Quy Hoạch Treo Là Gì ? Dự Án Treo Là Gì ?
Dự án, quy hoạch treo tại các địa phương không phải chuyện hiếm gặp hiện nay. Nhiều dự án quy hoạch chậm tiến độ hoặc không đủ năng lực thực hiện. Gây lãng phí nguồn tài nguyên sử dụng đất. Đây là một trong những bức xúc của người dân trong nhiều năm qua. Hãy cùng Nhà Phố Đồng Nai tìm hiểu những vấn đề liên quan đến quy hoạch treo hay dự án treo là gì ? Ở bài viết dưới đây nhé !!!

Quy Hoạch Treo Là Gì ?

Quy Hoạch Treo hay gọi chính xác là quy hoạch sử dụng đất treo thực chất chưa có quy định chính xác trong văn bản pháp luật Việt Nam. Tuy nhiên, chúng ta có thể hiểu nôm na quy hoạch treo là phần diện tích đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ghi trong kế hoạch sử dụng đất hằng năm của địa phương cho một hay nhiều mục đích khác nhau và đã công bố là sẽ thu hồi đất để thực hiện các dự án khác hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo như kế hoạch đề ra. Nhưng không thực hiện đúng tiến độ, kế hoạch.

Theo khoản 8 điều 49 Luật đất đai 2013 sửa đổi bổ sung năm 2019 quy định : diện tích đất nằm trong quy hoạch sử dụng đất hàng năm của địa phương đã được công bố phải bị thu hồi để thực hiện những dự án hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng đất mà hết 3 năm không có quyết định thu hồi hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng thì cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch đất phải điều chỉnh, hủy bỏ quy hoạch và phải công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với dự án ghi trong kế hoạch sử dụng đất.

Do đó, có thể hiểu thời hạn quy hoạch treo là sau khoảng thời gian 3 năm kể từ khi công bố quy hoạch sử dụng đất đất hàng năm. Những kế hoạch sử dụng đất không thực hiện và cũng không được công bố, thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đối với phần đất trên sẽ được gọi là đất quy hoạch treo.

Dự Án Treo Là Gì ?

Ngoài vấn đề quy hoạch treo ra thì tình trạng dự án treo cũng gây ra nhiều vấn đề nhức nhối và thiệt hại không ít cho người dân. Vậy dự án treo (hay dự án quy hoạch treo) là gì ? Chúng ta cùng tìm hiểu ngay dưới đây.

Dự Án Treo là việc triển khai thực hiện quy hoạch được các chủ đầu tư thực hiện bằng các dự án.  Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện bởi lý do nào đó mà quá trình triển khai bị ngưng trệ dẫn đến chậm tiến độ hoặc không triển khai thì các dự án đó gọi là dự án treo.
Đây cũng là tình trạng mà chính quyền địa phương và nhà nước luôn muốn tháo gỡ để giải quyết khó khăn cho người dân và dự án. Việc hình thành các dự án treo hay quy hoạch treo luôn bị người dân phản đối vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích cũng như cuộc sống của người dân trong khu quy hoạch. Không những thế, việc quy hoạch không đúng mục đích dẫn đến tình trạng lãng phí tài nguyên đất của nhà nước và kinh tế quốc gia.

Phân Loại Quy Hoạch Treo Hiện Nay

Quy hoạch treo phụ thuộc vào mục đích sử dụng đất. Thường sẽ có 2 loại quy hoạch treo trực tiếp hoặc gián tiếp và được chia thành 7 loại quy hoạch chính sau đây :

 • Quy hoạch chung xây dựng đô thị.
 • Quy hoạch sử dụng đất.
 • Quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn.
 • Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị.
 • Quy hoạch giao thông thủy lợi.
 • Quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội.
 • Quy hoạch ngành công – nông nghiệp, y tế, an ninh, thể thao, du lịch, thương mại,…

