Bản đồ quy hoạch giao thông, sử dụng đất huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng đến 2035

tin tức, bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng, gồm : giao thông vận tải, kiến thiết xây dựng, quy hoạch khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tăng trưởng khoảng trống vùng, thiết kế xây dựng đô thị và những cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa phận .

Giới thiệu về huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng

Huyện Đạ Huoai nằm ở phía tây nam tỉnh Lâm Đồng, TT huyện lỵ cách thành phố Đà Lạt 155 km về phía Đông Bắc, cách thành phố Hồ Chí Minh 145 km về phía Tây Nam .

Theo thống kê năm 2019, huyện có diện tích quy hoạnh 494,4 km², dân số là 33.998 người, tỷ lệ dân số đạt 69 người / km². Đây cũng là địa phương có dự án Bất Động Sản Đường cao tốc Dầu Giây – Đà Lạt đang được thiết kế xây dựng đi qua .
Huyện Đạ Huoai có 9 đơn vị chức năng hành chính cấp xã thường trực, gồm có 2 thị xã : Ma Đa Guôi ( huyện lỵ ), Đạ M’ri và 7 xã : Đạ Ploa, Đạ Oai, Đạ Tồn, Đoàn Kết, Hà Lâm, Ma Đa Guôi, Phước Lộc .
Về mặt địa lý, những đơn vị chức năng hành chính của huyện Đạ Huoai được chia thành 2 khu vực :

 • Khu vực phía Bắc gồm thị trấn Đạ M’ri và 4 xã: Hà Lâm, Phước Lộc, Đạ Ploa, Đoàn Kết.
 • Khu vực phía Nam gồm thị trấn Ma Đa Guôi và 3 xã: Ma Đa Guôi, Đạ Tồn, Đạ Oai.

Huyện Đạ Huoai có nhiều sông suối, với nhiều thảm thực vật tự nhiên, lại nằm ở đoạn giữa trên con đường nối tiếp giữa Thành phố Hồ Chí Minh với Đà Lạt, ngay ở ngã ba tiếp nối quốc lộ 20 với vùng Đạ Tẻh, Cát Tiên bằng đường 721, nên huyện Đạ Huoai có nhiều điều kiện kèm theo thuận tiện để tăng trưởng dịch vụ du lịch bên cạnh nền kinh tế tài chính nòng cốt của mình là nông – lâm – công nghiệp .
Đạ Huoai có 9.694 ha đất nông nghiệp, trong đó đất cây công nghiệp lâu năm chiếm 5.549 ha ; đất có rừng 35.551,22 ha, trong đó rừng tự nhiên là 34.397,44 ha, rừng trồng 1.153,78 ha, diện tích quy hoạnh sông suối 365 ha .
Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng đến 2035

Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Lâm Đồng mới ban hàng Quyết Định số 1079 QĐ-UBND về việc quy hoạch kiến thiết xây dựng vùng huyện Đạ Huoai đến 2035, tầm nhìn đến 2050 .

Phạm vi, ranh giới lập quy hoạch huyện Đạ Huoai

Toàn bộ ranh giới thuộc huyện Đạ Huoai, gồm : 02 thị xã ( Đạ M’ri, Ma da guôi ) và 07 xã Phước Lộc, Đạ P’loa, Đoàn Kết, Hà Lâm, Madaguôi, Đạ Oai, Đạ Tôn ). Tổng diện tích 495,55 km ; ranh giới đơn cử như sau :

 • Phía Bắc : giáp huyện Đạ Tẻh và huyện Bảo Lâm ;
 • Phía Nam : giáp huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận ;
 • Phía Đông : giáp thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm ;
 • Phía Tây : giáp huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai .

Quy hoạch kiến thiết xây dựng vùng huyện Đạ Huoai có đặc thù : Thuộc vùng kinh tế tài chính động lực phía Nam, tỉnh Lâm Đồng ; vùng đệm của thành phố Bảo Lộc trong quy hoạch kiến thiết xây dựng vùng tỉnh .

 • Là đầu mối liên kết tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội với những huyện trong tỉnh, khu vực Đông Nam Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và cả nước ;
 • Là vùng trọng tâm của tỉnh về tăng trưởng du lịch sinh thái xanh cảnh sắc rừng, du lịch hỗn hợp, danh lam thắng cảnh, du lịch nghỉ ngơi chất lượng cao, đi dạo vui chơi và thương mại dịch vụ ;
 • Là vùng có vai trò quan trọng trong kế hoạch tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, bảo mật an ninh quốc phòng của tỉnh Lâm Đồng, vùng Tây Nguyên, vùng Đông Nam bộ .

