Kế toán ngân hàng và các nghiệp vụ kế toán ngân hàng

Kế toán ngân hàng là công việc mà hầu hết các bạn sinh viên ngành kế toán đều muốn làm. Vậy kế toán ngân hàng là gì? Các nghiệp vụ của kế toán ngân hàng cần phải làm gồm những gì? Để trở thành kế toán ngân hàng cần có kỹ năng gì? Hãy theo dõi bài viết dưới đây để có đáp án nhé.

1. Thế nào là kế toán ngân hàng?

Kế toán ngân hàng là nghề ghi chép, phân loại, tổng hợp và giải thích các nghiệp vụ tác động đến tình hình tài chính của các ngân hàng bằng thước đo tiền tệ. Qua đó nhằm cung cấp thông tin về tình hình và kết quả hoạt động của ngân hàng, làm cơ sở cho việc ra quyết định kinh tế liên quan đến mục tiêu quản lý kinh doanh và đánh giá hoạt động của ngân hàng.

Kế toán Ngân hàng nói chung bao gồm kế toán tại các Tổ chức tín dụng và tại các Ngân hàng Nhà nước.Tuy nhiên nói đến Kế toán ngân hàng người ta hay tập trung nói về kế toán tại các Tổ chức Tín dụng mà trong đó tập trung nói đến các Ngân hàng thương mại.
Tổ chức tín dụng là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng số 07/1997/QHX và các quy định khác của pháp luật để hoạt động kinh doanh tiền tệ, làm dịch vụ ngân hàng với nội dung nhận tiền gửi và sử dụng tiền gửi để cấp tín dụng, cung ứng các dịch vụ thanh toán.

Ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng được thực hiện toàn bộ hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác có liên quan. Theo tính chất và mục tiêu hoạt động, các loại hình ngân hàng gồm ngân hàng thương mại, ngân hàng phát triển, ngân hàng đầu tư, ngân hàng chính sách, ngân hàng hợp tác và các loại hình ngân hàng khác.

Tổ chức tín dụng phi ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng được thực hiện một số hoạt động ngân hàng như là nội dung kinh doanh thường xuyên, nhưng không được nhận tiền gửi không kỳ hạn, không làm dịch vụ thanh toán. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng gồm công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính và các tổ chức tín dụng phi ngân hàng khác. Tổ chức tín dụng nước ngoài là tổ chức tín dụng được thành lập theo pháp luật nước ngoài.

Tổ chức tín dụng hợp tác là tổ chức kinh doanh tiền tệ và làm dịch vụ ngân hàng, do các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình tự nguyện thành lập để hoạt động ngân hàng theo Luật này và Luật hợp tác xã nhằm mục tiêu chủ yếu là tương trợ nhau phát triển sản xuất, kinh doanh và đời sống. Tổ chức tín dụng hợp tác gồm ngân hàng hợp tác, quỹ tín dụng nhân dân, hợp tác xã tín dụng và các hình thức khác.
*) Các loại hình tổ chức tín dụng:

( 1 ) Các tổ chức triển khai tín dụng thanh toán Nước Ta gồm có : tổ chức triển khai tín dụng thanh toán nhà nước, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán CP của Nhà nước và nhân dân, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán hợp tác .
( 2 ) Theo nhu yếu thiết yếu cho sự tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của quốc gia, Nhà nước được cho phép xây dựng tổ chức triển khai tín dụng thanh toán liên kết kinh doanh, tổ chức triển khai tín dụng thanh toán phi ngân hàng 100 % vốn quốc tế hoạt động giải trí tại Nước Ta ; được cho phép mở tại Nước Ta Trụ sở của ngân hàng quốc tế. Tổ chức tín dụng thanh toán quốc tế hoàn toàn có thể mở văn phòng đại diện thay mặt tại Nước Ta. Văn phòng đại diện thay mặt không được thực thi hoạt động giải trí kinh doanh thương mại tại Nước Ta .
( 3 ) Chỉ những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán có đủ điều kiện kèm theo theo lao lý của pháp lý mới được phép triển khai khá đầy đủ những nghiệp vụ kinh doanh thương mại tiền tệ và dịch vụ ngân hàng, Giao hàng đa nghành nghề dịch vụ hoạt động giải trí kinh tế tài chính – xã hội .

