Bản đồ quy hoạch giao thông, sử dụng đất huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-2030

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện An Biên, gồm có : giao thông vận tải, kiến thiết xây dựng, công nghiệp, tăng trưởng khoảng trống vùng, kiến thiết xây dựng đô thị và những cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa phận .
Ngày 10/5/2022, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Kiên Giang phát hành quyết định hành động số 1165 / QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022, huyện An Biên .

Theo đó, Phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện An Biên với những nội dung hầu hết như sau :
Nội dung giải pháp Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 :

 • Diện tích, cơ cấu tổ chức những loại đất
 • Diện tích chuyển mục tiêu sử dụng đất .
 • Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho những mục tiêu :

Đến năm 2030 huyện An Biên không còn đất chưa sử dụng nên không có kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng .

Vị trí, diện tích quy hoạnh những khu vực đất phải chuyển mục tiêu sử dụng đất được xác lập theo bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, tỷ suất 1/25. 000, Báo cáo thuyết minh tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện An Biên .
Ngoài ra, Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện An Biên với những chỉ tiêu đa phần như sau :
 • Phân bổ những loại đất trong năm kế hoạch
 • Kế hoạch tịch thu đất
 • Kế hoạch chuyển mục tiêu sử dụng đất
 • Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng: trong năm 2022 không có kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng.

Xem quyết định hành động tại đây !

Giới thiệu về huyện An Biên

Huyện An Biên nằm ở phía đông TT tỉnh Kiên Giang, có vị trí địa lý :

 • Phía Bắc giáp vịnh Thái Lan
 • Phía Đông giáp huyện Châu Thành và huyện Gò Quao
 • Phía Nam giáp huyện U Minh Thượng
 • Phía Tây nam giáp huyện An Minh.

Huyện có diện tích quy hoạnh 400,29 km², dân số năm 2020 là 115.584 người, tỷ lệ dân số đạt 289 người / km² .
Huyện An Biên có 9 đơn vị chức năng hành chính cấp xã thường trực, gồm có thị xã Thứ Ba ( huyện lỵ ) và 8 xã : Đông Thái, Đông Yên, Hưng Yên, Nam Thái, Nam Thái A, Nam Yên, Tây Yên, Tây Yên A .

Về quy hoạch, ngày 2 tháng 10 năm 2020 Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Kiên Giang ra quyết định hành động số 2313 – QĐ / Ủy Ban Nhân Dân về việc phê duyệt trách nhiệm quy hoạch thiết kế xây dựng vùng huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang đến năm 2040. Quy hoạch này vẫn có giá trị cho tới khi quy hoạch mới được lập, công bố trong thời hạn tới .
Quy hoạch xây dựng vùng huyện An Biên đến năm 2040 nhằm cụ thể hoá các khu vực phát triển đô thị và các khu dân cư nông thôn trên địa bàn huyện phủ hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, bảo vệ cảnh quan môi trường, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện An Biên

Quy hoạch sử dụng đất huyện An Biên được xác lập với những nội dụng đơn cử như :

 • Diện tích, cơ cấu các loại đất
 • Diện tích chuyển mục đích đất sử dụng
 • Diện tích đất chưa sử dụng vào sử dụng cho các mục đích cụ thể

Trước đó, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Kiên Giang cũng ban hành Quyết định số 854 / QĐ-UBND ngày 31/3/2021 Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang .
Vị trí, diện tích quy hoạnh những khu vực chuyển quy hoạch sử dụng đất được bộc lộ trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030, huyện An Biên .
Về quy hoạch sử dụng đấ t, vị trí và diện tích quy hoạnh những khu vực chuyển quy hoạch được biểu lộ trên trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất của huyện. Trên bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang có một phần diện tích quy hoạnh được quy hoạch thị xã Thứ Ba đến 2030 .
Phương án quy hoạch sử dụng đất huyện An Biên được Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Kiên Giang phê duyệt là địa thế căn cứ pháp lý quan trọng để thực thi giao đất, cho thuê đất và đấu giá quyền sử dụng đất trên địa phận .
Quy hoạch thị trấn Thứ Ba, huyện An Biên

Quyết định số 1499 / QĐ-UBND ngày 21/6/2021 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Về việc phê duyệt Chương trình tăng trưởng đô thị thị xã Thứ Ba, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang đến năm 2025 .
Theo Quyết định, thị xã Thứ Ba được xác lập quy hoạch như sau :
Đến năm 2025 :

 • Về nhà ở: Diện tích sàn nhà ở bình quân đạt 29m2/người trở lên.
 • Về giao thông: Tỷ lệ đất giao thông so với diện tích xây dựng đô thị đạt trên 16%.
 • Về phát triển đô thị: Tập trung xây dựng 03 khu vực phát triển đô thị (cải tạo và mở rộng trung tâm thị trấn) theo Đồ án điểu chỉnh quy hoạch chung đô thị thị trấn Thứ Ba, huyện An Biên đến 2025 tỷ lệ 1/2.000.

Ban khu vực tăng trưởng đô thị gồm :
Khu A ( Trung tâm thị xã ) thuộc Khu 1 : Quy mô rộng khoảng chừng 74,4 ha, là khu TT hành chính huyện, tập trung chuyên sâu tăng trưởng về kinh tế tài chính, văn hóa truyền thống, giáo dục, y tế, đầu mối giao thông vận tải, có vai trò thôi thúc tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội của huyện. Được thực thi trong năm 2021 .
Đến năm 2025 góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng khu vực tăng trưởng đô thị khu vực B, C thuộc Khu 1 ; Khu 2, 3 phần lan rộng ra TT thị xã, đa phần tăng trưởng những khu dân cư, khu công trình công cộng, gồm :
Khu B : Quy mô rộng khoảng chừng 78,05 ha, tăng trưởng những khu dân cư, khu công trình công cộng về phía Đông Nam ( phía sau tuyến tránh trở về kênh Xẻo Vườn ) .
Khu C : Quy mô rộng khoảng chừng 56,06 ha, tăng trưởng những khu dân cư, khu công trình công cộng phía Nam ( phía sau tuyến tránh trở về phía rạch Thứ Ba ) .

Quy hoạch giao thông vận tải thị xã Thứ Ba, huyện An Biên

Các dự án Bất Động Sản hạ tầng giao thông vận tải được góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng tại thị xã Thứ Ba, huyện An Biên trong thời kỳ quy hoạch đến 2025 .

 • Dự án đường giao thông với tổng chiều dài khoảng 58,011km.
 • Dự án xây dựng mới tuyến lưới điện chiếu sáng (cáp ngầm) 220V với tổng chiều dài khoảng 20km.
 • Dự án xây dựng mới tuyến cáp trung, hạ thế với tổng chiều dài khoảng 38,59km.
 • Dự án xây dựng mới các trạm biến áp, tổng số khoảng 74 trạm.
 • Dự án xây dựng mới mạng lưới cấp nước, tuyến đường ống PVC từ J63 đến 0200 với tổng chiều dài khoảng 45,5km.
 • Dự án xây dựng mới, cải tạo hệ thống thoát nước mưa, nước thải sinh hoạt với tổng chiều dài khoảng 49,35km.
 • Dự án xây dựng mới, hệ thống thoát nước thải sinh hoạt với tổng chiều dài khoảng 43,25km.

( Quy hoạch huyện An Biên năm 2022 )

Rate this post
Mời Bạn Đánh Giá