Không chỉ riêng quy hoạch treo. Những dự án treo cũng tồn tại ở nhiều dạng và xuất hiện ở nhiều địa phương từ các khu công nghiệp, khu đô thị đến các khu kinh tế hạ tầng giao thông, hẻm treo và khu kinh tế mới…

Những dự án treoquy hoạch treo tuy khác nhau về bản chất nhưng nó có chung một điểm là đều được cơ quan nhà nước ghi trong kế hoạch sử dụng đất hằng năm nhưng không thể thực hiện được vì nhiều lý do và đem lại hệ quả không thể lường trước được. Gây ra những bức xúc cho người dân về vấn đề sử dụng đất trong thời gian dài và khó giải quyết.

tra-cuu-ban-do-quy-hoach-tinh-dong-nai

Quy Định Quản Lý Quy Hoạch Treo Và Dự Án Treo Hiện Tại

Theo luật quy hoạch dự án treoquy hoạch treo năm 2013 được sửa đổi bổ sung năm 2019 được áp dụng từ ngày 1/1/2019 đã có có một số điều khoản được thay đổi về kế hoạch quy hoạch sử dụng đất về những vấn đề xử lý đất quy hoạch treo như sau :

Đất Quy Hoạch Treo Có Thể Được Xóa Bỏ Không ?

Đây là câu hỏi được nhiều người dân thắc mắc khi sử dụng đất quy hoạch treo. Nhà Phố Đồng Nai sẽ giải đáp ngay dưới đây :
Theo khoản 8 điều 49 chương IV về quy hoạch. Kế hoạch sử dụng đất sửa đổi bổ sung năm 2019 quy định : Diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố phải được thu hồi để thực hiện dự án hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất. Sau 3 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ và phải công bố điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với phần diện tích đất được ghi trong kế hoạch sử dụng đất.

Đất Quy Hoạch Treo Có Được Cấp Sổ Đỏ Không ?

Đất quy hoạch treo có được cấp sổ đỏ hay không? Đó là câu hỏi của rất nhiều người dân có diện tích đất bị dính quy hoạch.

Theo khoản 6 nghị định 43/2014/NĐ-CP: Trong trường hợp phần diện tích đó được công bố quyết định thu hồi hay chuyển đổi mục đích sử dụng trong bản kế hoạch. Thì phần diện tích nằm trong quy hoạch sẽ không được cấp giấy chứng nhận sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở hay bất cứ tài sản khác gắn liền với đất.

Cũng theo khoản 8 điều 49 luật sửa đổi bổ sung năm 2019. Nếu trong thời gian 3 năm mà chưa có quyết định thu hồi hay chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm thì cấp huyện phải điều chỉnh, hủy bỏ hay có công văn trong việc hủy bỏ thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trong kế hoạch.

Như vậy, đối với đất quy hoạch treo chỉ khi có công văn công bố hủy bỏ thu hồi/chuyển đổi mục đích sử dụng đất thì người dân mới có thể làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất.

? Tỷ Lệ Bản Đồ Là Gì ? Bản Đồ Quy Hoạch Là Gì ?
Đất Quy Hoạch Treo Có Được Bồi Thường Không ?

Việc bồi thường thiệt hại về công trình nhà ở có được bồi thường hay không sẽ phụ thuộc vào 2 trường hợp sau đây:

 • Trường hợp 1: Tài sản được hình thành trên đất quy hoạch nếu chưa có quyết định thu hồi hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc chưa được công bố thì khi có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện sẽ được bồi thường theo quy định của pháp luật.
 • Trường hợp 2: Tài sản trên đất quy hoạch đã có quyết định thu hồi hay chuyển mục đích sử dụng đã được công bố thì sẽ không được bồi thường thiệt hại tài sản có trên đất theo quy định của pháp luật.

Đối với những dự án, quy hoạch treo hiện nay. Vẫn chưa có quy định rõ ràng về vấn đề bồi thường thiệt hại cho những người dân có đất bị quy hoạch treo, dự án treo.

