Search
vi-bang-la-gi-thua-phat-lai-la-gi

Công Chứng Vi Bằng Là Gì? Thừa Phát Lại Là Gì ?
Vi Bằng Là Gì? Khái Niệm Về Công Chứng, Thừa Phát Lại

Vi Bằng là văn bản do văn phòng công chứng Thừa phát lại lập. Ghi nhận hành vi . Sự kiện được cách dùng làm bằng chứng xét xử và trong những mối quan hệ pháp lý khác. … Là căn cứ để thực hiện các giao dịch hợp pháp khác theo quy định của luật pháp. Vi bằng có giá trị bằng chứng để tòa án xét xử khi giải quyết vụ án.

Công Chứng Là Gì?

Công chứng là việc công chứng viên của một tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận tính xác thực. Hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự khác bằng văn bản. Tính chuẩn xác, hợp pháp. Không trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy tờ. Văn bản trong khoảng tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc ngược lại mà theo quy định pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân. Tổ chức tự nguyện bắt buộc công chứng.

Thừa Phát Là Gì?

Thừa phát lại là người có các tiêu chuẩn. Được Nhà nước bổ nhiệm và trao quyền để làm những công việc về thi hành án dân sự, tống đạt giấy tờ. Lập vi bằng và những công việc khác theo quy định. Thừa phát lại tương tự như chức mõ tòa (Người giữ việc báo tin và thi hành những quyết định của tòa án trong xã hội cũ. Có khi trông nom cả việc bán những động sản của Nhà nước) và chấp hành viên.

Công Chứng Thừa Phát Lại Nhà Đất Là Gì ?
Công Chứng Thừa Phát Lại Nhà Đất Là Gì ?

? Xem Thêm : Trình Tự & Thủ Tục Mua Bán Nhà Đất Đúng Pháp Luật

Thủ Tục Công Chứng Vi Bằng Như Thế Nào?

Bước 1: Người Có Nhu Cầu Lập Vi Bằng Đến Văn Phòng Thừa Phát Lại Để Yêu Cầu Lập

Thừa phát lại (hoặc Thư ký nghiệp vụ) có thể tiếp nhận nhu cầu của các bạn nhưng Thừa phát lại phải chịu trách nhiệm về vi bằng do mình thực hiện. Người muốn lập sẽ điền vào Phiếu buộc phải lập. Văn phòng thừa phát lại sẽ tra cứu tính hợp pháp của yêu cầu lập .

Bước 2: Thỏa Thuận Lập

Khách hàng sẽ ký vào phiếu thỏa thuận. Phiếu đảm bảo cho các nội dung sau:

 • Nội dung cần lập vi bằng;
 • Địa điểm, thời gian lập ;
 • Chi phí ;
 • các thỏa thuận khác, giả dụ có.

Người có buộc phải lập sẽ đóng chi phí cho Thừa phát lại. Việc thỏa thuận lập vi bằng sẽ được lập thành 02 bản. Người có bắt buộc lập vi bằng sẽ giữ 01 bản, văn phòng thừa phát lại sẽ giữ 01 bản.

Thủ Tục Công Chứng Vi Bằng Như Thế Nào ?
Thủ Tục Công Chứng Vi Bằng Như Thế Nào?

Bước 3: Tiến Hành Lập Vi Bằng

Thừa phát lại có quyền buộc phải người làm chứng chứng kiến việc lập vi bằng nếu như thấy cần thiết. Thừa phát lại sẽ ghi nhận sự kiện mà mình chứng kiến một cách thức khách quan, trung thực.

Hình thức và nội dung chủ yếu :
 1. Tên, địa chỉ văn phòng Thừa phát lại; họ, tên Thừa phát lại ;
 2. Địa điểm, giờ, ngày, tháng, năm lập vi bằng;
 3. Người tham gia khác (nếu có);
 4. Họ, tên, địa chỉ người buộc phải lập và nội dung buộc phải lập
 5. Nội dung cụ thể của sự kiện. Hành vi được ghi nhận;
 6. Lời cam đoan của Thừa phát lại về tính trung thực và khách quan trong việc lập vi bằng;
 7. Chữ ký của Thừa phát lại lập văn bản và đóng dấu văn phòng Thừa phát lại. Chữ ký của các người tham gia.
 8. Kèm theo vi bằng có thể có hình ảnh. Băng hình và những tài liệu chứng minh khác.

