Bản đồ Hành chính Quận Bắc Từ Liêm khổ lớn năm 2022

Bạn đang tìm kiếm bản đồ Quận Bắc Từ Liêm khổ lớn hay bản đồ hành chính các Phường tại Bắc Từ Liêm, nhằm tra cứu thông tin quy hoạch nhà đất, ranh giới địa lý tại khu vực.

Chúng tôi Invert tổng hợp chia sẻ về bản đồ Quận Bắc Từ Liêm phóng to năm 2022. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp, chia sẻ thông tin kinh tế, giao thông và “quá trình hình thành và phát triển của Quận Bắc Từ Liêm

Vị trí Quận Bắc Từ Liêm ở trên bản đồ Hà Nội
Vị trí Quận Bắc Từ Liêm ở trên bản đồ Hà Nội

Sơ lược về Quận Bắc Từ Liêm

Quận Bắc Từ Liêm là một quận nội thành của thành phố của Hà Nội Thủ Đô TP. Hà Nội với diện tích quy hoạnh toàn vùng 45,24 km², có vị trí nằm dọc phía bờ Nam của sông Hồng, Phía đông giáp quận Tây Hồ và quận CG cầu giấy ; Phía tây giáp huyện Đan Phượng và huyện Hoài Đức ; Phía nam giáp quận Nam Từ Liêm ; Phía bắc giáp huyện Đông Anh với ranh giới là sông Hồng .

Bắc Từ Liêm chia làm 13 đơn vị hành chính, gồm 13 phường: Cổ Nhuế 1, Cổ Nhuế 2, Đức Thắng, Đông Ngạc, Thụy Phương, Liên Mạc, Thượng Cát, Tây Tựu, Minh Khai, Phú Diễn, Phúc Diễn, Xuân Đỉnh, Xuân Tảo.
Quận được xây dựng theo Nghị quyết số 132 / NQ-CP ngày 27/12/2013 của nhà nước về việc kiểm soát và điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm để xây dựng 02 quận và 23 phường thuộc thành phố TP. Hà Nội, trên cơ sở tách 9 xã : Thượng Cát, Liên Mạc, Tây Tựu, Thụy Phương, Minh Khai, Phú Diễn, Đông Ngạc, Xuân Đỉnh, Cổ Nhuế ; 9,30 ha diện tích quy hoạnh tự nhiên và 596 nhân khẩu của xã Xuân Phương ; 75,48 ha diện tích quy hoạnh tự nhiên và 10.126 nhân khẩu của thị xã Cầu Diễn thuộc huyện Từ Liêm cũ .

Bản đồ hành chính Quận Bắc Từ Liêm khổ lớn năm 2022

Bản đồ hành chính Quận Bắc Từ Liêm năm 2022
Bản đồ hành chính Quận Bắc Từ Liêm năm 2022

Tìm hiểu chi tiết về Bắc Từ Liêm

Quận Bắc Từ Liêm được xây dựng theo Nghị quyết số 132 / NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2013 của nhà nước, trên cơ sở kiểm soát và điều chỉnh hàng loạt diện tích quy hoạnh tự nhiên và dân số của 9 xã : Thượng Cát, Liên Mạc, Tây Tựu, Thụy Phương, Minh Khai, Phú Diễn, Đông Ngạc, Xuân Đỉnh, Cổ Nhuế ; 9,30 ha diện tích quy hoạnh tự nhiên và 596 nhân khẩu của xã Xuân Phương ; 75,48 ha diện tích quy hoạnh tự nhiên và 10.126 nhân khẩu của thị xã Cầu Diễn thuộc huyện Từ Liêm cũ. Đồng thời, xây dựng 13 phường thuộc quận Bắc Từ Liêm như sau :
– Thành lập phường Thượng Cát trên cơ sở hàng loạt 388,90 ha diện tích quy hoạnh tự nhiên và 10.000 nhân khẩu của xã Thượng Cát .
– Thành lập phường Liên Mạc trên cơ sở hàng loạt 598,70 ha diện tích quy hoạnh tự nhiên và 12.966 nhân khẩu của xã Liên Mạc .
– Thành lập phường Thụy Phương trên cơ sở hàng loạt 287,59 ha diện tích quy hoạnh tự nhiên và 13.753 nhân khẩu của xã Thụy Phương .

