Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Thanh Miện tỉnh Hải Dương

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Thanh Miện, tỉnh Thành Phố Hải Dương gồm : giao thông vận tải, công nghiệp, tăng trưởng khoảng trống vùng, thiết kế xây dựng đô thị của những cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa phận .
Thanh Miện là huyện đồng bằng nằm ở phía tây nam của tỉnh Thành Phố Hải Dương. Huyện có tọa độ trải dài từ 106 ° 7 ′ 50 ″ đến 160 ° 16 ′ 20 ″ kinh Đông và từ 20 ° 40 ′ 45 ″ đến 20 ° 50 ′ 55 ″ vĩ Bắc .

 • Phía Tây Bắc Thanh Miện giáp với huyện Bình Giang
 • Phía Đông Bắc Thanh Miện giáp với huyện Gia Lộc.
 • Phía Đông Nam Thanh Miện giáp với huyện Ninh Giang
 • Phía Nam Thanh Miện giáp với tỉnh Thái Bình
 • Phía Tây Thanh Miện giáp với tỉnh Hưng Yên.

P. xã thường trực Huyện Thanh Miện, Tỉnh Thành Phố Hải Dương : Huyện Thanh Miện có 17 đơn vị chức năng hành chính cấp xã thường trực, gồm có thị xã Thanh Miện ( huyện lỵ ) và 16 xã : Cao Thắng, Chi Lăng Bắc, Chi Lăng Nam, Đoàn Kết, Đoàn Tùng, Hồng Phong, Hồng Quang, Lam Sơn, Lê Hồng, Ngô Quyền, Ngũ Hùng, Phạm Kha, Tân Trào, Thanh Giang, Thanh Tùng, Tứ Cường .
Thanh Miện vẫn còn là một huyện nông nghiệp, dân số lao động nông nghiệp vẫn còn chiếm 88 % dân số toàn huyện. Huyện cần có số vốn lớn góp vốn đầu tư vào những dự án Bất Động Sản công nghiệp. Thị trấn Thanh Miện cần được góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng về mọi mặt để tăng trưởng thành một đô thị TT huyện
Là một huyện nằm ở phía nam đồng bằng sông Hồng, Thanh Miện không có nhiều làng nghề như những huyện phía Bắc :

 • Làng nghề làm bánh đa Chi Lăng, Đào Lâm, Hội Yên
 • Trồng rau, màu Phạm Kha, Đoàn Tùng
 • Nghề đan lát Đan Giáp
 • Vặn chổi rơm, thợ xây dựng An Nghiệp
 • Một số bện dây thừng Nại Trì
 • Nuôi trồng thủy sản Tòng Hóa, Triều Dương, Phú Khê…
 • Thợ nề, chát An Khoái, Gia Cốc, Hòa Bình.

Quy hoạch sử dụng đất đến 2030 tại huyện Thanh Miện

Quy hoạch sử dụng đất huyện Thanh Miện được xác lập theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Thanh Miện, tỉnh Thành Phố Hải Dương .

1. Về chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Thanh Miện

 • Đến năm 2030 tổng diện tích đất nông nghiệp toàn huyện còn 4.778,00 ha, chiếm 38,70% diện tích đất hành chính.
 • Đến năm 2030 tổng diện tích đất phi nông nghiệp toàn huyện là 7.567,48 ha, chiếm 61,30% diện tích đất hành chính.

