13 tuổi được phép mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng không? Trường hợp muốn mở tài khoản ngân hàng bằng phương thức điện tử thì trình tự, thủ tục tiến hành được quy định như thế nào?

Trang chủ » Thị Trường » 13 tuổi được phép mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng không? Trường hợp muốn mở tài khoản ngân hàng bằng phương thức điện tử thì trình tự, thủ tục tiến hành được quy định như thế nào?

Con tôi năm nay 13 tuổi. Hiện cháu đang tập bán một số mặt hàng handmade nên có nhờ tôi đến ngân hàng mở tài khoản giúp cháu để cháu có thể nhận tiền khách chuyển đến. Tuy nhiên, ngân hàng cho biết con tôi chưa đủ tuổi để tự mở tài khoản ngân hàng và yêu cầu phải có người đại diện khi mở tài khoản thanh toán. Vậy tôi muốn biết theo quy định của pháp luật về ngân hàng, độ tuổi được phép mở tài khoản thanh toán là bao nhiêu? Trường hợp muốn mở tài khoản bằng phương thức điện tử thì cách thức thực hiện như thế nào?

13 tuổi được phép mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng không?

Mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng

13 tuổi được phép mở tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân hàng không ?Theo Điều 11 Thông tư 23/2014 / TT-NHNN được sửa đổi bởi khoản 6 Điều 1 Thông tư 02/2019 / TT-NHNN pháp luật về đối tượng người tiêu dùng mở tài khoản thanh toán giao dịch tại ngân hàng, Trụ sở ngân hàng quốc tế, trường hợp cá thể muốn mở tài khoản ngân hàng gồm những đối tượng người dùng sau :

– Người từ đủ 18 tuổi trở lên có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật Việt Nam;

– Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị mất hoặc hạn chế năng lượng hành vi dân sự ;- Người chưa đủ 15 tuổi, người hạn chế năng lượng hành vi dân sự, người mất năng lượng hành vi dân sự theo lao lý của pháp lý Nước Ta mở tài khoản giao dịch thanh toán trải qua người đại diện thay mặt theo pháp lý ;- Người có khó khăn vất vả trong nhận thức, làm chủ hành vi theo lao lý của pháp lý Nước Ta mở tài khoản giao dịch thanh toán trải qua người giám hộ .Như vậy, pháp luật này không giới hạn độ tuổi của người mở tài khoản thanh toán giao dịch tại ngân hàng. Trong trường hợp của bạn, con bạn năm nay chưa đủ 15 tuổi ( 13 tuổi ), do đó, nếu con bạn muốn mở tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân hàng thì phải trải qua người đại diện thay mặt theo pháp lý .Khoản 1 Điều 136 Bộ luật Dân sự năm ngoái có lao lý như sau :

“Điều 136. Đại diện theo pháp luật của cá nhân

1. Cha, mẹ đối với con chưa thành niên.

…”

Do đó, việc con bạn muốn mở tài khoản vẫn hoàn toàn có thể được triển khai nhưng phải trải qua người đại diện thay mặt theo pháp lý là bạn hoặc bố của bé .

Mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng bằng phương thức điện tử được không?

Căn cứ lao lý tại Điều 14 Thông tư 23/2014 / TT-NHNN, được sửa đổi bởi khoản 5 Điều 1 Thông tư 16/2020 / TT-NHNN, trình tự, thủ tục mở tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân hàng so với cá thể được lao lý như sau :

“Điều 14. Thủ tục mở tài khoản thanh toán

5. Thủ tục mở tài khoản thanh toán của cá nhân bằng phương thức điện tử được thực hiện theo quy định tại Điều 14a Thông tư này.”