– Thành lập phường Minh Khai trên cơ sở toàn bộ 485,91 ha diện tích tự nhiên và 36.709 nhân khẩu của xã Minh Khai.

Đình Đăm ( Đình Tây Tựu ) thuộc phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, TP.HN. Đình thờ tướng Đào Trường ( tức thánh Bạch Hạc Tam Giang ) là người có tài kinh bang võ nghệ cao ráo, được tiến cử làm thổ lệnh trường, quản lý quận Sơn Nam .
– Thành lập phường Tây Tựu trên cơ sở hàng loạt 530,18 ha diện tích quy hoạnh tự nhiên và 26.970 nhân khẩu của xã Tây Tựu ; 9,30 ha diện tích quy hoạnh tự nhiên và 596 nhân khẩu của xã Xuân Phương. Phường Tây Tựu có 539,48 ha diện tích quy hoạnh tự nhiên và 27.566 nhân khẩu .
– Thành lập phường Đông Ngạc trên cơ sở 241 ha diện tích quy hoạnh tự nhiên và 23.922 nhân khẩu của xã Đông Ngạc .
– Thành lập phường Đức Thắng trên cơ sở 120 ha diện tích quy hoạnh tự nhiên và 19.923 nhân khẩu còn lại của xã Đông Ngạc .
– Thành lập phường Xuân Đỉnh trên cơ sở 352,20 ha diện tích quy hoạnh tự nhiên và 33.659 nhân khẩu của xã Xuân Đỉnh .
– Thành lập phường Xuân Tảo trên cơ sở 226,30 ha diện tích quy hoạnh tự nhiên và 12.622 nhân khẩu còn lại của xã Xuân Đỉnh .
– Thành lập phường Cổ Nhuế 1 trên cơ sở 217,70 ha và 33.346 nhân khẩu của xã Cổ Nhuế ; 3,30 ha diện tích quy hoạnh tự nhiên và 372 nhân khẩu của thị xã Cầu Diễn. Phường Cổ Nhuế 1 có 221 ha diện tích quy hoạnh tự nhiên và 33.718 nhân khẩu .
– Thành lập phường Cổ Nhuế 2 trên cơ sở 403,43 ha và 44.488 nhân khẩu còn lại của xã Cổ Nhuế ; 1,60 ha diện tích quy hoạnh tự nhiên và 292 nhân khẩu của thị xã Cầu Diễn. Phường Cổ Nhuế 2 có 405,03 ha diện tích quy hoạnh tự nhiên và 44.780 nhân khẩu .
– Thành lập phường Phúc Diễn trên cơ sở 209,03 ha và 21.820 nhân khẩu của xã Phú Diễn; 8 ha và 1.914 nhân khẩu của thị trấn Cầu Diễn (phía Nam quốc lộ 32 và phía Tây Sông Nhuệ). Phường Phúc Diễn có 217,03 ha diện tích tự nhiên và 23.734 nhân khẩu.

– Thành lập phường Phú Diễn trên cơ sở 189,62 ha và 19.514 nhân khẩu còn lại của xã Phú Diễn ; 62,58 ha và 7.548 nhân khẩu của thị xã Cầu Diễn ( phía Bắc quốc lộ 32 ). P. Phú Diễn có 252,20 ha diện tích quy hoạnh tự nhiên và 27.062 nhân khẩu .
Ngày 27 tháng 4 năm 2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phát hành Nghị quyết số 1263 / NQ-UBTVQH14 ( nghị quyết có hiệu lực hiện hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 ). Theo đó, kiểm soát và điều chỉnh 10,32 ha diện tích quy hoạnh tự nhiên thuộc địa giới hành chính phường Cổ Nhuế 1 về phường Nghĩa Tân của quận CG cầu giấy quản trị .
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất tại Quận Bắc Từ Liêm
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất tại Quận Bắc Từ Liêm 

Mời Bạn Đánh Giá