Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Huyện Hưng Hà tỉnh Thái Bình đến 2030

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất Huyện Hưng Hà tỉnh Tỉnh Thái Bình đến 2030, quy hoạch những cơ quan, ban ngành, quy hoạch giao thông vận tải .

Thông tin về huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

Huyện Hưng Hà nằm về phía Tây Bắc của tỉnh Tỉnh Thái Bình, cách Thành phố Tỉnh Thái Bình khoảng chừng 27 km. Tọa độ địa lý nằm trong khoảng chừng 20 o30 ’ 37 ’ đến 20 o40 ’ 37 ’ vĩ độ Bắc và từ 106 o06 ’ 00 ’ đến 106 o19 ’ 22 ’ kinh độ Đông .

  • Phía Bắc tiếp giáp huyện Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên,
  • Phía Tây và Tây Nam giáp huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam
  • Phía Nam giáp huyện Vũ Thư
  • Phía Đông giáp huyện Quỳnh Phụ và Đông Hưng.
  • Tổng diện tích đất tự nhiên là 20.041,9 ha,
  • Dân số là 252.891 người được phân bố ở 33 xã và 2 thị trấn.

Hưng Hà có ba mặt giáp sông Hồng (phía tây) cùng hai phân lưu của nó là sông Luộc (phía bắc) và sông Trà Lý (phía nam). Xã Tân Lễ là cực Tây của cả huyện lẫn tỉnh Thái Bình, nằm tại ngã ba sông giữa sông Hồng và sông Luộc. Cực Nam của huyện là xã Hồng Minh, nằm tại ngã ba sông Hồng và sông Trà Lý (tên cổ là cửa Tuần Vườn). Cực Đông là xã Bắc Sơn, nằm tại ngã ba ranh giới với hai huyện Quỳnh Phụ và Đông Hưng. Sông Tiên Hưng lấy nước từ sông Luộc chảy qua giữa huyện theo hướng Tây Bắc – Đông Nam. Ngoài ra huyện có một mạng lưới các con sông nhỏ, kênh rạch nhỏ, nối thông với các sông Hồng, Luộc, Trà Lý.

Huyện Hưng Hà tỉnh Tỉnh Thái Bình có đơn vị chức năng hành chính gồm :
Thị trấn Hưng Hà, Xã Bắc Sơn, Xã Canh Tân, Xã Chí Hoà, Xã Chi Lăng, Xã Cộng Hoà, Xã Dân Chủ, Xã Điệp Nông, Xã Đoan Hùng, Xã Độc Lập, Xã Đông Đô, Xã Duyên Hải, Xã Hoà Bình, Xã Hoà Tiến, Xã Hồng An, Xã Hồng Lĩnh, Xã Hồng Minh, Xã Hùng Dũng, Xã Kim Trung, Xã Liên Hiệp, Xã Minh Hoà, Xã Minh Khai, Xã Minh Tân, Xã Phúc Khánh, Xã Phú Sơn, Xã Tân Hoà, Xã Tân Lễ, Xã Tân Tiến, Xã Tây Đô, Xã Thái Hưng, Xã Thái Phương, Xã Thống Nhất, Xã Tiến Đức, Xã Văn Cẩm, Xã Văn Lang .
Quy hoạch sử dụng đất huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021-2030

Về quy hoạch sử dụng đất đến 2030, ngày 21/1/2022 UBND tỉnh Tỉnh Thái Bình phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất tiến trình 2021 – 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021, huyện Hưng Hà .
Theo quyết định hành động, vị trí và diện tích quy hoạnh những khu vực quy hoạch được biểu lộ trên trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất của huyện. Trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 huyện Hưng Hà, tỉnh Tỉnh Thái Bình có một phần diện tích quy hoạnh được quy hoạch thị xã Hưng Hà và thị xã Hưng Nhân đến 2030 .
Thị trấn Hưng Hà và Hưng Nhân là hai trong 35 đơn vị chức năng hành chính thường trực huyện Hưng Hà. Do đó, bản đồ quy hoạch giao thông vận tải, sử dụng đất thị xã Hưng Hà và Hưng Nhân cũng được xác lập theo bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện Hưng Hà .

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Hưng Hà không những biểu lộ thông tin chung mà còn là cơ sở pháp lý cho từng khu đất đơn cử tại huyện. Ở mỗi khu đất khác nhau sẽ có những đặc thù cũng như giá trị riêng, chính vì vậy mà cũng có nhiều loại bản đồ quy hoạch tương ứng với từng khu vực .
Phương án quy hoạch sử dụng đất đến 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022 là địa thế căn cứ pháp lý quan trọng để thực thi giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa phận .
Tài liệu :

4.7

/

5
(
7
bầu chọn
)
Mời Bạn Đánh Giá