0986102942

Mua nhà chung cư được cấp sổ đỏ hay sổ hồng, khác nhau thế nào??

mua-nha-chung-cu-duoc-cap-so-do-hay-so-hong-01

    Với những người lao động có mức thu nhập trung bình. Mong muốn có một nơi sinh sống ổn định thường lựa chọn các căn hộ chung cư. Nhưng khi quyết định mua nhà, rất nhiều người lại có chung câu hỏi: Mua nhà chung cư được cấp sổ đỏ hay sổ hồng?

so-hong-so-do

    Không có hiểu biết nhiều về bất động sản hoặc chẳng quen biết ai làm luật sư thì việc không biết đáp án cho câu hỏi này là qúa bình thường. Hãy cùng đọc bài viết dưới đây để có câu trả lời chính xác nhất và xem kinh nghiệm làm giấy tờ. Sổ sách sao cho nhanh nhất nhé.

Sự khác nhau giữa sổ đỏ và sổ hồng khi mua nhà chung cư??

    Sổ đỏ là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Bộ tài nguyên và môi trường ban hành. Bao gồm quyền về đất ở. Đất sản xuất, ao, vườn, đất phi nông nghiệp…khi được cấp cho đất ở và có nhà ở trên đất. Phần nhà ở sẽ được ghi là tài sản gắn liền trên đất.

    Sổ hồng là giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà do Bộ xây dựng ban hành. Theo điều 11 luật nhà ở năm 2005. Giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với nhà ở được cấp cho chủ sở hữu theo quy định:
– Một là: nếu bạn là chủ sở hữu nhà ở, đồng thời là chủ sở hữu đất. Chủ sở hữu căn hộ trong chung cư thì được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu đất ở.
– Hai là: Nếu bạn sở hữu nhà ở mà không sở hữu đất ở thì được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.
    Như vậy, theo Luật nhà ở như trên thì người mua nhà chung cư sẽ được cấp sổ hồng. Giấy chứng nhận quyền sở hữu NHÀ ở chứ không có sở hữu ĐẤT

mua-nha-chung-cu-duoc-cap-so-do-hay-so-hong-01

Sự khác nhau giữa sổ hồng và sổ đỏ

2. Hướng dẫn cách làm hồ sơ khi  Mua nhà chung cư được cấp sổ hồng

   Theo quy định tại Điều 1 Thông tư của Bộ Xây dựng số 1/2009/TT-BXD ngày 25/2/2009 quy định. Thì bên bán có trách nhiệm làm thủ tục để cơ quan nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đối với nhà ở chung cư Cho bên mua. Làm hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở lần đầu khi mua căn hộ nhà chung cư trong dự án xây dựng.

    Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở căn hộ chung cư. Bao gồm hồ sơ cơ sở và hồ sơ từng căn hộ chung cư.

    Ngoài hồ sơ cơ sở. Trong thời gian 30 ngày khi bên mua đã thanh toán đầy đủ tiền cho bên bán thì bên bán phải hoàn thành và nộp cho cơ quan cấp giấy chứng nhận hồ sơ của từng căn hộ.

Những giấy tờ cần thiết bên mua phải giao cho bên bán để làm thủ tục cấp sổ hồng?

  •  Đơn đề nghị cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở có chữ kí của cả bên mua và xác nhận của bên bán.
  • Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư và phần sở hữu riêng hai bên kí kết. Biên bản bàn giao. Thanh lý hợp đồng mua bán nhà chung cư hoặc phần sở hữu riêng của nhà chung cư. Biên lai các khoản nghĩa vụ tài chính khác của bên mua liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận.

    Nếu bên mua nhà đã nộp đủ khoản tiền mua nhà cho bên bán trước ngày làm hồ sơ cơ sở thì bên bán có trách nhiệm nộp đồng thời hồ sơ cơ sở và hồ sơ từng căn hộ chung cư lên cho cơ quan cấp giấy chứng nhận. Cơ quan cấp giấy chứng nhận sẽ xem xét và hoàn thành mọi thủ tục trong vòng 30 ngày. Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

duoc-cap-so-do-hay-so-hong-02

Cách làm hồ sơ sổ hồng

3. Lệ phí khi làm sổ hồng cho căn hộ chung cư

Theo quy định tại Điều 49 Nghị định 90/2006/NĐ-CP ngày 6/9/2006. Khoản lệ phí này không quá một trăm nghìn đồng đối với cá nhân cấp 1 giấy. Không quá năm trăm nghìn đồng đối với tổ chức cấp 1 giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở lần đầu.mua-nha-chung-cu-duoc-cap-so-do-hay-so-hong-03Lệ phí khi làm hồ sơ sổ hồng

4. Thời gian cấp sổ hồng cho chung cư là bao lâu??  

Từ ngày 3/3, theo Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi. Bổ sung một số nghị định thi hành Luật đất đai. Cấp giấy chứng nhận đối với quyền sở hữu đất ở, nhà ở… Thủ tục đăng ký đất đai đối với trường hợp được nhà nước giao đất để quản lý là không quá 30 ngày. Như vậy, người mua nhà chung cư có thể hòan toàn yên tâm và không phải lo. Mua nhà chung cư được cấp sổ đỏ hay sổ hồng

mua-nha-chung-cu-

Thời gian cấp sổ không quá 30 ngày

0/5 (0 Reviews)

Nhận Thông Tin