Đất Quy Hoạch Treo Có Được Mua Bán Hay Không ?

Hiện nay, thì việc mua bán đất quy hoạch treo tại nhiều địa phương trên cả nước vẫn diễn ra bình thường, tuy nhiên mức giá bán sẽ thấp hơn khá nhiều so với giá đất mặt bằng chung trong khu vực.

Việc người dân mua đất nằm trong dự án, quy hoạch treo. Nhà nước đã sửa đổi luật và quy định rõ ràng rằng nếu sau thời gian 3 năm. Kể từ ngày có thông báo quy hoạch. Mà dự án không thực hiện đúng tiến độ hay chưa có quyết định thu hồi. Hoặc chuyển mục đích thì chủ sở hữu đất có thể được tiếp tục sử dụng khu đất đó. Theo như đúng mục đích sử dụng đất ban đầu của thửa đất.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc người dân sẽ được tiếp tục thực hiện các quyền hợp pháp. Của người sử dụng đất và hoàn toàn có thể thực hiện các giao dịch mua bán. Hoặc chuyển nhược đất mà không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố pháp lý khác.

Có Được Phép Xây Nhà Trên Đất Quy Hoạch Treo Hay Không ?

Luật xây dựng sửa đổi 2020 có quy định rõ ràng về việc Có được phép xây nhà trên đất quy hoạch treo hay không ? sẽ chia ra 2 trường hợp như sau :
 • Trường hợp 1 : Đối với dự án treo, quy hoạch treo đã nằm trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện. Cá nhân, hộ gia đình,… Muốn sửa chữa nhà ở riêng lẻ. Thì chỉ được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn cho việc sửa chữa hoặc cải tạo đất, nhà ở. Và sẽ không được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn cho việc xây dựng mới.
 • Trường hợp 2 : Đối với trường hợp sau 3 năm kể từ ngày thông báo kế hoạch sử dụng đất. Mà địa phương vẫn chưa có công bố chính thức về quyết định thu hồi hoặc không điều chỉnh. Hủy bỏ sử dụng đất thì người sử dụng đất sẽ được quyền nộp đơn đề nghị. Cấp giấy phép xây dựng có thời hạn cho cơ quan có thẩm quyền. Tuy nhiên, giấy phép xây dựng được cung cấp này sẽ chỉ có thời hạn cụ thể nhất định. Mà không phải thời hạn lâu dài. Đồng thời, quyền sử dụng đất này thường hạn chế việc sinh sống. Và kinh doanh hay tự ý can thiệp vào việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Mọi sự thay đổi hay cải tạo đều cần phải có xác nhận và phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền tại địa phương.

? Hướng Dẫn Tra Cứu Thông Tin Quy Hoạch Bình Dương Mới Nhất

Tình Trạng Quy Hoạch Treo Hiện Nay

Hiện nay, những dự án treo, quy hoạch treo xuất hiện khắp cả nước. Nổi cộm nhất phải kể đến Thành Phố Hà Nội và Đà Nẵng. Những dự án này xuất hiện hầu hết ở các quận. Càng gần khu đô thị càng nhiều. Có thời gian kéo dài trên 20 năm. Vì những lý do không thể chấp nhận được như: Giải phóng mặt bằng chưa xong. Tranh chấp chuyển nhượng,… Cơ quan quản lý tại đây thậm chí đã phải lên danh sách trên 300 dự án treo. Cần phải giải quyết nhanh chóng.

Khu vực miền nam, phải kể đến các dự án quy hoạch treo ở TP. Hồ Chí Minh. Danh sách cũng trên 180 dự án đang là vấn đề các cấp chính quyền đang cần giải quyết.

Tình Trậng Quy Hoạch Treo Dự Án Treo Hiện Nay
Tình trạng quy hoạch treo hiện nay

Nguyên Nhân Quy Hoạch Treo Là Gì ?

