Quy hoạch giao thông, quy hoạch sử dụng đất huyện Kim Sơn [Ninh Bình]

Quy hoạch giao thông vận tải và Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Kim Sơn thời kỳ 2021 – 2030 được Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Tỉnh Ninh Bình phê duyệt .
Huyện Kim Sơn có điều kiện kèm theo tự nhiên với nhiều thuận tiện, tiềm năng ship hàng cho sự tăng trưởng kinh tế tài chính xã hội. Bên cạnh đó, cũng còn khá nhiều những khó khăn vất vả mà huyện phải đương đầu để tiến trình tiếp theo tăng trưởng vững chắc nhất .

Huyện Kim Sơn có 25 đơn vị chức năng hành chính cấp xã thường trực, gồm có 2 thị xã : Phát Diệm ( huyện lỵ ), Bình Minh và 23 xã : Ân Hòa, Chất Bình, Cồn Thoi, Định Hóa, Đồng Hướng, Hồi Ninh, Hùng Tiến, Kim Chính, Kim Định, Kim Đông, Kim Hải, Kim Mỹ, Kim Tân, Kim Trung, Lai Thành, Lưu Phương, Như Hòa, Quang Thiện, Tân Thành, Thượng Kiệm, Văn Hải, Xuân Chính, Yên Lộc .
Huyện Kim Sơn được chia thành 2 khu vực :

  • Khu vực bắc Kim Sơn gồm thị trấn Phát Diệm và 16 xã: Ân Hòa, Chất Bình, Định Hóa, Đồng Hướng, Hồi Ninh, Hùng Tiến, Kim Chính, Kim Định, Lai Thành, Lưu Phương, Như Hòa, Quang Thiện, Tân Thành, Thượng Kiệm, Xuân Chính, Yên Lộc
  • Khu vực nam Kim Sơn gồm thị trấn Bình Minh và 7 xã: Cồn Thoi, Kim Đông, Kim Hải, Kim Mỹ, Kim Tân, Kim Trung, Văn Hải.

Quy hoạch giao thông vận tải huyện Kim Sơn đến 2030

Huyện Kim Sơn có quốc lộ 10 cũ, quốc lộ 10 mới và quốc lộ 21B đi xuyên ngang qua 11 xã ở phía bắc .

Phía nam có tỉnh lộ 481 nổi từ Yên Lộc đến bờ biển Tỉnh Ninh Bình qua 8 xã đang được góp vốn đầu tư tăng cấp thành quốc lộ 12B lê dài. Phía bắc huyện có tỉnh lộ 481D nổi từ ngã ba Quy Hậu tới đò 10 sang Tỉnh Nam Định .
Hệ thống giao thông vận tải đường thủy rất thuận tiện với 2 tuyển vương quốc qua sông Đáy và sông Vạc. Các tuyến đường thủy khác qua sông Càn, sông Ân Giang, sông Vực, sông Cà Mau, sông Hoành Trực …
Theo Quyết định số : 2179 / QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2007 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Tỉnh Ninh Bình V / v phê duyệt Quy hoạch giao thông vận tải đường thuỷ trong nước tỉnh Tỉnh Ninh Bình đến năm năm ngoái và khuynh hướng tăng trưởng đến năm 2020 thì Kim Sơn có những cảng và những bến đò đường thủy sau :

  • Cảng Kim Đài : Tại Ngã ba sông Đáy và sông Vạc, thuộc xã Đồng Hướng .
  • Cảng Phát Diệm : Nằm bên hữu sông Vạc, thuộc địa bàn thị xã Phát Diệm .
  • Cảng tổng hợp Kim Sơn : Xây dựng bên hữu sông Đáy, tại khu neo đậu tránh, trú bão ( từKim Đồng đến Kim Tân) huyện Kim Sơn, quy mô 500 tàu thuyền.
  • Các bến cảng sông khác: bến cảng Trì Chính

Quy hoạch sử dụng đất huyện Kim Sơn đến 2030

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Tỉnh Ninh Bình phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất tiến trình 2021 – 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Kim Sơn .

Chỉ tiêu sử dụng đất đến 2030

  • Đất nông nghiệp: 11372.87 ha
  • Đất phi nông nghiệp: 9067.84 ha
  • Đất chưa sử dụng: 1130.65 ha

Như vậy, đến năm 2030 những loại đất sẽ có dịch chuyển lớn về mặt diện tích quy hoạnh do quy đổi mục tiêu sử dụng đất ship hàng cho nhu yếu sử dụng đất của những khu công trình, dự án Bất Động Sản .
Theo quyết định hành động, vị trí và diện tích quy hoạnh những khu vực quy hoạch được bộc lộ trên trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất của huyện. Trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 huyện Kim Sơn, tỉnh Tỉnh Ninh Bình có một phần diện tích quy hoạnh được quy hoạch thị xã Phát Diệm và thị xã Bình Minh đến 2030 .

Thị trấn Phát Diệm và Bình Minh là hai trong 25 đơn vị chức năng hành chính thường trực huyện Kim Sơn. Do đó, bản đồ quy hoạch giao thông vận tải, sử dụng đất thị xã Phát Diệm và Bình Minh cũng được xác lập theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Kim Sơn .
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Kim Sơn không những bộc lộ thông tin chung mà còn là cơ sở pháp lý cho từng khu đất đơn cử tại huyện. Ở mỗi khu đất khác nhau sẽ có những đặc thù cũng như giá trị riêng, chính do đó mà cũng có nhiều loại bản đồ quy hoạch tương ứng với từng khu vực .
Phương án quy hoạch sử dụng đất huyện Kim Sơn đến 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là địa thế căn cứ pháp lý quan trọng để triển khai giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa phận .
( Quy hoạch huyện Kim Sơn 2022 )
Tài liệu :

4.9

/

5
(
13
bầu chọn
)

Mời Bạn Đánh Giá