Dẫn chiếu đến pháp luật tại khoản 6 Điều 1 Thông tư 16/2020 / TT-NHNN bổ trợ Điều 14 a vào Điều 14 Thông tư 23/2014 / TT-NHNN lao lý về trình tự, thủ tục mở tài khoản thanh toán giao dịch của cá thể bằng phương pháp điện tử đơn cử như sau 🙁 1 ) Ngân hàng, Trụ sở ngân hàng quốc tế thực thi mở tài khoản thanh toán giao dịch bằng phương pháp điện tử phải kiến thiết xây dựng, phát hành, công khai minh bạch quy trình tiến độ, thủ tục mở tài khoản giao dịch thanh toán bằng phương pháp điện tử tương thích với lao lý tại Điều này, pháp lý về phòng, chống rửa tiền, pháp lý về thanh toán giao dịch điện tử, những lao lý pháp lý tương quan về bảo vệ bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin thông tin người mua và bảo đảm an toàn hoạt động giải trí của ngân hàng, Trụ sở ngân hàng quốc tế, gồm có tối thiểu những bước như sau :a ) Thu thập thông tin về hồ sơ mở tài khoản giao dịch thanh toán theo pháp luật tại khoản 1,4, 5 Điều 12, khoản 1 Điều 13 Thông tư này ;b ) Thực hiện kiểm tra, so sánh và xác định thông tin phân biệt người mua ;c ) Cảnh báo cho người mua về những hành vi không được thực thi trong quy trình mở và sử dụng tài khoản thanh toán giao dịch được mở bằng phương pháp điện tử ;d ) Cung cấp cho người mua nội dung thỏa thuận hợp tác mở và sử dụng tài khoản giao dịch thanh toán theo lao lý tại khoản 1 Điều 13 a Thông tư này và thực thi giao kết thỏa thuận hợp tác mở và sử dụng tài khoản giao dịch thanh toán với người mua ;d ) Thông báo số hiệu, tên tài khoản giao dịch thanh toán, hạn mức thanh toán giao dịch qua tài khoản giao dịch thanh toán và ngày mở màn hoạt động giải trí của tài khoản giao dịch thanh toán cho người mua .( 2 ) Ngân hàng, Trụ sở ngân hàng quốc tế được quyết định hành động giải pháp, hình thức, công nghệ tiên tiến để nhận ra và xác định người mua phục vụ việc mở tài khoản thanh toán giao dịch bằng phương pháp điện tử ; chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về rủi ro đáng tiếc phát sinh ( nếu có ) và phải phân phối những nhu yếu tối thiểu sau :a ) Có giải pháp, công nghệ tiên tiến để tích lũy, kiểm tra, so sánh, bảo vệ sự khớp đúng giữa thông tin nhận ra người mua, tài liệu sinh trắc học của người mua ( là những yếu tố, đặc thù sinh học gắn liền với người mua triển khai định danh, khó làm giả, có tỷ suất trùng nhau thấp như vân tay, khuôn mặt, mống mắt, giọng nói và những yếu tố sinh trắc học khác ) với những thông tin, yếu tố sinh trắc học tương ứng trên sách vở tùy thân của người mua lao lý tại khoản 1 Điều 12 Thông tư này hoặc với tài liệu định danh cá thể được xác nhận bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bởi tổ chức triển khai tín dụng thanh toán khác hoặc bởi tổ chức triển khai được đáp ứng dịch vụ định danh và xác nhận điện tử ;b ) Có giải pháp kỹ thuật để xác nhận việc người mua đã được định danh đồng ý chấp thuận với những nội dung tại thỏa thuận hợp tác mở và sử dụng tài khoản thanh toán giao dịch ;

c) Xây dựng quy trình quản lý, kiểm soát, đánh giá rủi ro, trong đó có biện pháp ngăn chặn các hành vi mạo danh, can thiệp, chỉnh sửa, làm sai lệch việc xác minh thông tin nhận biết khách hàng trước, trong và sau khi mở tài khoản thanh toán cho khách hàng; biện pháp để kiểm tra, xác minh thông tin nhận biết khách hàng đảm bảo khách hàng thực hiện giao dịch trên tài khoản thanh toán được mở bằng phương thức điện tử là chủ tài khoản thanh toán đó. Trường hợp phát hiện có rủi ro, sai lệch hoặc có dấu hiệu bất thường giữa các thông tin nhận biết khách hàng với các yếu tố sinh trắc học của khách hàng hoặc phát hiện giao dịch đáng ngờ theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong quá trình sử dụng tài khoản thanh toán, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải kịp thời từ chối hoặc dừng giao dịch, tạm khóa hoặc phong tỏa tài khoản thanh toán và tiến hành xác minh lại thông tin nhận biết khách hàng. Quy trình quản lý, kiểm soát rủi ro phải thường xuyên được rà soát, hoàn thiện dựa trên những thông tin, dữ liệu cập nhật trong quá trình cung ứng dịch vụ;

