Bản đồ quy hoạch giao thông, sử dụng đất, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa

Bản đồ huyện Như Thanh gồm có quy hoạch : giao thông vận tải, sử dụng đất, tăng trưởng công nghiệp, kiến thiết xây dựng đô thị, xu thế tăng trưởng khoảng trống của những cơ quan, doanh nghiệp trên địa phận .

Vị trí và đơn vị hành chính huyện Như Thanh

Huyện Như Thanh có vị trí địa lý :

  • Phía Bắc giáp huyện Triệu Sơn
  • Phía Nam giáp thị xã Nghi Sơn và huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An
  • Phía Đông giáp huyện Nông Cống
  • Phía Tây giáp huyện Như Xuân và huyện Thường Xuân

Huyện Như Thanh có 14 đơn vị chức năng hành chính cấp xã thường trực, gồm có thị xã Bến Sung ( huyện lỵ ) và 13 xã : Cán Khê, Hải Long, Mậu Lâm, Phú Nhuận, Phượng Nghi, Thanh Kỳ, Thanh Tân, Xuân Du, Xuân Khang, Xuân Phúc, Xuân Thái, Yên Lạc, Yên Thọ .
Như Thanh được biết đến là nơi có nhiều danh làm thắng cảnh nổi tiếng trong và ngoài nước như :

  • Vườn quốc gia Bến En có diện tích 16.643 ha (dự kiến mở rộng thành 32.000 ha): bảo tồn rừng nguyên sinh với các nguồn gen động – thực vật quý hiếm như: voi, hổ, báo,… lim xanh, táu, sến, trắc, gụ,…
  • Hang Lò cao kháng chiến Hải Vân là nhà máy luyện gang trong hang đầu tiên và duy nhất  trên thế giới, một trong những cơ sở sản xuất gang đầu tiên của Việt Nam, niềm tự hào của giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ kháng chiến chống Thực dân Pháp. Nay thuộc núi Đồng Mười, thị trấn Bến Sung.
  • Hang Ngọc là một hang động đá vôi đẹp, còn nguyên sơ. Thuộc địa bàn xã Xuân Khang. Hang Ngọc sâu khoảng 700m,với nhiều nhũ đã tự nhiên rất đẹp.
  • Núi Nưa (giáp ranh với huyện Triệu Sơn) là nơi Bà Triệu đứng lên khởi nghĩa đánh giặc hiện nay gọi là Phủ Na ở xã Xuân Du.
  • Ðồng Mười ở thị trấn Bến Sung (trước là xã Hải Vân) là căn cứ của phong trào Cần Vương chống Pháp do Tôn Thất Huyết.

Quy hoạch huyện Như Thanh

Về quy hoạch, Ngày 12/7/2021, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Thanh Hóa phát hành Quyết định số 2520 / QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh, lan rộng ra quy hoạch chung thị xã Bến Sung, huyện Như Thanh đến năm 2035 .

Theo quyết đinh, Quy hoạch thị xã Bến Sung, huyện Như Thanh được xác lập với đặc thù là đô thị loại V, TT huyện lỵ của huyện Như Thanh, đô thị vệ tinh thuộc vùng kinh tế tài chính động lực phía Tây Nam của tỉnh Thanh Hóa, tăng trưởng đa ngành với trọng tâm là dịch vụ du lịch gắn với Khu du lịch Bến En, có vai trò tương hỗ TT kinh tế tài chính động lực Nghi Sơn ; Là đô thị sinh thái xanh gắn với cảnh sắc, mặt nước hồ Bến En và khe Rồng .
Về quy hoạch sử dụng đất, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 3891 / QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Như Thanh .
Theo quyết định hành động, thời kỳ 2021 – 2030, huyện Như Thanh được Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Thanh Hóa phê duyệt hơn 58.810 ha tổng diện tích quy hoạnh tự nhiên, trong đó, nhóm đất nông nghiệp là hơn 47.756 ha, nhóm đất phi nông nghiệp là hơn 10.785 ha, nhóm đất chưa sử dụng là hơn 268 ha .

Vị trí, diện tích quy hoạnh những khu vực đất phải chuyển mục tiêu sử dụng đất được xác lập theo bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030, tỷ suất 1/10. 000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Như Thanh .
Ủy Ban Nhân Dân tỉnh giao huyện Như Thanh, những Sở, ban, ngành và những đơn vị chức năng có tương quan theo tính năng, trách nhiệm được giao phối hợp ngặt nghèo, tiến hành, tổ chức triển khai thực thi hiệu suất cao những nội dung quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030, huyện Như Thanh theo đúng pháp luật của pháp lý .

Tài liệu:

Rate this post

Mời Bạn Đánh Giá