Kiên Hải – Wikipedia tiếng Việt

Kiên Hải là một huyện đảo thuộc tỉnh Kiên Giang, Việt Nam.

Huyện Kiên Hải nằm ngoài khơi vùng biển Tây Nam .Huyện Kiên Hải có diện tích quy hoạnh 24,81 km², dân số năm 2020 là 17.644 người [ 2 ], tỷ lệ dân số đạt 711 người / km² .

Hòn Tre là trung tâm hành chính của huyện, cách thành phố Rạch Giá 30 km với khoảng 1 giờ ngồi tàu cao tốc và 2 giờ ngồi tàu gỗ. Xã có diện tích nhỏ nhất, chỉ rộng khoảng 4 km², đỉnh cao nhất là 395 m. Số dân trên 4 ngàn người, họ sinh sống bằng nghề làm vườn, đánh bắt và chế biến thuỷ hải sản. Hòn Tre có nhiều nơi phong cảnh rất hữu tình như Bãi Chén, Động Dừa, Đuôi Hà Bá,… Trong tương lai Hòn Tre sẽ trở thành khu du lịch sinh thái mới của tỉnh Kiên Giang.

Người dân ở đây đa phần sinh sống bằng nghề biển. Các hòn đảo của huyện Kiên Hải vẫn còn sơ khai, nhiều cảnh sắc đẹp mang đậm nét vạn vật thiên nhiên .Năm 2006, Khu dự trữ sinh quyển ven biển và biển hòn đảo Kiên Giang gồm có cả huyện này được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển quốc tế .
Huyện Kiên Hải có 4 đơn vị chức năng hành chính cấp xã thường trực, gồm có 4 xã : An Sơn, Hòn Tre ( huyện lỵ ), Lại Sơn và Nam Du .
Cuối năm 1982, trước nhu yếu bảo mật an ninh, quốc phòng, tăng trưởng kinh tế tài chính biển hòn đảo, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang nhận thấy vùng biển Kiên Giang rất to lớn, nhiều hòn đảo cách đất liền rất xa, có hòn đảo hơn 100 km, rất khó cho công tác làm việc quản trị, cũng như chỉ huy tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, quốc phòng – bảo mật an ninh trên vùng biển hòn đảo, nên Tỉnh quyết định hành động đề xuất Chỉnh phủ cho xây dựng huyện mới và lấy tên là huyện Kiên Hải ( Kiên là chữ đầu Kiên Giang và Hải là biển ) .Huyện Kiên Hải được xây dựng ngày 14 tháng 1 năm 1983 theo Quyết định số 04 – HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng, gồm có 6 xã : Bà Lụa, Hòa Đốc, Hòn Nghệ ( TT huyện lỵ ), Hòn Tre, Lại Sơn và Nam Du [ 1 ] .
Ngày 27 tháng 9 năm 1983, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 107-HĐBT[4]. Theo đó:

  • Đổi tên xã Nam Du thành xã An Sơn
  • Đổi tên xã Bà Lụa thành xã Sơn Hải
  • Đổi tên xã Hòa Đốc thành xã Tiên Hải.

Ngày 24 tháng 5 năm 1988, Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định số 92 – HĐBT [ 5 ]. Theo đó, chuyển xã Tiên Hải về huyện Hà Tiên quản trị .Ngày 17 tháng 8 năm 2000, nhà nước phát hành Nghị định 33/2000 / NĐ-CP [ 6 ]. Theo đó, chuyển 2 xã Hòn Nghệ và Sơn Hải về huyện Kiên Lương quản trị .Huyện còn lại 3 xã : An Sơn, Hòn Tre ( huyện lỵ ) và Lại Sơn .Ngày 26 tháng 7 năm 2005, nhà nước phát hành Nghị định số 97/2005 / NĐ-CP [ 7 ]. Theo đó, tái lập xã Nam Du trên cơ sở kiểm soát và điều chỉnh 440 ha diện tích quy hoạnh tự nhiên và 5.484 người của xã An Sơn .

Huyện Kiên Hải có 4 xã trực thuộc như hiện nay.

  • Tiềm năng Kiên Hảilink hỏng], trang web Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Kiên Giang.

Source: https://nhaphodongnai.com
Category: Bản Đồ
Mời Bạn Đánh Giá