Quy hoạch định hướng tăng trưởng khoảng trống vùng huyện Đạ Huoai đến 2035

Không gian vùng huyện Đạ Huoai được khuynh hướng tăng trưởng thành 03 tiểu vùng tăng trưởng kinh tế tài chính, như sau :
Tiểu vùng I: Là trung tâm hành chính – chính trị, kinh tế; đô thị – dịch vụ: vùng phát triển kinh tế động lực của vùng huyện Đạ Huoai và 3 huyện phía Nam tỉnh Lâm Đồng. gồm toàn bộ phạm vi ranh giới thị trấn Madaguôi có diện tích khoảng 2.511 ha.

Tiểu vùng II: Là vùng phát triển kinh tế các xã phía Tây Nam huyện Đại Huoai; phát triển du lịch nghỉ dưỡng, công nghiệp, nông thghiệp công nghệ Chố, khu chăn nuôi và giết mổ tập trung kết hợp, phát triển các khu dịch vụ thương mại và hỗ trợ sản xuất. Gồm các xã: Đạ Oai, Đạ Tồn, Madaguôi (trung tâm tiểu vùng này là xã Đạ Oai); tổng diện tích tiểu vùng II khoảng 8.885 ha.

Tiểu vùng III: Là vùng xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển sản xuất vùng nông, lâm nghiệp, thương mại, du lịch, tiểu thủ công nghiệp, trung tâm chẻ biến nông sản; phát triển các khu dịch vụ thương mại và hỗ trợ sản xuất. Gồm thị trấn Đạ M’ri (sau khi đã sáp nhập xã Đạ M’ vào thị trấn Đạ M’r) và các xã: Phước Lộc, Hà Lâm, Đạ P’loa, Đoàn Kết (trung tâm tiêu vùng là thị trấn Đạ M’n); tổng diện tích tiểu vùng III khoảng 38.109 ha.

Quy hoạch định hướng tăng trưởng đô thị huyện Hạ Huoai đến 2035

Hệ thống tăng trưởng đô thị huyện Hạ Huoai được xác lập gồm 02 đô thị chính là : Đô thị Madaguôi và đô thị Đạ M’ri .
Quy hoạch Đô thị Madaguôi

 • Định hướng tăng trưởng đô thị Mađaguôi được công nhận là đô thị loại IV vào năm 2025, liên tục tăng trưởng những tiêu chuẩn đô thị loại IV sau năm 2025 ) .Về dân số, đến năm 2025, khoảng 13.000 người; đến năm 2035, khoảng 18.000 người; đến năm 2050, khoảng 25.000 người.
 • Về đất xây dựng đô thị; đến năm 2025, đất xây dựng đô thị khoảng 196 ha (trong đó đất dân dụng khoảng 112 ha); đến năm 2035, đất xây dựng đô thị khoảng 248 ha (trong đó đất dân dụng khoảng 150 ha); đến năm 2050, đất xây dựng đô thị khoảng 343 ha (trong đó đất dân dụng khoảng 221 ha).
 • Tính chất đô thị :Thị trấn Mađaguôi đóng vai trò vừa là đô thị hạt nhân của vùng huyện, vừa là đô thị trong hệ thông đô thị vệ tinh của tiểu vùng III của tỉnh ( theo quy hoạch thiết kế xây dựng vùng tỉnh Lâm Đồng ) .
 • Định hướng không gian: phát triển đô thị theo trục hành lang kinh tế Quốc lộ 20 và Đường tỉnh 721 (Quốc lộ 55B) kết nối với tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Phước.