2. Đối tượng của Kế toán Ngân hàng 

Kế toán là một công cụ quản lý rất quan trọng và không thể thiếu được trong bất kỳ một tổ chức kinh tế nào. Khi một tổ chức kinh tế muốn hoạt động có hữu ích về mặt kinh tế và lợi ích xã hội thì công tác kế toán hết sức cần thiết. Nó cung cấp những thông tin rất quan trọng và hữu ích không những cho người trong doanh nghiệp mà cả cho người ngoài doanh nghiệp cả những người có lợi ích trực tiếp và lợi ích không trực tiếp.
Đối tượng của kế toán ngân hàng được chia làm 3 bộ phận:

 • Tài sản được phân theo hình thái biểu hiện và hiện trạng được thể hiện theo 3 cách phận loại khác nhau: tài sản có, sử dụng vốn và vốn.
 • Nguồn hình thành nên tài sản thể hiện nguồn gốc của sự ra đời tài sản trong ngân hàng thường gọi là nguồn vốn hoặc tài sản nợ
 • Sự chu chuyển của tài sản thể hiện ở lĩnh vực ngân hàng trên toàn thế giới, giữa hệ thống ngân hàng của một quốc gia, giữa các ngân hàng hệ thống hoặc trong một ngân hàng mặt khác nó còn vận động giữa các loại tài sản, nguồn vốn và trong cùng một loại tài sản hoặc nguồn vốn

=> 3 bộ phận hợp thành đối tượng người dùng kế toán ngân hàng đã phản ánh hàng loạt hoạt động giải trí của ngân hàng trong một thời kỳ và nhằm mục đích phân phối những thông tin kế toán rất quan trọng có ý nghĩa vô cùng to lớn cho người sử dụng

3. Nhiệm vụ của kế toán ngân hàng 

– Ghi chép kịp thời, không thiếu và đúng mực những nghiệp vụ kinh tế tài chính kinh tế tài chính phát sinh trong ngân hàng theo đúng chuẩn mực kế toán và những điều luật ngân hàng qui định .
– Giám sát ngặt nghèo quy trình sử dụng gia tài của ngân hàng và những tổ chức triển khai cá thể trong xã hội .
– Cung cấp thông tin kinh tế tài chính về ngân hàng cho những đối tượng người dùng thiết yếu sử dụng
– Tổ chức tốt công tác làm việc thanh toán giao dịch với người mua
kế toán ngân hàng

4. Đặc điểm của kế toán ngân hàng

Ngân hàng là tổ chức trung gian tài chính nên Kế toán Ngân hàng cũng phản ánh rõ nét tình hình huy động vốn trong các thành phần kinh tế và dân cư (thể hiện trên các tài khoản tiền gửi thanh toán, tiền gửi tiết kiệm…) đồng thời sử dụng tiền đó để cho vay (thể hiện trên các tài khoản cho vay ngắn, trung và dài hạn…)

 • Có tính giao dịch và xử lý nghiệp vụ ngân hàng (thanh toán, chuyển tiền…)
 • Có tính cập nhật và chính xác cao độ.
 • Có số lượng chứng từ lớn và phức tạp.
 • Có tính tập trung và thống nhất cao. Do hệ thống ngân hàng được tổ chức thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Từ Ngân hàng Nhà nước đến các ngân hàng hệ thống.