Vi bằng lập thành 03 bản chính: 01 bản giao người yêu cầu. 01 bản gửi Sở Tư pháp trực thuộc để đăng ký trong thời hạn 03 ngày làm việc. Kể trong khoảng ngày lập. 01 bản lưu trữ tại văn phòng Thừa phát lại theo quy định của pháp luật về chế độ lưu trữ đối với văn bản công chứng.

Thủ Tục Công Chứng Vi Bằng
Thủ Tục Công Chứng Vi Bằng

Bước 4: Thanh Lý Thỏa Thuận Lập Vi Bằng

Trước khi giao văn bản, thừa phát lại (hoặc thư ký nghiệp vụ) đề nghị quý khách ký vào sổ bàn giao và thanh lý thỏa thuận lập vi bằng. Thừa phát lại giao lại cho khách hàng một bản chính của vi bằng.

Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc kể trong khoảng ngày nhận được vi bằng. Sở Tư pháp phải vào sổ đăng ký Thừa phát lại. Sở Tư pháp có quyền trong khoảng chối đăng ký giả dụ phát hiện thấy việc lập vi bằng không đúng thẩm quyền. Không thuộc phạm vi theo quy định tại Điều 25 của Nghị định này. Vi bằng không được gửi đúng thời hạn để đăng ký theo quy định tại khoản 4. Điều 26 của Nghị định này. Việc từ chối phải được thông báo ngay bằng văn bản cho Văn phòng Thừa phát lại và người yêu cầu lập vi bằng trong đấy nêu rõ lý do trong khoảng chối đăng ký. Vi bằng được coi là hợp lệ khi được đăng ký tại Sở Tư pháp.

Chi Phí Lập Vi Bằng Có Nhiều Không?

Chi phí do 2 bên và văn phòng Thừa phát lại thỏa thuận theo công việc thực hành hoặc theo giờ làm việc. Văn phòng Thừa phát lại và bên buộc phải có thể thỏa thuận thêm về các khoản chi phí. Thực tế phát sinh gồm: Chi phí đi lại; phí dịch vụ cho những cơ quan cung cấp thông tin nếu như có. Tiền bồi dưỡng người làm chứng, người tham gia hoặc chi phí khác nếu có.

Những Hạn Chế Của Vi Bằng?

Vi bằng chỉ ghi nhận những sự kiện, hành vi mà Thừa phát lại trực tiếp chứng kiến. Việc ghi nhận phải khách quan, trung thực. Trong trường hợp cần thiết Thừa phát lại có quyền mời người làm chứng chứng kiến việc lập vi bằng.

Chi Phí Công Chứng Vi Bằng Bao Nhiêu ?
Chi Phí Công Chứng Vi Bằng Bao Nhiêu ?

Trong khi đó, vi bằng chỉ ghi nhận những sự kiện. Hành vi mà thừa phát lại trực tiếp chứng kiến. Cụ thể là ghi nhận có việc giao nhận tiền. Giao nhận thủ tục, nhà đất giữa các bên nên vi bằng không có giá trị thay thế văn bản (hợp đồng) công chứng, chứng thực.
Tức là vi bằng không phải là cơ sở để thực hiện sang tên đổi chủ cho bên mua. Văn bản do thừa phát lại lập chỉ có giá trị chứng cứ trước tòa án và những quan hệ pháp lý khác. Vi bằng chỉ dùng để chứng minh việc những bên đã giao nhận tiền. Giao nhận hồ sơ, nhà đất… Làm cơ sở để các bên tiếp tục thực hành hợp đồng. Hoàn thiện hợp đồng theo quy định của pháp luật. Hoặc là cơ sở để giải quyết khi có tranh chấp xảy ra.

Có Nên Mua Bán Nhà Công Chứng Vi Bằng Hay Không? Rủi Ro Như Thế Nào?

Thực tế hiện nay, nhiều người mua nhà bị nhầm tưởng vi bằng thừa phát lại có thể thay công chứng.