Tình trạng quy hoạch treo, dự án treo xuất phát từ rất nhiều nguyên nhân khác nhau. Nhưng điển hình là một số nguyên nhân dưới đây:

 • Đội ngũ cán bộ chưa có đủ năng lực và số lượng. Dẫn đến các dự án quy hoạch không phù hợp với thực tiễn kinh tế – xã hội. Định hướng phát triển lâu dài.
 • Các dự án quy hoạch không có kế hoạch toàn diện nên bộc lộ các bất cập. Và phải điều chỉnh nhiều lần. Gây tốn kém cho nhà nước mà vẫn không thể thực hiện được quy hoạch.
 • Triển khai không đồng bộ. Điển hình như việc xây dựng hình thành khu dân cư nhưng cơ sở hạ tầng vẫn chưa được đồng bộ. Gây khó khăn trong việc khai thác và vận hành.
 • Tiến độ triển khai không đảm bảo kế hoạch. Điều này gây ra tác động tiêu cực đến cuộc sống của người dân trong khu vực. Và giao dịch mua bán bất động sản bị quy hoạch treo.
 • Quản lý quy hoạch phê duyệt yếu kém.
 • Quy hoạch chồng chéo, không thống nhất nên khó thực hiện.
 • Không đảm bảo sử dụng đúng và đủ nguồn tài chính dẫn đến bị thất thoát.
 • Không dung hòa được lợi ích của người dân. Và chính quyền dẫn đến gây áp lực cho nhà đấu thầu, đầu tư.

Hậu Quả Của Quy Hoạch Treo Là Gì ?

Hệ quả của quy hoạch treo, dự án treo với nhiều hậu quả ám ảnh người dân và chính quyền địa phương.

 • Dự án treo gây lãng phí tài nguyên đất đai.
 • Ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế.
 • Gây nhiều khó khăn, bức xúc cho cuộc sống của người dân.
 • Chưa đáp ứng đủ cơ sở hạ tầng như trường học, bệnh viện.

Giải Pháp Xử Lý Và Khắc Phục Dự Án Treo

Quy hoạch treo và dự án treo là những nỗi ám ảnh khó có thể loại bỏ trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, không thể không làm, bởi điều này sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực hơn. Cho người dân và giúp phát triển kinh tế xã hội. Dưới đây là một số giải pháp được đề ra :
 • Nhà nước cần phối hợp với các cấp chính quyền địa phương. Để rà soát kỹ lưỡng lại việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất. Đã công bố để nắm rõ được từng quy hoạch tránh tình hình các dự án treo hiện nay.
 • Chấn chỉnh công tác quy hoạch xây dựng đô thị. Thu hồi những dự án chủ đầu tư không có khả năng thực hiện để giao lại cho tổ chức. Cá nhân có đủ năng lực thực hiện.
 • Rà xoát, sửa đổi bổ sung và hoàn thiện các văn bản quy định hướng dẫn cụ thể về quản lý đất đai.
 • Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư để kịp thời xử lý. Những dự án chậm tiến độ tránh hình thành các dự án treo, quy hoạch treo.
 • Tổ chức kiểm tra thẩm định vấn đề thẩm định , xét duyệt và công bố quy hoạch
 • Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đến quy hoạch đất đai

Trên đây là bài viết chia sẻ về những hiểu biết của Nhà Phố Đồng Nai. Về vấn đề Quy Hoạch Treo, Dự Án Treo. Hy vọng bài viết này sẽ giúp mọi người nắm rõ. Các quy định để có thể bảo vệ quyền lợi của mình khi có liên quan đến vấn đề này. Nếu có câu hỏi nào hãy để lại bình luận ở phần bên dưới. Chúng tôi sẽ giải đáp những thắc mắc một cách nhanh chóng !!

Xem Thêm Bài Viết Cùng Chuyên Mục :

5/5 - (1 bình chọn)Bài Viết Liên Quan