5. Các nghiệp vụ của kế toán NH

 • Kiểm tra đúng mực nội dung ghi trên những chứng từ rút tiền như : Séc, Ủy nhiệm chi … ( Chữ ký, nội dung, con dấu, số tiền, diễn giải …. )
 • Kiểm tra tính hài hòa và hợp lý, hợp lệ của ý kiến đề nghị giao dịch thanh toán và lập lệnh chi tiền, uỷ nhiệm chi, công văn mua ngoại tệ ( so với lệnh chi ngoại tệ )
 • Cùng với Thủ quỹ triển khai những hoạt động giải trí Nộp tiền ra ngân hàng theo định kỳ hoặc theo vấn đề để Giao hàng những hoạt động giải trí thanh toán giao dịch .
 • Nhận và Kiểm tra chứng từ Ngân hàng ( GBN, GBC, Sổ phụ … ) sắp xếp theo nội dung của từng loại chứng từ .
 • Nhập tài liệu vào ứng dụng, định khoản những nghiệp vụ địa thế căn cứ vào nội dung của chứng từ : Tiền gửi, ký cược, ký quỹ, tiền vay ngân hàng .
 • Thường xuyên kiểm tra số dư tiền gửi những ngân hàng vào mỗi ngày để có những báo cáo giải trình cho trưởng phòng nhằm mục đích trấn áp và triển khai kế hoạch dòng tiền .
 • Kiểm tra Đơn xin bảo lãnh ngân hàng >> > Lập hồ sơ bảo lãnh >> > Chuyển hồ sơ cho Kế toán trưởng và Giám đốc ký >> > Nộp hồ sơ cho ngân hàng >> > Theo dõi tình hình triển khai những bảo lãnh tại những ngân hàng
 • Lập hồ sơ vay vốn, trả nợ vay ngân hàng theo pháp luật của ngân hàng và mục tiêu của từng lần vay >> > Chuyển hồ sơ cho Kế toán trưởng và Giám đốc ký >> > Chuyển giao hồ sơ và theo dõi tình hình nhận nợ và trả nợ vay ngân hàng .
 • Chuẩn bị hồ sơ mở L / C >> > Theo dõi tình hình mở thanh toán giao dịch, ký hậu vận đơn gốc, bảo lãnh những L / C
 • Cuối tháng làm bút toán chênh lệch tỷ giá, cạnh bên đó để trấn áp tài liệu kịp thời đúng mực, kế toán ngân hàng đối soát với Kế toán nợ công để theo dõi tình hình giao dịch thanh toán của người mua cũng như việc giao dịch thanh toán cho nhà phân phối .
 • Liên lạc tiếp tục với ngân hàng và có những giải đáp khúc mắc trong 1 số ít việc làm có tương quan .
 • Báo cáo của kế toán ngân hàng : Sổ quỹ tiền gửi, Sổ chi tiết TGNH cho từng thông tin tài khoản, từng ngân hàng, Bảng theo dõi vay nhận nợ và tình hình thanh toán giao dịch nợ, Bảng tính lãi suất vay so với những hợp đồng vay và những Báo cáo cụ thể thao pháp luật công ty .
 • Tổ chức tàng trữ chứng từ : Giấy nộp tiền NSNN, biên lai nộp thuế, UNC nộp thuế … của thuế NK, GTGTNK, TTĐB … ( nếu có ) nên đóng riêng hoặc kẹp cùng tờ khai Hải Quan tạo thành bộ hồ sơ nhập khẩu .
 • Các Giấy Nhận Nợ ( Nếu vay Ngân Hàng ) thì phải tàng trữ cẩn trọng, sắp xếp theo số GNN thứ tự, so với hóa đơn trên 20 triệu. Nếu ck giao dịch thanh toán nên photo chứng từ NH kẹp cùng hóa đơn, Chứng từ NH gốc của những hóa đơn trên 20 triệu thì kẹp cùng sổ phụ 112 .

Lưu ý: 
 • Làm kế toán ngân hàng bạn cần chú ý quan tâm đến những chữ ký ở những tờ Séc, UNC .
 • Trong quy trình làm phát sinh những nghiệp vụ, kế toán cần chú ý quan tâm tập hợp đủ chứng từ và kẹp thành bộ để dễ kiểm tra cũng như thanh tra rà soát về số liệu .
 • Luôn cập nhập kịp thời để có số dư Giao hàng cho việc lên kế hoạch thanh toán giao dịch của Công ty

Kỹ năng làm kế toán ngân hàng cần có

Kế toán giao dịch:

 • Thực hiện những thanh toán giao dịch như tiền gửi giao dịch thanh toán, tiết kiệm chi phí, chuyển ngân, thanh toán giao dịch ngoại tệ

Kế toán tín dụng:

 • Thu lãi, vốn những hợp đồng tín dụng thanh toán của người mua

Kế toán tổng hợp:
 • Thực hiện những báo cáo giải trình, kiểm tra tổng hợp việc làm triển khai kế toán ngân hàng, báo cáo giải trình thuế, … .