Giá trị của vi bằng chỉ ghi nhận những sự kiện. Hành vi mà thừa phát lại trực tiếp chứng kiến, cụ thể trong những trường hợp này là ghi nhận hành vi. Sự kiện giao nhận tiền. Giao nhận giấy tờ. Nhà đất giữa các bên nên văn bản không có giá trị thay thế văn bản (hợp đồng) công chứng, chứng thực.

Có Nên Mua Bán Nhà Công Chứng Vi Bằng Hay Không ?
Có Nên Mua Bán Nhà Công Chứng Vi Bằng Hay Không ?

Vì không có giá trị pháp lý nên người mua sẽ không có quyền dùng đối với phần tài sản mà mình đã bỏ tiền ra mua. Cho nên, việc xây cất, sửa chữa. Thế chấp, chuyển nhượng nhà đều không được phép.

Một số trường hợp vẫn lập vi bằng chuyển nhượng nhà, đất trong khi đã thế chấp tài sản ở ngân hàng. Cầm cố hoặc chuyển nhượng cho người khác (bằng giấy tay) dẫn đến phát sinh tranh chấp.

Như vậy, việc mua bán, chuyển nhượng nhà đất bằng giấy tay. Phê duyệt hình thức tiềm ẩn nhiều rủi ro đặc biệt là bên mua.
Rủi Ro Khi Mua Nhà, Đất Công Chứng Vi Bằng?

Nhà Ở Thuộc Diện Thế Chấp

Trường hợp này. Nhà ở thuộc diện “ba chung” (chung giấy phép xây dựng. Chung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chung số nhà. Sau đây gọi gọn là “sổ hồng chung“). Nên sau khi bán nhà cho nhiều người mua thì người đứng tên trên “sổ hồng chung” mang đi thế chấp tại Ngân hàng. Trong trường hợp không có khả năng thanh toán thì Ngân hàng sẽ xiết nợ những căn nhà trên. Như vậy, các người mua nhà bị mất trắng tài sản của mình vào tay Ngân hàng.

Một Nhà Bán Cho Nhiều Người

Hiện tại, các Thừa phát lại rất “dễ tính”. Chỉ cần bản photo giấy tờ nhà thì họ sẵn sàng lập vi bằng để thu phí. Bởi vậy, người ta photo thủ tục nhà ra thành nhiều bản rồi bán cho nhiều người khác nhau và ôm tiền cao chạy xa bay. Cuối cùng nhiều người mua lại đi tranh chấp 01 căn nhà.

Rủi Ro Khi Mua Nhà, Đất Công Chứng Vi Bằng ?
Rủi Ro Khi Mua Nhà, Đất Công Chứng Vi Bằng ?

Trường Hợp Những Người Đi Thuê Nhà Để Bán

Nhiều người vì lợi nhuận trước mắt mà bỏ qua thiệt hại trong tương lai. Nên mua nhà hồ sơ tay với giá thấp nhưng cho thuê cũng bằng giá với nhà có sổ hồng (tỉ suất lợi nhuận cao). Đó cũng chính là mảnh đất màu mỡ để kẻ gian kiếm tiền. Kẻ gian sẽ thuê nhà đấy và tranh thủ trường hợp chủ nhà không cảnh giác. Và rao bán căn nhà mình đang thuê với giá rẻ bằng bản photo hồ sơ nhà. Nhiều người ham của rẻ mà không biết “của rẻ là của ôi”. Kẻ gian lấy tiền xong thì cao chạy xa bay. Khi đấy chủ nhà và người mua nhà từ kẻ gian lại lao vào vụ tranh chấp mà không biết bao giờ sẽ xong.

Bài viết trên Nhà Phố Đồng Nai đã giới thiệu rõ Vi Bằng Là Gì ? Thừa Phát Lại Là Gì ? Nhũng rủi ro và hệ lụy khi mua bán nhà đất vi bằng thừa phát lại. Mong rằng những thông tin trên sẽ hữu ích cho người đọc.

Xem Thêm :

Đánh GiáNếu bạn thấy hữu ích, hãy chia sẻ bài viết này đến bạn bè người thân và gia đình bằng cách bấm vào nút bên dưới đây :

Bài Viết Liên Quan

Index