Quy hoạch Đô thị Đạ M’ri

 • Định hướng liên tục tăng trưởng những tiêu chuẩn đô thị loại V trong quy trình tiến độ đến 2025 và tầm nhìn đến năm 2035. Dân số, dự kiến đến: năm 2025, khoảng 13.000 người; đến năm 2035, khoảng 18.300 người; đến năm 2050, khoảng 25.500 người;
 • Về đất thiết kế xây dựng đô thị, dự kiến : đến năm 2025, đất thiết kế xây dựng đô thị khoảng chừng 196 ha ( trong đó đất gia dụng khoảng chừng 112 ha ) ; đến năm 2035, đất thiết kế xây dựng đô thị khoảng chừng 248 ha ( trong đó đất gia dụng khoảng chừng 150 ha ) ; đến năm 2050, đất kiến thiết xây dựng đô thị khoảng chừng 343 ha ( trong đó đất gia dụng khoảng chừng 221 ha ) .
 • Tính chất đô thị : Đạt tiêu chuẩnĐô thị loại V; trung tâm giao lưu kinh tế – văn hoá, trung tâm thương mại, dịch vụ phía Đông của huyện Đạ Huoai, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của các xã phía Bắc huyện Đạ Huoai;
 • Định hướng khoảng trống : đô thị tăng trưởng theo trục hiên chạy Quốc lộ 20 và Quốc lộ 53, tập trung chuyên sâu hầu hết khu vực ngã ba Bà Sa ( ngã ba thương mại dịch vụ, giao cắt giữa Quốc lộ 20, Quốc lộ 55 ) .

Quy hoạch tăng trưởng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp huyện Đạ Huoai

 • Khai thác lợi thế vị trí vùng huyện Đạ Huoai liên kết giao thương mua bán với vùng lân cận, tiêu vùng III của vùng tỉnh và vùng tỉnh Lâm Đồng
 • Tiếp tục lôi cuốn góp vốn đầu tư vào cụm công nghiệp Đạ Oai ( tổng diện tích quy hoạnh khoảng chừng 60 ha ) ;
 • Phát triển làng nghề truyền thống lịch sử bằng tay thủ công mỹ nghệ thị xã Mađaguôi, làng nghề thổ cẩm tại xã Phước Lộc ;
 • Phát triển công nghiệp chế biến điều, lâm sản, trái cây và công nghiệp chế biến mẫu sản phẩm chăn nuôi gắn với vùng nguyên vật liệu .

Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất huyện Đạ Huoai đến 2035

Về quy hoạch sử dụng đấ t, vị trí và diện tích quy hoạnh những khu vực chuyển quy hoạch được biểu lộ trên trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất của huyện. Trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng có một phần diện tích quy hoạnh được quy hoạch thị xã Ma Đa Guôi và thị xã Đạ M’ri đến 2035 .
Phương án quy hoạch sử dụng đất huyện Đạ Huoai được Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Lâm Đồng phê duyệt là địa thế căn cứ pháp lý quan trọng để triển khai giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa phận .
Quy hoạch phát triện hạ tầng giao thông huyện Đạ Huoai đến 2035

Hệ thống hạ tầng giao thông vận tải huyện được xác lập quy hoạch đến 2035 như sau :
– Đường Quốc lộ tăng cấp Quốc lộ 20 ( đoạn qua xã Hà Lâm ) ;
– Hệ thống đường huyện : tăng cấp tuyến đường Tinh lộ 721 Quốc lộ 55B ) bảo vệ tiêu chuẩn đường cấp III miền núi ,
– Hệ thống đường liền xã : góp vốn đầu tư, tăng cấp tuyến đường liên xã bảo vệ tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi, đơn cử :

 • Đường trục chỉnh nội đồng tại thôn 7 xả Ma da guôi ;
 • Đường và cầu tại thôn 6 xã Ma da guôi ;
 • Đường ĐH 3 ( liên kết những xã : Hà Lâm, Phước Lộc ) ;
 • Xây dựng mới đoạn nổi ĐH 3 với ĐH 24
 • Đường ĐH 5 ( liên kết những xã : Madaguội, Đạ Oai ,
 • Đường ĐH 6 ( liên kết những xã : Đạ Oai, Đạ Tôn, Phước Lo ] :
 • Đằng ĐH 7 ( liên kết tắc xã : Hà Lâm, Đạ P’loa, Đoàn Kết liên kết với đường Tinh lộ 721 Quốc lộ 33B ) ,
 • Đường ĐH 4 ( liên kết những xã : Ma da guôi, Đạ Tồn, Đạ Oai .
 • Đường ĐH 8 ( liên kết thị xã Madaguội và xả Eạ Tần ) ;
 • Đường ĐH 9 ( liên kết thị xã Đạ M’ri và xã Đa Pla ) .

Rate this post

Mời Bạn Đánh Giá