d ) Lưu trữ, dữ gìn và bảo vệ vừa đủ, chi tiết cụ thể theo thời hạn so với những thông tin, tài liệu phân biệt người mua trong quy trình người mua mở, sử dụng tài khoản giao dịch thanh toán, như : thông tin phân biệt người mua ; những yếu tố sinh trắc học của người mua ; âm thanh, hình ảnh, bản ghi hình, ghi âm ; số điện thoại thông minh triển khai thanh toán giao dịch ; nhật ký thanh toán giao dịch. Các thông tin, tài liệu phải được tàng trữ bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin, được sao lưu dự trữ, bảo vệ tính khá đầy đủ, toàn vẹn của tài liệu để Giao hàng cho công tác làm việc kiểm tra, so sánh, xử lý tra soát, khiếu nại, tranh chấp và phân phối thông tin khi có nhu yếu từ cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền. Thời gian tàng trữ thực thi theo lao lý của pháp lý về phòng, chống rửa tiền .( 3 ) Ngân hàng, Trụ sở ngân hàng quốc tế địa thế căn cứ điều kiện kèm theo công nghệ tiên tiến để nhìn nhận rủi ro đáng tiếc, xác lập khoanh vùng phạm vi sử dụng và quyết định hành động vận dụng hạn mức thanh toán giao dịch qua tài khoản thanh toán giao dịch của người mua mở bằng phương pháp điện tử nhưng phải bảo vệ tổng hạn mức giá trị thanh toán giao dịch ( ghi Nợ ) qua những tài khoản giao dịch thanh toán của người mua đó không vượt quá 100 triệu đồng / tháng / người mua .( 4 ) Ngân hàng, Trụ sở ngân hàng quốc tế được quyết định hành động vận dụng hạn mức thanh toán giao dịch qua tài khoản thanh toán giao dịch mở bằng phương pháp điện tử cao hơn hạn mức pháp luật tại khoản 3 Điều này so với một trong những trường hợp sau :a ) Ngân hàng, Trụ sở ngân hàng quốc tế vận dụng giải pháp cuộc gọi ghi hình ( video call ) để thực thi tích lũy, kiểm tra, xác định thông tin phân biệt người mua trong quy trình mở tài khoản thanh toán giao dịch bảo vệ hiệu suất cao như quy trình tiến độ nhận ra, xác định thông tin người mua qua phương pháp gặp mặt trực tiếp ; giải pháp video call phải phân phối tối thiểu những nhu yếu sau : bảo vệ bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin ; độ phân giải cao ; tín hiệu liên tục ; được cho phép tương tác âm thanh, hình ảnh với người mua theo thời hạn thực để bảo vệ nhận diện người thật ; tàng trữ hàng loạt tài liệu âm thanh, hình ảnh hoặc bản ghi hình, ghi âm trong quy trình mở tài khoản thanh toán giao dịch cho người mua ;b ) Ngân hàng, Trụ sở ngân hàng quốc tế vận dụng công nghệ tiên tiến để kiểm tra, so sánh đặc thù sinh trắc học của người mua với tài liệu sinh trắc học công dân trải qua cơ sở tài liệu căn cước công dân ;c ) Sau khi ngân hàng, Trụ sở ngân hàng quốc tế đã thực thi việc phân biệt, xác định thông tin người mua trải qua gặp mặt trực tiếp chủ tài khoản ;d ) Các giao dịch chuyển tiền để gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí, tiền gửi có kỳ hạn bằng phương pháp điện tử cho chính chủ tài khoản tại ngân hàng, Trụ sở ngân hàng quốc tế đó ;đ ) Các trường hợp ngân hàng, Trụ sở ngân hàng quốc tế được dữ thế chủ động trích Nợ tài khoản giao dịch thanh toán của người mua theo pháp luật tại điểm a khoản 1 Điều 6 Thông tư này .( 5 ) Việc mở tài khoản thanh toán giao dịch bằng phương pháp điện tử lao lý tại Điều này không vận dụng so với tài khoản giao dịch thanh toán chung, người mua cá thể là người quốc tế và những đối tượng người tiêu dùng pháp luật tại điểm b, c, d khoản 1 Điều 11 Thông tư này

Hồ sơ mở tài khoản thanh toán cho cá nhân gồm những thành phần nào?