6. Chứng từ kế toán NH

Là những chứng tỏ bằng sách vở và điện tử những nghiệp vụ kinh tế tài chính kinh tế tài chính đã phát sinh và hoàn thành xong theo biểu mẫu lao lý theo thời hạn và khu vực phát sinh của chứng từ. Đồng thời là địa thế căn cứ pháp lý để ghi sổ kế toán

Lưu chuyển chứng từ

Bước 1: Thu nhận và lập chứng từ
Bước 2: Kiểm tra chứng từ

Bước 3: Thực hiện lệnh thu chi

Bước 4: Kiểm tra lần sau và tổng hợp chứng từ phát sinh trong ngày

Bước 5: Sắp xếp xử lý, tổ chức bảo quản và lưu trữ chứng từ
7. Quy trình kế toán ngân hàng 

Quy trình kế toán NH là sự kết hợp các phương pháp kế toán để tạo ra sản phẩm kế toán nhằm cung cấp các thông tin chi tiết và tổng quát về tình hình tài chính của ngân hàng.

Quy trình kế toán chi tiết: Là sự kết hợp giữa các tài khoản chi tiết và chứng từ để cung cấp các thông tin chi tiết về một đối tượng cụ thể và mối quan hệ chi tiết giữa chúng. Các thông tin này được thể hiện trên các sổ và thẻ chi tiết. Tùy theo đối tượng cần ghi chép mà sổ có hình thức khác nhau như sổ theo dõi tiền gửi tiết kiệm, sổ theo dõi tình hình cho vay, sổ quản lý TSCĐ, công cụ lao động…

Quy trình kế toán tổng hợp: Là sự kết hợp giữa các tài khoản tổng hợp và chứng từ để cung cấp các thông tin tổng quát nhằm phục vụ cho việc chỉ đạo hoạt động ngân hàng và quản lý kinh tế tài chính nói chung. Được thể hiện thông qua Nhật ký chứng từ hoặc Nhật ký chung, Bảng kết hợp tài khoản cấp I, Sổ cái (Sổ tổng hợp), Bảng cân đối tài khoản ngày.
SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN NGÂN HÀNG HỆ THỐNG

42

Bộ máy kế toán NH lúc bấy giờ được tổ chức triển khai chung trong toàn mạng lưới hệ thống ngân hàng được phân thành 2 cấp bộ máy kế toán TW và cỗ máy kế toán tại những đơn vị chức năng thường trực .
Bộ máy kế toán TW dưới sự chỉ chỉ huy của kế toán trưởng ngân hàng mạng lưới hệ thống TW ( hoặc Tổng Giám đốc Tài chính Kế toán ) có trách nhiệm :
– Chỉ đạo công tác làm việc kế toán toàn ngân hàng mạng lưới hệ thống
– Hướng dẫn những đơn vị chức năng thường trực triển khai chính sách kế toán
– Thực hiện nghiệp vụ kế toán kinh tế tài chính toán ngân hàng
– Tổng hợp báo những của những đơn vị chức năng thường trực và lập báo cáo giải trình của toàn ngân hàng
Bộ máy kế toán ở những Trụ sở, những đơn vị chức năng thường trực, sở giao dịch triển khai những nghiệp vụ kế toán tại đơn vị chức năng triển khai những thanh toán giao dịch liên tục với người mua, lập những báo cáo giải trình kinh tế tài chính của đơn vị chức năng và cung ứng những thông tin về kinh tế tài chính kinh tế tài chính của đơn vị chức năng cho ngân hàng TW, những nơi khác có tương quan .

Hệ thống ngân hàng của một vương quốc nói chung có tầm quan trọng đặc biệt quan trọng so với sự tăng trưởng kinh tế tài chính xã hội của quốc gia, nó được ví như là một mạng lưới hệ thống mạch máu của một khung hình. Hệ thống ngân hàng của một một nước gồm có 2 cấp, cấp ngân hàng nhà nước và cấp những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán trong ngân hàng nhà nước đóng vai trò chủ yếu .

Hy vọng với những thông tin mà kế toán Việt Hưng mang đến cho bạn đọc, đã giúp bạn hình dung tổng quan bức tranh về nghiệp vụ mà kế toán ngân hàng phải làm. Chúc bạn có định hướng thành công về nghề kế toán trong tương lai.

0
0
Bình chọn
Bình chọn

Mời Bạn Đánh Giá