Xe ô tô biển màu trắng vàng xanh đỏ, chữ QT, CV, MK… là gì

Mời bạn tìm hiểu thêm những tour đang HOT giá RẺ

Các loại biển xe ô tô cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước

Biển số nền màu xanh, chữ và số màu trắng

Xe ô tô sử dụng 11 chữ cái sau đây: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M  cấp cho xe của các cơ quan của Đảng; Chủ tịch nước; Văn phòng Quốc hội  hội, Hội đồng nhân dân các cấp; các Ban chỉ đạo Trung ương; Công an nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân; các bộ, Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp… tóm lại là xe nhà nước

Biển số nền màu xanh, chữ và số màu trắng có ký hiệu “CD”

Là biển số cấp cho xe máy chuyên dùng của lực lượng Công an nhân dân sử dụng vào mục đích an ninh;

Biển số nền màu trắng, chữ và số màu đen

Biển xe ô tô chữ cái: A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z (20 chữ cái) cấp cho xe của doanh nghiệp, xe của đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, xe của cá nhân…;

tóm lại là xe tư nhân không kinh doanh vận tải

Biển số nền màu vàng, chữ và số màu đỏ

Biển có ký hiệu địa phương đăng ký và hai chữ cái viết tắt của khu kinh tế – thương mại đặc biệt, khu kinh tế cửa khẩu quốc tế, cấp cho xe của khu kinh tế – thương mại đặc biệt hoặc khu kinh tế cửa khẩu quốc tế theo quy định của Chính phủ;

Biển số nền màu vàng, chữ và số màu đen

Xe ô tô biển A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P, S, T, U, V, X, Y, Z (20 chữ cái) cấp cho cá nhân và doanh nghiệp kinh doanh vận tải;

Tóm lại là xe tổ chức cá nhân kinh doanh vận tải

Chú ý: Các tỉnh tự qui định các chữ cái cho các dòng xe cho tỉnh của mình. Ví dụ Hà Nội qui định biển C, biển H là xe tải chở hàng. Còn thành phố Hồ Chí Minh qui định xe bán tải chở hàng mang biển 51C và 51D…

Một số trường hợp có ký hiệu sêri riêng

Biển số có ký hiệu “KT” cấp cho xe của doanh nghiệp quân đội, theo đề nghị của Cục Xe – máy, Bộ Quốc phòng.

Biển số có ký hiệu “LD” cấp cho xe của các doanh nghiệp có vốn nước ngoài, xe thuê của nước ngoài, xe của công ty nước ngoài trúng thầu.

Biển số có ký hiệu “DA” cấp cho xe của các Ban quản lý dự án do nước ngoài đầu tư.

Biển số có ký hiệu “R” cấp cho rơ moóc, sơmi rơmoóc.

Biển số có ký hiệu “T” cấp cho xe đăng ký tạm thời.

Biển số có ký hiệu “MK” cấp cho máy kéo.
Biển số có ký hiệu “MĐ” cấp cho xe máy điện.

Biển số có ký hiệu “TĐ” cấp cho xe cơ giới sản xuất, lắp ráp trong nước, được Thủ tướng Chính phủ cho phép triển khai thí điểm.

Biển số cố ký hiệu “HC” cấp cho xe ô tô phạm vi hoạt động hạn chế.

Xe có kết cấu tương tự loại xe nào thì cấp biển số đăng ký của loại xe đó.

Các loại biển số xe cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài

Biển số nền màu trắng, số màu đen

Xe ô tô biển “NG” màu đỏ cấp cho xe của cơ quan đại diện ngoại giao. Riêng biển số xe của Đại sứ và Tổng Lãnh sự có thứ tự đăng ký là số 01 và thêm gạch màu đỏ đè ngang lên giữa các chữ số chỉ quốc tịch và thứ tự đăng ký (biển số 01 được cấp lại khi đăng ký cho xe mới);

Biển số nền màu trắng, số màu đen, có sêri ký hiệu “QT” màu đỏ

Cấp cho xe của cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế. Riêng biển số xe của người đứng đầu cơ quan đại diện các tổ chức của Liên hợp quốc, có thêm gạch màu đỏ đè ngang lên giữa các chữ số chỉ ký hiệu xe của tổ chức quốc tế đó và thứ tự đăng ký;

Biển số nền màu trắng, chữ và số màu đen, có sêri ký hiệu “CV”

Cấp cho xe của các nhân viên công vụ của các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, tổ chức quốc tế;

Biển số nền màu trắng, chữ và số màu đen, có ký hiệu “NN”

