Thông tin quy hoạch sử dụng đất huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La mới nhất

tin tức, bản đồ quy hoạch huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La gồm : sử dụng đất, giao thông vận tải, thiết kế xây dựng, công nghiệp, kiến thiết xây dựng đô thị và của những cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa phận .

Thông tin về huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La

Sốp Cộp là một huyện nằm ở phía tây nam tỉnh Sơn La, nằm ở phía tây tỉnh Sơn La, có vị trí địa lý :

  • Phía Tây giáp huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên
  • Phía Bắc giáp huyện Sông Mã và huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
  • Các phía còn lại giáp CHDCND Lào.

Huyện Sốp Cộp có 146.790 ha diện tích quy hoạnh tự nhiên và dân số năm 2019 là 45.050 người .
Địa hình huyện Sốp Cộp phần đông là đồi núi, đất đai tương đối phì nhiêu, tương thích cho việc trồng cây công nghiệp và chăn nuôi đại gia súc. Núi rừng xanh phủ kín, lại có nhiều sông suối chia cắt, nên giao thông vận tải ở Sốp Cộp khá khó khăn vất vả .
Huyện Sốp Cộp có 8 đơn vị chức năng hành chính thường trực, bảo gồm 7 xã : Dồm Cang, Mường Lạn, Mường Lèo, Mường Và, Nậm Lạnh, Púng Bánh, Sam Kha và 1 thị xã : Sốp Cộp ( huyện lỵ ) .

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất huyện Bắc Yên

Về kế hoạch sử dụng đất, ngày 4/2/2021 UBND tỉnh Sơn La ban hành Quyết định số 246 / QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất đến năm 2021 của huyện Sốp Cộp .
Theo quyết định hành động, kế hoạch sử dụng đất huyện Sốp Cộp năm 2021 nhằm mục đích cụ thể hoá những diện tích quy hoạnh đất nhằm mục đích tăng trưởng đô thị và những khu dân cư nông thôn trên địa phận huyện tương thích với quy hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính xã hội, bảo vệ bảo mật an ninh quốc phòng, bảo vệ cảnh sắc môi trường tự nhiên, hướng đến tiềm năng tăng trưởng bền vững và kiên cố. Vị trí, diện tích quy hoạnh những khu vực quy hoạch sử dụng đất được biểu lộ trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Sốp Cộp .
Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030, vị trí và diện tích quy hoạnh những khu vực quy hoạch được bộc lộ trên trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất của huyện. Trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La có một phần diện tích quy hoạnh được quy hoạch thị xã Sốp Cộp đến 2030 .
Thị trấn Sốp Cộp là một trong 8 đơn vị chức năng hành chính thường trực huyện Sốp Cộp. Do đó, quy hoạch giao thông vận tải, đô thị, sử dụng đất thị xã Sốp Cộp cũng được xác lập theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030, huyện Sốp Cộp .

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Sốp Cộp không những thể hiện thông tin chung mà còn là cơ sở pháp lý cho từng khu đất cụ thể tại huyện. Ở mỗi khu đất khác nhau sẽ có những đặc điểm cũng như giá trị riêng, chính vì thế mà cũng có nhiều loại bản đồ quy hoạch tương ứng với từng khu vực.

Rate this post

Mời Bạn Đánh Giá