BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN BÌNH CHÁNH TPHCM & THÔNG TIN QUY HOẠCH MỚI NHẤT 2020

Cập nhật thông tin mới nhất về Bản đồ hành chính Huyện Bình Chánh Tp.Hồ Chí Minh do Websiste DanhKhoiReal.VN tổng hợp từ các nguồn trên Internet đáng tin cậy nhất. Quý khách hàng có thể xem đây là thông tin tham khảo với nhu cầu tra cứu thông tin về Bản đồ Huyện Bình Chánh & các xã của Huyện Bình Chánh

Huyện Bình Chánh có vị trí địa lý tiếp giáp với các khu vực sung quanh như: Phía Bắc giáp huyện Hóc Môn – Phía Đông giáp các quận Bình Tân, quận 8, quận 7 và huyện Nhà Bè – Phía Nam giáp Bến Lức và Cần Giuộc của tỉnh Long An – Phía Tây giáp Đức Hòa thuộc tỉnh Long An

Huyện Bình Chánh Thành Phố Hồ Chí Minh gồm Thị Trấn Tân Túc & 15 xã: Xã An Phú Tây, Xã Bình Chánh, Xã Bình Hưng, Xã Bình Lợi, Xã Đa Phước, Xã Hưng Long, Xã Lê Minh Xuân, Xã Phạm Văn Hai, Xã Phong Phú, Xã Quy Đức, Xã Tân Kiên, Xã Tân Nhựt, Xã Tân Quý Tây, Xã Vĩnh Lộc A, Xã Vĩnh Lộc B.

Diện tích Huyện Bình Chánh: 253 km²
Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm Bản đồ Hành chính Thành Phố Hồ Chí Minh & 24 Quận Huyện

MỘT SỐ THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ HUYỆN BÌNH CHÁNH TPHCM

Thời phong kiến:

Vào thời nhà Nguyễn độc lập [ 3 ], vùng đất Bình Chánh thời nay thuộc địa phận hai huyện Tân Long và Bình Long của phủ Tân Bình, một phần huyện Phước Lộc thuộc phủ Tân An cùng thuộc tỉnh Gia Định .

Thời Pháp thuộc:
Với Hòa ước Nhâm Tuất ( 1862 ), triều đình Huế nhượng hẳn 3 tỉnh miền Đông Nam Kỳ cho Pháp làm thuộc địa. Chính quyền thực dân Pháp chia 3 tỉnh này thành 13 thành những hạt thanh tra ( inspection ), do những viên chức Pháp ngạch thanh tra những việc làm bản xứ ( inspecteur des affaires indigeânes ) đứng đầu, nhưng trong thời điểm tạm thời vẫn giữ cơ cấu tổ chức phủ huyện cũ .
Sau khi chiếm được hàng loạt Nam Kỳ, năm 1868, chính quyền sở tại thực dân Pháp bãi bỏ những đơn vị chức năng hành chính phủ, huyện, phân loại lại hàng loạt cõi Nam Kỳ. Các hạt thanh tra về sau cũng được đổi thành hạt tham biện ( arrondissement ), do những Chánh tham biện ( administrateur ) người Pháp đứng đầu. Tuy vậy, chính quyền sở tại thực dân Pháp vẫn giữ lại cơ cấu tổ chức hành chính cấp thấp như tổng, xã thôn .
Theo Nghị định ngày 20 tháng 12 năm 1899 của Toàn quyền Đông Dương đổi tổng thể những hạt tham biện thành tỉnh thì từ ngày 1 tháng 1 năm 1900, tỉnh Chợ Lớn được xây dựng .
Quận Châu Thành thuộc tỉnh Chợ Lớn ( đơn vị chức năng hành chính riêng không liên quan gì đến nhau với thành phố Chợ Lớn ) xây dựng năm 1918 với lỵ sở đặt chung trong thành phố Chợ Lớn, đến năm 1930 đổi tên thành Q. Trung Quận hay còn gọi là Q. Trung ương. Từ ngày 4 tháng 2 năm 1947, đổi thành Q. Gò Đen, do lỵ sở dời về thị tứ mang tên này ( tuy nhiên tên gọi Trung Quận vẫn thông dụng hơn ). Quận có bốn tổng : Tân Phong Hạ, Long Hưng Thượng, Long Hưng Trung và Long Hưng Hạ .
Quận Bình Xuyên thuộc tỉnh Chợ Lớn sống sót trong những thời hạn từ ngày 2 tháng 5 năm 1933 đến tháng 12 năm 1944 và từ tháng 1 năm 1953 đến ngày 22 tháng 10 năm 1956, do tách ra tổng Tân Phong Hạ của Q. Trung Quận. Sau đó Q. Bình Xuyên giải thể, trả lại tổng Tân Phong Hạ cho Q. Trung Quận như cũ .
Trong kháng chiến chống Pháp, về hành chính chính quyền sở tại Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đổi Q. thành huyện, làng thành xã ; bỏ cấp tổng. Chính vì thế, Q. Trung Quận cũng được gọi là huyện Trung Huyện .

