Bản đồ quy hoạch giao thông, sử dụng đất huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang thời kỳ 2021-2030

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, gồm : giao thông vận tải, thiết kế xây dựng, quy hoạch khu công nghiệp, cụm công nghiệp, tăng trưởng khoảng trống vùng, thiết kế xây dựng đô thị và những cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa phận .

Giới thiệu về huyện Chợ Gạo

Huyện Chợ Gạo nằm ở phía đông tỉnh Tiền Giang, huyện Chợ Gạo có diện tích quy hoạnh 235 km² và dân số là 186.803 người ( năm 2019 ). Huyện ly là thị xã Chợ Gạo nằm trên đường Quốc lộ 50 cách Mỹ Tho 10 km về hướng đông. Nơi đây còn có sông Chợ Gạo là tuyến đường sông huyết mạch nối thành phố Hồ Chí Minh với những tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long .

Huyện Chợ Gạo có 19 đơn vị chức năng hành chính cấp xã thường trực, gồm thị xã Chợ Gạo ( huyện lỵ ) và 18 xã : An Thạnh Thủy, Bình Ninh, Đăng Hưng Phước, Hòa Định, Hòa Tịnh, Long Bình Điền, Lương Hòa Lạc, Mỹ Tịnh An, Bình Phan, Bình Phục Nhứt, Phú Kiết, Quơn Long, Song Bình, Tân Bình Thạnh, Tân Thuận Bình, Thanh Bình, Trung Hòa, Xuân Đông .

Quy hoạch huyện Chợ Gạo đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045

Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 1041 / QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án quy hoạch kiến thiết xây dựng vùng huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang đến 2030, xu thế đến 2045 .
Theo quyết định hành động, khu vực lập quy hoạch kiến thiết xây dựng vùng gồm hàng loạt ranh giới hành chính huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, diện tích quy hoạnh khoảng chừng 23.089 ha ( khoảng chừng 230,89 km / ) có địa giới hành chính được xác lập như sau :

 • Phía Đông giáp huyện Gò Công Tây ;
 • Phía Tây giáp thành phố Mỹ Tho và huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang ;
 • Phía Nam giáp sông Tiền ;
 • Phía Bắc giáp huyện Châu Thành, tỉnh Long An .

Tính chất quy hoạch được xác lập là huyện Chợ Gạo là khu vực đô thị hóa quan trọng của tỉnh với trục tăng trưởng chính theo Quốc lộ 50. Là vùng tăng trưởng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại – dịch vụ. Là huyện đạt tiêu chuẩn huyện nông thôn mới .
Vùng huyện Chợ Gạo với TT tăng trưởng là thị xã Chợ Gạo đã được công nhận là đô thị loại V, là TT hành chính, kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống xã hội và quốc phòng bảo mật an ninh của huyện, đầu mối giao thông vận tải quan trọng về đường đi bộ và đường thủy so với tỉnh Tiền Giang và những tỉnh lân cận .

Quy hoạch định hướng phát triển không gian huyện Chợ Gạo

Theo quy hoạch tăng trưởng Vùng huyện Chợ Gạo, xác lập lấy thị xã Chợ Gạo và đô thị Bến Tranh ( xã Lương Hòa Lạc ) làm TT tăng trưởng, vùng huyện Chợ Gạo hoàn toàn có thể chia thành 3 phân vùng

Vùng I: Khu vực phía Nam (xã Xuân Đông – xã Hòa Định – xã An Thạnh Thủy – xã Bình Ninh – xã Bình Phan – xã Bình Phục Nhứt): định hướng là vùng kinh tế ven sông Tiền và kênh Chợ Gạo chủ yếu phát triển dịch vụ – công nghiệp – du lịch.

Vùng II: Khu vực trung tâm (thị trấn Chợ Gạo, xã Đăng Hưng Phước – xã Song Bình – xã Long Bình Điền – xã Tân Thuận Bình – xã Quơn Long): định hướng là trung tâm – dịch vụ – thương mại – nông nghiệp công nghệ cao.

Vùng III : Khu vực phía Tây Bắc ( xã Lương Hòa Lạc ( đô thị Bến Tranh ) – xã Trung Hòa – xã Tân Bình Thạnh – xã Mỹ Tịnh An – xã Hòa Tịnh – xã Phú Kiết – xã Thanh Bình ) : xu thế là vùng thương mại – công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp .

Cực tăng trưởng vùng huyện Chợ Gạo được chia thành 02 cực tăng trưởng chính gồm : thị xã Chợ Gạo, TT toàn huyện và đô thị Bến Tranh ( TT xã Lương Hòa Lạc hiện hữu ) động lực tăng trưởng vùng phía Tây, Tây Bắc huyện. Định hướng tăng trưởng theo Quốc lộ 50 hướng về thành phố Mỹ Tho và Đường tỉnh 879D .

Quy hoạch phát triển đô thị huyện Chợ Gạo

Định hướng tăng trưởng thiết kế xây dựng mạng lưới hệ thống đô thị của huyện Chợ Gạo được xác lập gồm : đô thị Chợ Gạo ( thị xã hiện hữu ) và đô thị Bến Tranh ( thiết kế xây dựng mới ) với xu thế tăng trưởng đơn cử như sau :

Đồ thị Chợ Gạo :

Phát triển theo quan điểm gìn giữ và tôn tạo khoảng trống văn hóa truyền thống truyền thống cuội nguồn gắn với thiết kế xây dựng đô thị tân tiến. Về phía Đông Nam : sẽ kiến thiết xây dựng mới những khu dân cư theo 02 bên đường Quốc lộ 50 về hướng xã An Thạnh Thủy ; về phía Tây : tăng trưởng những khu dân cư dọc đường Quốc lộ 50 hướng ra bờ kênh Chợ Gạo. Về quy mô đây là thị xã huyện lỵ bảo vệ tiêu chuẩn đạt loại IV ( đến năm 2030 ) là TT của vùng huyện .

Đô thị Bến Tranh :

Phát triển trên cơ sở tăng trưởng chính từ xã Lương Hòa Lạc là đô thị hạt nhân tăng trưởng kinh tế tài chính xã hội, TT kinh tế tài chính tiểu vùng cũng như : cửa ngõ phía Tây Bắc của huyện có tiềm năng tăng trưởng thương mại dịch vụ và sản xuất tiểu thủ công nghiệp. Không gian đô thị tăng trưởng dọc theo Đường tỉnh 879 hiện hữu, cần lan rộng ra và tăng cấp trở thành đường trục chính đô thị liên kết về phía thành phố Mỹ Tho. Về quy mô đây là đô thị bảo vệ tiêu chuẩn đạt loại V ( đến 2030 ) .
Quy hoạch sử dụng đất huyện Chợ Gạo

Về quy hoạch sử dụng đấ t, vị trí và diện tích quy hoạnh những khu vực chuyển quy hoạch được biểu lộ trên trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất của huyện. Trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang có một phần diện tích quy hoạnh được quy hoạch thị xã Chợ Gạo và đô thị Bến Trang đến 2030 .
Phương án quy hoạch sử dụng đất huyện Chợ Gạo được Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Tiền Giang phê duyệt là địa thế căn cứ pháp lý quan trọng để thực thi giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa phận .
Ngoài ra, huyện Chợ Gạo cũng xác lập khi phê duyệt triển khai góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng cần xác lập quỹ đất dành kiến thiết xây dựng để bảo vệ đất dành cho nông nghiệp vẫn là nòng cốt của địa phương .

Quy hoạch phát triển công nghiệp huyện Chợ Gạo

Định hướng khoảng trống tăng trưởng công nghiệp, sản xuất tiểu thủ công nghiệp tại huyện Chợ Gạo được xác lập thế mạnh của địa phương, nhằm mục đích tận dụng tối đa điều kiện kèm theo về giao thông vận tải đối ngoại, cùng với sự tăng trưởng đô thị Chợ Gạo và đô thị Bến Tranh, tại huyện sẽ hình thành những khu vực sản xuất với hình thức cụm công nghiệp, khu công dụng hỗn hợp tăng trưởng tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ hỗn hợp gồm :

 • Cụm công nghiệp Chợ Gạo: quy mô 2 giai đoạn là 66ha (Ưu tiên phát triển theo hướng tiếp cận ra sông Tiền, phạm vi dọc sông Tiền thuộc các xã Hòa Định, Bình Ninh,…).

 • Cụm công nghiệp tại khu vực xã Bình Ninh: 50ha. c) Định hướng không gian phát triển thương mại – dịch vụ và du lịch.
 • Phát triển công nghiệp hỗ trợ, tiểu thủ công nghiệp: Định hướng theo hướng chế biển sản phẩm công nghiệp, nông sản, dịch vụ kho bãi và vận tải nông sản tại khu vực xã Phủ Kiết: 50ha.