2. Diện tích những loại đất cần chuyển mục tiêu trong kỳ quy hoạch 2021 – 2030

 • Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp: 3.730,45 ha
 • Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp: 388,60 ha
 • Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở: 46,04 ha

Về quy hoạch sử dụng đấ t, vị trí và diện tích quy hoạnh những khu vực chuyển quy hoạch được bộc lộ trên trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất của huyện. Trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 huyện Thanh Miện, tỉnh Thành Phố Hải Dương có một phần diện tích quy hoạnh được quy hoạch thị xã Thanh Miện đến 2030 .
Phương án quy hoạch sử dụng đất huyện Thanh Miện được Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Thành Phố Hải Dương phê duyệt là địa thế căn cứ pháp lý quan trọng để thực thi giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa phận .
Quy hoạch tăng trưởng công nghiệp huyện Thanh Miện đến 2030

Hiện tại trong kỳ 2021 – 2030 huyện Thanh Miện đã có 1 số ít khu công nghiệp và quy hoạch xây mới, lan rộng ra những khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa phận như :

Khu công nghiệp :

 • Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Thanh Miện – Telin Park
 • Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Thanh Miện 1
 • Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Thanh Miện 2

Cụm công nghiệp

 • Cụm công nghiệp Đoàn Tùng 2
 • Cụm công nghiệp Đoàn Tùng
 • Cụm công nghiệp Ngũ Hùng- Thanh Giang
 • Cụm công nghiệp Tân Trào- Hồng Quang
 • Cụm công nghiệp Tứ Cường- Chi Lăng Bắc
 • Cụm công nghiệp Tứ Cường

Quy hoạch giao thông vận tải huyện Thanh Miện đến 2030

Trong kỳ huyện Thanh Miện cũng sắp xếp quỹ đất sử dụng cho những dự án Bất Động Sản giao thông vận tải được góp vốn đầu tư xây mới, lan rộng ra tăng cấp trên địa phận huyện trong tiến trình 2021 – 2030 .
Dưới đây là list những khu công trình giao thông vận tải được tiến hành trong tiến trình 2021 – 2030 :

 • Dự án đầu tư xây dựng đường trục Đông Tây tỉnh Hải Dương
 • Xây dựng tuyến đường trục Bắc – Nam huyện Thanh Miện
 • Đường vành đai phía Đông Bắc Thị trấn Thanh Miện
 • Đường tỉnh 392, đoạn QL38 (Km1+200) – QL.37 (Km30+300)
 • Đường tỉnh 393, đoạn Km0+00 -Km20+050
 • Đường gom QL38B
 • Cải tạo nâng cấp đường Cao Thắng – Tiền Phong, đoạn Km5+00-Km8+800, huyện Thanh Miện
 • Xây dựng đường nối từ TL392 đến đường Bắc Nam mới, Mở rộng các tuyến đường
 • Mở rộng đường GTNT Thủ Pháp, Tòng Hóa
 • Mở rộng tuyến giao thông chợ Đầng – cống Tiên Lữ, từ Chùa Trê đến Nhữ Đông, UBND xã đi xã Hồng Quang, từ trạm bơm Phạm Lý đến Bình Cách, từ Văn Xá đi Cao Xá, từ Vũ Xá đến Thái Dương, Bình Xuyên-Hoàng Tường.
 • ………

Quy hoạch thị trấn Thanh Miện

Quy hoạch sử dụng đất thị xã Thanh Miện hoàn toàn có thể xác lập theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Thanh Miện, tỉnh Thành Phố Hải Dương .
Thị trấn Thanh Miện là một trong số 17 đơn vị chức năng hành chính thường trực huyện Thanh Miện, tỉnh Thành Phố Hải Dương, nằm ở phía đông huyện Thanh Miện, có vị trí địa lý :

 • Phía Đông giáp huyện Ninh Giang
 • Phía Tây giáp xã Lê Hồng
 • Phía Nam giáp huyện Ninh Giang và các xã Ngũ Hùng, Tứ Cường
 • Phía Bắc giáp huyện Gia Lộc và xã Lam Sơn.

Thị trấn Thanh Miện có diện tích quy hoạnh 9,59 km², dân số năm 2018 là 14.884 người, tỷ lệ dân số đạt 1.552 người / km² .
XEM VÀ TẢI VỀ BẢN ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN THANH MIỆN ĐẾN 2030 TẠI ĐÂY !
Tài liệu :
5

/

5
(
1
bầu chọn
)

Mời Bạn Đánh Giá