Giai đoạn 1956-1975:

Việt Nam Cộng hòa

Ngày 22 tháng 10 năm 1956, theo Sắc lệnh 143 / NV của Tổng thống Nước Ta Cộng hòa Ngô Đình Diệm, tỉnh Tân An hợp nhất với hầu hết đất đai tỉnh Chợ Lớn để xây dựng tỉnh mới có tên là tỉnh Long An .
Ngày 8 tháng 4 năm 1957 ba tổng : Tân Phong Hạ, Long Hưng Thượng và Long Hưng Trung thuộc Q. Gò Đen ( Q. Trung Quận ) của tỉnh Chợ Lớn giải thể được sáp nhập vào tỉnh Gia Định, lập nên Q. Bình Chánh mới. Riêng tổng Long Hưng Hạ cùng Q. Gò Đen ( Q. Trung Quận ) cũ, nhập vào Q. Bến Lức mới lập của tỉnh Long An .
Quận Bình Chánh lấy theo tên gọi của xã Bình Chánh vốn là nơi đặt Q. lỵ của Q. này. Năm 1957, Q. Bình Chánh có 03 tổng với 15 xã :
Tổng Tân Phong Hạ có 03 xã: An Phú, Bình Hưng và Phong Đước

Tổng Long Hưng Thượng có 05 xã : An Lạc, Bình Trị Đông, Tân Kiên, Tân Nhựt và Tân Tạo
Tổng Long Hưng Trung có 07 xã : An Phú Tây, Bình Chánh, Đa Phước, Hưng Long, Quy Đức, Tân Quý Tây và Tân Túc ( riêng 3 xã Hưng Long, Quy Đức, Tân Quý Tây trước đây thuộc tổng Phước Điền Tượng, Q. Cần Giuộc ) .
Từ năm 1962 chính quyền sở tại bỏ dần, đến năm 1965 bỏ hẳn cấp hành chính tổng .
Cho đến ngày 29 tháng 4 năm 1975, Q. Bình Chánh có 15 xã thường trực : An Lạc, An Phú, An Phú Tây, Bình Chánh, Bình Hưng, Bình Trị Đông, Đa Phước, Hưng Long, Phong Đước, Quy Đức, Tân Kiên, Tân Nhựt, Tân Quý Tây, Tân Tạo, Tân Túc .

Chính quyền Cách mạng

Về phía chính quyền sở tại Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Nước Ta và sau này là nhà nước Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Nước Ta, cuối năm 1957 lập huyện Bình Chánh sửa chữa thay thế huyện Trung Huyện giải thể. Địa bàn huyện mới này chính là Q. Bình Chánh của chính quyền sở tại Việt Nam Cộng hòa cộng thêm khu vực Vườn Thơm, là một phần xã Đức Hòa, Q. Đức Hòa, thuộc tỉnh Long An ( từ tháng 10 năm 1963 thuộc tỉnh Hậu Nghĩa ) theo phân loại hành chính của chính quyền sở tại Nước Ta Cộng hòa. Năm 1961, khu vực Vườn Thơm được chia thành hai xã : Tân Bình và Tân Lợi, đến năm 1972 sáp nhập hai xã với nhau thành xã Bình Lợi .
Năm 1960 do nhu yếu của cuộc kháng chiến, huyện Bình Chánh lại tách ra hai phần Nam, Bắc Bình Chánh : Nam gọi là Bình Chánh – Nhà Bè, Bắc nhập với Tân Bình gọi là Bình Tân. Đến năm 1972, huyện Bình Chánh được hồi sinh trên cơ sở hợp nhất Nam, Bắc Bình Chánh .
Từ năm 1975 đến nay:

Sau khi nhà nước Cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam Nước Ta tiếp quản Đô thành TP HCM và những vùng lân cận vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày 3 tháng 5 năm 1975 thành phố Hồ Chí Minh – Gia Định được xây dựng. Theo nghị quyết ngày 9 tháng 5 năm 1975 của Ban Chấp hành Đảng bộ Đảng Lao động Nước Ta thành phố TP HCM – Gia Định, huyện Bình Chánh được xây dựng, gồm có Q. Bình Chánh, hai xã : Vĩnh Lộc và Bình Hưng Hòa của Q. Tân Bình cũ và xã Bình Lợi là phần đất cắt từ xã Đức Hòa, Q. Đức Hòa, tỉnh Hậu Nghĩa cũ thời Nước Ta Cộng hòa sáp nhập với nhau ) .
Ngày 20 tháng 5 năm 1976, tổ chức triển khai hành chánh thành phố TP HCM – Gia Định được sắp xếp lần hai ( theo quyết định hành động số 301 / UB ngày 20 tháng 5 năm 1976 của Ủy ban Nhân dân Cách mạng thành phố Hồ Chí Minh – Gia Định ). Theo đó, vẫn giữ nguyên huyện Bình Chánh cũ có từ năm 1975. Lúc này, chính quyền sở tại sáp nhập hai xã : An Phú và Phong Đước với nhau, lập nên xã Phong Phú. Như thế huyện Bình Chánh có 17 xã : An Lạc, An Phú Tây, Bình Chánh, Bình Hưng, Bình Hưng Hòa, Bình Lợi, Bình Trị Đông, Đa Phước, Hưng Long, Phong Phú, Quy Đức, Tân Kiên, Tân Nhựt, Tân Quý Tây, Tân Tạo, Tân Túc, Vĩnh Lộc .
Ngày 2 tháng 7 năm 1976, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá VI, kỳ họp thứ 1 chính thức đổi tên thành phố TP HCM – Gia Định thành Thành phố Hồ Chí Minh. Huyện Bình Chánh trở thành huyện thường trực Thành phố Hồ Chí Minh .
Ngày 13 tháng 4 năm 1977, xây dựng hai xã mới : Phạm Văn Hai và Lê Minh Xuân thuộc huyện Bình Chánh, từ phần đất cắt ra của xã Bình Lợi cùng huyện .
Ngày 12 tháng 9 năm 1981, huyện Bình Chánh chuyển xã An Lạc thành thị xã An Lạc .
Ngày 1 tháng 11 năm 1985, huyện Bình Chánh chia xã Vĩnh Lộc thành hai xã : Vĩnh Lộc A và Vĩnh Lộc B. Như thế lúc này huyện Bình Chánh có 01 thị trấn An Lạc và 19 xã : An Phú Tây, Bình Chánh, Bình Hưng, Bình Hưng Hòa, Bình Lợi, Bình Trị Đông, Đa Phước, Hưng Long, Lê Minh Xuân, Phạm Văn Hai, Phong Phú, Quy Đức, Tân Kiên, Tân Nhựt, Tân Quý Tây, Tân Tạo, Tân Túc, Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B .

Ngày 05 tháng 11 năm 2003, Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị định số 130/2003/NĐ-CP[4] về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Bình Chánh để thành lập quận Bình Tân và các phường trực thuộc, thành lập thị trấn Tân Túc thuộc huyện Bình Chánh. Nội dung như sau:

Thành lập Q. Bình Tân trên cơ sở hàng loạt diện tích quy hoạnh tự nhiên và dân số của những xã Bình Hưng Hòa, Bình Trị Đông, Tân Tạo và thị trấn An Lạc thuộc huyện Bình Chánh. Quận Bình Tân có 5.188,67 ha diện tích quy hoạnh tự nhiên và 254.635 nhân khẩu .
Thành lập thị xã Tân Túc – thị xã huyện lị huyện Bình Chánh trên cơ sở hàng loạt diện tích quy hoạnh tự nhiên và dân số của xã Tân Túc. Thị trấn Tân Túc có 856,41 ha diện tích quy hoạnh tự nhiên và 10.939 nhân khẩu .
Sau khi kiểm soát và điều chỉnh địa giới hành chính xây dựng Q. Bình Tân và xây dựng thị xã Tân Túc, huyện Bình Chánh còn lại 25.268,56 ha diện tích quy hoạnh tự nhiên và 224.165 nhân khẩu ; có 16 đơn vị chức năng hành chính thường trực gồm những xã : Phong Phú, Đa Phước, Quy Đức, Hưng Long, Tân Quý Tây, Bình Chánh, An Phú Tây, Tân Kiên, Tân Nhựt, Bình Lợi, Lê Minh Xuân, Phạm Văn Hai, Bình Hưng, Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B và thị xã Tân Túc .
THÔNG TIN QUY HOẠCH HUYỆN BÌNH CHÁNH

Mời Bạn Đánh Giá