Cấp cho xe của tổ chức, văn phòng đại diện, cá nhân nước ngoài
Theo thông tư 58 ngày 16/6/2020 của Bộ Công An. Điều 25 qui định về biển số phương tiện đi lại giao thông vận tải cơ giới đường đi bộ. Trân trong ra mắt đến bạn đọc. Quy định về biển số xe cơ giới xe hơi, xe máy … Xe xe hơi sử dụng 11 vần âm sau đây : A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M cấp cho xe của những cơ quan của Đảng ; quản trị nước ; Văn phòng Quốc hội hội, Hội đồng nhân dân những cấp ; những Ban chỉ huy Trung ương ; Công an nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân ; những bộ, nhà nước, Ủy ban nhân dân những cấp … Là biển số cấp cho xe máy chuyên dùng của lực lượng Công an nhân dân sử dụng vào mục tiêu bảo mật an ninh ; Biển xe xe hơi vần âm : A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P., S, T, U, V, X, Y, Z ( 20 vần âm ) cấp cho xe của doanh nghiệp, xe của đơn vị chức năng sự nghiệp ngoài công lập, xe của cá thể … ; Biển có ký hiệu địa phương ĐK và hai vần âm viết tắt của khu kinh tế tài chính – thương mại đặc biệt quan trọng, khu kinh tế tài chính cửa khẩu quốc tế, cấp cho xe của khu kinh tế tài chính – thương mại đặc biệt quan trọng hoặc khu kinh tế tài chính cửa khẩu quốc tế theo lao lý của nhà nước ; Xe xe hơi biển A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, N, P., S, T, U, V, X, Y, Z ( 20 vần âm ) cấp cho cá thể và doanh nghiệp kinh doanh thương mại vận tải đường bộ ; Chú ý : Các tỉnh tự qui định những vần âm cho những dòng xe cho tỉnh của mình. Ví dụ TP.HN qui định biển C, biển H là xe tải chở hàng. Còn thành phố Hồ Chí Minh qui định xe bán tải chở hàng mang biển 51C và 51D … Biển số có ký hiệu “ KT ” cấp cho xe của doanh nghiệp quân đội, theo ý kiến đề nghị của Cục Xe – máy, Bộ Quốc phòng. Biển số có ký hiệu “ LD ” cấp cho xe của những doanh nghiệp có vốn quốc tế, xe thuê của quốc tế, xe của công ty quốc tế trúng thầu. Biển số có ký hiệu “ DA ” cấp cho xe của những Ban quản trị dự án Bất Động Sản do quốc tế góp vốn đầu tư. Biển số có ký hiệu “ R ” cấp cho rơ moóc, sơmi rơmoóc. Biển số có ký hiệu “ T ” cấp cho xe ĐK trong thời điểm tạm thời. Biển số có ký hiệu “ MK ” cấp cho máy kéo. Biển số có ký hiệu “ MĐ ” cấp cho xe máy điện. Biển số có ký hiệu “ TĐ ” cấp cho xe cơ giới sản xuất, lắp ráp trong nước, được Thủ tướng nhà nước được cho phép tiến hành thử nghiệm. Biển số cố ký hiệu “ HC ” cấp cho xe xe hơi khoanh vùng phạm vi hoạt động giải trí hạn chế. Xe có cấu trúc tựa như loại xe nào thì cấp biển số ĐK của loại xe đó. Xe xe hơi biển “ NG ” màu đỏ cấp cho xe của cơ quan đại diện thay mặt ngoại giao. Riêng biển số xe của Đại sứ và Tổng Lãnh sự có thứ tự ĐK là số 01 và thêm gạch màu đỏ đè ngang lên giữa những chữ số chỉ quốc tịch và thứ tự ĐK ( biển số 01 được cấp lại khi ĐK cho xe mới ) ; Cấp cho xe của cơ quan đại diện thay mặt của tổ chức triển khai quốc tế. Riêng biển số xe của người đứng đầu cơ quan đại diện thay mặt những tổ chức triển khai của Liên hợp quốc, có thêm gạch màu đỏ đè ngang lên giữa những chữ số chỉ ký hiệu xe của tổ chức triển khai quốc tế đó và thứ tự ĐK ; Cấp cho xe của những nhân viên cấp dưới công vụ của những cơ quan đại diện thay mặt ngoại giao, cơ quan lãnh sự, tổ chức triển khai quốc tế ; Cấp cho xe của tổ chức triển khai, văn phòng đại diện thay mặt, cá thể quốc tế

Mời Bạn Đánh Giá