Lãi suất ngân hàng Agribank cao nhất tháng 5/2022 là bao nhiêu?

Tháng 5 này, lãi suất ngân hàng Agribank cao nhất liên tục ghi nhận ở mức là 5,5 % / năm, vận dụng cho người mua cá thể gửi tiền tại những kỳ hạn từ 12 tháng đến 24 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ .
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nước Ta ( Agribank )
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nước Ta ( Agribank ) trong tháng 5 này liên tục duy trì biểu lãi suất dành cho cả hai phân khúc người mua cá thể và doanh nghiệp ở mức tương đối không thay đổi .

Trong đó, phân khúc khách hàng cá nhân gửi tiền tại ngân hàng Agribank vẫn áp dụng khung lãi suất tiền gửi có phạm vi từ 3,1%/năm đến 5,5%/năm dành cho các kỳ hạn từ 1 tháng đến 24 tháng.

Cụ thể, mức lãi suất tiết kiệm ngân hàng này cho kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng cùng là 3,1 % / năm. Trong khi những khoản tiết kiệm có kỳ hạn từ 3 tháng đến 5 tháng cùng được Agribank ấn định lãi suất ở mức 3,4 % / năm .
Đối với những kỳ hạn từ 6 tháng đến 11 tháng, lãi suất ngân hàng Agribank đồng niêm yết ở mức không đổi là 4 % / năm .
Trường hợp người mua gửi tiền tại những kỳ dài từ 12 tháng đến 24 tháng sẽ được hưởng lãi suất cao nhất trong tháng 5 là 5,5 % / năm .
Ngoài ra, hai loại tiền gửi không kỳ hạn và tiền gửi giao dịch thanh toán cũng được ngân hàng này duy trì lãi suất chung không đổi là 0,1 % / năm .

Biểu lãi suất ngân hàng Agribank dành cho khách hàng cá nhân tháng 5/2022

Kỳ hạn VND
Không kỳ hạn 0,10 %
1 Tháng 3,10 %
2 Tháng 3,10 %
3 Tháng 3,40 %
4 Tháng 3,40 %
5 Tháng 3,40 %
6 Tháng 4,00 %
7 Tháng 4,00 %
8 Tháng 4,00 %
9 Tháng 4,00 %
10 Tháng 4,00 %
11 Tháng 4,00 %
12 Tháng 5,50 %
13 Tháng 5,50 %
15 Tháng 5,50 %
18 Tháng 5,50 %
24 Tháng 5,50 %
Tiền gửi thanh toán giao dịch 0,10 %

Nguồn: Agribank.

Cũng trong tháng 5 này, phân khúc người mua doanh nghiệp tại Agribank có biểu lãi suất so với những tháng gần đây cũng không có sự đổi khác. Do đó, khung lãi suất dành cho phân khúc người mua liên tục trong khoảng chừng từ 3 % / năm – 4,8 % / năm .
Theo đó, Agribank lao lý lãi suất chung cho kỳ hạn từ 1 tháng và 2 tháng là 3 % / năm. Còn những khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 3 tháng đến 5 tháng cùng được ngân hàng này tiến hành mức lãi suất là 3,3 % / năm .
Trường hợp người mua doanh nghiệp khi gửi tiền tại những kỳ hạn từ 6 tháng đến 11 tháng sẽ được hưởng chung mức lãi suất là 3,7 % / năm .
Tại những kỳ hạn dài từ 12 tháng đến 24 tháng, ngân hàng Agribank hàng loạt vận dụng lãi suất ở mức là 4,8 % / năm .
Hai loại tiền gửi là không kỳ hạn và tiền gửi giao dịch thanh toán dành cho khối người mua doanh nghiệp cũng được Agribank niêm yết với lãi suất tương đối thấp là 0,2 % / năm .

Biểu lãi suất ngân hàng Agribank áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp trong tháng 5

Kỳ hạn VND
Không kỳ hạn 0,20 %
1 Tháng 3,00 %
2 Tháng 3,00 %
3 Tháng 3,30 %
4 Tháng 3,30 %
5 Tháng 3,30 %
6 Tháng 3,70 %
7 Tháng 3,70 %
8 Tháng 3,70 %
9 Tháng 3,70 %
10 Tháng 3,70 %
11 Tháng 3,70 %
12 Tháng 4,80 %
13 Tháng 4,80 %
15 Tháng 4,80 %
18 Tháng 4,80 %
24 Tháng 4,80 %

Tiền gửi thanh toán

0,20 %

Nguồn : Agribank .

Mời Bạn Đánh Giá