Đối với trường hợp mở tài khoản giao dịch thanh toán của cá thể, thành phần hồ sơ được pháp luật tại khoản 1 Điều 12 Thông tư 23/2014 / TT-NHNN, được sửa đổi bởi khoản 2 Điều 1 Thông tư 16/2020 / TT-NHNN đơn cử như sau :Ngân hàng, Trụ sở ngân hàng quốc tế được lao lý và hướng dẫn người mua những loại sách vở trong hồ sơ mở tài khoản giao dịch thanh toán nhưng phải gồm có tối thiểu những sách vở sau :- Giấy đề xuất mở tài khoản giao dịch thanh toán lập theo mẫu của ngân hàng, Trụ sở ngân hàng quốc tế nơi mở tài khoản và tương thích với pháp luật tại khoản 1 Điều 13 Thông tư này ;- Các sách vở tùy thân gồm có thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn hoặc giấy khai sinh ( so với cá thể là công dân Nước Ta chưa đủ 14 tuổi và chưa có hộ chiếu ) ; thị thực nhập cư còn thời hạn hoặc sách vở chứng tỏ được miễn thị thực nhập cư ( so với cá thể là người quốc tế ), trừ trường hợp cá thể là người quốc tế mở tài khoản thanh toán giao dịch theo lao lý tại khoản 4 Điều 14 Thông tư này ;- Trường hợp cá thể mở tài khoản giao dịch thanh toán trải qua người giám hộ, người đại diện thay mặt theo pháp lý ( sau đây gọi chung là người đại diện thay mặt theo pháp lý của cá thể ) thì ngoài những sách vở nêu tại điểm a, b khoản 1 Điều này, hồ sơ mở tài khoản giao dịch thanh toán phải có thêm :- Trường hợp người đại diện thay mặt theo pháp lý là cá thể : sách vở tuỳ thân của người đại diện thay mặt theo pháp lý của cá thể và những sách vở chứng tỏ tư cách đại diện thay mặt hợp pháp của người đó so với cá thể mở tài khoản thanh toán giao dịch ;- Trường hợp người đại diện thay mặt theo pháp lý là pháp nhân : Quyết định xây dựng, giấy phép hoạt động giải trí, giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp hoặc những sách vở khác theo lao lý của pháp lý ; những sách vở chứng tỏ tư cách đại diện thay mặt hợp pháp của pháp nhân đó so với cá thể mở tài khoản thanh toán giao dịch ; sách vở tuỳ thân và sách vở chứng tỏ tư cách đại diện thay mặt của người đại diện thay mặt hợp pháp của pháp nhân đó .

Nếu trường hợp bạn muốn mở tài khoản thanh toán cho con mình thì bạn cần chuẩn bị thêm các giấy tờ sau:

– Giấy tờ tùy thân của bạn- Các sách vở chứng tỏ tư cách đại diện thay mặt hợp pháp của bạn so với con mình .

Như vậy, người ở tuổi 13 có thể mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng với điều kiện phải thông qua đại diện theo pháp luật của mình. Trong trường hợp đại diện theo pháp luật là cá nhân (cha, mẹ của cá nhân mở tài khoản thanh toán) thì cần bổ sung các giấy tờ như giấy tờ tùy thân, giấy tờ chứng minh tư cách đại diện hợp pháp đối với cá nhân đó. Trình tự, thủ tục mở tài khoản thanh toán bàng phương thức điện tử được quy định cụ thể như trên, bạn có thể tham khảo.

Mời Bạn Đánh Giá