Quy định về giới hạn cấp tín dụng theo pháp luật hiện hành

Trang chủ » Cẩm Nang - Kiến Thức » Quy định về giới hạn cấp tín dụng theo pháp luật hiện hành

1. Giới thiệu chung về giới hạn cấp tín dụng.

Ngày nay chúng ta có thể thấy việc một tổ chức, cá nhân thỏa thuận về việc sử dụng một khoản tiền của tổ chức cá nhân có hoàn trả dựa trên sự cho vay. Hình thức như vậy được gọi là cấp tín dụng. Tuy nhiên việc cho vay như vậy cũng sẽ phải được pháp luật kiểm soát và phải có giới hạn của việc cho vay. Từ đó chúng ta có khái niệm giới hạn cấp tín dụng. Như vậy, giới hạn cấp tín dụng là gì? Quy định của pháp luật về giới hạn cấp tín dụng. Để tìm hiểu hơn về giới hạn cấp tín dụng các bạn hãy theo dõi bài viết dưới đây của ACC để tham khảo về giới hạn cấp tín dụng nhé.

gioi han cap tin dung

Giới hạn cấp tín dụng

2. Giới hạn cấp tín dụng là gì?

Trước tiên và việc cấp tín dụng thanh toán đó là việc thỏa thuận hợp tác để tổ chức triển khai, cá thể sử dụng một khoản tiền hoặc cam kết được cho phép sử dụng một khoản tiền theo nguyên tắc có hoàn trả bằng nhiệm vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê kinh tế tài chính, bao thanh toán giao dịch, bảo lãnh ngân hàng và những nhiệm vụ cấp tín dụng thanh toán khác .

Như vậy thì giới hạn cấp tín dụng là giới hạn khoản tiền hoặc cam kết cho phép sử dụng một khoản tiền mà giới hạn đó nằm trong sự quy định của pháp luật. Các bên sẽ được thỏa thuận về việc cấp tín dụng nhưng phải đảm bảo nằm trong giới hạn của pháp luật.

3. Quy định pháp luật về giới hạn cấp tín dụng.

Việc cấp tín dụng thanh toán cũng sẽ phải có giới hạn của nó và được pháp lý pháp luật nhằm mục đích ngăn ngừa những hành vi trái pháp lý. Theo lao lý tại Luật Các tổ chức triển khai tín dụng thanh toán 2010 tại Điều 128 về giới hạn cấp tín dụng thanh toán như sau :

  • Tổng mức dư nợ cấp tín dụng thanh toán so với một người mua không được vượt quá 15 % vốn tự có của ngân hàng thương mại, Trụ sở ngân hàng quốc tế, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức triển khai kinh tế tài chính vi mô ; tổng mức dư nợ cấp tín dụng thanh toán so với một người mua và người có tương quan không được vượt quá 25 % vốn tự có của ngân hàng thương mại, Trụ sở ngân hàng quốc tế, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức triển khai kinh tế tài chính vi mô .
  • Tổng mức dư nợ cấp tín dụng thanh toán so với một người mua không được vượt quá 25 % vốn tự có của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán phi ngân hàng ; tổng mức dư nợ cấp tín dụng thanh toán so với một người mua và người có tương quan không được vượt quá 50 % vốn tự có của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán phi ngân hàng .
  • Mức dư nợ cấp tín dụng thanh toán pháp luật tại khoản 1 và khoản 2 Điều này không gồm có những khoản cho vay từ nguồn vốn ủy thác của nhà nước, của tổ chức triển khai, cá thể hoặc trường hợp người mua vay là tổ chức triển khai tín dụng thanh toán khác .
  • Mức dư nợ cấp tín dụng thanh toán pháp luật tại khoản 1 và khoản 2 Điều này gồm có cả tổng mức góp vốn đầu tư vào trái phiếu do người mua phát hành .
  • Giới hạn và điều kiện kèm theo cấp tín dụng thanh toán để góp vốn đầu tư, kinh doanh thương mại CP của ngân hàng thương mại, Trụ sở ngân hàng quốc tế do Ngân hàng Nhà nước lao lý .
  • Trường hợp nhu yếu vốn của một người mua và người có tương quan vượt quá giới hạn cấp tín dụng thanh toán lao lý tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thì tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng quốc tế được cấp tín dụng thanh toán hợp vốn theo pháp luật của Ngân hàng Nhà nước .
  • Trong trường hợp đặc biệt quan trọng, để triển khai trách nhiệm kinh tế tài chính – xã hội mà năng lực hợp vốn của những tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng quốc tế chưa phân phối được nhu yếu vay vốn của một người mua thì Thủ tướng nhà nước quyết định hành động mức cấp tín dụng thanh toán tối đa vượt quá những giới hạn lao lý tại khoản 1 và khoản 2 Điều này so với từng trường hợp đơn cử .
  • Tổng những khoản cấp tín dụng thanh toán của một tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng quốc tế lao lý tại khoản 7 Điều này không được vượt quá bốn lần vốn tự có của tổ chức triển khai tín dụng thanh toán, Trụ sở ngân hàng quốc tế .

4. Kết luận giới hạn cấp tín dụng.

Trên đây là một số nội dung tư vấn của chúng tôi về chức năng của giới hạn cấp tín dụng và như một số vấn đề pháp lý có liên quan đến giới hạn cấp tín dụng. Tất cả các ý kiến tư vấn trên của chúng tôi đều dựa trên các quy định pháp luật hiện hành. Nếu như khách hàng có bất cứ thắc mắc, yêu cầu bất cứ vấn đề pháp lý nào liên quan đến vấn đề đã trình bày trên về giới hạn cấp tín dụng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin sau:

Đánh giá post

Mời Bạn Đánh Giá