộp cả bản sao đã xác minh hoặc bản gốc di chúc để lại. Trường hợp người mất không để lại di chúc, Nhà nước sẽ thực hiện Luật Thừa Kế Đất Đai theo pháp luật.

Nếu bạn không có thời gian và nhiều loại giấy tờ rắc rối làm mất nhiều thời gian của các bạn thì có thể liên hệ Nhà Phố Đồng Nai để chúng tôi hướng dẫn từng bước, để bớt thời gian quý báu của bạn. Dịch vụ thừa kế nhà đất ở Đồng Nai
quyen-thua-ke-nha-dat-do-co-quan-nao-quyet-dinh
Mời Bạn Đánh Giá