Quy hoạch mạng lưới hệ thống kho bãi, chợ đầu mối nông sản có quy mô lớn tại xã Long Bình Điền ( phát huy thế mạnh liên kết kênh Chợ Gạo với sông Tiền và thành phố Mỹ Tho ) và 1 số ít bến, cảng quy mô vừa và nhỏ tại xã Tân Thuận Bình, Quơn Long, Bình Phan, Bình Phục Nhứt nhằm mục đích tăng năng lực lưu chuyển sản phẩm & hàng hóa .

Quy hoạch định hướng phát triển hạ tầng giao thông huyện Chợ Gạo

Hệ thống quy hoạch phát triển hạ tầng giao thông tại huyện Chợ Gạo được xác định cơ bản bởi: Giao thông đường bộ và giao thông đường thủy.

Giao thông đường đi bộ

Quốc lộ và đường tỉnh

 • Quốc lộ 50 tuân thủ theo xu thế quy hoạch giao thông vận tải vận tải đường bộ tỉnh Tiền Giang đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, lộ giới 43 – 46 .
 • Hệ thống đường tỉnh liên kết nhu yếu giao thông vận tải giữa huyện Chợ Gạo và TT hành chính, kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống, xã hội cấp tỉnh và những huyện khác trên địa phận tỉnh Tiền Giang : tuân thủ khuynh hướng quy hoạch giao thông vận tải vận tải đường bộ tỉnh Tiền Giang đạt tiêu chuẩn đường cấp II – III đồng bằng, lộ giới 43 m + 63 m .

Đường huyện

 • Hệ thống đường huyền liên kết giao thông vận tải giữa những xã trên địa phận huyện Chợ Gạo với TT hành chính cấp huyện và những huyện, thành phố lân cận ; tuân thủ xu thế quy hoạch giao thông vận tải vận tải đường bộ tỉnh Tiền Giang vả huyện Chợ Gạo đạt tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng, lộ giới 30 m .
 • Các tuyến đường huyện 24 ( đoạn để Kỳ Hôn ) và Đưởng huyện 230 ( ven sông Tiền ) bảo vệ phối hợp công dụng vận tải đường bộ và đê điều, lộ giới 55 m .
 • Tuyến đường huyện 23C ( ven sông Tiền ) có vai trò lớn trong việc phòng, chống đổi khác khí hậu và nước biển dâng, tạo động lực phát huy tiềm năng du lịch, sản xuất, … của khu vực ven sông Tiền ,

Giao thông kết nối:  Các tuyến đường dự kiến xây dựng mới:

 • Đường Hùng Vương nối dài .
 • Đường tránh đô thị Bến Tranh ,
 • Đường nối Hòa Định – Xuân Hồng ,
 • Đường nối Quan Long – Bình Phục Nhứt ,
 • Đường Mỹ Tịnh An – Tân Bình Thạnh ,
 • Đường N1, có tính năng liên kết những tuyến đường tỉnh, đường huyện, tạo thành những trục đường liên tục, xuyên suốt .

Giao thông đối nội

 • Các tuyến đường trong thị xã Chợ Gạo và đô thị Bến Tranh : từng bước hoàn hảo hiện đại hóa gắn liền với chỉnh trang đô thị, lộ giới những tuyến đường cấp khu vực tối thiểu 16 m, cấp đường phân khu vực tối thiểu 13 m .
 • Hệ thống giao thông vận tải nông thôn với 4 cấp đường A, B, C, D tuân thủ TCVN 10380 – năm trước Đường giao thông nông thôn – Tiêu chuẩn thiết kẻ .
 • Bến bãi : không quy hoạch bến xe mới, chỉnh trang bến xe hiện hữu trong thị xã Chợ Gạo ,

Giao thông đường thủy

 • Hệ thống giao thông vận tải thủy do Trung ương quản trị : Sông Tiền đạt tiêu chuẩn cấp đặc biệt quan trọng – đường thủy trong nước ( ĐTNĐ ), kênh Chợ Gạo đạt tiêu chuẩn cấp II – ĐTNĐ ,
 • Hệ thống giao thông thủy do Tinh quản lý: Sông Bảo Định được nâng cấp toàn tuyển đạt tiêu chuẩn cấp IV – ĐTNĐ.
 • Hệ thống giao thông thủy do huyện quản lý: Đạt tiểu chuẩn kỹ thuật cấp IV, V.

4.7

/

5
(
7
bầu chọn
)

Mời Bạn Đánh Giá