Bản đồ hành chính tỉnh Ninh Thuận khổ lớn năm 2022

Cập nhật mới nhất năm 2022 về bản đồ Ninh Thuận chi tiết bản đồ các xã, huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận,, rất hi vọng bạn có thêm những thông tin cần tìm về Bản đồ Ninh Thuận khổ lớn.

Ninh Thuận có tổng diện tích quy hoạnh đất tự nhiên 3.355,34 km2 là một tỉnh ven biển thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ của Nước Ta. Hiện tại, tỉnh Ninh Thuận có 7 đơn vị chức năng hành chính gồm 1 thành phố và 6 huyện có 65 đơn vị chức năng hành chính cấp xã là 47 xã, 15 phường, 3 thị xã .
Bản đồ  hành chính Ninh Thuận 
Bản đồ  hành chính Ninh Thuận, Click vào hình để xem kích thước lớn

Bản đồ hành chính tỉnh Ninh Thuận năm 2022

Bản đồ hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Bản đồ hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

PHÓNG TO

 Bản đồ du lịch Ninh Thuận 
Bản đồ du lịch Ninh Thuận, Click vào hình để xem kích thước lớn

 Bản đồ du lịch tỉnh Ninh Thuận 
 Bản đồ du lịch tỉnh Ninh Thuận, Click vào hình để xem kích thước lớn

Bản đồ thành phố Phan Rang – Tháp Chàm 

Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm có 16 đơn vị chức năng hành chính gồm 15 phường : Bảo An, Đài Sơn, Đạo Long, Đô Vinh, Đông Hải, Kinh Dinh, Mỹ Bình, Mỹ Đông, Mỹ Hải, Mỹ Hương, Phủ Hà, Phước Mỹ, Tấn Tài, Thanh Sơn, Văn Hải và 01 xã Thành Hải .
Bản đồ hành chính thành phố Phan Rang – Tháp Chàm
Bản đồ hành chính thành phố Phan Rang – Tháp Chàm

Bản đồ Huyện Bác Ái
Huyện Bác Ái có 9 đơn vị chức năng hành chính, gồm 9 xã : Phước Bình, Phước Chính, Phước Đại ( huyện lỵ ), Phước Hòa, Phước Tân, Phước Tiến, Phước Thành, Phước Thắng, Phước Trung .
Bản đồ hành chính tại Huyện Bác Ái
Bản đồ hành chính Huyện Bác Ái

Bản đồ Huyện Ninh Hải

Huyện Ninh Hải có 9 đơn vị chức năng hành chính, gồm thị xã Khánh Hải ( huyện lỵ ) và 8 xã : Hộ Hải, Nhơn Hải, Phương Hải, Tân Hải, Thanh Hải, Tri Hải, Vĩnh Hải, Xuân Hải .
Bản đồ hành chính Huyện Ninh Hải
Bản đồ hành chính Huyện Ninh Hải

Bản đồ Huyện Ninh Phước

Huyện Ninh Phước có 9 đơn vị chức năng hành chính, gồm thị xã Phước Dân ( huyện lỵ ) và 8 xã : An Hải, Phước Hải, Phước Hậu, Phước Hữu, Phước Sơn, Phước Thái, Phước Thuận, Phước Vinh .
Bản đồ hành chính Huyện Ninh Phước
Bản đồ hành chính Huyện Ninh Phước

Bản đồ Huyện Ninh Sơn

Huyện Ninh Sơn có 8 đơn vị chức năng hành chính, gồm thị xã Tân Sơn và 7 xã : Hòa Sơn, Lâm Sơn, Lương Sơn, Ma Nới, Mỹ Sơn, Nhơn Sơn, Quảng Sơn .
Bản đồ hành chính Huyện Ninh Sơn
Bản đồ hành chính Huyện Ninh Sơn

Bản đồ Huyện Thuận Bắc
Huyện Thuận Bắc có 6 đơn vị hành chính, gồm 6 xã: Bắc Phong, Bắc Sơn, Công Hải, Lợi Hải (huyện lỵ), Phước Chiến, Phước Kháng.

Bản đồ hành chính Huyện Thuận Bắc
Bản đồ hành chính Huyện Thuận Bắc

Bản đồ Huyện Thuận Nam

Huyện Thuận Nam có 8 đơn vị chức năng hành chính, gồm 8 xã : Cà Ná, Nhị Hà, Phước Diêm, Phước Dinh, Phước Hà, Phước Minh, Phước Nam ( huyện lỵ ), Phước Ninh .
Bản đồ hành chính Huyện Thuận Nam
Bản đồ hành chính Huyện Thuận Nam

Mời Bạn Đánh Giá